Final

Örnek Resim


Malatyalife Residence

Malatya Haber -

‘Dünya Kadınlar Günü’ Mesajları

‘Dünya Kadınlar Günü’ Mesajları
  • 27.12.2015

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla siyasiler ve bazı yöneticiler mesaj yayınladılar. Bu arada Belediye Başkan Yardımcısı Ertan Mumcu da, meclis toplantısı sırasında meclisin kadın üyelerine çiçek verdi.

ÖZ’ÜN MESAJI..

AKP Milletvekili Ömer Faruk Öz’ün mesajı şöyle:

“8 Mart, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de Kadınlar Günü olarak kutlanmaktadır. Bu önemli ve özel günde bütün Kadınlarımızın Kadınlar Gününü tebrik ediyorum.
 
8 Mart Dünya Kadınlar Günü, kadınlarımızın hak ve hukuklarının ikamesi için verdikleri mücadelenin simgesidir.
 
Toplumların temel taşı aile, ailenin temel taşı ise kadınlarımızdır. Unutulmamalıdır ki; Her zaman varlıklarıyla hayatın her alanında fedakârlığı, üretkenliği ve duyarlılığı temsil eden kadınlarımız huzurlu, mutlu ve sağlıklı toplumların teminatıdır. Ayrıca Kadınlarımız her daim zarafetleri, fedakârlıkları, yüksek duygusal zekâları, nezaketleri ve letafetiyle toplumumuzun denge unsuru olmuşlardır.
 
Kadının gerçek ve öncelikli alanı hayattır, sevgidir ve erdemdir. Bunun yeterince desteklenmesi ve kadınlarımıza bu anlamda değer verilmesi gerekiyor. Bunu yapan toplumlar hak ettiği şekilde yükseleceği bir gerçektir. Kadına verilen değer, gösterilen nezaket, bir lütuf ve ihsan değil insan olmanın gerektirdiği bir görevdir, sorumluluktur.
 
Yüce dinimiz ve medeniyetimiz her zaman Kadına özel bir önem vermiş ve Kadınlarımızın Hak ve Hukuklarının çiğnenmemesi hususunun altını önemle çizmiştir. Bu konuda Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV). “Kadınların haklarına riayet ediniz. Onlara şefkat ve sevgiyle muamele ediniz. Onlar hakkında Allahtan korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınları Allah’ın emaneti olarak aldınız, onların namuslarını ve iffetlerini Allah adına söz vererek helal edindiniz. Sizin kadınlar üzerinde hakkınız, onarında sizin üzerinizde hakları vardır” buyurmuşlardır.  
 
Bu kadar naif bir konuda iktidarımız da reform niteliğinde birçok çalışmaya imza atmıştır.
 
 
Bu kapsamda AK Parti İktidarında Ana-Kız Okuldayız Kampanyası ile 500 bini aşkın okuma-yazma bilmeyen kadınımız okullu oldu, okuma yazma öğrendi.
 
Haydi Kızlar Okula Kampanyası” ile eğitim imkânından yoksun bırakılan 350 bin çocuğumuzu okullu yaptık.
 
 ”Ana-Kız Okuldayız Kampanyası” ile 3 milyon kadının okuma yazma öğrenmesini hedefliyoruz. Bu gayretler neticesinde okuma yazma bilmeyen kadınlarımızın oranı 2000 yılında %19,4 iken, 2009 yılında %11,6 seviyelerine düşürülmüştür. Okullaşma oranı Kadınlarımız için % 45lerden % 68 e çıkmıştır.
 
Evlerinde yaptıkları örgü, dantel, dokuma gibi ürünleri satarak gelir elde eden kadınlarımızı da 15 günlük prim ödeyerek 30 gün sigortalı olma imkânına kavuşturduk.
 
Kadınımızı her alanda daha güçlü hale Getirmek için Anayasa değişikliği ile pozitif ayrımcılık ilkesini getirdik.
 
2009 Yerel Seçimleri’nde AK Parti’den 667 belediye meclisi, 56 il genel meclisi olmak üzere toplam 723 kadınımız, meclis üyesi sıfatıyla yerel karar alma mekanizmalarında yer aldı.
 
Çalışan kadınların vefatlarında hak sahibi eş, çocuk ve anne babasına ölüm aylığı bağlamaya başladık.
 
Ayrıca tıpkı işçilerde ve memurlarda olduğu gibi, vefat eden çiftçimizin, esnafımızın yetim kızına da 24 aylık tutarında çeyiz parası ödedik.
 
Çocuk sahibi olamayan evli çiftlere genel sağlık sigortası kapsamında ücretsiz olarak tüp bebek tedavisinden yararlanma hakkı getirdik.
 
Engelli çocuğu olan anneye 5 yıl erken emeklilik hakkı tanıdık.
 
Kadın girişimciliğinin teşvik edilmesi ve yoksulluğun önlenmesi için valiliklerce Mikro Kredi uygulamaları başlattık. Bugüne kadar ülke genelinde 50 ilde, 67 şubede 43 bin dar gelirli kadınımıza ve aileleri ile birlikte yaklaşık 210 bin kişiye 82 milyon TL mikro kredi verildi. Teminat ve kefalet olmadan geri dönüş oranı %100’dür.
 
Kadın-erkek eşitliğini güçlendirmek amacıyla; Anayasanın 10. maddesinde; ”Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür” hükmü 2010 yılında değiştirilerek ”Bu maksatla alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanamaz” hükmü eklenmiş ve pozitif ayrımcılık hukuksal güvenceye kavuşturulmuştur.
 
2009 yılı itibariyle Cumhuriyet tarihinde bir ilk gerçekleştirilmiş, TBMM bünyesinde Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu kurulmuştur
 
Bunlar tabii ki AK Parti iktidarında Kadınlarımız ile ilgili yaptığımız çalışmalardan sadece ama sadece bir kaçıdır. Biz bütün bunları ve daha fazlasını tabii ki aziz milletimizin bizlere vermiş olduğu güvenle ve destekle yaptık.
 
Bu vesile ile bir kez daha Bütün Kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü Tebrik ediyorum.”
 
ÇALIK’IN MESAJI..
AKP Milletvekili Öznur Çalık yayınladığı mesajda şöyle dedi:
 
“Toplumun temeli aileye, ailenin temeli ise kadınların varlığına bağlıdır. Bütün fedakârlığı ile ailenin temel taşı olan kadınlarımız, huzurlu, mutlu ve geleceğinden emin fertler yetiştirmek için olağanüstü gayret göstermektedir. Dolayısıyla kadının olmadığı ya da ihmal edildiği toplumların sağlıklı olması ve gelişme göstermesi mümkün değildir. 
 
Tarihin her devrinde kadınımız, aile ve toplum yapısının en müstesna mevkisinde bulunarak takdir edilecek fedakârlıklar ortaya koymuştur. Aile ortamında fertlerin rahatı ve huzuru için yorulmadan çalışan kadın, Kurtuluş Savaşımızda cephe gerisinin kahramanı olmuştur. İstiklal Savaşı’nda tüm ortaya koyan kadınlarımız, bu vatan ve millet için canını feda etmeye hazır nesilleri de yetiştirmişlerdir. Bu açıdan inancımızın ve kültürümüzün bir gereği olarak kadınlarımız bizim baş tacımızdır. 
 
Cinsiyet ayrımcılığı geri kalmışlığın, yoksulluğun, şiddetin ve birçok sosyal sorunun temeli olarak karşımıza çıkmaktadır. Kadınların dışında tutulduğu toplumsal bir ortam mutluluk ve refah değil, aksine derin mutsuzluklar, derin yoksulluklar, şiddetin alt-üst ettiği insanlar, aileler ve önlenebilir hastalıklardan kaynaklanan ölümler gibi bugün mücadelesini verdiğimiz birçok sorunun temelini oluşturmaktadır. Özellikle CEDAW Sözleşmesi Pekin Deklarasyonu ve Eylem Planı hedeflerine uygun olarak Avrupa Birliği müzakere süreci, üyelik süreci ve
Birleşmiş Milletler Kalkınma Planı çerçevesinde Türkiye bu değişiklikleri gerçekleştirmektedir. Eğitim, istihdam, karar alma süreçlerine katılım gibi birçok sosyal alanda yaşanan sıkıntı ve sorunları aşmak için toplumun her kesiminde kapsamlı ve kararlı bir işbirliğinin sürdüğüne sevinerek tanık olmaktayız. Hedeflerimize her geçen gün daha fazla yaklaşıyoruz. Türkiye’nin son on yıllık sürecine baktığımızda, büyük zorluklarla ve cesaretle bu ülkenin tarihine yazılmış bir parola görüyoruz: Herkes için ama öncelikle kadınlarımız için eşit fırsatlar ve daha adil bir dünya…
 
Tüm engellere rağmen; Türkiye son dönemlerde başta AB olmak üzere çağdaş dünyanın uygulamaları ile kendi yerel gerçekliğinin ürünü olan çözümler geliştirmeye devam etti, ediyor. Bu doğrultuda, Anayasa ve Medeni Kanun ve Ceza Kanunu gibi temel alanlarda kadın-erkek eşitliğine yönelik gerçekleştirdiğimiz önemli düzenlemeler ile kadının toplum ve aile hayatındaki rolünün daha güçlü duruma geldiği herkesin malumudur. Ancak elbette öncelikle kadınlarımızın kendilerini güçlü ve özgür hissedecekleri ortamı temin etmeliyiz ki, onlara sağlayacağımız eşit fırsatlar kendilerine ulaşabilsin. Bu yüzden biz kadın haklarının ihlali ve kadına yönelik her türlü ayrımcılığın önlenmesine yönelik çalışmalarımızın odağına  “kadınların maruz kaldıkları şiddetin ortadan kaldırılması”nı koyuyoruz.  Bu çerçevede “Kadın ve Aile Bireylerinin Şiddetten Korunmasına Dair” hazırladığımız tasarımız yakın zamanda Genel Kurul’da inşallah kanunlaşacak ve kadınımız, şiddete karşı devletimiz tarafından çok güçlü bir koruma kalkanı altına alınmış olacak. 
 
Kadın haklarında sağlanan ilerlemenin ülkemizin kalkınması için gerekli koşullardan biri olduğuna inanan AK PARTi iktidarı, eksiklerini bilerek fakat kadınlar için fırsatlar bakımından daha adil ve eşit bir dünya hedefinden asla taviz vermeden yoluna devam edecektir. Bu vesileyle tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyor, her yıl bir öncekinden daha ümitli ve daha aydınlık 8 Martlar görmenin hepimize nasip olmasını diliyorum.”
 
AKIN’IN MESAJI
8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla mesaj yayınlayan AKP Malatya Milletvekili Cemal Akın, ”Cennet annelerin ayakları altındadır’ buyruğuna yürekten inanan bir milletiz.” dedi. 
 
Akın yayınladığı mesajda şunları söyledi; 
 
“Bir toplumda kadına gösterilen saygı, verilen değer, hak ve sorumluluklar, o toplumun çağdaşlık ve gelişmişlik düzeyini belirlemektedir. Hükümet olarak ne yaptıysak, hangi adımı attıysak, toplumumuzu bir bütün olarak düşünerek, kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla hepsini sahiplenerek adımları attık. Kadınlarımızın, kız çocuklarımızın hayatlarını kolaylaştırmak, onların sosyal hayata katılmalarını sağlamak için gereken her türlü yasal adımları attık, atıyoruz ve atmaya da devam ediyoruz. Kadınların siyasal hayata katılması, yönetime katılması, demokratik mekanizmalara dahil olmaları da onların en temel vatandaşlık haklarıdır. Bizden önceki iktidarlar döneminde pek çok iktidar ve siyasetçi kadınların önemine sadece sözde vurgu yapmıştır. Oysa biz kadının fiilen siyaset arenasında rol almasına destek verdik ve Meclisteki kadın milletvekili oranını yükselttik. Kadınlarımızın, iş hayatında, sosyal hayatta ve siyasette AK Parti iktidarıyla birlikte önü açıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bugün 79 kadın milletvekili bulunuyor. Bunların 46’sı AK Partili. Kadınlarımız, Cumhuriyet’in ilk yıllarından itibaren kendisine tanınan hakları en iyi şekilde değerlendirdi. Kültürel, siyasi ve sosyal gelişimini gerçekleştiren Türk kadını, analık görevi dolayısıyla da gelecek kuşakların ve Türk toplum yapısının şekillenmesinde büyük bir rol oynadı. İnsanlık tarihini, medeniyetleri, devletleri erkeklerle beraber inşa eden kadınlar, günümüzde de bu katkısını devam ettirerek gerek siyasi, sosyal, gerek aile yaşantısında üstlendiği görevleri başarıyla yerine getirmektedir. Ailenin huzuru, gelecek nesillerin emniyet içinde yaşaması, toplumun refah ve mutluluğu, kadınların üstlendiği yükün hafifletilmesine bağlıdır. Bu yük paylaşılmalı ve cinsiyet ayrımı yapılmaksızın kadın haklarına saygı duyulmalıdır. Bu düşüncelerle ülkemizdeki ve tüm dünyadaki kadınların Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”
 
BAŞKAN ÇAKIR
Dünya Kadınlar Günü dolayısı ile mesaj yayınlayan Malatya Belediye Başkanı Ahmet Çakır, açıklamasında Kadın Kültür ve Spor Merkezi’nin yakın bir zamanda hizmete gireceğini müjdeledi.
 
Başkan Çakır’ın yayınladığı mesaj şöyle ; 
 
“Evinde anne, işyerinde çalışan ve toplumda ise saygın bir fert olan kadınlarımız, gerek toplumda ve gerekse de ailede, önemli roller üstlenmektedir. Gerek dinimiz İslam, gerek medeni hukukumuz ve gerekse de gelenek, görenek ve adetlerimiz kadına büyük önem vermektedir.
 
Toplumlardaki medeniyet düzeyi, insan haklarının ayrılmaz en önemli parçası olan kadın haklarına verdiği değerle ölçülmektedir.
 
Kadının ihmal edildiği bir toplumun varlığını sağlıklı bir şekilde sürdürmesi mümkün değildir. Kadınların toplumlarda her alanda kendini göstermelerinin yanı sıra, faaliyetlere ve yönetime ortak olmaları gerekmektedir.
 
Aile kurumunun temel taşı olan kadınlarımızın, hayatın bütün alanlarına etkin bir şekilde katılmalarına imkan sağlayacak şartları hazırlamak hepimizin ortak sorumluluğudur.
 
Her şeyin en güzeline layık olan kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyor, bu vesile ile Belediye tarihinde ilk defa hanımlara yönelik Zaviye Mahallesi’nde yaptığımız Kadın Kültür ve Spor Merkezi’nin yakın bir zamanda hizmete gireceğini müjdelemek istiyorum.”
 
EMNİYET MÜDÜRÜ..
Emniyet Müdürü Mustafa Aygün de şu mesajı yayınladı:
 
“Türk kadını ve Türk annesi daima özverinin, sevginin kaynağı olarak; toplumun yapısını güçlendiren, şekillendiren, aile birliğinin en önemli unsuru ve toplumun temel taşı olmuştur.
 
Yaşamımızın odağında yer alan tüm zor şartlarda fedakarlıklarını esirgemeyen kadınlarımızın, hayatın her alanında çalışmalarıyla elde ettiği başarılar her geçen gün artmaktadır.
 
Tüm dünyada kadınların eşitlik, kalkınma ve daha huzurlu yaşam özlemlerini ve isteklerini dile getirdikleri, birlik ve beraberlik günü olarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlanmaktadır.
 
Üzerimizde ödenemez hakları bulunan, karşılıksız fedakârlık ve sabırlarını hiçbir maddi değerle ölçemeyeceğimiz baştacı kadınlarımızın her zaman yanlarında olduğumuzu belirtir, bilinçlenme ve dayanışma günü olan “8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü” kutlar, sevgi ve selamlarımı sunarım.”

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."