Final

Örnek Resim


Malatyalife Residence

Malatya Haber -

“Kadın Ailenin Temeli..”

“Kadın Ailenin Temeli..”
  • 27.12.2015

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla siyasiler ve çeşitli kuruluş temsilcileri mesajlar yayınladılar.

ÖZ’ÜN MESAJI..

AKP Milletvekili Ömer Faruk Öz’ün mesajı şöyle:

“Toplumumuzun temelini aile, ailenin temelini de kadınlarımız oluşturmaktadır. 

Aile birliğinin en önemli unsurudur kadınlarımız. Onların sayesinde ve  yaşamın her alanında göstermiş oldukları fedakarlıkları, duyarlılıkları, üretkenlikleri ve  özverileri ile toplumumuzun  sağlıklı, milli, dini ve ahlaki  değerlerine sahip çıkan bireylerin oluşmasındaki mimarlarımızdır kadınlarımız. 

Aynı zamanda Huzurlu, mutlu ve sağlıklı bir toplumun temel taşlarının oluşmasındaki denge unsurudur onlar. 

Ak Parti Hükümetleri döneminde kadınlara yönelik pek çok ilke imza atıldı, pek çok yeni düzenleme gerçekleştirildi.

Bizler Ak Parti olarak iktidara geldiğimiz günden bu yana;   kadın hakları konusunda, yıllardır bekleyen, biriken sorunları tek tek gündemine aldık.

Anayasada, TCK’da, iş kanununda,   sosyal yardım uygulamalarında yapılan düzenlemeler ile özürlü çocuklar ve annelerinin yaşam şartları kolaylaştırıldı.  Anne bebek ölümlerinin azaltılmasına yönelik, birçok düzenleme ve uygulamayı hayata geçirdik. 

Özürlü çocuğu olan anneye erken emeklilik, doğum izinlerinin artırılması, iki çocuğa kadar anneye doğum borçlanması ve iş hayatına dair birçok düzenleme partimizle birlikte hayat buldu. Ana-Kız Okuldayız, Haydi Kızlar Okula kampanyaları ile Kız çocuklarının okutulması desteklendi. Yoksul ailelerin çocuklarını okutabilmeleri için maddi yardımlarda ve eğitim desteğinde bulunuldu. Yardımlar belirlenirken kız çocuklarına pozitif ayrımcılık uygulandı. 

Kadın bizim için kutsaldır. Örnektir, öncüdür, eğiticidir. Hayatın anlamıdır. Kültürümüzde ve dinimizde önemli  bir yere sahip değerlerdir. Kadınlarımızın kendilerine örnek gösterdikleri Peygamberimiz (SAV)’in kızları Hazreti Fatıma, Hazreti Zeynep ve diğer örnekler ile  Kurtuluş savaşımızda önemli roller üstlenen Nene Hatun, Fatma Seher hanım, Adile Onbaşı yiğit Türk kadınının ve kızlarının örnek alınması gereken önemli şahsiyetlerdir. 

Yüce Dinimiz de  kadın hakları üzerinde titizlikle durmuş ve kadını, hiçbir nizâm ve sistemin veremediği müstesnâ bir makâma sâhip kılmıştır. 

Cenâb-ı Hakk Kur’ân-ı Kerîm’inde:“Erkeklerin kadınlar üzerinde hakları olduğu gibi, kadınların da erkekler üzerinde hakları vardır.” buyurmuştur.

Rasûlullâh (S.A.V.) Efendimiz de erkekleri, kadınların hak ve hukûkunu gözetmeye dâvet etmekte ve bu konuda: “Kadınların haklarını yerine getirme husûsunda Allâh’tan korkunuz! Zîrâ siz onları Allâh’ın bir emâneti olarak aldınız.”buyurmaktadır.

Bu duygularımla,

Tüm kadınlarımızın  “8 Mart Dünya Kadınlar Günü”nü tebrik ederim.”

ÇALIK’IN MESAJI..

AKP Malatya Milletvekili Öznur Çalık, şu mesajı yayınladı:

“1857 yılında New Yorklu işçi kadınların daha insanca bir yaşam isteyerek, eşitsizliklere ve ayrımcılığa karşı sürdürdüğü mücadele ile başlayan süreçte 8 Mart, tüm dünya kadınlarının kutladığı uluslararası bir güne dönüştü. 

Biz kadınlar ülkemizin gelişmesi, kalkınması, sağlıklı ve güçlü bir toplum olabilmesi yönünde her geçen gün önemli adımlar atıyoruz. Çünkü nüfusumuzun yarıdan fazlasını oluşturan kadınlarımızı ülkemizin gelişmesine ve kalkınmasına, kısaca her alandaki üretim faaliyetlerine daha geniş bir şekilde dâhil ve ortak etmeye yeminli ve gönüllüyüz.

Kadınlar olarak bizlerin milyonlarcasını temsil etmek için yürüttüğümüz bu mücadelenin kadın bakış açısına sahip olması gerekir. Kadın ve erkeklerin birbirlerine, birbirlerinin yüzlerine doğrulttukları silahların yaralarını değil; birbirlerinin eksiklerinin yerini dolduran yanlarını borçlu olmaları gerekir.

Bunu başardığımız takdirde, Türkiye’nin aşılamayacak engeli, çözülemeyecek problemi yoktur.

Çünkü kadınları görünmez hale gelen bir toplumun ufku bağlanmış demektir ve ekonomik atılımları gerçekleştirmesi de mümkün değildir. Bizim insanımız da bu değerlere ve özgürlüklere fazlasıyla layıktır.

Biz AK Parti iktidarı olarak, kadınlarımızın sosyal ve ekonomik haklarındaki ilerlemeleri ve siyasi yaşamda etkinliklerinin artmasına yönelik çalışmaları ülke kalkınmasının ve çağdaş toplumlar seviyesine ulaşmamızın vazgeçilmez unsurları olarak görüyoruz.

Kadına karşı ayrımcılığın, şiddetin ve benzeri çağ dışı uygulamaların sona erdirilebilmesinin yolunun öncelikle eğitimden geçtiğine inanıyoruz. Bu nedenle kızlarımızın eğitimine büyük önem veriyoruz. Ülkemizde şu anda, özellikle eğitim noktasında yürütülen kampanyalar, geleceğin annelerini eğitiyor ve gelecek nesiller adına umut verici bir tabloyu müjdeliyor. Eğitimle birlikte siyasal, sosyal ve ekonomik haklarda her geçen gün iyileştirmeler yapılıyor. Standartları ilerleyen bir demokrasi içinde, kadına yönelik şiddete hiçbir şekilde tolerans gösterilmiyor, bu noktada alınan önlemlerle birlikte ağır cezai şartlar da kararlılıkla uygulanıyor. Şunu büyük bir memnuniyetle ifade etmeliyim ki Türkiye, BinYıl Kalkınma Hedefleri arasında yer alan cinsiyet eşitliği ile kadın ve kız çocuklarının eğitim hakları alanında önemli yol almış, 2015’te ulaşılması gereken hedeflerin çoğuna bugün ulaşmış bir ülkedir. Hükümetimizin kadınlarımıza yönelik çalışmaları bunlarla kalmayacak, artarak devam edecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle tüm kadınlarımızın “8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜNÜ” candan kutluyor sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”  

MİLLETVEKİLİ ŞAHİN..

AKP Yönetim Kurulu üyesi ve Malatya Milletvekili Mustafa Şahin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda özetle şunları belirtti. :

“AK Parti hükümetleri döneminde kadınlarla ilgili yapılan çalışmalar çerçevesinde kadınlarımızın toplumsal sorumluluk açısından her alanda yerlerini almaları sağlanmıştır. Özellikle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızın icracı bir bakanlık olarak kurulmasıyla kadınlarımızın sosyal hayat ve çalışma hayatlarında takdire şayan çalışmalar yapıldı ve yapılmaya da devam edecektir. Son 10 yılda Anayasa ve Medeni Kanun’da yapılan düzenlemelerle genel anlamda kadına karşı pozitif ayrımcılığı öne çıkaran düzenlemeler yapıldı. İşyerlerinde cinsiyet ayrımı kaldırıldı. Kadın ve çocuklar için sığınma evleri açıldı. Haydi kızlar okula, ana kız okuldayız gibi çeşitli kampanyalarla 350 binden fazla kız çocuğumuzun okulla buluşturulması gibi sayabileceğimiz gibi bir çok çalışma yapıldı.”

BELEDİYE BAŞKANI ÇAKIR..

Malatya Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ın mesajı şöyle:

“8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Belediye Başkanı Ahmet Çakır bir kutlama mesajı yayınladı.

Kadınların hayatta önemli roller üstlendiğini belirten Belediye Başkanı Çakır, mesajında şunları belirtti:

“Bir anne, bir eş, bir kardeş, bir çalışan olarak toplumda saygın bir fert olan kadınlarımız, gerek toplumda ve gerekse de ailede, önemli roller üstlenmektedirler. Gerek dinimiz İslam, gerek medeni hukukumuz ve gerekse de gelenek, görenek ve adetlerimiz kadına büyük önem vermektedir.

Toplumlardaki medeniyet düzeyi, insan haklarının ayrılmaz en önemli parçası olan kadın haklarına verilen değerle ölçülmektedir.

Aile kurumunun temel taşı olan kadınlarımızın, hayatın bütün alanlarına etkin bir şekilde katılmalarına imkan sağlayacak şartları hazırlayarak destek vermek, hepimizin ortak sorumluluğudur.

Sosyal hayatımızın her yerinde bulunan kadın, ailenin bel kemiğidir. Bizim inanç ve değerlerimiz açısından kadının ayrı bir yeri, ayrı bir saygınlığı var. Onlar, bir gün değil, hergün baş tacımızdır. Peygamberimiz ‘Cennet Annelerin ayakları altındadır’ buyurarak kadına vermiş olduğu değeri açık bir şekilde göstermektedir. 

Her şeyin en güzeline layık olan kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyor, sağlıklı, mutlu, huzurlu ve güzel günler diliyorum.”

AKP İL BAŞKANI TÜFENKÇİ..

AKP İl Başkanı Bülent Tüfenkçi de şu mesajı yayınladı:

“8 Mart Kadınlar Günü, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de kadınlarının eşitlik, özgürlük ve dayanışma içinde toplumsal hayatta hak ettikleri konuma gelme mücadelesinin simgesidir. Kadınlarımız, annelik sorumluluğunun yanı sıra ülkemizin en zorlu dönemlerinde mücadeleci, azimli, fedakâr ve güçlü duruşları ile engelleri her zaman aşmaya çalışmış ve başarmıştır.

Bizim toplumumuzda, inancımızda kadına ayrı bir önem verilmektedir. İslâm Dîni, kadın hakları üzerinde titizlikle durmuş ve kadını, hiçbir nizâm ve sistemin veremediği müstesnâ bir makâma sâhip kılmıştır.  Müslümanlıkta kadın sultandır. Peygamber Efendimiz’in kadına verdiği değer, ne o güne kadar ne de o günden sonra cihanda eşi görülmedik bir seviyede idi. Peygamber Efendimiz’in kadına verdiği değeri ve önemi bir çok hadis-i şeriflerinde dile getirmiştir. 

Türkiye’de AK Parti iktidarı döneminde kadınların toplumsal hayatta daha fazla rol alması, iş hayatında, siyasette, eğitimde, kamuda daha aktif ve etkili olması için bir çok yasal düzenleme yapılmıştır. AK Parti iktidarı döneminde kadınlarımız lehine sağlanan pozitif ayrımcılık ve kadın haklarının sağlamlaştırılması yönünde atılan adımlarla bugün dünya genelinde çoğu çağdaşlarından daha önde yer almaktadırlar. 

Kadınların hayat standartlarını en üst düzeye getirmek, çalışma hayatında kendilerine engel

teşkil eden sorunları ortadan kaldırmak, ailenin beraberliğini ve sürekliliğini sağlamak, siyasette kadınları daha aktif ve ön planda tutmak amacıyla AK Parti iktidarı döneminde özellikle anayasal anlamda ve yine kanunlar kapsamında yapılan düzenlemeler ve değişikliklerle ayrımcılığı önlemeye yönelik pek çok adım atıldı ve atılmaya da devam edecektir. 

Eğitim seviyesi gittikçe yükselen kadınlarımız sosyal ve ekonomik hayatta vazgeçilmez bir rol üstlenmekte, sahip oldukları hakları da en iyi biçimde kullanarak ülkemizin gelişmesine ve çağdaşlaşmasına büyük katkı sağlamaktadırlar.

2004 yılından bu yana kadın istihdamında 2 milyon 260 bin istihdam gerçekleşti ve istihdam oranı yüzde 20’den yüzde 26’ya çıktı. 18 yaşın üstündeki kadınları istihdam ettiğinizde uygulanan teşvik var. Bu teşvike göre işveren payı hazine tarafından karşılanmaktadır. Bu uygulama neticesinde 2008’den bu yana 1 milyon 357 bin kadınımız bu teşvikten yararlanmıştır, yalnız ocak ayında 128 bin kadının bu teşvikten yararlanarak istihdamı gerçekleşmiştir. AK Parti olarak 2013 yılını kadın istihdam yılı ilan ettik. Sığınma evlerindeki kadınların öncelikli olarak istihdam edilmesi yönünde çalışma başlatıldı. 

AK Parti dul hanımlarla alakalı 500 lira yardım meselesini getirdi. İki ayda bir 500 lira veriyoruz. Evinde çocukları için, ilköğretimde, orta öğretimde, lisesinde hepsinde parasal destek veriyoruz. Bu parasal desteği çocuğa, babaya vermiyoruz, anneye veriyoruz. Çünkü anne onu çocuğuna harcar, sigaraya harcamaz, alkole falan da harcamaz, çocuğuna harcar. 

Biz AK Parti olarak Cumhuriyet tarihi boyunca diğer bütün alanlarda olduğu gibi kadın hakları ve eşitlik konusunda da çok ciddi adımlar attık.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde kadın haklarının korunması, kadının şiddeti engelleme noktasında ciddi çalışmalar yapılmaktadır. Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü ile Ülkemizde kadın erkek eşitliğinin sağlanması, toplumsal yaşamın tüm alanlarında kadınların konumlarının güçlendirilmesi ve kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi için politikalar üretilmektedir. 

Daha özgür daha katılımcı, eşitlik temellerinde yaşamlarını sürmelerini temenni ederek bütün kadınlarız Kadınlar Gününü kutlarım.”

EĞİTİM-İŞ..

Eğitim-İş Malatya İl Temsilcisi Feyzullah Çelik’in mesajı şöyle:

“8 Mart 1857 yılında New York’ta tekstil sektöründe çalışan yüzlerce kadın düşük ücretlerine, uzun çalışma saatlerine ve insanlık dışı çalışma koşullarını protesto etmek için greve gitti. Greve müdahale edilmesi sonucu 129 kadın işçi yanarak öldü. 1910 yılında 2. Enternasyonal Kadın Konferansı’nda, 17 Mart 1970 yılında ise Birleşmiş Milletler tarafından 8 Mart “Dünya Emekçi Kadınlar Günü” olarak ilan edilmiştir.

Ancak aradan geçen 150 yıla rağmen günümüzde sömürü çarkları en fazla kadın emeği üzerinden dönüyor. Güvencesizleştirme, kayıt dışı çalıştırma uygulamaları, en fazla kadın emekçileri etkiliyor. Kadınlar sadece emek süreçlerinde, fabrikalarda, atölyelerde, dersliklerde, tarlalarda eşitsizliğe, sömürüye, şiddete maruz kalmıyor. Ayrımcılık ve şiddet her yerde. Her yıl ülkemizde ve dünyada binlerce kadın öldürülüyor, tecavüze uğruyor, taciz ediliyor, dövülüyor. 

Ülkemizde, kadına yönelik şiddet, kadın emeği sömürüsü, kadın bedeni sömürüsü, kadın yoksulluğu, kadın işsizliği, çocuk gelinler ve okula gönderilmeyen kız çocukları, tacizciyi, tecavüzcüyü, saldırganı koruyup kollayan hukuk sistemi, kadının özgürleşmesi önünde en büyük engeller olarak durmaktadır. 

Kadınlarımız çalışma hayatında en dezavantajlı kesimlerden birini oluşturuyor. Sayısal verilere baktığımızda, 2012 yılında, kayıtdışı çalışan kadınların sayısı önceki yıla göre 132 bin kişi, işsiz kadın sayısı ise 110 bin kişi artış göstermiştir. 

Gerici anlayışlar kız çocuklarının okula gitmesini ziyan sayıyor. Onlar, çocuk yaşında evliliğe ya da çocuk işçiliğine zorlanıyor. Böylece, aydınlanmanın olanakları yerine bu çocuklar gericiliğin karanlık mahzenlerine itilmiş oluyorlar.

Siyasi iktidar, kız çocukların eğitimi konusunda yeterli çabayı göstermediği gibi kız çocuklarının okuldan uzaklaşmasına neden olacak 12 yıllık kesintili zorunlu eğitimi hayata geçirmiştir. Kız çocuklarının özgürleşmesi önüne artık unuttuğumuz yeni engeller çıkarılmıştır. 

Üyelerinin çoğunluğunu kadınların oluşturduğu Eğitim-İş, kadınların karşılaştıkları zorlukları dile getirmeye, onların sözcülüğünü yapmaya; birlikte yaşanılır ve daha eşit bir dünya kuruluncaya dek devam edecektir. Yeryüzüne barışı, çağdaşlığı, inceliği ve sayısız güzelliği kadınların getireceğine inanarak 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutluyoruz.”

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."