Final

Örnek Resim


Hacı Mehmet Turfanda

Malatyalife Residence

Malatya Haber -

5’ine ‘Evet’, 1’ine ‘Hayır’

5’ine ‘Evet’, 1’ine ‘Hayır’
  • 27.12.2015

Vali Halil İbrahim Daşöz başkanlığında toplanan Mahalli Çevre Kurulu, 5 telefon baz istasyonu için onay verirken, merkezdeki bir istasyon talebini reddetti. Ayrıca, gürültü ile ilgili sınırlamalar da açıklandı.

Kurulun kararı şöyle:

“İlimiz Mahalli Çevre Kurulu, Sayın Vali Halil İbrahim DAŞÖZ Başkanlığında üyelerin katılımı ile toplanarak gündeminde bulunan aşağıdaki konuları karara bağlamıştır.

I- İLİMİZDE KURULACAK BAZ İSTASYONLARI İÇİN;

1- AVEA İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. tarafından, İlimizde kurulacak olan Baz İstasyonu için;
-Ağılbaşı Belediyesi Darende / MALATYA adresinde kurulacak olan baz istasyonu,
Kule üzerine kurulacak olup, Hücre 1 için antenin yerden yüksekliği 28.06 m. ve güvenlik mesafesi 18.41 metre, Hücre 2,3 için antenlerin yerden yüksekliği 28.70 m. ve güvenlik mesafeleri 14.61 metre dir.

2- AVEA İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. tarafından, İlimizde kurulacak olan Baz İstasyonu için;
-İlisuluk Köyü Kuluncak / MALATYA adresinde kurulacak olan baz istasyonu,
Kule üzerine kurulacak olup, Hücre 1 için antenin yerden yüksekliği 48.06 m. ve güvenlik mesafesi 18.41 metre, Hücre 2 için antenin yerden yüksekliği 48.70 m. ve güvenlik mesafesi 14.61 metre dir.

3- VODAFONE TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. tarafından, İlimizde kurulacak olan Baz İstasyonu için;
-Ankara Asfaltı Kenarı Teaş Camii Karşısı Yeşilyurt / MALATYA adresinde kurulacak olan baz istasyonu,
Kule üzerine kurulacak olup, Sektör 1 için antenin yerden yüksekliği 28.70 m. ve güvenlik mesafesi 11.37 metre, , Sektör 2,3 için antenlerin yerden yüksekliği 28.70 m. ve güvenlik mesafeleri 17.01 metre dir.

4- VODAFONE TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. tarafından, İlimizde kurulacak olan Baz İstasyonu için;
-Seyran Mah. 28. Sok. Karşısı Merkez / MALATYA adresinde kurulacak olan baz istasyonu,
Kule üzerine kurulacak olup, Sektör 1,2,3 için antenlerin yerden yüksekliği 28.70 m. ve güvenlik mesafeleri 11.37 metre dir.

5- TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. tarafından, İlimizde kurulacak olan Baz İstasyonu için;
-Aktarla Köyü Pütürge / MALATYA adresinde kurulacak olan baz istasyonu,
Kule üzerine kurulacak olup, Hücre 1,2 için antenlerin yerden yüksekliği 50.00 m. ve güvenlik mesafeleri 13.44 metre, Hücre 3 için antenin yerden yüksekliği 50 m. ve güvenlik mesafesi 9.51 metre dir.

Söz konusu Baz İstasyonlarının, projelerde belirtilen standartlara uyulması kaydıyla kurulmalarında sakınca olmayacağına;

6- TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. tarafından, İlimizde kurulacak olan Baz İstasyonu için;
-İsmetpaşa Cad. Melekoğulları Düğün Salonu Merkez / MALATYA adresinde kurulacak olan baz istasyonu,
Bina üzerine kurulacak olup, Sektör 1,2 için antenlerin yerden yüksekliği 16.00 m. ve güvenlik mesafeleri 10.31 metre dir.

Söz konusu Baz İstasyonu yerinde yapılan inceleme sonucunda, proje krokilerinde belirtilen bina yükseklikleri uyuşmamakta olup güvenlik mesafesi içerisinde yaşam alanı bulunduğu için baz istasyonunun kurulmasının uygun olmayacağına;

II- İLİMİZDE ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ ÇERÇEVESİNDE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER İÇİN;
Kişilerin huzur ve sükununu, beden ve ruh sağlığını gürültü ile bozmayacak bir çevrenin geliştirilmesini sağlamak için, İlimiz sınırları içerisinde kamuya açık yerlerde canlı olarak yada elektronik cihazlarla vatandaşları rahatsız edecek şekilde müzik yayını yapılmasının engellenmesi ve belirlenecek saatlerle sınırlandırılması için; 07.03.2008 tarih ve 26809 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği, Çevre ve Orman Bakanlığı 2008/08 sayılı

Genelgesi gereği ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde; Eğlence yerlerinden kaynaklanan çevresel gürültünün kontrol altına alınması için

a) Oturma alanları ve yakın çevresi ile gürültüye hassas bölgelerde üzeri ve etrafı fiziksel olarak açık ve yarı açık olan bahçeli gazino, dans salonları, eğlence merkezleri, çay bahçelerinde müzik yayını yapan eğlence yeri sahiplerinin müzik yayınlarını, İlimiz merkez ve ilçelerinde aşağıdaki saatlere kadar yapmasına; Ancak yapılan yayın gürültü seviyesi en yakın konut içinde arka plan gürültü seviyesi Leq gürültü göstergesi cinsinden 7-10 db aralığından fazla olamaz.
Yerleşim alanlarında : 22.30
Yerleşim alanları dışında : 24.00
Kapalı alanda müzik yayını yapan eğlence yeri sahiplerinin gerekli ses izolasyonunu sağlayarak mevcut arka plan gürültüsü seviyesini 5 dBA’dan fazla aşmayacak şekilde ses seviyelerini kontrol altına almaları ve “Dikkat: İçerideki ses seviyesi insan sağlığına zararlıdır.” şeklinde ışıklı ikaz levhalarını dış giriş kapıları üzerine asmaları, halinde bu eğlence yerlerinde müzik yayını için ses seviyesi üst sınırı ve yayın saati sınırlaması uygulanmamasına, gürültü rahatsızlığının önlenmesi ve sınır değerlerin sağlanması için ses kaynaklarının konumlarının değiştirilmesine, kapı ve pencerelerin tamamen kapalı tutulmasına, kapı pencere ve duvarlar gibi cephelerde yalıtım tedbirlerinin artırılmasına,

b) Çalışma saatlerinin kontrolü belediye sınırları ve mücavir alan sınırları içersinde ilgili Belediyece yapılmasına,

c) Ruhsatsız olarak müzik yayını yapan işyerlerinin ilgili Belediyesince denetlenerek kapatılmasına,

d) Çok hassas kullanımların bulunduğu alanlarda; elektronik olarak yükseltilmiş ses kaynağı bulunan, üzeri ve etrafı fiziksel olarak açık ve/veya yarı açık olan bahçeli gazino, dans salonları, lunaparklar, animasyon ve eğlence merkezleri, fuar, piknik yerleri, açık hava sinemaları, lokantalar, kahvehane ve dükkânlar gibi kamuya açık yerler ile diskotek, kulüpler, barlar, restoran ve düğün salonları gibi kapalı ve/veya yarı açık olan yerlerden çevreye yayılan çevresel gürültü seviyesi, arka plan gürültü seviyesini Leq gürültü göstergesi cinsinden 5 dBA’dan daha fazla aşamaz. Çok ve orta derecede hassas kullanımların içinde ise arka plan gürültü seviyesinin sağlanmasına, işyeri açılışı vb. durumlarda ilgili yerden alınan izin süresi ve yönetmeliklerde belirtilen sınırlara bağlı kalmak şartı ile müzik yayımı yapılmasına,

e) Birden fazla eğlence yerinin bulunduğu alanlardan çevreye yayılan toplam gürültü seviyesi, çok hassas kullanım alanı dışında arka plan gürültü seviyesini Leq gürültü göstergesi cinsinden 7-10 dBA aralığından fazla olamayacağına,

f)Susturucu veya ses giderici diğer parçaları olmadan bir motorlu kara taşıtı çalıştırılmamasına veya çalışmasına sebep olunmamasına, bakım onarım veya diğer değiştirme amacı dışında bir motorlu araç veya motosiklet üzerindeki susturucu veya ses giderici parçaların çıkarılmamasına,
Bir motorlu araç üzerinde veya içinde; korna veya ses çıkaran başka bir cihazın zorunlu haller dışında gürültü rahatsızlığına neden olacak şekilde çalınmamasına,
Radyo, televizyon, müzik seti ve her türlü müzik aletlerini çok hassas kullanımların bulunduğu alanlar ile toplu taşıma araçlarında çalınmamasına,

Çok hassas kullanımların bulunduğu alanlarda; yüksek sesle konuşarak, bağırarak, anons sistemleri gibi ses yükseltici araçlar kullanılarak ve darbeli düzenli veya düzensiz sesler çıkararak propaganda, reklâm, duyuru, tanıtım ve satış yapılmamasına

g)Gerektiğinde canlı müzik yayının kaldırılması gibi faaliyet türünün değiştirilmesine, kaynakların belirlenen başka alanlara taşınmasına

h) Yönetmeliğin Ek-VII’sinde yer alan A ve B listelerindeki faaliyetler için İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat kapsamında verilecek açılma ve çalışma ruhsatlarında akustik rapor esas almakla, Yönetmeliğin 33. maddesi e) bendine istinaden Yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihinden önce İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik çerçevesinde işyeri açma ve çalışma ruhsatı almış işletmelerin akustik raporu hazırlanması gerektiğine,

ı) İlimiz Merkez İlçede ve diğer İlçelerde yapılacak gürültü denetimlerinde;

İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ile ilgili Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı tarafından işbirliği yapılmasına,

i) Belediyelerce 07.03.2008 tarih ve 26809 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinin Planlama aşamasında uyulması zorunlu kriterler başlıklı 28.maddesine riayet edilmesine,

III-İLİMİZDE KURULMASI PLANLANAN KATI ATIK BERTARAF TESİSİ ALANI İLE İLGİLİ OLARAK;
Çevre ve Orman Bakanlığının 2003/8 sayılı genelgesi doğrultusunda oluşturulan komisyon tarafından alternatif alanlar değerlendirilmiştir. Yapılan inceleme neticesinde Malatya Belediye Başkanlığı tarafından yapılması öngörülen katı atık bertaraf tesisinin Malatya İli Kapıkaya Köyü Kuzeyi Ormanlık Mevkiinde kamu yararı ve zorunluluğu bulunduğundan Yönetmeliklerde belirtilen gerekli izinlerin alınması kaydı ile söz konusu tesisin kurulmasının uygun olacağına,

IV- UYGULANACAK MEVZUAT VE İDARİ İŞLEMLER;
Mahalli Çevre Kurulu’nca alınan bu kararlara uymayan kişi, kurum ve kuruluşlar hakkında;
a) 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun ilgili madde hükümleri,
b) Türk Ceza Kanunu’nun ilgili madde hükümleri,
c) 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun ilgili hükümleri,
d) 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu’nun ilgili madde hükümleri,
e) 5393 sayılı Belediye Kanunu Hükümleri,
f) 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanun hükümleri, gereğince cezai işlem yapılacağına,.”

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."