Final

Örnek Resim


Malatyalife Residence

Malatya Haber -

‘Kürdüm Ben.. Sen Kimsin Ya!.’

‘Kürdüm Ben.. Sen Kimsin Ya!.’
  • 28.12.2015

TBMM Genel Kurulu’nda AKP Malatya Milletvekili Nurettin Yaşar, kürsüde konuşan HDP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan’a,  “Sen Kürtlerin kanıyla besleniyorsun!  Sen Kürtlerin kefeniyle geçiniyorsun” dedi.  AKP’li Yaşar ile HDP’liler arasında  “Ben kürdüm” tartışması kesilmeyince TBMM’de birleşime ara verildi. Bir başka oturumda Yaşar’la CHP’liler arasında tartışma yaşandı.

“BEN DE KÜRTÜM, SEN KİMSİN YA?..”

TBMM’de HDP’li Başkan Vekili Pervin Buldan’ın yönettiği oturumda  AKP Malatya Milletvekili Nurettin Yaşar ile HDP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan arasında “Kürtler”  ifadesi ile başlayan tartışma, AK parti ve HDP Grupları arasında sözlü tartışmaya dönüşmeye başlayınca birleşime ara verildi.

TBMM Genel Kurul Tutanağı’na göre Yaşar ile Ayhan arasındaki tartışma şu şekilde kayıtlara geçti:

“..İBRAHİM AYHAN (Şanlıurfa) – Sayın Başkan ve değerli arkadaşlar; ben az önceki konuşmamda kesinlikle ayrılıktan, ayrılığı savunduğumuzdan söz etmedim. Ben, Kürtler üzerinden uygulanan bu savaş politikalarına karşı Kürtlerin ısrarla ayrılmaya, ısrarla farklı tercihler yapmaya zorlandığını söyledim ve özellikle…

NURETTİN YAŞAR (Malatya) – Kürtler kim kardeşim, Kürtler kim?

İBRAHİM AYHAN (Devamla) – Ben bir Kürt’üm.

NURETTİN YAŞAR (Malatya) – Kürtler kim?

İBRAHİM AYHAN (Devamla) – Ben bir Kürt’üm!

NURETTİN YAŞAR (Malatya) – Ben de Kürt’üm!

İBRAHİM AYHAN (Devamla) – Ben Kürt olarak böyle bir muameleye, böyle bir faşizan uygulamaya mecbur değilim.

NURETTİN YAŞAR (Malatya) – Sen mi Kürt’sün, ben mi Kürt’üm, kim Kürt?

BAŞKAN – Değerli milletvekilleri, lütfen dinleyelim. Değerli arkadaşlar, lütfen…

MEHMET METİNER (İstanbul) – Yeter artık ya!

BAŞKAN – Değerli arkadaşlar, lütfen…

İBRAHİM AYHAN (Devamla) – Dolayısıyla, biz…

NURETTİN YAŞAR (Malatya) –  “Kürtler” diye nasıl konuşabiliyorsun? Sen kimsin ya? (HDP sıralarından “Ne demek” sesleri, gürültüler)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri…

NURETTİN YAŞAR (Malatya) – Hayır, “Kürtler” diye nasıl konuşabiliyorsun?

BAŞKAN – Buyurun Sayın Ayhan.

NURETTİN YAŞAR (Malatya) – Sen kimsin ya?

İDRİS BALUKEN (Diyarbakır) – Otur yerine!

İBRAHİM AYHAN (Devamla) – Sen kimsin, sen kimsin?

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri…

NURETTİN YAŞAR (Malatya) – Ben Kürt’üm!

İBRAHİM AYHAN (Devamla) – Sen kimsin?

NURETTİN YAŞAR (Malatya) – Kürt’üm ben!

İBRAHİM AYHAN (Devamla) – Ben Kürt’üm!

NURETTİN YAŞAR (Malatya) – Ben Kürt’üm!

İBRAHİM AYHAN (Devamla) – Ben de Kürt’üm!

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri…

NURETTİN YAŞAR (Malatya) – Ben Kürt’üm, ben!

İBRAHİM AYHAN (Devamla) – Kimsin sen?

NURETTİN YAŞAR (Malatya) – Ben Kürt’üm, anam babam Kürt benim!

BAŞKAN – Sayın Ayhan…

OKTAY ÇANAK (Ordu) – Sen Kürtleri istismar ediyorsun!

NURETTİN YAŞAR (Malatya) – Sen Kürtleri istismar ediyorsun! Sen Kürtlerin sırtından geçiniyorsun!

İBRAHİM AYHAN (Devamla) – Başkasının diliyle konuşmayın!

BAŞKAN – Sayın Ayhan, Genel Kurula hitap ediniz lütfen.

İBRAHİM AYHAN (Devamla) –  Siz maskelerle yaşıyorsunuz, siz başkasının diliyle konuşuyorsun!

NURETTİN YAŞAR (Malatya) – Sen Kürtlerin kanıyla besleniyorsun!

OKTAY ÇANAK (Ordu) – İstismar ediyorsunuz!

NURETTİN YAŞAR (Malatya) – Sen Kürtlerin kefeniyle geçiniyorsun!

İBRAHİM AYHAN (Devamla) – Siz kendiniz değilsiniz.

NURETTİN YAŞAR (Malatya) – Sen kimsin?

İBRAHİM AYHAN (Devamla) –  Siz muktedirsiniz!

BAŞKAN – Sayın Ayhan, Genel Kurula hitap edin.

NURETTİN YAŞAR (Malatya) – Kürtlerin yakasını bırak!

İBRAHİM AYHAN (Devamla) – Biz size köle olmadık, köle olmayacağız. Dolayısıyla, bakın, biz, zalimlere karşı…

BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, lütfen…

İBRAHİM AYHAN (Devamla) –  …zalimlere karşı…

MEHMET METİNER (İstanbul)- Zalim sizsiniz!

İBRAHİM AYHAN (Devamla) – …halktan yana bir mücadele veriyoruz.

NURETTİN YAŞAR (Malatya) – Çocuğunun yanında askeri öldürüyorsunuz!

İBRAHİM AYHAN (Devamla) – Yani on beş günlük çocuğu öldüren, binlerce insanı katliamdan geçiren zihniyetin dili yaşamdan yana olamaz.

BÜLENT TURAN (Çanakkale) – “Lanet olsun PKK’ya.” diyebiliyor musun?

İBRAHİM AYHAN (Devamla) – Şunu benden önce konuşan hatip, beni çok iyi tanıyor, bilir: Biz büyük bir bedel ödedik.

NURETTİN YAŞAR (Malatya) – PKK’nın yargısız infazlarıyla yüzleş, yüzleşmeden konuşamazsınız.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

İBRAHİM AYHAN (Devamla) – Sözümü kesiyor Sayın Başkan, ben konuşamıyorum.

NURETTİN YAŞAR (Malatya) – Konuşamazsınız!

MEHMET METİNER (İstanbul) – Katliamı yapan sizsiniz!

İBRAHİM AYHAN (Devamla) – Siz de söz hakkınızı kullanın. Kürtlere…

NURETTİN YAŞAR (Malatya) – “Kürtler” demeyin, “PKK” deyin, “HDP” deyin, çok ayıp. Ben Kürt’üm, Kürtler adına konuşmayın!

BAŞKAN – Sayın Ayhan, iki dakikanız doldu.

İBRAHİM AYHAN (Devamla) – Ben konuşamadım ki.

NURETTİN YAŞAR (Malatya) – Kimsiniz siz ya!

İDRİS BALUKEN (Diyarbakır) – O parmağını öyle sallama!

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Adana) – Siz kimsiniz ya!

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri… Sayın milletvekilleri… Değerli arkadaşlar… (AK PARTİ ve HDP sıraları arasında karşılıklı konuşmalar)

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Adana) – Parmağa bak ya!

AHMET YILDIRIM (Muş) – Sen kimsin sen!

BAŞKAN – Sayın Yıldırım lütfen…

İBRAHİM AYHAN (Devamla) – Aynı…

NURETTİN YAŞAR (Malatya) – PKK’nın öldürdükleri Kürt çocuklarıydı, Kürt, PKK Kürt çocuklarını öldürdü, onları söyle!

İDRİS BALUKEN (Diyarbakır) – Bağırma öyle!

İBRAHİM AYHAN (Devamla) – Bir dakika… Bir dakika… Gelin burada konuşun… Bakın, aynı otoriter dili kullanıyorsunuz.

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, birleşime beş dakika ara veriyorum…”

CHP’Lİ VEKİLE “BİZ TÜRKİYELİYİZ..”

AKP Malatya Milletvekili Nurettin Yaşar,  TBMM Genel Kurulu’nda kürsüde konuşurken CHP İzmir Milletvekili Aytun Çıray ile de TBMM Genel Kurulu’nda sözlü  tartışma yaşadı.

Bu tartışmalar da tutanaklara şöyle yansıdı:

“..NURETTİN YAŞAR (Malatya) – …Sayın Altan Tan’ın da belirttiği gibi, daha sonra Ruhi Bey de ona değindi, 1916’da bu coğrafyada sınırlar çizilmiş. Bu sınırları biz çizmedik.

AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Bizimkini biz çizdik ya, savaşarak!

NURETTİN YAŞAR (Devamla) – … Yüzyıl geçti, hâlen sorun bölgesi.

İSMAİL OK (Balıkesir) – Sayenizde!

NURETTİN YAŞAR (Devamla) – … Biz başkası değiliz, biz Türkiyeliyiz ve Türkiye’nin…

İSMAİL OK (Balıkesir) – Uzaylı, uzaylı; Türkiyeli değil!

NURETTİN YAŞAR (Devamla) – … Sınırlarda geçişkenliği, bu laubaliliği önleyici tedbirler alırsınız, güvenlik tedbirleri alırsınız çünkü sınırlarınızda bir savaş cereyan ediyor, yönü belirsiz, taşeronlar üzerinden yürütülen bir savaş.

İSMAİL OK (Balıkesir) – En büyük taşeron sizsiniz.

NURETTİN YAŞAR (Devamla) – Kim bu taşeronlar?

İSMAİL OK (Balıkesir) – Siz!

NURETTİN YAŞAR (Devamla) – Bütün proje örgütler bu işin taşeronu. DAEŞ, bu işin taşeronu; PKK, bu işin taşeronu; El Nusra, bu işin taşeronu; El Kaide, bu işin taşeronuydu; PYD, bu işin taşeronuydu. Şu anda…

İSMAİL OK (Balıkesir) – En başında da AKP, en üstte!

AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Hepsiyle görüştünüz, PKK dâhil hepsiyle görüştünüz.

NURETTİN YAŞAR (Devamla) – Görüşmek iyidir, görüşelim.

AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Devam edin, taşeronlarla görüşmeye devam edin.

NURETTİN YAŞAR (Devamla) – Görüştük, görüşmedik ayrı ama görüşmekten bir şey çıkmaz, sen rahat ol.

İSMAİL OK (Balıkesir) – Taşeron sizsiniz, siz.

AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Hem “taşeron” diyorsunuz, hem “görüşürüz” diyorsunuz, mübarek olsun ne diyelim.

NURETTİN YAŞAR (Devamla) – Seninle de görüşürüz.

AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Keşke… Bir görüşebilsek öğreteceğimiz çok şey var size.

İSMAİL OK (Balıkesir) – Büyük Orta Doğu Projesi’nden bahset biraz Sayın Hocam.

NURETTİN YAŞAR (Devamla) – Şimdi, bu durumu bir tespit etmemiz lazım. Bakın, ne istiyoruz, bu arkadaşlara soralım: Sınırların geçişkenliğini mi istiyoruz?

AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Kim istiyor ya?

NURETTİN YAŞAR (Devamla) – Sınırların kapatılmasını mı istiyoruz? Sınırlarda ne istiyoruz? Sınırlarda Kobani’ye gidecek inşaat malzemelerinin geçişine izin verilmesini istiyoruz. Ne zaman istiyoruz? Bizim galiba Türkiye olarak… Biz muhabbet edelim seninle, ben alışığım.

AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Memnuniyetle ama mantıklı bir şeyler olsun istiyorum.

NURETTİN YAŞAR (Devamla) – Şimdi, sanıyorum bu otuz kırk yılımızın bir envanterini çıkarsak bu işleri daha iyi anlayabileceğiz, hepimizin.

AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Memnuniyetle.

NURETTİN YAŞAR (Devamla) – Yani, bu yazılımımızı değiştirmemiz, okuma şeklimizi değiştirmemiz, okuma yönümüzü değiştirmemiz, sağdan, soldan, yukarıdan, aşağıdan, her neyse…

AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Sizinle bizi televizyona çıkarmıyorlar ki. Bir akşam sizi davet ediyorum CNN’de bu konuları konuşmaya, hadi çıkarsınlar.

NURETTİN YAŞAR (Devamla) – Tamam, görüşürüz.

AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Görüşürüz.

NURETTİN YAŞAR (Devamla) – Tarih, saat, zaman bildir.

AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Ben ne bildireyim, çağırsınlar.

NURETTİN YAŞAR (Devamla) – WhatsApp’tan bildir, WhatsApp’tan bildir.

AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Tek başınıza çıkın, çıkmak istiyorsunuz oralara. Hadi beraber gidelim oraya, hadi.

NURETTİN YAŞAR (Devamla) – Tamam. Şimdi, burada hepimizin ortak bir sorunu var. Tekrar Sayın Baykal’ın sözüne geliyorum.

AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Sorunu siz yarattınız kardeşim, bunu kabul edin artık.

NURETTİN YAŞAR (Devamla) – Millî siyasi kimliğe karşı mı çıkıyorsun?

AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Çıkan şerefsizdir.

NURETTİN YAŞAR (Devamla) – Doğru söylüyor, bak.

AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Tamam.

NURETTİN YAŞAR (Devamla) – Var mı karşı çıkan? Kimse demez artık. Seni alkışlıyorum. Bravo, bravo!

AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Teşekkür ederim. Tabii ki.

NURETTİN YAŞAR (Devamla) – Bu perspektifi geliştirirse…

AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Sayın Baykal iyi ki size bu dersi vermiş Allah razı olsun.

NURETTİN YAŞAR (Devamla) – Ben Baykal’dan ders alırım, sen de ders alsan iyi olur. Bakın, Baykal’ın hepimize vereceği dersler vardır, siyasi tecrübesi vardır, millî siyasi kimlik diyebilme becerisi vardır, cesareti vardır. Bizim kimseye karşı bir kompleksimiz yok. Sen de benden ders alabilirsin, komplekse kapılma, insanız, birbirimize öğreteceğimiz şeyler var, hiç sorun yok.

AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Taşeronlarla konuşmaya devam et.

NURETTİN YAŞAR (Devamla) – Muhabbetin bu kadarı fazla, biraz dur, ben konuşayım, sonra sen başla.

AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Sen cevap verdiğin için söylüyorum.

NURETTİN YAŞAR (Devamla) – Sonra başlarsın. …”

HDP’LİLERLE “HEDİYE HANIM” TARTIŞMASI

AKP’li Yaşar, TBMM Genel Kurulu’nda HDP milletvekilleriyle Cizre’de Sur Mahallesi Nusaybin Caddesi’nde Hediye Şen adlı kadının öldürülmesi olayı nedeniyle de sözlü tartışma yaşadı.

Bu tartışmalar da tutanaklara şöyle geçti:

“…NURETTİN YAŞAR (Malatya) – Konuşmacı, “Hediye Şen’i kim vurdu?” diye sorduğumda “Sen vurdun, senin faşist zihniyetin vurdu.” diye bana sataştı, onu telafi etmek istiyorum.

BAŞKAN – Buyurunuz, iki dakika süre veriyorum.

CELAL DOĞAN (İstanbul) – Doğrudur.

İBRAHİM AYHAN (Şanlıurfa) – Yanlış bir şey söylememiş.

NURETTİN YAŞAR (Malatya) – Ben faşizmi çok iyi tanırım Celal Doğan, çok yakın tanırım faşizmi.

BAŞKAN – Sayın Yaşar, iki dakika, lütfen yeni bir sataşmaya mahal vermeyiniz.

NURETTİN YAŞAR (Malatya) – Efendim, dünyanın algı yönetimi konusunda gelmiş geçmiş en bilinen ismi Goebbels’tir. Bu muhatap olduğumuz örgüt algı yönetimi konusunda Goebbels’in yalanlarını geride bırakan bir performans sergiliyor. Yani bu konuda belki de Guinness Rekorlar Kitabı’na girebilecek bir performansları var. Bu açıdan tebrik ederim. Yalan üzerinde hiçbir şey yürümez, yalan üzerine Kürt halkı yürümez, yalanı Kürt halkını istismar ederek sürdüremezsiniz. Kürt halkının yakasından elinizi çekin.

DİRAYET TAŞDEMİR (Ağrı) – Sen Türkiye halklarından elini çek.

NURETTİN YAŞAR (Devamla) – Kimse onun muhatabı; burada havaya bakıp konuşuyorum, kim alınıyorsa alınsın. Yalan bu ülkeyi bir yere götürmez. Kürtlere ihanet edenlere Kürtler tarih içinde cevaplarını vermişlerdir, bundan sonra da cevaplarını vereceklerdir.

LEZGİN BOTAN (Van) – Aynen ihanet edenleri biliyor Kürt halkı. Kürt halkı kimin düşman olduğunu biliyor.

NURETTİN YAŞAR (Devamla) – Kürtler hiçbir zaman ihanetle iş birliği içinde olmamışlardır. Kürtler başkalarının kendileri üzerinden taşeronluk yapmasına izin vermemişlerdir.

LEZGİN BOTAN (Van) – Taşeron, Büyük Ortadoğu Projesi’nin Eş Başkanıdır. BOP’un Eş Başkanı Sayın Cumhurbaşkanıdır.

NURETTİN YAŞAR (Devamla) – … Türkiye özgürleşiyor. Buradan yalanın, Goebbels’in algı yönetiminin, gerçeklikten kopmuş o marjinal Cihangir sosyetesinin, Cihangir Türk solunun borusu ötmeyecek. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Kürtlerin oylarıyla Cihangir’i bu memleketin başına bela etmeyeceksiniz.

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) – 1 Kasımda milletin sözü geçti, milletin!

NURETTİN YAŞAR (Devamla) – Her kimse bunun muhatabı aklını başına alsın. Hediye Hanım’ı PKK öldürdü, raporlarla belirlendi.

ÇAĞLAR DEMİREL (Diyarbakır) – Yalan buradan belli zaten. Orada mıydınız?

NURETTİN YAŞAR (Devamla) – Hediye Hanım’ı PKK öldürdü raporlarla belirlendi. Yeri geldiğinde ilkesiz bir politikanın başörtüsünü bile istismar edeceğinin örneklerini buradan görüyoruz. Yazık, ayıptır! Günahtır! Elinizi bu milletin yakasından çekin, istismar etmekten vazgeçin. İlkeniz varsa ilkelerinizi konuşturun…”

FOTOĞRAFLAR: Yaşar’la HDP’li vekilin TBMM Genel Kurulu’ndaki tartışmasından ve Yaşar’ın kürsüdeki bir görüntüsü (canlihaber.com- malatyahaber.com)

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."