Skoda-Miram

Final


Malatyalife Residence
Malatya Haber -

Malatya ‘Rota’ İle Dünyaya Açılıyor

Malatya ‘Rota’ İle Dünyaya Açılıyor
  • 28.03.2019

İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Yılmaz yönetiminde, yazılımı tümüyle İnönü Üniversitesi akademisyen ve öğrencileri tarafından hazırlanan, bu yönüyle ‘Yerli ve Milli’ nitelemesini hak eden ‘ROTA MALATYA’ adlı kültür ve turizm eksenli bilgisayar ve mobil telefon uygulamasının tanıtım toplantısı önceki gün İnönü Üniversitesi’nde yapıldı.

Türkiye’nin sadece bilişim teknolojisinde kullanıcı değil, aynı zamanda uluslararası arenada teknoloji üreten bir ülke olması yolunda yürütülen çalışmalara Malatya ve İnönü Üniversitesi’nin önemli bir katkısı olarak değerlendirilen söz konusu uygulama ile Malatya’nın ve bölgenin somut ve somut olmayan kültürel mirası, arkeolojik varlıkları, tarihsel ve sanatsal mekânları, mutfak kültürü, kültür – tarih – doğa ve inanç eksenli turizm destinasyonları internet ortamında tüm dünyaya tanıtılmış ve ulaştırılmış olacak.

‘ROTA MALATYA’ aplikasyonu ile Malatya’nın da aralarında bulunduğu TRB1 bölgesindeki (Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl) kentsel ve kırsal alandaki doğal, kültürel, tarihsel, arkeolojik turizm merkezleri ile diğer değerlerin bütüncül bir planlama yaklaşımı ile sektörün alt yapısının mobil/interaktif ortama aktarılmasını amaçlanıyor.

Bilim – Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan Türkiye Yazılım Sektörü Stratejisi ve Eylem Planı’nın da bir parçası olan ‘Kültür Turizmi İçin Yenilikçi Stratejilere özgün bir proje katkısı olan ‘ROTA MALATYA’nın tanıtım toplantısına Malatya Valisi Aydın Baruş, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdülkadir Baharçiçek, İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı ve proje lideri Prof. Dr. Bülent Yılmaz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Çetin Şişman, projede yer alan akademisyenler, yazılım uzmanları ve turizm sektöründe faaliyet gösteren kurum temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Vali Baruş: Malatya turizm sektöründe hak ettiği yerde değil, bu tür projeler sektördeki eksiğimizi giderecek potansiyel taşıyor

Projenin tanıtım toplantısının açılışında konuşan Malatya Valisi Aydın Baruş, ülkelerin kalkınması için çok değişik alanlarda rekabet edebilir bir konuma gelmesi gerektiğini belirterek, bunlardan birinin de turizm olduğunu ifade etti.  Vali Baruş, bugüne kadar tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini turizme kazandırmakta geç kalmış Malatya’da, bölgenin kültürel mirası ve turizm merkezlerini dünyaya tanıtacak böyle bir projenin hayata geçirilmesinden büyük memnuniyet duyduğunu vurguladı.

Malatya’yı tanıtırken ‘Medeniyetlerin kesişme noktası’ dediklerini hatırlatan Vali Aydın Baruş, Malatya’nın sahip olduğu kültür ve turizm potansiyel ve varlığını işlevsel biçimde kullanamadığını kaydederek şöyle dedi:  “Türkiye bir taraftan kalkınma hamlelerini sanayi, tarım alanlarında gerçekleştirirken diğer taraftan özellikle cari açığını kapatma yönünde turizmden çok önemli gelirler elde ediyor. Ülkemiz, 2023 hedeflerinde de 60 milyon turist hedefine ilerliyor. Turizm gelirlerini de 50 milyar dolara çıkarma hedefini benimsemiş durumda. Tabi Türkiye böyle turizmde önemli atılımlar yaparken Malatya açısından da bakmak lazım. Malatya açsısından baktığımızda turizmin maalesef ekonomi içerisinde önemli bir yer edinmediğini görüyoruz.  Halbuki biz Malatya olarak çok engin bir tarihe sahibiz. Medeniyetlerin kesişme noktası diyoruz. Yaklaşık 9 bin yıllık bir tarihe ve geçmişe sahibiz.  İnsanlık tarihi açısından o kadar değerlerimiz var ki, özellikle Arslantepe başta olmak üzere bu değerlerin kıymetini iyi bilerek tüm insanlığa, dış dünyaya ve kendi insanımıza iyi bir şekilde anlatmamız lazım. Şimdiye kadar maalesef gerektiği şekilde yerine getirememişiz.   Zaten bunu rakamlarda görüyoruz. Malatya’ya dışarıda gelen insan sayısı yıllık 290 bin civarında.  Bunun da 7 bin 800 civarındakiler yabancı misafir. Malatya potansiyeline sahip bir il için bunlar son derece yetersiz rakamlar.  İşte yapılan bu çalışmada Malatya olarak istifade edeceğimize inanıyorum”.

Kentin çekim noktalarının belirlenmesi, turizm değerlerinin bütüncül bir planlama yaklaşımı ile interaktif ortama aktarılacak olmasının Malatya’da bu anlamda bir eksiği tamamlayacağına inandığını ifade eden Vali Baruş, daha sonra şöyle konuştu: “Yapılan bu Rota çalışmasında Karakaya Barajı’nın da değerlendirilmesinden büyük memnuniyet duydum. Tabi bir de gastronomi kültürümüz var.  Bunu da yeterince tanıtamamışız. Malatya tabi tarımsal üretiminin en önemli olan ürünü kayısı ile bu turizm hareketine hedef olabilecek önemli ürünlerimizden birisi. İşte turizmde insan çekebilmeniz için gerek Türkiye içerisinden gerek ülke dışından sağlıklı bir alt yapınızın olması lazım. Bu yapıyı nasıl gerçekleştireceksiniz? Elinizde verileriniz olacak, planlarınız olacak.   Sağlıklı planlamalar olacak. O planlamalara göre çekim noktaları oluşturacaksınız. Buraya dışarıdan insan geleceği zaman ne zaman nereye gelecek, oradan nereye geçecek, seyahat planını zamanlama ile birlikte yapacak.  Günümüzde artık zaman planlaması çok önem taşıyor.  Daha sonra da bunun tanıtımını yapacaksınız.   Bu rota planlama çalışması ilimiz açısından büyük önem taşıyor. Merkezi idarenin kurumları olarak bu verileri kullanarak turizm çekim noktaları oluşturup çok büyük fayda sağlayacağımıza eminim.  Ben Bülent Yılmaz Hocamız başta olmak üzere çalışma ekibine teşekkür ediyorum. Projenin sonunda çok daha güzel sağlıklı verilere sahip olacağımızı ümit ediyorum”.

 Rektör Prof. Dr. Kızılay: ROTA MALATYA Türkiye’de örnek proje olacak

Törende daha sonra, projeye büyük destek veren İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay konuştu. ROTA MALATYA aplikasyonunun getirildiği aşama nedeniyle Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı – proje lideri Prof. Dr. Bülent Yılmaz ve ekibine teşekkür eden, başarılarının devamını dileyen Prof. Dr. Ahmet Kızılay, “ROTA MALATYA Türkiye’de örnek proje olacak” dedi.

Projenin Malatya Valiliği ve Vali Aydın Baruş’un himayesinde olması halinde,  Malatya’ya daha fazla katkı saylayacağına inandığını söyleyen Prof. Dr. Ahmet Kızılay, konuşmasında şu hususlara vurgu yaptı: “Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin de içinde olduğu proje ekibimiz gece gündüz çalışarak belli bir aşamaya getirdiler. Mevsimin de uygun olmasıyla saha çalışmasına geçiyorlar. Sahayı tek tek hem lazer tarayıcı ile arayıp ölçecekler hem de GPS ile ölçecekler. Bu proje Türkiye’de örnek proje olacak. Türkiye’de örneği yok.  Amaçlanan sonuca ulaşırsa şehrimize turizm açısından çok önemli bir katkı sunacak. İnönü Üniversitesi olarak böyle bir projeyi yapmaktan büyük mutluluk  duyuyoruz. Bülent Yılmaz Hocamız başta olmak üzere tüm proje ekibine başarılar diliyorum.  Kent yöneticilerimizden bu projeye katkı sunmalarını rica ediyorum”.

Prof. Dr. Bülent Yılmaz: Bölgenin turizm kaynaklarını harekete geçirilmesinde önemli rol oynayacak

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı ve Proje Yöneticisi Prof. Dr. Bülent Yılmaz ise konuşmasında, Malatya ve bölgenin kültür ve turizm potansiyelinin harekete geçirilmesinin Türkiye ve Malatya için önemine dikkat çekerek, ‘ROTA MALATYA’nın Yerel ve bölgesel turizm dinamikleri arasında işbirliğini geliştirmek ve turizm sektörünün alt yapısının mobil/interaktif aplikasyonlarının oluşmasına katkı sağlamak amacını taşıdığını kaydetti.

Turizm sistemi içinde coğrafya, ağırlıklı bir paya sahip olduğunu belirten Prof. Dr. Bülent Yılmaz, “Yani turizm talebinin doğduğu ülke, bölge, yöre kent gibi yerler birer coğrafi mekânın parçalarıdır. Bu alanlarda doğal ve kültürel çekicilikler, tesisler, hizmetler, turizm örgütleri turizm unsurlarını meydana getirirler. Böylece turizm öncelikle fiziksel bir çevre içinde yer almaktadır. Bu fiziksel çevre aynı zamanda beşeri çevreyi de etkilemektedir. Turizm, son yıllarda ülkelere büyük getiriler sağlayan bir sektör haline gelmiştir ve bu gerçek sonucunda ülkeler arasında yoğun rekabet başlamıştır. Rekabetten öne çıkabilmek için, ülkeler, mevcut kaynakları kullanarak farklı turist istek ve ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına çeşitli turistik ürünler oluşturmaya yönelmişlerdir” dedi.

Dünyada önemli endüstri durumuna gelen turizmin ekonomik kalkınma ve istihdam yaratan bir sektör olarak kullandığı temel girdiler doğal ve kültürel değerler olduğunu ifade eden Prof. Dr. Yılmaz, “Turizmin bölgenin ekonomik gelişmişliğinde etkili bir sektör olmadığı görülmektedir. Bölgenin sahip olduğu kaynak değerleri dikkate alınırsa turizmin etkin olmaması önemli sorunsal oluşturmaktadır” diye konuştu.

TRB1 Bölge Planında (2010-2013) gelişmişlik farklarının ülkemizde aşılması gereken sorunlardan biri olduğu söyleyen Yılmaz, ‘ROTA MALATYA’nın 3 temel amacını şu şekilde sıraladı:

1) Yerel ve bölgesel turizm dinamikleri arasında işbirliğini geliştirmek ve turizm sektörünün alt yapısının mobil/interaktif aplikasyonlarının oluşmasına katkı sağlamak 2) Bölgedeki doğal ve kültürel miras değerlerini temel alan turizm tiplerini ve ilişkili aktiviteleri tanımlayarak tematik rota kurgusu kapsamında destinasyon geliştirmek 3) Geliştirilen destinasyon ve rotaların uluslararası (UNESCO ve bağlantılıklarını güçlendirmek).

Projede kimler yer alıyor? 

Proje Yöneticisi Prof. Dr. Bülent Yılmaz, Proje Koordinatörleri Doç. Dr. Sevgi Görmüş, Arş. Görevlisi Serhat Cengiz, Proje Araştırmacıları Prof. Dr. Yüksel Göğebakan (İnönü Üniversitesi) Doç. Dr. Fatih Özdemir (İnönü Üniversitesi), Dr. Öğretim Üyesi Ayda Gök, (Turgut Özal Üniversitesi), Uzman Sanat Tarihçi Levent İskenderoğlu, Antropolog / Etno Arkeolog Hüseyin Şahin (Malatya Müzesi) Uzman Tarihçi Bayram Güngör (Malatya Valiliği) Orman Yüksek Mühendisi Köksal Macaroğlu (15. Bölge Müdürlüğü).

Güler HAZAR, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com

Etiketler:

Yorumlar
  1. ahmet dedi ki:

    olayı tam anlayamadım, destinasyonları belirleme çalışması için bir tanıtım toplantısı yapmak bana pek mantıklı gelmiyor. ürün tam olarak ortada olsa ve tanıtılsa anlayacağım ama, “biz şöyle bir şey planladık bakın, bu plan dünyada tek” demek, dereyi görmeden paçayı sıvamak demek gibi geliyor, umarım bir şeyler çıkar, gerçi Malatya’da ve sayılan illerde bu derece büyük bir turizm potansiyeli olduğunu da düşünmüyorum.

  2. turan dedi ki:

    bu projede emeği geçen başta bülent hocam olmak üzere herkesi kuyluyorum elinize emeğinize sağlık

  3. Erhan YILMAZ dedi ki:

    ROTA MALATYA Projesine emeği geçenleri ve destekleyenleri yürekten kutluyor, her şeyin en iyisine layık olan MALATYA’MIZ adına duyduğum gururu ifade etmek istiyorum.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."