Final

Örnek Resim


Malatyalife Residence

Malatya Haber -

‘İsmini Koymayın da..’

‘İsmini Koymayın da..’
  • 27.12.2015

TBMM’de Malatya ve benzer konumdaki kentlerin belediyelerinin “büyükşehir gibi” sayılmasını öngören teklif görüşülürken yine ilginç tartışmalar yaşandı. Teklif sahiplerinden CHP Malatya Milletvekili Mevlüt Aslanoğlu, mevcut fiili uygulamanın haksızlığa neden olduğunu belirterek ateşli tartışmalara girişti.

TEKLİF VE KONUŞMALAR, TARTIŞMALAR..
TBMM Başkanlığına, aralarında Aslanoğlu’nun da bulunduğu 3 milletvekili tarafından, “..Büyükşehir belediyesi statüsünde olmamakla birlikte nüfusu herhangi bir büyükşehir belediyesinden fazla olan belediyeler ile sınırları içinde havaalanı, liman, üniversite ve yatırımcı kuruluşların bölge müdürlüğü olan belediyelere; belediye sınırları içinde tahsil edilen genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamının yüzde 5’i belediye payı olarak ayrılır. Söz konusu belediyeler bu kanun uygulamasında büyükşehir belediyesi sayılır.” şeklinde bir düzenleme yapılması için önerge verildi.

Daha sonra yaşananlar TBMM tutanaklarına göre şöyle:

“..BAŞKAN – Komisyon önergeye katılıyor mu?
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) – Hangisine?
BAŞKAN – En son okuduğuma.
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUZAFFER BAŞTOPÇU (Kocaeli) – Şimdi ben “katılmıyoruz” diyeceğim, Sayın Mevlüt Aslanoğlu “sayıları yok” diyecek.
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) – Evet.
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUZAFFER BAŞTOPÇU (Kocaeli) – Biz, karşı olarak takdire bırakıyoruz.
BAŞKAN – Hükûmet?
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) – Karşı olamazsın ya!
OKTAY VURAL (İzmir) – “Katılmıyoruz” diyebilirsiniz.
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) – Sayın Başkan, siz karşı olamazsınız, Komisyon karşı olur.
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUZAFFER BAŞTOPÇU (Kocaeli) – Katılmayarak takdire bırakıyoruz.
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) – Siz karşı olamazsınız, katılamazsınız.
BAŞKAN – Sayın Aslanoğlu, katılması için çoğunluğunun olması lazım.
Sayın Bakanım, katılıyor musunuz efendim?
ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN (Antalya) – Katılmıyoruz Sayın Başkan.
BAŞKAN – Sayın Aslanoğlu, konuşacaksınız, buyurun.
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; birkaç rakam vereceğim, rakam okuyacağım ve hepinizin vicdanına bırakacağım, bazı illerin milletvekillerinin vicdanlarına bırakacağım.
Değerli arkadaşlarım, Muğla’nın alacağı para bu yasayla 9 milyon. Bu yasayla, Ardahan 2 milyon, Sinop 5 milyon ve bunlar normal il belediyesi. Şimdi size büyük şehirleri okuyacağım ve burada da ilave alt kademe belediyelere giden para da o nüfusa gidiyor. Aslında, şimdi, Adapazarı’nın nüfusu, 20 kilometre genişletmenize rağmen, diğer il belediyelerine karşı ayrıcalık yapılmasına rağmen -Akyazı dahi alındı bu nüfusa- 500 bin, alacağı para 136 milyar, dikkatinizi çekiyorum. Samsun, yine 20 kilometre genişletildi, alacağı para 143 milyon. Eskişehir, yine genişletildi, 170 milyon. Erzurum’un genişletilmesine rağmen 340 bin nüfusu var. Daha çok verin, daha çok verelim.
RECEP KORAL (İstanbul) – Niye kıskanıyorsun, onu anlamadım?
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) – Kimseyi kıskanmıyorum beyefendi ben! Hakkımızı verin, hakkımızı! Hakkımı istiyorum! Şanlıurfa’yı…
RECEP KORAL (İstanbul) – Erzurum’u kötü örnek gösteriyorsun.
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) – Bir dakika… Şanlıurfa’yı…
RECEP KORAL (İstanbul) – Erzurum’a yetmiyor mu o para?
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) – Bir dakika, hayır, ben kimseyi kıskanmıyorum, hakkımızı istiyoruz! Siz “hak ve adalet” diyorsunuz. Ben diyorum ki: Madem bir kanun yapıyoruz, siz Şanlıurfa’yı 20 kilometre genişletin…
RECEP KORAL (İstanbul) – Erzurum’a yetmiyor o para, Erzurum’a yetmiyor!
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) – … 650 bin nüfus yapıyor ve aldığı para 80 milyon. Yaa, bu hak mıdır, adalet midir!
OKTAY VURAL (İzmir) – Değil, değil…
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) – Hak mıdır, adalet midir bu! Ben bunu söylüyorum.
OKTAY VURAL (İzmir) – Adalet bunun neresinde!
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) – Burada dediğimiz… Biz bunu…
OKTAY VURAL (İzmir) – Kalkınma yok ki adalet olsun!
KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) – Adalet ve Kalkınma Partisinin adaletidir bu.
VEYSİ KAYNAK (Kahramanmaraş) – Size göre.
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) – Önergede şunu söylüyoruz, diyoruz ki: “Malatya olarak, beni 20 kilometre genişletin, 600 bin yapıyorum.” Peki, Adapazarı’nı genişlettiniz, Samsun’u genişlettiniz. Bunların nüfusu 341 bin, 400 bin, 450 bin..
EMİN HALUK AYHAN (Denizli) – Denizli kaç alıyor?
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) – Bir dakika geleceğim.
Siz bunlara 136 trilyon lira para veriyorsunuz. En düşüğüne 170 milyar veriyorsunuz. Hak mıdır bana 66 milyar vermeniz!
HASAN ÖZDEMİR (Gaziantep) – Gaziantep’i de ekle, Gaziantep’i.
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) – Adalet midir! Şanlıurfa, Van, Malatya, Kahramanmaraş, Denizli, Trabzon, Balıkesir, Tekirdağ ve Manisa’nın hakkını yiyorsunuz.
RECEP KORAL (İstanbul) – Büyükşehir olması lazımdı.
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) – Evet, o zaman gelin, yapın! Mademki niye yapmıyorsunuz? Biz diyoruz ki bu önergede…
RECEP KORAL (İstanbul) – Siz niye yapmadınız?
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) – Bir dakika… Kim o? Kim yapmadı?
RECEP KORAL (İstanbul) – Siz iktidardayken…
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) – Ne zaman?
BAŞKAN – Karşılıklı konuşmayalım sayın milletvekilleri.
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) – Biz bu önergede diyoruz ki arkadaşlar. Bir şey istemiyoruz. Bir dakika… Recep Bey, bir şey istemiyoruz. Diyoruz ki: “Bizi büyükşehir yapmayın. İsmimizi büyükşehir koymayın.”
İsmimizi büyükşehir koymayın ama şu uygulamada nüfusu mevcut büyükşehirlerden daha çok olan, bazı özelliği… Örneğin, şu saydığım Tekirdağ. Saydığım şu illerin… Kaç kilometre Çorlu Tekirdağ’a? Siz, Kocaeli ile Gebze’yi birleştirdiniz.
KEMALETTİN NALCI (Tekirdağ) – Daha yakın Sayın Vekilim.
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) – Kocaeli’ye Gebze 30 kilometre. Siz Çorlu’yla Tekirdağ’ı da birleştirin bakayım, nüfusu ne oluyor? Trabzon’un 15 kilometre, 10 kilometre tüm ilçeleri. Bu belediyeleri Trabzon’a katın bakayım, Trabzon Belediyesinin nüfusu ne olacak? Büyükşehir olmayı hak ediyor mu, hak etmiyor mu? Neden bundan kaçıyorsunuz? Biz diyoruz ki: “Hakkımızı istiyoruz arkadaşlar.” O zaman, vicdanınızda rahatsız olursunuz.
Bizi büyükşehir yapmayın. İsmimizi büyükşehir koymayın. Büyükşehir koymayın ismimizi. Hakkımız neyse, hak ediyorsak verin. Mevcut büyükşehirlerden… Ama 20 kilometre genişletin bakalım. Siz, Şanlıurfa’nın etrafını 20 kilometre genişletin bakayım, 650 bin-750 bin nüfus çıkıyor mu, çıkmıyor mu? Yazık, günah değil mi? Birine vereceksiniz yılda 170 trilyon, birine vereceksiniz 80 trilyon! Ben vicdanlarınıza bırakıyorum.
OKTAY VURAL (İzmir) – Yazık! Düzeltelim bunu.
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) – Yani, arkadaşlar, eğer bir yasa yapıyorsak… Biz belediyelerin gelirlerinin artmasına karşı değiliz, sonuna kadar, daha çok verelim. Hiç kimseyi de kıskanmıyoruz ama hak ve adaleti tecelli ettirin, benim hakkımı yemeyin, kimseyi de kandırmayın.
Demin, bir arkadaş… Siz çıktınız, dediniz ki “Zamanı gelir yaparız.” Recep Bey, altı senede çocuk kandıramazsınız.
RECEP KORAL (İstanbul) – Altı senedir sen neredeydin?
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) – Altı senedir, ben bu kürsüde…
RECEP KORAL (İstanbul) – Altmış senedir Cumhuriyet Halk Partisi var.
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) – Altı senedir… Ben altı sene… Siz kendinizden konuşuyorsunuz.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN – Sayın Aslanoğlu, konuşmanızı tamamlayınız.
Buyurun.
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) – Bitiriyorum Başkanım.
Ben, burada sekiz tane ilin milletvekillerinin vicdanına sesleniyorum. Eğer, vicdan varsa hak…
RECEP KORAL (İstanbul) – O yanlış.
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) – Hayır, hayır… Pardon, özür diliyorum.
Hepinizin vicdani duygularına… Hakkın ve adaletin tecelli etmesini istiyorsanız, bu saydığım vilayetleri -haa, başka vilayet varsa onu da yapalım- 20 kilometre genişletin. Şu mevcut büyükşehirlerden nüfusu şu anda en düşük 340 bin var, 400 bin var, 450 bin var, 600 binin altında kalmaz arkadaşlar bu saydığım sekiz vilayet. Biz hakkımızı istiyoruz sizden. Bu yasa işte, başka yasa yapmaya gerek yok. Diyoruz ki bu kanunda: “Bu illerde bu yasa hükümleri uygulanır.” Başka bir şey istemiyoruz arkadaşlar. Niye “hayır” diyorsunuz, niye karşı çıkıyorsunuz?
Bu pastadan siz yılda 750 trilyon Kocaeli’ye para veriyorsunuz arkadaşlar. Benim nüfusum Kocaeli’nin yarısı verin 500 trilyonu, 60 trilyon veriyorsunuz.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) – Hak mıdır, vicdan mıdır, adalet midir?
Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP ve MHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN – Teşekkür ederim.”

Önerge reddedildi.

ÖZ’ÜN KONUŞMASI..
Bu arada TBMM’nin aynı günkü oturumunda AKP Malatya Milletvekili Ömer Faruk Öz de söz alarak konuştu.

Tutanaklara göre Öz’un konuşması şöyle:

“..BAŞKAN- Şahsı adına Malatya Milletvekili Ömer Faruk Öz.
Sayın Öz, buyurun efendim. (AKP sıralarından alkışlar)

ÖMER FARUK ÖZ (Malatya) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Tahsilatından Pay Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi’nin 2’nci maddesi üzerinde şahsım adına söz almış bulunmaktayım. Bu vesileyle yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ülkemizde mahallî idareler maliyesine ilişkin hususlar, bu idarelerin kuruluş ve görev kanunlarının yanında ayrı kanunlarla da düzenlenmiş bulunmaktadır. Görülüyor ki, yapılan düzenlemelerde, mahallî idarelerin millî gelirden aldıkları pay, öz gelirlerinin toplam gelirlerine oranı ve yerel harcamaların toplam kamu harcamaları içindeki payı gibi ölçütler mahallî idare özerkliği ile doğrudan orantılıdır.
Sayın milletvekilleri, kanun teklifinin 2’nci maddesiyle, il özel idarelerine ve belediyelere genel bütçe vergi gelirlerinden verilecek payların hesaplanması ve oranı düzenlenmiştir. Verilecek payın, genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı toplamından vergi iadeleri düşüldükten sonra kalan net tutar üzerinden hesaplanacağı belirtilmiştir.
Değerli milletvekilleri, kanun teklifinin bu maddesiyle il özel idareleri ve belediyelere genel bütçe vergi tahsilatı toplamının yüzde 2,85’i büyükşehir olmayan belediyelere, yüzde 2,50’si büyükşehir içindeki ilçe belediyelerine, yüzde 1,15’i il özel idarelerine ayrılacağı belirtilmiştir.
Değerli milletvekilleri, kanun teklifinin bu maddesinde, ayrıca, büyükşehir sınırları içinde yapılan genel vergi gelirleri tahsilatı toplamının yüzde 5’i büyükşehir belediyelerine, ayrıca, büyükşehir ilçe belediyelerine tahsis edilen payın yüzde 30’u büyükşehir belediyelerine ayrılması öngörülmektedir. Bunun yanında, Bakanlar kuruluna, bu maddede belirtilen oranları iki katına kadar artırma ve kendi haddine indirme yetkisi de verilmiştir. Yani, böylelikle gerektiğinde sık sık belediye gelirlerini artırmak üzere kanun çıkarma gereği ortadan kalkmış, Bakanlar Kurulu bu konuda yetkilendirilmiş olmaktadır.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; kanun teklifinin bu maddesiyle genel bütçe vergi gelirlerinden belediye ve özel il idarelerine ayrılan payların dağıtımına esas belediye ve il nüfusları her yılın ocak ayında Devlet İstatistik Enstitüsü Kurumundan alınacak, İçişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığından alınacak nüfus orantılarıyla elde edilecektir. Belde, köy ve mahallelerin, bunların bazı kısımlarının belediyelere bağlanması durumunda, belediyeye bağlandıkları günün fiilen başladığı, fiilen gerçekleştiği tarihi takip eden ocak ayının birinci gününden itibaren bu almış oldukları paylar da ilgili belediyelere verilecektir.
Ayrıca, nüfusu 10 binin altında olan birçok belediye, değişik bakanlıklarda yapmış oldukları küçük projelerle para almak için kapı kapı dolaşmaktaydılar. Bu yaptığımız düzenlemeyle, artık, nüfusu 10 binin altındaki küçük belediyelere de ayrı bir pay verilecek, bunların da sıkıntıları ayrıca giderilmiş olacaktır.
Bunun yanında, değerli arkadaşlar, bu kanunla, uzun süredir belediye başkanlarımızın beklemiş olduğu rüya gerçekleşmiş oluyor. Belediye gelirleri en az yüzde 30, yüzde 45’e kadar bu artış devam edecektir.
Bununla beraber, değerli arkadaşlar, daha önce, malumunuz, burada sadece nüfus yoğunluğu esas alınmaktaydı. Şimdi, burada belediyelere verilecek paylarda nüfus, hesaplamada yüzde 80 etkili, yüzde 20 de gelişmişlik endeksi etkili olacaktır.
KEMALETTİN NALCI (Tekirdağ) – Gelişmişlik neye bağlı sayın vekilim?
ÖMER FARUK ÖZ (Devamla) – Özel idarelere verilecek paylarda nüfus yüzde 50, yüzölçümü yüzde 10, kırsal alan nüfusu yüzde 15, gelişmişlik endeksi yüzde 15, köy sayılarının fazlalığı dikkate alınma payı da yüzde 10 olarak dikkate alınmıştır.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu kanun, ben inanıyorum ki, belediyelerimizin ve özel idarelerimizin birçok sıkıntısını giderecek, belediyelerimiz ve özel idarelerimiz yerinden yönetimle halkımızın birçok sıkıntılarını giderecektir.
Bunun yanında şunu da belirtmek istiyorum: Başta Malatya olmak üzere, nüfusu belli yoğunlukta olan, büyükşehir olmayı hak eden illerimizin de büyükşehir olmaları noktasında gerekli girişimlerin yapılacağına inanıyor, bu vesileyle, bu kanunun belediyelerimize, özel idarelerimize ve milletimize hayırlar getirmesini diliyor, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar)
BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Öz..”

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."