Final

Örnek Resim


Malatyalife Residence

Malatya Haber -

Bu da Çok Enteresan!

Bu da Çok Enteresan!
  • 28.12.2015

Zirve Yayınevi Davası dosyasında yargılanan sanıklara ait telefon görüşmeleri ile ilgili olarak soruşturma aşamasında hazırlanan HTS kayıt analizleri üzerinde yaptırılan bilirkişi incelemesinde asker sanıkların telefon görüşmelerinin sayısının çok yüksek oranlarda fazla gösterildiği belirlendi.  Bazı sanıkların bayanlarla olan görüşmesinin ise özellikle yüksek oranda görüşme yapıldığı şekilde dosyaya yansıtıldığı görüldü.

RAPOR MAHKEMEYE SUNULDU 

Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunulan HTS Bilirkişi Raporunda Zirve Yayınevi Davasında yaklaşık 45 aylık tutukluluk süresinin ardından tahliye olan asker kökenli sanıklarından Emekli Albay Mehmet Ülger, Binbaşı Haydar Yeşil, İnönü Üniversitesi öğretim görevlisi Ruhi Abat, Uzman Çavuş Mehmet Çolak, Astsubay Murat Göktürk, Astsubay Abdullah Atılgan, Astsubay Adil Akçay, Uzman Çavuş Adem Gedik,  diğer sanıklar Levent Ercan Gelegen, Aykut Saka, Hüseyin Yelki  ve gizli tanık ve sanık İlker Çınar’ın soruşturma aşamasında yapılan telefon görüşmelerini kapsayan HTS analizlerinin yanıltmaya yönelik ve gerçeği yansıtmayacak şekilde hazırlandığı ileri sürüldü.

Yine davanın asıl sanıkları Emre Günaydın, Hamit Çeker, Cuma Özdemir, Abuzer Yıldırım ve Salih Çeker’in telefon görüşmelerinin de soruşturma aşamasında yüksek gösterildiği belirtildi.

BİLİRKİŞİNİN HTS ANALİZ İNCELEME RAPORU

Dosyadaki soruşturma aşamasında hazırlanan HTS analizleri ile ham HTS kayıtlarını karşılaştıran Bilirkişi Heyetince hazırlanan raporda, “Genel olarak belirtilen tarih aralığındaki dataların bir kısmı alınmış olmasına rağmen zaman zaman dataların tamamının eksiksiz olarak alınmış olduğu, Hedef numaralarda belirtilen tarih aralığı dışında sorgulamaların yapıldığı, Mükerrer kayıtların bulunduğu (TİB sisteminden kaynaklandığını değerlendirmekteyiz), İsim sütununda eklemelerin yapıldığı, Sıra numaralarında düzensizlik olduğu, Sayfaların imzasız, mühürsüz olduğu, sayfa sıra numaralarının daha sonradan elle yazıldığı, Bilgi etiketlerinde bulunan telefon numarası ile analizi yapılan telefon numarası arasında rakamsal hataların olduğu, Sayfaların yazım formatlarının farklılık gösterdiği,  Sorgulamaların bir kısmının karşı telefon baz istasyonu datalarından yapıldığı bunun bilgi etiketinde gösterilmediği, Analizi yapılan numaraların yazılı çıktıya eksik aktarıldığı…” iddiası dile getirildi.

2 GÖRÜŞME YAPMIŞ, 131 OLARAK GÖSTERİLMİŞ

Bilirkişi Raporunda sanıkların telefon HTS kayıtlarının dosyadaki soruşturma aşamasında yapılan analizleri ile bilirkişinin ham kayıtlar üzerinde yaptığı karşılaştırmada çıkan bazı sonuçlar şu şekilde;

-Hamit Çeker’in kullandığı… 93 nolu telefonla –43 nolu telefonla 9 Ocak-9 Şubat 2007’de 2 görüşme yapmasına karşın, dava dosyasındaki analizde bu görüşme 131 olarak gösterilmiş. Yine aynı dönemde… 00 nolu telefonla 1 görüşme yaptığı, ancak dava dosyasındaki analizde bu görüşme 41 olarak gösterilmiş. Aynı telefonla aynı dönemde… 47 nolu telefonla 1 görüşme yaptığı, ancak dava dosyasındaki analizde bu görüşme 45 olarak gösterilmiş.

1 GÖRÜŞME YAPMIŞ, 138 OLARAK GÖSTERİLMİŞ 

Sanık Emre Günaydın’ın kullandığı… 86 nolu telefonla… 11 nolu telefonla 9 Ocak-9 Şubat 2007’de 162 görüşme yapmasına karşın, dava dosyasındaki analizde bu görüşme 323 olarak gösterilmiş. Aynı dönemde Emre Günaydın’ın 92 nolu telefonla… 86 nolu telefonla 1 görüşme yapıldığı, ancak dosyada bu görüşme 109 olarak gösterilmiş. 

4 GÖRÜŞME YAPMIŞ, 138 OLARAK GÖSTERİLMİŞ

Sanık Astsubay Murat Göktürk’ün… 72 nolu telefonla 9 Ocak-9 Şubat 2007’de… 64 nolu telefonla 4 görüşme yaptığı, ancak dosyadaki analizde 138 olarak, …25 nolu telefonla 2 adet görüşme yaptığı, dosyadaki analizde 32 olarak gösterildiği kaydedildi.

4 GÖRÜŞME YAPMIŞ, 236 OLARAK GÖSTERİLMİŞ

15 Aralık 2006-8 Ocak 2007 döneminde  Sanık Astsubay Abdullah Atılgan’ın kullanmış olduğu  …68 nolu telefonla …67 nolu telefonla 1 görüşme yaptığı, dosyadaki analizde bu durum 76 olarak gösterildiği,  Sanık Haydar Yeşil’in kullanmış olduğu …67 nolu telefonla …87 nolu telefonla 1 görüşme yaptığı, dosyadaki analizde bunun 46 olarak gösterildiği, sanık Mehmet Çolak’ın kullanmış olduğu  …46 nolu telefonla …45 nolu telefonla 3 olan görüşmesinin 82, …28 nolu telefonla 3 olan görüşmesinin 83, …65 nolu telefonla 3 olan görüşmesinin 65, …12 nolu telefonla 3 olan görüşmesinin 105, …18 nolu telefonla 1 olan görüşmesi 184, …sanık Mehmet Çolak’ın yine sonu 46 ile biten bir başka telefonla  …65 nolu telefonla 4 olan görüşmesinin 236, Mehmet Ülger’in kullanmış olduğu …40 nolu telefonla ..08 nolu telefonla 2 olan görüşmesinin 25, …43 nolu telefonla 1 olan görüşmesinin 11, gizli tanık ve sanık İlker Çınar’ın kullanmış olduğu ….93 nolu telefonla 3 olan görüşmesinin 38 olarak gösterilmiş. 

5 GÖRÜŞME YAPMIŞ, 148 OLARAK GÖSTERİLMİŞ 

Sanık Ruhi Abat’ın 21 Temmuz-18 Kazım 2006 döneminde  kullanmış olduğu …42 nolu telefonla …98 nolu telefonla 2 adet görüşme yaptığı, dosyadaki analizde 57 olarak gösterildiği, 33 nolu telefonla 5 olan görüşmesinin dosyadaki analizde 148 olarak gösterildiği, …42 nolu telefonla 2 olan görüşmesinin dosyadaki analizde 132 olarak gösterildiği kaydedildi.

1 GÖRÜŞME YAPMIŞ, 316 OLARAK GÖSTERİLMİŞ 

16 Mart-17 Nisan 2007 döneminde sanık Hamit Çeker’in kullanmış olduğu… 93 nolu telefonla 1 adet iletişim tespiti görülmüş, ancak dosyadaki analizde sanığın 316 adet iletişim tespiti yapılmış. Aynı dönemde sanık Astsubay Abdullah Atılgan’ın …68 nolu telefonla …92 nolu telefonla 1 görüşme yaptığı, ancak dosyadaki analizde bu 65 olarak gösterilmiş. Aynı dönemde Uzman çavuş Mehmet Çolak, …46 nolu telefonla …15 nolu telefonla 1 adet görüşme yapmış, dosyadaki analizde 53 olarak, …34 nolu telefonla 5 görüşme yapmış, dosyadaki analizde 56 olarak gösterilmiş. Aynı dönemde sanık Ruhi Abat, …98 nolu telefonla …50 nolu telefonla 1 adet görüşme yapmış, dosyadaki analizde 90 olarak gösterilmiş. 

15 GÖRÜŞME YAPMIŞ, BİN 570 OLARAK GÖSTERİLMİŞ

Sanık Levent Ercan Gelegen’in  25 Ağustos 2007-1 Kasım 2007 döneminde kullanmış olduğu… 22 nolu telefonla …38 nolu telefon ile 1 olan görüşmesi 280, …41 nolu telefonla yine 1 olan  görüşmesi de 337 olarak gösterilmiş. Aynı dönemde sanık Hüseyin Yelki’nin kullanmış olduğu ….45 nolu telefon ile …50 nolu telefon ile 3 görüşme yaptığı, dosyadaki analizde  113 olarak, ….73 nolu telefonla 3 olan görüşmeside 79 olarak gösterilmiş. Aynı dönemde sanık Abdullah Atılgan’ın kullanmış olduğu …68 nolu telefon ile …67 nolu telefonla 3 olan görüşmesi 246 olarak gösterilmiş. Aynı dönemde sanık Adem Gedik’in kullanmış olduğu …25 nolu telefonla …24 nolu telefon ile 3 olan görüşmesi 344 olarak gösterilmiş. Aynı dönemde sanık Murat Göktürk’ün kullanmış olduğu …72 nolu telefonla …64 nolu telefonla 1 olan görüşmesi 214 olarak gösterilmiş. Aynı dönemde sanık Mehmet Çolak’ın kullanmış olduğu …46 nolu telefonla …01 nolu telefon ile 5 olan görüşmesi 271 olarak, 64 nolu telefonla 15 olan görüşmesi bin 570 olarak, …45 nolu telefonla 3 olan görüşmesi 291 olarak, …19 nolu telefonla 3 olan görüşmesi 95 olarak gösterilmiş. Aynı dönemde sanık Mehmet Ülger’in kullanmış olduğu …40 nolu telefonla, …91 nolu telefon ile 1 olan görüşmesi 113 olarak gösterilmiş. Aynı dönemde gizli tanık ve sanık İlker Çınar’ın kullanmış olduğu… 93 nolu telefonla… 99 nolu telefon ile 3 olan görüşmesi 107 olarak gösterilmiş. 

11 GÖRÜŞME YAPMIŞ, BİN 59 OLARAK GÖSTERİLMİŞ 

10 Temmuz-24 Ağustos 2007 döneminde  sanık Adem Gedik’in kullanmış olduğu ….25 nolu telefon ile …24 olan telefon ile 5 olan görüşmesi 273 olarak  gösterilmiş. Aynı dönemde sanık Murat Göktürk’ün  …72 nolu telefon ile ….44 nolu telefonla olan 1 görüşmesi 91, …64 nolu telefonla olan 1 görüşmesi de 105 olarak gösterilmiş. Aynı dönemde Mehmet Çolak’ın …46 nolu telefonla, …45 nolu telefon ile olan 4 görüşmesi 182 olarak, …64 nolu telefonla 11 olan görüşmesi de Bin 59 olarak gösterilmiş. Aynı dönemde Haydar Yeşil’in… 89 nolu telefonla, …87 nolu telefon ile olan 3 görüşmesi 87 olarak gösterilmiş. 

2 GÖRÜŞME YAPMIŞ, 956 OLARAK GÖSTERİLMİŞ

28 Nisan-9 Temmuz 2007 döneminde  sanık Abdullah Atılgan’ın kullanmış olduğu …68 nolu telefonla, …29 nolu telefon ile olan 1 adet görüşmesi 139 olarak gösterilmiş. Aynı dönemde sanık Mehmet Çolak’ın …46 nolu telefonla, …73 nolu telefon ile olan 1 adet görüşmesi 138 olarak,  ….83 nolu telefon ile olan 2 adet görüşmesi 216 olarak,  ….45 nolu telefon ile olan 9 görüşmesi 291 olarak, …91 nolu telefon ile olan 2 adet görüşmesi 956 olarak, ….98 nolu telefon ile olan 1 görüşmesi 157 olarak ve  …18 nolu telefon ile olan 4 adet görüşmeside 272 olarak gösterilmiş. Aynı dönemde Mehmet Ülger’in kullanmış olduğu …40 nolu telefonla, …41 nolu telefon ile 2 olan görüşmesi  101 olarak, …08 nolu telefon ile olan 1 görüşmesi de  95 olarak gösterilmiş. 

GİZLİ TANIK VE TANIKLARIN DA TELEFON GÖRÜŞMELERİ ARTTIRILMIŞ 

Zirve Yayınevi’nin asker kökenli sanıklarını oluşturan ikinci iddianamesini oluşturan soruşturma esnasında hazırlanarak dosyaya eklenen sanıkların telefon konuşmalarına ilişkin HTS analizlerinde sanıkların konuşma sayılarının gerçek sayılardan çok fazla gösterildiği görüldü. Sanıklar için verilen tutuklanma kararlarına ilişkin gerekçelerinden birisi olarak sürekli gösterilen HTS kayıtları ile ilgili analizlerde özellikle sanıkların bayanlarla yaptığı küçük orandaki konuşma sayısının  yüksek oranda gösterilmesi de dikkat çekti. Yine sanıkların kendi akraba ve eşleri ile yaptığı telefon konuşma sayılarının da yüksek oranlarda gösterildiği de görülüyor.

Soruşturma aşamasında gizli tanık ve sanık İlker Çınar ile bazı tanıkların telefon görüşmelerinin de yine fazla  gösterilmesi dikkat çekiyor.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."