Final

Örnek Resim


Malatyalife Residence

Malatya Haber -

II. Uluslararası Kayısı Sempozyumu

II. Uluslararası Kayısı Sempozyumu
  • 26.12.2015

Malatya Belediyesi tarafından, kayısının dünya piyasalarında daha iyi bir şekilde tanınmasını ve yeni pazarlar bulunmasını sağlamak amacıyla ilki geçtiğimiz yıl yapılan “Uluslararası Kayısı Sempozyu”nun ikincisi yapıldı.

14 Temmuz Cuma günü Belediye Konferans Salonu’nda başlayan Uluslararası Kayısı Sempozyumu’nun birinci oturumuna, Vali Halil İbrahim Daşöz, CHP Malatya Milletvekili Mevlüt Aslanoğlu, Belediye Başkanı Cemal Akın, AKP MKYK Üyesi Öznur Çalık, Defterdar Fikret Ünal, Tarım İl Müdürü Ahmet Güldal, Yurt içinden ve yurt dışından 100’e yakın iş adamı, ithalatçı ve bilim adamı ile Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis üyeleri, bazı vakıf-dernek-oda başkanları, akademisyenler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasından sonra Sempozyumun sunumunu yapan Malatya Belediyesi İştirakler Müdürü Erhan Soğukpınar, düzenlenen toplantı ile kayısı ihracatçıları ile ithalatçılarını bir araya getirerek, kayısının uluslar arası arenada daha fazla tanınmasını ve ihracat potansiyelinin artırılmasını amaçladıklarını söyledi.

Sempozyumun açış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Cemal Akın’da yaptığı konuşmada, Malatya şehir ekonomisinin can damarı olan kayısı ile ilgili hemen her yıl farklı kelimelerle aynı sorunların tartışıldığını belirterek, bugüne kadar yapılan toplantıların hepsinin içe dönük etkinlikler olduğunu, ancak sempozyum ile kayısıya dair sorunları uluslar arası ölçekte ve dış dünyaya dönük olarak masaya yatırdıklarını söyledi.

Kayısının besin ve ekonomik değerinin çok yüksek olmasına rağmen, özellikle pazarlama aşamasında ve tanıtımında yaşanan sorunlar nedeniyle arzu edilen katma değeri sağlayamadığını ifade eden Belediye Başkanı Akın, “Elbette sorunlar sadece pazarlama ve tanıtımında sınırlı değildir. Bu sorunları besleyen üretim biçimi, ilaçlama, geleneksel hasat alışkanlıkları, kükürtleme, kurutma ve yıldan yıla değişkenlik gösteren rekolte düzeyinden kaynaklanmaktadır.

Ancak bu sorunlar aşılmaz sorunlar değildir. Önemli olan, kayısıdan doğrudan ya da dolaylı olarak fayda sağlayan tarafların aynı hedef etrafında birleşmesi ve aynı çözüm dilini kullanmasıdır. Dünya’da henüz kayısımızı tanımayan çok sayıda pazar var. Çok iyi bir tanıtımla yeni pazarların bulunması zor değildir. Temel meselemiz mevcut piyasadaki pazarlama sorunlarını gidermek ve yeni pazarlar bulmaktır” dedi.

Akın, bugün ikinci defa üretici, ihracatçı ve ithalatçının aynı platformda bir araya getirildiğini belirterek, “Kayısıya dair sorunların çözüm adresi bu şehir olacaktır. Bu irade bu şehirde vardır. Ancak bu çözümü ararken dünyanın değişen ekonomi ve ticaret anlayışı, tanıtım ve reklâm stratejileri yol gösterici olmalı ve kayısının dünya çapında dağıtımını yapan ithalatçılar da çözümün içinde olmalıdır” dedi.

Akın’ın ardından kısa bir konuşma yapan Malatya Milletvekili Mevlüt Aslanoğlu ise kayısının Malatyalı’nın ekmeği olduğunu, her şeyi olduğunu belirterek, kayısıya destek verilmesini istedi. Aslanoğlu, kendisinin kayısıya destek vermek amacıyla geçen yıl 4 ton kayısı alarak İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerdeki dostlarına, arkadaşlarına gönderdiğini söyledi.

Aslanoğlu’nun ardından bir konuşma yapan Vali Halil İbrahim Daşöz ise yaptığı konuşmada, Sempozyumda tartışılacak konunun birçok bakımdan önem arzettiğini ifade ederek, “İlimizde 60 bin ailenin yani 300 bin nüfusun geçim kaynağı. Bu kadar geniş toplumsal tabanı olan bir sektör her yerde karşımıza çıkmıyor. Ayrıca, kayısı bizim en önemli kuru meyve ihraç ürünlerimizden biri” dedi.

Kayısının, özellikle de kuru kayısının dünyada tekel ürünlerden biri olduğunu belirten Vali Daşöz, “Çünkü dünya kuru kayısısının yüzde 80’ini Türkiye, Türkiye kuru kayısısının yüzde 95’ini Malatya üretiyor. Yaş olarak da daha düşük bir orana sahip olmamıza rağmen, yine de önemli bir kaynak sahibiyiz Malatya olarak. Bu bakımından büyük önem taşıyor.

Bu işin doğru bir şekilde üretilip, doğru bir şekilde tüketilmesi ve aradaki zincirin sağlıklı bir şekilde işlemesinde hepimizin hem vicdani olarak, hem insani olarak, hem bir tüketici olarak katkı sağlamamız gereken bir konu.

İşte bu tür toplantıları ticarette bir enstrüman olarak kullanabilirsek, bu toplantılar gerçekten amacına ulaşacaktır. İnanıyorum ki bu toplantının ortaya koyacağı sonuçlar, bizim üreticimizden, İngiltere’deki tüketiciye kadar herkese olumlu yansımaları olacaktır. Bu nedenle bu toplantıyı düzenleyen Belediyemize ve katkı sunacak herkese teşekkür ediyorum” dedi.

I. OTURUM
Yapılan açış konuşmalarının ardından II. Uluslar arası Kayısı Sempozyumunun Birinci oturumuna geçildi. Birinci oturumun başkanlığını TİDAV Genel Başkanı Ahmet Serdar Yenice yaptı. Yenice oturumun açış konuşmasında, kendilerine yapılan davetten çok büyük mutluluk duyduklarını belirterek, daveti alır almaz yurt dışındaki diğer ilgili kişiler ile birlikte çok az zamanları olmasına rağmen hemen Malatya’ya geldiklerini ve bu nedenle Belediye Başkanı Akın’a teşekkür ettiklerini söyledi.

Yenice konuşmasında, Sempozyum süresince kayısı konusunda uzman bilim adamları tarafından katılımcılara ayrıntılı bilgiler verileceğini söyleyerek sözü ilk olarak Prof.Dr. Jules Janıck’e verdi.

Prof. Janıck, sinevizyonda gösterilen resimler ve fotoğraflar eşliğinde kayısının tarihsel gelişimi ve çeşitleri hakkında bilgiler verdi. Konuşmasında Malatya’da bulunmaktan son derece mutlu olduğunu da belirten Janıck, kayısının dünyanın en kaliteli ve faydalı meyvelerden biri olduğunu ifade ederek, “ileri baktığımız kadar geriye de bakmamız lazım. Kayısı binlerce yıl geçmişi olan bir meyve ve o günlerden bu günlere kadar hep değer verilen bir ürün olmuştur. Kayısı çok uzun yıllar önce de yine tezgahlardaki yerini hep muhafaza etmiştir” dedi.

Prof. Janıck, birinci oturum ile ilgili konuşmasını Shakespeare’in “Kayısılara güvenmeye devam ediniz” sözü ile tamamladı.

Sempozyumun ikinci konuşmacısı olan ve halen Fransa’da yaşayan Prof.Dr. Ziya Günata’da yaptığı konuşmada, kayısıdaki avome maddesi üzerine çalışmalar yapmakta olduğunu ancak, sempozyumun asıl konusunun kayısıda yaşanan ihracat ve pazarlama sorunu olduğunu söyledi.

Prof. Günata, Malatya’da bulunduğu süre içerisinde kayısı ile ilgili çeşitli sorunlar tespit ettiğini ve bu sorunlara karşı çeşitli önerilerde bulunacağını belirterek, Malatya’da öncelikle bir “Kayısı Enstitüsü”nün kurulması gerektiğini söyledi. Prof. Günata, kayısı üreticilerinin gerçek anlamda kooperatif kurarak bir araya gelmeleri gerektiğini de ifade ederek, dünyanın artık doğal ürünlere yöneldiklerini ve tercih ettiklerini bu nedenle gün kurusu denilen kayısı ile ilgili çalışmalara ağırlık verilmesinin önemine değindi.

Sempozyumun birinci oturumunun son konuşmacısı Prof.Dr. Fatih Yıldız ise Kayısı Gıda Güvenliği: Gıda İzlenebilirlik Bilgi Sistemi Tasarımı ve Uygulaması üzerine bir konuşma yaparak, bugün Avrupa’da yasal olarak gıdaların izlenilebilir olduğunu Türkiye’ye de 2008 yılına kadar süre verildiğini ve Türkiye’nin de bu sisteme geçmesi gerektiğine değindi.

Prof.Dr. Yıldız, “5179 sayılı Gıda Yasasının 16. maddesinde belirtildiği gibi, gıdaların izlenilebilir olması gerekmektedir. Yanı bu bir yasal mecburiyettir. Bu nedenle Valilik, Belediye, Firmalar, Tarım Kuruluşları, üreticiler birlikte hareket ederek bunu gerçekleştirmeleri lazım” dedi.

II. OTURUM
II. Uluslar arası Kayısı Sempozyumu’nun öğleden sonra yapılan ikinci oturumu Avrupa – Türk İşadamları Konseyi Başkanı Aziz Şahin Başkanlığında yapıldı. II. Oturumda Kayısı Birlik Genel Müdürü Serhan Beyhan, Kayısı İhracatçıları Dernek Başkanı Ömer Memur ve Güneydoğu İhracatçılar Birlikleri Genel Sekreteri Fahrettin Canpolat konuşma yaptılar.

Kayısı Birlik Genel Sekreteri Serhan Beyhan yaptığı konuşmada, kayısı üreticilerinin bilinçli olduklarını ancak önlerindeki bürokratik engellerle uğraştıklarını belirterek, Kayısı Birliğin kuruluşu ve yapısı hakkında bilgiler verdi.

Daha sonra konuşan İhracatçılar Dernek Başkanı Ömer Memur ise, Kayısı ihracatındaki son durum, kayısıda arz-talep dengesi, ihracat ve kazancın yıllara göre dağılımı hakkında bilgiler vererek, kayısı önündeki sorunların aşılması için güçlü bir birliğe ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Ömer Memur, Kayısı Borsası’nın şu an ABD’de kurulmuş olduğunu, halbuki bunun Malatya’da kurulması gerektiğini de ifade ederek, üreticilerin alternatif ürünlere yönelmesi gerektiğini dile getirdi.

Güneydoğu İhracatçılar Birlikleri Genel Sekreteri Fahrettin Canpolat ise Güneydoğu İhracatçılar Birliğinin yapısı ve çalışmaları ile hedefleri hakkında bilgiler verdi.

Öte yandan Sempozyuma katılan konuşmacılar dinleyicilerden gelen soruları da ayrıntılı bir şekilde cevapladılar.

CUMARTESİ GÜNÜ..
II. Uluslararası Kayısı Toplantısının 2. günü olan 15 Temmuz 2006 Cumartesi günkü toplantısı İl Özel İdare toplantı salonunda yapılacak. Saat 10.00’da 3. oturum yapılacak. Oturum sonunda öğlen arası verilecek. Bilahare toplantıların son oturumu saat 14.00’de başlayacak ve Kayısı Sempozyumu bu oturum ile sona erecek.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."