Final

Örnek Resim


Malatyalife Residence

Malatya Haber -

İşte İÜ’nün Yol Haritası

İşte İÜ’nün Yol Haritası
  • 27.12.2015

İnönü Üniversitesi Rektörlüğü, hazırladığı Stratejik Plan ile 2009-2013 yıllarını kapsayan 5 yıllık yol haritasını belirledi.

 

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemil Çelik başkanlığında Stratejik Plan Komisyonu ve Stratejik Plan Çalışma Komisyonu üyeleri tarafından hazırlanan ve Strateji Geliştirme Daire Başkanı Birol Kılıçaslan, Mali Hizmetler Uzmanı Cihad Önal ve Tekniker Feramuz Karaca tarafından son şekli verilen 2009–2013 Stratejik Planı Aralık 2008 tarihli verilerle gelecek 5 yılda yapılacak çalışmaları planlamayı amaçlıyor.

 

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemil Çelik’in üniversitenin ‘’2009 Performans Programı’’ önsözünde DPT tarafından da onaylandığını açıkladığı 2009–2003 Stratejik Planı 60 sayfadan oluşuyor, ancak 42 sayfası üniversitenin tarihçesini ve mevcut durum tespitini, 8 sayfası belirlenen amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesinde sorumlu olan üniversite birimlerini, kalan 10 sayfa ise 2009–2013 Stratejik Planı’nı oluşturan amaç ve hedefleri içeriyor.

 

Stratejik planın Paydaşlarımız başlıklı bölümünde öğrenciler, akademik ve idari personel müşteri olarak kategorize edilirken, yerel yönetimler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları stratejik ortak, Başbakanlık, Maliye Bakanlığı, YÖK ve Milli Eğitim Bakanlığı temel ortak olarak nitelendirildi.

 

9 Fakülte ve 12 Yüksek Okul

 

İnönü Üniversitesi’nde 9 fakülte, 9 MYO, 3 Yüksek Okul, 3 Enstitü, 1 Yabancı Diller Hazırlık Okulu, 11 Araştırma ve Uygulama Merkezi bulunuyor. Stratejik Plan’da, 1997 yılında kurulan Mustafa-İclal Başer MYO’ndaki bütün programların 2001-2002 ders yılından itibaren kapatıldığı belirtildi.  1997 yılında kurulan Doğanşehir MYO da öğrencisi olmayan ve öğrenci almayan bir başka MYO.

 

17.575 Öğrencisi Var

 

Stratejik planda yer alan bilgilere göre 2008 Aralık ayı itibari ile İnönü Üniversitesi’nde lisans düzeyinde 10879 öğrenci öğrenim görüyor. Bu öğrencilerin 7312’si normal öğretim, 3567’si ise ikili öğretim öğrencisi. Eğitim Fakültesi 3787 öğrenci ile en fazla öğrenciye sahip fakülte iken, İlahiyat Fakültesi’nin sadece 29 öğrencisi bulunuyor. Sadece 29 öğrencisi olan İlahiyat Fakültesi’nin akademik personel sayısı da aynı: 29. Üniversite bünyesindeki 9 MYO ve 1 Sağlık Yüksek Okulu’nda 4690’ı normal eğitim olmak üzere toplam 5783 ön lisans öğrencisi öğrenim görüyor. Üniversitenin Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri ve Sağlık Bilimleri Enstitüleri’nde ise toplam 913 yüksek lisans ve doktora öğrencisi bulunuyor. İnönü Üniversitesi’nin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarındaki toplam öğrenci sayısı ise 17575. Bu öğrencilerin 10.101’i erkek, 7474’i ise kız.

 

1040 Akademik Personel

 

İnönü Üniversitesi’nin 2008 Aralık ayı itibari ile 1040 akademik personeli bulunuyor. Bu personelin akademik unvanlara göre dağılımı ise şöyle: 81 profesör, 87 doçent, 214 yardımcı doçent, 82 öğretim görevlisi, 95 okutman, 430 araştırma görevlisi, 51 uzman. Üniversitenin idari personel sayısı ise 1036. Bu personelin 5’te 3’ü lise ve ön lisans mezunu. Bu arada İlahiyat Fakültesi’ne Kasım 2008’de profesör düzeyinde (Prof. Dr. Cem Zorlu) YÖK tarafından atama yapılmasına karşın, 1 ay sonrasının verilerini içerdiği ifade edilen stratejik planda İlahiyat Fakültesi’ndeki en yüksek akademik personel ünvanının yardımcı doçent olarak gösterilmesi dikkat çekiyor.

 

Üniversitenin SWOT Analizi

 

İnönü Üniversitesi’nin 2009-2013 Stratejik Planı’nın en önemli bölümlerinden biri GZFT Analizi başlıklı bölüm. Bu bölümde maddeler halinde İnönü Üniversitesi’nin SWOT Analizi yapılmış. Stratejik Planın birkaç yerinde SWOT kavramı kullanılmasına karşın konunun irdelendiği ana bölüme GZFT Analizi başlığı konulmuş, yani üniversitenin Güçlü, Zayıf yönleri, sahip olduğu Fırsatlar ve çevresindeki Tehlikeler.

 

Stratejik Plan’a göre İnönü Üniversitesi’nin SWOT Analizi’nde İnönü Üniversitesi’nin güçlü yönlerine yönelik maddeler sıralanırken Turgut Özal Tıp Merkezi’nin işlevine vurgu yapılıyor.

 

Güçlü Yanlar: Üst yönetimin yeniliklere ve katılıma açık olması, diğer üniversitelere öğretim elemanı ve personel yetiştirilmesi, Turgut Özal Tıp Merkezi’nin kaliteli sağlık hizmeti sunmasında yüksek teknolojik mimari yapı ve donanıma sahip olması, mimari ve inşaat kalitesi açısından beğenilir bir yerleşkeye sahip olması, bilişim sistemleri altyapısının tamamlanmış olması ve internet kullanımının yaygınlaştırılmış olması, Turgut Özal Tıp Merkezi’nde canlıdan canlıya karaciğer nakillerinin başarıyla yapılıyor olması, lojman imkânlarının geniş olması, huzurlu ve sağlıklı bir çalışma ortamının bulunması, tıp fakültesi araştırma ve uygulama hastanesinin bölgesel ve ulusal bazda hizmet veren bir kurum olması.

 

2009–2013 Stratejik Planı’nda İnönü Üniversitesi’nin zayıf yanları sıralanırken, üniversitenin Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alması zayıflık olarak vurgulanıyor. Yani üniversitenin Malatya’da olması bu analize göre bir olumsuzluk.

 

Zayıf Yanlar: Üniversitede uzun süreli planlama kültürünün eksikliği, performans değerlendirme sisteminin olmaması, norm kadro uygulamasına geçilmemesi, kadro eksikliğinden kaynaklanan ders ve iş yükünün fazla olması, üniversite mali kaynaklarının yetersiz oluşu, öğrencilerin yabancı dil düzeyinin eksik oluşu, sanayi ile işbirliğinin yetersiz olması, bazı iş süreçlerindeki bürokratik yasal engeller, kurumsal bilginin kurum içinde arşivlenip kullanılmasındaki yetersizlik, kurum kültürünün tüm birimlerde hayata geçirilememesi, mezunlarla sürekli ilişkilerin bulunmaması, Turgut Özal Tıp Merkezi’nde yatan hasta yakınlarının hastaneye yakın konaklayacağı mekanların olmaması ve   üniversitenin Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alması.

 

Startejik planda İnönü Üniversitesi’nin sahip olduğu fırsatlar ve çevresindeki tehlikeler de sıralanıyor. Tehlikeler bölümünde özel sağlık sektörü ile kamu üniversitelerinin rekabet edememesine ve çıkarılan af yasalarının eğitim kalitesini olumsuz yönde etkilediğine vurgu yapılıyor.

 

Fırsatlar: Bölgenin demografik kimliğinin farklı kültür yapısına sahip olmasının, sosyal bilimler alanında araştırma olanağını arttırması. Malatya ilinde çok sayıda sanayi kuruluşunun bulunmasından dolayı staj, proje, bitirme ödevlerinin uygulamalı olarak yapılabilme imkânının olması. Malatya ili çevresinin turizm potansiyeline sahip olması. Araştırma projeleri için uygun fonların bulunması (Üniversite araştırma fonu, TUBİTAK, DPT ve AB).

 

Tehlikeler: Ülkedeki ekonomi politikalarının değişikliği. Öğretim üyelerinin üniversitelerdeki dengesiz dağılımı nedeniyle karşılaşılan öğretim üyesi sayısındaki yetersizlik. Orta öğretimdeki eğitim kalitesinin istenilen düzeyde olmaması. İş bulamama nedeni ile öğrencilerin gelecek kaygısı taşımaları. Laboratuar, atölye, malzeme, araç-gereç gibi teknik donanımların eksiklikleri dolayısıyla meslek yüksekokullarındaki eğitim sorunları.

Meslek yüksekokullarında öğrenci alımlarında seçici olunamadığından dolayı (sınavsız alımlar dolayısıyla) bu bölümlere gelen öğrenci niteliğinin düşük olması. Meslek yüksekokullarının ülke düzeyinde yeterli oranda desteklenmemesi, gerekli alt yapının ve fiziki olanaklarının sağlanamaması, yetenekli öğrencilerin ilgisini çekmemesi. Çıkarılan af yasalarının eğitim kalitesini olumsuz yönden etkilemesi. Özel sektörün, özellikle sağlık alanında sunmuş olduğu olanaklardan dolayı kamu üniversitelerinin rekabet edememesi.

 

Üniversitenin vizyonu bölümünde sağlık alanında uluslar arası düzeyde bir üniversiteye, değerler bölümünde ise akademik özgürlük, yenlikçilik, yaratıcılık, katılımcılık, hesap verebilirlik ve evrenselliğe vurgu yapılıyor.

 

2009-2013 Stratejik Planının Omurgası Neler Öngörüyor?

İlk Hedefler Hukuk ve İletişim Fakültelerini Kurmak

 

Stratejik plan belgesinin en önemli bölümünü kuşkusuz Amaç ve Hedefler bölümü oluşturuyor. 7 sayfalık bu bölüm zaten bu belgenin hazırlanma nedenini oluşturuyor. Bu bölümde İnönü Üniversitesi’nin 2009-2013 yıllarını kapsayan 5 yıllık gelecek perspektifi ortaya konuluyor. Bir bakıma rektör Prof. Dr. Cemil Çelik’in görev döneminde yapacakları / yapmaya çalışacakları bu bölümde anlatılıyor.

 

Amaç ve Hedefler bölümünde 7 amaç maddesi ve her amaç maddesinin altında çok sayıda hedef maddesi bulunuyor. Bu hedeflerin en önemli ve başta gelen iki maddesi 2013 yılına kadar İnönü Üniversitesi’nde Hukuk Fakültesi ve İletişim Fakültesi’nin açılmasını ve öğretime başlamasını sağlamak olarak yer alıyor. Mevcut Sosyal Bilimler Enstitüsü ile ortak alanı paylaşacak 2. bir enstitünün Beşeri ve Sosyal Bilimler Enstitüsü adı altında açılması da hedefler arasında yer alıyor. Turgut Özal Tıp Merkezi’nde tedavi gören hasta yakınlarını rahat ettirecek ‘Konukevi’nin yapımı 2010 yılının hedefleri arasında. Kampüste kurulması öngörülen Teknopark için verilen hedef yıl ise 2013.

 

İşte temel bölümden bir seçki:

 

AMAÇ 1: Eğitim-öğretimi nitelik ve nicelik olarak geliştirmek

Hedef 1: 2013 yılına kadar Hukuk Fakültesi, İletişim Fakültesi ve Ziraat Meslek Yüksek Okulu’nu öğretime açmak.

Hedef 3: 2009-2013 yılları arasında, İ.İ.B.F. bünyesinde Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Uluslar arası İlişkiler bölümleri, Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü, Güzel Sanatlar Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü, Devlet Konservatuarı THM Bölümü’nün açılmasını sağlamak.

Hedef 7: 2010 yılına kadar, Peyzaj Mimarlığı, Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği ve Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu’na öğrenci alınmasını sağlamak.

Hedef 8: 2009 yılı sonuna kadar Konservatuara akademik personel ve öğrenci alınabilmesi için hukuki düzenlemeleri yapmak

Hedef 10: Konservatuar binası ve Tıp Fakültesi amfi bloklarının 2009 yılı içerisinde, kapalı yüzme havuzunun 2010 yılı, DiĢ Hekimliği Fakültesi Binasının 2011 yılında tamamlanarak tüm binalarımızın donanımlarının 2013 yılı sonuna kadar temin etmek

 

 

AMAÇ 2: Ulusal ve uluslar arası düzeyde bilim ve teknolojiye katkı sağlayacak bilgi üretimini sağlamak.

Hedef 1: Üniversiteniz süreli yayınlarından en az bir tanesinin 2011 yılı sonuna kadar uluslar arası indeksler kapsamına alınmasını sağlamak.

Hedef 2: Ulusal ve Uluslararası ( SCI, SSCI v.b. ) dergilerdeki kişi başına yayın sayısını 2013 yılına kadar en az %25 arttırmak.

Hedef 3: Bilimsel yayın yönetmeliğinin 2010 yılına kadar hazırlanması

Hedef 4: Ulusal ve uluslar arası bilimsel toplantılara katılım sayısını 5 yıl içerisinde %25 arttırmak

Hedef 7: 2013 Yılına kadar en az 1 patent almak

Hedef 8: 2010 yılına kadar Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Beşeri ve Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Güzel Sanatlar Enstitüsü’nü açmak.

 

AMAÇ 3: Yüksek düzeyde bilgi ve teknoloji kullanarak sağlık hizmetlerini nitelik ve nicelik olarak arttırmak.

Hedef 1: Turgut ÖZAL tıp Merkezinde 2009 yılı sonuna kadar yanık ve inme merkezlerini, 2010 yılı sonuna kadar da tüp bebek merkezini açmak

Hedef 7:  2009 yılı sonuna kadar kalp ve böbrek nakli, 2011 yılı sonuna kadar kemik iliği nakillerinin yapılmasını sağlamak

Hedef 8: 2010 Yılına kadar hasta yakınlarının konaklayabileceği konukevini faaliyete geçirmek

 

AMAÇ 4: Üniversiteyi ve yöreyi önemli bir kültür, sanat ve spor merkezi haline getirmek ve bu alanlardaki projeleri geliştirmek.

Hedef 1: 2013 yılına kadar Kale ilçesinde su sporları merkezi, uygulamalı otel ve dinlenme tesislerini açmak

Hedef 6: Üniversitemizde mevcut bulunan çok donanımlı müzik kayıt stüdyosunda yöre müziğinin derlenmesi, kayıt altına alınması ve ulusal düzeyde sanatçılarımızın hizmetine 2009 yılında açarak; her yıl en az 2 kayıt yapmak

 

AMAÇ 5: Öz kaynaklarımızı arttırarak verimli şekilde kullanımını sağlamak

Hedef 2: Petrol araştırma Laboratuarının 2009 yılında akreditasyonunu gerçekleştirerek hizmete açmak

Hedef 4: 2013 yılı sonuna kadar Şehir merkezinde poliklinik hizmetinin verilebileceği bir birim oluşturmak

Hedef 7: 2009 yılı içerisinde üniversitemizin çeşitli bölümlerinde üretilen ürünlerin  satışının yapılabileceği bir satış merkezi açmak

 

AMAÇ 6: Üniversite – Sanayi – Tarım işbirliği başta olmak üzere toplumun ihtiyacı olan alanlarda hizmet üretmek

Hedef 5: Kayısı sektörüne yönelik olarak ürün geliştirme, ürün çeşitlendirme, tutundurma faaliyetleri kapsamında reklam, tanıtım, satış geliştirme alanlarında yılda en az 2 faaliyet yapmak

Hedef 7: 2013 Yılına kadar kampüse Teknopark kurmak

 

Stratejik Planın İhtiyaç Duyduğu Para 696 milyon TL

 

İnönü Üniversitesi’nin 2009–2013 Stratejik Planı’nda yer alan 7 amaç ve bu amaçları gerçekleştirecek 63 hedefin hayata geçirilmesi için gereken mali portre de ortaya çıkarıldı. Buna göre İnönü Üniversitesi 5 yıllık perspektifini gerçekleştirebilmek için 2009’da 116 milyon 455 bin, 2010’da 124 milyon 960 bin, 2011’de 139 milyon 466 bin, 2012’de 150 milyon 808 bin, 2013’de 164 milyon 407 bin liraya ihtiyaç duyacak. 5 yıllık toplam mali portre ise, 696 milyon 96 bin TL.

 

Stratejik Planda parasal kaynak olarak özel bütçe gösteriliyor.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."