Final

Örnek Resim


Malatyalife Residence

Malatya Haber -

“Kentimize Sahip Çıkamadık..”

“Kentimize Sahip Çıkamadık..”
  • 19.04.2016
  • CHP Büyükşehir Belediyesi Faaliyet Raporu’nu eleştirdi, Başkan Çakır yanıt verdi. CHP Sözcüsü Kuşçu, “Malatya şehrinin anayasasını delindi, şehrimize sahip çıkamadık” derken, Çakır’dan “Biz geldiğimiz 2009 seçimlerinden sonraki süreç içerisinde hiçbir tarım alanını bir metre kare dahi, imara açmamışız.” diye konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Meclis Grubu, 30 Mart 2014 yerel seçimlerinin ardından resmen büyükşehir olan ve aradan geçen 2 yılda yapılanmasını tamamlayan Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin 2015 yılı faaliyet raporunu değerlendirdi. CHP Meclis grubu, Büyükşehir Belediyesi yönetimine başta içme suyu olmak üzere birçok konuda eleştiriler yöneltirken, bazı uyarı ve önerilerde de bulundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır da, eleştirilere yanıt verdi.

FAALİYET RAPORUNA ELEŞTİRİLER..
CHP Grup Sözcüsü Hurşit Kuşçu tarafından meclise sunulan değerlendirme raporunun en çarpıcı bölümünü Malatya Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürlüğü’nün içmesuyu yönetimine ilişkin çarpıcı açıklamalar, eleştiriler ve uyarılar oluşturdu.

hursitkuşcuKayıp kaçak yüzde 30’a düşürülmezse İller Bankası ödeneklerden kesinti yapacak
Raporda, Türkiye’de su alanında kayıp –kaçak oranının ortalama % 43, Avrupa ülkelerinde ise % 10 ila 20 arasında olduğu belirtilen CHP Grubu Raporu’nda, Orman ve Su Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün verilerine dayanılarak, Malatya’daki kayıp – kaçak su oranının % 60 oranında olduğu vurgulandı. Bu oranın % 30’a düşürülmemesi halinde, İller Bankası ödeneklerinin kesileceği uyarısı yapıldı. Hurşit Kuşçu değerlendirme raporunda “Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, gerekli önlemlerin alınması halinde Malatya’nın bir milyonluk nüfusa yetecek su potansiyeli olduğunu belirtmiştir. 2019 yılına kadar kayıp kaçak oranı yüzde 30’un altına düşmediği takdirde Belediyelerin İller Bankası’ndan aldıkları ödeneğin önemli bir bölümünden mahrum kalacakları vurgulanmıştır” ifadelerine yer verdi.

MASKİ, etkili bir kayıp –kaçak çalışması yapamamış
Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ), geçtiğimiz yıl sözde ‘kayıp –kaçak timi’ kurmuş ve aralarında bazı yerel yöneticilerin yanı sıra Malatya kamuoyunun yakından tanıdığı bazı iş adamları ile fabrikalar, Yıldıztepe, Venk, Çamurlu, Çöşnük, Villa Kent gibi birçok yerde denetimler yaptırmıştı. MASKİ Genel Müdürü Özgür Özdemir’in o tarihlerdeki bir açıklamasına göre hizmet alım yoluyla kurulan kayıp-kaçak timi, 4 ayda 1000 kaçak su kullanımı tespit etmiş ve bunlar hakkında tutanak tutmuştu. Özgür Özdemir ayrıca, MASKİ İçmesuyu Dairesi Başkanlığı Fiziki Kayıp Kaçak Ekipleri’nin, 2015 yılında yaptığı dinleme ve taramalarda saniyede 39.2 litre suyun sisteme kazandırıldığını, fiziki şebeke hattı tarama sonrası tespit edilen toplamda 113 arızanın giderilerek suların sisteme kazandırıldığını belirtmişti.

İki yıldan bu yana kayıp – kaçak su konusunda yürüttüğünü açıkladığı ve propagandasını yaptığı onca çalışmaya rağmen, Hurşit Kuşçu’nun Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün verilerine dayandırarak hazırladığı değerlendirme raporunda geçen bu rakamlar, MASKİ’nin kayıp-kaçak oranını azaltmak konusunda etkili bir çalışma yapamadığını ortaya koydu.

Kent yeşilden arındırıldı, betona dönüştürüldü
CHP Grup Sözcüsü Hurşit Kuşçu, Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin 2015 Yılı Faliyet Raporuna ilişkin değerlendirmesinde, imar, kentleşme, çevre, sosyal yardımlar, komisyonların çalışmaları gibi konularda da yine görüş ve eleştirilerde bulundu.

Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin yol yapım, açma ve onarma çalışmalarının programsız ve düzensiz biçimde yürütüldüğüne dikkat çekilen CHP’nin değerlendirme raporunda, kentin toprak ve yeşilden arındırılarak betonlaştırıldığı savunuldu.

Kuşçu, “Malatya gelişiyor diyorsunuz; toprağı betonlaştırmaya devam ediyorsunuz. Kentin neresine giderseniz inşaatlar, AVM’ler, her mahallenin, her sokağın bina yükseklikleri farklı farklı. Bunlar çözüm değil, kent estetiği yok edilmektedir. Bu mecliste çokça söylendi, bir kez biz söyleyelim. Malatya şehrinin anayasasını delindi, şehrimize sahip çıkamadık” ifadelerini kullandı.

Kent trafiğinin düzensizliğine işaret eden Kuşçu, Malatya halkının beklentilerini karşılayacak akıllı ulaşım ve sinyalizasyon sisteminin kurulması gerektiğinin altını çizerek belediye yönetimine “Bu sistemin kurulması için neyi bekliyorsunuz?” sorusunu yöneltti.

Zorunlu komisyonlar dışındaki komisyonlar da kurulmalı
Büyükşehir organizasyonu içinde 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’na göre, zorunlu komisyonlar dışında, Tarım Orman ve Mahalle Hizmetleri, Erkek-Kadın Fırsat Eşitliği, Altyapı Mesken ve Kentsel Yenileme gibi komisyonların Büyükşehir bünyesinde kurulmasının faydalı olacağını belirten Kuşçu, kış aylarında karla mücadele, nikah sarayı, yaşam ve spor merkezi projeleri, kavşak ve refüjlerin çiçeklerle donatılması ve turizm master planı toplantısı gibi çalışmaların olumlu bulduklarını kaydederek, belediye çalışmaların hakkaniyete uygun olması ve etkin yönetim için bir dizi öneride de bulundu.

Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin olumlu çalışmalarına da değinilen ve Hurşit Kuşcu tarafından Büyükşehir Meclisi’nde okunan CHP Grubu Değerlendirme Raporu’nda yer alan, diğer eleştiri, soru ve öneriler şöyle sıralandı:

“İmar hizmetleri,
Malatya’yı yönetirken, tarihi mirasa sahip çıkma, yaşam kalitesini yükseltme sürdürülebilir ve yaşanılabilir bir kenti oluşturmak temel hedeflerimizden biri olmalıdır. İmar yönetimi kapsamında, kentin planlı ve düzenli gelişmesini sağlamak, temel yaşam kaynakları olan su havzaları, tarım toprakları, tarihi-arkeolojik-kültürel alanların korunması ve sağlıksız büyümeyi engelleme çalışmaları yapılmış mıdır? İmar çalışmalarının altyapısını oluşturan haritacılık faaliyetleri, kentin gelişim yönünü ve geleceğini belirleyen planlama faaliyetleri, planlama hareketlerinin uygulamasını içeren dönüşüm ve tasarım faaliyetleri ile tüm bu çalışmaların denetlenmelerini ve izlenmelerini içeren faaliyetler yapılmış mıdır?

Sosyal destek hizmetleri,
Belediyelerimizin, halkımıza sosyal açıdan destek olabilmek amacıyla uyguladığı hizmetler toplumumuz tarafından yeterli görülmemektedir. Sosyal destek hizmetleri kapsamında risk gruplarına öncelik veren bir hizmet anlayışı ile yaşlılara, gençlere, çocuklara, engellilere, yoksullara yönelik yürütülen çalışmalar toplumun sosyal refahını arttırıcı çalışmalarla anlam kazanmaktadır.

Çevre yönetimi
Hızla artan nüfusla beraber çevreye olan ihtiyaç da artmaktadır. Bundan dolayı çevrenin ve ekolojikdengenin korunması ve çevresel kaynakların daha dengeli kullanılması zorunlu bir hal olmuştur. Belediyelerimiz de canlıların yaşamlarını sürdürebilecekleri sağlıklı ve dengeli bir çevrenin oluşturulması ve korunması için çalışmalar yürütmesi gerekmektedir.

Performans değerlendirme analizi
Performans değerlendirmede, belirlenen dönemlerde gösterge, gerçekleşme değerleri alınmakta, analiz edilmekte, değerlendirilmekte midir? Örneğin; İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı 1/5000 Ölçekli Plan Değerlendirme Süresi ne kadardır? Ölçü gün, Hedef 25, Gerçekleşme 27 ise Başarı çok iyidir. Örneğin, Zabıta Daire Başkanlığı, Fiyat Tarifesi ve Etiket Denetimi Yapılan İş yeri Sayısı adedi nedir? Ölçü adet, Hedef 100, Gerçekleşme 50 ise Başarı çok zayıftır. Bu tür çalışmaları faaliyet raporunda göremiyoruz. Hedefimiz belli olmadığı için gerçekleşme ve başarı oranımızda belli değildir.

Plan yapma yetkisi merkeze alındı, engelleyemediniz
Merkezi hükümet, belediyelerden plan yapma yetkisini aldı, engelleyemediniz. Büyükşehir Belediyelerinin plan yapma yetkileri Turizm Bakanlığına verildi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına verildi, TOKİ’ye verildi, Özelleştirme İdaresine verildi. Yani kentle ilgili plan yapma yetkisi aşağı yukarı bütün kurum ve kuruluşlarda var ama burada halkın oylarıyla seçilmiş Belediye Başkanına ve onunla birlikte çalışan seçilenlere vermemiştir.

Öneriler
5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 15. maddesine göre belirlenen, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonu, Ulaşım ve Hukuk Komisyonunun kurulması zorunludur. Bunların dışında, Tarım Orman ve Mahalle Hizmetleri, Erkek-Kadın Fırsat Eşitliği, Altyapı Mesken ve Kentsel Yenileme gibi komisyonların Büyükşehir bünyesinde kurulmasında fayda görüyoruz. Malatya’nın 1/5000 ölçekli yerleşime uygunluk haritalarının sayısallaştırılması ve tüm ilçelerin kentsel tasarım planlarının hazırlanması çalışmasının önemli olduğunu düşünüyoruz. Ulaşımda merkezi yönetim tarafından ulaşım yatırımlarına yeterli desteğin sağlanması ve sürdürülebilirliği sağlanmalıdır. Toplu taşımada kullanılan araçların akaryakıt vergilerinden muaf tutulması, trafik denetim yetkisinin Belediyeye verilmesi için merkezi idareden çözüm sağlanmasını faydalı görüyoruz. Yaya/bisiklet gibi çevre dostu ulaşım biçimlerine öncelik verilerek, bisiklet park yerlerinin açılmasını, ulaşım ve trafik sorunlarına çözümler getirilmesini faydalı görüyoruz. İtfaiye istasyon ve araç sayılarının artırılmasına yönelik çalışmaları faydalı görüyoruz. Semt pazarlarının sokak ve caddeleri kapatmasının acil durumlarda müdahaleyi engelleyici etkisini ortadan kaldırılmasına yönelik önlemlerin alınmasını faydalı görüyoruz. Bütün sosyal hizmetlerin tek elden idare edilebilmesi için yasal alt yapının yeterli hale getirilmesi, yardımlar konusunda ortak veri paylaşımı olmasının sağlanması, Engelli, yaşlı ve çocukların kentin sosyal yaşamına aktif katılımını sağlayacak projelerin daha da geliştirilmesini faydalı görüyoruz. Atık suların geri kazanımı ve yeniden kullanımının yaygınlaştırılması, Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği konusundaki faaliyetlerin teşvik edilmesi, Su sıkıntısı konusunda gerekli önlemlerin alınmasına yönelik çalışmaları faydalı görüyoruz.”

BAŞKAN ÇAKIR’IN YANITLARI..
Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır da, CHP’nin faaliyet raporuna ilişkin görüşlerinin ifade edilmesinden sonra yaptığı değerlendirmede, “Performans Raporu ile faaliyet raporlarını birbiri ile karıştırmamak gerekir. Performans raporu, hedefleri faaliyet Raporu ise yapılan- gerçekleşen çalışmaları kapsıyor. İçinde eksik olanlar var mı; var. Büyükşehir belediyesi olarak çok mesafeler katettik ve iyi işler başardık.

Panoç01Sosyal destek hizmetleri olsun, diğer çalışmalar olsun. Gerçekten engelli vatandaşlarımıza çok güzel destekler verdik. Mesela başlattığımız engellilerin KPSS’ye hazırlanması, sınavlara hazırlanması projesi var. Engelli vatandaşlarımız sınavlarla kadroya geçme anlamında çalışıyorlar. Kurslarımız var engelli vatandaşlarımız devam ediyor. Ve çok da heyecanlı ve istekliler. Bizim onları kadrolu yapma hedefimiz var.

Biz geldiğimiz 2009 seçimlerinden sonraki süreç içerisinde hiçbir tarım alanını bir metre kare dahi, imara açmamışız. Küçük arsa bazlı haricinde imara açılan hiçbir yer yok. Daha önceleri imara açılmış bölgeler var. Komisyonlarımız bu konuda son derece hassaslar. Biz elektrik, yol, su çalışmaları götürürken, yapılaşma olurken, sanılıyor ki buralar tarlayken buralar imar açıldı algısı oluşuyor. Dolayısıyla ülkemizdeki gelişmeye paralel olarak ilimizde de gelişme var ve özel sektöre de yansıyor, diğer alanlara da yansıyor. Kentleşme olmayınca da farklı düşünülecek. İmar yapılmıyor, şehir yapılmıyor vs. denilecek. Biz meclis olarak da yeşile önem veriyoruz. Şehirler ne kadar yeşilse o kadar kalitelidir.

Bizim cadde ve sokaklarımız gerçekten düzenli. Şehrimiz çok temiz. Temizleme araçlarımız her yeri temizliyor. Temizleme araçlarımız da yeterlidir. Cadde ve sokaklarımız güzel ve düzenli. Şehrimiz bu konuda çok ileri seviyede.

Su ile ilgili çalışmalar yapacağız. su sistemleri için ortak çalışmalar MASKİ ile başlatıldı. İleriye dönük çalışmalarımız devam ediyor. CHP Grubuna Faaliyet raporu hakkındaki düşüncelerini açıkladığı için teşekkür ediyorum” dedi.

Güler HAZAR, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com

Etiketler:

Yorumlar
  1. selahattin dedi ki:

    kentimizin sahibi Ahmet çakır millet vekilleri. kayısımızın sahibi 4 fabrikatör..

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."