Final

Örnek Resim


Malatyalife Residence

Malatya Haber -

‘Bilirkişi’ Aşamasını Geçemedi

‘Bilirkişi’ Aşamasını Geçemedi
  • 28.12.2015

Malatya’da, biri mevcut başkan olmak üzere iki belediye başkanının yanı sıra eski belediye meclis üyeleri, belediye çalışanları, bazı mülk sahipleri, müteahhit ve mimarların sanıkları arasında yeraldığı toplam 91 sanıklı iki ayrı davaya konu olan “İmar Yolsuzluğu” yargılamalarında, bugüne kadar alınan tüm bilirkişi raporlarında, sanıkların yapılan iş ve işlemlerden sorumlu oldukları görüşlerine varılmasına rağmen, sanıklar ve avukatların bu raporlara itirazları nedeniyle, davalar “dosyaların bilirkişiden bilirkişiye gönderilmesi” aşamasını geçemiyor. 

Kamuoyuna Kasım 2009’da malatyahaber.com’da yayınlanan haberle yansıyan ve “İmar Yolsuzluğu” olarak bilinen, mevcut Belediye Başkanı Ahmet Çakır ile eski Belediye Başkanı, AKP Milletvekili Cemal Akın’ın yanı sıra bu yolsuzluğa neden olan meclis kararlarında imzası bulunan Belediye Meclis üyelerinden oluşan toplam 46 kişinin sanığın 6. Asliye Ceza Mahkemesi’nde, Belediye çalışanları, bazı müteahhit ve mimarlar ile mülk sahiplerinden oluşan 45 sanığın 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandıkları her iki davada da, sanıkların işlenen suçtan sorumlu olduklarına ilişkin bilirkişi raporlarına itiraz edilmişti

6. ASLİYE CEZA’DAKİ 46 SANIKLI DAVA..

Son olarak geçtiğimiz hafta duruşması yapılan 6. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki davada, suçlamalarla ilgili olarak hazırlanan iddianame ile mahkemenin talimatıyla Ankara’da Yüksek Şehir Plancısı Reyhan Köksal, Harita ve Kadastro Yüksek Mühendisi Hadi Barut ile Harita ve Kadastro Mühendisi Özcan Alkaya’dan oluşan heyet tarafından hazırlanan ancak itiraz edilen raporda, kamuoyunda “İmar Yolsuzluğu” olarak bilinen konuyla ilgili ayrıntılı değerlendirme yapılmıştı.

Arsa sahipleri, mimarı, müteahhitleri ile belediye bürokratlarının da Ağır Ceza Mahkemesi’nde ayrı bir iddianameyle yargılandığı “İmar Yolsuzluğu” davasının, biri eski iki belediye başkanı ve 44 meclis üyesi ile ilgili olan ve 6. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülenindeki iddia, bilgi ve belgelere göre; Temmuz 2005 ile Mayıs 2009 tarihleri arasında yoğunluk transferi ile inşaat ruhsatı alan yapılarda, yoğunluk transferine esas olarak yapılması gereken hibelerin belediyeye yapılmadan yapı ruhsatı alındığı, ayrıca bazı tapu belgelerinde tahrifat yapılarak arsanın büyük gösterilmesi suretiyle fazladan inşaat hakkı elde edildiği belirtildi. Cemal Akın dönemine denk gelen bu uygulamadan sonra, Ahmet Çakır döneminde, Nisan 2010’da alınan bir encümen kararıyla, gerek tapuda tahrifat yaparak parsel alanını olandan büyük göstermek, gerek hibe yapılmış olarak göstermek suretiyle alınan inşaat ruhsatlarındaki hataların bu bağışlar yaptırılarak giderilmeye çalışıldığı öne sürüldü.

Cemal Akın döneminde yapılan uygulamayla ilgili olarak Ahmet Çakır döneminde, sahtecilik yapıldığının kabul edilerek bizzat yönetim tarafından suç duyurusunda bulunulduğu, ancak hibe karşılığı  kat artışı uygulamasına bu dönemde de devam edildiği, bu durumla ilgili savunmada, fiili durumun yarattığı sıkıntının çözülebilmesinin başka yolunun olmadığının belirtildiği, ancak bu çözümün mevzuat hükümlerine aykırı bir çözüm olduğu ve 3. Kişilere ciddi şekilde rant sağlandığının anlaşıldığı,hazırlanan bilirkişi rapor içeriğinde ifade edildi.

İtiraz edilen bu raporda ayrıca, alınan yoğunluk transferi kararlarında hibe edilen arsa/ arazi alan büyüklüğünün inşaat alanına hangi oranda ekleneceğine ilişkin değişken değerlendirme yapılıp, hibe edildiği gelirtilen arsa/ arazi büyüklüğünün kimi zaman yüzde 7’si, kimi zaman yüzde 120’si gibi ek inşaat izni verildiği, arsa/arazi değeri düşük olan merkeze uzak alanlarda yapılan hibelerin düşük tutulduğu, sübjektif değerlendirmelere dayandırıldığı yeraldı.

Söz konusu raporda yine, belediyeye hibe edilen yerlerin ekonomik değerleri ile kişilere yoğunluk artışı verilen yerlerin ekonomik değerleri arasında ciddi farklar olduğu, hibe edilen yerlerin genelde köy sınırları içerisinde konutlaşmanın olmadığı, rayiç değerleri düşük yerler olurken, meclis kararları ile yoğunluk artışı verilen yerlerin şehir merkezinde çok değerli araziler üzerinde kurulu binalar için söz konusu olduğu, ön inceleme sırasında alınan bilirkişi raporunda örnek olarak verilen bir bölgede, bağışlanan yerin ortalama ekonomik değerinin 129.684 TL iken yoğunluk artışı ile fazladan elde edilen  19-20 apartman dairesinden dolayı, bu kat artışından sağlanan ortalama gelirin 3.325.000 TL olduğu, iki değer arasında ciddi ekonomik rant bulunduğu kaydedildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ın, başkan olmadan ortakları arasında yeraldığı şirketin, kamuoyunda “Çakırtepe” olarak bilinen bölgede yaptırdığı binada da aynı ihlallerin bulunduğu belirlenirken,  olayın ortaya çıkmasının ardından encümence yıkım kararı verilen söz konusu “imar yoğunluğu” yolsuzluğu saptanan bu yerlerde, yine encümence bu yıkım kararları iptal edilmişti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın kardeşine ait bir bina da “imar yolsuzluğu” dosyasında yeralırken, Veli Ağbaba yaptığı açıklamada, binanın haksız imar yoğunluğuyla elde edilmiş kısmını yıkma taleplerinin, Ahmet Çakır yönetimi tarafından dosya kapsamındaki diğer ihlalli yerler için örnek olur düşüncesiyle kabul edilmediğini öne sürmüştü.

“HAKSIZ MENFAAT SAĞLANMIŞTIR..”

Bilirkişi raporunun sonuç bölümünde şöyle denilmişti:

“Yukarıda değerlendirmesi detaylı olarak yapılan ada/parsellere ilişkin işlemlerde yapılan işlemin 3194 sayılı İmar Kanununun 1 ve 3. Maddelerine, Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 16. Ve 28. Maddelerine aykırı olduğu, İmar Kanunu ile ilgili mevzuat kapsamında farklı parsellerin bir kamu kurumuna hibe edilmesi neticesinde, belirli bir parselin imar planına göre hak etmiş olduğu inşaat alanının arttırılması yönünde bir uygulamanın mevcut olmadığı, böyle bir artışın ancak imar planına ait plan notu ile belirlenebileceği, bunun da tanımlanmış yüzdeler ile önceden nüfus artışının öngörülerek hazırlanmış olan belirli bölgelerde yapılabileceği, dosyada yapılan taramada ise bu şekilde bir imar planı ve plan notuna rastlanmadığı, belediye meclis ve encümen kararları ile şehrin herhangi bir noktasında yapılan hibeye karşılık kent merkezinde bulunan parsellere rastgele inşaat alanı artışı verilmesinin (yoğunluk transferi uygulaması) Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik Hükümleri ve Ek 1 numaralı tablosunda belirlenen asgari alan büyüklükleri ve kişi başına ayrılması gereken donatı standartları doğrultusunda; gelecekte yaşayacağı planlanan nüfus büyüklüğüne göre ayrılan okul, dini tesis, yol, otopark, yeşil alan vb. donatı alanlarının yetersiz kalmasına sebep olacağından sakıncalı olduğu, bu uygulamanın şehircilik ilke ve esaslarına aykırı olduğu, kamu zararı oluştuğu, kamu zararının tespiti için Gayrimenkul Değerleme Uzmanı bilirkişinin değer tespiti yapmasının daha uygun olacağı, yapılan işlem ile kişilere haksız menfaat sağlandığı, hususları bilirkişi kurulumuzca tespit edilmiştir.”

YENİ BİLİRKİŞİ HEYETİ TALEBİ..

Geçtiğimiz hafta görülen davada, katılan bazı sanıklar ile avukatlar tarafından yeni bilirkişi oluşturulması talebi, mahkemece yerinde görülerek, dava dosyasının 5 kişilik yeni bir bilirkişi oluşturulması için Ankara Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesi kararlaştırıldı .

6. Asliye Ceza Mahkemesi, “Dosyanın yeniden kül halinde Ankara Nöb.Asl. C.M.sine gönderilerek içerisinde imar mevzuatında uzman hukukçu bilirkişi, inşaat mühendisi ve mimar bulunan beşli heyete tevdii ile dosya kapsamında yapılan yoğunluk transferleri, hibe işlemleri ile ilgili olarak alınan belediye meclisi ve belediye encümen kararlarının 3194 sayılı imar kanunu ve buna bağlı olarak çıkarılan yönetmelikler çerçevesinde mevzuata aykırılık bulunup bulunmadığı, yapılan işlem ve alınan kararlar neticesinde kamu zararı olup olmadığı, işlemler neticesinde kişilere haksız menfaat sağlanım sağlanmadığı hususunda rapor tanziminin istenmesi” kararıyla, duruşmayı Mart 2015’e erteledi.

Söz konusu davada Cemal Akın’ın milletvekili dokunulmazlığı nedeniyle hakkındaki işlem dönem sonuna bırakılırken, dava dosyasında sanık olarak Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ile bazıları bu dönemde de meclislerde görev yapan dönemin AKP’li belediye meclis üyeleri Osman B., Muharrem Ç., Yasemin Sultan K., Haşim O., Muammer Ö., Niyazi A., Nurettin K., Fahrettin E., Ahmet E., Mustafa Tevfik A., Yılmaz Nazmi H., Ramazan Ö., Vahap E., Orhan B., Alaaddin A., Süleyman E., Yusuf G., Ertan M.,  Bayram E., Basri A.,  Raci Y., Hasan Basri E., Nevzat A., Enes Tuncay Y., Mehmet Ş., Mehmet B., Selim P., Mehmet Ç., Murat G., Atilla K., Metin M., Mehin A.,  Hasan A., Salih B., Sıddık Ö., Suna Ş., Hüseyin A., Selahattin A., Sedat A., Hasan D., Meltem K.., Bekir A., Aziz G., Serdar K. ve Nevzat D. Yargılanıyor. Dava sürecinde vefat eden Mehin A. İle Ahmet E. hakkındaki işlemler de kaldırıldı.

1. AĞIR CEZA’DAKİ 45 SANIKLI DAVADA DA..

Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, Malatya Belediyesi’nde, 17 imar dosyasında sahte tapu kaydı ve aplikasyon krokisi kullanılması suretiyle haksız imar yoğunluğu alınması ile ilgili olarak 16’sı Malatya Belediyesi yönetici ve görevlisi olmak üzere toplam 45 sanık yargılanıyor. 

Bu davada, iddialarla ilgili olarak aralarında belediye personeli, müteahhit ve inşaat sahipleri ile proje mimarlarının bulunduğu 45 şüpheli, “kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık, resmi evrakta sahtecilik, kamu görevi yapan görevlilerin zincirleme olarak görevi kötüye kullanma” suçlamasıyla yargılanıyor. Bu davada da, sanıkların kusurlu olduğu belirtilen bilirkişi raporuna itiraz edilmişti. Bu davada da, yeni bilirkişi raporu bekleniyor.

Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan isimler şöyle: 

Talip Y. (Mimar), Hür A. (Müteahhit), Hüseyin G. (İnşaat sahibi), Yaşar K. (Müteahhit),Bülent K. (Belediye görevlisi), Hacı D. (Belediye görevlisi), Ahmet Ö.(Belediye görevlisi), Cumali Y. (Belediye görevlisi), Hasan Y. (Belediye görevlisi), Sema Ö. (Belediye görevlisi), Tacettin D. (Belediye görevlisi), Ömür K. (Belediye görevlisi), Bayram B. (Belediye görevlisi), Hidivar Ş. (Belediye görevlisi), Osman E. (Belediye görevlisi), Hasan D. (Belediye görevlisi), Hanım G. (Belediye görevlisi), Hamit G. (Belediye görevlisi), Hacı Abuzer H. (Belediye görevlisi), Duran Ö. (Belediye görevlisi), Yusuf Kenan K. (inşaat sahibi), Şerefettin A. (Müteahhit), Mehmet Ö. (inşaat sahibi), Mutlu Ç. (inşaat sahibi), Mehmet Z. (inşaat sahibi), Mustafa M. (Müteahhit), Nurettin P. (Müteahhit), Halil B. (Müteahhit), Abdullah G. (inşaat sahibi), Hakan A. (Müteahhit), Nezihi A (İnşaat sahibi), Sadullah I. (Müteahhit), Mehmet Zeki G. (İnşaat sahibi), Fatih I. (Müteahhit), Münüp Mustafa Ö. (İnşaat sahibi), Sait V. (İnşaat sahibi), Mustafa İ. (İnşaat sahibi), Taşkın D. (İnşaat sahibi), Mukaddes İ. (Mal sahibi), İhsan Ş. (Müteahhit), Ahmet Murat H. (İnşaat sahibi), Abdullah Ş. (Müteahhit), Fuat A. (Müteahhit), Tevfik I. (İnşaat sahibi), Hüseyin U. (İnşaat sahibi)

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."