Final

Örnek Resim


Malatyalife Residence

Malatya Haber -

‘Başbakana Söylenecek Söz mü?’

‘Başbakana Söylenecek Söz mü?’
  • 27.12.2015

Suriye sınırındaki mayınların temizlenmesine ilişkin olarak TBMM’de 3 Haziran Çarşamba günü yapılan ve 15 saat süren oturumda, Malatya’nın 7 milletvekilinden Mevlüt Aslanoğlu, Öznur Çalık, İhsan Koca ve Ömer Faruk Öz “konuşmacı ya da laf atan” olarak tutanaklarda yeralırken, mecliste pek görülmeyen milletvekili Fuat Ölmeztoprak’ın adı da “ara yoklama” nedeniyle tutanağa girdi. Diğer milletvekilleri Mehmet Şahin ve Mücahit Fındıklı ise kayıtlarda yeralmadılar. Bu milletvekillerinin mecliste olup olmadıkları konusunda bilgi edinilemedi. 263 sayılı söz konusu kanun, AKP’li milletvekillerinin oylarıyla kabul edildi.

İşte TBMM tutanaklarına göre Malatya milletvekillerinin Perşembe günkü performansları!

“..RAMAZAN KERİM ÖZKAN (Burdur) -Ben Burdur’un Düğer köyünden lakabı “Kara Mustuk” olan Gazi Mustafa Çelik’in torunuyum. Onun dört kardeşi Çanakkale’de kalmış, şehit olmuş. Bu şehitleri olan Gazi Mecliste bu yasayı Sayın Başkanım oylatmayın. Hem İç Tüzük’ü çiğniyoruz…
ÖMER FARUK ÖZ (Malatya) – Ne alakası var!

***
İHSAN KOCA (Malatya) – Milliyetçi Hareket Partisinin Grup önerisi aleyhine söz almış bulunuyorum. Sayın Başkan ve değerli milletvekilleri, saygıyla selamlıyorum sizleri.
Partimizin Grubunun da Meclisin çalışma takvimine ilişkin önerileri bulunduğundan, Milliyetçi Hareket Partisi grup önerisi aleyhinde olduğumu belirtiyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)
***
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) – Bitiriyorum Başkanım.
Muhtarlarımızın sosyal ve ekonomik tüm sorunlarına nasıl çözüm bulacaksak, biz gönülden buna hazırız.
Hepinize saygılar sunarım. Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar)
***
MUSTAFA ÖZYÜREK (İstanbul) – AKP’nin grup başkanı gibi yönetiyorsunuz.
BAŞKAN – Rica ederim… Ama bakınız, şimdi, siz çok kötü bir şey söylediniz.
Sayın Özyürek, siz çok kötü bir şey söylediniz şimdi.
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) – Taraf tutuyorsunuz.
BAŞKAN – Hayır, taraf tutmuyorum canım.
***
BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) – Burada Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı ile ilgili çok ağır laflar söylendi.
ÖMER FARUK ÖZ (Malatya) – Sayın Başbakana söylenecek söz mü?
***
Söz sırası aleyhte Sayın Ahmet Aydın’da, Adıyaman.
Sayın Aydın, buyurun. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) – Ahmet, muhtarlara sahip çık! Muhtarların umudu sensin!
BAŞKAN – Sayın Aslanoğlu… Sayın Aslanoğlu…
AHMET AYDIN (Adıyaman) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Cumhuriyet Halk Partisi grup önerisinin aleyhinde söz almış bulunuyorum. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.
Değerli arkadaşlar, merak etmeyin, zaten bugüne kadar muhtarlara en iyi şekilde gene AK PARTİ baktı.
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) – Ya ya!
AHMET AYDIN ((Devamla) – Ücretleri ne durumdaydı ne kadar yükseltti, onu bütün muhtarlarımız çok iyi biliyor, takdir ediyor. Ancak, bizim üzüldüğümüz durum, bir sıkışık duruma getirip bir şekilde zaman kazanma adına bu tür önemli meselelerin böyle dar, sıkışık ortamda konuşulmaması, daha rahat, daha geniş ortamda muhtarlarımız için en güzel gelişmelerin yapılması gerekiyor. Bunun farkındayız. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) – Kabul et!
HAKKI SUHA OKAY (Ankara) – Kabul edin, geniş ortamda getirelim.
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) – Kabul edin, geniş ortamda getirelim. Kabul edin… Kabul edin…
BAŞKAN – Lütfen arkadaşlar…
AHMET AYDIN (Devamla) – Değerli arkadaşlar, muhtarlarımızın her zaman yanında olduk, yanında da olmaya devam edeceğiz.
FEVRİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) – Lafla Ahmet!
***
Yoklama için oy pusulası gönderen arkadaşlar lütfen salondan ayrılmasınlar, sonra arayacağım o isimleri.
Yoklama işlemini başlatıyorum.
(Elektronik cihazla yoklama yapıldı)
BAŞKAN – Değerli arkadaşlarım, elektronik oylamada yeterli çoğunluğumuzun olduğu anlaşılıyor…
BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) – Sayın Başkan, oylayalım efendim
BAŞKAN – …ama buna rağmen oy pusulası gönderen arkadaşlarımı arayacağım.
Sayın Mevlüt Akgün? Burada.
Sayın Fuat Ölmeztoprak? Burada.
Sayın Nedim Öztürk? Burada.
Sayın Ülkü Gökalp Güney? Burada.
***
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Başta, değerli arkadaşlarım, sizlerin de bu konuda hassas olduğu-nuzu biliyorum, ki Sayın Başbakanın sizi defalarca uyardığını da biliyorum, ki o uyarının üzerine bugün Sayın Başkanımızın bizi şereflendirdiğini de görüyorum, hissediyorum; kendisine teşekkür ediyorum, hoş geldiniz diyorum.
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) – Kime söylüyorsunuz Mehmet Bey?
MEHMET GÜNAL (Devamla) – Sayın Başkanımıza.
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) – Ama duymuyor.
***
ŞENOL BAL (İzmir) – Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.
Sayın milletvekilleri, sesimize kulak vermenizi, bizi dinlemenizin çok önemli olduğunu buradan ifade etmek istiyorum. Bizi neden dinlemelisiniz? Bizi, bastırılmış, örtülmüş ve karartılmış vicdanlarınızın sesini duymak için dinlemelisiniz! (AK PARTİ sıralarından gürültüler)
ÖZNUR ÇALIK (Malatya) – Sayın Başkanım, sözünü geri alsın!
ÖZNUR ÇALIK (Malatya) – Sayın Başkan, öncelikle Şenol Bal’ı bir özür dilemeye davet eder misiniz lütfen.
BAŞKAN – Müsaade eder misiniz…
ŞENOL BAL (Devamla) – Bizim bildiğimiz ve kültürel genlerimize işlemiş vatan topraklarının bir santimetrekaresinin bile fiyatı yoktur sayın milletvekilleri. (MHP sıralarından alkışlar, AK PARTİ sıralarından gürültüler)
ABDÜLHADİ KÂHYA (Hatay) – Yazıklar olsun size!
ÖZNUR ÇALIK (Malatya) – Bir şiir okumadığınız kaldı. Bir de şiir okusaydınız!
***
MEHMET GÜNAL (Antalya) – Toparlıyorum Sayın Başkan.
Biz bunlara cevap istiyoruz. Bizim görevimiz, Türk milleti adına içimize sinmeyen şeyleri size sormaktır. Bunda kavga edecek bir şey yok. Bakın, bizi ilgilendirmiyor. İzak’ı biz demedik, Sayın Başbakan dedi. Hans da alsa beni ilgilendirmiyor, Jhon da, Jack de beni ilgilendirmiyor. Ahmet, Mehmet alıyorsa evet, ama o da açık, şeffaf bir ihaleyle.
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) – Mehmet Bey, beni ilgilendiriyor.
KADİR URAL (Mersin) – Ali Dibo da alsa ilgilendirmiyor.
MEHMET GÜNAL (Devamla) – Açacaksınız, mayın temizleme…(AK PARTİ sıralarından gürültüler) Sahayı vermeyeceksiniz. Hemen oraya, işinize geldiğine nasıl atlıyorsunuz.
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) – Mehmet Bey, beni ilgilendiriyor.

***
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) – Sayın Emek, takabbül ediyor.
BAŞKAN – Sayın Emek takabbül.
***
HAKKI SUHA OKAY (Ankara) – Yap-işlet-devret iptal edildi.
AHMET DURAN BULUT (Balıkesir) – Peşkeş çekiyorsunuz.
SELAMİ UZUN (Sivas) – Bir aydır biz mi geciktiriyoruz bunları?
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) – Danıştay niye iptal etti? Bilerek konuşun yahu! (Gürültüler)
***
BEKİR BOZDAĞ (Devamla) – Bu tasarının içerisinde, eğer tasarıdaki bu hüküm olmasa, ihaleye çıkarırken idarenin, hizmet alım suretiyle yapmak veya yapmamak konusunda takdir hakkı vardır. (CHP sıralarından gürültüler)
BAŞKAN – Lütfen arkadaşlar, rica ediyorum…
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) – Saptırıyor Sayın Başkan, işine gelen yeri okuyor, işine gelmeyen yeri okumuyor.
***
MEHMET HALİT DEMİR (Devamla) – …o zaman bizim burada aslında sistemimizi ve içinde bulunduğumuz bu kurumları burada eleştirmemiz gerekiyor ve bunları değerlendirmemiz gerekiyor.
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) – Önce onu yap!
***
BAŞKAN – O nedenle ben rica ediyorum. Tabii, zor bir kanunu tartışıyoruz. Arkadaşlarımız lehte, aleyhte çok önemli şeyler söylüyorlar, endişeler dile getiriliyor, endişelere karşı iktidar partisi grubu karşı düşüncelerini söylüyor, biz sağlıklı müzakere yürütmeye çalışıyoruz. Ben hepinizden rica ediyorum, yarın birbirimizin yüzüne bakamayacağız söz ve davranışlardan lütfen kaçınalım sevgili arkadaşlarım.
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) – Bakamayız Sayın Başkan, bakamayız.
***
BAŞKAN – Sayın Aslanoğlu…
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) – Sayın Bakan, acaba önce küçük küçük dilimlerde deneyip, özellikle kuzeydoğu sınırımızda yani Kars, Ardahan, sınırımızda deneyip bu işi biraz öğrenseydiniz ve öğrendikten sonra büyük bir dilime gitseydiniz daha başarılı olmaz mıydınız? Ama biliyorum ki, bu büyük dilime gitmek sizi başarısızlığa itecektir.
Teşekkür ederim.
***
BAŞKAN – Sevgili arkadaşlarım, bir arkadaşımız bir şey söyledi; başka bir arkadaşımız da söz istedi, o söylenenin doğru olmadığını söyleyecek. Ee, siz müdahale etmeyin oradan. Rica ediyorum arkadaşlar, lütfen…
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) – Sayın Başkan, hilafıhakikat söylerse…
BAŞKAN – Sayın Aslanoğlu, bir dakika… Lütfen…
***
BAŞKAN – Sayın Sipahi sizin bana da yönelttiğiniz soruya kısa cevap vermek istiyorum: Tasarı Başkanlığımıza geldikten sonra biz Dışişleri, Millî Savunma, Tarım, Orman, Köyişleri ve Plan Bütçe Komisyonuna havale etmişiz tasarıyı. Esas komisyon Plan Bütçe, diğerleri tali. Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonumuz tali komisyon olarak görüşmüş, raporunu hazırlamış fakat Dışişleri Komisyonu ile Millî Savunma Komisyonu bir rapor hazırlamamışlar. Şayet bize daha önce bu konuyla ilgili bir başvuru olsaydı bunun nedenini araştırma imkânı olurdu ama ben, arkadaşlarımla bu konuyu konuşacağım Sayın Sipahi.
OSMAN KAPTAN (Antalya) – Millî Savunmaya gelmedik ki Sayın Başkanım.
KAMİL ERDAL SİPAHİ (İzmir) – Sayın Bakanım…
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) – Sayın Başkanım, bir aydır burada bağırıyoruz, niye oradan geçmedi diye bir aydır burada bağırıyoruz.
BAŞKAN – İşte nedenini araştıracağım.
***
Aleyhte Sayın Mevlüt Aslanoğlu, buyurun.
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bir aydır konuşuyoruz… (AK PARTİ sıralarından gürültüler)
BAŞKAN – Lütfen arkadaşlar, rica ediyorum.
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) – Sayın Başkan, önce iki çift sözüm size.
BAŞKAN – Buyurun.
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) – Demin söylediniz “Haberim olsaydı Millî Savunma Komisyonunda neden görüşülmediğini, bunu söylerdim. ” dediniz Sayın Başkan.
BAŞKAN – “İncelerdim.” dedim.
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) – İncelerdim, söylerdim…
Sayın Başkan, bundan sizin haberiniz var. (AK PARTİ sıralarından gürültüler) Bundan sizin haberiniz var. Yaklaşık Haziran 2008’den beri alt komisyon üyeleri…
AHMET YENİ (Samsun) – Genel Kurala hitap et, Genel kurula.
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) – Oturun oturduğunuz yerde, dinlemeyi öğrenin, tamam mı?
BAŞKAN – Ben sustururum. Bir dakika…
Değerli arkadaşlar…
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) – Evet, Sayın Başkan…
BAŞKAN – Sayın Aslanoğlu, bir dakika…
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) – Sayın Başkan, iki çift sözüm…
BAŞKAN – Tamam, dinleyeceğim.
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) – Ben, size saygısızlık yapmıyorum.
BAŞKAN – Susturayım arkadaşları (AK PARTİ sıralarından gürültüler)
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) – Evet, saygısızlık yapmıyorum.
BAŞKAN – Arkadaşlar, lütfen dinleyin. Rica ediyorum, lütfen…
Buyurun Sayın Aslanoğlu.
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) – Sizin ve tüm komisyon başkanlarınızın, ilgili Millî Savunma Bakanınızın, o günkü Maliye Bakanınızın… “Neden bu Millî Savunma Komisyonunda görüşülmedi?” Bas bas bağırdık. Bundan haberiniz vardı, ben çok üzüldüm bir kere sizin adınıza.(AK PARTİ sıralarından gürültüler)
BAŞKAN – Peki.
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) – İkinci sözüm Sayın Şimşek’e.
Sayın Şimşek dedi ki “Bizim hiçbir usulsüzlüğümüz olamaz.” Sayın Şimşek, ben size dosyayla vereyim, 5 tane, 10 tane, 20 tane… Çok düşük bedellere sattığınız arazilerin, fabrikaların, içlerini, sadece hurdalarını satıp, peşin para satıp hurdalarını, o sattığı bedelle altı yılda özelleştirme bedelini ödeyen, daha sonra imar değişikliği yapıp 1’e 50, 1’e 100 birilerinin para kazandığını size ispat edeyim. Derhal ispat etmeye hazırım, derhal hazırım, derhal hazırım. Eğer istiyorsanız hepsini size söyleyebilirim.
120
________________________________________
Onun için, üçüncü sözüm: Millî Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığına. Arkadaşlar, bu ülke bizim. Kimse topu taca atamaz. Herkes sahip çıkmalıdır bu ülkenin meselesine. Ama 500 milyon dolarla 2,5 milyar dolar arasında bir teklif geliyor o ilgili kurumlara. Herkes diyor ki: “Valla teklifler bu.” Ey Millî Savunma Bakanım, ey Genelkurmay Başkanlığım, size 2,5 milyar dolar teklif veren adama bir tokat atıp “Defol! Bu ülke sömürge değildir.” [AK PARTİ sıralarından “Bravo” sesleri, alkışlar (!)] “Defol! Bu ülke sömürge değildir.” demediğiniz sürece, topu birilerine attığınız sürece -sizin sorumluluğunuz- sorumluluğunuza sahip çıkmadığınız sürece bunlar olacaktır. Ha, şimdi, onun için arkadaşlar bu ülke sömürge değil. Bir malın bir değeri vardır. Bir malın değeri 500 milyon dolarla 2,5 milyar dolar olmaz arkadaşlar. Bu ülke ne sömürgedir… Onun için bu ülkeye sahip çıkmak Millî Savunma Bakanlığının da Genelkurmay Başkanlığının da görevidir. Bunu bir kez daha hatırlatıyorum.
Değerli arkadaşlar, dördüncü sözüm… (AK PARTİ sıralarından “Beşinci sözün oldu.” sesleri)
BAŞKAN – Arkadaşlar, lütfen dinleyin, rica ediyorum. Rica ediyorum arkadaşlar…
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) – Burayı alacak insanlara, burayı üçüncü şıkla devredeceğiniz kişilere “Ey ihaleye girecekler, ihaleye boşuna girmeyin, parayı harcayacaksınız ama daha sonra bu topraklara sahip olamayacaksınız.”
VEYSİ KAYNAK (Kahramanmaraş) – Zaten olmayacak.
NUSRET BAYRAKTAR (İstanbul) – Zaten var o.
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) – Hayır, elli yıl değil, birinci yılda sahip olamayacaksınız. Ben bir onları uyarıyorum.
Altıncı sözüm bu toprak sahiplerine. Dün, elli yıl önce bu ülke için topraklarını veren insanlar hepiniz gidin dava açın. Sesleniyorum buradan o insanlara: Hepiniz gidin dava açın çünkü amacı dışında artık kullanılıyor, amacı dışında kullanılacak. Toprak sahiplerine sesleniyorum: Artık hukuki bir hakkınız doğmuştur, gidin dava açın, o günkü koşullarda devletimize verdiğiniz malı devletimiz amacına uygun kullanmıyor, birilerine verecek, gidin mahkemeye verin ve topraklarınızı geri alın.
Değerli arkadaşlarım, artık o kadar komik oldu ki gazetede bir karikatür gördüm. Tabii bir aydır bu Meclis tartışıyor bunu. Affedersiniz, 2 tane eşek birbirine bakıyor “Sonuçta bu bizim başımıza bela olmasın, yani bizi sürüp de bu mayınlara, sonuçta bu ihale bize kalmasın.” diyorlar.
HÜSEYİN YILDIZ (Antalya) – Yedinci şıkkı söylemedin, Anayasa Mahkemesi…
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) – Değerli arkadaşlarım…
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN – Sayın Aslanoğlu, bitirin lütfen.
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) – Bitiriyorum efendim, bir dakikanızı istiyorum.
Değerli arkadaşlarım, ne NAMSA, altını çiziyorum, ne NAMSA ne mamsa ne samsa ne John ne Tony ne İzak ne Salamon ne El Beşir… Ekonomik özgürlüğü olan bağımsız bir Türkiye bize lazım. Eğer siz hâlâ daha Salamon’dan ümit beklerseniz, hâlâ daha El Beşir’den ümit beklerseniz yazıktır hepimize. Ben bir kez daha uyarıyorum. Bu topraklar bizim. Vicdanınıza bir kez daha sesleniyorum.
Hepinize saygılar sunuyorum. [CHP ve MHP sıralarından alkışlar, AK PARTİ sıralarından alkışlar (!)]
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Aslanoğlu.
***
Sayın milletvekilleri, 263 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın tümünün açık oylama sonucunu arz ediyorum:
Kullanılan Oy Sayısı : 346
Kabul : 255
Ret : 91 (x)
Böylelikle, 263 sıra sayılı Kanun Meclisimiz tarafından kabul edilmiştir..”

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."