Final

Örnek Resim


Malatyalife Residence

Malatya Haber -

EPDK’den 2 Gaz Şirketine Ceza

EPDK’den 2 Gaz Şirketine Ceza
  • 26.12.2015

EPDK (Enerji Piyasası Denetleme Kurulu), bazı illerdeki doğal gaz dağıtım şirketlerine dönük de soruşturma sürdürüyor. Kurul, açtığı soruşturmalar kapsamında, abonelerden ‘haksız bedeller’ aldığı tespit edilen ESGAZ Eskişehir Şehir içi Doğal Gaz Dağıtım Ticaret ve Taahhüt A.Ş ile HSV Kayseri Doğal Gaz Dağıtım Pazarlama ve Ticaret A.Ş’ye ceza verdi.

Buna göre ESGAZ, 2003, 2004, 2005, 2006 yıllarında doğal gaz kullanan abonelerden fazla tahsil ettiği 10 milyon YTL üzerinde bedeli ilgili mevzuat kapsamında vatandaşlara geri ödeyecek.

Kurul ayrıca; Kayseri Büyükşehir ile Hacılar, Mimarsinan, Hisarcık ve Kıranardı’da faaliyet gösteren HSV Kayseri Doğal Gaz Dağıtım Pazarlama ve Ticaret Anonim Şirketinin, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ve Serbest Bölgede faaliyette bulunan doğal gaz kullanıcılarına hizmet veren iç tesisat sertifikası sahibi kişilerden ”OSB Altyapı Proje Bedeli” adı altında, mevzuatta yeri olmayan bir bedel aldığını tespit etti ve buna dair de bir karar aldı.

KAYSERİ KARARI..
EPDK Denetim Daire Başkanlığı’nın Kayseri ile ilgili kararı şu şekilde açıklandı:

“10. Denetim Dairesi Başkanlığının 17/10/2006 tarihli ve DDB.14.301.05/5133 sayılı Başkanlık Makamına müzekkeresi çerçevesinde; Kayseri Büyükşehir ile Hacılar, Mimarsinan, Hisarcık ve Kıranardı şehirlerinde faaliyet gösteren 02/10/2003 tarih ve DAG/216-27/032 sayılı dağıtım lisansı sahibi HSV Kayseri Doğal Gaz Dağıtım Pazarlama ve Ticaret Anonim Şirketi’nin, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ve Serbest Bölgede faaliyette bulunan doğal gaz kullanıcılarına hizmet veren iç tesisat sertifikası sahibi kişilerden “OSB Altyapı Proje Bedeli” adı altında mevzuatta yeri olmayan bir bedel alması hususunun, 12/10/2004 tarih ve 374 sayılı Kurul Kararının 3 üncü ve 27/12/2005 tarih ve 617 sayılı Kurul Kararının 4 üncü maddesine aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle, 31/05/2006 tarih ve 777/14 sayılı Kurul Kararı uyarınca lisans sahibinden alınan yazılı savunma ile Doğal Gaz Piyasası Uygulama Dairesi Başkanlığının lisans sahibinin yazılı savunmasına ilişkin ve Denetim Dairesi Başkanlığının konuya ve lisans sahibinin yazılı savunmasına ilişkin görüşü Kurulca değerlendirilmiş olup;

– HSV Şirketinin, OSB ve Serbest Bölgede faaliyette bulunan doğal gaz kullanıcılarına hizmet veren iç tesisat sertifikası sahibi kişilerden “OSB Altyapı Proje Bedeli” adı altında mevzuatta yeri olmayan bir bedel almasının, 12/10/2004 tarih ve 374 sayılı Kurul Kararının 3 üncü ve 27/12/2005 tarih ve 617 sayılı Kurul Kararının 4 üncü maddesine aykırılık teşkil ettiği,

– Lisans sahibinin yazılı savunmasında belirtilen hususların, iç tesisat sertifikası sahiplerinden mevzuatta yeri olmayan bedeller alınmasını haklı gösterecek gerekçeler olamayacağı,

– Yukarıda değinilen nedenlerle HSV Şirketinin OSB ve Serbest Bölgede faaliyette bulunan doğal gaz kullanıcılarına hizmet veren iç tesisat sertifikası sahibi kişilerden “OSB Altyapı Proje Bedeli” adı altında mevzuatta yeri olmayan bedeller alarak 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen “Bu Kanun hükümlerine ve çıkarılan yönetmelik, talimat ve tebliğlere aykırı hareket edilmesi” fiilini işlediği,

anlaşıldığından, mevzuata aykırı duruma son verilmesi ve mevzuata aykırı olarak tahsil edilen bedellerin ilgililerine iade edilmesi için, 4646 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrası ve Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, lisans sahibine 60 günlük süre verilmesine, bu süre içerisinde belirtilen aykırılığın tam olarak giderilmemesi halinde 4646 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde öngörülen idari para cezasının uygulanacağı hususunun lisans sahibine yazılı olarak ihtar edilmesine, karar verilmiştir”

ESKİŞEHİR KARARI..
Kurulun, Eskişehir’le ilgili kararı da şöyle:

“2. Denetim Dairesi Başkanlığının 11/09/2006 tarihli ve DDB.14.301.05/4459 sayılı Başkanlık Makamına müzekkeresi çerçevesinde; 18/09/2003 tarih ve DAG/211-14/031 sayılı dağıtım lisansı sahibi ESGAZ Eskişehir Şehir içi Doğal Gaz Dağıtım Ticaret ve Taahhüt A.Ş.nin düzeltme katsayısı uygulamasının; 31/12/2002 tarih ve 24980 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 01/05/2003 tarihinden itibaren yürürlüğe giren “Doğal Gaz Dağıtım Şirketlerinin Perakende Satışlarında Fiili Üst Isıl Değerin Uygulanması Hakkında Tebliğ” ile 02/06/2005 tarih ve 25833 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Doğal Gazın Faturalandırmaya Esas Satış Miktarının Tespiti ve Faturalandırılmasına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ”in 7 nci maddesi hükümlerine aykırılık teşkil etmesi sebebiyle, 24/04/2006 tarih ve 741-6 sayılı Kurul Kararı gereği, anılan lisans sahibi firmanın alınan yazılı savunması ile yazılı savunmaya ilişkin Doğal Gaz Piyasası Uygulama Dairesi Başkanlığının görüşü ile konuya ve alınan yazılı savunmaya ilişkin Denetim Dairesi Başkanlığının görüşü Kurulca değerlendirilmiş olup;

– ESGAZ Eskişehir Şehir içi Doğal Gaz Dağıtım Ticaret ve Taahhüt A.Ş.’nin düzeltme katsayısı uygulamasının 31/12/2002 tarih ve 24980 sayılı “Doğal Gaz Dağıtım Şirketlerinin Perakende Satışlarında Fiili Üst Isıl Değerin Uygulanması Hakkında Tebliğ” ile 02/06/2005 tarih ve 25833 sayılı “Doğal Gazın Faturalandırmaya Esas Satış Miktarının Tespiti ve Faturalandırılmasına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ”in 7 nci maddesine aykırılık teşkil ettiği,

– Lisans sahibinin yazılı savunmasında öne sürdüğü hususların mevzuat ihlalini haklı gösterecek gerekçeler olmadığı,

anlaşılmış olup,

ESGAZ Eskişehir Şehir içi Doğal Gaz Dağıtım Ticaret ve Taahhüt A.Ş.’nin, mevzuata aykırı düzeltme katsayısı uygulaması sebebiyle, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen “Bu Kanun hükümlerine ve çıkarılan yönetmelik, talimat ve tebliğlere aykırı hareket edildiği” fiilini işlediği anlaşıldığından, mevzuata aykırı duruma son verilmesi için, 4646 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrası ve 28/01/2003 tarihli ve 25007 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca;

a) Lisans sahibine 15 günlük süre verilmesine, bu süre içinde mevzuata aykırılığa son verilmesine,

b) Mevzuata aykırı uygulamalar dolayısı ile 120 gün içerisinde fazla bedel tahsil edilen abonelerin isimlerinin/unvanlarının ve abone bazında fazla tahsil edilen bedelin ilgili mevzuat kapsamında aylar itibariyle hesap edilerek belirlenen tutarların gösterildiği bir listenin ESGAZ’ın kendi web sitesinde ve abone merkezi ilan panosunda yayımlanmasına ve fazla tahsil edilen bedelin ilgili mevzuat kapsamında geri ödeneceğinin hak sahiplerine tebliğine ve buna ilişkin;

1- 01/05/2003 tarihinden aykırılığın giderilme tarihine kadar abonelere uygulanan düzeltme katsayısı uygulamasının; 31/12/2002 tarih ve 24980 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 01/05/2003 tarihinden itibaren yürürlüğe giren “Doğal Gaz Dağıtım Şirketlerinin Perakende Satışlarında Fiili Üst Isıl Değerin Uygulanması Hakkında Tebliğ” ile 02/06/2005 tarih ve 25833 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Doğal Gazın Faturalandırmaya Esas Satış Miktarının Tespiti ve Faturalandırılmasına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ”in 7 nci maddesi hükümlerine aykırı olarak abonelerden doğal gaz bedeli tahsil edildiğinin,

2- 2003 – 2004 – 2005 – 2006 Yıllarında Doğal Gaz Kullanan Abonelerden fazla tahsil edilen bedelin ilgili mevzuat kapsamında geri ödeneceğinin,

3- Fazla doğal gaz bedeli tahsil edilen abonelerin listesi ve miktarının kendi web sitesinde ve doğal gaz abone merkezlerinde ilan edileceğinin ve 120(yüzyirmi) günden az olmamak üzere ilan süresinin,

4- Listede ismi/unvanı bulunan abonelerin, iade edilecek doğal gaz bedeline ilişkin yasal süre içinde yazılı olarak başvuruda bulunabileceğinin,

5- Fazla alınan bedelin tespiti ve iadesi için belirtilmesi gerekli olan diğer bilgi ve belgelerin,
belirtileceği bir duyurunun ESGAZ tarafından yerel gazetelerde birer hafta arayla en az 3 kez yayımlanmasına, söz konusu mevzuat aykırılığının tam olarak giderilmemesi halinde 4646 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde öngörülen idari para cezasının uygulanacağı hususunun lisans sahibine yazılı olarak ihtar edilmesine,

karar verilmiştir.”

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."