Final

Örnek Resim


Malatyalife Residence

Malatya Haber -

Bu Gece Mevlid Kandili

Bu Gece Mevlid Kandili
  • 27.12.2015

Mevlid Kandili bu gece idrak edilecek. Müftü Mehmet Sönmezoğlu, yayınladığı mesajda Mevlid Kandili’nin Malatya’ya, ülkeye, bütün insanlığa sevgi, rahmet, huzur ve barış getirmesini diledi. AKP milletvekilleri Ömer Faruk Öz, Öznur Çalık, Mehmet Şahin ve Fuat Ölmeztoprak ile Belediye Başkanı Cemal Akın da, kandil dolayısıyla birer mesaj yayınladılar.

MÜFTÜNÜN MESAJI..
Malatya Müftüsü Sönmezoğlu, 8 Mart Pazar akşamı idrak edilecek olan Mevlid Kandili dolayısıyla şu mesajı yayınladı:

“Yüce Allah’ın insanlığa gönderdiği, son peygamber, en son rahmet elçisi, İlâhî vahyin son ve tamamlayıcı halkası sevgili peygamberimiz, Hz. Muhammed (s.a.v)’in doğum günü ve gecesi her yıl artan bir heyecanla Mevlid Kandili olarak kutlanmaktadır.

Kandiller; ışıklarıyla sadece karanlık gecelerimizi değil, aynı zamanda manevî feyziyle de daralan gönüllerimizi aydınlatan, nurlandıran, zihinlerimizi berraklaştıran gecelerdir. Kandiller; öze dönüşün, Yüce Yaratanımıza yürekten yakarış ve yönelişin, günahlarla kirlenmeye yüz tutmuş gönüllerimizi arındırmanın, kısaca bize, kendimizi bulma ve bilmenin, nefsin yanıltıcı arzu ve isteklerinden uzaklaşmanın imkânlarını sunan aydınlatıcı kutlu zaman dilimleridir.

İşte Mevlid Kandili de insanı insan yapan, varlık âleminin yaratılış sebebi olan, bütün güzelliklerin kendisinde odaklandığı bir şahsiyet olan, Hz. Peygamberin doğumunu kutladığımız, onun bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatan insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır ve metanetini, kerem ve cömertliğini, kısaca insanlığa sunduğu değerleri, en güze bir ahlâk örneğini anlayıp, hayatımızı onun yüce ahlâkıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme mevsimidir.

Bu kandilde insanlığın hayat ufkuna aydınlık bir devir açan Peygamber Efendimizin dünyaya teşriflerini kutlarken, onun örnek şahsiyetini ve güzel ahlâkını tanımaya, getirdiği evrensel çağrıyı anlamaya ve bütün bunların özünde barındırdığı ruhu, şahsımıza, ailemize, çevremize, çağımıza taşımaya olan ihtiyacımızı bir kez daha fark etmekteyiz.

Sevgi ve rahmet peygamberi olan Kutlu Nebi “İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de gerçek manada iman etmiş olamazsınız.” buyurarak sevgi ve imanı toplumsal barışın temel taşı yapmıştır. O, bize Allah’a iman edip onu sevmeyi, ona bağlanarak iç barışı ve doğru yolu bulmayı, ibadetlerle hayatımızı anlamlı kılmayı, dürüstlüğü, emaneti korumayı, insan haklarına riayet etmeyi, yetim ve kimsesiz çocuklara kol kanat germeyi, herkesin ve her şeyin hakkını gözetmeyi, kimseyi incitmemeyi, iyilik yapmayı, iyi ve yararlı insan olmayı öğütlemiştir.

İşte mevlid kandilini, Sevgili Peygamberimizin gönülleri sevgiyle birleştiren çağrısına kulak vererek, sahih dinî bilginin ışığında manevî hayatımızı zenginleştirmenin, barış ve esenlik içinde güvenle yaşamanın, uzaklıklarımızı yakın etmenin ve kardeşlik köprüsünde birlikte yürümenin vaktidir.

08.03.2009 Pazar akşamı idrak edeceğimiz. Mevlid Kandilinin Malatyamıza, ülkemize, bütün insanlığa sevgi, rahmet, huzur ve barış getirmesini, Sevgili Peygamberimizi daha iyi tanımamıza ve onun şefaatına vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz ederim.”

ÇALIK’IN MESAJI..
AKP Milletvekili Öznur Çalık da, kandil dolayısıyla yayınladığı mesajda şunları söyledi:

“Peygamber Efendimiz Hazreti Muahmmed’in doğum günü olarak kutladığımız Mevlid Kandili, akrabalık ve kardeşlik duygularımızın güçlendiği en değerli manevi gecelerdendir.

Yaşantısı ve davranışlarıyla tüm insanlığa yol gösterici olan Peygamberimizin güzel ahlakını kendi hayatlarımızda örnek alma gayreti içerisinde olmalıyız. Hayatımızda, çevremizde yaşadığımız olumsuzluklardan kurtulmak, huzura kavuşmak için ihtiyaç duyulan sevgi, anlayış ve hoşgörü ortamının kurulabilmesi için son derece uygun fırsatlar olarak görülmesi gereken bu manevi gün ve gecelerde yaşlılarımızın, hastalarımızın, uzaktaki eş, dost ve akrabalarımızın gönüllerine hoş bir seda bırakabilmenin gayreti içerisinde olmalıyız.

Bu duygu ve düşüncelerle bu anlamlı gecenin ülkemizin birlik ve bütünlüğüne katkı sağlamasını diliyor, başta Malatyalı hemşehrilerimin olmak üzere ülkemizin ve tüm İslam aleminin mübarek Mevlid Kandilini en kalbi duygularımla tebrik ediyorum.”

ÖZ’ÜN MESAJI..
AKP Malatya Milletvekili Ömer Faruk Öz, kandil dolayısıyla şu mesajı yayınladı:

“Peygamber Efendimizin doğumu, insanlık tarihinin en önemli ve en şerefli olayıdır. Peygamberler, ilahi emirleri insanlığa eriştiren, onları yaratılış ve varoluşun sırrını anlamaya, bilgi, inanç ve selamete çağıran rahmet elçilerdir. O, peygamberler halkasını tamamlayan son davetçi, dini açıklayan, öğreten ve bütün ahlaki güzellikleri yaşayarak öğütleyen örnek bir şahsiyettir.

Hayatının her noktası örnek, her anı ise kusursuzdur. Peygamberimiz mutlu ve adaletli bir yaşamın müjdecisi olarak yeryüzüne getirdiği, hak ve adalet gibi değerlere, insanlığın özellikle bu dönemde çok daha fazla muhtaç olduğu bir gerçektir. Bu nedenle Mevlit Kandili O’nun getirdiklerini anlamak için önemli bir fırsattır. Her bakımdan sıkıntılar içinde kıvranan insanlığa, verdiği mesajlarla sıkıntılardan çıkış yolunu gösteren Peygamberimiz, maddi ve manevi sıkıntılar içinde çırpınan günümüz insanına da kurtuluş reçetesini en güzel örnekleriyle vermiştir. İnsanlığın hayat ufkuna aydınlık bir devir açan Hz. Muhammed’in kutlu doğumunun yeni bir yıldönümünün daha birilik ve beraberlik içerisinde idrak ediyoruz. O bize; dürüstlüğü, emaneti korumayı, komşuluk ve akrabalık bağlarına riayet etmeyi, yetim ve kimsesiz çocuklara kol kanat germeyi, iyi ve yararlı insan olmayı öğütlemiştir.

Yüce Rabbimizin rahmet kapılarını sonuna kadar açtığı bu gecede, Şehrimiz, Ülkemiz, İslam âlemi ve tüm insanlık için de duada bulunarak, barış ve kardeşlik duygularının yoğunlaştığı, huzur dolu bir dünya dilemeliyiz. Bu kutlu günlerin Peygamberimizin daha iyi tanınmasına, O’nun verdiği mesajların daha iyi algılanmasına vesile olmasını diliyor, hemşehrilerimizin ve tüm İslam Aleminin Mevlid Kandili’ni tebrik ediyorum.”

ŞAHİN’İN MESAJI..
AKP Malatya Milletvekili Mehmet Şahin, kandil ve Dünya Kadınlar Günü’nün aynı tarihe rastlaması nedeniyle, ortak bir mesaj yayınladı. Şahin, özetle şöyle dedi:

“Bilindiği üzere, insanlığa istikamet veren Kainatın İftihar Tablosunun doğum günü ile BM’nin kabul ettiği Dünya Kadınlar Günü bu yıl aynı tarihe (8 Mart) denk gelmektedir. Dolayısıyla gerek BM gerekse diğer kurumlarca bu vesilelerle düzenlenecek toplantı ve konferanslarda Peygamber Efendimizin hayatının incelenerek kadına verdiği değerin yeni nesillere aktarılması akademisyenlerimize, din adamlarımıza ve eli kalem tutan aydınlarımıza düşen bir görevdir. Peygamberimizin 1430 yıl önce “Cennet anaların ayakları altındadır” kutlu sözünü söylerken o tarihlerde diğer toplumlarda insanlık kadının bir varlık olup olmadığı tartışıyordu. Çoğu sahih hadislerin Hz. Aişe tarafından nakledilmesi bu yüce din esaslarının Hz. Aişe tarafından yazılı esaslara bağlanması, özetle İslam Dünyasının itikaden ve amelen bugün ayakta durmasını Hz. Aişeye medyun (borçlu) olması, dinimizin kadına verdiği değerin tarihçi sosyologlar tarafından da incelenmesi gereken bir hadisedir ki Dünya Kadınlar Günü bu farkı ortaya çıkarmak için en iyi bir vesiledir.”

ÖLMEZTOPRAK’IN MESAJI..
AKP Milletvekili Fuat Ölmeztoprak’ın mesajı ise şöyle:

“Milletimiz ve bütün İslam âlemi her yıl yeni bir heyecanla peygamberimiz Hz. Muhammed’in getirmiş olduğu ilahi mesajı anlamak, ortaya koymuş olduğu eşsiz örnek ahlâkını özümsemek, ona duyulan engin ve içten sevgiyi gönüllerden sözlere ve toplumsal bilince aktarmak düşüncesiyle camilerde, evlerde ve çeşitli mekanlarda büyük bir coşku ile asırlardır dünyaya gelişini Mevlid Kandili olarak kutlamaktadır.

Onu sevmek ve örnek almak, sünnetinin ve sîretinin bütün yönleriyle tanınması, insanlığın huzur ve mutluluğu için yaptığı çağrının hayatımıza yansıtılması, güzel ahlâkının ve öğretilerinin davranışlarımızın mihveri ve rehberi yapılmasıdır.

Bu duygu ve düşüncelerle Mevlid Kandilinin tüm insanlığa sevgi, barış ve huzur getirmesini, bu mübarek gün ve gecelerin Sevgili Peygamberimizi daha iyi tanımamıza vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz eder, Malatya’lı hemşehrilerimin ve tüm İslam Aleminin Mevlid Kandili’ni tebrik ederim.”

AKIN’IN MESAJI..
Belediye Başkanı Cemal Akın da, kandil dolayısıyla şu mesajı yayınladı:

““Dürüstlüğü, emaneti korumayı, insan haklarına uymayı, zayıf ve muhtaçlara yardım etmeyi, yetim ve kimsesiz çocuklara kol kanat germeyi, yararlı insan olmayı hayatımız boyunca kendimize prensip edinmeliyiz.

Maddi ve manevi sayısız güzelliklerin yaşandığı bu anlamlı gecenin barış, huzur ve hoşgörü ortamının gelişmesine vesile olmasını diliyorum.

Başta Malatyalı hemşerilerim olmak üzere, tüm milletimizin ve İslam aleminin Mevlid Kandili’ni en içten dileklerimle tebrik eder, ülkemize ve tüm insanlığa sağlık ve esenlikler getirmesi temennisiyle, saygılar sunarım.”

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."