You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.


You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.


İbrahim Yücel Reklam
Örnek Resim
İbrahim Yücel Reklam

Arion

Dugun
Malatya Haber -

3 Günlük Türkü Sempozyumu

3 Günlük Türkü Sempozyumu
  • 27.12.2015

I. Uluslararası Malatya Türk Halk Müziği Sempozyumu’nun programı belirlenerek açıklandı.

11 Kasım’da başlayıp 13 Kasım’da sona ereceği bildirilen sempozyumun programı şöyle:

ULUSLARARASI  MALATYA TÜRK HALK MÜZİĞİ SEMPOZYUMU 
11 Kasım 2011 Cuma
 
AÇILIŞ PANELİ  11:00 – 12:00
OTURUM BAŞKANI: Doç. Dr. Ulvi SARAN
 
KONU: TÜRK HALK MÜZİĞİMİZİN DÜNÜ, BUGÜNÜ ve YARINI
PANELİSTLER:
Prof. Dr. Fikret TÜRKMEN
Prof. Dr. Ahmet YÜRÜR
Prof. Dr. Nihat BOYDAŞ
Dr.  Süleyman ŞENEL
 
1.OTURUM  / SALON: KEMAL SUNAL SALONU
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Necati GEDİKLİ
 
14:00-14:15   Kazak Sahası Türk Müziği Temsilcileri ve Korkut Ata
                      Prof. Dr. İsmet ÇETİN
14:20–14:35 Türkülere Ontolojik Bir Yaklaşım
                      Prof. Dr. Nihat BOYDAŞ 
14:40-14:55   Türk Halk Müziği’nin Bütünleştirici Yönü 
Yrd. Doç. Dr. Hamdi ONAY
15:00-15:15  Orta Çağda Azerbaycan da Yeni Yıl Törenlerinin Yapılmasına Dair Seyyah J.ŞARDEN’in Bakışları                        
Prof. Dr. Gülnaz ABDULLAZADE
 
1.OTURUM / SALON: FAHRİ KAYAHAN SALONU
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Zeki KAYMAZ
 
14:00-14:15 On yedinci Yüzyılda Osmanlı Sarayı’nda ve İstanbul’da Halk Müziği
                      Yrd. Doç. Dr. M. Emin SOYDAŞ
14:20–14:35 Tarihin ve Tarihi Olayların Türkülere Yansıması Açısından Ağ Gelin Efsanesi  ve Ağ Gelin Türküsü
Yrd. Doç. Dr. Kadir ÖZDAMARLAR
14:40–14:55 Tekerlemeli Türküler Üzerine Bir Değerlendirme
Prof. Dr. Ali DUYMAZ
15:00-15:15 Kültürel Miras Olarak Müzik
Doç. Dr. Mustafa TALAS
 
ARA  15:15-15:25
 
2.OTURUM  / SALON: KEMAL SUNAL SALONU
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Fikret TÜRKMEN
 
15:25-15:40 Akdeniz Bölgesi Halk Musikisi Çalışmalarına Toplu Bir Bakış
Prof. Dr. Necati GEDİKLİ
15:45-16:00 Türkülerde Dini Şahsiyetler ve Fonksiyonları
Prof. Dr. Ayşe Yücel ÇETİN
16:05-16:20 Batı Akdeniz THM’nde Gelişen Tırnak Kemanesi
Dr. Ayhan SARI
16:25-16:40 Batı Karadeniz Folklorunun Temsilinde Yaylı Bir Çalgı: ”Kemane”
                    Doç. Dr. Gözde ÇOLAKOĞLU SARI
2.OTURUM  / SALON: FAHRİ KAYAHAN SALONU
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ahmet YÜRÜR
 
15:15–15:40 Halk Müziğinde İç Yapı/Dış Yapı İlişkisi
                      Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali ÖZDEMİR
15:45–16:00 THM’nde Usûl, Ölçü İlişkisi ve Transkripsiyonundaki Aksaklıklar
                      Arş. Gör. Mahir MAK
16:05–16:20 Türk Halk Müziğinin Diğer Geleneksel Müziklerimizle İlgisi, İlişkisi
                      Sanatçı Öğr. Gör. Engin Şafak GÜRLER
16:25–16:40 Notasyonda Halk Müziği İcrasına Yönelik Tespit Edilen Eksiklikler
Yrd. Doç. Dr. Ayşegül ALTIOK
 
 
ARA: 16:40-16:50
 
KONSER  / SALON: KEMAL SUNAL SALONU  
 
16:50-17:10 Fatma ŞAHİN 
17:10-17:25 Dede Celal ÖZKAN 
17:25-17:55 Dr. Abdurrahman DEVECİ     
17:55-18:25 Nida ATEŞ  
18:25-19:00 Bayram Bilge TOKEL
 
12 Kasım 2011 CUMARTESİ
 
3.OTURUM  / SALON: KEMAL SUNAL SALONU
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ayşe Yücel ÇETİN
 
09:00-09:15 Malatya Türkülerinde Makam Dizileri
                    Prof. Dr. Sabri YENER
09:20-09:35 Geleneksel Kültür – Popüler Kültür Karşılaşmasında Halk Müziği
Doç. Dr. Hüsniye CANBAY TATAR 
09:40- 09:55 Türkiye ve Azerbaycan’da Tarihi-Kahramanlık Türküleri
    Yrd. Doç. Dr. Memmedova Hebibe Vaqif qızı
10:00-10:15 Malatyalı Fahri’nin Çileli Yaşamı ve Türk Müziğindeki Yeri
Yrd. Doç. Dr. Ramazan ÇİFTLİKÇİ
 
 
 3.OTURUM  /SALON: FAHRİ KAYAHAN SALONU
Oturum Başkanı: Dr.  Süleyman ŞENEL
 
09:00-09:15 Dünden Bugüne Doğu Karadeniz Bölgesinde Derleme Çalışmaları: Arşivcilik, Arşivsizlik ve Arşiv Gereksinimi
Yrd. Doç. Dr. Abdullah AKAT
09:20-09:35 Türkülerde Turna Sesi Var
                      Yrd. Doç. Dr. Ülkü AKKUŞ
09:40-09:55 TRT THM Repertuarındaki Turna Sembollü
Türkülerin Ezgisel Yapıları ve Turnalar Semahı’nın İncelenmesi
                      Sanatçı Öğretim Görevlisi İrfan KURT
10:00–10:15 Türk Kültüründe Kutlu Ağaçlar ve Kutlu Sazlar
                    Öğretim Görevlisi Mehmet SÖYLEMEZ 
Öğretim Elamanı Savaş EKİCİ
 
 
ARA:10:15–10:25
 
4. OTURUM  / SALON: KEMAL SUNAL SALONU
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Hüsniye CANBAY TATAR
 
10:25 – 10:40 Alevi-Bektaşi Geleneğinde Saz: Telli KUR’AN
                        Sanatçı Yazar Bayram Bilge TOKEL 
 
10:45- 11:00 Kullan At Toplumunda Müzik
                        Doç. Dr. Taner TATAR 
11:05–11:20 Türk Halk Müziğimizin Milli Kültürümüzdeki Yeri ve Meseleleri Üzerine Bir  Mülahaza 
                        İslam Hukuku Bilim Uzmanı Gülhan HALİLOĞLU
11:25 -11:40 Türküleri Sosyolojik Düşünmek
Yrd. Doç. Dr. Ayşe Serap BELLİ
 
4.OTURUM  / SALON: FAHRİ KAYAHAN SALONU
Oturum Başkanı:   Prof. Dr. Kadir KARKIN
 
10:25 – 10:40 Çankırı ve Akşehir Yaran Meclislerinde İcra Olunan 
Türkülerin Karşılaştırılması
Okutman Kadir ÇAYIR
10:45 – 11:00 Türk Müziği Devlet Konservatuarlarında Kemane 
Eğitiminde Görülen Başlıca Problemler
Kadir VERİM
11:05- 11:20 Şanlıurfa Halk Türkülerinde Rehavi Makamı
Öğretmen Zafer TELLİ
11:25- 11:40 Polat Türküleri Üzerine Bir Değerlendirme
Araştırmacı Gazeteci Kemal DENİZ
ARA: 11:40- 11:50
 
5.OTURUM  / SALON: KEMAL SUNAL SALONU
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nihat BOYDAŞ
 
11:50- 12:05 Türk Halk Müziğinde Türkü, Üslûp, Tavır, Yöre, Otantiklik ve Anonimlik Kavramları ile Türkünün Bölümleri Üzerine Öneriler
                               Doç. Dr. Türker EROĞLU
12:10- 12:25 İlk Derlenen Malatya Türküleri
                      Avukat Selami YÜCEL
12.30- 12:45 Halk Müziklerinde Ses ve Görüntü Arşivi Oluşturma Sorunları
  Yrd. Doç. Dr. Özlem DOĞUŞ VARLI
12:50-13:05 Halk Türkülerinin Eğitim Müziği Dağarında Kullanım Gerekliliği
Yrd. Doç. Dr. Rıza AKYÜREK
 
 
5.OTURUM  / SALON: FAHRİ KAYAHAN SALONU
Oturum Başkanı:  Prof. Dr. Sabri YENER
 
11:50- 12:05 Arguvan Türkülerinde Geçen Simgeler Üzerine Bir Değerlendirme
Antropolog Müze Arşt. Hüseyin ŞAHİN
12:10- 12:25 Kayseri Türkülerinde Ağıt
İnş. Müh. Alim GERÇEL
12:30 -12:45   Malatya’da Müzik Öğretim Evleri Üzerine Derlemeler
Araştırmacı Yazar Süleyman ÖZEROL
12:50- 13:05   Çok Sesli Müzikte Türk Halk Müziğinin Yeri, 
Önemi ve İcra Problemleri
Arş. Gör. Ömer TÜRKMENOĞLU
Okutman Yusuf DUMLUPINAR
 
 
6. OTURUM  SALON: KEMAL SUNAL SALONU
Oturum Başkanı: Prof. Dr. İsmet ÇETİN 
 
14:00-14:15 İlahi Sesin Taşıyıcıları: Kürt Müziğinde Dengbejler
Prof. Dr. Ahmet TAŞĞIN
14:20-14 :35 Arguvan Türkülerinin Sosyolojik Bağlamı
Yrd. Doç. Dr. Vehbi BAYHAN
14:40- 14:55 Kadınım, Ozanım, Bozan’daki Şah Sultan’ım 
(Malatya Arguvan Yöresi Şah Sultan Örneği)
Arş. Gör. Seval EROĞLU
15:00-15 :15 Türkülerdeki Sürrealist Yaklaşım
Araştırmacı Necdet KURT
 
6.OTURUM  / SALON: FAHRİ KAYAHAN SALONU
Oturum Başkanı:  Doç. Dr. Gözde ÇOLAKOĞLU SARI 
 
14:00- 14:15 Müzik Öğretmeni Adaylarının Türk Halk Müziğine İlişkin Görüşleri (Adnan Menderes Üniversitesi Örneği)
                      Yrd. Doç. Dr. Ceren SAYGI 
14:20- 14:35 Türkiye’de Tar Eğitimi, Karşılaşılan Problemler ve Çözüm Yolları
              Arş. Gör. Ahmet Serhat TURUNÇ
14:40- 14 :55 1970’li Yıllardan İtibaren Yayınlanmış Türk Halk Müziği Albümlerinin Işığında Halk Müziğinde Düzenleme (Aranjman) Anlayışı
                      Arş. Gör. Sinan Cem EROĞLU
15:00- 15:15 Bağlamaya Tarihsel Kültürel Sosyal ve Siyasal Bakış
Öğr. Gör. Ali DAĞISTAN
 
ARA:15:15 – 15 : 25
 
KONSER  / SALON:  KEMAL SUNAL SALONU  
 
15:25 -15:40 Zakir Murtaza AKSÜT  
15:40-15:55 Cem Vakfı Semah Grubu
15:55-16:35 Urfa Akel Müzik Grubu 
17:35-17:55 Cemal ÖZTAŞ 
 
ARA 17:55-18:05  
 
18:05-19:00   Ömer TÜRKMENOĞLU- 
Yusuf DUMLUPINAR
 
13 Kasım 2011 PAZAR
 
7.OTURUM  / SALON: KEMAL SUNAL SALONU
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ali DUYMAZ
 
09:00-09:15 Türk Halk Müziği Araştırmacıları ve Derleyicileri için Bir Kılavuz
                    Nezir KIZILKAYA
09:20-09:35 Arguvan Yöresi ve Sözlü Halk Müziklerindeki Söyleme Biçimleri ile Gagavuz Türkçesi’nin Benzer Dil Özellikleri
                      Öğretmen Fatih MUTLU
09:40-09:55 Ahi Mahmut Veli Ocağı
                    Öğretmen Erkan ÇANAKÇI
 
10:00- 10:15 Türkünün Kültürümüzdeki yeri ve önemi 
    Yrd. Doç. Dr. İrade ABBASOVA
10:20-10:35 Oyun ve Türkülerimizde Karşılamalar
                      Mahmut KARAGENÇ
 
7.OTURUM  / SALON: FAHRİ KAYAHAN SALONU
Oturum Başkanı:  Prof. Dr. Hakan CEVHER
 
09:00–09:15 Tarihin ve Tarihi olayların Türkülere Yansıması
                    Yrd. Doç. Dr. Özlem AKKAYNAK
09:20- 09:35 Karşılıklı Söyleşme/Deyişme Üslubuna Dayalı “Değirmenci Türküleri Ve Yunanca Varyantı
                      Eray CÖMERT
09:40–09:55 Türk Halk Müziğinde Aralık ve Dizge Karmaşasına Çözüm Önerileri
Ali Fuat AYDIN
10:00-10:15 Aydın Germencik’te Davul Zurna Geleneği
                      Atabey AYDIN
10:20-10:35 Anadolu’da Sohbet Toplantılarında Görülen
Devir-Teslim Töreninde Türkünün Önemi İşlevselliği
                      Gökhan EKİM
 
ARA: 10:35–10:45
10:45 – 11:00 DEĞERLENDİRMELER VE KAPANIŞ
 
KONSER  / SALON: KEMAL SUNAL SALONU  
 
11:10-11:40 Malatya Musiki Cemiyeti Gurubu  
11:45-12:00 Erkan ÇANAKÇI
 
GEZİ
13:00 – 14:00 BATTALGAZİ
14:15 – 14 :45 ASLANTEPE
15:00 – 15:40 ARKEOLOJİ MÜZESİ, ETNOGRAFYA MÜZESİ ve BEŞKONAKLAR
16:00 – 17:00 SULTANSUYU HARASI”

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."