Final

Örnek Resim


Malatyalife Residence

Malatya Haber -

‘Kime Peşkeş Çekildi?!.’

‘Kime Peşkeş Çekildi?!.’
  • 27.12.2015

Malatya Belediye Meclisi başkanvekili Mehmet Şehitoğlu başkanlığında toplanarak gündemdeki ve gündem dışı verilen önergeleri görüşüp karara bağladı.

Zaman zaman tansiyonun yükseldiği toplantıda, sendikalı işçilere gönderilen iş çıkış tebligatları, “senin başının altından çıkıyor” suçlaması ve “İddiayı ispatlamayanlar müfteridir” karşı suçlaması, AVM’nin yıkılıp yıkılmaması, “İlimizde yargı kararlarının uygulanmamasına en bariz örnek AVM ve alanıdır” iddiası, “Vefik Alp’in avukatı mısın?” suçlamasına “AVM’nin avukatı mısınız?” karşı suçlaması, Kömür Tevzi alanının Bölge İstinaf Mahkemesi yapılması için Adalet Bakanlığına devri, “Kadastro yolları olarak ayrılan 3 bin dönüm arazi hangi amaçla kullanılıyor?” sorusu, 7 kattan 10 kata artış, eski otogar alanının satışı, Tekel alanına çok katlı otopark yapımı aynı şuyulandırma bölgesinde verilen ek yoğunluk, Esenlik’e 20 Milyon Kredi kullanımı ve Tandoğan Mahallesinde bulunan Tekel depolarının İŞGEM tahsisi gibi konular damgasını vurdu. Tamamının imar komisyonu tekliflerinden oluşan gündem maddelerine ek olarak gündem dışı verilen 7’si imar diğer 7’si ise değişik konular içeren teklifler kabul edilirken Muhalefet üyelerinden verilen önergeler AKP’lilerin oylarıyla reddedildi.

“BU İŞLER SENİN BAŞININ ALTINDAN ÇIKIYOR!..”
Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan toplantı ilgili daireler tarafından verilen 14 önergenin gündeme alınması oylanarak kabul edilmesinden sonra, CHP’li üye Doğan Ağdaş ve Ali Dağdelen’in ortak verdikleri ve dijital saat kullanan su abonelerine ayrımcılık yapıldığı iddia edilen önerge reddedildi.

CHP’lilerin 2. önergesi olan Belediye bünyesinde çalışan 197 işçinin sendikalı oldukları için işten çıkarılmasını konu alan önergesi sırasında karşılıklı suçlamalar ve atışmalar yaşandı. Önerge sahibi olarak söz alan CHP’li üye Dağdelen “Sendikalı olmak anayasal bir haktır ve sosyal belediyecilik yaptığını iddia eden Malatya Belediyesinin sendikacılığı teşvik etmesi ve işten çıkarılanları geri işe almaları gerek “diye konuştu. Bağımsız üye Mehmet Moran’da “CHP’li üyenin bahsettiğinin dışında 5M kapsamında 225 işçinin işten çıkarıldığı iddia ediliyor. Doğru mu?” sorusunu yöneltti. Başkanvekili Şehitoğlu “Bu idari bir tasarruftur” diye yanıtladı, AKP’li Metin Mandal söz istedi. CHP’li Dağdelen, “Sen konuşma, bu işler senin başının altından çıkıyor” diye araya girdi. Bu söze sinirlenen Metin Mandal, “ Bu iddianı ispatlamaya çağırıyorum. Bu konuda benim zerre kadar bilgim yoktur. Sendikalı olmak kişinin kendi tasarrufudur ve anayasal bir haktır. Türkiye’de hukuk vardır. Kimse kimseye sendikalı ol veya olma diye baskı yapamaz. Yıllarca sendikacılık yaptım” diye konuştu.

CHP’li Dağdelen “İddiayı ispatlamayı işçiler yapacaklar. Merak etmeyin” diye araya girdi. MHP’li Ubeyd Akçin “Gerçekten işten çıkarılmalar varsa çok ayıp. Sayın Mandal çok doğru söylüyor. Türkiye bir hukuk ülkesi ama, hukukun ilimizde işleyişine en iyi örnek AVM’de görüldü AVM’de hukuk işliyor mu?” diye konuştu. Başkanvekili Şehitoğlu “Evet. Hukuk işliyor ve gereği yapıldı” diye MHP’li üyeyi yanıtladı. Yaşanan bu tartışmalardan sonra önerge oylanarak AKP’lilerin oylarıyla reddedildi.

BELEDİYE SARAYI MİMARINA AKP’Lİ MİMAR ELEŞTİRİSİ..
CHP’lerin mahalle sınırları ve ağaç kesimi ile ilgili önergeleri de AKP’lilerin oylarıyla reddedildikten sonra bağımsız üye Moran’ın Belediye Sarayı binasının işlevi konusunda Yüksek Mimar Prof.Dr. Ahmet Vefik Alp’in malatyahaber com’da yayınlanan açıklamasını içeren önergesi okundu. AKP’li üye Vahap Özdemir, Moran’a “Vefik Alp’in avukatı mısınız?” sorusunu yöneltti. Moran’da “ Ben size AVM’nin avukatı olup olmadığınızı sormayacağım. Takdir Malatyalılarındır.” diye yanıtladı. AKP’li mimar üye Hasan Atay’da “Vefik Alp, dünya mimarı olmak iddiasında. Onun için Belediye binasını ısıtıp ısıtıp gündeme getiriyor.Bir kere buranın konsepti iç mekan olarak bahsettiği etkinliklere uygun değil” diye araya girdikten sonra AKP’lilerin oylarıyla gündeme alınması reddedildi.

“EĞLENCE YERİ MANZARALI OLUR..”
Daha sonra tamamı imar konularını içeren gündem maddelerine geçildi. Eğlence merkezlerinin Cihadiye Köyü sınırları içerisinde bulunan taşlık bir alanın “Eğlence tesisi alanı” olarak ilan edilmesi maddesi görüşülürken söz alan CHP’li üye Ağdaş; “Eğlence merkezleri sahil yollarına, manzaralı yerlere kurulur. OSB’nin yanında olan bu alanda eğlence mi imal edecekler” diye konuştu. Moran’da “ Yöre köylülerinin görüşü alınması gerekir” diye araya girdi. Yapılan oylamada madde komisyon görüşü doğrultusunda oybirliği ile ertelendi

RUHSATSIZ HASTANE KONUSU..
2004 yılında göz hastanesi olarak projelendirilen ve son iki katı ruhsatsız (kaçak) olduğu gerekçesiyle yarım katı yıkıldıktan sonra ticari alan olmasına rağmen sağlık tesisi alanında yapılabilmesi gerekirken Çocuk Hastanesi olarak açılan Saray Mahallesi 192 ada 3 nolu parselin ticari alandan sağlık tesisi alanına dönüştürülmesi önergesi görüşülürken MHP’li Akçin söz aldı ve “ Sağlık alanlarının şehir merkezinde olmamaları gerekir. Biz buna karşıyız. Ertelenmesi değil reddine karar verilmeli” dedi. Başkan Şehitoğlu’da “Kabul etmiyoruz zaten. Komisyon, daha iyi incelenmesi için ertelenmesi yönünde görüş beyan etmiş. Biz de o doğrultuda karar alıyoruz” dedi. Yapılan oylamada komisyon görüşü doğrultusunda erteleme kararı kabul edildi.

Hidayet Mahallesi 93 ada 35 no’lu parselin ticari +konut alanından çıkarılarak ticari alana dönüşmesi oylanarak kabul edildi.

“KİME PEŞKEŞ ÇEKİLDİ?”
Karakavak-Tecde revizyon imar planı görüşülürken söz alan CHP’li üye Ağdaş; “Geçtiğimiz meclis toplantılarında Karakavak-Çilesiz bölgesinde 3 bin dönüm civarında kadastral yol ayırmıştık, bunlar nerede? Kim veya kimlere peşkeş çekildi?” sorusunu yöneltti. Başkan Şehitoğlu’da “Kimseye peşkeş çekilen bir şey yok” dedi. Yapılan oylamada önergenin komisyon görüşü doğrultusunda ertelenmesi kararı alındı.

AVM TARTIŞMALARI..
Gündemin 6. maddesinde bulunan ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından Malatya Girişim Grubuna (MGG) satılan Sümer Fabrikası alanının 125 dönümlük alanı için Belediye Meclisinin 04.02.2009 tarihli İmar Planı değişikliğinin Bölge İdare Mahkemesi tarafından iptal edilmesinden sonra mahkeme kararına uygun hale getirmek için verilen plan tadilatı önergesi sırasında söz alan bağımsız üye Moran; “ Hukuk dilini bilmiyorum. İptal ile ret arasında bir fark var mı? Hukukçu arkadaşlarımız lütfen bunu bize açıklasın” diye bilgi isteyince MHP’li avukat üye Betül Aksoğan “ İkisi çok ayrı şeyler” diye yanıtladı. Moran devamla”Burada açıkça hukuk kararları uygulanmıyor. Hukuk aldığınız kararın iptal edilmesini istiyor. Ama yaptığınız göstermelik mühürleme ile hukuku çiğniyorsunuz. Neden çiğnediğinizi de sizler tarafından çıkarılan MAKBİS dergisinde net olarak açıklanıyor. Dergide yer alan habere göre MGG tarafından Bilgi İşlem Müdürlüğüne bilgisayarlar, laptoplar, oda donanım malzemeleri bağışlanmış. Ayrıca bu bağışlar demirbaşa kaydedildi mi? Kaydedilmemişse bu daha ağır bir suç” diye açıkça sulamalarda bulundu.

Başkan vekili Şehitoğlu “İmar planı tadilatı ile mahkeme kararına uygun hale getiriliyor” dedi. İmar Komisyonu başkanı Nevzat Aslan’da “Alanda sağlık tesisi yapımından vazgeçildi. Ayrıca yapılacak konutlarda da önemli miktarda yoğunluk azaltıldı ve böylece mahkeme kararına uygun hale getirildi.”diye konuştu. MHP’li üye Betül Aksoğan’da meclisi bu konuda bilgilendirme amacı ile söz istediğini söyleyerek “Mahkeme kararlarının ciddi sonuçları vardır. Hukuki ve cezai sorumluluğu vardır. Alacağımız kararlarda bunları göz önünde bulundurmalıyız” diye bilgi verdi.Yapılan tartışmalardan sonra AKP’lilerin oylarıyla plan tadilatı kabul edildi.

KÖMÜR TEVZİ ALANI MAHKEME İÇİN..
Gar alanında sağlık tesisi, 2006 yılında onaylanan Karakavak bölgesi imar planı değişikliği önergeleri komisyonun görüşü doğrultusunda kabul edilirken, ticari alanda bulunan Kömür Tevzi alanının İstinaf mahkemesi binasının yapılması için Adalet Bakanlığına tahsisi muhalefetin karşı çıkmasına rağmen komisyon kararı doğrultusunda AKP’lilerin oylarıyla kabul edildi.

2009 Mayıs ayı Meclis toplantısında kaldırılan ek yoğunluk bu mecliste de Çilesiz mahallesi 4450 ada 3 nolu parselde(yeşil alanda) kalan hissesini belediyeye bağışlayarak kazandığı yoğunluğun aynı mahalle 4458 adada kullanması AKP’lilerin oylarıyla kabul edildi.

Diğer imar maddeleri arasında ada ayrım çizgilerinin değiştirilmesi, 7 kattan 10 kata çıkarılması, ayrık nizam değişiklikleri özeleştirilen Tekel Fabrikasının 4375 m2’lik lojman kısmında çok katlı otopark yapımı, plan değişikliği gibi maddeler komisyon görüşü doğrultusunda oylanarak kabul edildi.

ESKİ OTOGAR ALANININ SATIŞI..
10.602 m2’lik eski otogar yerinin ihaleyle satışı ve daha önce karar alınıp, tekrar iptal edilen 100 adet kapalı otobüs durağı, bilbord, reklam panosu ile 20 adet raketin, bazı eklemelerden sonra yap-işlet modeliyle 8 yıllığına kiraya verilmesi için encümene yetki verilmesi kararlaştırıldı.

Esenlik şirketinin idari bina yapımı, inşaat, market ve diğer yatırımları için 20 milyon lira banka kredisi kullanması, İkizce yazısında (TEDAŞ yanı) Asfalt Şantiyesi’nin 209 dönümlük alanının kamulaştırılması için kararları kabul edilirken, Tandoğan mahallesinde bulunan ve mülkiyeti özelleştirilen Tekel’e ait depoların istihdama katkı olarak kullanılması için İŞGEM Ltd. Şti’ye belediyenin ortak olması kararları oylanarak kabul edildi.

İş Geliştirme Merkezi Limited Şirketi adı altında kurulacak olan şirkete, İl Özel İdaresi’nin yüzde 65, Malatya Belediyesi’nin yüzde 25, TSO’nun ise yüzde 10 oranında ortak olacağı bildirildi.

Toplantıda ayrıca 2011 yılı mezar ücret tarifesinde bazı değişiklikler yapılırken, kiralık araç ihalesinin ise 2 yıllık süreyle yapılması kararlaştırıldı.

Ocak ayı toplantısının 5 Ocak Çarşamba günü yapılması kararı alındıktan sonra yılın son toplantısı sona erdi.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."