Final

Örnek Resim


Malatyalife Residence

Malatya Haber -

3 Günlük Türkü Sempozyumu

3 Günlük Türkü Sempozyumu
  • 27.12.2015

I. Uluslararası Malatya Türk Halk Müziği Sempozyumu’nun programı belirlenerek açıklandı.

11 Kasım’da başlayıp 13 Kasım’da sona ereceği bildirilen sempozyumun programı şöyle:

ULUSLARARASI  MALATYA TÜRK HALK MÜZİĞİ SEMPOZYUMU 
11 Kasım 2011 Cuma
 
AÇILIŞ PANELİ  11:00 – 12:00
OTURUM BAŞKANI: Doç. Dr. Ulvi SARAN
 
KONU: TÜRK HALK MÜZİĞİMİZİN DÜNÜ, BUGÜNÜ ve YARINI
PANELİSTLER:
Prof. Dr. Fikret TÜRKMEN
Prof. Dr. Ahmet YÜRÜR
Prof. Dr. Nihat BOYDAŞ
Dr.  Süleyman ŞENEL
 
1.OTURUM  / SALON: KEMAL SUNAL SALONU
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Necati GEDİKLİ
 
14:00-14:15   Kazak Sahası Türk Müziği Temsilcileri ve Korkut Ata
                      Prof. Dr. İsmet ÇETİN
14:20–14:35 Türkülere Ontolojik Bir Yaklaşım
                      Prof. Dr. Nihat BOYDAŞ 
14:40-14:55   Türk Halk Müziği’nin Bütünleştirici Yönü 
Yrd. Doç. Dr. Hamdi ONAY
15:00-15:15  Orta Çağda Azerbaycan da Yeni Yıl Törenlerinin Yapılmasına Dair Seyyah J.ŞARDEN’in Bakışları                        
Prof. Dr. Gülnaz ABDULLAZADE
 
1.OTURUM / SALON: FAHRİ KAYAHAN SALONU
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Zeki KAYMAZ
 
14:00-14:15 On yedinci Yüzyılda Osmanlı Sarayı’nda ve İstanbul’da Halk Müziği
                      Yrd. Doç. Dr. M. Emin SOYDAŞ
14:20–14:35 Tarihin ve Tarihi Olayların Türkülere Yansıması Açısından Ağ Gelin Efsanesi  ve Ağ Gelin Türküsü
Yrd. Doç. Dr. Kadir ÖZDAMARLAR
14:40–14:55 Tekerlemeli Türküler Üzerine Bir Değerlendirme
Prof. Dr. Ali DUYMAZ
15:00-15:15 Kültürel Miras Olarak Müzik
Doç. Dr. Mustafa TALAS
 
ARA  15:15-15:25
 
2.OTURUM  / SALON: KEMAL SUNAL SALONU
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Fikret TÜRKMEN
 
15:25-15:40 Akdeniz Bölgesi Halk Musikisi Çalışmalarına Toplu Bir Bakış
Prof. Dr. Necati GEDİKLİ
15:45-16:00 Türkülerde Dini Şahsiyetler ve Fonksiyonları
Prof. Dr. Ayşe Yücel ÇETİN
16:05-16:20 Batı Akdeniz THM’nde Gelişen Tırnak Kemanesi
Dr. Ayhan SARI
16:25-16:40 Batı Karadeniz Folklorunun Temsilinde Yaylı Bir Çalgı: ”Kemane”
                    Doç. Dr. Gözde ÇOLAKOĞLU SARI
2.OTURUM  / SALON: FAHRİ KAYAHAN SALONU
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ahmet YÜRÜR
 
15:15–15:40 Halk Müziğinde İç Yapı/Dış Yapı İlişkisi
                      Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali ÖZDEMİR
15:45–16:00 THM’nde Usûl, Ölçü İlişkisi ve Transkripsiyonundaki Aksaklıklar
                      Arş. Gör. Mahir MAK
16:05–16:20 Türk Halk Müziğinin Diğer Geleneksel Müziklerimizle İlgisi, İlişkisi
                      Sanatçı Öğr. Gör. Engin Şafak GÜRLER
16:25–16:40 Notasyonda Halk Müziği İcrasına Yönelik Tespit Edilen Eksiklikler
Yrd. Doç. Dr. Ayşegül ALTIOK
 
 
ARA: 16:40-16:50
 
KONSER  / SALON: KEMAL SUNAL SALONU  
 
16:50-17:10 Fatma ŞAHİN 
17:10-17:25 Dede Celal ÖZKAN 
17:25-17:55 Dr. Abdurrahman DEVECİ     
17:55-18:25 Nida ATEŞ  
18:25-19:00 Bayram Bilge TOKEL
 
12 Kasım 2011 CUMARTESİ
 
3.OTURUM  / SALON: KEMAL SUNAL SALONU
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ayşe Yücel ÇETİN
 
09:00-09:15 Malatya Türkülerinde Makam Dizileri
                    Prof. Dr. Sabri YENER
09:20-09:35 Geleneksel Kültür – Popüler Kültür Karşılaşmasında Halk Müziği
Doç. Dr. Hüsniye CANBAY TATAR 
09:40- 09:55 Türkiye ve Azerbaycan’da Tarihi-Kahramanlık Türküleri
    Yrd. Doç. Dr. Memmedova Hebibe Vaqif qızı
10:00-10:15 Malatyalı Fahri’nin Çileli Yaşamı ve Türk Müziğindeki Yeri
Yrd. Doç. Dr. Ramazan ÇİFTLİKÇİ
 
 
 3.OTURUM  /SALON: FAHRİ KAYAHAN SALONU
Oturum Başkanı: Dr.  Süleyman ŞENEL
 
09:00-09:15 Dünden Bugüne Doğu Karadeniz Bölgesinde Derleme Çalışmaları: Arşivcilik, Arşivsizlik ve Arşiv Gereksinimi
Yrd. Doç. Dr. Abdullah AKAT
09:20-09:35 Türkülerde Turna Sesi Var
                      Yrd. Doç. Dr. Ülkü AKKUŞ
09:40-09:55 TRT THM Repertuarındaki Turna Sembollü
Türkülerin Ezgisel Yapıları ve Turnalar Semahı’nın İncelenmesi
                      Sanatçı Öğretim Görevlisi İrfan KURT
10:00–10:15 Türk Kültüründe Kutlu Ağaçlar ve Kutlu Sazlar
                    Öğretim Görevlisi Mehmet SÖYLEMEZ 
Öğretim Elamanı Savaş EKİCİ
 
 
ARA:10:15–10:25
 
4. OTURUM  / SALON: KEMAL SUNAL SALONU
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Hüsniye CANBAY TATAR
 
10:25 – 10:40 Alevi-Bektaşi Geleneğinde Saz: Telli KUR’AN
                        Sanatçı Yazar Bayram Bilge TOKEL 
 
10:45- 11:00 Kullan At Toplumunda Müzik
                        Doç. Dr. Taner TATAR 
11:05–11:20 Türk Halk Müziğimizin Milli Kültürümüzdeki Yeri ve Meseleleri Üzerine Bir  Mülahaza 
                        İslam Hukuku Bilim Uzmanı Gülhan HALİLOĞLU
11:25 -11:40 Türküleri Sosyolojik Düşünmek
Yrd. Doç. Dr. Ayşe Serap BELLİ
 
4.OTURUM  / SALON: FAHRİ KAYAHAN SALONU
Oturum Başkanı:   Prof. Dr. Kadir KARKIN
 
10:25 – 10:40 Çankırı ve Akşehir Yaran Meclislerinde İcra Olunan 
Türkülerin Karşılaştırılması
Okutman Kadir ÇAYIR
10:45 – 11:00 Türk Müziği Devlet Konservatuarlarında Kemane 
Eğitiminde Görülen Başlıca Problemler
Kadir VERİM
11:05- 11:20 Şanlıurfa Halk Türkülerinde Rehavi Makamı
Öğretmen Zafer TELLİ
11:25- 11:40 Polat Türküleri Üzerine Bir Değerlendirme
Araştırmacı Gazeteci Kemal DENİZ
ARA: 11:40- 11:50
 
5.OTURUM  / SALON: KEMAL SUNAL SALONU
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nihat BOYDAŞ
 
11:50- 12:05 Türk Halk Müziğinde Türkü, Üslûp, Tavır, Yöre, Otantiklik ve Anonimlik Kavramları ile Türkünün Bölümleri Üzerine Öneriler
                               Doç. Dr. Türker EROĞLU
12:10- 12:25 İlk Derlenen Malatya Türküleri
                      Avukat Selami YÜCEL
12.30- 12:45 Halk Müziklerinde Ses ve Görüntü Arşivi Oluşturma Sorunları
  Yrd. Doç. Dr. Özlem DOĞUŞ VARLI
12:50-13:05 Halk Türkülerinin Eğitim Müziği Dağarında Kullanım Gerekliliği
Yrd. Doç. Dr. Rıza AKYÜREK
 
 
5.OTURUM  / SALON: FAHRİ KAYAHAN SALONU
Oturum Başkanı:  Prof. Dr. Sabri YENER
 
11:50- 12:05 Arguvan Türkülerinde Geçen Simgeler Üzerine Bir Değerlendirme
Antropolog Müze Arşt. Hüseyin ŞAHİN
12:10- 12:25 Kayseri Türkülerinde Ağıt
İnş. Müh. Alim GERÇEL
12:30 -12:45   Malatya’da Müzik Öğretim Evleri Üzerine Derlemeler
Araştırmacı Yazar Süleyman ÖZEROL
12:50- 13:05   Çok Sesli Müzikte Türk Halk Müziğinin Yeri, 
Önemi ve İcra Problemleri
Arş. Gör. Ömer TÜRKMENOĞLU
Okutman Yusuf DUMLUPINAR
 
 
6. OTURUM  SALON: KEMAL SUNAL SALONU
Oturum Başkanı: Prof. Dr. İsmet ÇETİN 
 
14:00-14:15 İlahi Sesin Taşıyıcıları: Kürt Müziğinde Dengbejler
Prof. Dr. Ahmet TAŞĞIN
14:20-14 :35 Arguvan Türkülerinin Sosyolojik Bağlamı
Yrd. Doç. Dr. Vehbi BAYHAN
14:40- 14:55 Kadınım, Ozanım, Bozan’daki Şah Sultan’ım 
(Malatya Arguvan Yöresi Şah Sultan Örneği)
Arş. Gör. Seval EROĞLU
15:00-15 :15 Türkülerdeki Sürrealist Yaklaşım
Araştırmacı Necdet KURT
 
6.OTURUM  / SALON: FAHRİ KAYAHAN SALONU
Oturum Başkanı:  Doç. Dr. Gözde ÇOLAKOĞLU SARI 
 
14:00- 14:15 Müzik Öğretmeni Adaylarının Türk Halk Müziğine İlişkin Görüşleri (Adnan Menderes Üniversitesi Örneği)
                      Yrd. Doç. Dr. Ceren SAYGI 
14:20- 14:35 Türkiye’de Tar Eğitimi, Karşılaşılan Problemler ve Çözüm Yolları
              Arş. Gör. Ahmet Serhat TURUNÇ
14:40- 14 :55 1970’li Yıllardan İtibaren Yayınlanmış Türk Halk Müziği Albümlerinin Işığında Halk Müziğinde Düzenleme (Aranjman) Anlayışı
                      Arş. Gör. Sinan Cem EROĞLU
15:00- 15:15 Bağlamaya Tarihsel Kültürel Sosyal ve Siyasal Bakış
Öğr. Gör. Ali DAĞISTAN
 
ARA:15:15 – 15 : 25
 
KONSER  / SALON:  KEMAL SUNAL SALONU  
 
15:25 -15:40 Zakir Murtaza AKSÜT  
15:40-15:55 Cem Vakfı Semah Grubu
15:55-16:35 Urfa Akel Müzik Grubu 
17:35-17:55 Cemal ÖZTAŞ 
 
ARA 17:55-18:05  
 
18:05-19:00   Ömer TÜRKMENOĞLU- 
Yusuf DUMLUPINAR
 
13 Kasım 2011 PAZAR
 
7.OTURUM  / SALON: KEMAL SUNAL SALONU
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ali DUYMAZ
 
09:00-09:15 Türk Halk Müziği Araştırmacıları ve Derleyicileri için Bir Kılavuz
                    Nezir KIZILKAYA
09:20-09:35 Arguvan Yöresi ve Sözlü Halk Müziklerindeki Söyleme Biçimleri ile Gagavuz Türkçesi’nin Benzer Dil Özellikleri
                      Öğretmen Fatih MUTLU
09:40-09:55 Ahi Mahmut Veli Ocağı
                    Öğretmen Erkan ÇANAKÇI
 
10:00- 10:15 Türkünün Kültürümüzdeki yeri ve önemi 
    Yrd. Doç. Dr. İrade ABBASOVA
10:20-10:35 Oyun ve Türkülerimizde Karşılamalar
                      Mahmut KARAGENÇ
 
7.OTURUM  / SALON: FAHRİ KAYAHAN SALONU
Oturum Başkanı:  Prof. Dr. Hakan CEVHER
 
09:00–09:15 Tarihin ve Tarihi olayların Türkülere Yansıması
                    Yrd. Doç. Dr. Özlem AKKAYNAK
09:20- 09:35 Karşılıklı Söyleşme/Deyişme Üslubuna Dayalı “Değirmenci Türküleri Ve Yunanca Varyantı
                      Eray CÖMERT
09:40–09:55 Türk Halk Müziğinde Aralık ve Dizge Karmaşasına Çözüm Önerileri
Ali Fuat AYDIN
10:00-10:15 Aydın Germencik’te Davul Zurna Geleneği
                      Atabey AYDIN
10:20-10:35 Anadolu’da Sohbet Toplantılarında Görülen
Devir-Teslim Töreninde Türkünün Önemi İşlevselliği
                      Gökhan EKİM
 
ARA: 10:35–10:45
10:45 – 11:00 DEĞERLENDİRMELER VE KAPANIŞ
 
KONSER  / SALON: KEMAL SUNAL SALONU  
 
11:10-11:40 Malatya Musiki Cemiyeti Gurubu  
11:45-12:00 Erkan ÇANAKÇI
 
GEZİ
13:00 – 14:00 BATTALGAZİ
14:15 – 14 :45 ASLANTEPE
15:00 – 15:40 ARKEOLOJİ MÜZESİ, ETNOGRAFYA MÜZESİ ve BEŞKONAKLAR
16:00 – 17:00 SULTANSUYU HARASI”

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."