Final

Örnek Resim


Malatyalife Residence

Malatya Haber -

Malatya’da Sinema (V)

Malatya’da Sinema (V)
  • 27.12.2015

                                     (4’üncü yazıdan devam)
 
Adnan IŞIK Yazdı
 

UFUK
3 Ekim 1964
ŞEHRİMİZDE ÖĞRETMENLERE EĞİTİM İLE İLGİLİ FİLMLER GÖSTERİLECEK
Haber aldığımıza göre ilimizde öğretmenlere eğitim ile ilgili filmler gösterilecektir. Öğretmenler Lokalinde gösterilecek olan filmlere, ilimizde bulunan bütün öğretmenler davet edilmiştir.
Bu hususda kendileri ile görüştüğümüz ilgili şunları söylemiştir:
“-Elimizde mevcut 32 parça öğretim ile ilgili film vardır. Biz bu filmlerin hepsini öğretmenlere göstermeye gayret edeceğiz. Bu arada İstanbul Teknik Üniversitesi’nde film olduğu haberini aldık ve biz de buraya bir tel çekerek ellerinde mevcut olan filmlerden bize göndermelerini bildirdik. İstanbul Teknik Üniversitesi’nden de film gelirse, elimizde filmlerimiz çoğalacak ve böylece eğitimle ilgili olarak gösterdiğimiz filmlerin öğr8etmenlere faydalı olacağını tahmin ediyoruz”
Filmler bir süre ara ile öğretmenlere gösterilecektir.
 
BEYDAĞI 
3 Ekim 1964
B.TABİBİNİN DİKKATİNE
YAZLIK SİNEMALAR HALEN DEVAM EDİYOR
Şehrimiz yazlık sinemaları, Ekim ayına girmemize rağmen halen devam etmekte ve bu husus birçok vatandaşların şikayetlerine yol açmaktadır.
Bilindiği üzere son günlerde şehrimizde havalar bir hayli serinlemiş, bilhassa akşam saat 19 dan sonra bayağı üşünmeye başlanmıştır. Bu durum göz önüne alınmadan daha fazla kazanmak amacıyla bazı sinema sahipleri kışlık ve yazlıkta film göstermekte, mecburen vatandaş kışlıkta yer kalmadığından yazlık sinemaya gitmektedir. Bu bakımdan yüzlerce vatandaşın hastalandığı da şikayetler arasındadır.
Belediye başkanı Turgut Temelli nerede?
Hele bu gibi şeyleri göremeyen kibar tabibimizden hiç ses soy(…)
Durum, sayın ilgililerin dikkatine sunulur.
 
HALK POSTASI
13 Ekim 1964
FİLMLERİMİZ
Yazan: Cavit Arcak
Gençlerimizin bir sorunları daha var. Bakın ne diyorlar:
-Türk filmleri daha ağırbaşlı ve kendini baybetmemiş duruma getirilmeli ve değerini muhafaza etmelidir.
Evet gençler bundan neyi kastediyorlar, ne anlatmak istiyorlar. Gerçi her şey meydanda ama biz yine de buna değinmeden geçemeyeeğiz.
Hakikaten son zamanlarda Türk filmlerinde bir laubalilik almış yürümüş, vurmalar, kırmalar, kız kaçırmalar, aşık olup bir sebep dolayısıyla intihar etmeler, tecavüzler kah Türk filmciliğinin geçmiş tarihiyle şimdiki vaziyetini kıyaslarsak çok az bir değişiklik görürüz ki, bu da Batı dünyasından aktarılan filmlerin birer benzeri, birer kopyasından ileri gidememektedir. Biz bunun sebeplerini burada eleştirecek değiliz. Ama bir topluma, kitleye hitabden Türk filmlerinin mevzuu, senaryosu kalitesi elhasıl herşeyi ile en mütekamil hale getirilmesini, hiç olmazsa sinemaya giden bir kimseye belli başlı fikir vermesini arzuluyoruz.
Aksi takdirde vatandaşlarımız hep yabancı filmleri tercih edecekler ve paralarını da yabancıların keselerine aktaracaklar ve bu durum ilanihaye devam edecektir ki, biz bunu hiçbir zaman ne arzuluyor ve ne de bekliyoruz.
Bazen sorarız:
-Birader, Türk tarihi kahramanlıklar destanı ile dolu. Böyle olunca niçin bunları Beyaz perdeye aktaramıyoruz da birçok palyaçonun serüvenlerini mesela; “Aslan Yürekli Rişar” vs. maceralarını seyrediyoruz, diye..
-Eh! Günde, hatta saatte bir film çevrilse, pek tabii ki, ne ararsan, neyi beklersen, umdukların boşa çıkar.
Çünkü adamcağızlar bir film için azami bir iki yıl zaman ve buna ilaveten de milyonlarca para harcıyorlar. Nereden buluyorlar, dersiniz? Peşin söyleyelim ki;
-Ucuz malın tiridi olmaz. Zira az şeylerle çok ve büyük işler başarmak bizce akıntıya kürek çekmek demektir. Evet Türk filmcileri bu yolda gayret sarfediyorlar maalesef…
Halbuki, şimdiye kadar birkaç milyon liralık ağır dökümanlarla, ehliyetli ve sanatkar şahsiyetlerle rakiplerini aratmayacak şekilde filmler yapabilseydik, bugün Türk sinemalarında hep yerli filmler rağbet bulacak ve böylecede sinema tekniğimiz gelişecekti. Mamafi bu günler uzak değil ama şu argoyu bırakabilsek.
 
GAYRET
15 Ekim 1964
MALATYA VE KAPALI SALON..
(…) Kapalı salon konusunda vilayet tarafından tek çalışma İstanbul Sinemasının Halk Eğitim Merkezine kiralanması için yapılmış, ancak bu çalışmada bir semere vermemiştir. Fakat vilayetin İstanbul sinemasını kültürel hizmetlerde kullanmak üzere kiralama teşebbüsü bu kadar çabuk sona ermemelidir. Zira İşçi Sigortaları Genel Müdürlüğü tarafından kira ihalesinde sinema yıllık 95 bin lira ile Renkli Sinema müstecirlerinde kalmış ancak, Renkli Sinema müstecirlerinin sonradan teminatlarını yakıp ihaleden vazgeçmeleri İstanbul Sinemasının Halk Eğitimi Merkezine kiralanması için yeni bir fırsat hazırlamıştır.
Elbetteki yıllık 95.000 lira gibi yüksek bir ücret İstanbul sinemasının Halk Eğitim Merkezine kiralanması  düşünülemez. Ancak İşçi Sigortaları Kurumu nezdinde tekrar teşebbüse geçerek, boş geçecek bir senenin de hatırlatılması ile makul fiyatla İstanbul sinemasının Halk Eğitim Merkezine kiralanması pek ala mümkün olabilir.
İşçi Sigortaları Kurumu tarafından açıklandığına göre İstanbul sineması 500 kişiliktir. Bu salonu sinema olarak kullanacak bir müstecir bulunur. Sinema için küçük olduğundan yüksek bir kira ücreti veremeyeceği tabiidir. Vilayet bu fırsattan istifade etmeli ve salonun Halk Eğitim Merkezine kiralaması ile hem devamlı kültürel faaliyetler için zemin hazırlayacak hem de Malatyamıza bir salon kazandıracaktır.
İstanbul sinemasının uzun vadeli bir ödeme müddeti ile satın alınması bile bahis konusu olabilir. Ancak bunun için İşçi Sigortaları Genel Müdürlüğü’nün bu konuya anlayış göstermesi gerekmektedir.
Malatya kültürel fıaaliyetler için bir salon kazandırılması köklü halk eğitimi için zaruridir.
 
GÜNEŞ
19 Ekim 1964
İLAN
Lüks Sinema Kiraya Verilecektir
Mülkiyeti kurumumuza ait bulunan Malatya merkezinde İstanbul Sineması adıyla maruf lüks koltuklu, lüks balkonlu ve kaloriferli 514 kişilik sinema binası açık artırma suretiyle ve 3 sene müddetle kiraya verilecektir.
1- Açık artırma 3-11-1964 tarihine tesadüf eden Salı günü saat 14.00- 15.30 arasında Malatya Şubesi Müdürlüğü binasında toplanacak komisyonda yapılacak ve şartnamesine göre kiraya verilecektir.
2- Binanın yıllık kirası 53.240.00  tahmin edilmiş olup, ihaleye gireceklerin pay akseçi olarak 9.216.00 lirayı en geç 3-11-1964 Salı günü saat 12.00 ye kadar kurumumuz veznesine yatırıp ihaleye iştirak belgesini almaları lazımdır.
3- Bu işe ait şartname Şubemiz Müdürlüğünden temin olunabilir.
4- Kurumumuz 2490 sayılı kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.
İşçi Sigortaları Kurumu Malatya Şubesi Müdürlüğü
 
GAYRET
19 Ekim 1964
Kışlık İstanbul Sineması Malatya İçin Büyük Zarar Oldu
Özel İdarenin mülkiyetinde bulunan ve daha sonra İşçi Sigortaları Kurumuna satılan İstanbul sineması altı seneye yakın bir zamandan beri Malatyamız sosyal tesislerinden büyük bir kayıp sayılmaktadır.
Beş sene tamamen terkedilmiş bir vaziyette bulunan sinema binası nihayet sigorta tarafından restore edilmiş fakat bu inşaat milli servete olduğu kadar Malatyamıza da büyük zarar getirmiştir.
Bugün halen maliyeti bir milyon lirayı aşan sinema binası sıhhatli bir salon olmaktan uzaktır.
Bütün bunlardan sonra fahiş denebilecek fiatla kira için ihaleye konulan binaya işletici bulunamamış ve yapılan milli yatırımın küf tutmasına yol açılmıştır.
İşçi Sigortaları Genel Müdürlüğü acaba bu zararın neresinden dönmeyi idrak edecek? Yoksa bu fahiş kararında ısrarla bina içerisinde daha birkaç yıl farelerin cirit atmasına yardım mı edecek?
Bilinmez ki..
 
GAYRET
23 Ekim 1964
DUYDUK-GÖRDÜK- YAZDIK
İstanbul Sineması
Dillere destan oldu İşçi Sigortaları Kurumunun İstanbul Sineması. Bir zamanlar bu salonun Halk Eğitimi hizmetlerinde kullanılmak Milli Eğitim Müdürlüğüne sembolik bir ücretle kiraya verileceği balonları uçuruldu. Daha sonra Emek Filme verileceği söylendi ve nihayet sonunda kira için ihalesi yapıldı. Yapıldıda ne oldu, birkaç gün sonra İstanbul Sinemasını kiralayan Renkli Sinema müstecirleri bu kiralamadan vazgeçtiler. Hani haksız da değiller. 95 bin liraya çekilecek dert değil.
Şimdi duyduğumuza göre önümüzdeki ay içerisinde İstanbul Sinemasının ihalesi tekrar yapılacakmış. Bu yeni açılacak ihale eskisi gibi olacaksa Malatyalılar güzel bir sinemadan, İşçi Sigortaları Kurumu da karın yolunu buldu demektir.
 
GAYRET
31 Ekim 1964
Kışlık İstanbul Sineması İkinci Defa İhale Edilecek
Altı yıla yakın bir zamandan beri muattal bir şekilde beklemekte olan şehrimiz Kışlık İstanbul Sineması ikinci defa ihaleye çıkarılmış bulunmaktadır.
Bilindiği gibi İşçi Sigortalarının mülkiyetinde bulunan bina uzun yıllardır Malatyamızda bir problem olarak beklemektedir. Adı geçen binanın bir an evvel işletmeye açılması için ilgililer ve bilhassa vatandaşlar sabırsızlık göstermektedir. Zira çok güzel bir sahneye sahip olan sinema binası işletmeye açıldıktan sonra şehrimizdeki tiyatro faaliyetlerinin daha olumlu bir çığıra gireceği tahmin edilmekte. Bilhassa Devlet Tiyatrosunun turnelerini sıklaştıracağı beklenmektedir.
Ayrıca halen ihalesi için çok yüksek kira gösterilmesi sinemanın bu yıl da işletmeye açılamayacağının bir delilidir. İşçi Sigortaları Genel Müdürlüğü kararlı ise binanın bir süs olarak bekletilmesi mukadderdir.
 
GÜNEŞ
2 Kasım 1964
ŞEHRİMİZDE BİR FİLM ÇEVRİLECEK
Memnuniyetle haber aldığımıza göre şehrimizde bir seneden beri faaliyetlerine devam etmekte olan Renkli film stüdyosu bu çalışmalarına bir yenisini ekleyerek şehrimizde bir film çevrilmesini kararlaştırmışlardı.
Eskimalatyadaki harabelerde çevrilecek olan bu filmin konusu zamanımızdan alınacaktır.
Filmin çevrilmesinde rol alan sanatkarlar Dilaver Uyanık başkanlığında yakında çalışmalara başlayacaktır.
 
GAYRET
5 Kasım 1964
İĞNEDENLİK
Şişeler Konuşursa..
D.Uyanık
Önceki gün Renkli sinemada dans yıldızı Aysel Tanju’nun konser topluluğu bir konser verdi.
Bu topluluğun konser olma veya olmama yönü bir yana biz gelelim oradaki seyirci topluluğunun içinden çıkan bir gafilin yaptığı harekete.
Bilindiği gibi Aysel Tanju seks yönü ile isim yapmış bir rakkasedir. İsmi muhtelif vesilelerle gazete sütunlarına aksetmiş, birtakım skandallerde adı geçmiş, hayatta pişe pişe artık kadınlık sanatını bir tilki kurnazlığı ile satabilmesini becerme yollarını öğrenmiş olan bu rakkase kış aylarında taşradan para toplamak için turneye çıkar. Öyle sanıyorum ki hemen hemen hepiniz bu kadını ve ismini bilirsiniz.
İşte böylesi şehvet yüklü bir kadın önceki gün Renkli sinemada konser verdi.
Salonun büyük bir ekseriyetini içkili seyircilerin doldurduğu bu gecede muhakkak ki normal davranışlar olamazdı. Hele Aysel hanımın tahrik edici kıvrak raks figürleri karşısında benim diyen babayiğit duygusuz kalamazdı. Sağdan soldan nağralar, iç çekmeler, ıslıklar filan…
Hanım coştukça seyirci coştu. Seyirci coştukça hanım. Nihayet birde baktık arka sıralardan birinde fırlatılan gazoz şişesi sahnenin ortasına, yerde kıvır kıvır kıvranan Aysel hanımın omuz başına geliverdi. Şişenin betona çarpması ile çıkan ses salonda önce bir ayaklanma meydana getirdi. Daha sonra tetikte duran emniyet teşkilatı üyeleri bu kendini kaybetmiş gafili bulmak için faaliyete geçti. Şişe atan bulundu mu bulunmadı mı? Onun orasını bilmiyoruz. Aysel hanım duasına devam etti seyircide seyrine.
Konser bitipte seyirciler evlerine döndükten sonra sinema sahibi Nejat beyle kapı önünde şöyle bir konuşabilmek fırsatını bulup olay için neler hissettiklerini sordum. Çok üzülmüşlerdi. Haklarıda yok değil. Bu kabil davranışlar memleketini seven herkesi üzer. Ancak bunun yanı sıra haklı olarak Nejat Bey rakkasemizi de suçluyordu. “Ben size peşinen söylemedim mi? Yerdeki tahrik edici figürlerizi yapmayın demedim mi?” diyordu. Nejat bey, memleketini yakından bilen tanıyan bir insan olarak çok haklı idi. Anladık ki bunun adına sanat demişler, raks demişler ama bu kadarıda fazla. İnsanların da nihayet bir dayanma, bir irade bitiş noktaları vardır.
Bütün bunlardan başka şişeyi atan şahsa da bir çift söz söylemek isterim. Kendini bilmez isen neden bu gibi yerlere gidersin. Gidersen oradaki basit duyguların yarattığı heyecanlarına neden gem vurup, basit insanların tahrik edici cilveli oyunlarına alet olmaktan kendini sakınmazsın?
 
GAYRET
3 Kasım 1964
Malatya Kazan Biz Kepçe
Yerli Film
Bizim mahalli gazetelerde başladı yerli filmlerden bahsetmeye. Hem de Malatya’da çevrilecek yerli filmlerden.
Yerli film ile ilgili olarak çıkan haberlerde kısa paragraflar
“Eskimalatya harabelerinde çevrilecek olan filmin konusu zamanımızdan alınacaktır”
Renk film tarafından şehrimizde çevrilecek filmin çekilecek yeri henüz tespit edilmemiştir”
Filmin çekilmesi sütunlarda başladı, acaba bundan Renk Reklamcıların haberi var mı?
 
GAYRET
3 Kasım 1964
Sinema önlerinde ve kalabalık bölgelerde açık sigara satılıyor
Son günlerde şehrimizdeki sinemaların önlerinde ve kalabalık bölgelerde bazı seyyar satıcılar tarafından açık sigara satıldığı görülmektedir.
Ekseriyetle küçük yaştaki çocuklara satılan bu sigaralar, küçük yaştaki çocukların sigara ihtiyatına alışmalarına vesile olmaktadır.
Hiçbir ilgilinin müdahalesine uğramadan satış yapan bu seyyar satıcıların durumu, çocuk sahibi babaları gibi ilkokul öğretmenlerini de müşkül durumda bırakmaktadır.
İlgililerin bu konuya dikkatlerini çekerken, bu durumların derhal önlenmesi ve seyyar satıcıların bu şekildeki hareketleri ile derhal mücadelenin gerekliliğini hatırlatırız.
 
GAYRET
5 Kasım 1964
İstanbul Sinemasının ihalesi gene geri kaldı
İşçi Sigortaları Genel Müdürlüğünün mahiyetinde bulunan şehrimizdeki İstanbul sinemasının ihalesi genel müdürlüğün aldığı bir kararla gene geri kalmıştır.
Bilindiği gibi onarım inşaatı bir süre evvel tamamlanan İstanbul sinemasının ilk kira ihalesi bundan bir ay evvel yapılmış ve sinema yıllık 95.000 lira karşılığında Renkli sinema müstecirlerine kiraya verilmişti. Ancak Renkli sinema müstecirleri ile İşçi Sigortaları Kurumu Genel Müdürlüğü arasında çıkan anlaşmazlık neticesinde Renkli sinema müstecirleri İstanbul sinemasını kiralamaktan vazgeçmişlerdir. İşçi Sigortaları Kurumu fazla zaman kaybetmeden tekrar bir ihale şartnamesi hazırlamış ve İstanbul sineması kira ihalesinin 3 Kasım günü yapılacağını ilan etmişti. Ancak İşçi Sigortaları Kurumu Genel Müdürlüğü, son günlerde şube müdürlüğüne verdiği bir emirle ihaleyi durdurmuştur.
İstanbul sineması kira ihalesinin önümüzdeki haftalar içerisinde yeniden yapılacağı tahmin edilmektedir.
 
RENKLİ SİNEMA
1964-1965 yılı dev programlarını iftiharla takdim eder
Bugünden itibaren 
KRAL ARKADAŞIM
Ayhan Işık’ın şahane bir macera filmi
Bu programı takiben
ROMA BAKİRELERİ
Renkli-Türkçe 1964-1965 yılının süper filmi
 
GAYRET
6 Kasım 1964
Aysel Tanju’nun başını yaralayan şahıs yakalandı
Önceki gün akşam şehrimiz Renkli sinemada bir konser veren Aysel Tanju programı sırasında başından yaralanmıştır. 
Ön sıralarda oturan Azmi Ç. İsmindeki şahsın gazoz şişesini sahneye fırlatması ile başından yaralanan Aysel Tanju’nun yaralanmasını müteakip de programa devam etmiştir.
Aysel Tanju’yu başından yaralayan Azmi Ç. Yakalanarak adliyeye teslim edilmiştir.
 
GÜNEŞ
19 Kasım 1964
Bilet Karaborsacıları İle Mücadele Başladı
Şehrimiz zabıta ekibi sinema önlerinde bilet karaborsacılığı yapan şahıslarla haber aldığımıza göre mücadeleye girişmişlerdir. Fakat karaborsacılık yapan şahısların başlarının küçük olması bunlara bir ceza verilmeden bırakılması ile neticelenmektedir.
 
UFUK 
10 Aralık 1964
Renkli Sinema Hariç Bütün Sinemalara Ceza Kesildi
Şehrimizde bulunan sinemalardan Renkli sinema hariç diğer sinemaların hepsinin içerisi soğuk olduğundan cezalandırılmışlardır.
Belediye sağlık memurlarının gece yapmış oldukları kontrollerde Şehir, Yenimelek, Şark sinemalarında içerilerinin soğuk olduğu görülmüştür. 500 kişiden fazla seyirci alacak kapasitede olan sinemaların içerlerinde yalnız bir soba bulunmakta ve dolayısıyla sobanın etrafıda sinemada çalışan kimseler tarafından işgal edilmektedir.
Sinema sahip ve müstecirlerinin bundan böyle sinemalarının içerisini ısıtmaları için nasıl bir usule baş vuracakları merakla beklenmektedir.
 
GAYRET
17 Aralık 1964
RENKLİ SİNEMA
1964-1965 yılı dev programlarını iftiharla takdim eder
Bugünden itibaren 
Herkül Ulis Çarpışıyor
Renkli- Türkçe- Sinemaskop
Gelecek program İzzet Günay’ın komedi filmi Anadolu Çocuğu
 
GAYRET
24 Aralık 1964
RENKLİ SİNEMA
1964-1965 yılı dev programlarını iftiharla takdim eder
Bugünden itibaren Turist Ömer Sadri Alışık- Vahi Öz
Gelecek Program
Renkli Türkçe Sinemaskop Kaptanın İntikamı Gary Cooper-Charleston Heston
 
GÜNEŞ
25 Aralık 1964
İstanbul Sinemasının ihalesi pazartesi günü yapılacak
Bu sene iki defa ihaleye çıkarılan fakat hizmete girmeyen İşçi Sigortaları Genel Müdürlüğü maliyetindeki İstanbul sineması önümüzdeki hafta pazartesi günü tekrar ihaleye çıkarılacaktır.
Bilindiği gibi İstanbul sineması üç ay evvel yine ihaleye çıkarılmış 95 bin liraya ihale sona erdikten sonra müstecirler tarafından vazgeçilerek ihaleden sarfınazar etmişlerdi. Bundan sonra tekrar ihaleye çıkarılan sinema ihale gününe bir hafta kala genel müdürlük tarafından ihalesi durdurulmuştur.
Pazartesi günü üçüncü defa ihaleye çıkarılacak İstanbul sinemasının ne zaman hizmete gireceği şehrimizde günün aktüel konusudur.
 
BEYDAĞI
İstanbul sinemasının ihalesi bugün yapılıyor
Bu sene iki defa ihaleye çıkarılan fakat hizmete girmeyen İşçi Sigortaları Genel Müdürlüğü maliyetindeki İstanbul sineması bugün tekrar ihaleye çıkarılacaktır.
Bilindiği gibi İstanbul sineması üç ay evvel yine ihaleye çıkarılmış 95 bin liraya ihale sona erdikten sonra müstecirler teminattan vazgeçerek ihaleden sarfınazar etmişlerdi. Bundan sonra tekrar ihaleye çıkarılan sinema ihale gününe bir hafta kala genel müdürlük tarafından ihalesi durdurulmuştur.
Bugün üçüncü defa ihaleye çıkarılacak İstanbul sinemasının ne zaman hizmete gireceği şehrimizde günün konusudur.
 
GAYRET
28 Aralık 1964
RENKLİ SİNEMA
1964 1965 yılı dev programlarını iftiharla takdim eder
Bugünden itibaren Hz. İbrahimin Gazabı
Renkli Türkçe Sinemaskop
Gelecek Program
Kaptanın İntikamı Renkli Türkçe Sinemaskop
 
GAYRET
30 Aralık 1964
İst. Sinemasının ihalesi yapıldı
İşçi Sigortaları Genel Müdürlüğünün maliyetindeki eski İstanbul sineması önceki gün yapılan ihaleden sonra üç seneliğine kiraya verilmiştir.
Bilindiği gibi Eski İstanbul Sineması bu sene ancak üçüncü ihalede kiraya verilebilmiştir.
Önceki gün yapılan ihale sonucunda eski İstanbul Sineması Renkli Sinema müstecirlerine yıllığı 60.000 liradan kiraya verilmiştir.
Tahminlerimize göre Renkli sinema müstecirleri eski İstanbul sinemasını bu sezondan itibaren işletmeye açacaklardır.
Bu arada iki defa onarılan eski İstanbul sinemasının eksiklikleri henüz tamamlanmıştır. Teferruata havi olan kısımlarında tamamlanmasından sonra hizmete açılması beklenen eski İstanbul sineması kaloriferli ve lükstür.
 
BİRLİK
5 Ocak 1965
Eski İstanbul Sineması yakında faaliyete geçecek
Bir süre evvel ihalesi yapılarak Renkli sinema müstecirlerine kiraya verilen İşçi Sigortaları Genel Müdürlüğünün maliyetindeki eski İstanbul Sinemasının içinde bulunduğumuz ay sonunda işletmeye açılacağı tahmin edilmektedir.
Halen son hazırlıkları yapılan salonun balkon döşemesi tamamlandıktan sonra işletmeye açılacağı sanılmaktadır.
 
HALK POSTASI
15 Ocak 1965
Sinemaya girmek isteyen çocuğun ayağının kırılmasına sebep oldu
Önceki gün 12 yaşlarında Necdet Altıparmak ismindeki bir çocuk Yeni Melek sinemasına girmek istediği bir sırada sinemada işçi olarak çalışan 16 yaşlarındaki Abdulvahap Binar adındaki şahıs tarafından görülmüş ve bu sırada sebebi bilinmeyen bir meseleden dolayı münakaşaya tutuşmuşlardır. Yapılan münakaşa sonunda Abdulvahap, Necdeti sinemanın parmaklıklarından aşağı doğru iterek Necdetin ayağının kırılmasına sebep olmuştur.
 
BİRLİK
18 Ocak 1965
Sinemalar önünde zabıtanın tedbir alması isteniyor
Şehrimizdeki sinemalarda matineler sona erdikten sonra bilhassa gençlerin sinema önünde uzun müddet beklemeleri şikayetlere sebep olmaktadır.
Özellikle Renkli Sinemada müşahade edilen bu durumdan şikayetçi olan evli sinema seyircileri belediye zabıtası ve polis memurlarının sinemalardaki kontrolu daha da artırarak sinemalar önünde bekleyen gençlerin sarkıntılık etmelerinin önlenmesini istemektedirler.
 
BİRLİK
9 Şubat 1965
İstanbul sineması dördüncü ihalesinde kiraya verildi
Bir yıla yakın bir zamandan beri üç defa kira ihalesine çıkarılan fakat kiraya verilemeyen İşçi Sigortaları maliyetindeki İstanbul sinemasının ihalesi dün İşçi Sigortaları Kurumu Malatya Şubesinde yapılmış ve dördüncü ihalesinden sonra yıllık 81.301 lira ücretle kiraya verilmiştir.
İstanbul sinemasının ihalesine şehrimizdeki bütün sinema müstecirleri ile Ankara, Adana, Elazığ ve Maraşta sinemacılık yapan sermayedarlar iştirak etmişlerdir. İşçi Sigortaları Kurumunun belirttiğine göre en fazla ücret teklifinde bulunan Renkli sinema müsteciri İbrahim İpekçi ihaleyi kendi üzerinde bırakmıştır.
 
HALK POSTASI
27 Şubat 1965
İstanbul sineması yakında hizmete girecek
Bir süre evvel kira ihalesi yapılan İşçi Sigortaları Kurumu maliyetindeki eski İstanbul sineması yakında hizmete girecektir.
Gazetemizin daha evvelki sayılarında belirttiğimiz gibi İstanbul sineması yapılan dördüncü ihalede Renkli sinema müstecirlerine kiraya verilmiştir.
Şehrimizin en modern kapalı salonu olan İstanbul Sinamasında yapılan son onarımı ile soğuk ve sıcak hava tertibatı da yapılmıştır. 
Sinemanın önümüzdeki ayın ilk günlerinden itibaren işletmeye açılacağı tahmin edilmektedir.
 
UFUK
3 Mart 1965
İstanbul sineması önümüzdeki hafta açılıyor
Müstecir Dirican, kardan ziyade bu yolda Malatyaya hizmet yarışında öncü olacağını söyledi
539 kişilik sinemanın ücreti iki-ikibuçuk lira olacağı tahmin ediliyor
Uzun bir süreden beri ha açıldı ha açılacak siye Malatyalıların ve sinemaseverlerin sabırsızlıkla bekledikleri İstanbul sineması emin kaynaklardan haber aldığımıza göre önümüzdeki hafta içerisinde açılarak merasimle hizmete girecektir.
İşçi Sigortaları Kurumu Malatya şubesi mülkiyetini özel idareden satın alarak restore ittiği sinema binasına 500 bin lira para harcanmıştır. Ne yazın sıcaktan ve ne de kışın sovuktan muzdarip olarak film seyredilmeyecek bu yerde. Çünkü sinema kış günlerinde kalorifer tesislerine sahiptir. 20’nci asrın ikinci yarısını devirip 21inci asra merdiven dayadığımız zaman tekniğine uygun olarak ışıklandırma tesisleri, lüks ve rahat koltukları ve döner sahnesiyle İstanbul sineması kalburüstü ses sanatkarlarıyla tiyatrocuların şehrimize geldiklerinde arayıpta bulamadıkları bir yer haline gelmiştir.
Bir eser meydana getirmek mühim, meydana getirilen eseri korumakta o derece mühimdir. İşçi Sigortaları Kurumunun zaman harcayıp para döküp emek sarfederek meydana getirdiği eser ihale yoluyla şehrimizin tanınmış sinema müstecirlerinden Nejat Dirican’da kalışı çevrede bilhassa memnuniyet uyandırmıştır. Malatya sinema tarihinde reform yapan müstecirlerden biri olan Nejat Dirican, iyi bir organizatör olduğuna bu meslekte başarısıyla kendisini göstermiş bir şahsiyettir. Meslek hayatında kardan ziyade Malakyalılara hizmeti şiar edinen bu hemşehrimizin bundan böylede aynı fikri taşıyacağına eminiz.
İstanbul sinemasını gezenler lüks bir sinemada olması icap ed en her türlü konfora haiz olduğunu görürler.
539 kişi alacağı bildirilen sinemanın yıllık kirası düşünülecek olursa sinemacının zarar edeceği mütelası akla geliyor. 82 bin küsür lira olan kiraya diğer masraflarıda ilave edildiğinde bir hayli bu rakam kabarır. Şayet iki ile ikibuçuk lira arasında bir rayiç verilmezse bu güzelim sinemanın söneceği düşüncesi halk arasında şimdiden dolaşan şayialardandır.
Malatyaya güzel bir eğlence yeri kazandıran sigorta mensuplarını tebrik eder, müstecirine de muvaffakiyetler dileriz.
 
BİRLİK
11 Mart 1965
SİNEMALARDA BİLET FİATLARI ARTTI
Şehrimizdeki kapalı salon sinemalarında bilet bedelleri içinde bulunduğumuz hafta başından itibaren bir miktar artırılmıştır.
Belediyece yapılan artırma, 25 kuruş civarındadır.
 
GAYRET
20 Nisan 1965
On Emir Filmi çift rayiçle halka gösterilecek
Öğrendiğimize göre yakında Renkli sinemada halka gösterilmeye başlanacak olan ON EMİR filmi için çift rayiç tatbik edilecektir.
Dünyanın en pahalı filmi olarak adlandırılan On Emir’in salon biletleri 350 kuruştan satışa çıkarılacaktır.
 
BİRLİK
30 Mart 1965
DUYDUNUZ MU?
Bilhassa Cumartesi ve Pazar günleri gündüz matinelerinde, bazı sinemaların çok fazla miktar bilet satarak, seyirciyi kucak kucağa oturmaya mecbur ettiklerini, belediyenin sayın ilgilileri sizler de duydunuz mu?
 
HALK POSTASI
26 Nisan 1965
ON EMİR GÖSTERİLMEYE BAŞLANDI
Bir müddetten beri dedikodusu yapılan “ON EMİR” isimli film Cuma gününden itibaren gösterilmeye başlanmıştır.
Film 3.5 saat olduğu için çift tarife tatbik edilmektedir.
 
“BABASINA BAK OĞLUNU AL” FİLMİNİN OYNATILMASI YASAK EDİLDİ
Bir müddetten beri reklamı yapılan “Babasına bak, oğlunu al” isimli filmin şehrimizde oynatılması yasak edilmiştir.
Yeni Melek Sinemasında Cuma günü sabah matinelerinde halka gösterilen film, öğleden sonra Emniyet Müdürlüğü’ne gösterilmiştir.
Öztürk Serengil, Vahi Öz ve Suzan Avcı’nın oynadığı filmde, bazı müstehcen sahneler olduğu için yasak edildiği bildirilmektedir.
 
(DEVAM EDECEK)
 
Bu Yazı GÖRÜŞ Gazetesi’nde de yayınlanmıştır

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."