Final

Fuat


Opel Combo
Malatya Haber -

MTÜ’de 5. Bölgesel Kalkınma Konferansı

MTÜ’de 5. Bölgesel Kalkınma Konferansı
  • 19.09.2019

Malatya Turgut Özal Üniversitesi ile Fırat Kalkınma Ajansı’nın ortaklaşa organize ettiği 5. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı 26 -28 Eylül tarihleri arasında Malatya’da yapılacak.

Bu yıl 5.’si yapılacak olan Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı, TRB 1 Bölgesi illerinde (Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl) illerindeki bölgesel kalkınmanın ivmelenmesi ve bu alandaki literatürün uygulama alanına girmesi amacıyla 2 yılda bir yapılıyor.

Bu yıl Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın himayesinde ve Malatya Valisi Aydın Baruş ile Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut’un onursal başkanlığında yapılacak olan konferansa, Türkiye üniversitelerinden çok sayıda akademisyenin yanı sıra aralarında Amerika, İngiltere, İsveç, Litvanya, Tayvan ve Polonya üniversitelerine mensup bilim insanları katılacak.

Konferans başkanlıklarını Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmet Yılmaz ve Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu’nun yapacağı 5. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı’nda, şehirlerin birbiriyle kuracağı yakın ilişkinin üreteceği sinerji ve potansiyel kaynakların harekete geçirilmesinin kalkınmadaki rolü ele alınacak.

Konferansın düzenleyici iki kurumundan biri olan Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, konferans ile bölgesel kalkınma alanında çalışan yerli ve yabancı bilim insanlarının Malatya’da bir araya gelerek, bu alanda dünyada, Türkiye’de ve Malatya’da yaşanan değişim, gelişim ve dönüşümlerin akademik bir çerçevede ele alınacağını söyledi.

Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, konferansın önemine ilişkin bilgi verirken “Fırat Kalkınma Ajansının faaliyet gösterdiği TRB1 Bölgesinde (Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli illeri) iki yılda bir düzenlenen Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı ile bölgesel kalkınma alanında çalışmalarda bulunan bilim adamları, uygulamacılar ve üniversiteler dışındaki araştırmacılar buluşturularak karşılıklı fikir alışverişinde bulunabilmelerine ve bir yol haritası oluşturulmasına katkı sağlanmaktadır” dedi.

Doğrudan Malatya ve TRB 1 Bölgesi merkezli çok sayıda bilimsel bildiri sunulacak

5.Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı’nda, Malatya’nın ve Malatya’nın içinde yer aldığı TRB 1 Bölgesi açısından oldukça önemli ve dikkat çekici bilimsel tebliğler sunulacak.

Başta Malatya’nın şehir ekonomisinin lokomotifi olarak değerlendirilen kayısıcılık ve kayısı ekonomisi olmak üzere, Malatya’nın sosyo-ekonomik kaynakları, potansiyeli, kültür ve turizm ekonomisi bağlamında sahip olduğu kaynakların harekete geçirilmesi, sanayi, eğitim, lojistik, arıcılık, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık, tarımsal varlıklarının yönetiminin bölgesel kalkınma başlığı altında inceleme ve analizini içeren bildiriler ile Malatya’nın gelecek vizyonuna katkı sağlaması amaçlanıyor.

5.Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı’nda doğrudan Malatya ve TRB 1 Bölgesi’nin merkeze alındığı bilimsel bildiri başlıkları ve bildiriyi sunacak olan bilim insanlarının isimleri şöyle:

Malatya Turgut ÖZAL Üniversitesinin İlin İktisadi ve Bölgesel Kalkınmasındaki Önemi: Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Murat Şahin.

Bölgesel Kalkınmada Kuru Kayısı Sektörünün Rolü: Prof. Dr. Bayram Murat Asma, Çiğdem Yücel Çuhacı, Mehmet Çalışkan.

Kayısının Ekonomik Göstergeleri Üzerine Farklı Değerlendirmeler: Prof. Dr. Orhan Gündüz

Bir İlin Kalkınma Dinamiği: Malatya Kuru Kayısı Üreticilerinin Ekonomik Yapısı: Prof. Dr. Orhan Gündüz

Malatya’nın Sosyo-Ekonomik Durumu ve Hayvancılık Sektörü: Ali Yılmaz Gündüz.

Bölgesel Kalkınmada Arıcılığın Rolü, Sorunları ve Çözüm Önerileri: Semiramis Karlıdağ, Merve Keskin, Şaban Keskin.

Yatırım Teşvikleri ve Teşviklerin Malatya Ekonomisine Etkisi: Ahmet Uğur, Nergis Bingöl.

The Effect of R&D and Innovation Incentives on Innovation Performance: The Case of Malatya Technopolis: Gizem Ateş, Neslihan Derin.

Yaratıcı Endüstrilerin, Yerel Ekonomilere Katkıları, Malatya’nın Yaratıcı Endüstrisinin Dünyada ki Şehirlerle Karşılaştırılması ve Kalkınma Ajanslarının Yaratıcı Endüstrilerdeki Rolü: Gülnihal Toramanlı, Dilek Şahin.

Malatya İli’nin Enerji Göstergelerinin Bölge İlleri İle Karşılaştırılması: Melike Atay Polat, Suzan Ergün.

Malatya İlinin Güneş Enerjisinden Elektrik Enerjisi Üretim Potansiyeli ve Enerji Üretim Maliyetlerinin İncelenmesi: Kübra Nur Gül, M. Salih Mamiş.

Kültürel Miras Turizminin Bölgesel Kalkınmadaki Rolü: Fırat Güzergâhı Örneği (Malatya- Elazığ-Bingöl-Tunceli): Zehra Saltık, Orhan Akova, Suna Muğan Eğtuğral.

Benchmarking Yöntemiyle Tarımsal Ürünlerin Pazarlanması ve Turizm Boyutu: Malatya Kayısısı ve İtalyan Parmigiano-Reggiano Peyniri Örneği: Özge Özkan, Hulusi Binbaşıoğlu.

Fotovoltaik Panel Sistemlerinde Güç Tahmini: Adıyaman, Malatya, Şanlıurfa: Yasin İçel, M. Salih Mamiş, M. İsmail Gürsoy, Abdulcelil Buğutekin.

Bölgesel Kalkınmada Kayısı Üretiminin Türkiye ve Malatya Ekonomisindeki Yeri: Kübra Aslan.

Malatya Organize Sanayi Bölgelerinin Lojistik Açıdan İncelenmesi: Mustafa Deste, Sami Sever.

Malatya İli’nin Kuraklık Analizi ve Kuraklığın Kayısı Üretimine Etkisi: Fatma Esen.

Biyokütle Enerji Kaynakları ve Yatırım Verimlilikleri Üzerine Bir Değerlendirme: Malatya İli Örneği: Mustafa Deste, Eda Özkeser.

TRB1 Bölgesi Malatya İli Özelinde Biyoekonomik Döngüde Yer Alan Biyokütle Kaynaklı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Biyoteknolojik Yatırım Süreçlerinin Değerlendirilmesi: Mine Nazan Kerimak Öner.

Bölgesel Kalkınmada Dış Ticaretin Rolü: Malatya İli Örneği: Murat Şahin.

Malatya İli Örneği: Nitelikli İşgücü Piyasası, Eğitim, Büyüme ve Bölgesel Farklılıklar: Sefa Sezer.

Malatya Koşullarında Plastik Seralarda Domates ve Hıyar Yetiştiriciliği: Özlem Altuntaş, Rabia Küçük, Zeynep Melike Akdağ, Zafer Tanrıverdi, Ersin Yıldırım.

Okul Başarı/Başarısızlığının Nedenlerine İlişkin Bir Derleme Çalışması: Malatya Örneği: Kasım Tatlılıoğlu.

Lojistik, Pazarlama ve Üretim Birimleri Arasındaki Koordinasyonun İşletme Performansına Etkisinin Araştırılması: Malatya İlinde Bir Uygulama: Dilan Aydın, Mustafa Yücel.

Bölgesel Kalkınma Sürecinde Mevcut Sanayi ve Teknolojik Düzey Üzerine Bir Araştırma; Malatya İli Örneği: Akif Gülaçtı, Harun Bayer.

Fırat Kalkınma Ajansının İşletmelere Verdikleri Desteklerin Finansal Analizi: Malatya İli Örneği: Hacı Bayram Aydın, Memet Cem Danacı.

Malatya Organik Tarım Potansiyeli ve Organizasyonu: Kadir Karakuş, Hasan Çelikyürek, Turgut Aygün.

Konferans programı akışı yoğun

Değişen ve gelişen dünya koşullarında sosyo-ekonomik ve kültürel kalkınma dinamikleri bağlamında 100’den fazla bilimsel bildirinin sunulacağı 3 günlük programda öne çıkan bazı bildiri başlıkları şöyle:

26 Eylül, konferansın 1. Günü

Bölgesel Kalkınmada Kuru Kayısı Sektörünün Rolü, Bölgesel Kalkınmada Tarım Sektörünün Rolü: Ardahan İli Örneği, Devlet, Para Hiyerarşisi ve Kripto Paralar, Kırsal Kalkınma’da Gelişen Yeni Bir Ekonomik Faaliyet Kolu: Kültür Mantarı Pleurotus Türlerinin Yetiştiriciliği, Akıllı Şehirlerin Planlanmasında EkoYer Hareketi, Türkiye’de Yenilenebilir Enerji Yatırımlarına Sağlanan Vergi Teşviklerinin ve Bölgesel Kalkınmaya Etkilerinin İrdelenmesi, Sanayi 4.0’da Yapay Zekâ Teknolojilerine Erişmenin Yolları Üzerine Bir Deneme, Malatya İlinin Güneş Enerjisinden Elektrik Enerjisi Üretim Potansiyeli ve Enerji Üretim Maliyetlerinin İncelenmesi, KOBİ’lerde Yenilikçi Stratejilerin Performansa Olan Etkileri: TRB1 Bölgesi’nde Yapılan Bir Uygulama, Sanayi 4.0’da Yapay Zekâ Teknolojilerine Erişmenin Yolları Üzerine Bir Deneme, Bölgesel Kalkınmada Arıcılığın Rolü, Sorunları ve Çözüm Önerileri, Kültürel Miras Turizminin Bölgesel Kalkınmadaki Rolü: Fırat Güzergâhı Örneği (Malatya- Elazığ-Bingöl-Tunceli), Çocuk Dostu Şehir İncelemesi: Eskişehir İli, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü’nün Sürdürülebilir Turizm İçin Hedefleri, TRB1 Bölgesinde İşsizliğin Boyutları ve Nedenleri Üzerine Bir İnceleme, Yatırım Teşvikleri ve Teşviklerin Malatya Ekonomisine Etkisi…

27 Eylül, konferansın 2. Günü

Türkiye’de Bölgeler Arası Gelir Yakınsamasının Panel Birim Kök Testi İle Sınanması, Akıllı- Yenilikçi Kent Uygulamaları ve Belediyelerdeki Dönüşüm, Şirketlerinin Yenilik ve Girişimcilik Yeteneği: Fırat Teknokent Şirketleri Örneği, Göç ile Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Ekonometrik Analizi: TRB1 Bölgesi İncelemesi, Benchmarking Yöntemiyle Tarımsal Ürünlerin Pazarlanması ve Turizm Boyutu: Malatya Kayısısı ve İtalyan Parmigiano-Reggiano Peyniri Örneği, TRB1 Bölgesi’nin Gelir Yakınsaması, Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerinden Moora İle İstanbul ve Frankfurt Hava Alanlarının Kıyaslanması, Yaratıcı Endüstrilerin, Yerel Ekonomilere Katkıları, Malatya’nın Yaratıcı Endüstrisinin Dünyada ki Şehirlerle Karşılaştırılması ve Kalkınma Ajanslarının Yaratıcı Endüstrilerde ki Rolü, Türkiye TR1 Bölgesindeki İşletmeler İçin Endüstriyel Görüntü İşleme İle Üretim Kapasitelerinin Geliştirilebilirliğinin Değerlendirilmesi, Bölgesel Girişim Sermayesi İçin En Uygun Organizasyonel Yapının Belirlenmesi: Bir ÇKKV Modeli Uygulaması, Coğrafi İşaretler ve Geleneksel Ürünlerin Bölgesel Kalkınma Potansiyeli: TR71 Bölgesi Örneği, Biyokütle Enerji Kaynakları ve Yatırım Verimlilikleri Üzerine Bir Değerlendirme: Malatya İli Örneği, Katılım Finans Sisteminin Türkiye’deki Mevcut Sorunları ve Çözüm Önerileri, TRB1 Bölgesinde Hizmet Sektöründe Yer Alan Kobilerin Sorunlarının Farkındalığı Ve Gelecek Perspektifi, Başarılı Bölgesel Kalkınma Politikası Uygulaması: İspanya Bask Bölgesi Akıllı Uzmanlaşma Yenilik ve Sanayi Stratejisi Örneği, Türkiye’de Yerel Kalkınmanın Anahtarı: Kırsal Alanda Kadın.

Konferansın 3. Günü

Konferansın 3. Günü olan 28 Eylül Cumartesi günü ise, Malatya’ya yurt dışı ve yurt içinden gelen çok sayıdaki misafir bilim insanı, Nemrut Dağı gezisinin yanı sıra Malatya’nın tarihsel ve kültürel mirasını barındıran mekânları ziyaret edecek

Güler HAZAR, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."