Final

Örnek Resim


Malatyalife Residence

Malatya Haber -

‘Bunlar Mizah!..’

‘Bunlar Mizah!..’
  • 26.12.2015

TBMM’de “1223 Sayılı İskan Kanunu Tasarısı ve İskan Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi”nin görüşülmesi sırasında, Malatya’daki TOKİ uygulamaları konusundaki sıkıntıları dile getiren CHP Milletvekili Mevlüt Aslanoğlu ile Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin arasında tartışma yaşandı. Bu arada, TOKİ Başkanı Erdoğan Bayraktar’ın, bu tartışmadan bir gün sonra Aslanoğlu’nu arayarak, konu üzerinde bazı açıklamalar yaptığı, bazı eksikler olduğunu kabul ettiği öğrenildi.

TBMM TUTANAKLARINA GÖRE..
Aslanoğlu’nun TOKİ uygulamaları ile ilgili konuşması ve TOKİ’nin bağlı olduğu Başbakan Yardımcısı Şahin’in yanıtı, tartışmalar TBMM tutanaklarına göre şöyle:

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) -Sayın Başkanım, bu yasanın 1 inci maddesinde birtakım tarifler getirilmiş. Bir de buraya mekânsız vatandaş tarifini getirirsek çok daha iyi olur. Türkiye’de oturup hiç mekânı olmayan insanları da böyle bir yasayla eğer kapsama alırsak çok daha iyi olur.

Benim sorum şu: Malatya’nın Pütürge, Kale ve Doğanyol İlçeleri birinci derece deprem kuşağı. 2005 yılından beri, yani, 2004, 2005 ve bu yıl olan depremlerde, hâlâ, 500 kişinin evi kesinlikle yapılmadı. Bu insanlar, geçen kış dışarıda yattılar. Yine, bu 500 insanımız, acaba, bu kış da dışarıda mı yatacak? Kesinlikle iki yıldır,hâlâ, Bayındırlık Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü bu insanlara hiçbir cevap vermiyor. Bu insanlar, acaba, bu kış da dışarıda mı kalacak?

Yine, köyde oturan vatandaşa ilçe merkezinde toplu konut veriyorsunuz. Bu insanlar ilçeye gelmek istemiyor ve bu toplu konutlar hep boş. Köydeki insanlar kendi bahçesinde oturmayı yeğliyorsa, acaba, bu vatandaşlara toplu konuta verdiğiniz masraf kadar, kendi evini yapmak için neden bir yardım etmiyorsunuz?

Tabiî, bir başka olay da, yine, Malatya’da yapılan toplu konutlarda, kesinlikle, musluğu takılmayan, kapısı açık, kilidi olmayan evler teslim edildi. Acaba, Toplu Konut hak sahiplerine ev teslim ederken, müteahhitlerle anlaşması bu mu?! Yani, suyu olmayan, musluğu olmayan -affedersin- lavabo taşı olmayan evleri teslim ederken, acaba, devlet vatandaşına yalan söyler mi?! Maalesef, yolu yok, yolağı yok, suyu akmıyor, hâlâ ilgilenmiyorlar, vatandaşlar perişan. Devlet vatandaşı kandırmaz. Maalesef, Malatya’da teslim edilen konutlarda, devlet vatandaşı kandırdı.
Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Aslanoğlu.

Sayın Bakan, buyurun.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) – Sayın Başkanım, soru yönelten değerli milletvekili arkadaşlarımızın sorularına cevap vermeye çalışacağım. Soru soran arkadaşlarımızın gündeme getirdiği konulardan bir bölümüyle ilgili şu anda yanımda kâfi bilgi olmadığı için, hemen peşinen ifade edeyim ki, bu sorulara daha sonra yazılı olarak cevap vereceğim…

…Ben şunu biliyorum ki, Türkiye’nin muhtelif yerlerinde Toplu Konut İdaresinin bitmiş olan konutlarının teslim törenlerine bizzat ben de katıldım. Gittiğim her yerde, memnuniyetle ifade edeyim ki, son derece modern konutlarla karşılaştım, çevre düzenlemeleriyle karşılaştım. Kendilerine anahtar teslim ettiğim vatandaşlarımızın memnuniyetini gördüm… Türkiye’nin en önemli sorunlarından bir tanesi de kiraların diğer ürünlere nispetle en çok artıyor olması ve bütçelere de en büyük yükün bu kira artışlarından geldiği gerçeğidir. O halde, bu konuda, yapılması gereken; Türkiye’nin konut açığını kapatmaktır. Türkiye’nin, şu anda, 2 500 000 konuta ihtiyacı vardır. Toplu Konut İdaresi bunun 2007 yılı sonuna kadar, ancak yüzde 10’unu yapabilecektir, 250 00 konut.

Dolayısıyla, bu konut açığının kapatılması konusunda Toplu Konut İdaresi öncü bir rol oynuyor, yüzde 90’ını da, mutlaka, tabiî ki, hür teşebbüs, müteahhitlerimiz bunları yapmak ve Türkiye’nin konut açığını kapatmak durumundadır; ama, Toplu Konut İdaresinin üç, dört yıldır çok önemli bir işlev yerine getirdiğini belirtmek istiyorum. Eksiklikler aksaklıklar varsa, bunların çok ciddî boyutta olduğu kanaatinde değilim, mutlaka bunlar da telafi edilir.
Bize, vatandaşlarımızdan, Toplu Konut İdaresinden konut alan vatandaşlarımızdan, şu ana kadar, demin arkadaşlarımın dile getirdiği aksaklık eksiklikler… Mesela, Sayın Aslanoğlu, efendim öyle şeyler söylediniz ki, sular akmıyor, efendim işte musluklar takılmamış, kapısı açılmıyor, lavabolar döşenmemiş; yani, bunu biraz mizah olarak değerlendirdiğimi ifade etmek istiyorum. Bakın, böyle bir şey olmaz.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) – Ama, Sayın Bakan, ben gördüm ben…

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) – Böyle bir şey olmaz… Sayın Aslanoğlu, bakın, böylesine son derece iyi çalışan, iyi üretim yapan ve milletimizin de takdirini toplamış olan Toplu Konut İdaresini sırf muhalefet yapacağız diye, burada, acımasızca eleştirmenin hiçbir anlamı yoktur. Sizin önce teşekkür etmeniz lazım. (AK Parti sıralarından alkışlar)

FERİT MEVLÜT ASLANOĞU (Malatya) -Teşekkür başka, eksik başka, yapmayın lütfen…

BAŞKAN – Sayın Bakan, lütfen karşılıklı konuşmayalım, Genel Kurula hitap edelim.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) – Bakın, bu Toplu Konut İdaresi, 1987’li yıllarda, rahmetli Özal’ın Başbakan olduğu dönemde, isabetle kurulmuş olan bir teşkilattır. Biz, göreve geldiğimiz güne kadar Türkiye’de 40 000 konut üretebilmiştir; ama, biz, 4 yılda, şu ana kadar 200 000 konut ürettirdik bu Toplu Konut İdaresine. Önce bunu bir takdir etmeniz lazım, bizi tebrik etmeniz lazım, hatta alkışlamanız lazım. (AK Parti sıralarından alkışlar) Ama, siz gelip burada, musluğu takılmamış, lavabo, bilmem nesi yoktur, bunlar çok komik, yani vatandaşların da tebessüm edeceği ifadelerdir, kusura bakmayın…

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) – Sayın Bakan, ben gördüm.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) – Kusura bakmayın… Beraber gidelim. Sayın Aslanoğlu

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) – Haydi, gidelim buyurun… Açın sorun…

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) – Sayın Aslanoğlu, efendim, bakın, bitmiş, TOKİ’nin teslim edeceği, teslim programına aldığı…

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) – Ettiği… Ettiği…

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) – Tamam…
O zaman, Türkiye’nin herhangi bir yerine, ben de programa alacağım, sizi de yanıma alacağım, beraber gidelim.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) – Efendim, ben Malatya örneği veriyorum, başka yer örneği vermiyorum.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) – Beraber gidelim efendim, beraber gidelim… Böyle bir şey olmaz, mümkün değil. Ben, Toplu Konut İdaresinin ne kadar ciddî çalıştığını yakinen biliyorum; çünkü, birçok törenlerine katıldım, o evleri bizzat inceledim. Böyle, lavabosu olmayan, musluğu takılmamış bir yeri, yani, vatandaşa teslim eder mi bir Toplu Konut İdaresini, böyle ciddî bir kurum! Lütfen, lütfen… (AK Parti sıralarından alkışlar)

HÜSEYİN BAYINDIR (Kırşehir) – Sayın Bakan, törenlerle bu işler olmuyor!

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) – Şimdi, arkadaşlarımızın, tabiî, Sayın Aslanoğlu bir soru sordu: “Mekânsız vatandaşları da koyalım yasanın 1 inci maddesine” dediniz.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) – Evet.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) – Önerge verin, Genel Kurul kabul ederse, konur.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) – Önerge veremiyoruz.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) – Peki, peki…

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) – Veremiyoruz…

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ALİ ŞAHİN (İstanbul) – Verirsiniz efendim, niye veremeyeceksiniz.
Sayın Tüzün dediler ki: “Bu Toplu Konut İdaresi amacının dışına çıkmıştır, yüzde 100 kârla daireleri satıyor.”
Nerde satıyor, nerde satmış yüzde 100 kârla?! Toplu Konut İdaresi, kâr amacı gütmeyen, Türkiye’de vatandaşın konut sorununu çözme konusunda öncü rol oynayan bir kamu kuruluşudur…

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Bakan.

TOKİ BAŞKANI ARADI VE..
TBMM’de, 19 Eylül Salı günkü oturumda yaşanan bu tartışmanın ardından, TOKi Başkanı Bayraktar’ın Çarşamba sabahı Milletvekili Aslanoğlu’nu arayarak, Malatya’daki mevcut konutlarda bazı eksikler olduğunu, bunların kısa sürede giderileceğini, müteahhit firmanın 2 trilyon civarında bir alacağının içerde olduğunu belirttiği ve bu eksikleri giderdikten sonra hakedişlerinin ödeneceği konusunda bilgi verdiği kaydedildi.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."