Final

Örnek Resim


Malatyalife Residence

Malatya Haber -

‘İlk Sırada Kayısıyı İlettik’

‘İlk Sırada Kayısıyı İlettik’
  • 27.12.2015

MÜSİAD Malatya Şube başkanı Namık Şahin, dernek tarafından ekonomik konularda yapılan anketin sonuçlarını açıkladı ve Malatya ile ilgili olarak Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’a ilettikleri sorunlar hakkında bilgi verdi.

Dernek binasındaki toplantıda açıklamalarda bulunan Şahin, şunları söyledi:

“Kurulduğu günden bu yana, Türkiye ekonomisine katkıda bulunmayı hedefleyen bir Sivil Toplum Kuruluşu olan MÜSİAD;2010 yılı Ekonomik Gelişmeleri değerlendirmek,2011 yılı beklentilerini kamuoyu ile paylaşmak ive MÜSİAD Genel Merkez tarafından yapılan Anket Sonuçlarını sizlerle paylaşmak istiyorum.

412 MÜSİAD üyesinden alınan anket sonuçlara göre, 2009 küresel krizden etkilenmeyenlerin oranı % 37,olumsuz etkilenenlerin % 67 sininde 2010 yılında krizden kurtulduğunu belirtmişlerdir.

2010 yılında krizden kurtulduğunu belirtenlerin oranı % 67 olmuştur. Ayrıca üyelerin % 70 gibi bir çoğunluğu hükümetin kriz için aldığı tedbirlerin yeterli olduğunu ve krizin en iyi bir şekilde yönetildiğini ifade etmişlerdir.

Üyelerin % 82 gibi oldukça büyük bir kısmı, ülkemizin yaşadığı önceki krizlerden alınan derslerle, hayata geçirilen önlemlerin 2009 yılı krizinin daha çabuk atlatmamıza yardımcı olduğunu düşünmektedir.

Anketle çıkan diğer bir çarpıcı sonuç ise MÜSİAD üyelerinin % 62 sinin 2010 yılında yatırım yaptığıdır. Bununla beraber üyelerimizin % 68 i bu dönemde yeni eleman alarak istihdam artışına katkı sağlamıştır.

Elde edilen bu başarıları sürdürebilir olmak için, ülkede güven ve istikrar ortamı korunmalıdır. Referandum sonucunda demokratikleşme adına yakalanan olumlu tablonun, kapsamlı sivil bir Anayasa, ilave ikinci nesil reformlar ve iyileştirme çalışmaları ile devam etmelidir.

2011 Haziran ayında seçime girecek tüm partilerin herhangi bir popülizme girmeden mali disiplini bozacak ve ileride ülkeyi tekrar sıkıntıya sokabilecek, afakî ve hayali vaatlerde bulunmaması elzemdir.

2011 yılı beklentileri yapılan anketin sonuçlarına göre, bu yılın firmalar için olumlu geçeceğine inanan % 92 lik kısım açıkça dile getirmektedir. Üye işletmelerin % 78 e yakın oranın, yeni yılda yatırım yapmayı planlamasında büyüme adına sevindirici bir haberdir.

Yine % 78 lik bir dilimin yeni eleman alacağını belirtmiş olması, istihdamda iyileşmenin 2011 de devam edeceğine dair olumlu bir gelişmedir. İkinci kriz söylemlerine firmaların ancak % 13 ünün katıldığı bir başka deyişle kısa vadede yeni bir ekonomik kriz olmayacağını belirten firmaların oranının % 87 olduğunu belirtmek istiyorum.

2010 yılında ABD, JAPONYA ve AB ülkeleri gibi gelişmiş ülkeleri gibi, gelişmiş birçok ekonominin yüzde 1 ila 4 arasında bir bantta büyüme sergilerken Türkiye nin ilk üççeyreği yüzde 8,9 büyüme ile kapattığını, dünyada Çin’den sonra en büyük ikinci büyümeyi gerçekleştirdiğini görmekteyiz

Küresel işsizliğe, kriz öncesi ve sonrası rakamlarla bakıldığında, birçok gelişmiş ülkede korkunç oranlarda artış gözlemlediklerini örnek vermek gerekirse İspanya için % 66,ABD için % 55,İngiltere için % 30 olarak bu oranın TÜRKİYE için sadece yüzde 5,5 olarak gerçekleştiğini görebiliriz. Bu nedenle 2009 Şubat ayında % 16,1 e ulaşan işsizlik oranının,2010 Eylül ayında yüzde 11,3 e düşmüş olasını kayda değer bir gelişme olarak değerlendirmeliyiz.

Tüm bu olumlu gelişimler ışığında MÜSİAD Malatya şubesi olarak 2011 yılını yatırım ve istihdam yılı olmasını beklediğimizi, ekonomideki bu olumlu havanın Malatya ve Bölgemize katkı sağlamasını bekliyoruz.

MÜSİAD Malatya şubesi olarak 05-06 Ocak 2011 tarihlerinde Ankara’da Başkan ve Başkan Yardımcılarımızın katıldığı Genişletilmiş Başkanlar Toplantısına, Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Sayın Ali Babacan katılmış bu kapsamda Malatya’nın sorunlarının sayın Babacan’a iletilmesi imkanı bulunmuştur.

Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Sayın Ali Babacan’a sunulan Malatya raporunda İlimize ilgili sorunlar ve çözüm önerileri arasında kuşkusuz Kayısı ilk sırada yer almıştır.

Devlet Bakanı Sayın Ali Babacan’a iletilen raporda aşağıdaki maddeler bulunmaktadır.

Tarımsal ürünlerde ihracat iadesi yardımlarına ilişkin;

26.01.2001 tarih 24299 sayılı resmi gazetede yayınlanan ‘tarımsal ürünlerde ihracat yardımlarına ilişkin’ para-kredi ve koordinasyon kurulunun 2001/1 Nolu tebliğinde ihracat iadesi verilen ürünler arasında, İlimizin en önemli gelir kaynağı olan kuru kayısı ve çeşitleri bulunmamaktadır.

Uygulanmakta olan bu tebliğde kuru erik, elma, şeftali, armut, Hindistan cevizi, ayva, muz gibi meyveler faydalanmaktadır. Kuru kayısınında bu tebliğ kapsamına alınarak yararlanmasını sağlamak, ilimiz ihracatçı ve üreticilerine katkı sağlayacaktır

Vagon Onarım Fabrikası

Şehrimizin kanayan yarası haline gelmiş bulunan 30 yıldır atıl vaziyette duran vagon onarım fabrikasının ekonomiye kazandırılması gerekmektedir. Bunun için piyasa şartlarının çok üstünde bedel talep edilmesinden dolayı özelleştirilme prosedürleri ile değerlendirilmesinin önü tıkanmaktadır. Söz konusu tesisin aktif hale getirilmesi için sanayicilerimizin teklifleri değerlendirilerek istihdam ve teknolojik getiri önceliğiyle sanayicilere devri bir an önce yapılmalıdır. Arzu edildiğinde sanayicilerimizin teklifleri de bakanlığımıza takdim edilecektir.

Eximbank Kredileri.

Eximbank kredileri çeşitli bankalara tahsis edilerek bankalar üzerinden dağıtılmaktadır. Ancak söz konusu bankalar kendilerine tahsis edilen Eximbank kredilerini gelişmiş bölgelerde ve büyük müşterilerine kullandırmaktadırlar. Bu durumda az gelişmiş bölgelerdeki KOBİ’lerin Eximbank kredilerine erişimi çok zor olmaktadır. Bu haksızlığın giderilmesi için Eximbank kredi limitlerinin KOBİ’lere ve bölgelere kote (tahsis) edilerek gelişmekte olan bölgelerimizin ihracat potansiyelinin desteklenmesi gerekmektedir.

Leasingde uygulanan KDV istisnası

Leasingdeki uygulanan KDV istisnasının kaldırılmış olması ülkemizin makine imalat sektörünü olumsuz etkilemiştir. Yerli makine kullanımında leasing deki KDV istisnası tekrar getirilmelidir.

İthalatta uygulanan gümrük tarifeleri

İthalatta uygulanan gümrük tarifeleri ülkemiz menfaatlerine hizmet etmemektedir. Hammadde ithalatında gümrük uygulanmakta ama mamul ithalatında muafiyet uygulanmaktadır. Bunun anlamı şudur: sanayici hammaddeyi ithal edip istihdam oluşturması yerine direkt mamul ithal edip dış ülkelerin istihdamı teşvik edilmektedir. Bu konudaki bir hassasiyetle istihdam kapasitemiz artabilir, cari açığımız azaltılabilir.

Sürgü Kaynak Suyunun Şişelenerek Ekonomiye Kazandırılması;

İlimizin yaklaşık 60 km batısında Sürgü Beldesi sınırları içerisinde mülkiyeti İl Özel İdaresine ait 140 Litre-saniye debili çok kalitesi bir içme suyu kaynağı bulunmaktadır. Bu suyun şişelenerek satışının yapılması ve ekonomiye kazandırılması için ödeneğe ihtiyaç duyulmaktadır.

Fırat Demiryolu Projesi;

İlimiz ile Elazığ ili Baskil ilçesini birbirine bağlayan Karakaya Baraj Gölü üzerinde inşa edilmiş olan Fırat Demiryolu köprüsü üzerinde yapılan etüt ve tetkikler sonucu hazırlanan karayolu geçişi sağlayacak köprü için ödeneğe ihtiyaç duyulmaktadır.

İşgem Projesi;

İlimizde iş kurmak isteyen müteşebbislere destek sağlamak ve istihdamın artırılması amacıyla Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından İl Özel İdaresine tahsis edilen TEKEL Tütün Depolarının işyerine dönüştürülebilmesi için altyapı ve inşaat tadilat maliyeti olarak ödeneğe ihtiyaç duyulmaktadır. Proje uygulamaya sokulduğunda 2.000 kişi istihdam edilecektir.

Ipa Katılım Öncesi Mali Yardım Projesi:

Malatya İl Özel İdaresi tarafından hazırlanarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı sorumluluğunda yürütülen, Avrupa Birliğine Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (Instrument for Pre- Accession Assistance – IPA) olarak adlandırılan program çerçevesinde, Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı kapsamında sunulan ve ilimiz için çok önemli görülen Kayısıya bağlı Sanayi Altyapısının Geliştirilmesi başlığından “Temiz ve Yenilenebilir Enerji (Toprak, Solar) Kaynakları Kullanılarak, Kayısı ve Yaş Meyvenin İç ve Dış Piyasaya Arz Süresinin Uzatılması” projemiz fonlanmaya hak kazanmıştır.

Tüm değerlendirme süreçlerini başarı ile geçen ve fon kaynakları planlaması gereği 2011 yılında uygulamaya geçirilmesi programlanan projenin genel hedefi;
Dünyanın kayısı başkenti Malatya için en önemli geçim kaynağı kayısının,
• İç ve dış pazarda hak ettiği ekonomik değeri kazanabilmesi için profesyonel ve teknolojik bir yapılanma oluşturmak,
• Temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanılarak tesis edilmiş soğuk hava depoları ile depolama yaparak pazarlama süresini uzatmak,
• Kalibrasyon ile kayısı ve yaş meyvede standart ve kalite oluşturmak,
• Ozonlama yapılarak kayısı ve yaş meyvede mikro organizma oluşumunu engelleyerek depolama ömrünü uzatmak,
• Paketleme ile ticari bir marka ve nakliyatta meyvenin bozulmasının önlenmesi,
• Niteliği düşük meyvelere işleme yapılarak meyve suyu malt ve konsantre imalatı ile meyveye bağlı yan sanayinin gelişimine hammadde desteği sağlamak olarak sayılabilir.
• Bunun dışında ülkemiz ve bölgemiz için en önemli stratejik konu; enerji temininde özel sektöre örnek oluşturacak temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını teşvik ve özendirilmesi hedeflenmektedir.
• Projenin Hayata Geçirilmesi İçin İlgili Bakanlık Nezdinde Desteklerinizi Bekliyoruz.

SSK ve BAĞKUR’lular Arasındaki Fark.

Emekli olma durumunda işverenin aldığı emekli maaşın, SSK emeklisi göz önüne alındığında daha düşük olması, işveren ve esnaf için büyük bir adaletsizlik anlamına gelmektedir. Bu aradaki farkın azaltılması ve işverenin saygınlığının artırılması yönünde bir çalışma yapılması mümkün değilmidir?”

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."