Miram

Final

Fuat


Serdar doktor

Lab


Malatya Haber -

İnönü’de Bir ‘İletişim Fiyaskosu’ Daha.. Trajikomik Soruşturma!.

İnönü’de Bir ‘İletişim Fiyaskosu’ Daha.. Trajikomik Soruşturma!.
 • 07.02.2019

REKTÖR TÜM BUNLARDAN HABERDAR MI?!.. İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığı’nın, 3 fakülte öğrencisi hakkında, İnönü Üniversitesi Haber Merkezi  (İNÜHABER) ile ilgili olarak Malatyahaber.com’da yayınlanan haberleri arkadaş grubu arasında konuştukları ve bu konuşmalarında öğretim elemanları aleyhinde söylemde bulundukları iddiası’ gerekçesiyle,  soruşturma açtığı öğrenildi.

İletişim Fakültesi yönetimi, öğrencilere, “İNÜHABER Merkezi ve haber merkezinin sorumlu öğretim elemanları ile merkezde çalışan öğrencileri aleyhinde sarf ettiği iddia edilen söylemler” iddiasıyla disiplin suçu isnadında bulundu.

Soruşturma kapsamında, öğrencilere, hakaret suçlamasının bile yöneltilmediği, sadece aleyhte sözler sarf ettikleri yönünde suçlama yapılırken,  bünyesinde Hukuk Fakültesi de bulunan bir üniversitenin İletişim Fakültesi’nde, dedikodulara dayanılarak soruşturma açılması skandal olarak niteleniyor.

Son olarak 2016 yılı Ağustos ayında bazı değişiklikler yapılarak güncellenen Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nin 2. bölümünde düzenlenen “Disiplin Cezaları ve Disiplin Cezalarını Gerektiren Disiplin Suçları” başlığı altında sıralanan disiplin suçlarının hiçbir maddesi ile ilgisi bulunmayan nitelikteki bir iddia ile soruşturma odasına alınan ve burada ifade vermek zorunda bırakılan öğrenciler ise iddiaların tümüyle gerçek dışı, yersiz ve mesnetsiz olduğunu söyledi.

Neler olmuştu? İNÜHABER’in “yalan ve mahkemelik” haber serüvenine özet bakış

İletişim Fakültesi Öğretim Elemanı Fatma Nisan’ın yönettiği İNÜHABER, 2017 yılında üniversitede düzenlenen “Meme Kanseri – Farkındalık”  başlıklı konferansa ilişkin medyaya servis ettiği haberinde, konferans konuşmacısı Yrd. Doç. Dr. Burcu Kayhan Tetik’e, konferansında söylemediği sözleri mal etmiş ve yayınlamıştı.

Malatyahaber.com, ‘yalan haber üretimi’ anlamına gelen bu olayı “Üniversitenin İletişim Skandalı” başlığı ile kamuoyuna duyurmuştu.

Malatyahaber.com’un bu haberinden sonra, İnönü Üniversitesi Rektörlüğü ile görüşen konferans konuşmacısı Yrd. Doç. Dr. Burcu Kayhan Tetik, söz konusu haberin üniversite sitesinden çıkarılmasını, ayrıca ‘Tekzip ve Özür’ yazısı yayınlanmasını talep etmiş, Rektörlük, İNÜHABER’in yalan haberi nedeniyle 27 Ekim 2017 tarihinde, üniversite sitesinde, “Meme Kanseri Farkındalık Konferansı ile İlgili Tekzip” başlıklı bir yazı yayınlayarak, Yrd. Doç. Dr. Burcu Kayahan’dan özür dilemek zorunda kalmıştı.

Lisans düzeyinde akademik eğitim ve öğretim yapma iddiasındaki İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim elemanı Fatma Nisan yönetimindeki İNÜHABER, 2018 yılında ise mahkeme kararıyla, üniversitenin resmi sitesinde ve servis edilen sitelerde kaldırılan, bir başka skandal habere imza atmıştı.

İnönü Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi ile Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Topluluğu tarafından 2018 yılı Ekim ayında “Kanserde Farkındalık” başlıklı bir konferans düzenlenmiş, konferansa Dr. Hilal Bürkek konuşmacı olarak katılmıştı.

İNÜHABER, Dr. Hilal Bürkek’in konferansından sonra, bir bülten hazırlamış, bu bülten üniversitenin resmi sitesinin yanı sıra çok sayıda internet sitesinde yayınlanmıştı.

Ancak, Dr. Hilal Bürkek, İNÜHABER tarafından hazırlanan ve medyaya servis edilen bültenin internet sitelerinden yayınlanmasından sonra, Malatya 2. Sulh Ceza Mahkemesi’ne başvurarak, “Konferansın hatalı kaydedildiğini ve haber bülteninde kendisinin hatalı bilgi vermiş gibi lanse edildiğini ve bu durumun mesleki itibarını zedelediğini”  ileri sürmüş ve mahkemeden söz konusu haberlere erişimin engellenmesini talep etmişti.

Davayı görüşen Malatya 2. Sulh Ceza Mahkemesi, Fatma Nisan yönetimindeki İNÜHABER’in Dr. Hilal Bürkek’in konferansına ilişkin haberini, “Yayın Yoluyla İşlenen Suçlar” kategorisinde değerlendirilmiş ve “5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yolu ile İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkındaki Kanun’un 1,2,3 ve 4. Maddeleri fıkraları uyarınca yayından kaldırılmasına karar vermişti.

Dr. Hilal Bürkek’in erişimin engellenmesi talebini haklı bulan, Malatya 2. Sulh Ceza Mahkemesi, kararında, Dr. Bürkek’in söylenmiş gibi lanse edilen hatalı içeriğin, Dr. Bürkek’in mesleki itibarını zedelediği, bunun sonucunda ise kişilik haklarının ihlal edildiği kanaatine varıldığını da vurgulamıştı. ,

Mahkeme kararı sonrası,  İnönü Üniversitesi resmi sitesi başta olmak üzere, çok sayıda internet sitesinde yayınlanan söz konusu habere mahkeme kararıyla erişim engellenmişti.

İnönü Üniversitesi Rektörlüğü bünyesindeki İNÜHABER’in mahkeme kararıyla “yayın yoluyla işlenen suç” olarak nitelendirilen haberine ilişkin mahkeme kararı, “Üniversitenin ‘Çarpık’ Haberi Bir Hocasını Daha İsyan Ettirdi!” başlığı ile yayınlanmıştı.

Komedi bile değil, trajikomedi: İletişim Fakültesi öğrencilerine “Malatyahaber.com’un haberini  neden konuştunuz?” soruşturması

Geleceğin gazetecilerini bir başka deyimle iletişimcilerini yetiştirme iddiasında olan ve kâğıt üzerindeki bilgilere göre, iletişim alanında lisans düzeyinde akademik eğitim veren İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi, yukarıda geçmişi özetlenen ve birinci örnek olayda, üniversite resmi sitesinde “Yalan haber yaptık, özür dileriz” başlıklı zorunlu açıklamayla, ikinci örnek olayda resmi mahkeme belgeleriyle doğrulanan haberlerin, İletişim Fakültesi öğrencilerinin kendi aralarında sohbet konusu yapıldığı gerekçesiyle 3 öğrenci hakkında soruşturma başlattı ve yürüttü.

Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nin 2. bölümünde düzenlenen “Disiplin Cezaları ve Disiplin Cezalarını Gerektiren Disiplin Suçları” başlığı altında sıralanan disiplin suçlarının hiçbir maddesi ile ilişkilendirilemeyecek nitelikteki bir iddia ile soruşturma odasına alınan ve burada ifade vermek zorunda bırakılan öğrenciler ise iddiaların tümüyle gerçek dışı, yersiz ve mesnetsiz olduğunu söyledi.

Soruşturma serüvenine göre, adeta hafiye gibi çalışan İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığı, 27 Kasım 2018 tarihinde tam saat 13.30’da üç öğrencinin kendi aralarında İNÜHABER’le ilgili olarak malatyahaber.com’da yayınlanan bir haberi konuştukları yönünde istihbarat aldı.

İstihbarat değerlendirme toplantısından sonra, istihbaratın alındığı tarihten yaklaşık 4 ay sonra, 6 Şubat 2019 tarihinde İletişim Fakültesi’nin üç öğrencisi ‘Şüpheli’ sıfatıyla, ifadeye çağrıldı.

Soruşturma Odası olarak düzenlenen İletişim Fakültesi Seminer Salonu’nda, Soruşturmacı sıfatıyla Arş. Gör. Özgür Kılınç tarafından, öğrencilere, “Malatyahaber.com haber sitesinde İNÜHABER Merkezi aleyhinde çıkan haberden bahisle İNÜHABER Merkezi ve haber merkezinin sorumlu öğretim elemanları ile merkezde çalışan öğrencileri aleyhinde sarf ettiği iddia edilen söylemler iddiasıyla” suçlandıkları söylendi. Soruşturmacı akademisyen iletişimci, büyük bir ciddiyetle mevzuatı birebir uyguladı, suçlanan öğrencilere, “Kendisine yüklenen suç hakkında açıklamada bulunmamasının kanuni hakkı olduğu, şüpheden kurtulması için somut delillerin toplanmasını isteyebileceği, kendisi aleyhine var olan şüphe nedenlerini ortadan kaldırmak ve lehine olan hususları ileri sürmek olanağına sahip olduğu” söylendi.

İfadeyi Yazan sıfatıyla Arş. Gör. Ozan Kocabaş da, fakültenin tarihine utanç harfleriyle geçecek suçlamayı yazdı.

İletişim Fakültesi Dekanı Mehmet Önal tarafından görevlendirilen ve geleceğin gazetecilerini yetiştirme iddiasındaki iletişimci akademisyenler özetle, iletişim fakültesi öğrencilerini, haber okumakla, haber tartışmakla, üniversiteyi okudukları kentin haber sitesini takip etmekle suçluyor, ancak bu suçlamayı farklı cümlelerle formüle ediyorlardı.

Öğrenciler: İddialar gerçek dışı

Savunmaları istenen üç öğrenci de, suçlamaların asılsız, gerçek dışı, yersiz ve mesnetsiz olduğunu, hiçbir öğretim elemanı ve İNÜHABER’de görevli hiçbir öğrenci aleyhinde hiç bir konuşma yapmadıklarını söyledi. Öğrenciler, somut bir delil olmaksızın açılan soruşturmanın yersiz olduğunu, konuşmalarında hiçbir öğretim elemanı hakkında hakaret nitelikli bir söylem bulunmadığını vurguladı.

Soruşturma süreci devam ederken, “27 Kasım 2018’de saat 13.30’da”, yani gün, saat ve dakika vererek üç öğrencinin kendi aralarında yaptıkları iddia edilen bir konuşma üzerine başlatılan disiplin işleminin, İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerinin fakülte yönetimi ve İNÜHABER yöneticileri tarafından adım adım, an be an takip edildikleri izlenimi de yarattı.

İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığı “Mükemmel sözlü ve yazılı iletişim becerisine sahip olmanın yanı sıra iyi bir gözlem, analiz ve güçlü yorum yapma kabiliyetine sahip,  bilinmeyenin ardındakini bağlantıları keşfetmesi gerektiğini bilen,  gerektiğinde kamunun hak ve çıkarlarını savunacak, yenilikleri ve gelişmeleri yakından takip eden” gazeteciler yetiştirme iddiası taşıması gerekirken, yaklaşık 3 ay önce öğrencilerin kendi aralarındaki bir sohbeti soruşturma konusu yapması, nitelikli gazeteci adayları yetiştirmek iddiası yerine enerjisini öğrencilerin sohbetlerini takip etmeye harcadığını şeklinde yorumlanıyor.

Hukukçular: Soruşturma yersiz, öğrenciler fakülte yönetimi ve İNÜHABER yöneticileri aleyhine “Suç Uydurma” iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunma hakkına sahiptir

Bu arada konuya ilişkin olarak görüşünü aldığımız hukukçular, dedikoduya dayalı bir disiplin soruşturmanın olamayacağını, isnat edilen suçlamaların, Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nde karşılığının bulunmadığını vurguladı. Hukukçular, hukuki anlamda hiçbir geçerliliği bulunmayan böyle bir soruşturmaya muhatap olan öğrencilerin İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi yönetimi, İNÜHABER yöneticileri ve soruşturmayı yürütenler hakkında Cumhuriyet Savcılığı’na, “Suç uydurma, görevi ve yetkiyi kötüye kullanma, mobbing uygulama” iddialarıyla suç duyurusunda bulunabileceğini söyledi.

Öte yandan İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin akademik başarı, nitelikli öğrenci yetiştirme faaliyeti ve bilimsel araştırmaları ile değil, muhatapları tarafından yalanlanan ve mahkeme kararı ile yayından kaldırılan, tekzip edilen haberleri, üniversite sayfasında tekzip metni ve özür yazıları yayınlamak zorunda kalan bir yönetimle gündemde olması, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay’ı da zor durumda bıraktığı belirtiliyor.

Üniversiteye yakın çevreler, Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay’ın İnönü Üniversitesi’ni olumlu bir biçimde Türkiye’nin yanı sıra dünya gündemine taşıması gereken İletişim Fakültesi ve İNÜHABER’in üniversite yönetimini ve üniversite adını yalan, tartışmalı, haberlerin öznesi haline getirmesinden rahatsız olduğunu kaydediyor.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com

FOTO: İnönü Üniversitesi Kampüsü’ndeki İletişim Fakültesi binası (inonu.edu.tr)

Etiketler: /

Yorumlar
 1. Dedektif dedi ki:

  İletişim Fakültesi bir timar etme merkezine dönüşmüş durumdadır özellikle mehmet barış yılmaz hocanın bölüm gazetecilik bölüm baskanligi görevini bıraktığı günden itibaren öğrencilere ego kompleksi yapmaya çalışan yurt dışından gelme insanlara sürekli angarya dayatan devamsızlık ve not silahıyla ogrencileri özgüvenini kıran kendini iletişimci sayan bir akademisyen tarafından olumsuzluk sacilmaktadır.Acilen rektorluk üniversitenin gazetecilik bölüm başkanlığı konusunda soruşturma bir denetleme yapmalı zira ordan aldığım duyumlar göre öğrenciler hiç memnun değil bu durumdan.

 2. ferhat dedi ki:

  Rektör bey Genel sekreterden, daire başkanlarına kadar tüm yöneticileri görevden alarak bir start verebilir. Kısa sürede de eğitim birimlerindeki sekreterlerle de devam ederse tadından yenmez. El birliği ile üniversitemizi geriye götürmek için bariz bir çaba sarfediliyor.
  İşi bilen memurları da daire başkanlıklarından uzaklaştırıyorlar…Yorumun özeti: hain içeride

  1. Basri dedi ki:

   Yapmış olduğum bir şikayet başvurusuna aynı üniversite de bir öğretim üyesi evrakta sahtecilik yaparak cevap vermişti. Evrakın yalan olduğunu ispatlamama rağmen hiçbir şey yapılmadı. Aylar geçmesine rağmen bütün başvurularımı işleme koyduklarını iddia edip hiçbir şey yapmadılar. Daha sonra beni disipline vermiş aynı öğretim üyesi. Ben de ilgililer hakkında suç duyurunda bulundum. Sessiz kalmayın, hakkınızı arayın.

 3. osman dedi ki:

  Diş Fakültesi demeye bin şahit lazım giden bilir

 4. tıpçı dedi ki:

  Yakında tıp fakülteside biter bu gidişle merak etmeyin ilk işaretleri yakında çıkacak

 5. Piiizvank Ramazan dedi ki:

  Yİne kaşıntım tuttu

 6. personel dedi ki:

  sayın Ahmet hocam (rektörüm)doktor olarak insan olarak çok değerli çok kıymetli saygıdeğer bir insansınız ama kusura bakma idareci olarak sınıfta kaldınız sizin varlıgınız yokluğunuz belli degil genel sekreteriniz gelişi güzel kadro dağıtıyor morg da çalışan bir kişiye bilgi işlem kadrosu verirken idarede akşama kadar bilgisayarla çalışan kişiye yok meşalecimi menzilcimi olmak gerekiyor fatih hocanın dönemini arıyıruz dost acı söyler

 7. Hamza dedi ki:

  Bu soruşturma sadece 3 iletişim öğrencisi ile de bitmiyor. 1 öğrencide idari bilimler fakültesinde soruşturma yemiş. İnü haber hafiyeleri bu öğrencinin fotoğraflarını çekmiş bu öğrencide biz sadece video kaydı aldık rica ederek inü haber hafiyelerinden fotoğraf istemiş. Tabi ki alınan yanıt fotoğraf veremeyiz olmuş. O vakit benim haberimi yapmanıza izin vermiyorum demesi üzerine bu öğrenciyesi soruşturma açılmış. Fakülteler soruşturmalar ile yürütülmeye devam ediyor

 8. Serkan dedi ki:

  Hakan Erkuş rektörü geçmiş orda bunları göz göre göre rektör müsade ediyor
  Kimse memnun değil bu durumdan hocalarından en alt kademedeki personele kadar herkes isyan ediyor rektör neden böyle pasif?

 9. Tarcan dedi ki:

  İletişim fakültesinin sorumlu rektör yardımcısı kim neden cevap vermiyor. Mesele Hakan Erkuş’mu yoksa sorumlu rektör yardımcısı mı?veya dekan yada

 10. Canmalatyalı dedi ki:

  Şu yazılan yorumlara baktımda inönü üniversitesine karşı nasıl organize olunmuş bir saldırı ve karalama grubu bu şekilde Malatya 1 arpa boyu ilerlemez daha dün İnönü üniversitesinde yüksek okulları ile kurulan bir Turgut ÖZAL Üniversitesi ve kurulduğundan rektör atandığından bu yana Tüm medya sadece Turgut ÖZAL üniversitesinden bahsediyor İnönü ÜNİVERSİTESİNİ İse kötülüyorlar ben gerçek bir Malatyalı olarak şunu söylemek istiyorum bu memleket hepimizin geleceğimizin eleştirelim ama Allah aşkına art niyetli kişilerin oyununa gelmeyelim burda karalamayla biryere varılmaz şurda yorum yazanların hepsinde TOTM ye gitmiştir bir hastası şifa bulmuştur neymiş peçete yok ben birçok kez eğitim araştırma hastanesinede gittim ordada peçete yok o bir eksiklik değil tamam olması lazım ama boş işlerle uğraşmayın şuanda TOTM dünyanın sayılı hastanelerinde sadece Elinizi vicdanınıza koyun ona göre yorum yazın.

  1. Tarcan dedi ki:

   Haberi okumadan yorum yapmışsın! Kim ne demiş yerine haberi bir oku ondan sonra konuş ki şey sansınlar! 3 öğrencinin neler yaşadığını bilmeden aklınca aforizma da yapma…

   1. canmalatyalı dedi ki:

    dikkat edersen haberle ilgili yazmamışım ilk cümlede ne demişim yorumlara baktımda, asıl siz okumadan atlamayın.

  2. mustafa dedi ki:

   kardeşim alay mı geçiyorsun bizle inönü üniversitesinin tıp hariç ne başarısı var ki övünelim son 3 yılda üniversite battı öğrenciler lanet ediyor bu işe azık malatyanın değeri olan bu merkezi bitirdiler yazıklar olsun….

 11. Osman dedi ki:

  Hastanedeki değerli hocalar yakında şehir merkezinde özel muayenehaneler açacaklar gözün aydın Malatya

 12. selami dedi ki:

  Unutmadan, sosyal medyada öğrencilerin yazdıklarına üniversite yönetimi kulak tıkıyor. Öğrenciler diyor ki ‘Lanet olsun İnönü Üniversitesi’ne geldiğim güne’ neden diyor, çünkü Hukuk, Tıp Fakültesi dışında öğrencilere istenen eğitim verilmiyor. Hocalar bile derse girmiyor, öğrenciler zaman öldürüyor. Rektör bey ne yapıyor, makamda düşük tonda bir sesle gelenleri ağırlıyor. Yazık, vallaha billaha Malatya’ya yazık. Üniversitenin matbaası var bunu herkes biliyor, peki dergilerini dışarıya neden bastırıyor?

 13. selami dedi ki:

  Bu yazdıklarım habere farklı bir boyut katacaktır. Bir kere İletişim Fakültesi’nde öğretim görevleri arasında ciddi bir gruplaşma, bu aynı zamanda öğrencilerin de gruplaşmasına neden oluyor. Gruplaşma derken siyasi değil, felan hocaya ajanlık yapan yapmayan diye. Düşünün bir iletişim fakültesinde sürekli ses kayıt cihazları kayboluyor kısa süreliğine tekrar yerine geliyor. Acaba cinler mi çalıp, cinler mi getiriyor. Öğrencileri ses kayıt cihazları ile dinleyen öğretim görevlileri var. İletişim Fakültesi’nin kamera kayıtları acilen incelenmelidir. Hele bir dekanı var ki, sanki cemaat imamı. Rektör Ahmet Kızılay, rektörlüğü döneminde bütün karizmasını çizdirmiştir. acilen, şu Hakan Erkuş ve benzeri yapının elinden kendini kurtarmalı. Ahmet Kızılay, rektörlük yapmıyor, herkes Hilmioğlu’nu arar oldu. Allah aşkına, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, şu üniversite yönetimine bir el atsın, üniversite elden gidiyor. İletişim Fakültesi, dedikodu merkezi olmuş, herkesin birbirinin arkasında konuştuğu, öğrencilerin ruh hallerinin bozulduğu bir dönem yaşanmaktadır.

 14. Hacı Abuzer dedi ki:

  Resmi Rektör Ahmet Kızılay, gizli rektör Hakan Erkuş. Bu haber ne ki? Tozlu raflarda neler çıkar neler? Sanıyorlarki bir onlar akıllı ve zeki. Ne yazıkki AKPli bazı siyasetçilerde bu durumu her dedikleri yapıldığı için görmezlikten geliyorlar ve bir şehrin 40 yılık birikimi olan üniversite ayak altı ediliyor. Zaten CHP’nin İnönü’nün adını taşıyan bir üniversite ile yakından ilgisi yok.
  Şu haberi adli ve idari makamlar İHBAR KABUL EDİP İŞLEME KOYMALI.
  YAPILAN İŞLER SIRADAN BİR KAMU KURUMUNDA BİLE YAPILACAK İŞLEM DEĞİLDİR.
  EĞER BİR ÜNİVERSİTE DE BU İŞLER OLUYORSA ORADA DEVLET ANLAYIŞI DEĞİL, KEYFİ ANLAYIŞ OLDUĞU İDDİASI KUVVETLE İHTİMAL KAZANIR. SAVCILAR GÖREVE GELSİN.

  1. Ülkem ve Malatyam dedi ki:

   Yorumunuz güzel. Anlayana. Ahmet hoca adına üzülüyorum. Selam verecek insan bulamayacak. Ağaç katliamını unutmayalı .

 15. Murat dedi ki:

  Üniversitede bir rektör mü varmış? Kim ne zaman atamış? Bu arada kampüste ağaç katliamı yaşanıyor. Dozerler gözden uzak binlerce ağaç katlediyor. Bunlardan kimsenin haberi var mı?

 16. Beştepe dedi ki:

  Asıl Rektör nerede?

 17. Ali Doğan dedi ki:

  Rektor Bey
  Çıkın yönetim olarak bir açıklamada bulunun! Kafalarınızı kuma gömmeyin. Soruşturmanın neden açıldığını sebepleri ile açıklayın Eğer yazılanlardan dolayı soruşturma açıldıysa hata yapılmıştır deme erdemini gösterin. Ama, siyasilerin dükkan açılışı olsa hemen vakit geçirmeden orada boy gösterirsiniz.

 18. asım dedi ki:

  Rektör bey bir açıklama yapmalı ama yapmaz sizde soramazsınız böyle gider

 19. Ramazan dedi ki:

  Zaytung sandım doğruymuş. O değil de sevmedikleri öğrencilerin peşine o kadar dedektifi nerden bulup takmışlar. Hizmet alımıyla hafiye mi calıştırıyorlar. Üniversitemizin bu konuya açıklık getirmesi dileğiyle..

 20. murat dedi ki:

  GİZLi rektör HAKAN erkuş 🙂

 21. Gazeteci dedi ki:

  Acilen inönü üniversitesi iletişim fakültesi gazetecilik bölümünde ki akademisyenler değişmeli çok kötü duyumlar alıyorum öğretim üyelerinin öğrencilere kötü muamele yaptıklarıyla ilgili…

 22. mustafa dedi ki:

  İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİNDEN NE BEKLERSİNİZ EĞİTİM KALİTESİ GİTTİKÇE DÜŞEN BİR ÜNİVERSİTE ESKİ YÖNETİM ZAMANINDA DAHA İYİ İDİ..

 23. Emre dedi ki:

  Ne sanıyor bunlar kendilerini? Biz de İnönü’de okuduk. Öğrenci arkadaşlar kimseye boyun eğmeyin.

 24. Dertli dedi ki:

  Vah vah!
  Çapsızlar ordusu her yerde.
  Sanırım dünyada ilk ve tek örnek.
  Kutlarım.
  İletişim tarihine geçtiniz İnönü İletişim.

 25. Ülkem ve Malatyam dedi ki:

  İnönü batıyor, İnönü bitiyor. Saygıdeğer gazeteciler son 20 yılı karşılaştırmalı olarak kıyaslayın ve bir haber yapın yahu ne olursunuz. TÖTM bitti kampüste bilim bitti. Hastahanede peçete verilmiyor. Bilim bilim bilim ah bilim sonunda senide filme çevirdiler. Filmide becerebilseler. Bilim her şeyin önündedir. Kişisel egoların ve her şeyin.

  1. Murat dedi ki:

   hastanelerdeki peçeteleri, sabunları alıp götüren vicdansızlar da var.

 26. Süleyman Doğansoy dedi ki:

  1. Dekan iletişimci değil ki konu hakkında malumatı olsun. Öğretim elemanları açalım demiş o da önünü arkasını düşünmeden açmıştır.
  2. Bu fakülte eski rektörün üniversiteye armağanı mı desem başka bir şey mi desem bilmiyorum. İstanbul’ da Babıali’ yi görmemiş, oranın havasını solumamış iletişimcilerin akademisyen olduğu bir fakültede verilecek her ders teorik olmaktan öteye geçemez. Kafalarına göre iletişimci yetiştirirler.
  3. Böyle bir soruşturma gerekçesi mi olur? Öğrencilerin yerinde olsam beklerim. Soruşturma sonuçlandığı an soluğu idare mahkemesinde alırım. Eğer ceza verilmiş ise hem cezanın kaldırılması için yürütmeyi durdurma davası açarım hem de böylesine bir soruşturma açıldığı için kişilik hakları zedelendiğinden dekanlık, soruşturmacılar ve üniversite hakkında maddi ve manevi tazminatı da içeren ceza davası açarım.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."