Final

Örnek Resim


Malatyalife Residence

Malatya Haber -

Bu Gece Kadir Gecesi

Bu Gece Kadir Gecesi
  • 27.12.2015

Bu gece Kadir Gecesi. Bardakoğlu, Kur’an’ın indirildiği bu mübarek günde Kur’an’ı hayatımızdaki yerini kavrayarak okumayı tavsiye ediyor.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Bardakoğlu, “Kadir Gecesi’ni gereği gibi anlayıp hakkıyla değerlendirmenin yolu, Kur’an’ı lafzıyla okumanın ve dinlemenin yanında, yaptığı çağrıyı anlamaktan, üzerinde derin bir şekilde düşünmekten ve mana ikliminde yol alarak hayatımızda onu rehber edinmekten geçer” dedi. Bardakoğlu, bugün kutlanacak Kur’an-ı Kerim’in Hz. Muhammed’e indirilmeye başlandığı gün olan Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
Mesajında, Ramazan ayının rahmet ve bereket mevsimi olduğunu belirten Bardakoğlu, oruç ibadetinin ise ferdi hayatta dindarlığın, sosyal hayatta dostluk, kardeşlik ve dayanışma duygularının yoğun bir şekilde yaşanmasına vesile olduğunu, pek çok hayır ve bereketi bünyesinde barındırdığını, ilahi af ve mağfiret niyazlarını zirveye taşıdığını, şükran hislerini canlandırarak yoksulların, çaresizlerin halinden anlama şuuru verdiğini ve sabır denilen yüksek ahlaki meziyeti geliştirdiğini ifade etti. Kadir Gecesi’nin önemi üzerine Bardakoğlu şunları söyledi: “Kadir Gecesi, kadrü kıymet bilme, Rabbimizin bizlere sunduğu sayısız nimetlerin farkında olma zamanıdır.”

Kur’an ne diyor anlayın

Kadir Gecesi’ni gereği gibi anlayıp hakkıyla değerlendirmenin yolunun, Kur’an’ı lafzıyla okumanın ve dinlemenin yanında, yaptığı çağrıyı anlamak olduğunu söyleyen Bardakoğlu şunları söyledi: “Kur’an yaratılış hakkında hakikat bilgisinin hem de İslam Medeniyeti’nin temelini teşkil etmiş, insanlığın yolunu aydınlatmış, fert ve toplum hayatındaki temel ahlaki ve sosyal problemlerin hak ve adalet ekseninde çözülmesine ışık tutacak, insanları geleceğe hazırlayacak ilahi ölçüleri getirmiş ilahi bir kitaptır. Böyle olduğu için de Kur’an’ı anlamaya ve onun getirdiği güzellikleri yaşamaya çalışan her insan, her gecesini Kadir Gecesi gibi değerlenme imkanı elde edebilir.”

Ramazan’ın kalbi olan Kadir Gecesi’nde nasıl dua edelim?

1. Kadir Gecesi, Kadir Sûresi’nde de ifade edildiği üzere, “Kur’an’ın indirildiği; bin aydan daha hayırlı olan; Rab’lerinin izniyle Ruh ve meleklerin her türlü iş için indiği; tan yeri ağarıncaya kadar esenlik, huzur ve güven kaynağı olan” (Kadir, 97/1-5) bir gecedir.

Mademki, bu geceyi bin aydan hayırlı yapan şey, Kur’an’ın bu gecede indirilmesidir; öyleyse bizler bu geceyi Kur’an’ı okuma, anlama, yaşama ve yaşatma ziyafeti yapmalıyız. Kur’an’ın manasına ve tefsirine ağırlık vererek onu idrak etmeli ve yaşamalıyız. Anladıkça ve yaşadıkça onu yaşatmanın aşkını ve şevkini yaşamalıyız. Ayrıca bu geceyi, nafile namaz ve duayla geçirmemiz tavsiye edilmiştir. Çünkü Sevgili Peygamberimiz: “Kim inanarak ve Hak rızası için Kadir Gecesi’nde kalkarsa, (namaz kılar, ibadet ederse) onun geçmiş günahları affedilir.” (Buhari, Leyletü’l-Kadr, 1) buyurur.

2. Bu gece maddi ve manevi bütün nimetlerin müminin gönlüne yağdığı, iki cihanın bayram oluş müjdesinin müminin gönlünde hissedildiği, Kur’an, ibadet ve oruçla ruhun yükselişini zihnin de müşahede ettiği bir gecedir. Böylesine bir gecede, ilahi yardım ve manevi fetihler sağanak yağmur gibi müminin gönlünü ve zihnini serinletir. Dünya kaygılarından ve dertlerinden özgürleştirir. Kur’an-ı Kerim’de Rabb’imizin bizlere çok büyük nimetler ikram ettiğini gördüğümüzde, Allah’tan hatalarımız için bağışlanma dilememiz emredilmiştir. Bu hakikati Rabb’imiz, “Allah’ın yardımı ve fethi geldiği zaman, insanların bölük bölük Allah’ın dinine girdiğini gördüğün zaman, Allah’ı hamd ile tesbih et. O’ndan af dile. Şüphesiz ki Allah tevbeleri kabul edendir.” (Nasr, 110/1-3) ayetleriyle vurgulamıştır. Çünkü istiğfar, (Allah’tan bağışlanma dileme) “Ben başardım…” cümleleriyle başlayan insanın içindeki başarı hırsına ve her şeyi sahiplenme meyline engel olur. İnsanın bütün başarı ve zaferleri kendinden bilerek Allah’ı devreden çıkarma durumunu ortadan kaldırır. Bu nedenle bu gecede hatalarımız için af dileyerek yüceliyoruz.

3. Başarıyı ve nimeti kendinden bilme, insanı kibre düşürür. Kibir ise küfre götüren bir zehirdir. Kibrin baş düşmanı, tevazudur. Huşu Hakk’a boyun eğmek, tevazu Hakk’a teslim olmak, Hakk’ın hükmüne itirazdan vazgeçmektir. Bu iki kavramın da en güzel halleri namaz ve oruçla yaşanır. Bu dua, Kadir Gecesi’nde bizi Kur’an, namaz ve orucun bu güzel iklimine davet eder; bu iklimi ruhumuza hissettirir.

4. Bu duada Rabb’imizin sonsuz ikramlarını ve affediciliğini hissederiz. Tevbenin güzelliğini ve affedilmenin vazgeçilmezliğini bir nefes gibi içimize çekeriz. Tevbe ve istiğfar, Allah hariç her şeyden dönmek ve yüz çevirmektir. Sıradan insanların tevbesi, günahları içindir. Allah dostlarının tevbesi ise Rabb’lerini unutarak geçirdikleri her an içindir. Mevlânâ Hazretleri tevbe hakkında şunları söyler: “Ecel akşamı gittikçe yaklaşmada. Bu oyun, ne vakte kadar? Gel artık, onu terk et, yeter. Tevbe atına binip hırsıza yetiş, ondan elbiselerini geri al.” Biz de bu duayla istiğfar ve tevbe atına binip ulvi âlemlere yükseldikçe Kur’an’ın ve Ramazan’ın himmet ve hikmetini hissederek bayramı karşılıyoruz.

5. Ecel akşamı kapımızı çalmadan tevbe atıyla bizleri manevi miraçlarımıza, Seni sevmenin doruklarına çıkar. Senin zikrinle ve şükrünle coşan, rızanla Sana koşan, Senin için ağlayan, cennet ve Cemalullah’ta Seninle huzuru bulan, bütün kapıları Senin sevgine kapı ve vesile yapan, helallerine ve emirlerine sımsıkı yapışmakla mutluluğu yakalayan kullarından eyle bizi…

Allah’ım Sen affedicisin, affı seversin, beni de affet

Hz. Aişe, Kadir Gecesi’ne ermenin şükrünü ve şevkini idrak etmek için Rasûlullah’a yönelip şöyle bir soru soruyor: Ya Rasûllallah, Kadir Gecesi’ne erme şerefine nail olursam nasıl dua edeyim, dedim: Rasûlullah da şu duayı okumamı söyledi: “Allah’ım Sen affedicisin, affı seversin, beni de affet. (Allahümme inneke afüvvün, tuhibbu’l-afve, fa’fü annî)” Tirmizi, Da’avât, 89

MALATYA MÜFTÜSÜNÜN AÇIKLAMASI..
Malatya Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu da Kadir Gecesi dolayısıyla şu açıklamayı yaptı:

“Ramazan Ayı’nın yirmi yedinci gecesi İslâm dünyasında “Kadir Gecesi” olarak bilinir ve kutlanır. Bu yıl bu kutsal gece 26 Eylül Cumayı 27 Eylül Cumartesiye bağlayan gecedir. Kadir Gecesi hayırlarla dolu olayların meydana geldiği bir gecedir. İnsanlara dünya ve ahirette mutlu olmanın yollarını gösteren, beşeriyeti karanlıklardan çıkarıp, aydınlığa kavuşturan, kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim; Ramazan Ayı’nda, Kadir Gecesi’nde inmiştir. Kur’an-ı Kerim gibi insanlık için bir hidayet rehberi olan kitabın böyle bir gecede inmesi hem ona hem de Ramazan ayına müstesna bir şeref kazandırmış, kadrini yüceltmiştir.

Kadir Gecesi, gecelerin en feyizlisi ve bereketlisidir. Bu gece çok şerefli ve müstesna bir gece olduğundan Kur’an-ı Kerim’de müstakil bir sûre ile şerefi yükseltilmiş, doksan yedinci sûre olan “Kadir sûresi” buna tahsis edilmiştir. Bu sûrede gece ile ilgili olarak şöyle buyurulur: ”Doğrusu biz Kur’an-ı Kadir gecesinde indirdik.
Kadir Gecesi’nin ne olduğunu bilir misin? Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır, melekler ve ruh (Cebrail a.s.) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için inerler. O gece tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.( )
Kur’an-ı Kerim’in bu gecede inmesi, bu gecenin bin aydan daha hayırlı olması, ezelde takdir ettiği şeylerden bir yıllık olayların, ana kitaptan alınarak, görevli meleklere bildirdiği gece olması sebebiyle de Kadir Gecesi üstün bir değer taşımaktadır. Cebrâil, (a.s.)’ın diğer meleklerle bu gecede yer yüzüne inerek Allah’a ibadet eden kulları selamlamaları ve bu gecenin tan yeri ağarana kadar selâm ve esenlik olması da ilâhî rahmetin çok güzel bir
tecellisidir. Pek çok hadis rivayetine göre, Kadir Gecesi’nin Ramazan’ın son on gecesinden birinde olması kuvvetle muhtemeldir. Çünkü Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.) Ramazanın son on gününde, her zamankinden daha fazla ibadet eder, âile fertlerini de ibadet için uyandırırdı.( )
Sevgili Peygamber’imizin rastladığı Kadir Geceleri hakkındaki rivayetler arasında yirmi yedinci geceye ait olan rivayet âlimlerin çoğunluğu tarafından tercih edilerek, bu gece Kadir Gecesi olarak değerlendirilmektedir. Bin aydan daha hayırlı olduğu açıkça bildirilen bu gece bizim için Yüce Allah’ın bir lutfudur. Hiç şüphesiz Kadir Gecesi’ne yetişmek, biz mü’minler için büyük bir mutluk olduğu gibi en iyi şekilde değerlendirilmesi gereken bir fırsattır.

Kadir Gecesi’nin ibadetle geçirilmesi büyük bir kazançtır. Çünkü bu gecede yapılan ibadet bin ayda yapılan ibadetten daha hayırlıdır. Hz. Peygamber (s.a.s.) bu gece ile ilgili olarak şöyle buyurmuştur: “Kim faziletine inanarak ve sevabını umarak Kadir Gecesi’ni ibadetle geçirirse, geçmiş günahları bağışlanır.( )

Bu geceye mahsus bir ibadet yoktur. Ancak, bu geceyi namaz kılmak, Kur’an-ı Kerim okumak, tövbe ve istiğfarda bulunmak, Allah’ı zikretmek, Peygamberimize salatü selam getirmek, dua etmek suretiyle ihya etmek uygun olur. Üzerinde namaz borcu olanların hiç olmazsa bir günlük kaza namazı kılmaları iyi olur. Böylece, hem namaz borçlarını ödemiş, hem de geceyi ihyâ etmiş olurlar. Namaz borcu olmayanların ise güçleri yettiği kadar nâfile namaz kılmaları sevap kazanmaya ve geceyi değerlendirmeye vesile olur.

Kur’an-ı Kerim’in yeryüzüne inmeye başladığı bu gecede bol bol Kur’an-ı Kerim okumak ve onu anlamak da, bu yüce kitabın şefaatçi olmasına sebep olabilir. Bu konuda Hz. Peygamber (s.a.s.) şöyle buyuruyorlar: “Kur’an okuyunuz, çünkü O, kıyamet gününde okuyana şefaatçi olarak gelir.”( ) Ayrıca bu gecede okunabilecek bir duayı da Peygamberimiz (s.a.s.), eşi Hz. Âişe (r.a.)’ye öğretmiştir. Hz. Âişe (r.a), bunu şöyle anlatır: “Hz. Peygamber’e dedim ki: ”Ey Allah’ın Resûlü, Kadir Gecesi’ne rastlarsam nasıl duâ edeyim?’ Peygamberimiz (s.a.s): ”Allah’ım sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet” diye dua et buyurdu.( ) Bizde kendimize, ailemize, ölmüşlerimize,bütün Mü’min’lere hayır dualarda bulunalım.

Bütün okuyucularımızın, Bütün Malatyalı Kardeşlerimin Kadir Gecelerini tebrik eder, Malatya’mız ve memleketimiz hakkında hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ederim.”

BAŞKANIN MESAJI..
Belediye Başkanı Cemal Akın, Kadir Gecesi dolayısıyla şu mesajı yayınladı:

“Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’ne kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Duaların kabul edildiği bu müstesna gece vesilesiyle başta Malatyalı hemşehrilerim olmak üzere, milletimizin ve İslam Âleminin Kadir Gecesini tebrik ediyor, bütün insanlığa hayırlar getirmesini Allah’tan diliyorum.”

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."