Final

Örnek Resim


Malatyalife Residence

Malatya Haber -

Kabus Ordusuna 230 Bin Asker Eklendi

Kabus Ordusuna 230 Bin Asker Eklendi
  • 27.12.2015

Hükümetin tüm olumlu verilere rağmen bir türlü düzeltemediği ve kabus haline gelen işsiz ordusu son bir ayda 230 bin kişi arttı..

Türkiye İstatistik Kurumu, bu yıl Ocak ayında işsizlik oranının yüzde 14,5 olduğunu açıkladı. Türkiye genelinde Ocak’ta işsiz sayısı 3 milyon 591 bin kişiye yükseldi.

Geçen yıla göre işsizlik azaldı

Türkiye genelinde işsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 59 bin kişi azalarak 3 milyon 591 bin kişiye düştü. İşsizlik oranı ise 1 puanlık azalış ile yüzde 14,5 seviyesinde gerçekleşti. Kentsel yerlerde işsizlik oranı 0,7 puanlık azalışla yüzde 16,5, kırsal yerlerde ise 1,5 puanlık azalışla yüzde 10,3 oldu.

Üçte birimiz “eş-dost”la iş arıyor

TÜİK’in Hanehalkı İşgücü Araştırması’na göre bu dönemde; işsizler sıklıkla (yüzde 32,2) “eş-dost” vasıtasıyla iş aradı. İşsizlerin yüzde 90,4’ü (3 milyon 245 bin kişi) daha önce bir işte çalıştı. Daha önce bir işte çalışmış olan işsizlerin yüzde 44,2’si hizmetler, yüzde 24,2’si sanayi, yüzde 19,8’i inşaat, yüzde 9,3’ü tarım sektöründe çalıştı. Yüzde 2,5’i ise 8 yıldan önce işinden ayrıldı.

İşsizlerin üçte biri mevsimlik işçi

İşsizlerin yüzde 32,6’sını çalıştığı iş geçici olup işi sona erenler, yüzde 19,9’unu işten çıkarılanlar, yüzde 15,2’sini kendi isteğiyle işten ayrılanlar, yüzde 8’ini işyerini kapatan/iflas edenler, yüzde 7,3’ünü ev işleriyle meşgul olanlar, yüzde 7,6’sını öğrenimine devam eden veya yeni mezun olanlar, yüzde 9,4’ünü ise diğer nedenler oluşturdu.

Çalışma çağındaki nüfus 827 bin kişi arttı

Ocak 2010 döneminde kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus geçen yılın aynı dönemine göre 827 bin kişi arttı. 2010 yılı Ocak döneminde, Türkiye’de kurumsal olmayan nüfus bir önceki yılın aynı dönemine göre 809 bin kişilik bir artış ile 70 milyon 975 bin kişiye, kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus ise 827 bin kişi artarak 52 milyon 150 bin kişiye ulaştı.

Kadınlar işgücüne daha çok katıldı

2010 yılı Ocak döneminde, Türkiye geneli işgücüne katılma oranı, geçen yılın aynı dönemine göre 1,7 puanlık artışla yüzde 47,5 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; erkeklerde işgücüne katılma oranı 0,7 puanlık artışla yüzde 69,8, kadınlarda ise 2,4 puanlık artışla yüzde 25,9’dur.

Üniversite mezunu kadınlar daha az katıldı

Bu arada toplam işgücünün yüzde 17,1’ini 15-24 yaş grubundakiler oluşturdu. Lise altı eğitimlilerde işgücüne katılma oranı; erkekler için yüzde 68, kadınlar için 21,8. Yükseköğretim mezunu erkeklerde yüzde 83,8 olan işgücüne katılma oranı, kadınlarda yüzde 70,8.

Tarımda istihdam tarım dışından fazla arttı

Tarım dışı istihdam ise ocak ayında 592 bin kişi arttı. 2010 yılı Ocak döneminde istihdam edilenlerin sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 289 bin kişi artarak, 21 milyon 162 bin kişiye yükseldi. Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 697 bin kişi arttı.

İstihdam edilenlerin dörtte biri tarım sektörüne

Ocak 2010 döneminde istihdam edilenlerin yüzde 23,8’i tarım, yüzde 20,2’si sanayi, yüzde 5,5’i inşaat, yüzde 50,5’i ise hizmetler sektöründe. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında, tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payının 2 puan, inşaat sektörünün payının 0,3 puan arttığı, buna karşılık sanayi sektörünün payının 0,3 puan, hizmetler sektörünün payının ise 2 puan azaldığı görüldü.

Bu dönemde istihdam edilenlerin yüzde 72,2’sini erkek nüfus oluşturdu. Ayrıca yüzde 59’u lise altı eğitimliydi. Yüzde 60,6’sı ücretli, maaşlı veya yevmiyeli, yüzde 26,8’i kendi hesabına çalışan veya işverendi. Yüzde 12,6’sı ise ücretsiz aile işçisiydi. Yüzde 58,5’i “1-9 kişi arası” çalışanı olan işyerlerinde çalışırken, yüzde 2,7’sinin ek bir işi daha vardı. Yüzde 3,5’i mevcut işini değiştirmek için veya mevcut işine ek olarak bir iş aradığını beyan etti.
Ücretli olarak çalışanların yüzde 91,2’si sürekli bir işte çalışanlardan oluştu.

Güvencesiz çalışanlar hâlâ artıyor

Yaptığı işten ötürü herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı olmadan çalışanların oranı, önceki yılın aynı dönemine göre 1,5 puanlık artışla yüzde 42,3 olarak gerçekleşti. Bu dönemde, geçen yılın aynı dönemine göre tarım sektöründe sosyal güvenlikten yoksun çalışanların oranı yüzde 84,5’ten yüzde 85,8’e, tarım dışı sektörlerde yüzde 28,6’dan yüzde 28,7’ye yükselmiştir.

Türkiye’de Ocak ayında istihdam, bir önceki yılın aynı ayına göre 1 milyon 289 bin kişi artarak, 21 milyon 162 bin kişi oldu.

İstihdamın sektörel kompozisyonunda, tarımın istihdam içindeki payının 2 puan, inşaat sektörünün payının 0,3 puan arttığı, buna karşılık sanayi sektörünün payı 0,3 puan, hizmetler sektörünün payının ise 2 puan gerilediği gözlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Hanehalkı İşgücü Araştırması, ”2010 Ocak Dönemi Sonuçları (Aralık 2009, Ocak, Şubat 2010)” açıkladı.

Buna göre, Ocak ayında, Türkiye’de kurumsal olmayan nüfus, bir önceki yılın aynı ayına göre 809 bin kişilik bir artışla, 70 milyon 975 bin kişiye, kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus ise 827 bin kişi artarak, 52 milyon 150 bin kişiye ulaştı.

Söz konusu dönemde istihdam edilenlerin sayısı, bir önceki yılın aynı ayına göre 1 milyon 289 bin kişi artarak 21 milyon 162 bin kişiye yükseldi. Tarım sektöründe çalışan sayısı 697 bin kişi, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı da 592 bin kişi arttı.

Ocak’ta istihdam edilenlerin yüzde 23,8’i tarım, yüzde 20,2’si sanayi, yüzde 5,5’i inşaat, yüzde 50,5’i ise hizmetler sektöründe yer aldı.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 25,9

Türkiye genelinde işsiz sayısı da 2009 yılının aynı ayına göre 59 bin kişi azalarak, 3 milyon 591 bin kişiye geriledi. İşsizlik oranı 1 puanlık azalışla yüzde 14,5 seviyesinde gerçekleşti.

Ocak’ta kentsel yerlerde işsizlik oranı 0,7 puanlık azalışla yüzde 16,5, kırsal yerlerde ise 1,5 puanlık azalışla yüzde 10,3 oldu.

Genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 25,9 olarak açıklandı. Geçen yılın aynı ayında söz konusu oran yüzde 27,9 düzeyindeydi.

KAYITDIŞI İSTİHDAM YÜZDE 42,3’E YÜKSELDİ

Yaptığı işten ötürü herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı olmadan çalışanların oranı da bir önceki yılın aynı ayına göre 1,5 puanlık artışla yüzde 42,3 olarak gerçekleşti. Bu dönemde, bir önceki yılın aynı dönemine göre tarım sektöründe sosyal güvenlikten yoksun çalışanların oranı yüzde 84,5’ten yüzde 85,8’e, tarım dışı sektörlerde ise yüzde 28,6’dan yüzde 28,7’ye yükseldi.

İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI YÜZDE 47,5’E YÜKSELDİ

Ocak’ta, Türkiye genelinde işgücüne katılma oranı, geçen yılın aynı dönemine göre, 1,7 puanlık artışla yüzde 47,5 olarak gerçekleşti.

Erkeklerde işgücüne katılma oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,7 puanlık artışla yüzde 69,8, kadınlarda ise 2,4 puanlık artışla yüzde 25,9 oldu.

İşgücünün eğitim ve yaş dağılımlarına bakıldığında, toplam işgücünün yüzde 17,1’ini 15-24 yaş grubundakiler oluşturdu. Lise altı eğitimlilerde işgücüne katılma oranı, erkekler için yüzde 68, kadınlar için yüzde 21,8, yükseköğretim mezunu erkeklerde yüzde 83,9 olan işgücüne katılma oranı, kadınlarda yüzde 70,8 oldu.

İŞSİZLİK KENTTE YÜZDE 16,5, KIRDA YÜZDE YÜZDE 10,3 OLDU

Ocak’ta işsiz sayısı geçen yılın Ocak ayına göre 59 bin kişi azalarak, 3 milyon 591 kişiye düştü. İşsizlik oranı ise 1 puanlık azalışla yüzde 14,5 seviyesinde gerçekleşti. Kentsel yerlerde işsizlik oranı 0,7 puanlık azalışla yüzde 16,5, kırsal yerlerde ise 1,5 puanlık azalışla yüzde 10,3 oldu.

Söz konusu dönemde, iş arayanlara bakıldığında, işsizlerin yüzde 32,2’si eş dost vasıtasıyla iş aradı. İşsizlerin yüzde 90,4’ü (3 milyon 245 bin kişi) daha önce bir işte çalıştı.

Daha önce bir işte çalışmış olan işsizlerin yüzde 44,2’si hizmetler, yüzde 24,2’si sanayi, yüzde 19,8’i inşaat, yüzde 9,3’ü tarım sektöründe çalıştı, yüzde 2,5’i ise 8 yıldan önce işinden ayrıldı.

İşsizlerin yüzde 32,6’sı çalıştığı iş geçici olup işi sona erenler, yüzde 19,9’unu işten çıkarılanlar, yüzde 15,2’sini kendi isteğiyle işten ayrılanlar, yüzde 8’ini işyerini kapatan/iflas edenler, yüzde 7,3’ünü ev işleriyle meşgul olanlar, yüzde 7,6’sını öğrenimine devam eden veya yeni mezun olanlar, yüzde 9,4’ünü ise diğer nedenler oluşturdu.

İŞGÜCÜ DIŞINDA OLANLARIN YÜZDE 49,7’Sİ DAHA ÖNCE BİR İŞTE ÇALIŞTI

Ocak 2010’da işgücü dışında olup, daha önce bir işte çalışanların yüzde 20,3’ü tarım, yüzde 11,4’ü sanayi, yüzde 3,5’i inşaat, yüzde 19,9’u hizmetler sektöründe çalışmış, yüzde 44,9’u ise 8 yıldan önce işten ayrıldı.

Söz konusu dönemde, 1 milyon 382 bin kişi işe yeni başlamış veya iş değiştirmiş olup, bunun toplam istihdam içindeki oranı yüzde 6,5 oldu. İşe yeni başlayan veya iş değiştirenlerin yüzde 33,4’ü 25-34 yaş grubunda yer aldı. Bu dönemde işe başlayan veya iş değiştirenlerin yüzde 25,1’i sanayi, yüzde 40,8’i hizmetler, yüzde 19,5’i inşaat sektöründe, yüzde 14,6’sı ise tarım sektöründe işe başladı. Mevcut işsizlerin yüzde 13,3’ünü (476 bin) bu dönemde işten ayrılanlar oluşturdu.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."