Final

Örnek Resim


Malatyalife Residence

Malatya Haber -

‘Fikir Babası Sensin Mevlüt!’

‘Fikir Babası Sensin Mevlüt!’
  • 27.12.2015

TBMM’de Torba Yasa görüşülürken, söz alarak sitemlerini dile getiren CHP Malatya Milletvekili Mevlüt Aslanoğlu’na AKP Grup Başkan Vekili Nurettin Canikli destek verdi.

Sigorta ve vergi borçlarının tahsilatına ilişkin düzenlemeler görüşülürken sabaha karşı 02.40 sıralarında sözalan Mevlüt Aslanoğlu, kendilerinin yaptığı çalışmaların iktidar tarafından dikkate alınmamasına sitem etti.

Aslanoğlu’nun konuşması ve bu sırada yaşananlar, TBMM tutanaklarına şöyle geçti:

“FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) – Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; hepinize saygılar sunuyorum sabahın bu vaktinde.

Değerli milletvekilleri, hiçbir muhalefet milletvekilinin bundan sonra bir kanun teklifi vermesine gerek yok. Çünkü dikkate almıyorsunuz. Evet, aynen öyle. Şimdi burada yazıyor. Bir sürü…

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Kaç tane metni birlikte yaptık. Yapmayın Allah aşkına!

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) – Bir dakika Sayın Canikli.

Bir sürü milletvekilinin ismi yazıyor. Benim de var; dört tane, beş tane de benim var. Bunların sadece aynı mahiyette olduğu dikkate alınarak Komisyonda birleştirme kararı alınıyor ama muhalefet milletvekillerinin verdiği kanun teklifinin bir tek maddesi görüşülmüyor Sayın Canikli. Bunu böyle bilin.

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Önergeleri diyorum. Önergeler… Önergeler…

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) – Bırakın! Ben kanun teklifi verdiysem benim kanun teklifimi bu Meclis görüşmeli. Onun için, hiçbir muhalefet milletvekilinin kanun teklifini görüşme lütfünde bulunmuyorsunuz ve dikkate almıyorsunuz. Onun için, buraya ismimizi yazmanıza da gerek yok. Gerek yok, yazmayın boşu boşuna.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – İç Tüzük gereği yazıyoruz. Biz de isteyerek yazmıyoruz.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) – Yazmayın beyler, yazmayın!

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Yazan biz değiliz, oraya söyle!

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) – Size söylüyorum size! Size söylüyorum!

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Bak, gecenin bu saatinde muhatabı karıştırıyorsun! Oraya söyle!

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) – Orada bizim kanun teklifimizi dikkate almayan sizsiniz.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Hayır, gecenin bu saatinde muhatabı şaşırıyorsun, oraya söyle.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) – Sayın Elitaş, sizsiniz, siz aldırmıyorsunuz.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Oraya söyle, oraya.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) – Evet, her yere söylüyorum, kim duyuyorsa ona söylüyorum.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Bize söyleme.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) – Kim duyuyorsa ona söylüyorum. Hiçbir muhalefet milletvekilinin kanun teklifini dikkate almayıp…

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Dilekçe ver, çıkarsınlar.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) – …onunla ilgili tek bir cümlesini muhatap almayan bir Meclis bu Meclis.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Adının olmasını istemiyorsan ver dilekçeyi.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) – İki: Ben diğer komisyon üyesi arkadaşlarımdan özür diliyorum, bir Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi olarak diğer komisyondaki arkadaşlarımdan çok özür diliyorum…

HARUN ÖZTÜRK (İzmir) – Onların hakkını gasp ettik.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) – …bin kere özür diliyorum, çünkü biz sizin hakkınızı gasp ettik. Sizin komisyonunuzda görüşülmesi gereken kanunları zorbayla, zorlukla Plan Bütçede görüştürdükleri için. Hak sizin hakkınızdı, benim bilmediğim konuda bana ahkâm kestirdiler. Benim bilmediğim konuda beni bilmeye davet ettiler. Ben sizin kadar bilemem. Diğer komisyondaki arkadaşlarımın bilgisi, becerisi kadar konulara hâkim değilim. Onun için, diğer komisyondaki arkadaşlarımdan bin kere özür diliyorum ve bilin ki sizin hakkınız gasp edildi, sizin hakkınız yenildi, sizin komisyonunuza gelmesi gereken bu yasada bir sürü madde bilmeyen… Ben, örneğin, Millî Eğitim Komisyonundaki millî eğitim konusunu, bir yükseköğrenim konusunu bir Millî Eğitim Komisyonundaki arkadaşlarım kadar bilemem, ama bana bunu dikte ettirmek, bana “Bu konuda görüş serd et.” demek de benim anlayışıma göre zorbalıktır.

YAŞAR AĞYÜZ (Gaziantep) – Onlar razı, onlar razı…

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) – Ha, bu nedenle hepinizden özür diliyorum, hepinizden özür diliyorum.

KAYHAN TÜRMENOĞLU (Van) – O kadar da önemli değil.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) – Önemli, önemli, hakkını yedim Kayhan Bey.

KAYHAN TÜRMENOĞLU (Van) – Hakkımı helal ettim ben sana.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) – Tabii, bir başka konu: Değerli arkadaşlar, torba yasa bu yasanın, geçen yıl, ben, nisan ayında zannediyorum, özellikle sosyal güvenlik primleri ve vergi konusunda burada gündem dışı bir konuşma yaptığımda Sayın Çalışma Bakanı çıktı, dedi ki: “Türkiye’de böyle bir sorun yok. Bunu nereden çıkarıyorsunuz? Bizim kitabımızda, bizim aklımızda böyle bir yapılandırma, böyle bir şey yok.” dedi.

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Fikir babası sensin Mevlüt Bey.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) – Tutanaklara yazın o zaman. Bir dakika Sayın Canikli, bunu söylüyor musun, fikir babası ben miyim?

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Gecenin bu saatinde gerçekler ortaya çıkıyor.

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Suçüstü yakalandın.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) – Peki, o zaman fikir babası bensem benden eğer bu feyzi aldıysanız o zaman bir daha bir tane milletvekiliniz “Bu kanunun fikir babası CHP ve Aslanoğlu’dur.” desin, o zaman ben “Sensin fikir babası.” dersen inanırım.

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Söylüyorum, buradan söylüyorum, kayıtlara geçiyor.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Grup Başkan Vekilinin söylediği sayılmıyor mu?

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) – Şimdi, arkadaşlar, biz bu torba yasanın ilk maddeleri için, ilk yirmi maddesi için bu uğurda her şeyimizi yapalım. Bu uğurda insanlarımız için, KOBİ’lerimiz için, çalışanlarımız için her şeye hazırız biz. Âdeta yalvardım ben komisyonda. Bunu bir günde geçirelim yukarıdan, komisyondan; aşağıda bir günde buradan geçirelim. Grup Başkan Vekilim izin verdi bu konuda. Ama nerede? 3 Aralık-13 Ocak… Nerede? Nafile.

Değerli arkadaşlarım, bu kanuna şunu bilin ki hepimiz büyük destek verdik, ilk yirmi maddesine.

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Kesinlikle kabul ediyoruz.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) – Bu konuda hakkımızı yerseniz hakkımız size haram olsun. (CHP sıralarından “Bravo” sesleri, alkışlar)

BAŞKAN – Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmemiştir.”

BİR BAŞKA OTURUM..
Bu arada, yasa tasarısının görüşülmesiyle ilgili bir başka oturum sırasında CHP Milletvekili Aslanoğlu yine söz aldı. Aslanoğlu’nun 2004’te Malatya’da yaşanan don olayı ile üreticiye söz verilen paraların tamamının ödenmemesine ilişkin konuşması ve yaşananlar meclis tutanağına şöyle geçti:

“FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) – Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; hepinize saygılar sunuyorum.
Değerli milletvekilleri, tabii, Komisyon katılmadı, Hükûmet katılmadı. Burada dediğimiz olay şu: Ödenebilir bir faiz. Sadece bunu istiyorduk. Faizlerin birer çıt düşürülmesiydi. Başka bir şey istemiyorduk. Aslı astarı buydu.

Değerli milletvekilleri, bir önceki maddede FİSKOBİRLİK maddesi vardı. Ben soruyorum: Devlet insanların parasına el koyar mı? Devlet insanların parasını gasbeder mi? Bu söz benim değil, bu söz Sayın Hamzaçebi’nin bütçe konuşmasındaki sözüdür. Devlet insanların parasını gasbetmiştir. Aynı şekilde Ordu Milletvekili Sayın Rahmi Güner ve Giresun Milletvekili Sayın Eşref Karaibrahim’in de sözleridir. Siz 2004 yılında oluşan don olayı için insanlara söz verdiniz mi vermediniz mi? Bir dakika… Verdiniz mi vermediniz mi? Vereceğiz dediniz, parayı pul ettiniz. İnsanların 2005’te bir miktar, 2006’da bir miktar, yüzde 3, yüzde 5, yüzde 6, en sonunda insanların 169 milyon parasını gasbettiniz. Devlet alacağına şahin olabilir…

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Ödedik, ödeyeceğiz.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) – Ne zaman ödeyeceksiniz, ne zaman? Gün istiyorum, gün, gün. Gasbettiniz Sayın Canikli, gasbettiniz.

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Gasbetmedik, gabbetmedik.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) – Devlet para gasbetmez, devlet sözünü yerine getirir.

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Ödüyoruz.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) – Ne zaman ödeyeceksiniz? 2004-2010… Altı sene geçmiş. Daha para pul oldu. O insanlar o sene gübreciye, o sene işçiye verecek para bulamadılar. Yani altı sene sonra vereceğin parayı hiç… O zaman, buraya bir şey koyun: Biz altı sene ödemedik. Bu insanların parasını -aynı alacağınıza nasıl şahin oluyorsanız- TEFE/TÜFE oranıyla geri ödeyeceğiz deyin bu insanlara. O zaman, Sayın Canikli, size söylüyorum…

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Ben dinliyorum.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) – “Ödeyeceğiz.” diyorsun, “Ödeyeceğiz.” diyorsun.

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Biz ödüyoruz zaten.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) – O zaman, koyun buraya, TEFE/TÜFE oranıyla ödeyeceğiz deyin. Nasılsa insanlardan TEFE/TÜFE oranıyla geçmişten gelen alacağınızı hesaplıyorsunuz…

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – 3 katrilyon ödedik.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) – Ben anlamam. 2004’te oldu mu bu don? Söz verdiniz mi?

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – 3 katrilyon ödedik.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) – İnsanların bu kadar alacağı var dediniz mi, dediniz mi?

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – 3 katrilyon ödedik.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) – 2004, 2006…

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Bakın, anlamıyor musunuz, 3 katrilyon ödedik.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) – Ordu milletvekilleri, Trabzon milletvekilleri, Giresun milletvekilleri, çıkın, çıkın… Altı yıl geçmiş aradan, altı yıl, altı yıl!

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – 3 katrilyon ödedik.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) – Ben anlamam.

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Anlamıyorsun işte!

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) – Ödeyeceğiz diyeceğiniz rakam… Çiftçinin 169 milyonu var mı, yok mu? 169 milyon borç sözü verdiniz mi, vermediniz mi? (AK PARTİ sıralarından “Vermedik.” Sesleri)

Sayın Canikli, “Vermedik.” diyorlar, Sayın Canikli, “Vermedik.” diyorlar, “Söz vermedik.” diyorlar, doğru mu?

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Biz yarısını verdik, ayrıca 3 katrilyon ödeme yaptık.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) – Arkadaşlar, sene 2004, sene 2010; bu insanların parasını ödeyin, bu insanların parasını…

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Ödüyoruz, rahat olun.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) – Buraya, bu torba yasaya bir şey koyun. Gelin, devlet, ödemediği alacağı da TEFE/TÜFE oranıyla bir faiz üzerinden öder diye bir madde koyalım.

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – Ferit Bey, biz ödüyoruz, canınızı sıkmayın.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) – Değerli arkadaşlarım, “Ödüyoruz.” değil, ne zaman ödeyeceksiniz? Çıkın burada, çıkın burada, ne zaman ödeyeceğinizi söz verin, ben de diyeyim ki teşekkür ederim.

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) – 3 katrilyon ödedik, ödüyoruz.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) – Para pul olmuştur, para yok olmuştur. Çiftçi altı yıldır parasını alamamıştır. Hiç değilse bu insanlara TEFE/TÜFE oranıyla ödeyin. Hepinize saygılar sunuyorum.

Teşekkür ederim. (CHP, MHP ve BDP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Aslanoğlu. Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmemiştir.”

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."