Final

Örnek Resim


Malatyalife Residence

Malatya Haber -

Çocuk ve Genç Nüfus Yüzde 41

Çocuk ve Genç Nüfus Yüzde 41
  • 27.12.2015

TÜİK İllere göre çocuk, genç ve yetişkin nüfus, 2013 verilerini açıkladı. 

.Çocuk nüfusun en yüksek olduğu iller İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Gaziantep, Bursa, Diyarbakır, Adana, Konya, Antalya, Hatay, Mersin, Van, Kocaeli, Kayseri, Kahramanmaraş, Manisa, Mardin, Samsun ve Erzurum olarak sıralandı.

Erzurum çocuk nüfusun toplam nüfusa oranı sıralamasında da Türkiye’de 20, Doğu Anadolu’da ise Ağrı, Muş, Van, Bitlis, Hakkari, Iğdır, Kars ve Bingöl illerinin ardından 9’uncu oldu. Çocuk nüfusun toplam nüfusa oranının en yüksek olduğu iller Şırnak, Şanlıurfa, Ağrı, Siirt, Muş, Van, Batman, Mardin, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Gaziantep, Iğdır, Adıyaman, Kahramanmaraş, Kars, Kilis, Hatay, Bingöl ve Erzurum olarak belirlendi.

TÜİK verilerine göre Erzurum genç nüfus bakımından Türkiye illeri içinde 22, Doğu anadolu Bölgesinde ise Van’ın ardından ikinci oldu. Genç nüfusun en yüksek olduğu iller İstanbul, ankara, izmir, Bursa, Konya, Şanlıurfa, Adana, Diyarbakır, Gaziantep, Antalya, Mersin, Kocaeli, Hatay, Van, Kayseri, Samsun, Manisa, Kahramanmaraş, Balıkesir, Mardin, aydın, Erzurum olarak kaydedildi.

Erzurum genç nüfusun toplam nüfusa oranı bakımından ülke sıralamasında 19, Doğu Anadolu Bölgesinde ise Hakkari, Tunceli, Bitlis, Van, Bingöl, Ağrı, Muş, Iğdır, Kars illerinin ardından 10’uncu oldu. Türkiyede genç nüfusun toplam nüfusa oranının en yüksek olduğu iller Hakkari, Şırnak, Siirt, Tunceli, Bitlis,Van, Muş, Ağrı, Bingöl, Mardin, Batman, Gümüşhane, Bayburt, Diyarbakır, Iğdır, Kilis, Kars, Şanlıurfa ve Erzurum olarak bildirildi.

Erzurum yetişkin nüfus bakımından Türkiye’de 31, Doğu Anadolu Bölgesinde ise Malatya ve Van’ın ardından üçüncü oldu. Yetişkin nüfusun en yüksek olduğu iller İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Adana, Konya, Mersin,Kocaeli, Gaziantep, Manisa, Hatay, Balıkesir, Samsun, Kayseri, Diyarbakır, Şanlıurfa, Aydın, Denizli, Muğla, Kahramanmaraş, Sakarya, Tekirdağ, Eskişehir, Trabzon, Ordu, Malatya, Van, Afyonkarahisar, Zonguldak ve Erzurum olarak kaydedildi.

Erzurum yetişkin nüfusun toplam nüfusa oranı azlığı bakımından Türkiye illeri sıralamasında 18, Doğu Anadolu Bölgesinde ise Hakkari, Ağrı, Muş, Van, Bitlis, Iğdır, Bingöl, Kars illerinin ardından 9’uncu sırada kaydedildi. Yetişkin nüfusun toplam nüfusa oranının en düşük olduğu iller Şırnak, Siirt, Şanlıurfa, Hakkari, Ağrı, Muş, Van, Batman, Bitlis, Mardin, Diyarbakır, Iğdır, Gaziantep, Bingöl, Kars, Adıyaman, Kilis ve Erzurum olarak açıklandı.

AVRUPA’DA EN GENÇ NÜFUSA SAHİP ÜLKE TÜRKİYE

Türkiye nüfusu giderek yaşlanmakta olan bir nüfus yapısına sahip olmakla birlikte, Avrupa ülkeleri ile karşılaştırıldığında genç bir nüfusa sahiptir. Türkiye nüfusunun yüzde 41,1’ini çocuklar ve gençler oluşturmaktadır. Avrupa Birliği üyesi ülkeler ile kıyaslandığında, Türkiye yüzde 16,6 ile en fazla genç nüfusa sahip iken, İspanya ve İtalya yüzde 9,9 ile en az genç nüfusa sahiptir. Yıllar içinde ülkemizin yaş yapısındaki değişimi görebilmek için 2000 ve 2013 yılı yaş piramitleri incelendiğinde,15-24 yaş grubunun toplam nüfus içindeki oranında 2,8 puanlık bir azalma olduğu görülmektedir.

2013 VERİLERİ

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) 2013 verilerine göre; çocuk nüfus olarak tanımlanan “0-14” yaş grubunun toplam nüfus içindeki payının yüzde 24,6, genç nüfus olarak tanımlanan “15-24” yaş grubunun ise yüzde 16,6 olduğu görülmektedir. Genç nüfusun en çok olduğu ilk üç il sırasıyla İstanbul, Ankara ve İzmir olup en az olduğu ilk üç il ise Bayburt, Ardahan ve Tunceli’dir.

NÜFUS PROJEKSİYONU

TÜİK tarafından ADNKS 2012 yılı sonuçları temel alınarak üretilen nüfus projeksiyonlarına göre 2023 yılında çocuk nüfusun toplam nüfus içindeki payının yüzde 21,2, genç nüfusun ise yüzde 15,1 olacağı öngörülmektedir. Projeksiyon sonuçlarına göre 2023 yılında genç nüfusun en fazla ve en az olduğu il sıralamasının değişmeyeceği tahmin edilmektedir.

OKULLAŞMA ORANI

Yükseköğretimde net okullaşma oranı 2012/’13 öğretim yılında yüzde 38,5’e yükseldi. Ortaöğretimde net okullaşma oranı 2012/’13 öğretim yılında yüzde 70,1 iken, 2013/’14 öğretim yılında 6,6 puan artarak yüzde 76,7’e ulaştı. Türkiye’de 2012/’13 öğretim yılında yükseköğretim kurumlarından herhangi birine kayıt yaptıran öğrencilerin yüzde 51,1’i genç erkek nüfus iken yüzde 48,9’u genç kadın nüfus oldu.

GENÇLERİN BÖLÜM TERCİHLERİ

Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilerin yüzde 2’si sanatla ilgili bölümleri seçti. Türkiye’de 2012/’13 öğretim yılında, üniversitelerin sanatla ilgili bölümlerini tercih eden öğrencilerin yüzde 16,2’si uygulamalı sanatlar, yüzde 16,1’i müzik, yüzde 14,7’si iç mimarlık, yüzde 11,8’i sahne ve görüntü sanatları bölümlerini seçti.

Aynı öğretim döneminde üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilerin yüzde 2,6’sı ise beden eğitimi ve spor bölümlerini tercih etti.

GENÇLERİN ALAN TERCİHLERİ

Ülkemizde gençlerin üniversite tercihleri genel olarak mühendislik, tıp, fen bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında yoğunlaşmaktadır. Sanat ve spor bölümleri ise yaratıcılık ve özel yetenek gerektirdiğinden bu bölümlere kayıt yaptıran öğrenci sayısı görece daha az olmaktadır.Sanat ve spor alanlarında yetenekli gençlerin desteklenmesi ülkemizin geleceği açısından önemli bir yatırım olacaktır.

GENÇ İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 18,7 OLDU

Türkiye genelinde işsizlik oranı 2013 yılında yüzde 9,7 oldu. 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı ise 2012 yılında yüzde 17,5 iken 2013 yılında yüzde 18,7 olarak gerçekleşti. Genç işsizlik oranının erkeklerde yüzde 17, kadınlarda ise yüzde 21,9 olduğu görüldü.

TARIM DIŞI İŞSİZLİK

Tarım dışı işsizlik oranı Türkiye genelinde 2013 yılında yüzde 12 oldu. Tarım dışı genç işsizlik oranı, 2012 yılında yüzde 20,9 iken, 1,1 puanlık bir artışla 2013 yılında yüzde 22’ye yükseldi. Tarım dışı genç işsizlik oranı erkeklerde yüzde 19, kadınlarda ise yüzde 28,4 oldu.

YÜKSEKÖĞRETİM MEZUNU GENÇLERİN İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 29,3 OLDU

Yükseköğretim mezunu gençlerin işsizlik oranı 2013 yılında yüzde 29,3 olup bu oran lise ve dengi meslek okul mezunu gençlerde yüzde 20,2 oldu. Yükseköğretim mezunu genç erkeklerin işsizlik oranı yüzde 23,4 iken, genç kadınlarda ise bu oranın yüzde 34,4 olduğu görüldü.

GENÇLERİN YÜZDE 47,8’İ HİZMET SEKTÖRÜNDE İSTİHDAM EDİLDİ

Sektöre göre istihdam edilenlerin oranı incelendiğinde, Türkiye genelinde 2013 yılında hizmet sektöründe istihdam edilenlerin oranı yüzde 50, sanayi sektöründe istihdam edilenlerin oranı yüzde 26,4, tarım sektöründe istihdam edilenlerin oranı ise yüzde 23,6 oldu.

Sektöre göre istihdam edilen gençlerin oranı incelendiğinde ise, gençlerin yüzde 47,8’inin hizmet sektöründe, yüzde 31,5’inin sanayi sektöründe, yüzde 20,7’sinin ise tarım sektöründe istihdam edildiği görüldü.

GENÇLERDE İNTERNET KULLANIM ORANI YÜZDE 68,7

Gençlerin (16-24 yaş grubu) 2013 yılında internet kullanım oranı yüzde 68,7’dir. Bu oran genç erkeklerde yüzde 80,1 iken, genç kadınlarda yüzde 57,5’tir. Aynı yaş grubundaki gençlerin bilgisayar kullanım oranı yüzde 70,6’dır. Genç erkeklerde bu oran yüzde 82 iken, genç kadınlarda yüzde 59,5’tir.

GENÇLERİN YÜZDE 83,9’U GELECEKTEN UMUTLU OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Genç (18-24 yaş grubu) erkeklerin yüzde 83,4’ü gelecekten umutlu olduğunu söylerken, genç kadınların yüzde 84,4’ü gelecekten umutlu olduğunu belirtti. Umutlu olduğunu beyan eden gençlerin en yüksek oranda olduğu il yüzde 93,9 ile Kırıkkale iken en düşük oranda olduğu il yüzde 65,5 ile Yalova oldu.

GENÇLERİN YÜZDE 65,1’İ MUTLU OLDUĞUNU BEYAN ETTİ

Türkiye genelinde 2013 yılında mutlu olduğunu belirten genç (18-24 yaş grubu) erkeklerin oranı yüzde 60,9 iken, genç kadınların oranı yüzde 69,2 oldu.

GENÇLERE GÖRE EN ÖNEMLİ MUTLULUK KAYNAĞI SAĞLIK OLDU

Gençlere (18-24 yaş grubu), onları hayatta en çok neyin mutlu ettiği sorulduğunda, yüzde 50,3’ü sağlıklı olmanın mutlu ettiğini belirtti. Gençlerin yüzde 19,7’si ise kendilerini hayatta en çok sevginin mutlu ettiğini ifade etti.

GENÇLERİ EN ÇOK AİLELERİ MUTLU ETTİ

Gençlere (18-24 yaş grubu), hayatta onları en çok kimin mutlu ettiği sorulduğunda, yüzde 72,8’i ailelerinin mutlu ettiğini belirtti. Kendilerini en fazla anne veya babalarının mutlu ettiğini ifade eden gençlerin oranı ise yüzde 10,6 oldu

GENÇLERİN BOY ORTALAMALARI

Gençlerin boy ortalamaları 168,2 cm, kilo ortalamaları ise 63,2 kg’dir. Genç (15-24 yaş grubu) erkeklerin 2012 yılında boy ortalamaları 173,5 cm iken kilo ortalamaları 68,4 kg’dir. Aynı yaş grubundaki genç kadınların boy ortalamaları ise 162,8 cm iken kilo ortalamaları 58,1 kg’dir.

GENÇLERİN YÜZDE 14,8’İ FAZLA KİLOLU, YÜZDE 3,8’İ İSE OBEZDİR

Gençlerin (15-24 yaş grubu) vücut kitle indekslerine göre yüzde 69,2’sinin kilosunun normal değerlerde olduğu görülmektedir. Gençlerin yüzde 14,8’i fazla kilolu, yüzde 3,8’i obez ve yüzde 12,2 ise düşük kiloludur. Genç erkeklerin yüzde 16,3’ü, genç kadınların ise yüzde 13,3’ü fazla kiloludur. Genç erkeklerde obezite oranı yüzde 3,6 iken genç kadınlarda bu oran yüzde 4’tür.

GENÇLERİN YÜZDE 87,3’Ü HAYATI BOYUNCA HİÇ ALKOL KULLANMADI

Ülkemizde, 2012 yılı verilerine göre hayatı boyunca hiç alkollü içecek kullanmamış olan genç (15-24 yaş grubu) erkeklerin oranı yüzde 81,6 iken, genç kadınların oranı yüzde 92,8’dir. Alkollü içecek kullanan gençlerin yüzde 16,1’i ilk kez 14 yaşından küçükken alkollü içecek denediğini belirtti.

GENÇLERİN YÜZDE 77,1’İ HAYATI BOYUNCA HİÇ TÜTÜN MAMULÜ KULLANMADI

Hayatı boyunca hiç tütün mamulü kullanmamış olan genç (15-24 yaş grubu) erkek oranı yüzde 65,1 iken bu oran genç kadınlarda yüzde 88,9’dur. Tütün mamulü kullanan gençlerin yüzde 29,4’ü ilk kez 14 yaşından küçükken tütün mamulü denediğini belirtti.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."