Final

Örnek Resim


Malatyalife Residence

Malatya Haber -

“Demokrasimiz Kadınlarla Daha Sağlıklı Olacak”

“Demokrasimiz Kadınlarla Daha Sağlıklı Olacak”
  • 07.03.2016

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, il yöneticileri ve siyasiler mesaj yayınladılar.

Gümrük ve Ticaret Bakanı, AKP Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci
Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, şu mesajı yayınladı:

“Anadolu, kadınların yüzlerce yıldır iktisadi hayatın içinde olduğu bir coğrafyadır. Anadolu’da kadınlar, tarih boyunca toplumsal yaşamın, ekonominin, kültürün inşasında aktif rol oynamışlardır. Anadolu esnaflarının kurduğu ilk birlik olan Ahilik teşkilatı içinde yer alan kadınlar Bacıyan-ı Rum adlı birlik altında örgütlenmişlerdi. Anadolu Kadınlar Birliği diyebileceğimiz Bacıyan-ı Rum teşkilatı, Ahiliğin kadın kollarıdır ve tarihte kurulan ilk kadın teşkilatıdır.

Bizim kültürümüzde kadın; hayatın her alanında ve her kademesinde yer almaktadır. Milli mücadele zamanlarında yurt savunmasında kadınlarımızın göstermiş olduğu azim ve çaba herkesin malumudur. Kadını hor gören, istismar eden, şiddete başvuran her kim olursa en büyük zavallıdır. Kadına yapılan her türlü saldırı insanlığa yapılmış demektir.

Bakanlık olarak, kadınlarımızın ekonomik hayata katılmalarına ayrıca önem veriyoruz. Son 3 senede Bakanlığımız bünyesinde yapılan çalışmalar kadın esnaf oranımızın hızla arttığını gösteriyor. Ülkemizde kadın esnafların sayısına baktığımızda 236 bin 63 kayıtlı kadın esnafımız olduğunu görüyoruz. Bu da toplam esnaf sanatkârlarımızın %14,6’sına tekabül etmektedir. İllere göre dağılıma baktığımızda %14,6 oranının üzerinde kalan 34 şehrimiz bulunmaktadır.

Ticari hayatta kadınlarımıza, kadın kooperatifleri aracılığıyla çeşitli destekler sağlıyoruz. Bu amaçla KADIN-KOOP Projesi’ni hazırlayarak uygulamaya koyduk. Bu projeyle kooperatif çatısı altında kadınlarımızın girişimcilik kabiliyetlerini artırmak ve ekonomide bir aktör olarak yer almalarını sağlamayı amaçladık. Proje kapsamında verilen eğitimlerle, kadınlarımızın ekonomik ve sosyal hayata katılmalarına fırsat vermek, gelir elde ederek iş yaşamı içinde daha fazla var olmalarını sağlamayı hedefliyoruz.

Yapılan araştırmalar kadın yönetici sayısı fazla olan şirketlerin daha iyi performans gösterdiğini ve yaşanan krizlerden daha az etkilendiklerini göstermektedir. Kadınların iş yaşamına yapmış olduğu nitelikli katkılar, kadın ruhu ve hassasiyetinin iş yaşamına yansıması, başarının sağlanmasında önemlidir.

Kadın girişimcilerimizin sayılarını artırmak ve kadınlarımızın iş hayatına daha aktif katılımlarını sağlamak için desteklerimiz ve çalışmalarımız devam edecektir.

Ülkemizdeki ve dünyadaki tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyor, bugünün tüm kadınlar için hayırlı çalışmalar yapılmasına vesile olmasını temenni ediyorum.”

Malatya Valisi Süleyman Kamçı
Malatya Valisi Süleyman Kamçı yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

“Kadınlar sevgi, fedakârlık, hoşgörü ve duyarlılığın simgesi olup huzurlu, sağlıklı ve çağdaş bir toplumun mimarlarıdır. Gerek inancımızda, gerek kadim geleneklerimizde saygın bir yeri bulunan kadınlarımızın sosyal ve siyasal hayatta daha ileri konumlarda yer almalarının müspet sonuçları yetiştirdikleri nesillere de aksedecek ve aziz milletimiz yürümekte olduğu muasır medeniyet yolunda daha emin adımlar atabilecektir.

Kadınlarımızın sahip olduğu her hak, özünde milletimizin tüm fertleri için büyük bir ümit kaynağıdır. Çünkü toplumsal huzur bir annenin, bir eşin kalbindeki huzurla yakın alakalıdır ve kadınların nail olduğu haklarla birlikte demokrasimiz güçlenerek daha sağlıklı işler hale gelecektir. Atatürk; ”Şuna kani olmak lazımdır ki, dünya üzerinde gördüğümüz her şey kadının eseridir” sözüyle kadının gerçek değerine dikkat çekmiştir. Dolayısıyla kadının ihmal edildiği bir toplumun varlığını sağlıklı bir şekilde sürdürmesi mümkün değildir.

Bu vesileyle, kadına yönelik cinsiyet ayrımcılığının sona erdiği, şiddetin önlendiği ve kadınların yönetimin her aşamasında ve hayatın her alanında daha çok temsil edildiği daha güzel bir dünya ümidiyle tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum. ”

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba mesajında,”Türkiye Cumhuriyeti’nin hedefini çağdaşlık olarak belirleyen Mustafa Kemal Atatürk, her alanda olduğu gibi kadınlarımızın da önemini en iyi şekilde ifade etmiş ve Dünya kadınlarına örnek teşkil edecek devrimleri hayata geçirmiştir. Cumhuriyetin ilk yıllarında kazanılan bu haklar AKP ile birlikte ne yazık ki kadınlarımızdan birer birer alınıyor. AKP iktidarında kadın ancak doğurganlığı ve ucuz iş gücü olarak kabul görmektedir. Kadına yönelik şiddet ve ölüm haberleri artık sıradanlaşmakta, genç kızlarımızı okullarından uzaklaştırılmak için türlü kılıflar aranmaktadır. Cumhuriyet’le, Laiklikle ve çağdaş Türkiye ile hesaplaşmak isteyenlerin ilk hedefleri, kadınlarımız ve onların hakları olmuştur. Kadınlarımızın, kendilerini yok sayan bu karanlık zihniyete tarihimizde olduğu gibi tekrardan ders vereceklerine inanıyoruz.Barışın, kardeşliğin ve çağdaşlığın ancak ve ancak kadınların hak mücadelesiyle gerçekleşebileceğini biliyoruz. Bu nedenle kadınlarımızın Türkiye’yi ve dünyayı değiştirebileceğine inanıyor, çalışan üreten her kadının mücadelesini destekliyoruz. Kadının her alanda eşit ve özgür olabileceği bir Dünya sözü veriyoruz. Kadınlarımızın, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutluyorum.”dedi.

AKP Malatya Milletvekili ve MKYK Üyesi Öznur Çalık
AKP Malatya Milletvekili Öznur Çalık ise mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Kadına her daim önem vermiş kadim bir medeniyetin torunları olarak dini, kültürel değerlerimiz ve günümüz koşulları çerçevesinde kadınlarımızı her alanda güçlendirmek bütün siyasi kurumların hedefi olmalıdır.

Bu doğrultuda biz; AK Parti olarak, son 14 yılda Kadınlarımıza yönelik attığımız adımlarda onların mağduriyetlerini gidermeye öncelik verdik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Hükümetlerimiz döneminde; Anayasa değişikliklerinden yasal düzenlemelere kadar her konuda kadınlarımızın durumuna, onların sorunlarının çözümüne ayrı bir önem gösterdik. 64. Hükümetimizin Eylem planında Sayın Başbakanımız Ahmet Davutoğlu’nun kadınlarımıza yönelik verdiği sözlerin yasal düzenlemelerini bir bir gerçekleştirerek, kadınlarımızın güçlü, özgüvenli, kariyer sahibi ve sosyal alanda etkin olarak Yeni Türkiye’nin inşasında önemli rol oynayacağına inanıyoruz. 2004 yılında %20,8 olan kadın istihdam oranı bugün %27,5’e yükselttik. Çalışan annelerimize yönelik olarak; işçi ve memur tüm çalışan kadınlarımıza, doğuma bağlı olarak yarı zamanlı, tam ücretli çalışma hakkı getirdik. Kadın girişimcilerimize pozitif ayrımcılık getirerek hazine destekli sistemde kullanacakları KOBİ kredilerinde yüzde 75 olan kefalet oranını yüzde 85 olarak uygulanmasını sağladık. Eğitimden sağlığa, istihdamdan siyasal hayata katılıma kadar, kadınlarımız için pozitif ayrımcılık içeren pek çok çalışmayı hayata geçirdik. Siyasal hayata katılım ve karar mekanizmalarında kadınlarımızın temsilinin demokratik gelişmemizin bir gereği olduğu bilinciyle, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 1935 yılında %4,5 olan kadın temsil oranını, AK Parti hükümetleri döneminde Cumhuriyet tarihinin en yüksek temsil oranlarına ulaştırdık. Şu anda da Meclis’te kadınların temsil oranı cumhuriyet tarihimizin en yüksek oranlarından biri olan %14.7’dir. Kadınlarımızın yaşadıkları sorunları çözmede eğitimin önemli bir yeri olduğunun bilinciyle hareket ederek kız çocuklarımızın eğitimini birçok sosyal sorumluluk projesi ile destekledik. Eskiden ikna odalarında üstelik bir kadın tarafından başlarını açmaya zorlanan kardeşlerimizin; hamdolsun inançlarını özgürce yaşamalarının yolunu açtık.

Tüm dünyada kadınlarımızın yaşadığı en önemli sorun olan kadına yönelik şiddet konusunda iktidar partisi olarak birçok caydırıcı yasal düzenlemeye imza attık. Kadına yönelik şiddetin her türlüsüne karşı sıfır tolerans anlayışı içerisinde olan hükümetimiz, Avrupa Konseyi’nin Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ilişkin İstanbul Sözleşmesi onaylayan ilk ülke olmuştur. Kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda 2016-2019 yıllarını kapsayan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı bu yıl içerisinde uygulamaya başlanacaktır. Bu düşüncelerle, kadına yönelik her türlü şiddeti, baskıyı ve ayrımcılığı lanetliyor, Dünya Kadınlar Günü’nün eşitliğe, adalete, barışa ve huzura vesile olmasını temenni ediyor, bir kadın ve bir anne olarak tüm kadınlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum.”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır
8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır da yayınladığı mesajda şunları belirtti:

“Gerek inancımız, gerekse de örf ve adetlerimiz cinsiyet ayrımı gözetmeksizin, kadınlarımıza büyük değer ve önem vermektedir.

Kadın; bir anne, bir eş ve bir evlat olarak toplumu yetiştiren, yetiştirdiği toplumla da ülke gidişatına yön verendir. Bizim için kadın çok değerli ve saygındır. Onlar bizim anamız, eşimiz, kardeşimizdir. Cennet’in annelerin ayağının altında olduğunu müjdeleyen bir Peygamberin ümmeti olarak, kadınlarımıza gereken değeri, saygıyı ve hürmeti göstermeliyiz.

Her geçen gün kadınlarımızın, gerek siyasette, gerek iş dünyasında ve gerekse de sosyal hayatta daha çok yer alması bizleri mutlu etmektedir.

Bu duygu ve düşüncelerle bütün kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyor, aileleriyle birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yaşam diliyorum.”

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan
Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yayınladığı mesajında, “Sağlıklı bir ailenin ve sağlıklı bir toplumun oluşabilmesi için kadının toplumda apayrı yeri ve önemi bulunmaktadır. Bir toplum kadınına ne kadar çok değer verirse, o toplum o kadar sağlıklı olur. Kadın, hem annedir, hem eğitimcidir, hem de şefkatin adıdır. Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (SAV) Efendimiz Veda Hutbesi’nde; “Kadınlar size Allah’ın bir emanetidir” buyurmaktadır. Dolayısı ile toplum olarak bu emanete saygı duymak, her bireyin özen göstermesi gereken bir sorumluluktur. Dünya genelinde ve ülkemizde kadına yönelik şiddet, her geçen gün artmakta, bu durum sağlıklı bir toplumun oluşmasında en büyük tehlikedir. Kadına şiddet ve kadın cinayetlerinin temeline baktığımızda, boşanmalar, namus kavramı ve benzeri durumlar yatmaktadır. Bu gün toplum olarak kadına yüklediğimiz namus kavramı, kadına şiddet olaylarını ve kadın cinayetlerini karşımıza çıkarmaktadır. Oysa, namus kadın için hangi anlamı ifade ediyorsa, erkek için de aynı anlamı ifade etmelidir. Kadına yönelik şiddetin yaşanmaması için çağdaş ve modern yaşamın gerekliliklerin kabullenmemizin yanı sıra, eğitimli, kültürlü, milli ve manevi değerlerin yanı sıra ahlaki değerlere bağlı bireyler yetiştirmemiz gerekmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle kadına yönelik şiddet ile birlikte şiddetin her türlüsünü kınıyor, kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum” ifadelerine yer verdi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat
Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise yayınladığı mesajda şunları dile getirdi:

“Kadının hayatımızdaki ve toplumumuzdaki yeri çok önemlidir Kadın, toplumun ve ailenin temel taşıdır.Sağlıklı ve güzel bir nesil yetiştirmek istiyorsak kadınlarımıza verdiğimiz saygı ve hürmeti her zaman daha fazla göstermeli ve hissettirmeliyiz.Kadınların bilgili ve eğitimli olduğu toplumlar her zaman gelişime ve değişime önderlik etmiştir. ‘Cennet annelerin ayakları altındadır’ diye buyuran Sevgili Peygamberimiz Hz.Muhammed ( SAV) hanımlara karşı daima sevgi, saygı, hoşgörü ve anlayış göstermiş, hanımlara karşı hiçbir zaman kaba davranmamış; hep güler yüzlü olmuştur. Dolayısıyla Peygamberimizin hanımlara karşı gösterdiği bu tavır, hepimiz için örnek olmalıdır. Dini değerlerimiz başta olmak üzere bizi biz yapan örf, adet ve geleneklerimize göre yuvanın gerçek sahibi olan kadınlarımız ailenin ve doğal olarak da toplumun temel direğidir.Yaşamımızın doğumdan ölüme her anında varlıklarıyla onurlandığımız, ihtiyacımız olduğunda desteklerini esirgemeyen, eğiten, yetiştiren, yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren fedakar kadınlarımızın Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum”

MHP İl Başkanı Mehmet Erdem
MHP Malatya İl Başkanı Mehmet Erdem de mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Kadını dışlayan, hor ve hakir gören, kadına şiddet uygulayan bir anlayışı gündemden düşürmek hepimizin ortak görevidir. Günümüzde kadınlara yönelik ekonomik istismarın, hor ve hakir görme gibi anlayışın, artan şiddet, taciz ve tecavüz gibi iğrençliklerin, maalesef ülke gündeminin en üst sıralarına yerleşmiş olması, hepimizi derinden düşündürmektedir. Önce, elbette ülkeyi yöneten zihniyettir, ama beraberinde bize göre herkesin kendisini sorgulaması gerektiği kanaatini taşımaktayız. Dolayısıyla hiç kimse bu soruna kayıtsız kalamaz, kalmamalıdır. Bu vesileyle ifade etmek gerekirse bizim anlayışımıza göre kadın, hayatımızın yarısı değil belki de bütünüdür. Çünkü, kadınsız bir hayatın devamı mümkün değildir. Kadının olmadığı yerde eksiklik vardır. Kadın elinin değmediği iş yarımdır, kadın gözüyle bakılmayan eser, estetiklikten mahrumdur. Kadınsız dünya öksüzdür, boynu büküktür. Dolayısıyla hayatımızın tam merkezinde yer alan ve Cenab-ı Allah’ın ‘Ana’ olarak erişilmesi mümkün olmayan bir makama layık gördüğü kadını el üstünde tutmak, onu başımızın tacı yapmak gerekirken yine ona hor bakmak kimsenin haddi değildir, haddi olmamalıdır. Hele hele kadına el kaldırmak ve ona şiddet uygulamak aklın, vicdanın kabul edeceği bir şey değildir. Artık, kadını dışlayan, hor ve hakir gören, kadına şiddet uygulayan bir anlayışı gündemden düşürmek hepimizin ortak görevidir. Son yıllarda artan kadın cinayetleri 2010’da 217, 2011’de 252, 2012’de 165, 2013’te 214, 2014’te 294 kadın cinayeti kazanmıştır. Bu cinayetler ülkemiz insanına yakışmamaktadır.Bu duygu ve düşüncelerle kadına yönelik şiddetin, istismarın olmadığı, dışlanmışlığın görülmediği, kadınların hak ve hukukunun en üst düzeyde savunulduğu ve uygulandığı bir Dünya özlemini gerçekleştirmek için başta ülke yöneticileri olmak üzere herkesin kendisini sorumlu kabul etmesi gerektiğine inanıyor, vahşi cinayetlerle hayatını kaybeden bütün çocuklara, kadınlara Allah’tan rahmet diliyor, bütün kadın hemşehrilerimin günlerini en içten duygularla kutluyor, selam, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”

Bem-Bir-Sen
Memur-Sen’e bağlı Belediye ve Özel İdare Çalışanları Sendikası (Bem-Bir-Sen) Malatya Kadın Kolları Başkanı Sultan Alan ise mesajında; “8 Mart Dünya kadınlarının acıyla yoğrulan sabırla bilinen kadınlarımızın kendilerini ifade etmeye çalıştıkları bir gündür. Kadınlar olmasaydı dünyadaki birçok şeyin önemi kalmazdı. Kadınlar insanlığın devamı için olmazsa olmazıdır. En büyük dertlerin dertlisi, en büyük mutlulukların arkasındaki kahramandır. Doğumdan ölüme kadar hayatın her alanında varlıklarını hissettiklerimiz bizi biz yapan kadınlarımızdır. Kadınlar konusunda dini ve milli değerlerimiz bizi eğitmiş ve bu konuda çok hassas davranmıştır. Kadına öyle güzel anlam ve mana yüklemiştir ki bunun karşılığını hiçbir yerde bulamayız. Biz kadınlarda ‘Cennet anaların ayakları altındadır’ düsturuyla hareket etmemiz gerekmektedir. Eğer bugün bu değerlerimize sahip çıkarsak kadının toplumdaki bu yüce makamına ulaşacağına inanıyorum. Bu konuda Peygamber efendimiz Hz. Muhammed Mustafa’nın(sav) sözleri ve yaşantısıyla topluma en büyük örneği teşkil etmiştir. Ayrıca şuanda yurtlarından, evinden ayrılmak zorunda kalan mülteci kadınlarımızı burada hatırlatmak istiyorum. Bu vesileyle tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyor, her yıl bir öncekinden daha ümitli ve daha aydınlık 8 Martlar görmenin hepimize nasip olmasını diliyorum” diye konuştu.

Eğitim İş’in Mesajı
Eğitim İş Malatya Şube Başkanı Hüseyin Kara ise açıklamasında; “Kadınlar yaşama karşı gösterdikleri isyan ve inatla, toplumu hayata bağlayan kararlılığı armağan ediyorlar. Yeryüzüne barışı, çağdaşlığı, inceliği ve sayısız güzelliği kadınların getireceğine inanarak 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutluyoruz.” ifadelerini kullandı.

Bülten- Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."