Final

Örnek Resim


Malatyalife Residence

Malatya Haber -

Başkanlara Hapis Cezası İstemi

Başkanlara Hapis Cezası  İstemi
  • 28.12.2015

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı aralarında Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç (sağdaki), TSO Meclis Başkanı Sami Payza (soldaki)ve TSO Eski Genel Sekreteri Erkan Gölgeli’nin de aralarında bulunduğu 5 kişinin Türk Ceza Kanunu’nun ‘Görevi kötüye kullanma ve kamuyu zarara uğratmak’ suçunu düzenleyen 257 / 1 maddesine göre, 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep eden iddianameyi ilgili Asliye Ceza Mahkemesi’ne sunduğu öğrenildi. 

İddianamede, ayrıca adı geçen ‘şüpheli’lerin seçme ve seçilme hakkından ve siyasi parti, meslek odaları ve derneklerin yönetim organlarında yönetici olma hakkından yoksun bırakılmasını düzenleyen TCK 53. Maddesi’ne göre de cezalandırılması istendi. 

Eski Genel Sekreter’in şikâyetiyle başlatılan soruşturma 

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 21 Kasım 2014 tarihli iddianameye göre, Malatya TSO Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, TSO Meclis Başkanı Sami Payza, TSO Ticaret Sicil Müdürü Salih Topçu, TSO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Hüseyin Çınar ve TSO Eski Genel Sekreteri Erkan Gölgeli’nin TCK 257 /1 Maddesi’ne göre hapis cezası ve TCK 53. Maddesi’ne seçme ve seçilme hakkında yoksun bırakılmasını talep edilmesine yol açan olaylar dizisi, kendisi de iddianamede ‘şüpheli’ olarak yer alan TSO Eski Genel Sekreteri Erkan Gölgeli’nin yaptığı suç duyurusu ile başladı. 

Erkoç ve Payza’ya TSO’yu zarara uğratma suçlaması

İddianameye göre, Erkan Gölgeli 07.02. 2013 tarihinde Malatya Cumhuriyet Savcılığı’na bir dilekçe yazarak, Malatya TSO Ticaret Sicil Memurluğu’nda çeşitli usulsüzlükler yapıldığını, TSO Meclis Başkanı Sami Payza’nın ortağı olduğu Başkent Kayısı ve Payza Kayısı adlı şirketlerden alınması gereken sicil harçlarının 2 yıldan beri alınmadığı, odaya kaydı yaptırılan bir kısım firmalardan kaydiye ücreti ve oda harçlarının alınmadığı, borcu olan firmaların kayıtların silinmemesi gerekirken usulsüz bir şekilde silindiği, bazı firmalar tarafından yapılan işlemlerin harçlarının alınmadığı yönünde çok sayıda iddia ileri sürdü. 

TSO’dan eski genel sekretere karşı suçlama 

Erkan Gölgeli’nin bu şikayet ve iddialarına karşılık Malatya TSO yönetimi de bir gün sonra (08.02.2013) Erkan Gölgeli hakkında karşı suç duyurusunda bulundu. İddianamede yer alan bilgilere göre Malatya TSO Yönetimi, odanın eski genel sekreteri Erkan Gölgeli’nin, TSO yönetiminin bilgisi olmadan TSO tarafından burs verilen 15 öğrenciden 3’ünün bursunu usulsüz biçimde keserek, yine TSO yönetiminin bilgisi olmadan 3 yeni öğrenciye burs verilmesini sağladığı ileri sürdü. 

2 Ayrı Bilirkişi Raporundan Ortak Görüş: ‘TSO’da görevi kötüye kullanma ve görevi ihmal fiili gerçekleşmiş’ 

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafların karşılıklı iddialarının açıklığa kavuşturulması için 3 kişilik bilirkişi heyeti belirledi ve iddialara ilişkin inceleme yaptırdı. Savcılık, 3’lü bilirkişi raporunun yanısıra,  Gelir Uzmanı Hasan Doğandemir’e 2. Bir bilirkişi raporu hazırlattı. 

İddianameye göre, 18.08.2014 tarihli 3’lü bilirkişi raporunda, TSO Meclis Başkanı Sami Payza’nın ortağı olduğu Başkent Kayısı ve Payza Kayısı şirketlerinin ticaret sicil harçlarının 05.07.2010 tarihinde alınması gerekirken, yaklaşık 2,5 yıl sonra alınması nedeniyle TSO Meclis Başkanı Sami Payza ve Ticaret Sicil Memuru Salih Topçu’nun sorumlu oldukları, birçok şirketin odaya olan borçlarının tahsil edilmeden kayıtlarının silinmesinden dolayı ise TSO Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç ve Sayman Üye Hüseyin Çınar’ın sorumlu olduğu yönünde görüş bildirildi. 

Aynı bilirkişi raporunda, TSO eski genel sekreteri Erkan Gölgeli’nin ise, TSO Ticaret Sicil Memurluğu’ndaki usulsüzlükleri bildiği halde müfettiş talep etmeyerek görevini ihmal ettiği, yönetim kurulu tarafından burs verilen öğrencilerden 3’ünün bursunu keserek görevini kötüye kullandığı yönünde fikir beyan etti. 

Gelir Uzmanı Hasan Doğandemir’e hazırlatılan 2. Bilirkişi raporu da 3’lü bilirkişi raporuna benzer görüşler ortaya koydu. 

Savcı aralarında Erkoç ve Payza’nın da olduğu 5 kişi hakkında hapis cezası istedi 

Tüm bu süreçten sonra, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Ahmet Güler, dosyadaki mevcut iddiaları, beyanları, bilgileri, belgeleri ve bilirkişi raporlarını bir bütünlük içinde değerlendirdikten sonra hazırlayıp ilgili Asliye Ceza Mahkemesi’ne sunduğu iddianamede, Malatya TSO Meclis Başkanı Sami Payza ve Ticaret Sicil Memuru Salih Topçu’nun, Sami Payza’nın ortağı olduğu iki şirketin 05.07.2010 tarihinde tahsil edilmesi gereken sicil harçlarını 2 yıldan fazla bir gecikmeyle tahsil etmek suretiyle kurumun zararına yol açtığınının bilirkişi raporları ve diğer belgelerden anlaşıldığını belirterek TCK’nın görevi kötüye kullanmak ve kamuyu zarara uğratmak suçunu düzenleyen 257 /1 maddesine göre 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmalarına karar verilmesini istedi. 

Savcı Ahmet Güler, Malatya TSO Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, Ticaret Sicil Memuru Salih Topçu ve Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Hüseyin Çınar’ın da bazı şirketlerin mevcut borçlarının tahsil edilmeden üyelik kayıtlarının silinmesini sağlamak suretiyle kurumu zarara uğrattıklarını, bu şekilde görevlerini kötüye kullandıklarının bilirkişi raporları ve diğer belgelerden anlaşıldığını ifade ederek 257 /1 maddesine göre 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmalarına karar verilmesini talep etti. 

İddianamede, TSO eski genel sekreteri Erkan Gölgeli’nin de, TSO’nun maddi olarak zarar görmesine neden olan bazı ihmalleri bildiği halde bunları ilgili mercilere bildirmemek suretiyle görevini ihmal ettiğini, dosyadaki beyanlar ve bilirkişi raporlarından anlaşıldığını belirterek görevi ihmal ve bu ihmalden doğan zararın cezasını düzenleyen TCK 257 /2 Maddesi’ne göre 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını istendi. İddianemede ayrıca Gölgeli hakkında TSO’dan burs alan 3 öğrencinin burslarının kesilmesi, bu öğrenciler yerine yönetim kurulunun bilgisi ve onayı olmadan başka 3 öğrenciye burs verilmesi suretiyle görevini kötüye kullandığı belirtilerek TCK 257 /1 maddesine göre cezalandırılmasını talep etti. 

Erkoç, Payza ve diğer 3 ‘şüpheli’ için seçme ve seçilme hakkından yoksun bırakılması da istendi 

Savcı Ahmet Güler, iddianamedeki ‘şüpheliler’ Malatya TSO Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, TSO Meclis Başkanı Sami Payza, Ticaret Sicil Memuru Salih Topçu, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Hüseyin Çınar ve TSO eski genel sekreter Erkan Gölgeli’nın TCK 53. Maddesi’ne göre, ayrı ayrı cezalandırılmalarını istedi. 

Türk Ceza Kanunu’nun 53. Maddesi başta seçme ve seçilme hakkı olmak üzere hapis cezasına mahkûmiyetin sonucu olarak birçok hakkın kullanılmasından yoksun bırakılmasını düzenliyor. Mahkeme, şayet iddianamede adı geçen 5 kişi hakkında istenilen hapis cezalarını verirse bu kişiler seçme ve seçilme hakkından yoksun kılınacak, ayrıca dernek, siyasi parti ve meslek odalarının yönetimlerinden görev alamayacak. Yapılması kamu kuruluşu ya da kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşlarının iznine bağlı ticari faaliyetlerde bulunamayacak, şirketlerin yöneticiliğini yapamayacak, memuriyet hizmetlerinde istihdam edilemeyecek. 

Erkoç: ‘Ne hikmetse, anlamakta zorlandık’

Malatya TSO Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç konuya ilişkin olarak son TSO Meclis Toplantısı’nda soruşturma sürecine ilişkin meclis üyelerine bilgi verdi. Erkoç, şöyle dedi: “Bir konuyu sizinle çok zamanınızı almadan sizlerle paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz; 2 yıl önce da Sekreteri görevinde bulunan Erkan Gölgeli denen şahsın işine yönetim olarak oy birliği ile son verdik. O süreçte görevine son verdikten hemen sonra biz bakanlık müfettişi istedik. Belki detaylı bilmiyorsunuz diye anlatıyorum. Bakanlık müfettişini biz talep ettik. Sicil biliyorsunuz, bakanlığa bağlı bir kurum ve orada yapılan işlemlerde birinci derecede sicil müdürü sorumludur, ikinci derece sorumlu olan genel sekreterdir. Yönetimin ve yönetim kurulu başkanını bir dahli söz konusu değildir. Müfettişin yaptığı incelemeler sonucunda sicil müdürümüzün o günkü şartlar içerisinde iyi niyetle üyelerimize hizmet olsun anlayışı ile 5 TL, 10 TL gibi paraları almamış ve Müfettişte 5 bin TL zimmet çıkardı ve bu 5 bin TL zimmeti de arkadaşımız, sicil müdürümüz kendi cebinden ödedi. Daha sonra çıkan sekreter tarafından işe dönüş ile ilgili olarak bir mahkeme müracaatı oldu. İş Mahkemesi bunun müracaatını ret etti ve işe dönüşünü mahkeme kararı ile kesti. Arkasında sicil ile ilgili olarak mahkemeye şikâyette bulundu. Bizde Oda olarak o şahıs hakkında şikâyette bulunduk. Ne hikmetse anlamakta zorlandık, savcı 1,5 yıl sonra bu iki davayı birleştirerek dava açtı. Geçen ayda biz tekrar gittik ve savcı bey ile görüştük. İddia edilen hususları ben bilgilerinize sunmak istiyorum; iddiada 7 firmanın silindi deniliyor, 7 firmanın borcu silinmiştir deniliyor. 7 firmanın kaydının silinmesi söz konusu değil, borçlarının da silinmesi söz konusu değil, buna yönetim olarak da bizim yetkimiz yoktur. Bilgisayar kayıtlarımıza girerseniz bu 7 tane firmanın kayıtlı olduğunu ve borçlarının da durduğunu herkes görecektir. Bunu da mahkemeye delil olarak gördük. Daha mahkeme başlamadı. Biz mahkemeye delillerimizi sunduk. Bu firmalarla ilgili olarak da bilgi vereyim, iddia edilen firmalar; Nergis İlhan, Konak Beton, Necdet Aksoy, Naçar İnşaat, Çizgi Tekstil, Yeni Teknik Gıda,  Aslan Alüminyum ve MTM Malatya. Bu firmaların halen alacak kayıtları mevcuttur. Eski genel sekreter 200 bin TL tazminat verildiğini iddia etmiştir, biz bir tek kuruş kendisine tazminat vermedik. Bu yalan iftiralardan dolayı savcılığa başvurup, tazminat davası açacağız. Bizim anlımız açık, buranın kuruşunu her zaman kendi kuruşumuzdan daha değerli gördük ve tasarruf neticesinde TSO’ya yeni bir bina kazandırdık.  Ben konuyu kamuoyunun takdirlerine sunuyorum.”

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."