Final

Örnek Resim


Malatyalife Residence

Malatya Haber -

Bir de Adıyaman’a Bak!

Bir de Adıyaman’a Bak!
  • 26.12.2015

Üniversite gelişimi konusunda “siyasi, ideolojik” kaynaklı sorunlar, engellemeler yaşayan Malatya’da bu sorunun tarafı olan Rektör Prof.Dr. Fatih Hilmioğlu’nun, bir süre önce kurulan ve “tedviren” rektörlük görevini üstlendiği Adıyaman Üniversitesi ile ilgili kısa zamanda sağlanan gelişmelerle ilgili açıklaması, “Bunlar Malatya’da niye olmadı? Yapılmadı, yaptırılmadı?” sorularının bir kez daha Malatya kamuoyunca tartışılması gerektiğini ortaya koydu. Rektör Hilmioğlu’nun, Adıyaman Üniversitesi ile ilgili gelişmeleri aktardığı yazılı açıklamasında teşekkür ettiği 5 milletvekilinin tamamı ile Adıyaman Belediye Başkanı AKP’li..

ADIYAMAN NEREDE, MALATYA NEREDE?..
Hilmioğlu, Adıyaman Üniversitesi salonunda üniversite ile ilgili gelinen noktayı anlattı. YÖK’ten yıllar önce kurulması kararı çıkan, eski hükümet döneminde onaylanmasına rağmen, kadro tahsisi yapılmadığı için açılamayan Diş Hekimliği Fakültesi neredeyse unutulan, Eczacılık Fakültesi’nde ciddi kadro sıkıntıları çekilen İnönü Üniversitesi’ne karşın, Adıyaman’da yapılanlarla ilgili olarak Rektör Fatih Hilmioğlu’nun açıklaması şöyle:

“Adıyaman Üniversitesi’ne bağlı 5 Fakülte, 1 Enstitü, 2 Yüksekokul, 1 Konservatuar ve 1 Meslek Yüksekokulu olmak üzere toplam 10 akademik birimin aynı anda ve tek oturumda kurulması kararlaştırıldı.

Bu karar, Türkiye’deki üniversitelerin gelişim süreciyle karşılaştırıldığında, Adıyaman Üniversitesi’nin Türk Yüksek Öğretim tarihinde büyük bir aşamayı geçtiğinin ilk göstergesidir. Adıyaman Üniversitesi açısından da tarihi öneme sahip olan bu konuyu kamuoyunun ilgisine ve duyarlılığına sunmak istiyorum.

YÖK Genel Kurulunun kararıyla Adıyaman Üniversitesi’nin bu aşamaya nasıl getirildiğinin özetle hatırlanılması gerekir:

YÖK Genel Kurulunun 18 Ağustos 2006 tarihli toplantısında alınan kararla Adıyaman Üniversitesi’ne Rektör(Tedviren) olarak atandım. YÖK’ün yeni kurulan üniversitelerle ilgili 23 Ağustos 2006 tarihli toplantısına katıldıktan hemen sonra, 25 Ağustos 2006 tarihinde göreve başladım.

Aynı gün, Adıyaman Üniversitesi’nin on yıl gibi kısa bir sürede en az İnönü Üniversitesi kadar gelişebilmesi için, benim başkanlığımda konunun uzmanı olan akademik ve üst düzey idari personelden oluşan bir ekiple çok ciddi çalışmalar gerçekleştirilerek Adıyaman Üniversitesi 10 Yıllık Gelişme Planı hazırlandı. Bu plan, 01 Eylül 2006 tarihinde, Adıyaman’daki bütün yöneticiler ve Adıyaman Milletvekillerinin katıldığı bir basın toplantısı ile komuoyuna duyuruldu. “Prof.Dr. Fatih HİLMİOĞLU:Adıyaman Üniversitesi 10 Yıllık Gelişme Planı, Adıyaman, 1 Eylül 2006.” künyesi ile kitap olarak basılıp Türkiye’deki ilgili yerlere dağıtıldı.

Adıyaman Üniversitesi 10 Yıllık Gelişme Planı çerçevesinde 2007 Yılı Yatırım Projeleri ile ilgili girişimlerin nasıl sonuçlandığı, 13 Kasım 2006 tarihli basın açıklamasında ayrıntılarıyla bildirilmişti. Bu açıklamada, bizzat tarafımdan yapılan öneri ile 12 Ekim 2006 tarihinde Adıyaman Milletvekili Sayın Mehmet ÖZYOL’un T.B.M.M.’deki makam odasında “Adıyaman Üniversitesi’nin Bütçesi” konulu bir toplantı yapıldığı ve toplantıya katılan Adıyaman Valisi Sayın Halil IŞIK ve Adıyaman Milletvekilleri ile birlikte, iki günlük bir çalışma programının hazırlandığı ve program çerçevesinde, 12– 13 Ekim 2006 tarihleri arasında, Ankara’da Maliye Bakanlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı’nın sorumluları ile yoğun görüşmeler gerçekleştirilip taleplerin iletildiği aktarılmıştı.

Bu heyetin 13 Ekim 2006 tarihinde Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Abdullatif ŞENER ile de görüştüğü bildirilmişti. Sayın Bakan’a Adıyaman Üniversitesi Senatosu’nun, Üniversiteye bağlı başta Tıp Fakültesi olmak üzere toplam 19 akademik birimin kuruluş kararını aldığı ve bu kararı YÖK’e gönderdiği bilgisi iletildi.

Sayın Bakan ise benim de bulunduğum, Adıyaman Valisi ve Adıyaman’ın 5 milletvekilinden oluşan heyetin önünde; “Tıp Fakültesi kuruluş kararını YÖK’ten çıkarın, talep ettiğiniz bütün ödeneği vereceğim” diye söz verdi.

Bu söz üzerine Adıyaman Valisi Sayın Halil IŞIK ve Adıyaman Milletvekili Sayın Mehmet ÖZYOL, Sayın Bakan’a hitaben; “Tıp Fakültesi kuruluş kararı YÖK’ ten çıktıktan sonra bu sözünüze dayalı olarak yeniden hep birlikte görüşelim” teklifini ilettiler. Sayın Bakan bunu kabul etti. Daha sonra yaptığım görüşmelerde, başta YÖK Başkanı Sayın Prof Dr. Erdoğan TEZİÇ olmak üzere bazı YÖK üyelerine; “Adıyaman’ın mevcut düşük sosyoekonomik düzeyi, Türkiye’deki 81 il içinde 25 parametreden oluşan ölçülere göre en son sıralarda yer aldığı, Adıyaman’ın bu durumdan kurtulması için Adıyaman Üniversitesi’nin çok önemli bir görev üstleneceği tarafımdan defalarca anlatıldı.

Ayrıca, Adıyaman Üniversitesi’nin gelişmesi için gereken ödeneklerin verilmesi konusunda Sayın Vali, Sayın Belediye Başkanı ve Sayın Milletvekillerinin sergiledikleri birlik ve beraberliği belirttim.

Başta YÖK Başkanı Sayın Prof Dr. Erdoğan TEZİÇ olmak üzere bazı YÖK üyeleri bu birlikteliği takdirle karşıladıklarını ve memnun olduklarına işaret ederek, Adıyaman Üniversitesi’ne gereken desteği vereceklerini vurguladılar. Bu gelişmeler sonrası, YÖK, Adıyaman Üniversitesi Senatosu’nun 21 Eylül 2006 tarihli ilk toplantısının yeni akademik birimler konulu kararını gündemine aldı.

Sonuçta, 01 Aralık 2006 tarihli toplantısında, YÖK, kendi tarihinde bir ilki gerçekleştirerek, bu kadar çok sayıda akademik birimin aynı anda kurulma kararını onayladı. Bu tarihi karara göre, Adıyaman Üniversitesi’nde açılacak olan yeni akademik birimler şunlardır:

1- Tıp Fakültesi
2- Mühendislik Fakültesi
3- Mimarlık Fakültesi
4- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
5- Güzel Sanatlar Fakültesi
6- Sağlık Bilimleri Enstitüsü
7- Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksek Okulu (4 Yıllık)
8- Yabancı Diller Yüksek Okulu (4 Yıllık)
9- Türk Dili Bölümü
10- Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü
11- Yabancı Diller Bölümü

Bunlarla birlikte, Diş Hekimliği Fakültesi ve Eczacılık Fakültesinin de açılması yönünde YÖK’ün olumlu görüşleri edinildi. Böylelikle Adıyaman Üniversitesi mevcut 3 fakültesi ile birlikte toplam 10 fakülteye kavuşacaktır.

Bir karşılaştırma yapılacak olursa; 31 yıllık İnönü Üniversitesi’nde halen 7 Fakülte, 1 Yüksekokul ve 9 Meslek Yüksekokulu eğitim-öğretim faaliyetini sürdürmektedir. Ayrıca kuruluşu 30 yılı aşan bir çok üniversite de benzer durumdadır. Henüz kuruluş aşamasında bulunan Adıyaman Üniversitesi ise, daha şimdiden 8 (+2) Fakülte, 3 Enstitü, 3 Yüksekokul ve 4 Meslek Yüksekokuluna kavuşmuş ve İnönü Üniversitesi’ni yakalamış olacaktır. Bu bakımdan tarihi bir kararla Adıyaman Üniversitesi’nin geleceğine ışık tutan başta YÖK Başkanı Sayın Prof. Dr. Erdoğan TEZİÇ olmak üzere bütün YÖK üyelerine teşekkür ederim.

Artık sıra, Bakanlar Kurulu kararına bağlı olarak açılacak olan 8 yeni akademik birimin onaylanması aşamasına gelmiştir. Bu aşamada; Adıyaman Valisi Sayın Halil IŞIK, Adıyaman Milletvekilleri Sayın Mehmet ÖZYOL, Sayın Mahmut GÖKSU, Sayın Şevket GÜRSOY, Sayın Faruk ÜNSAL, Sayın Hüsrev KUTLU ve Adıyaman Belediye Başkanı Sayın M. Necip BÜYÜKASLAN başta olmak üzere, bütün sivil toplum örgütlerinden beklenen, kendi sorumluluk alanlarında bugüne kadar sergiledikleri ilgi, duyarlılık ve birlikteliği bir kez daha göstermeleridir.

Adıyaman Üniversitesi’nin 8 yeni akademik biriminin Bakanlar Kurulu tarafından onaylanmasını sağlamak çok önemli ve tarihi bir görevdir. Bu noktada, hem ilgili kişilerin hem de kamuoyu oluşturmak üzere siz basın mensuplarının bu önemli ve tarihi görevi yerine getirmesi beklenmektedir.

Görüldüğü üzere, bütün amacımız Adıyaman Üniversitesi için belirlenen Adıyaman Üniversitesi 10 Yıllık Gelişme Planı’nı gerçekleştirmektir. Bu plan çerçevesinde yer
alan hedeflere ulaşıldığında: Adıyaman’da 18-20 bin öğrencinin eğitim göreceği, 200- 250 bin hastanın teşhis ve tedavisinin yapılacağı ve en az 100-120 milyon dolar bir ekonomik katkının doğacağı apaçık ortadadır. Adıyaman’ın gelişmesi açısından çok önemli olan bu hedefler gerçekçidir, adım adım gerçekleştirilmektedir. Bu bakımlardan, bütün kişi ve kuruluşların sorumluluklar üstlenerek yerine getirmesi çok önemlidir.

Böylelikle Adıyaman Üniversitesi 10 Yıllık Gelişme Planı adım adım gerçekleşirken, Adıyaman, Türkiye’nin hem gelişmiş hem de aydınlık yüzü olma hedefine doğru hızla ilerlemektedir.”

ESNAFIN SÖZÜ..
Vali Halil Işık ise konuşmasında Adıyaman kamuoyunun birlik ve beraberliğine dikkat çekerek, “Adıyaman her konuda gösterdiği birlik ve beraberliği üniversite kurulması içinde göstermiştir. Bundan sonra ki aşamalarda da birlik ve beraberliğimizi koruyacağız. Üniversiteyi tabela üniversitesi olmaktan çıkarıp kurumsal kimliğe bürünmesi için birlik ve beraberliğimizi koruyacağız” diye konuştu.

Konuşmaların ardından söz alan sivil toplum örgütleri destek vereceklerini açıklarken, Esnaf kefalet ve Kredi Kooperatifi Başkanı Abuzer Aslantürk, İktisat ve İdari Bilimler Fakültesinin binasını esnaf olarak kendilerinin yaptıracağının sözünü verdi. İşadamı Ragıp Aras ise, Üniversite için Ankara’ya gidecek kafilenin tüm masraflarını kendisinin karşılayacağını açıkladı.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."