Final

Örnek Resim


Malatyalife Residence

Malatya Haber -

Bunlar da ‘Ara Nağmeler’..

Bunlar da ‘Ara Nağmeler’..
  • 26.12.2015

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde, geçtiğimiz Salı günü yapılan oturumda, 4 yılda kayısı ile ilgili olarak verilen 4 ayrı önergeyle, meclis araştırması açılması istemi görüşülmüş ve bu istem, iktidar ve muhalefet milletvekillerinin oylarıyla kabul edilerek, 14 kişilik bir araştırma komisyonu kurulması kararlaştırılmıştı.

Bu görüşmelerin yapıldığı oturumda, gerek Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker, gerekse önerge sahipleri ve parti grupları adına yapılan konuşmaları, detaylarıyla diğer haberlerimizde aktarmıştık.

Bu haberimizde de, konuşmalar sırasında, meclis sıralarından hatiplere, hatiplerden meclis sıralarına atılan laflar, sataşmaları “Meclis Tutanakları”ndan aktarıyoruz.

İşte tutanaklara göre “ara nağmeler”:

* * *
ERGİN KONUŞURKEN..
GÜROL ERGİN (MUĞLA) ..Kayısı Birlik’e verilen destek azdır.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) – Yok oldu, yok.

GÜROL ERGİN (Devamla) -..Sayın Bakan diyor ki: “2004 yılında 26.462, 2006 yılında 14.600 çiftçi kayısıdan zarar gördü” ve şöyle ekliyor, diyor ki…

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) – Dondan.

GÜROL ERGİN (Devamla) – ..Hükûmet, kayısıda olduğu gibi fındıkta da afete karşı duyarsız kalmış, kendi belirlemesi olduğu hâlde yaklaşık 252 trilyon lirasını gasp etmiştir fındık üreticisinin. O parayı vermemiştir.

HALUK KOÇ (Samsun) – Kayısı…

* * *
SARIBAŞ KONUŞURKEN..
SÜLEYMAN SARIBAŞ (MALATYA)- ..Biraz önce Sayın Ergin fiyatı verdi, 2006 yılı 1610 dolar/ton. Şimdi, her şey tamam, emek veriyorsunuz, göz nuru veriyorsunuz, ama, pazar, pazara gelince para yok.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) – O ihraç fiyatı, o ihraç fiyatı…

SÜLEYMAN SARIBAŞ (Devamla) – ..Diyor ki: “Çiftçi mallarının yüzde 40’ını kaybederse -yani, bütün mal varlığının yüzde 40’ını kaybederse- ancak afetten destek alabilir.”

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) – Evini de yakarsa…

SÜLEYMAN SARIBAŞ (Devamla) – Ee, şimdi, kayısısını kaybetmiş, o sene aç. Adama diyorsun ki: “Senin tarlan duruyor ama, traktörün duruyor.” Ne yapsın?

MEHMET KARTAL (Van) – Pasta yesin, pasta!

SÜLEYMAN SARIBAŞ (Devamla) -..Ağustosun 15’i kayısısını çıkartır çıkartmaz pazara. Okul da açılıyor eylül ayında.

İBRAHİM ÖZDOĞAN (Erzurum) – Oğlunu evermiş…

SÜLEYMAN SARIBAŞ (Devamla) – ..Ama bir Hükûmeti var derde derman olmayan, yaraya merhem olmayan bir Hükûmeti var.

MEHMET ATİLLA MARAŞ (Şanlıurfa) – Ağlayacağım ya!

SÜLEYMAN SARIBAŞ (Devamla) – ..Kayısının, onun emeğinin, 10 katı masrafı var. Bazı şeylerin özelliği olmalı. Yani, susuz arazide arpaya 10 lira doğrudan destek veriyorsanız eğer -arpa ekene- kayısı bahçesine en az 100 lira destek vermeniz lazım dönümüne.

FİKRET BADAZLI (Antalya) – O bile yetmez…

* * *
BAŞKURT KONUŞURKEN..
ALİ OSMAN BAŞKURT (Malatya) -..Malatya’da 2006 yılında dondan zarar gören 6 bin üreticiye -demin de Sayın Bakanımızın söylediği gibi- 14 trilyon hasar bedeli ödenmiştir. Daha…

RAMAZAN KERİM ÖZKAN (Burdur) – Darende’ninki duruyor. Darende ne oldu?

ALİ OSMAN BAŞKURT (Devamla) – Darende’de -evet- Ağılyazı’da tapu kadastro çalışmaları geç girdiğinden dolayı gecikme olmuştur. Onlar da başvurularını yapmışlardır, yakın zamanda inşallah ödenecektir.

RAMAZAN KERİM ÖZKAN (Burdur) – Kerimli duruyor, Ağılbaşı duruyor.

ŞÜKRÜ ÜNAL (Osmaniye)- Osman Bey, siz konuşmaya devam edin, konuşmayı saptırıyorlar.

ALİ OSMAN BAŞKURT (Devamla) – ..7.000 dilekçeden 4.000 tanesi incelenmiş ve geçen ay da 1,2 trilyon para tekrar çiftçilerimizin hesabına aktarılmıştır. Burada bunun istismarını yapmak, etmek… İnsaf sahibi olmak lazım. Evet, bundan dolayı teşekkür etmek lazım.

MUHARREM KILIÇ (Malatya) – Verilenlere teşekkür ediyoruz. Verilmeyenlere…

ALİ OSMAN BAŞKURT (Devamla) – Bu para Malatyalıya girmiştir, Malatyalı çiftçiye girmiştir, Malatya çiftçisi faydalanmıştır..

..Yaklaşık 81 trilyonluk ürün tarım sigortası kapsamına, teminatına alınmıştır. Burada bu Hükûmeti alkışlamak lazım, tebrik etmek lazım.

NECATİ UZDİL (Osmaniye) – 50.000’den 7.700… Alkışlıyoruz! Bravo!

ALİ OSMAN BAŞKURT (Devamla) – Yine, bunu Malatyalı çiftçilerimiz takdir edeceklerdir sayın vekilim, siz değil. Bırakın, onu Malatyalı çiftçilerimiz takdir etsinler.

NECATİ UZDİL (Osmaniye) – Takdirimizi sunuyorum kardeşim. Daha ne istiyorsun?

ALİ OSMAN BAŞKURT (Devamla) – ..Hükûmetimizin uygulamaya yakında koyacağı, yine yüzde 25’i hibe yüzde 75’i de yedi yıl geriye sıfır faizle Ziraat Bankası tarafından verilecek devrim niteliğinde sulama projesi yardımı yakında uygulamaya konulacaktır.

HÜSEYİN BAYINDIR (Kırşehir) – Daha primler duruyor, primler. Primler nerede?

ALİ OSMAN BAŞKURT (Devamla) – Evet, bakın, bugüne kadar 1 metre yağmur…

HÜSEYİN BAYINDIR (Kırşehir) – Geleceği anlatacağına, hikaye anlatacağına primler nerede, primler nerede!

ALİ OSMAN BAŞKURT (Devamla) – Bu ülkeyi çorak ettiniz, çorak…

HÜSEYİN BAYINDIR (Kırşehir) – Primler nerede, primler nerede?

ALİ OSMAN BAŞKURT (Devamla) – Bugüne kadar “köylüm, köylüm” deyip köylünün üzerinden siyaset yapan…

HÜSEYİN BAYINDIR (Kırşehir) – Hiç sıkılmıyorsunuz da…

ALİ OSMAN BAŞKURT (Devamla) – Evet, köylünün yolunu götürmeyen, suyunu götürmeyen…

HÜSEYİN BAYINDIR (Kırşehir) – Söylerken sıkılmıyorsun, yazık yazık!

ALİ OSMAN BAŞKURT (Devamla) – …bu ülkenin topraklarını çoraklaştıran siyasetçilere gıkınız çıkmıyor.

HÜSEYİN BAYINDIR (Kırşehir) – Köylü de öyle diyor zaten!

ALİ OSMAN BAŞKURT (Devamla) – Evet, bu önemli bir devrim niteliğinde bir proje.

HÜSEYİN BAYINDIR (Kırşehir) – Primler nerede kardeşim, 2006 primleri nerede?

ALİ OSMAN BAŞKURT (Devamla) – Beyler, evet, kıskanmayın, alkışlayın.

HÜSEYİN BAYINDIR (Kırşehir) – Utanmıyorsunuz da! Nerede 2006 primleri?

ALİ OSMAN BAŞKURT (Devamla) – Bakın, düzgün konuşun!

HÜSEYİN BAYINDIR (Kırşehir) – Primler nerede?

ALİ OSMAN BAŞKURT (Devamla) – Bakın, düzgün konuşun!

BAŞKAN – Sayın Bayındır, lütfen… Sayın Bayındır…

ALİ OSMAN BAŞKURT (Devamla) – Saygılı ol, haddini bil!.

HÜSEYİN BAYINDIR (Kırşehir) – Bana bak!

ALİ OSMAN BAŞKURT (Devamla) – Evet, haddini bil!

BAŞKAN – Sayın Başkurt, lütfen… Genel Kurula hitap eder misiniz Sayın Başkurt, lütfen…
Sayın Bayındır…

HÜSEYİN BAYINDIR (Kırşehir) – Sen primleri ödeyeceksin… Kendi kendine hikaye anlatıyorsun.

BAŞKAN – Sayın Bayındır…

ALİ OSMAN BAŞKURT (Devamla) – Diğer bir önemli kükürtleme problemi…

HÜSEYİN BAYINDIR (Kırşehir) – Ne yapıyor elin öyle? Ne yapıyor öyle?

ALİ OSMAN BAŞKURT (Devamla) – Evet, siz orada “utanmadan” diyorsunuz, saygılı ol…

HÜSEYİN BAYINDIR (Kırşehir) – İndir elini aşağıya… İndir elini aşağıya…

ALİ OSMAN BAŞKURT (Devamla) – Edepli ol! Anladın mı!

HÜSEYİN BAYINDIR (Kırşehir) – Köylüye karşı utanmıyorsun!

BAŞKAN – Sayın Bayındır… Lütfen Sayın Başkurt…

ALİ OSMAN BAŞKURT (Devamla) – Haddini, hududunu bil, tamam mı!

HÜSEYİN BAYINDIR (Kırşehir) – Köylü mü bıraktınız! Köylü mü bıraktınız! Doğru söylemiyorsun!

ALİ OSMAN BAŞKURT (Devamla) – Haddini bil diyorum sana! Saygılı ol!

BAŞKAN – Lütfen Sayın Başkurt…

ALİ OSMAN BAŞKURT (Devamla) – Ben, bugüne kadar bu milletin kürsüsünde şov yapmış bir insan değilim.

BAŞKAN – Sayın Başkurt…

ALİ OSMAN BAŞKURT (Devamla) – Beni tanıyanlar bilir. İlk defa bu milletin kürsüsünde söz aldım. Tamam mı…

BAŞKAN – Sayın Başkurt, lütfen…

ALİ OSMAN BAŞKURT (Devamla) – Şov yapan adam değilim.

HÜSEYİN BAYINDIR (Kırşehir) – Senin köylüye saygın yok, kendine de saygın yok, millete yok. Söylediklerinin hiçbiri doğru değil.

BAŞKAN – Sayın Bayındır, lütfen…

ALİ OSMAN BAŞKURT (Devamla) – Şovmenlik yapmayın!
Evet, diğer önemli bir problem, eğer müsaade ederseniz Sayın Başkanım…

ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) – Sayın Başkan, böyle saldırmak var mı? Kürsüye böyle saldırmak var mı? Orada kürsü var canım.

ALİ OSMAN BAŞKURT (Devamla) – Evet, milletin kürsüsünde gelip konuşursunuz.

BAŞKAN – Sayın Başkurt, lütfen Genel Kurula hitap edin.

TUNCAY ERCENK (Antalya) – Sen ne uzatıp duruyorsun öyle, bar bar! İndir parmağını indir! Yahu elini indirsene kardeşim sen!

ALİ OSMAN BAŞKURT (Devamla) -..Demin de… Tekrar ortalığı germek için söylemiyorum, bizim Hükûmetimiz, bundan önceki hükûmetlerin yaptığı gibi, bu Hükûmetimiz, üç yıl önce Kayısı Birliğe tam 5,750 trilyon para çıkarmıştır.

TUNCAY ERCENK (Antalya) – Bir daha söyle bakalım!

ALİ OSMAN BAŞKURT (Devamla) – Evet, 5,750 milyar…

ATİLA EMEK (Antalya) – Malatyalılar dinliyor…

ALİ OSMAN BAŞKURT (Devamla) – Trilyon…

TUNCAY ERCENK (Antalya) – Bir daha söyle, anlayamadım!

ALİ OSMAN BAŞKURT (Devamla) – 5 trilyon 750 milyar para destek sağlamıştır, ancak, bundan önceki yöneticilerde olduğu gibi, maalesef, bunu etkili, bunu verimli kullanamamışlar ve bu paralar, maalesef, şu anda kasalarında bulunmamaktadır. Bunu, bütün Malatyalı halkımıza, bütün üreticilerimize, Genel Kurulumuza…

MEVLÜT COŞKUNER (Isparta) – Buraya bakma, oraya bak!

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) – Buraya bakmadan konuş!

ALİ OSMAN BAŞKURT (Devamla) – Niye, size baksam ne olur? Size bakamayacak yani yüreğim mi yok?

ATİLA EMEK (Antalya) – Yaa, yapma hoca yaa!

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) – Tahrik ediyorsun.

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, lütfen…

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) – Sayın Başkan, biz suçlu muyuz, hep bu tarafa bakıyor?

TUNCAY ERCENK (Antalya) – Sen o tarafı seyret!

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) – Oraya bak!

BAŞKAN – Sayın Başkurt… Sayın Başkurt…

ALİ OSMAN BAŞKURT (Devamla) – Sizi seviyorum da onun için size bakıyorum, ne oluyor yani? (CHP sıralarından gürültüler)

BAŞKAN – Sayın Başkurt…

NECATİ UZDİL (Osmaniye) – Sağ ol, biz de seni seviyoruz!

ALİ OSMAN BAŞKURT (Devamla) – Evet, değerli milletvekilim, beni ilk defa bu kürsüde görüyorsunuz.

TUNCAY ERCENK (Antalya) – Öyle oldu!

ALİ OSMAN BAŞKURT (Devamla) – Lütfen, öyle, şovmenlikle, bilmem neylikle…

NECATİ UZDİL (Osmaniye) – Devam et, devam!

ALİ OSMAN BAŞKURT (Devamla) – Ben, bu milletin zamanını şov yaparak buralarda geçirmedim. Lütfen, saygılı olun.

BAŞKAN – Sayın Başkurt, lütfen, konuyla ilgili, Genel Kurula hitap eder misiniz.

ALİ OSMAN BAŞKURT (Devamla) – Yaş kayısının pazarlanmasında soğuk zincirin oluşmaması…

TUNCAY ERCENK (Antalya) – Niye çıkarmadınız şimdiye kadar o zaman kürsüye?

BAŞKAN – Sayın Ercenk…

SALİH KAPUSUZ (Ankara) – Ne oldu ya? Ne var yani, ne var, çıkmadıysa? Ne var, bir şey mi var?

ALİ OSMAN BAŞKURT (Devamla) – ..Değerli milletvekilleri, merhum Sayın Cumhurbaşkanımız ve hemşehrim Sayın Turgut Özal’ın da söylediği gibi bir espriyle “her gün bir kayısı yiyen -değerli milletvekillerim- milletvekili olur, üç kayısı yiyen bakan, beş kayısı yiyen Başbakan, on kayısı yiyen Cumhurbaşkanı olur” diye, geçmişte rahmetli Özal bu espriyi yapmıştır. Evet, evet…

ATİLA EMEK (Antalya) – Tayyip Bey’e on tane götür!

ALİ OSMAN BAŞKURT (Devamla) – Hepinizi kayısı yemeye davet ediyorum.

HÜSEYİN BAYINDIR (Kırşehir) – Kayısı mı bıraktınız! Kayısı üreticisi mi bıraktınız!

ALİ OSMAN BAŞKURT (Devamla) – Kuru kayısı mineral ve vitamin olarak baldan daha verimlidir, daha besleyicidir.
Kayısının sodyumca fakir, potasyumca zengin olması nedeniyle, kalp yetmezliği, böbrek rahatsızlıkları, hepatit, siroz tedavilerinde olumlu sonuçlar verdiği bilinmektedir.

ZEKERİYA AKINCI (Ankara) – Haydi canım! Haydi canım!

ALİ OSMAN BAŞKURT (Devamla) – … değişik gramajlarda paketleme yapılması konusunda önem arz etmektedir.

TUNCAY ERCENK (Antalya) – O kadar kayısı yemişsin ki, kürsüye ancak ilk defa çıkıyorsun!

BAŞKAN – Sayın Başkurt, lütfen, toparlayınız.

ALİ OSMAN BAŞKURT (Devamla) -..Değerli milletvekilleri, diğer bir problem de kayısıda ürün çeşitlenmesine gidilememesi.

HÜSEYİN BAYINDIR (Kırşehir) – Kayısıyı ekşittiniz, ekşittiniz!

ALİ OSMAN BAŞKURT (Devamla) – Kuru kayısının hammadde şeklinde satılması yerine, ürün çeşitlendirilmesine gidilmelidir.

HÜSEYİN BAYINDIR (Kırşehir) – Tatlı kayısı ekşi oldu sayenizde.

ALİ OSMAN BAŞKURT (Devamla) – Yeni ihraç ürünlerinin geliştirilmesi, kayısının ülke ekonomisine daha fazla girdi kazandırmasına neden olacaktır.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

ALİ OSMAN BAŞKURT (Devamla) – Bu birliğin kurulması için…

BAŞKAN – Sayın Başkurt, teşekkür için buyurun.

ALİ OSMAN BAŞKURT (Devamla) – Sayın Başkanım, evet, toparlıyorum… Kayısı, Malatya’da 50 bin çiftçiyi doğrudan, 250 bin kişiyi de dolaylı olarak ilgilendirmektedir.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Başkurt.

ALİ OSMAN BAŞKURT (Devamla) – Toparlıyorum.
Yaklaşık 250 milyon dolar dış ticaret hacmi…

ZEKERİYA AKINCI (Ankara) – Sayın Vekilim, ses gelmiyor, isterseniz…

HÜSEYİN BAYINDIR ((Kırşehir) – Tamamlasın Sayın Başkan.

BAŞKAN – Sayın Başkurt, teşekkür ediyorum.

HÜSEYİN GÜLER (Mersin) – Beş yılda bir defa çıkmış…

ZEKERİYA AKINCI (Ankara) – Tamamlasın Sayın Başkan, dört yılda bir çıkmış.

BAŞKAN – Lütfen sayın milletvekilleri… Lütfen…

ALİ OSMAN BAŞKURT (Devamla) – Sayın Başkan teşekkür ederim. Genel Kurulumuzu saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. [AK Parti sıralarından alkışlar, CHP sıralarından alkışlar(!)]

* * *
KILIÇ KONUŞURKEN..
MUHARREM KILIÇ (Malatya)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu dönemde kayısıyla ilgili dört tane araştırma önergesi verilmişti. Bir tanesini Sayın Münir Erkal 2003 yılının birinci ayında vermişti. 2004 yılında Malatya’daki don olayıyla ilgili ben ve Sayın Aslanoğlu…

DURSUN AKDEMİR (Iğdır) – Malatya ve Iğdır’da…

MUHARREM KILIÇ (Devamla)- Yine, 2006 yılında, 2004 ve 2006 don felaketi nedeniyle yine Sayın Aslanoğlu ve ben beraberce olmak üzere toplam dört tane araştırma önergesi verildi.

DURSUN AKDEMİR (Iğdır) – Sayın Muharrem Bey, 2004’te Iğdır’da da vardı.

BAŞKAN -Sayın Akdemir, lütfen…

MUHARREM KILIÇ (Devamla) – ..Ancak, 2090 sayılı Yasa gereğince, tüm mal varlığının yüzde 40’ı zarar görmüş olacağı için, diğer çiftçilerimize ödeme yapılmadı, aynı şekilde Doğanşehir’de, Hekimhan’da, Kuluncak’ta, Darende’de pek çok çiftçimiz bu nedenle herhangi bir destek alamadı.

HÜSEYİN BAYINDIR (Kırşehir) – O paralara gemi aldılar, gemi!

MUHARREM KILIÇ (Devamla) – ..Ancak yapılan araştırmalar bir sonraki dönem için bir hazırlık olmuş olur. Bu nedenle yüce Meclisin bu araştırma önergelerimize destek vereceğini…
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

AHMET ERSİN (İzmir) – Destek verelim de, kayısının faydalarını anlatmadın ya.

* * *
ASLANOĞLU KONUŞURKEN..
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) – ..Sen yirmi sene aramamışsın, yirmi sene sormamışsın, yirmi sene borcun var, kefaletin var demeyeceksin, yirmi sene sonra gidip diyeceksin ki, “gel buraya 10 liraya kefil olmuştun, ver bakayım bana 2,5 milyar!” Bu, haksızlık arkadaş! Aynı şeyi Kırşehir’de de yapıyorlar, aynı şeyi Malatya’da da yapıyorlar, her yerde yapıyorlar arkadaşlar…

AHMET ERSİN (İzmir) – İzmir’de de yapıyorlar, İzmir’de de..

* * *
UZDİL KONUŞURKEN..
NECATİ UZDİL (Osmaniye) – Kıymetli arkadaşlarım, konumuz kayısı. Herhâlde, kayısıdan da bir hayli bıktık.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) – Kayısından bıkılmaz Necati Ağabey.

NECATİ UZDİL (Devamla) – ..Malatya’da kayısıcılık yapan çiftçi aile sayısı kaç? Hatırlayın bakayım.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) – 50 bin.

* * *
ERKAL KONUŞURKEN..
AHMET MÜNİR ERKAL (Malatya) – ..Muhalefet yapmak adına negatif düşünceleri sürekli ortaya koymak, ama arkası dolu olmayan düşüncelerle burada muhalefet yapmak, gerçekten Türkiye’nin en yüksek platformunda görev yapan üye arkadaşlara yakışmıyor.

MEHMET IŞIK (Giresun) – Ne oldu ki yakışmıyor?

AHMET MÜNİR ERKAL (Devamla) – Şimdi, tek tek not aldım bunları. Şimdi, Gürol Bey çıkıyor, benim 3 Ocak’ta verdiğim, 2003’teki önerge için “Erkal’ın itirafnamesi” diyor. Şimdi, yani, ya bu arkadaşımız kayısı yememiş ya da sayı saymasını bilmiyor. Biz, 3 Kasım 2002’de iktidar olduk. Ben iktidar olduktan iki ay sonra mı bu önergeyi vermişim?

NECATİ UZDİL (Osmaniye) – O zaman tecrübesizdin de vermişsin.

AHMET MÜNİR ERKAL (Devamla) – Yani, daha Hükûmetimiz yeni kurulduğu ve göreve başladığı zaman bu önergeyi vermişim.

NECATİ UZDİL (Osmaniye) – Sahip çık!.

AHMET MÜNİR ERKAL (Devamla) – Ve Hükûmetimizin yapması gerekenleri, kayısının sorunlarını, sıkıntılarını detaylı bir rapor hâlinde Türkiye gündemine taşımışım Malatya milletvekili olarak.

NECATİ UZDİL (Osmaniye) – Sahip çık önergene. Sahip çık!.

AHMET MÜNİR ERKAL (Devamla) – Bu, muhalefet milletvekilleri gibi, 2006 yılında verilen bir önerge değil. 2004 yılında verilen bir önerge de değil. Seçimden iki ay sonra verilen bir önergedir. Lütfen, bu rakamı ortaya koyunuz.

MUHARREM KILIÇ (Malatya) – Dört buçuk yıldır neredeydiniz?

AHMET MÜNİR ERKAL (Devamla) – Şimdi, hadise böyle olurken “Erkal’ın itirafnamesi” tarzında veya “Hükûmetin zaaflarını ortaya koymak” derken, geçmişteki statükocu zihniyetin zaaflarını ortaya koyan bir tespittir o.

NECATİ UZDİL (Osmaniye) – Hadi hadi, tecrübesizliğinden vermişsindir; boş ver sen.

AHMET MÜNİR ERKAL (Devamla) – ..Şimdi, bir iddiayı ortaya koyduğunuz zaman, ilgilisine ve yetkilisine bunu sormadan, burada, kalkıp kulaktan dolma düşüncelerle muhalefet yapmak insanı mahcup eder. 70 milyon insanın karşısında mahcup eder.

NECATİ UZDİL (Osmaniye) – Biz mahcup olmuyoruz. Mahcup olan sizsiniz, siz.

AHMET MÜNİR ERKAL (Devamla) – ..Değerli arkadaşlar, şimdi, iddialara bakıyorum. Burada, sırayla, Meyvecilik Araştırma Enstitüsüyle ilgili bir sürü suçlama var.

MUHARREM KILIÇ (Malatya) – Kayısıya gel, kayısıya.

AHMET MÜNİR ERKAL (Devamla) – “Meyvecilik Araştırmayı kapatıyorsunuz” diyor bir arkadaş.

NECATİ UZDİL (Osmaniye) – Önergene gel sen, önergene.

MEHMET SEMERCİ (Aydın) – Sayın milletvekili, Bakan onlara cevap verir, siz kendi görüşünüzü söyleyin.

AHMET MÜNİR ERKAL (Devamla) – Şimdi Meyvecilik Araştırma Enstitüsünün bulunduğu alan, değerli milletvekilleri…

MEHMET SEMERCİ (Aydın) – Bakanın sahasına girmeyin.

AHMET MÜNİR ERKAL (Devamla) – Sizin iddialarınıza cevap veriyorum, dinlenirse, öğreneceksiniz.

NECATİ UZDİL (Osmaniye)- Önergeni anlat, önergeni.

MEHMET SEMERCİ (Aydın) – Önergeye bak.

MUHARREM KILIÇ (Malatya) – Bakan size vekâlet mi verdi?

AHMET MÜNİR ERKAL (Devamla) – Şimdi, burada 23 tane mühendis, 22 tane teknisyen, 35 tane memur, 27 işçi, toplam 107 kişi, Meyvecilik Araştırmada tam kapasite çalışıyor. Şimdi, kalkıp, birçok milletvekili…

NECATİ UZDİL (Osmaniye) – Senin Rusya’dan haberin var mı?

BAŞKAN – Sayın Uzdil… Sayın Uzdil… Sayın Kılıç…

AHMET MÜNİR ERKAL (Devamla) – ..Meyvecilik Araştırma kapanmıyor ki. İnsan bu kadar yanlış bir bilgiyi alıp, Türkiye Büyük Millet Meclisi Platformunda nasıl seslendirir, gerçekten, hayretle ve dehşetle izliyorum.

NECATİ UZDİL (Osmaniye) – Hadi canım… Hadi canım…

AHMET MÜNİR ERKAL (Devamla) – Kapanmıyor ki Meyvecilik Araştırma.

NECATİ UZDİL (Osmaniye) – Park mı yapacaksınız?

AHMET MÜNİR ERKAL (Devamla) – 107 kişi tam kapasiteyle çalışıyor değerli arkadaşlar.

NECATİ UZDİL (Osmaniye) – Park mı yapacaksınız?

AHMET MÜNİR ERKAL (Devamla) – Ha, park yapılacak yerde -Belediye Başkanı da bir anlaşma var- yeni bir yer yapılacak, daha modern bir yer, orası da Malatya halkına açılacak.

NECATİ UZDİL (Osmaniye) – Ya, ya…

AHMET MÜNİR ERKAL (Devamla) – Bu yer değişikliğini kapatma olarak algılamak, ..anlama problemi mi diyeyim, dalgınlık mı diyeyim, yetersiz bilgi mi diyeyim, fazla değerlendirme yapmak istemiyorum.

NECATİ UZDİL (Osmaniye) – Sen, o işi bilmek de, bilmek. Sen o işi bilmiyorsun.

BAŞKAN – Sayın Uzdil, lütfen.

AHMET MÜNİR ERKAL (Devamla) – Değerli arkadaşlar, don zararıyla ilgili çok gündeme geldi burada.

NECATİ UZDİL (Osmaniye) – Sen, Araştırma Enstitüsünü park yapmaya kalkıyorsun.

BAŞKAN – Sayın Uzdil…

AHMET MÜNİR ERKAL (Devamla) – ..Sayın Bakanımızın desteğiyle, ilk defa don zararını ödüyor. 20 trilyon tespit yapılıyor, yüzde 70’i, 14 trilyon ödeniyor, ilk defa Malatya tarihinde. Bu kanun, 2090 sayılı Kanun bizden önce de vardı, niçin hiçbir gün uygulanmadı? Burada soruyorum Malatya milletvekillerine ve konuşanlara.

NAİL KAMACI (Antalya) – Niye belediye başkanı olduğun dönemde yapmadın bunları Sayın Erkal?

AHMET MÜNİR ERKAL (Devamla) – 2090 sayılı Kanun niçin Malatya tarihinde kayısı için bir kere uygulanmadı da, bizim iktidarımız döneminde uygulandı. (AK Parti sıralarından alkışlar)

NAİL KAMACI (Antalya) – Belediye başkanlığın döneminde niye yapmadın?

FAHRETTİN ÜSTÜN (Muğla) – Siz ANAP’lı değil miydiniz, niye yapmadınız?

AHMET MÜNİR ERKAL (Devamla) – ..Değerli arkadaşlar, kayısıyla ilgili ne yapıldı diye soruyorsunuz, söylüyorsunuz. İkinci önemli bir uygulamayı daha söyleyeceğim.

NAİL KAMACI (Antalya) – Gemiyi terk edip, daha sonra…

BAŞKAN – Sayın Kamacı, lütfen… Sayın Kamacı, lütfen dinler misiniz Sayın Kamacı?

NAİL KAMACI (Antalya) – Dinliyorum.

AHMET MÜNİR ERKAL (Devamla) – Belki arkadaşların tahammülü yok bunları dinlemeye, ama, dinleyeceksiniz arkadaşlar.

FAHRETTİN ÜSTÜN (Muğla) – Sen ANAP’lı değil miydin? Neden yapmadınız?

AHMET MÜNİR ERKAL (Devamla) – Şimdi, önemli bir şey daha söyleyeceğim.

NECATİ UZDİL (Osmaniye) – “Araştırma önergesini acemiliğimde verdim.” de.

AHMET MÜNİR ERKAL (Devamla) – Tarım Sigortaları Kanunu yine Türkiye tarihinde ilk kez uygulanmaya başlamış.

NECATİ UZDİL (Osmaniye) – Sen bu önergeyi niye verdin, niye?

AHMET MÜNİR ERKAL (Devamla) – Şimdi tekrar soruyor bir arkadaş. Ya diyor, kaç kişi acaba sigorta poliçesi düzenletmiş diyor, kaç kişi. 7.335 çiftçi, bu kadar kısa sürede bu kanun çıkmasına rağmen, çok kısa bir süre olmasına rağmen -20 Martta süresi doldu- 7.335 çiftçi 81 milyon YTL ödeme yaparak…

NECATİ UZDİL (Osmaniye) – Kaç tane çiftçi var? Sen onu söyle.

BAŞKAN – Sayın Uzdil…

HÜSEYİN BAYINDIR (Kırşehir) – Hükûmetin köylüyü yok etti.

AHMET MÜNİR ERKAL (Devamla) – Rakama dikkat edin, 7.335 çiftçi 81 milyon YTL ödeme yaparak sigorta poliçesi düzenletmiştir ve Türkiye’de Malatya birincidir. Beş il; ön sıralarda Manisa, Giresun, Muğla falan, ama, birinci Malatya’dır. Şimdi, bu, bizim çiftçimizin Hükûmetimizin getirdiği bu modern ve çağdaş uygulamaya ne kadar güzel cevap verdiğinin ve desteklediğinin en güzel göstergesidir.

NECATİ UZDİL (Osmaniye) – Çiftçinin ne hale geldiğinin en güzel göstergesi o.

AHMET MÜNİR ERKAL (Devamla) – Tabii, Süleyman Bey değişik bir değerlendirme daha söyledi, dedi ki -bütün arkadaşlarımız burada gündeme getirdiler- “Kayısı Birlik’i yok ettiniz, boynuna ip geçirdiniz.” Başka bir arkadaşınız “Yönetmek zorundasınız…” Yani, o eski devletçi zihniyet var ya, komünizmden kalan.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) – Bırak bu ayakları kardeşim ya!

AHMET MÜNİR ERKAL (Devamla) – Yani, böyle, Türkiye’nin trilyonlarını, milyar dolarlarını vereceksiniz, fakir fukaranın hakkını birtakım insanların gasp etmesine göz yumacaksınız, ver parayı!

MUHARREM KILIÇ (Malatya) – Kooperatifçilik komünizm mi?

AHMET MÜNİR ERKAL (Devamla) – ..Kayısı Birlik’i biz kapatmadık. Kayısı Birlik kendi kendini kapatıyor. Nasıl kapatıyor? ..Birlik, bu borca ait hiçbir taksidi ödememiş durumdadır. Mevcut durumda Birlik’in 24,5 milyon YTL’ye ulaşan -rakamın altını bir daha söylüyorum- takipteki…

NECATİ UZDİL (Osmaniye) – Ne kadarı faiz? Ne kadarı faiz, onu da söyle.

AHMET MÜNİR ERKAL (Devamla) – …bu borcunu ödeme kabiliyeti bulunmamaktadır.

MUHARREM KILIÇ (Malatya) – Verdiğiniz 5 trilyon lira kaynaktı, faizini de sayıyorsan, tabii, onu bilemem.

AHMET MÜNİR ERKAL (Devamla) – Muharrem Bey üzülüyorsunuz, ama, bunları söyleyeceğim, seni üzeceğim. Seni severim, iyi arkadaşımsın, ama, seni üzeceğim.

BAŞKAN – Sayın Erkal, lütfen, karşılıklı konuşmayalım.

AHMET MÜNİR ERKAL (Devamla) – ..Bir önemli tespit daha size söyleyeceğim: 2005-2006 itibarıyla kayıtlı ortak sayısı -dikkat ediniz- 9.335 olan Birlik’in ürün teslim eden ortak sayısı 67’ye düşmüştür. Şimdi, kim kimin boynuna ipi geçirmiş?
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MUHARREM KILIÇ (Malatya) – Parasını vermezsen nasıl alacak?

AHMET MÜNİR ERKAL (Devamla) – Yani, şimdi, muhterem arkadaşlar, ikinci dönemde de 5 trilyon gibi kredi yine kullanılmış.

BAŞKAN – Sayın Erkal, lütfen toparlar mısınız.

AHMET MÜNİR ERKAL (Devamla) – ..kayısıya dönük 140 trilyon destek vermiştir. Malatya özelinde söylüyorum sadece, Malatya üzerinde Hükûmetimizin yaptığı destek. Tarım Sigortaları Kanunu, dediğim gibi Türkiye tarihinde ilk defa uygulanıyor.

MUHARREM KILIÇ (Malatya) – Yani, Malatya’da kayısı sorunu yok mu Münir Bey? Malatya’da kayısı sorununu çözdünüz mü?

AHMET MÜNİR ERKAL (Devamla) – 2090 sayılı Kanun Malatya tarihinde ilk defa uygulanıyor. Bütün bu güzellikler gözümüzün önündeyken arkadaşlarımızın yani sadece siyaset yapmak uğruna bunu değerlendirmesi gerçekten üzüntü vericidir.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) – Malatya köylüsü seninle gurur duyuyor, gurur duyuyor!

AHMET MÜNİR ERKAL (Devamla) – Kayısı gerçekten çok faydalı bir ürün. Potasyumu fazla, kan basıncını düşürüyor, ama aynı zamanda, değerli arkadaşlar, kayısı ideolojik köylüye iyi gelir, müzmin muhalefetten kurtulmaya iyi gelir, siyasi patinaj yapmamaya iyi gelir, ama yerseniz! Saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar, CHP sıralarından gürültüler)

OSMAN ÖZCAN (Antalya) – Ayıp, ayıp! Yakışmıyor!

FAHRETTİN ÜSTÜN (Muğla) – Dans etmeye iyi geliyor mu!

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Erkal.

FAHRETTİN ÜSTÜN (Muğla) – Parti değiştirmeye iyi geliyor mu!

HÜSEYİN BAYINDIR (Kırşehir) – Köylüyü yok ettiniz, burada konuşuyorsunuz.

BAŞKAN – Lütfen sayın milletvekilleri…

HÜSEYİN BAYINDIR (Kırşehir) – Malatya’nın tatlı kayısısını ekşi yaptınız. Malatya’nın tatlı kayısısına tuz kattınız, tuz.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."