Final

Örnek Resim


Malatyalife Residence

Malatya Haber -

“Bugünden Başka Duyan Yok!”

“Bugünden Başka Duyan Yok!”
  • 28.12.2015

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla il yöneticileri, siyasiler ile çeşitli kuruluşlar tarafından mesajlar yayınlandı.

TSD Şube Başkanı Koyun: Bugünden başka sesimizi duyan yok

Türkiye Sakatlar Derneği (TSD) Malatya Şube Başkanı Ali Haydar Koyun, 3 Aralık dışında engellilerin sesini kimsenin duymadığını söyledi. 

Koyun, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“3 Aralık Dünya Engelliler Günü, dünyadaki engellilerin seslerini duyurabilmek için kazanılmış sınırlı olanaklardan birisidir.

Bir başka zamanda, engellileri gören, duyan, anlayan, algılayan ne yazık ki bulunmamaktadır.

Türkiye Birleşmiş Milletler Engelli Haklar Sözleşmesini kabul eden ilk ülkelerden biri. Ancak, hala bireysel başvuru hakkını tanıyan ek ihtiyari protokol yürürlüğe girmedi. Engelli hakları sözleşmesinin temeli engellilerin sorunlarının temel insan hakları sorunu olduğunu kabul etmesi ve hakları birey üzerinden tanımlamasıdır.

Bu nedenle engellilik sadece bireyin fiziksel ve ruhsal eksiklik hali üzerinden tarif edilemez. Dolayısıyla bizleri engelleyen, fiziksel ya da ruhsal yoksunluklarımız değil bizleri yok sayan uygulama ve tutumlardır. Temel talebimiz bu tutum ve uygulamalara son verilmesi, hakkımız olanın bize teslim edilmesidir.

Ayrıcalık istemiyoruz.!

Temel insan hakları sözleşmeleri,  Anayasa ile korunan eşitlik ve adalet istiyoruz.

Bu kapsamda bağımsız yaşam hakkı en temel hakkımızdır. Ancak engelliler yararına olduğu iddia edilen tüm ulusal mevzuat birleşmiş milletler engelli haklar sözleşmesine aykırı olarak bağımsız yaşam hakkını tanımamaktadır. 

Örneğin; 38 yıl önce yürürlüğe giren 2022 sayılı yasa ile engelli ve yaşlıya verilen maaş hakkı 2013 yılında sosyal yardıma havale edilmiş ve bu gelirin alınabilmesi için sadece engellinin değil akrabalarının da açlık sınırının altında yaşaması şartı getirilmiştir. Yine öz bakım konusunda desteğe ihtiyacı olan engellilerin evde bakımı için de engelli bireyin akrabalarının da açlık sınırının altında yaşaması koşulu aranmaktadır.

Eğitim de, Engelli bireyler için önemli bir sorun olarak orta yerde durmaktadır. Engelli bireylerin %65’i okuryazar değildir. %7’si lise eğitimini %2’si ise üniversite eğitimini tamamlayabilmektedir. Biz eğitim sorununa eşit yurttaşlık temelinde kalıcı çözümler beklerken, okullarımız bir bir elimizden alınmaktadır. İstanbul’da Fatih Özel Eğitim ve Meslek Lisesi Büyükçekmece Tepekent e taşınarak, işitme engelli  çocuklarımız adeta sürgün edilmiştir. Bu vesileyle şehirden uzaklaştırılan öğrenciler günde 4-5 saat yolda geçirmekte ve adeta tecrite maruz kalmışlardır. Zihinsel engelliler bakımından yaşanan haftalık 1-2 saatle sınırlanması yetmezmiş gibi 23 yaşla kısıtlanmışlardır. Kaynaştırmalı eğitimdeki sıkıntıyı anlatmak için EĞİTİM FAKÜLTELERİNDE KAYNAŞTIRMALI EĞİTİMİN HALA ZORUNLU DERS olmadığını ifadeyle yetineceğim. Özel eğitim ve görme engelliler için teknik donanım ve materyal eksikliği bir diğer sorundur.

Sağlık alanında ise sürekli değiştirilen ve HERŞEYİ KISITLAYAN sağlık uygulama tebliğleri ile engelli bireylerin sağlık hizmetlerinden yararlanabilmeleri her geçen gün zorlaşmıştır. Tüm yurttaşların kaliteli ve ücretsiz sağlık hizmeti talebi BİZİMDE TALEBİMİZ. Sağlık hakkı, Anayasamız ve Uluslararası İnsan Hakları Sözleşmeleriyle güvence altına alınmıştır. Ancak, Hekim ile Hasta arasına SUT ile duvar örülmektedir. Muadil ilaçlarla, katkı paylarıyla ve günlerce ve hatta rapor almak için aylarca süren randevu sırasıyla SAĞLIK HAKKINA erişim engellenmektedir. Genel Sağlık Sigortası, bireyleri sağlık hakkına kavuşturmak yerine CİDDİ borçlar yüklemiştir.

2011-2013 Bakım Eylem Planı bakanlıkça yapılmış, ancak bu güne kadar bu plan yürürlüğe konulamamıştır. İhtiyacımız olan bir Bakım Yasası çıkarılmamış, ailelerin bizler ölürsek çocuklarımıza kimler bakacak kaygısı giderilmemiştir.

Bilindiği üzere 5378 sayılı Engelliler Yasası 2005 yılında yürürlüğe girmiş ve kamu binaları, toplu taşıma araçları ve sokakların ERİŞİLEBİLİRLİĞİNİN Sağlanması için 7 yıllık bir süre verilmişti. Yetkililer 7 yıl adeta uyudu ve sürenin dolmasına günler kala AK Parti milletvekillerinin önerisi ve oyuyla UYUYANLAR AFFEDİLDİ ve erişim sorunu çözümsüzlüğe bırakıldı. Erişim sorunu nedeniyle dertleri çeken ve hatta hapis hayatı yaşayan bizler UYUYANLARI affetmiyoruz. Erişilebilirlik sorunu sadece fiziksel mekânların erişilebilirliği değildir. Anayasa, uluslararası sözleşmeler ve yasalarla verilen haklara erişimi de ifade etmektedir. Bilinen bir örneği paylaşacağız sizlerle, tekerlekli sandalye kalitesiz ve sınırlıda olsa mevzuat gereği SGK ca karşılanmaktadır. Ancak, binlerce ihtiyaç sahibi bu sorununu uluslararası ve ulusal yardım kuruluşları, yardımsever vatandaşlar ve hatta ÇÖPLERDEN MAVİ KAPAK TOPLAMAK SURETİYLE KARŞILAMAKTADIR. Bu vahim bir durumdur ve yasalarda tanınan hakların ERİŞİLEBİLİR olmadığının açık kanıtıdır. Eğitim, Sağlık ve Adalete erişim başta olmak üzere haklara erişimin önündeki tüm engeller kaldırılmalıdır.  

Toplumun % 12 si engelli bireylerden oluşmaktadır. Gerekli ve yeterli önlemlerin alınmaması nedeniyle her geçen gün artan iş kazaları ve içerisinde bulunduğumuz coğrafyada yaşanan ve milyonlarca insanı etkileyen savaşlar engelli bireylerin sayısının her geçen gün artmasına yol açmaktadır. İşçi güvenliği ve trafik güvenliğine ilişkin sorunların çözülmediği ortadadır. Trafik yaya ve bisiklet odaklı yeniden düzenlenmelidir. Savaşlar insanlığın en büyük ayıplarındandır, İnsanlık tarihi savaşların yarattığı büyük acılarla doludur.   

Benzer AYRIMCI tutum ve davranışlardan, kadınlar, çocuklar, yaşlılar, LGBT bireyler, yoksullar ve hatta tüm insanlık mağduriyet yaşamaktadır. Erişilebilir olmayan sokak ve caddeler çocuğuyla gezmeye çıkan anneyi ve yaşlıları da engellemektedir.    

Bu temel yanlış bakış açısının sonucu olarak soruna kalıcı ve bireyin yaşam hakkını temel alan yaklaşımlar ve çözümler getirilememektedir.

Bu tutum değişmelidir.  Devlet özelde engellilerin genelde tüm toplumun temel hak ve özgürlüklerine saygı göstermeli her bireyin bağımsız ve özgür yaşam hakları ve diğer hizmetlerden yararlanma haklarının güvence altına alınması için gerekli tüm düzenlemeleri yapmalıdır.

Engelli bireylerin temek hak ve hizmetlerden yararlanabilmesinin önündeki tüm engeller kaldırılmalı, engellilerin toplumsal yaşama katılmaları sağlanmalıdır. Demokratik sosyal bir hukuk devleti olmanın temel gereklilikleri titizlikle yerine getirilmeli, tüm kurum ve kuruluşların buna uygun örgütlenmesi sağlanmalıdır.

Ayrıca, Eşitlik ve Ayrımcılığa uğramama talebi olan tüm birey ve sosyal, kültürel ve siyasi guruplarla dayanışma içerisinde olacağımızı ilan ediyoruz.

Bizler diyoruz ki; İNSANCA VE ONURLU BİR YAŞAM İSTİYORUZ. YARDIM DEĞİL İNSAN OLMANIN GEREKTİRDİĞİ HAKLARIMIZI İSTİYORUZ. Evrensel hukuk normlarına, uyulmasını istiyoruz.  

Engelsiz bir dünya yaratmanın mümkün olduğunu biliyoruz.

Buna olan inancımızla tüm vatandaşlarımızı, eşit ve İnsanlık Onuruna yaraşır bir yaşam mücadelemize destek olmaya katkı sunmaya çağırıyoruz.

Ya HEPİMİZ ENGELLİYİZ, Ya HİÇBİRİMİZ… ”

Vali Kamçı’nın Mesajı

Vali Süleyman Kamçı, Dünya Engelliler Günü nedeniyle yayınladığı mesajda şunları belirtti:

“1992 yılından bu yana 3 Aralık günü Birleşmiş Milletler tarafından, engellilerin topluma kazandırılması ve insan haklarının tam ve eşit ölçüde sağlanması amacıyla “Uluslararası Engelliler Günü” olarak kabul edilmiştir. Bu tarih itibariyle 3 Aralık “Engelliler Günü”, engelli vatandaşlarımızın sorunlarının çözümünde katkı sağlaması ve bu konuda toplumsal duyarlılığın ve bilinç düzeyinin artması amacıyla çeşitli etkinlikler ile kutlanmaktadır.

Sosyal devlet olmanın en önemli gereklerinden birisi hiç kuşkusuz Engellilerin; eğitim, sağlık, kültür, istihdam ve rehabilitasyon gibi önemli hizmetlerden yararlanmalarını ve temel haklarını etkin bir şekilde kullanmalarını sağlamaktır. Engellilerin sorunlarına çözüm üretmek insanlık borcumuzdur. İster doğuştan isterse sonradan olsun, fiziksel veya zihinsel bir engelin yol açtığı mahrumiyetlerin ve sorunların en aza indirilmesi, her şeyden önce insani bir sorumluluktur. Bu kapsamda sosyal hayatta engellilere sunulan imkan ve hizmetler, bir toplumun gelişmişlik düzeyi ve çağdaşlığının ölçütü olmakla birlikte; insana verilen değer ve önemin en belirgin göstergelerindendir.

Engelli vatandaşlarımızın sorunları toplumu oluşturan bütün bireylerin ortak sorunudur. Bu sorunların çözülmesinde bireylerin ortak sorumluluk yüklenmeleri oldukça önemlidir. Bu sorumluluk kapsamında engelli bireylerin sorunlarının çözümü ve sosyalleşmelerinin arttırılması açısından kamu kesiminin gösterdiği duyarlılığının Sivil Toplum Kuruluşları başta olmak üzere her bireyin duyarlılık göstermesiyle başarıya ulaşacaktır.

3Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlenen etkinliklerin engelli vatandaşlarımızın sorunlarının çözümünde katkı sağlaması dileğiyle ve bu konuda toplumsal duyarlılığın ve bilinç düzeyinin artmasına katkıda bulunacağı inancıyla tüm engelli vatandaşlarımızı sevgiyle selamlıyorum”

Çalık’ın Mesajı

Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık’ta yayınladığı mesajda şunları belirtti:

“Toplumumuzun tamamını ilgilendiren konuların başında yer alan ‘engelliler için daha yaşanabilir bir dünya inşa etmek’, AK Parti olarak en öncelikli politikalarımızdan birini oluşturmaktadır. Engelli kardeşlerimize sahip çıkmak ve onların sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak ise hepimizin ortak sorumluluğudur.

Engellilik sosyal boyutlarıyla hepimizi yakından ilgilendiren ve toplumdaki tüm bireylerin ortak çabasını gerektiren bir konudur. 

Biz AK Parti olarak, Yeni Türkiye’de tüm engellerin ortadan kaldırıldığı, hiçbir ayrımın yapılmadığı bir Türkiye tasavvur ediyoruz. Bu manada Hükümetimiz, Partimiz ve yerel yönetimlerimiz olarak, engelli vatandaşlarımıza önem veriyor ve onların sorunlarına çözmek için çalışıyoruz.

Bu kapsamda 2005 yılında engelli kanununu çıkarma hassasiyetini gösteren ilk parti olduk. 2010 yılında ise yaptığımız değişiklikle engelliler için yapılacak düzenlemelerin eşitlik ilkesini bozmayacağını anayasa hükmüne bağladık. 2013 yılında yaptığımız bir düzenleme ile mevzuattaki engelli kardeşlerimizi rahatsız eden ifadeleri çıkardık. Engelli kardeşlerimizin eğitimine özel önem verdik ve geçtiğimiz kasım ayında engellilere seyahat kolaylığı getirerek, araçların engellilere uygun hale getirilmesi için kanun çıkardık. Yine 2014 yılında engelli vatandaşlarımız için 4 milyar 830 milyon lira bütçe ayırdık. 

2007 yılında ise engellilere Evde Bakım ve Rehabilitasyon hizmetini başlatarak vatandaşlarımızın hayat kalitesini yükseltme yolunda önemli bir adım attık. Bu kapsamda devlet olarak 3,3 katrilyon lira ödeme yaptık. İlk defa engelliler için geçerli KPSS’yi gerçekleştirdik bunun meyveleri olarak şimdi 34 bin kişi engelli memur olarak kadrolarda çalışıyor. 

Öte yandan engelli vatandaşlarımızın sorunları ve çözümleri konusunda hükümetimizce yapılan düzenlemelerin yanında sivil toplum kuruluşlarının çalışmaları da büyük önem arz ediyor. Sivil Toplum Kuruluşlarının, kamu kurumlarının ve yerel yönetimlerin bir arada çalışıp hep birlikte Yeni Türkiye’de engelli sorunlarının çözümünde daha hızlı yol almamızı sağlayacaktır. 

Engelli vatandaşlarımıza sadece bu gün değil, tüm yaşamları boyunca engin bir sevgiyle sahip çıkmalıyız. Kendimizi onların yerine koymalı, onlar gibi düşünmeli ve engelli insanlarımızın daha rahat yaşayabileceği Engelsiz bir Türkiye kurmak için çalışmalıyız. 

Bu düşünceler ve 3 Aralık Dünya Engeliler Günü vesilesiyle tüm engelli vatandaşlarımıza, sağlıklı, mutlu ve yaşanabilir bir dünya diliyorum.”

Ağbaba’nın Mesajı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, engelli vatandaşlar için kanunlar çıkartıldığını ancak zihinlerdeki engeller nedeniyle uygulanabilirliğinde hiçbir aşama kaydedilmediğini söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, yayınladığı mesajda, CHP’li Belediyelere Engelliler Haftası ile ilgili düzenlenmesi uygun görülen faaliyetleri içeren bir bülten gönderdiklerini ifade etti. Ağbaba, “Kanunlardan özürlü ibaresi çıkarıldı ama ne yazık ki zihinler hala engelli. Zihinlerdeki engeli aşmak için engellilerin hayata eşit katılımını sağlamak adına CHP olarak elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” dedi. 

Milletvekillerine ‘Engelli danışman istihdam edin’ çağrısı

Ağbaba’nın açıklaması şu şekilde:

“Meclis’te görme engelli bir danışman ile çalışıyorum. Bildiğim kadarıyla başka hiçbir milletvekili bu şekilde çalışmıyor. Engellilerin yaşadığı sıkıntıları ve zorlukları ilk ağızdan duyuyorum ve danışmanım ile birlikte projeler üretiyoruz. Belediyelerimize göndermiş olduğumuz bülteni de görme engelli olan danışmanım Ali İlhan ile birlikte hazırladık. Kendisi aynı zamanda Meclis’te yürütülmekte olan “Engelsiz Meclis” projesinin mimarlarından.”

Ağbaba’nın engelli danışmanı Ali İlhan da mesajında şunları belirtti:

“2002 yılından bu yana engelliler ile ilgili mevzuatta oldukça fazla değişiklik yaptı. Ancak uygulanabilirliğine bakıldığına hiçbir aşama kaydedilmedi.  Engelliler hala evlerinde hapis. Hala okuma yazma oranı son derece düşük. 3 Aralık, 16 Mayıs dışında engelliler görmezden geliniyor. Ve sadece sözler veriliyor. Bir devlet politikası ortada yok.

Örneğin, Gören Göz adlı cihazlar, hiçbir Ar-Ge çalışması yapılmadan dağıtıldı. Devletin milyonlarca lirası tek bir şirkete peşkeş çekildi. Ve cihaz hiçbir işe yaramadı. Hiçbir görme engelli kullanamadı.  Çünkü engelliler konusunda devlet ciddiyetle yaklaşmıyor. Devlet bu konuda taşın altına elini koymalı; kendi kurumlarını geliştirerek özellikle engellilerin eğitimi ve istihdamı konusunda bir devlet politikası oluşturmalıdır.

Bu politikaların oluşturulması noktasında mutlaka, STK’lar, dernekler, vakıflar ve bağımsız kuruluşlardan oluşan bir Engelliler Üst Kurulu kurulmalıdır. Zira Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün faaliyetlerine baktığımızda politika üretmekten aciz olduğunu görüyoruz.”  

Şahin’in Mesajı

Adalet ve Kalkınma Partisi Malatya Milletvekili Mustafa Şahin yayınladığı mesajda şunları ifade etti:

“Engelli kardeşlerimizin toplumun her kademesinde engellerini aşarak toplumsal yaşama katkılarının arttırılmasının sağlanması, ülkemizin 2023 hedefi açısından son derece önemlidir. Sosyal devlet olmanın birinci şartı da engelli kardeşlerimizin engelsiz bir yaşam sürebilmeleri için gerekli olan tüm yatırım ve yasal düzenlemelerin devlet tarafından sağlanmış olmasıdır. 

Hükümetimiz de göreve geldiği 2002 yılından bu yana, sosyal devlet olmanın birinci şartı olan engellilerimizin önündeki toplumsal engellerin ortadan kaldırılması adına birçok önemli düzenlemeye yer vermiştir. Özellikle  Anayasa Değişikliği Referandumu çerçevesinde kadın ve çocukların da içinde yer aldığı pozitif ayrımcılık hakkı en çok engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmıştır. Engelli vatandaşlarımızın günlük hayatta karşılaştıkları sorunlarına çözüm bulmak, kendilerine yetebilen bireyler olarak hayatlarını sürdürebilmeleri için gerekli olan her desteği sağlamak, hükümetimizin temel anlayışlarındandır.

Bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da şehrimizin tüm dinamikleriyle, bürokrasisi ve tüm STK’ları ile birlikte engelli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Engelli kardeşlerimiz için sosyal ve ekonomik hayatlarında tüm engellerin kalktığı, toplumsal duyarlılık ve farkındalığın hizmet alanlarının tümünde yaşandığı daha güzel günlere ulaşmak için tüm gücümüzle kendilerinin hizmetinde olduğumuzu belirtmek isteriz. Şunu da ifade etmek gerekiyor. Engelin bedende de zihinde de olmamasını diliyoruz. Çünkü engelli olmayan vatandaşlarımızın engellilere daha duyarlı ve daha bilinçli olmaları da gerekiyor. Bu konuda da inşallah önümüzde güzel bir gelecek olacak diye düşünüyorum. Bu duygu ve düşüncelerle engelli kardeşlerimizin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü en içten dileklerimle kutlar, başta engelli kardeşlerimiz olmak üzere tüm hemşerilerimize selam ve saygılarımı sunarım”

Çakır: Tüm bireylerin ortak çabası olmalı

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Engelliliğin sadece engelli vatandaşları değil, sosyal boyutlarıyla toplumu yakından ilgilendiren ve tüm bireylerin ortak çabasını gerektiren bir konu olduğunu söyledi.

Tüm engellilerin Engelliler Günü’nü kutlayan Başkan Çakır, mesajında şunlara yer verdi:

“Engellilik durumu, yalnızca engelli insanların karşı karşıya bulunduğu bir sağlık sorunu değil, sosyal boyutlarıyla bütün toplumu yakından ilgilendiren bir konudur. Engelli vatandaşlarımızı engelsiz vatandaşlar gibi topluma kazandırmak, kimseye muhtaç olmadan kendi başlarına yaşayabilmelerini sağlamak başta biz idareciler olmak üzere tüm toplumun insanlık görevidir.

Engelli olmak bir tercih değildir. Engelli olmak bir noksanlık da değildir. Yaşayan her insan hayat süreci içerisinde engelli olabilir. Önemli olan hepimizin bir gün engelli olabileceği ihtimalini göz önünde bulundurarak,  engelli kardeşlerimizin günlük yaşantılarında hayatlarını kolaylaştıracak tedbirleri almaktır. 

Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak, engelli kardeşlerimizin diğer toplum bireyleri gibi engelsiz bir hayat yaşamaları için azami gayret sarf ediyoruz.  Bugüne kadar yaptığımız yatırım, hizmet ve uygulamalarda daima engelli kardeşlerimizi ön planda tuttuk. Aldığımız otobüslerin tamamını engellilere uyumlu otobüslerden tercih ettik. Yaptığımız yol ve kaldırım düzenleme çalışmalarında engelli kardeşlerimize uygun düzenlemeler gerçekleştirdik. Evden dışarıya rahatlıkla çıkıp, topluma katılmaları için temin ettiğimiz akülü engelli araçları dağıttık.  Onların çarşı pazarda seyahatleri sırasında yolda kalmamaları için akülü araç şarj istasyonları ile engelli lavaboları kurduk. Başta sağlık olmak üzere sosyal ve kültürel aktivitelerde yer almaları için özel olarak dizayn edilmiş minibüsleri hizmetlerine sunduk. Yaya üst geçitlerine asansör ve yürüyen merdivenler kurduk. Belediyemiz ve iştiraklerinde yasal zorunluluğun üstünde engelli istihdam ettik. Bu ve bunun gibi yaptığımız daha birçok hizmet ve uygulamalarımız elbette ki yeterli değildir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da engelli kardeşlerimiz için çalışmalar yapmaya devam edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerde Dünya Engelliler Günü dolayısıyla tüm engelli kardeşlerimizin bu anlamlı günlerini kutlarken, aileleriyle birlikte kolay ve engelsiz bir yaşam dileyerek, saygılar sunuyorum.”

Gürkan: En büyük engel zihinlerdeki engeldir

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, da 3 Aralık Engelliler Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında “Engelli vatandaşlarımızın sorunları, zihinlerdeki engellerin kaldırılması ile mümkün olacaktır” dedi. 

Selahattin Gürkan, “3 Aralık Engelliler Günü, engelli vatandaşlarımız açısında önemli bir gün olmasının yanında, üzerinde düşünülmesi ve duyarlı olunması gereken bir gündür. Her sağlıklı bireyin, bir engelli adayı olduğu bilinci ile hareket etmek, engellilerin sorunlarına karşı duyarlılığın ilk adımı olacaktır. Engelli bireylerin günlük yaşamında karşılaştıkları sorunlar, onların engelli olmasından kaynaklanan bir durum değildir. Bu durum, zihinlerdeki engellerin doğurduğu bir sonuçtur. Zihinlerdeki engellerin kaldırılması, engelli vatandaşlarımızın karşılaştıkları sorunların çözümündeki en temel unsurdur. Bu nedenle, engelli vatandaşlarımızın toplum ile bütünleşmesi, sosyal hayata katılması ve üreten bireyler olması için biz yerel yöneticilere büyük görevler düşmektedir. ” ifadelerine yer verdi.

Tüfenkçi’nin Mesajı

Adalet ve Kalkınma Partisi İl Başkanı Bülent Tüfenkçi de yayınladığı mesajda şunları belirtti:

“’Engellilerimizi hayatın her alanında görmek isteyen bir partiyiz. Bu anlamda parti olarak her tür politikayı zaman kaybetmeden hayata geçiriyoruz.  Engelli vatandaşlarımızı toplumun ayrılmaz ve vazgeçilmez bir parçasıdır. Onların diğer bireylerden beklentilerinin sadece sevgi, saygı ve anlayıştır. Engellilerle ilgili 2010 yılında engellilere pozitif ayrıcalığı güvence altına aldık. 2013 yılında özürlü, çürük, sakat gibi ibareleri kaldırdık. 65 yaş üstündekilere bağlanan aylıkları yüzde 200 – 300 arttırdık. Engelli maaşlarını genişlettik. Devlet bütçesinden engelli vatandaşlarımıza ayrılan bütçeyi tam 83 kat arttırdık. İlk defa engellilerimiz için geçerli KPSS’yi gerçekleştirdik. Şu anda 34 bin 088 engelli memur olarak kadrolarda çalışıyor. Türkiye büyüdükçe ve ekonomisi güçlendikçe yapılan yatırımlar bir sosyal devlet anlayışı içinde artmaya devam edilecektir. 

Toplumumuzun en hassas meselelerinden biri olan engelli vatandaşlarımızla ilgili meselelerdeki duyarlılığın artmasına vesile olması dileğiyle, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü kutluyor, tüm engelli vatandaşlarımıza, ailelerine sevgi ve kardeşlik duygularımı iletiyorum’’  

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."