Final

Örnek Resim


Malatyalife Residence

Malatya Haber -

‘Hak ve Özgürlük İçin Alandayız’

‘Hak ve Özgürlük İçin Alandayız’
  • 27.12.2015

1 Mayıs İşçi Bayramı Emeksiz Caddesi Üst Kavşağı’nda (100. Yıl Kavşağı) kutlanacak.

KESK’in öncülüğünde bazı siyasi partiler ve sendikaların da katıldığı organizasyon kapsamındaki kutlamaların, Perşembe günü saat 12.00’de gerçekleştirileceğini belirten 1 Mayıs Düzenleme Kurulu Başkanı, Eğitim Sen Şube Başkanı ve KESK Dönem Sözcüsü Tarık Kaya, yaptığı açıklamada, “Bizler insanca yaşamak, onurlu yaşamak istiyoruz.Bu yüzden taşeron çalıştırmayla, özel istihdam bürolarıyla, esnek çalıştırmayla, sözleşmeli personel uygulamalarıyla köle olmaya direniyoruz.Bu yüzden kıdem tazminatımıza, örgütlenme hakkımıza sahip çıkıyoruz.Bu yüzden grev ve gerçek toplu sözleşme ile örgütlenme ve siyaset yapma hakkımızın engellenmesine karşı çıkıyoruz” dedi. Kaya, açıklamasını özetle şöyle tamamladı: 

“Bizler insanca ve onurlu yaşamak istiyoruz. Bu yüzden ölümüne çalıştırılmaya, simit hesabıyla yapılan artışlara, pazarda alınıp satılan bir meta muamelesi görmeye hayır diyoruz.1 Mayıs günü saat 12.00 bütün Emekçileri Emeksiz Alt Kavşağında başlayacak olan mitingimize davet ediyoruz.”

1 MAYIS AÇIKLAMALARI..

Öte yandan, İşçi Bayramı dolayısıyla siyasiler ve bazı sivil toplum örgütü temsilcileri de açıklamalar yaptılar.

AKP Malatya Milletvekili Cemal Akın, yaptığı açıklamada, “1 Mayıs, Ülkemizde ilk kez hükümetimizin attığı adımlarla 2008 yılında “Emek ve Dayanışma Günü”, 2009 yılında ise resmi tatil ilan edilmiştir.

Emekçimizin, işçimizin, memurumuzun, emeklimizin beklentilerinin ve taleplerinin karşılanması, haklarının korunması, sorunlarının çözülmesi, şüphesiz ülkemizdeki huzur, barış ve istikrarın temel unsurlarından birini oluşturmaktadır. Hükümetlerimiz, bu anlayışla diğer alanlarda olduğu gibi çalışma hayatında da muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak için önemli adımlar atmış, ihtiyaç duyulan reformları kararlılıkla hayata geçirmiştir. 

Bu düşüncelerle, 1 Mayısın Ülkemizdeki barış ortamını güçlendirmesi, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmesi emek ve dayanışma kavramlarına yakışır şekilde her türlü tahrik ve gerginliklerden uzak bayram havasında kutlanması dileklerimle, Ülkemizin gelişmesinde ve kalkınmasında en büyük pay sahibi olan tüm çalışanlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü tebrik ediyor, selam ve saygılarımı sunuyorum.”dedi.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da şu açıklamayı yaptı:

“1 Mayıs; İşçilerin, alınteri ile yaşayanların, emekçilerin ve kaderini emekçilerle birlikte görenlerin birlik ve dayanışma günü. Yaklaşık 150 yıldır olduğu gibi bu yılda emekçiler dünyanın her yerinde ülkelerinin en büyük meydanlarında, sokaklarında 1 Mayısı kutlayacak.

1 Mayıs tarihsel anlamına uygun şekilde, işçi ve emekçilerin bir sınıf olarak sosyal, ekonomik ve siyasal taleplerini dile getirdiği özel bir gün. Ancak ülkemizde her sene 1 Mayısa günler kala Taksim tartışmaları ve 1 Mayıs gerilimi yaşanıyor. Bu tamamen iktidarın kör inadından ve başbakanın her şeyi kontrol etme arzusundan kaynaklanıyor.

Taksim, Tayyip Erdoğan ve AKP için bir inatlaşma, kutuplaşma aracı olarak algılanabilir. Ama emekçilerin zihninde ve yüreğinde taşıdıkları umutlar ve yaşadıkları acılar, Tayyip Erdoğan’ın inadının fersah fersah ilerisindedir.

Ülkemiz, AKP iktidarıyla birlikte sendikacıları, gazetecileri,milletvekilleri, öğrencileri, aydınları cezaevlerinde tutuklu bulunan, insan hak ve özgürlüklerinin her geçen gün gerilediği, zulmün hayatın her alanına işlediği bir süreç yaşanmaktadır.

İşte bu tablonun gölgesinde, Türkiye işçi ve emekçi sınıfının birlik ve dayanışma Günü her zamankinden çok daha büyük önem taşımaktadır. 1 Mayıs’ın tarihsel anlamına yakışır bir şekilde geçeceğine inanıyor, tüm emekçilerin 1 Mayıs İşçi Bayramını kutluyorum”

Hizmet-İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Bünyamin Geleri de, 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle yaptığı açıklamada, “HAK-İŞ Konfederasyonu üyeleri olarak bizler, alanlardayız. Kayseri’de, 81 İlde, Bütün Türkiye’de alanlardayız. “Bizler bugün, ülkemizin işçileri, kamu çalışanları, emeklileri, işsizleri, yoksulları, kadınları, gençleri, engellileri ve sivil toplum örgütleri olarak, tüm dünya emekçilerinin dayanışma içinde 1 Mayıs’ta alanlarda olduğunu biliyoruz.

Bizler, haklar için, özgürlükler için, demokrasi için, saygın bir iş için, baskısız, güvenli ve güvenceli çalışma hayatı, insan onuruna yaraşır bir yaşam için birlikteyiz. Tüm renkleriyle barış içinde yaşayan, daha özgür, daha müreffeh, demokratikleşmeyi tamamlamış bir Türkiye için alanlardayız.

Ülkemizin bugünü ve geleceği için, ülkemizin bütünlüğü, insanlarımızın birlik, beraberlik ve kardeşliği için, Türkiye’de insanlarımızı ve çalışanlarımızı üzen tüm sorunların çözümüü için alanlardayız. Çözüm sürecinin başarıya ulaşması için alanlardayız.

Bizler, sosyal barış, sosyal adalet, eşitlik, insan onuruna yaraşır iş ve yaşam, sendikal hak ve özgürlük taleplerimiz için 1 Mayıs 2014’de Kayseri başta olmak üzere tüm Türkiye’de alanlardayız. Taşeronlaşmaya Hayır Dediğimiz için, Modern kölelik haline gelen Taşeronlaşma sorununun çözülmesi için alanlardayız. Geçici işçilerin, mevsimlik işçilerin sorunlarının çözümü için alanlardayız. Kamuya Kadrolu İşçi alınmasını istediğimiz için alanlardayız.

İş kazalarının, güvencesiz, kuralsız çalışmanın sona erdirilmesi için, işsizliğin azaltılması ve düşük ücret politikasına son verilmesi için alanlardayız. Ücretlerden kesilen ağır vergilere hayır dediğimiz için alanlardayız. Kayıt dışı çalışmanın sonlanması için, sendikalara üye olan işçilerin işten atılmaması için alanlardayız.

Daha geniş sendikal hak ve özgürlük talebimiz için, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunundaki barajların ve kısıtlamaların kaldırılması için alanlardayız. 12 Eylül ve 28 Şubat başta olmak üzere tüm antidemokratik süreçlerde oluşan mağduriyetlerin giderilmesi için alanlardayız.

Bizler, özgürlükçü, katılımcı, sivil ve demokratik anayasa için; inanç ve düşünce özgürlüğü için alanlardayız. Ülkemiz üzerine oynanan oyunlara, son dönemlerde artan kaos yaratma çabalarına, demokrasi dışı yöntemlere, darbe girişimlerine karşı olduğumuz için alanlardayız.

Kıdem tazminatı hakkımızın korunmasını, İşsizlikle etkin mücadele istiyoruz. İnsan onuruna yaraşır saygın iş istiyoruz. Eşit İşe, Eşit Ücret istiyoruz. İşsizlik Sigortası Fonu’nun amacı dışında kullanılmasına karşı çıkıyoruz. Sağlık ve sigorta alanındaki haklarımızın güçlendirilmesini istiyoruz. Asgari ücretin insan onuruna yakışır olmasını, vergi adaletsizliğinin giderilmesini istiyoruz. Ücretlerdeki ağır vergi yüküne hayır diyoruz. İş cinayetlerinin önlenmesini, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin artırılmasını istiyoruz. Özelleştirmelerle sosyal yıkımların yaşanmamasını istiyoruz.

Din, vicdan ve düşünce özgürlüğünün toplumun tüm kesimlerine hâkim kılınmasını istiyoruz. Doğal yaşam ve ekolojik çevrenin korunmasını istiyoruz. Yoksulluğun önlenmesini, Asgari Gelir Desteği uygulamasına geçilmesini istiyoruz.

Aile Yardımı Sigortasının kurulmasını istiyoruz. Çalışanlara yönelik şiddet ve mobbingin önlenmesini istiyoruz. Kadına yönelik şiddetin engellenmesini, istihdamda kadın ve gençlere daha çok yer verilmesini istiyoruz. Annelik hakkının korunmasını, kreş ihtiyacının karşılanmasını, tüm çalışanlar için ebeveyn izni istiyoruz. Engellilerin toplumsal yaşama eşit bireyler olarak katılmasının sağlanmasını istiyoruz. Gençlerin eğitim, staj ve işe giriş imkânları geliştirilsin istiyoruz. Herkesin barış içerisinde, huzur ve güven ortamında, birlik ve dayanışma içerisinde yaşadığı bir Türkiye istiyoruz.”dedi.

Eğitim- İş Malatya Temsilcisi Feyzullah Çelik de, açıklamasında şöyle dedi:

“Her türlü hak alma çabasının ve mücadelesinin baskı ve şiddet ile durdurulmak istendiği, işsizlik ve yoksulluğun kalıcılaştığı, sağlık ve eğitim alanının ticarileştiği, gazetecilerin, sendikacıların, aydınların tutuklandığı, sendikal hak ihlallerinin sürdüğü, baskının hakim olduğu bir dönemden geçmekteyiz.

Böylesine bir süreçte yüzü bağımsızlıktan, demokrasiden, özgürlükten yana olan tüm antiemperyalist kesimlerin kol kola girmeleri kaçınılmazdır.

Gün, etnik ve dinsel kimliklerin öne çıkarıldığı gün değil, tıpkı 1886 yılında olduğu gibi sınıf dayanışmasının öne çıkarılacağı; sömürüye karşı iş, ekmek ve özgürlük, sömürgeciliğe karşı bağımsızlık bayrağının dalgalandırılacağı gündür.

Bu amaçla; AKP’nin yağma ve talan düzenine karşı; düşük ücret, ağır çalışma koşulları, işçi kıyımları, taşeronlaştırma ve esnek çalışmaya karşı; İşten çıkarılmalara ve iş cinayetlerine karşı; sendikasızlaştırma ve kamu emekçilerini güvencesiz bırakma girişimlerine karşı; 4+4+4 yasası ile getirilen ırkçı, bölücü gerici eğitim sistemine karşı; haklarımıza ve geleceğimize sahip çıkmak, çocuklarımızın eğitimli ve sağlıklı, güven içinde yaşayabileceği bir ülke için Eğitim-İş olarak; 1 Mayıs’ta alanlardayız.”

1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada işçilerle ilgili taleplerini dile getiren Demokrat Eğitimciler Sendikası Malatya İl Başkanı Veysel Fırat, “ Bu günün bayram olarak kutlanmasını anlamlı ve yerinde buluyorum. Hükümetin verdiği bu tatili işçilerin kazanımı olarak görüyorum.

Ülkenin asıl emekçileri asgari ücretliler, en fazla çalışan en az ücret alan ve en çok ezilen büyük yığınlardır. Ama bu İşçi Bayramı’nda hiç yeri olmayan da onlardır. Onların sendikal hakları da yoktur zaten. Öyle bir girişimde bulunsalar işten çıkarılacaklarını biliyorlar zaten. Malatya’da çalışanların yüzde 80’i özel sektörde çalışan asgari ücretliler ama sendikalıların yüzde 95’i de devlet kadrolarında asgari ücretlilere göre dolgun ücretle çalışan iş garantisi olan emekçilerden oluşmaktadır. Bu tezat durum giderilmeden işçi bayramından söz etmek ancak kendi kendimizi kandırmak olur.

Biz sendika olarak asgari ücretlilerin sendikal haklarını kullanabilmeleri için yasal düzenlemelerin yapılmasını, sendikal çalışmalarından dolayı işten çıkarılmaların önlenmesini, asgari ücretin en az memur maaşına eşit hale getirilmesini bekliyoruz. Bu isteklerimizin gerçekleşmeden İşçi Bayramı olamayacağı kanaatinde olduğumuzu kamuoyunun bilmesini istiyoruz” şeklinde açıklamasını tamamladı.

ARŞİV FOTO: Malatya’da geçen yıl yapılan 1 Mayıs kutlamasından

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."