Final

Örnek Resim


Malatyalife Residence

Malatya Haber -

İstanbul’da Mısri Sempozyumu

İstanbul’da Mısri Sempozyumu
  • 27.12.2015

Malatya Belediyesi ile TÜRKKAD adlı dernek tarafından Niyazi Mısri’yi anma amacıyla İstanbul’da bir sempozyum gerçekleştiriliyor.

Sempozyuma ilişkin belediye basın bülteni şöyle:

“Malatya Belediyesi 2010 yılı kültürel etkinlikleri çerçevesinde önemli bir organizasyon daha gerçekleştiriyor. Büyük şair ve mutasavvıf Malatyalı Niyâzî-i Mısrî’yi anma amacıyla Kulun Niyazı Niyâzî-i Mısrî isimli Uluslar arası Sempozyum 9 Ekim Cumartesi günü başladı.

Malatya Belediyesi ve TÜRKKAD ile ortaklaşa düzenlenen, İnönü Üniversitesinin katkı sunduğu İstanbul ve Malatya’da düzenlenecek olan sempozyumun ilk ayağı 9 Ekim Cumartesi günü İstanbul Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde başladı.

Saat 10.00’da başlayan Sempozyum’a Kültür Bakanlığı Müsteşarı İsmet Yılmaz, Balıkesir Milletvekili Cemal Öztaylan, Belediye Başkanı Ahmet Çakır, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sami Er, Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, TÜRKKAD Genel Başkanı Emine Bağlı, TÜRKKAD İstanbul İl Başkanı Cemalnur Sarbut, Dünya Ehli Beyt Vakfı Başkanı Fermani Altun, yurtiçi ve yurtdışında çok sayıda araştırmacı-yazar ve bilim adamları ile akademisyenler katıldı.

TÜRKKAD tarafından düzenlenen etkinlikleri ile ilgili tanıtım filmlerinin gösterilmesiyle başlayan Sempozyum’da ilk olarak protokol konuşmaları yapıldı. Protokol konuşmalarında ilk olarak TURKKAD Genel Başkanı Emine Bağlı konuştu. TÜRKKAD’ın 45. Yılında Uluslar arası bir sempozyuma daha imza attığını belirterek, bu sempozyumda emeği geçen başta Malatya Belediyesi olmak üzere, İnönü Üniversitesi, Zeytinburnu Belediyesi ile Nefes Yayınları’na teşekkür etti.

Niyazi Mısri’nin tanıtım filminin de gösterildiği konuşmalar sırasında daha sonra Kültür Bakanlığı Tasavvuf Topluluğu Başkanı Tuğrul İnançer konuştu. Niyâzî-i Mısrî’nin yaşamı ve hayat felsefesi ile ilgili bilgiler veren İnançer, Niyâzî-i Mısrî’nin doğruları söylemekten hiç çekinmediğini, zamanımızda ise doğruların az söylendiğini belirtti.

Dünya Ehli Beyt Vakfı Başkanı Fermani Altun ise yaptığı konuşmada, geçmişin tarihini doğru bilmeyen toplumların, geleceğini doğru inşa edemeyeceklerini belirterek, bizlerin çok acı olaylar yaşayarak, o acılar içerisinde güzellikleri bulduğumuzu söyledi. Niyâzî-i Mısrî’nin iyi tanınması gerektiğini de kaydeden Altun, Mısri’nin bir meşale bıraktığını, gün geçtikçe bu gibi şahsiyetlerin daha çok tanındığını belirtti.

Son olarak konuşan Belediye Başkanı Ahmet Çakır, 9 bin yıllık tarihi bulunan Malatya’nın yetiştirdiği devlet, bilim ve sanat adamları, dünyaca ünlü kayısısı, İnönü Üniversitesi ve Turgut Özal Tıp Merkezi ile çevresinde bir bölge ve cazibe konumunda olduğunu söyledi.

Malatya’nın daha yaşanılabilir bir kent olması noktasında Belediye olarak yoğun bir gayret içerisinde olduklarını kaydeden Başkan Çakır, amaçlarının, teknik ve sosyal alt yapısı ve çevresiyle kontrollü, planlı büyüyen bir şehir oluşturmak olduğunu bildirdi.

Bilindiği gibi belediyecilik; fiziki, sosyal ve kültürel olmak üzere üç ayaktan oluşmaktadır. Malatya Belediyesi olarak sosyal ve kültürel belediyeciliği , en az fiziksel belediyecilik kadar önemsiyor, bu alanda önemli proje ve programlar hazırlıyoruz.

Toplumlar, sahip oldukları medeniyet birikimi, tarihi ve kültürel varlıkları ile birlikte anılırlar. Bu üç alandaki zenginlik, milletlerin geleceklerini inşa etmelerinde önemli rol oynar.

Kültür ve sanat adamlarının medeniyetlerin inşasındaki rolü her devirde kabul gürmüş ve önemsenmiştir.
Malatya bu açıdan oldukça zengin bir mirasa sahip olup,şbüyük bir kültür ve medeniyet havzası içerisinde bulunmaktadır.

Battal Gazi’den Niyâzî-i Mısrî’ye, İsmet İnönü’den Turgut Özal’a kadar bu toprakların bağrından çıkmış olan bilim, kültür, sanat ve devlet adamı medeniyetin ve kültürel dokunun oluşmasında önemli bir yere sahiptirler.

Niyâzî-i Mısrî; bize göre bu şahsiyetlerin en başta gelenlerinden biridir. Kendisi her ne kadar eğitim gördüğü şehre izafeten Mısri veya Niyazi mahlası ile anıla gelse de, O, Malatya’da doğmuş, yaşamış ve ilk öğrenimini burada tamamlamıştır.

Mısri, 17. Yüzyılda yaşayan, şiirleri ve ortaya koyduğu eserleri ile sadece yaşadığı asra değil, sonraki çağlara da önemli etkileri bulunan büyük bir bilgedir. O, bu toprakların yetiştirdiği; şair ve mutasavvıf kimliğinin yanında, hak bildiğini söylemekten çekinmeyen, kabına sığmayan, sorgulayan, ezber bozan vve bunun bedeini ödemekten de asla imtina etmeyen yönleriyle özgün ve örnek biir şahsiyettir.

Bu nedenle Mısrî’ye sahip çıkmayı, beslediğimiz kadim kültürel mirasa sahip çıkmak olarak değerlendiriyoruz. Kendisinden sonra gelen birçok mütefekkiri derinden etkilenmiş olan Mısri, maalesef ne ülkemizde ne de memleketi olan Malatya’da yeteri kadar tanınmamaktadır.

Malatya Belediyesi olarak yaptığımız ve yapacağımız etkinliklerle onun tanıtılması adına bir nebze olsun katkıda bulunabilirsek kendimizi bahtiyar sayacağız. Bu sempozyum öyle inanıyorum ki; maddi anlamda birçok problemini aşmış olsa da seküleerleşmenin etkisi ile manen bunalan günümüz insanına bir soluk aldıracak, bir iç huzuru vermeye kapı aralayacaktır.

Mısri için, ‘şair ve mutasavvıf kavramlarına sığmayacak kadar çok yönlü ve komple biir bilgedir’, diyoruz.
O, şiirlerinde Yunusla birlikte Türkçeyi en iyi kullanan şair olması yönüyle milliyetçileri, ehl-i beyte olan engin muhabbeti yönüyle Alevi-Bektaşi kardeşlerimizi, taassuptan uzak tasavvuf derinliği yönüyle de tasavvuf ehlini kucaklayan engin bir sineye sahiptir.

Bu yönleriyle mısrî, bir sosyal barış ve kardeşlik projesinin baş mimarlarından biri olarak değerlendirilebilir. Bu anlamda eserlerinden istifade edilebilir.

Sempozyumun herkes için yararlı geçmesini diliyorum. Burada ve Malatya’da sunulacak tebliğlerin sadece programda bulunanlar veya izleme imkanı bulanlarla sınırlı kalmayacağını ve yayımlanacağını belirtiyor;
Başta proje ortağımız TÜRKKAD olmak üzere emeği geçenleri tebrik ediyor, teşekkürlerimi sunuyorum.

Protokol konuşmaları sırasında konuşmacılara şilt verilirken, Belediye Başkanı Ahmet Çakır’a şiltini Kültür Bakanlığı Müsteşarı İsmet Yılmaz verdi.

Konuşmaların ardından Sempozyuma geçildi. Sempozyumun öğleden önceki ilk oturum başkanlığını Mustafa Tahralı yaptı. Bu oturumda Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakülteesi, Tasavvuf Anabilim Dalı görevlisi Prof.Dr. Mahmut Erol Kılıç, Niyazi-i Mısri’de Anlama Probleemi, İngiltere, Oxford, Mühiddin İbn-i Arabi Topluluğu Başkanı, Araştırmacı-Yazar Stephen Hirtenstein, Malatya Toprağı, Ekber Meyvesi: İbn Arabi’den Niyâzî-i Mısrî’ye, Ankara, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakülteesi, Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü görevlisi Yrd.Doç.Dr. Mustafa Tatçı da Burc-ı Belada Bir Merd-i Huda: Niyazi-i Mısri konulu tebliğlerini sundular.

9 Ekim Cumartesi günü öğleden sonra ise II. Oturum gerçekleştirildi. Mahmut Erol Kılıç’ın başkanlığını yaptığı II. Oturumda ise Manisa, Celal Bayar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakülteesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü görevlisi Doç.Dr. Kenan Erdoğan tarafından Bir Yunus Takipçisi ve Şarihi Olarak Niyâzî-i Mısrî, Çorum, Hitit Üniversitesi, İlahiyat Fakülteesi, Tasavvuf Anabilim Dalı görevlisi Prof.Dr. Osman Eğri tarafından Aşıklık ve Sadıklığın Mürşidi Niyâzî-i Mısrî, İstanbul, Boğaziçi Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakülteesi, Tarih bölümü görevlisi Yrd.Doç.Dr. Derin Terzioğlu tarafından da 17. Yüzyılda dönüşen Melamilik ve Niyâzî-i Mısrî konulu tebliğlerini sundular.

Sempozyumun III. Oturumunda ise oturum başkanlığını Ekrem Demirli Yaptı. Bu oturumda da Araştırmacı Yazar Dr. Necdet Yılmaz, Niyâzî-i Mısrî Hazretlerinin Mektupları, Araştırmacı Roman Yazarı Dr. Sadık Yalsızuçanlar, Kuşdili’ne Aşina Çilekeş Bir Bilge: Niyazi-i Mısri, Bursa, Uludağ Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Tasavvuf Anabilim Dalı görevlisi Prof.Dr. Mustafa Kara da Mehmed Şemseddin Mısri’nin Limni Seyahatleri konulu tebliğlerini sundular.

SEMPOZYUMUN MALATYA AYAĞI 15-16 EKİM’DE…
Malatya Belediyesi ve TÜRKKAD tarafından ortaklaşa düzenlenen Kulun Niyazı Niyâzî-i Mısrî isimli uluslar arası Niyâzî-i Mısrî Sempozyu’mun ikinci ayağı 15-16 Ekim 2010 tarihlerinde Malatya’da devam edecek. Belediye Konferans Salonu’nda düzenlenecek olan Sempozyuma çok sayıda araştırmacı, yazar ve akademisyenin katılacağı bildirildi.

Sempozyum sırasında, sempozyuma katılanlar tarafından kitapları imzalanırken, Malatya Belediyesi’nin yayın organı Değişen Malatya dergisi, hizmet ve yatırım kataloğu ile tanıtım cd si ve Niyâzî-i Mısrî kitabcığı dağıtıldı.”

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."