Miram

Final


Malatyalife Residence
Malatya Haber -

Malatya’da Sinema (VI)

Malatya’da Sinema (VI)
  • 27.12.2015

Adnan IŞIK Yazdı
 
(5. Yazıdan Devam)
 
BİRLİK
3 Mayıs 1965
“ON EMİR”
Lütfi Kaleli
Bilmiyorum, belki bu hal Malatyamızda böyledir. Belki de Türkiye’nin Malatya gibi birkaç kentinde.
Efendim, Malatya sinemaları, herkesin malumudur ki, yıllardan beri tek film oynatırlar. Buna mukabil rayiçte oldukça dolgundur. Fakat ne bir tecellidir ki yılda bir veya iki defa şöyle herkesin görebileceği büyük bir film gelince, bay sinemacılar derhal yeni bir rayiç isterler. Ve bu rayiçte en az “çift rayiç” olsun derler. Netice alırlar da.
Ben sinemaya pek gitmem. Böyle “çift rayiç, bilet satılınca” hele hiç gitmem. Bunu kendime prensip edindim. Görmesem ne olur sanki? Zira bugün “çift rayiç” (350) kuruşa gösterilen o büyük tarihi film dedikleri “ON EMİR” bile gerçeğe uygun değilmiş. Hem inançlarımıza da aykırı imiş. Görenler anlatıyor: “On Emir” filminde Hazreti Musa’ya asayı firavun veriyormuş. Bu biraz düşündürücü olay; zira firavun denilen zat, Allah’ı tanımayan, Allah’a isyan eden, hatta kendi kendine Allah’lık taslayan bir kafirdi. Böyle Allah’ı öldürmek için günlerce meçhul hedeflere …(okunamadı) akılsız ve densiz bir adamın, Hazreti Musa gibi bir peygambere asa vermesi şaşılacak bir şeydir doğrusu.
Filmi çevirenlerin Hristiyan olduklarını biliyoruz. Haliyle Firavun’u büyütmüş olabilirler. Gerçekten ona büyük nazarıyla da bakabilirler. Bu da onların inançlarıdır. Buna müdahale edilmez ki. Fakat bu film Türkiye’de gösterilmeye başlanacağı gün bir sansürden geçirilmiyor mu? Bu saçma ve bizim inançlarımıza aykırı olayları görmüyorlar mı? Ve bu hale müdahale etmiyorlar mı? Yalnız açık saçık sahneler mi sansür edilir? Oysa böyle yanlış fikirlerin mahsülü olan sahnelerin sansür edilmeyişi, açık saçık sahnelerden çok daha zarar verir topluma.
Sözü uzatmayalım burada. Şu çift rayiçle gösterilen o kıymetli (!) uzun filmler, ne yazık ki diğer filmlerden çok daha saçma ve çok daha can sıkıcıdır. Bilmem ki böyle gerçekten uzak filmlerin nesine heves eder ve hangi yanını benimseriz? Bari bu günkü “On Emir” filminin (350) kuruşluk rayicini sayın sinemacılarımız (650) kuruşa çıkarsalar da, bundan böyle o filmin saçmalığını pek az kimse görse ne iyi olur.
 
HALK POSTASI
10 Mayıs 1965
YAZLIK SİNEMALAR YAKINDA AÇILIYOR
Yazarın notu: Bu haberden de anlaşılıyor ki, Malatya’da yazlık sinemalar Mayıs ayında açılıyor.
 
GAYRET
25 Mayıs 1965
Sinemalarda yaş tahdidine gene dikkat edilmiyor
Son haftalar içerisinde şehrimizdeki sinemalarda yaş tahdidine gene dikkat edilmediği görülmektedir. Gündüzleri 6, geceleri 12 yaşından küçük çocukların sinemalara alınmamasına şamil hükümler mevcutken, kundaktaki çocuklar sinemalara alınmakta buna belediye kontrol memurları seyirci kalmaktadır.
Bu durum sinemaya giden sinema seyircilerinin huzurunu kaçırdığı gibi şikayetlerin artmasına da yol açmaktadır.
Bu konuya belediye ilgililerinin dikkatini çekeriz.
 
GAYRET
10 Ağustos 1965
Ticaret ve Sanayi Odası Sitesinin inşaatına başlanıyor
Sitede büyük bir sinema salonu, 33 kabinelik sıhhi banyo ve bir Fin hamamı bulunacak.
505 bin lira keşif üzerinden ihalesi yapılan tesis sene sonuna kadar tamamlanacak.
İçinde bulunduğumuz sene başında Ticaret ve Sanayi Odası tarafından ele alınan Ticaret ve Sanayi Odası sitesi inşaatına bu günlerde başlanacaktır.
Ticaret ve Sanayi Odasının gelir kaynaklarını artırmak, bu arada şehrin ihtiyaçlarını karşılamayı öngören site projesinde Mülkiyeti Ticaret ve Sanayi Odasına ait olan kapalı salonun “Kışlık Yeni Melek Sineması” modern bir tiyatro salonu haline getirilmesi şehirde ihtiyacı duyulan sihhi banyo ile bir Fin hamamı yer almaktadır. 
Bu arada Ticaret ve Sanayi Odası yöneticilerinin belirttiklerine göre mevcut binadaki dükkan sayısı artırılacak, binanın dış sıvası ile kalorifer tesisi de ikmal edilecektir.
 
BİRLİK
26 Ağustos 1965
SİNEMACILARIN ÖDEDİĞİ VERGİ
Vedat Dirican 199.-TL.
Muazzez Yaman 118.-TL
Nejat Dirican 27400.-TL
İbrahim İpekçi 27400.-TL
Rıfat Barış 6689.-TL.
 
MALATYA’NIN SESİ
18 Eylül 1965
Sinema Karaborsacıları Faaliyette
Şehrimiz sinema önlerinde zaman zaman kesif faaliyet gösteren karaborsacı esnaf polis ve zabıta ile devamlı kovalamaca halindedir.
(…) Karaborsa bilet satışına şuursuzca yardımcı olan alıcı vatandaşlarda polisle münakaşa etmek cesaretini bile göstermişlerdir.
İlgililerden biletlerin karaborsaya düştüğü sinema günlerinde kontrolleri daha çok ve hatta sivil memurlarla yaptırmalarını bilhassa rica ederiz.
 
HALK POSTASI
19 Ekim 1965
Sinemalarda Karaborsa Bilet Satılıyor
Şehrimizin zaten mahdut olan sinemalarında karaborsa bilet satışı yapıldığını duyar fakat inanmak istemezdik. Emniyet Müdürlüğü ile Belediye Başkanlığını ilgilendiren bu durumun gerçek yönünü gözlerimizle gördüğümüz için, insan haysiyetini kıran bu haraketlere tevessül eden ve şahıslardan ziyade güzel Malatyamızı yabancılara karşı götü göstermeye yeltenen müsebbiplerin şiddetle cezalandırılmaları gereklidir, elzemdir.
Şehrimizin en iyi sineması olarak tanınan İstanbul Sineması hemen hergün bilhassa 20.45 matinelerinde biletleri karaborsa olarak satılmaktadır. Diğerlerine nisbeten biraz konforlu olan İstanbul Sinemasına gitmeyi tercih eden vatandaşlar, erken saatlerde gittikleri halde “Bilet yok. Kalmadı efendim”teraneleri ile geri çevriliyorlar. Beri taraftan 150 kuruşluk bir bileti 200 kuruştan alenen satan çocuklardan almak mecburiyetinde bırakılıyorlar. Bileti fahiş fiyattan alıyorsun, satanlar kadar  en az suçlu oluyorsun. Almıyorsan şöyle bir satış gişesine nazar atıyorsun,, öbür taraftan gelen kelli felli bir adama istediği kadar bilet veriliyor.(…)
Bizlerde hala bekliyoruz. Gelen arkadaşlarda fazla bilet olduğundan birer ikişer temin edip giriyoruz sinemaya. İçeri girdiğinizde, elinizdeki biletleri teşrifatçı alıyor, yer gösteriyor. Beş on kuruşta ona veriyorsun. Ve hemen o teşrifatçıyı tanıyorsun ki, biraz evvel dışarıda karaborsadan bilet satan adam şimdi de içeride teşrifatçılık yapıyor. İki taraflı kazanç yapıyor. Sinemacı da göz göre onlara ortak oluyor.
Şimdi inkar kabul etmeyen bu hareketlerin bizzat gözlemcisi olarak Emniyet Müdürü ile Belediye başkanından rica ediyoruz; sinemacı da, belediye görevlisi de bileti karaborsadan satanlarda ortak çalışıyorlar. Üç beş kuruş maddi menfaat uğruna insan haysiyetini rencide eden bu fırsat düşkünlerine fırsat verilmesin, görüldüğü her yerde yakalarına yapışılarak hesap sorulsun.
 
GAYRET
21 Ekim 1965
Renk Reklam Film Stüdyosu çekimine baharda başlanacak filmin hazırlıklarına başladı
Bir süre evveline kadar Hükümet binası civarındaki stüdyoda  faaliyet gösteren Renk Reklam müessesesi önümüzdeki haftadan itibaren Parlak Pasaj’daki yeni stüdyosunda faaliyetine devam edecektir.
Şehrimizde ilk defa mahalli imkanlarla hareketli ve renkli bir film çekmeyi başaran RENK REKLAM müessesesi öğrendiğimize göre bahar aylarında da Malatyanın turistik değerini göstermek ve bu arada Malatya folkorunu tanıtmak amacı ile birbuçuk saat süreli bir filmin hazırlığına başlamıştır.
 
GAYRET 
16 Kasım 1965
Şehirde yeni sinemalar inşa ediliyor
Haber aldığımıza göre şehrimiz müteşebbis vatandaşları yeni ve modern sinema yaptırmak için muhtelif çalışmalara girişmiş bulunmaktadırlar.
Tahminlere göre şimdilik adetleri iki olan bu büyük sinema inşaatının ilki Akpınar civarında ikincisi ise Parlak Pasaj arkasında yapılmaktadır.
Kalkınan Malatyada her sahada olduğu gibi bu sahada da hamleler olması gelecek için büyük ümit vermektedir. Böylesi özel teşebbüsleri takdirle karşılıyoruz.
 
Sinema Karaborsacılarıyla Mücadele Ne Zaman Başlayacak
Şehir nüfusuna gereği gibi cevap vermiyen sinemalarımız önlerinde zaman zaman karaborsa bilet satışı yapıldığı çevre halkı tarafından görülmekte ve bunun önlenmesi için mahalli basına ikazda bulunmaktadır.
Malatyamızın eğlence yerleri bakımından diğer memleketlere bilhassa batı Anadolu vilayetlerine nazaran şanssız olduğu bir gerçektir. Bu gerçeğin yanı sıra çevreden işlemesindeki aksaklıklar gerçekten üzücüdür.
Bu konuyla ilgili idareler sinema önlerindeki karaborsa bilet satışına mani olacak tedbirleri almalı vatandaş haklarının istismarı ile kazanç sağlayanlara mani olunmalıdır. Bütün ikazlara rağmen bu tedbirlerin alınmaması ise memleket severlikle bağıntılı olamaz.
 
HALK POSTASI
27 Ocak 1966
B.Başkanı ve Emniyet Müdüründen bir rica
Sinemalarda yapılan karaborsacılığa mani olunmalı
Şehrimiz sinemalarında zaman zaman yapıldığı iddia olunan bilet karaborsacılığı, bayram tatili münasebetiyle daha da artmış ve iddiaların doğruluğu gözle görülerek haklı yakınmalara yol açmıştık.
Zaten mahdut olan ve halkımızın yegane eğlencelerini temin eden sinemalarda yapılan karaborsacılık, vatandaşlarımızı üzmekte, dolayısıyle tek filmi iki liradan seyretmek dahi ağır gelirken, bu durum üzerinin tuzunu biberini tamamlamaktadır.
Bayram münasebetiyle fırsatı ganimet bilen karaborsacılar kadar, karaborsanın yaratılmasını temin eden sinemacılarda bu işte suçlu, hem de daha çok suçlu durumdadırlar. Zira nisbeten tutulan filmlerde biletlerin mühim bir kısmını kendi adamlarına verip dışarıda sattırmakta, kendileride verdikleri bilet numaralarının önlerindeki listelerde üzerini çizmek suretiyle gelen müşterilere bilet kalmadığını söylemektedirler. “Bilet yok” sözünü işiten vatandaş gişeden ayrılır ayrılmaz hemen yakınında bas bas bağırıp bilet satan karaborsacıları görünce üzülür ve çaresizlik içinde kalarak orayı terk eder, derdini dinletecek ne bir polis memuru ne de bir belediye ilgilisini orada görmeyerek bizlere müracaatla gördüğü manzarayı yana yakıla anlattı. (…)
 
HALK POSTASI
5 Nisan 1966
MELEK SİNEMASI YENİDEN HİZMETE GİRDİ
Uzun bir süredir tamirat dolayısıyla kapalı bulunan Melek Sineması, bayramın birinci gününden itibaren tekrar halkımızın hizmetine girmiştir.
Sinema bazı tadilatlarla daha da modern hale getirilmiştir.
 
GÜNEŞ
13 Mayıs 1966
Radyoya Yardım Komitesi 2235 lira topladı
Sinema gişelerine kumbaralar konuldu
Malatya Şehit Kemal Özalper Erkek Sanat Enstitüsü Eğitim Radyosunun çalıştırma komitesi çalışmalarına aralıksız olarak devam etmekte ve günden güne yardım miktarını artırma çabaları göstermektedir. Bir taraftan halktan kuruş kuruş yardım toplama işlemi yürütülürken, diğer tarafta halka gösteriler yapmak suretiyle de temine çalışılmaktadır. Bu cümleden olarak Valiliğin dalaletiyle 19 Mayıs gösterileri bir lira karşılığı olarak halk görüşüne sunulacak ayrıca aynı günün gecesi Kapalı Spor Salonunda bir Sanat Festivali düzenlenecektir.
 
GAYRET
9 Haziran 1966
Sinema Erotiği Hakiki midir?
Dr. Cemil Gönen
Film yıldızlardı arasında beyaz perdeye erotik getirenlerin sayısı azdır. Türk sinemasının ekserisinde setlerin bir numaralı kızı sayılan Sevim Seval, prodüklerin her isteği kamera gösterilerini objektiğin icabatına göre cömertçe yerine getirdiği halde tabiî hayatında eteiğinin rüzgarla kalkmasına bile tahammül gösteremez. Elebaşı yıldızlarımızın göğsü, kalçası, göbeği ve bacağı olan bu cazip kızın esrarlı sineta sanatı erotiğin başlı başına bir kavram olduğunu isbata yeter. İzmitli okuyucumuz Mualla Galaya gelen artistlerin erotik olmayışlarına saşmamalıdır. Filmde gördüğü erotizm sinema sanatının üstün yapımıdır. Erotikte hakikat değil san’at aranır.
 
BİRLİK
1 Temmuz 1966
VERGİ (Sinemacılar)
Renkli Sinema 74678.-TL
Rıfat Barış 10506.-TL.
 
BİRLİK
4 Temmuz 1965
SİNEMA ÖNÜNDE TOPLANAN KALDIRIM KUŞLARI BAYANLARA SARKINTILIK EDİYOR
Salı ve Cuma günleri bayan matinalarının dağılmasından sonra sinema önlerinde biriken kendini bilmez bir avuç kaldırım kuşları, gelen geçen kadın ve kızlara dille sarkıntılık etmektedirler. Bundan önceki nüshalarımızda bu meseleye değindiğimiz halde ilgililer bunlarla mücadeleye girişmemişler ve bunların ayni yolda yürüyüşlerine müsamaha etmişlerdir.
İlgililerin bu mesele üzerinde hassasiyetle durmalarını halk adına rica ederiz.
 
GÜNEŞ
7 Temmuz 1966
Sinema gişesinden bilet alırken 350 lirasını çaldılar
Önceki gün ilimizin Çukurdere Mahallesinden Mahmut Münür Berkay emniyete yaptığı müracaatla yazlık pınar sineması gişesinden bilet aldığı sırada pantolonunun cebinde 350 lira ile 50 liralık tasarruf bonosunun cüzdanı ile birlikte yankesicilik suretiyle Çavuşoğlu mahallesinde ikamet eden Vahap K.tarafından iddia etmesi üzerine olaya el konulmuş olup kaçan suçlu Vahap’ın aranmasına başlanmıştır.
 
BİRLİK
22 Ekim 1966
Sinema önünde kadınlar rahatsız ediliyorlar
Bize kadar gelen haberlerden anlaşıldığına göre, sinema önlerindeki seyyar satıcılar, kadın matinelerinde sinemaya gelen kadınları rahatsız etmektedirler.
Özellikle İstanbul sineması önünde meydana gelen bu çirkin olaylar çevrede hoş karşılanmamıştır.
Sinemaya gelen kadınlar akşam karanlığında evlerine dönerlerken, seyyar satıcıların çürük yemiş, hatta sebze attıkları böylece sarkıntılık ettikleri yapılan şikayetlerden anlaşılmaktadır.,
 
BİRLİK
23 Kasım 1966
SES SANATKARI YÜKSEL ÖZKASAP ALMANYA’DA FİLM ÇEVİRDİ
Kıymetli ses sanatkarı, hemşerimiz Yüksel Özkasap şimdi de Almanya’da bir film çevirmeye başlamıştır. Bir taraftan plak dolduran değerli hemşerimizin çevirmekte olduğu filmin adı “Almanya’da neler çektim” olacak ve pek yakında yurdumuza da gelecektir. Altın sesli Yüksel Özkasap’ın doldurduğu plakların İstanbul’a geldiği ve büyük çapda rağbet gördüğü öğrenilmiştir.
 
GÜNEŞ
7 Kasım 1967
Can Sineması hizmete girdi
İnşaatına iki yıl önce başlanan ve memleketimizin tanınmış ailelerinden Parlaklar tarafından yaptırılan Can Sineması dün yapılan bir törenle hizmete açılmıştır.
Renkli Sinema sahibi İbrahim İpekçi tarafından yıllığı 90 bin liraya kiralanan Can Sineması dün ilk seansını 18.45’de, ikinci seansını da 21.15’de yapmış olduğu ve kalabalık bir davetli topluluğuna filmler bedava olarak gösterilmiştir.
Her türlü konforu haiz bulunan Can Sinemasını şehrimize kazandıran Parlak’lara ve müsteciri İbrahim İpekçi’yi tebrik eder başarılar dileriz.
 
GAYRET
8 Kasım 1967
Can Sineması Hizmete Girdi
Malatya PTT binası karşısında ina edilen modern CAN SİNEMASI önceki akşam yapılan törenle hizmete girmiştir.
Bir milyonu aşkın bir yatırımla meydana gelen Can Sineması Nejat Dirican –İbrahim İpekçi ortaklığı tarafından işletilmektedir.
Can Sinemasının açılışı dolayısıyla düzenlenen özel programlara ALTIN ADAMLAR Shov orkestrası da iştirak etmiştir.
Can sineması işletmecilerini tebrik ederiz.
 
HALK POSTASI
13 Kasım 1967
Can Sineması büyük rağbet görüyor
İki yıldan beri inşaatı devam eden ve geçtiğimiz hafta hizmete açılan Can Sineması büyük bir rağbet görmekte, en kaliteli filmleri getirtmek suretiyle halkımızın takdirlerini toplamaktadır.
Öğrenildiğine göre en kaliteli bir filmi dahi iki gün oynatan ve halkımıza bu yönden hizmeti vazife bilen Can Sineması müstecirleri İbrahim İpek ile Nejat Dirican’ın hizmet anlayışlarından dolayı takdir eden vatandaşların hissiyatlarına tercüman olarak biz de tebrik eder, başarılarının devamlı olmasını temenni ederiz.
 
GÜNEŞ
10 Ocak 1968
SİNEMADA PALTO ÇALARKEN YAKALANDI
İlimizin Akçadağ Kazası halkından olup İlyas Mahallesinde oturan Ali Y. adlı Sancaktar Mahallesi’nden Turan Çakmakoğlu’nu İstanbul sinemasında film seyrettiği sırada kanepenin üzerine bırakmış olduğu bir adet paltosunu çaldığı anlaşılmış ve suçlu suç delili ile yakalanarak tanzim edilen evrakla adliyeye teslim edilmiştir.
 
HALK POSTASI
24 Mayıs 1968
İstanbul Sineması kiraya verilecek
İlimiz Sosyal Sigortalar Kurumuna ait bulunan İstanbul sineması öğrenildiğine göre beş yıl müddetle ve aylık olarak kiraya verilecektir.(…)
 
BİRLİK
1 Ağustos 1968
MALATYA TEKSAS MI?
İsmail Yılmaz
Son aylarda Malatya, Teksası andıran geceler yaşamaya başladı. Gündüzleri yakıcı, boğucu sıcaklardan yanan, kavrulan her Malatyalı akşamı bekliyor, gecenin serin havasını teneffüs etmek üzere caddeye çıkıyor, parklara gidiyor, yazlık sinemalara gidiyor. Ne var ki insanın duyduğu huzuru ne caddede ne parklarda ne de yazlık sinemalarda bulmak mümkün olmuyor.
Parklarda silah patlar, caddelerde silah patlar, insanlar yaralanır, sinemaların dağılacağı zaman, sinemadan çıkan bir takım namusdan yoksun serseriler, şunun bunun namuslu ailesini dikizler, onlara da işittirirler, iyi malmış, bacakları güzelmiş gibi edepsizce sözler sarfederler, sanki kendilerinin anası yokmuş , sanki kendilerinin bacısı karısı yokmuş, onlarda bacak onlarda yanak yokmuş da elalemin namuslu ailelerini rahatsız huzursuz ederler. Polis bunlarla başa çıkamaz tabanca patlatanlarla başa çıkamaz. Polis gecenin geç vaktinde kafayı çekip taksi ile sokaklarda tur yapıp tabanca patlatanlarla başa çıkamaz.
Polis sinemalar dağıldığı zaman caddelerde herkesin huzurunu ve uykusunu kaçıran, guruplar halinde yüksek sesle göbek havaları, uzun havaları sıralayanlarla başa çıkamaz.
Caddelerde nara atıp türkü söyleyenler; bir evde yas mı vardır? Hasta mı vardır? Birkaç saat sonra fabrikadaki işine gidecek yorgun argın yatan işçi mi vardır bilmiyor ve insanlık haklarına riayet etmiyorsa poliste mi bilmiyor? Polis bununla da başa çıkamaz.
Gece bütün şehrin emniyet ve asayişini yalnız mahalle bekçileri mi koruyacak? O bekçinin ayağında ayakkabısı yok, sırtında elbisesi yok, bir de bakıyorsun cebinde kuruşu yok(…)
Polis uykuda zannediyoruz. Amma hiç de öyle değildir. Polis yakaladığı suçluyu suç evrakı ile birlikte adli mercilere sevkediyor. Fakat biraz sonra suçlu delil kifayetsizliği gerekçesi ile serbest bırakılıyor. Bana göre bu durum polisin vazife aşkını kırıyor. Ve polisin uykusu da zannederim bundan ötürüdür?
Ne olacak Malatyalıların hali? Yoksa Malatya Teksas mı oldu?
 
GÜNEŞ
13 Ocak 1969
Sinema Biletlerine Malatyaspor’a Yardım için 25 kuruşluk kupon eklendi
25 kuruşluk kuponlardan Malatyaspor’a ayda25-30 bin lira gelir sağlanacağı tahmin ediliyor.
 
GAYRET
3 Şubat 1969
Vatandaşın sinemalardan şikayeti
Bize yapılan şikayetlerden anlaşıldığına göre sinemalarda Malatyaspor için yapılan 25 kuruşluk yardımlar karşılığında sinemacılar vermeleri gerekli olan kuponu vermemektedirler. Özellikle İstanbul sinemasının ismini veren vatandaşlar, bu sinemada Malatyaspor’a yardım yapmak istediklerini ve fakat sinemacının yardım kuponlarını vermediklerini şikayet etmişlerdir.
 
GAYRET
10 Şubat 1969
Bazı sinemacıların M.spor yararına satılan yardım kuponlarını satmadıkları söyleniyor.
İdarehanemizi ziyaret eden bazı vatandaşlar “Efendim biz Malatyaspor’a yardım kuponu almak istediğimiz halde bize vermek istemiyorlar” dedi.
Sayın sinema sahiplerinden M.Spora yardım etmek isteyenlere mani olmamalarını rica ediyoruz.
 
HALK POSTASI
14 Şubat 1969
ŞARK SİNEMASININ VİTRİNİNİ KIRAN SARHOŞ TEVKİF EDİLDİ
Akçadağ ilçesinin Ören Köyü halkından olup Diyarbakır Oteli’nde misafireten bulunan Mustafa Yakut isimli şahıs önceki gece saat 22.30 sıralarında aldığı alkolün tesiriyle Şark sinemasının afiş asmaya mahsus vitrinini kırarak 280 liralık bir zarar ziyana sebep olmuştur.
Sinemada çalışan Aslan Ateş’in vaki şikayeti üzerine anında yakalanan sarhoş Mustafa Yakut suçüstü zaptıyla adliyeye sevkedilmiştir. Öğrenildiğine göre mahkemeye sevkedilen sanık il sorgusunda tevkif edilerek cezaevine gönderilmiştir.
 
GAYRET
22 Şubat 1969
“Kadın Asla Unutmaz” filmi hasılat rekoru kırdı
Can sinemasında oynayan “Kadın asla unutmaz” isimli Türk filmi 9 gün oynatılarak hasılat rekoru kırmıştır.
Bilindiği gibi içinde bulunduğumuz 1968-69 yıllarında renkli film çevirmek için yarışa giren Türk film işletmecileri rekor kırmak için birbiri nden üstün filmler çevirmeye başlamışlardır. Bu cümleden olarak Hülya Koçyiğit (Soydan) ile Ediz Hun’un oynamış oldukları “Kadın Asla Unutmaz” isimli aile dramı ilimizin sinemalarından Can sinemasında 9 gün gibi uzun bir süre oynatılarak hasılat rekoru kırmıştır.
Ayrıca film çok güzel olduğu için görmek isteyen birçok meraklı tarafından seyredilememiştir. Film şimdi de Sümer sinemasında gösterilmeye başlanmıştır.
 
GAYRET
24 Mayıs 1969
Yazlık sinemalar faaliyete geçti
Havaların ısınmasıyla yazlık sinemaların faaliyete geçirilmesi için çalışmalar başlamıştır.
Bilindiği gibi son günlerde havaların aniden ısınmasından dolayı şehrimiz sinema işletmecilerini bir telaş almıştır. Bu cümleden olarak havaların fazla sıcak olmasından dolayı kışlık sinemalara giden halkın azalması ile faaliyete başlamış olup yazlık sinemalarının tamiratına başlamışlardır.
Öte yandan Pınar sinemasının tamiratını yaptırarak bir haftadan beri faaliyete geçmişlerdir.
 
GAYRET
2 Haziran 1969
Acı bir kayıp
Şehrimizin tanınmış ailelerinden ve Renkli sinema sahibi İbrahim İpekçi’nin eşi Zeliha İpekçi uzun zamandan beri muzdarip olduğu hastalıktan kurtulamıyarak 3.5.1969 günü İstanbulda hakkın rahmetine kavuşmuştur.
Merhumenin naşı İstanbuldan şehrimize getirilerek dün ebedi istirahatına tevdi edilmiştir.
Gazetemiz İpekçi ailesine başsağlığı diler acılarını paylaşır.
 
GAYRET
5 Haziran 1969
TEŞEKKÜR
Fitaş Adana Bölgesi temsilcisi “Renkli” ve “Can” sinemaları sahibi İbrahim İpekçi’nin değerli eşi, Oktay, Şenay, Reşatın sevgili anneleri, Yusuf Alibeyoğlu’nun kardeşi, Nevzat, İsmail, Asım İpekçi, Ayşe Demirbağ’ın yengeleri ZALİHA İPEKÇİ’nin genç yaşta ebediyete intikalı dolayısıyla İstanbul ve Malatya’da yakın ilgilerini esirgemeyen, eve kadar gelen, telefon, telgrafla başsağlığı temennisinde bulunan dost akraba ve meslektaşlara Fitaş Filimcilik T.A.Ş.’ne teşekkürü borç bilirler.
İpekçi Ailesi
 
GAYRET
18 Temmuz 1969
Film Yıldızı Pervin Par Malatya’ya gelecek
Ünlü film yıldızı Pervin Par 26 Temmuzda şehrimizde bir konser programında yer almak üzere Malatya’ya gelecektir.
 
GAYRET
8 Ağustos 1969
Sinemalardan M.spor için 25 kuruşluk yardımların kesilmesine tekrar başlandı.
Sinemalardan Malatyaspor’a normal olarak günde bin lira gelir sağlanıyor
 
Sinemalarda Malatyaspor için kesilen yardımdan dolayı müşteki olmayarak sende KATKIDA BULUN
 
BİRLİK
19 Ağustos 1969
BÜYÜK YANGIN PANİK YARATTI
Dün öğleden sonra saat 14.00 sıralarında Ar sinemasının makine dairesinde çıkan yangın kısa zamanda büyümüş ve etrafı tehdit etmiştir. 
Büyük yangının söndürülmesi için faaliyete geçen itfaiye ekipleri bütün çabalarına rağmen yangını zararsız hale getirememişler bir anda etraf alevler içinde kalmıştır. Korkunç bir karabulut gibi şehrin üstünü kaplayan siyah duman bütün şehir sakinlerinde panik havası yaratmıştır. 
Yangından mütevellit meydana gelen hasar daha tespit edilememiştir. Yangınla ilgili geniş bilgiyi yarınki sayımızda sunacağız.
 
HALK POSTASI
19 Ağustos 1969
Ar Sinemasında çıkan yangın Malatya halkına korkulu anlar yaşattı. Eski doğumevini harap eden yangın bütün çabalara rağmen geç saatlara kadar söndürülemedi
Dün saat 1400 sıralarında Ar sinemasında bütün Malatya halkına korkulu anlar yaşatan büyük bir yangın çıkmış, Belediye, Fabrikalar ve askeri itfaiyelerin sonsuz çabalarına rağmen geç saatlere kadar söndürülememiştir.
Eski Doğumevi şimdiki Demir Gazozu imalathanesinin tamamen harap, Can Sineması, Divan Palas Oteli ile bitişik mağaza ve dükkanları tehdit eden yangındaki hasar yüzbinlerin üzerinde olup kati bir tespit yapılamamıştır.
 
HALK POSTASI
20 Ağustos 1969
İli tehdit eden yangın söndürüldü
Malatya, Elazığ Belediyeleri ile Fabrika ve askeri itfaiyelerin gayretleriyle söndürülen yangında bir milyon lira hasar meydana geldi.
Önceki gün saat 14.00 sıralarında Ar sinemasında çıkan ve kısa zamanda bütün şehri tehdit eden yangın geç saatlerde kontrol altına alınabilmiş, Malatya, Elazığ belediyeleri ile Tekel, Mensucat, Şeker Fabrikaları ve askeriyeye mensup itfaiyecilerin üstün gayretleriyle söndürülmüştür.
Kati bir tespit yapılmamakla beraber bir milyon lira zarara sebebiyet veren ve Malatya halkına korkulu saatler geçirten yangında Ar Sinemasının çatı kısmı, salonda bulunan bütün malzemeler tamamen yanarak kullanılmayacak hale gelmiş, eski doğumevi binası harap olmuştur. Ar sinemasının makine dairesinde çıktığı sanılan yangının büyümesi sonucu büyüyen alevler bir anda binanın çatı kısmını tutuşturmuş, bilahare eski doğumevine de sirayet ettikten sonra gökyüzünü kaplayan siyah bulutlar halkın paniğe kapılmasına sebep olmuştur. Yangın çıkan muhitin mahşeri  bir kalabalıkla dolması itfaiyecilerin çalışmalarını engellemiş ve böylecede durum daha tehlikeli olmaya başlamıştır. Saat 15.00’e doğru Şeker Fabrikası ile Hava İkmal merkezinden gelen itfaiyenin yardımıyla yangın bir süre kontrol altına alınmışsa da bilahare tekrar tehlikeli olmaya başlamıştır. Yangının gittikçe büyümesi karşısında Tekel ve Mensucat fabrikalarından yardım istenmiş, ayrıca Elazığ Belediyesi de haberdar edilmiştir. Bir ara Parlak Pasajını, Parlak Otelini ve Can Sinemasını tehdit eden yangın itfaiyecilerin aralıksız çabaları ile kontrol altında tutulmuş saat 17.30 sıralarında Elazığ’dan yetişen itfaiyenin de yardımıyla etkisiz hale getirilmiştir.
Ar sinemasında elektrik kontağından çıktığı sanılan ve bir milyon lira civarında zarar ziyana sebep olan yangınla ilgili tahkikata başlanmıştır.
 
GÜNEŞ
20 Ağustos 1969
Bilinmeyen bir sebepten dolayı Ar Sinemasında çıkan yangın Malatya Halkını Dehşete düşürdü
Saat 14.00’de çıkan yangın gecenin geç vakitlerine kadar devam etti
Şehrimiz Ar sinemasının perde kısmından çıkan yangın çok kısa zamanda ilkin sinemanın bütün çatı kısmını sarmış ve sonraları çökerek koltuk ve makinist dairesini de tahrip etmiştir. Sinemanın bitişiğindeki ahşap bina olan eski Doğumevi ve şimdi de Demir Gazozu imalathanesi olarak kullanılan binaya sirayet etmiş ve orayıda tamamen yakmıştır.
Yangının en şiddet anında sinemanın 60-70 metre ilerisindeki bir evede alevler sirayet etmiş fakat fazla bir zarara yol açmadan o kısım söndürülmüştür.
Şehrimiz belediye itfaiyesinin bu yangını söndürmeye gücü kafi gelmediğinden fabrikalar ve askeri itfaiyelerde yardıma koşmuş ve ancak onların üstün gayretleri ile yangının önü alınmıştır.
Ayrıca Can sineması ve Divan otelini tehdit eden yangın bütün Malatya halkını dehşete düşürmüş ve korkulu dakikalar yaşatmıştır. 
2.30 matinesine yeni giren halk sinemanın fazla kalabalık olmaması münasebetiyle çabucak boşaltılmış ve insan zayiatı olmamıştır.
 
ŞEHRİMİZDE ÖNCEKİ GÜN BİR KISIM SİNEMALAR OYNAMADI
Önceki gün şehrimiz sinemalardan bazıları film oynatmamışlardır. Bilindiği gibi henüz 1.5 yıldır faaliyete geçen Ar Sinemasının bilinmeyen bir sebepten dolayı yanması münasebetiyle şehrimiz sinemacılardan bazıları sinemalarını kapatmışlar ve Ar sineması sahipleri Nevzat ve Arpacılarında  üzüntülerini paylaşmışlardır.
Tahminen 500 bin lirayı aşan yangın felaketi bütün Malatyalıları üzmüştür.
 
BİRLİK
20 Ağustos 1969
Ar Sinemasında Çıkan Yangın Beş Milyon Lira Zarara Sebep Oldu
Elazığdan Takviyeli Malatya İtfaiye ekipleri yangını ancak gece 24’te söndürebildiler.
Yangın devamınca yangın mahallinde gerekli güvenlik tertibatı alındı
Önceki gün öğleden sonra Ar sinemasında vukua gelen bir yangın kısa zamanda büyümüş ve sinema ile Kars gazozu sahibinin evini tamamen, bazı mağazaları da kısmen harap etmiştir.
Saat 14.30 sularında meydana gelen yangının başlangıcı bir anda büyümüş ve sinemanın yanmasına yol açmıştır. Büyüyen yangından çıkan dumanlar şehrin üstünde bir karabulut meydana getirmiş ve halk paniğe kapılmıştır. Derhal müdahaleye geçen itfaiye ekipleri bütün çalışmalarına rağmen yangının kısa zamanda sönmesini sağlayamamışlar ve yangın saat 24.00 sularına kadar devam etmiştir.
Yangından sonra derhal yangın mahallinde gerekli güvenlik tertibatı alınmış, yangını seyreden vatandaşların izdihamı önlemeye çalışmıştır. 
Kız Enstitüsü önünden Keban Oteli önüne kadar dolan kalabalığı emniyet ve jandarma kuvvetleri düzenli durmaya  yangın söndüren ekiplere engel olmamalarına çalışılmıştır. Bu arada yangın Ar sinemasından bitişikteki ahşap bir binayada sıçramıştır ve o binanın da yanmasına sebep olmuştur. 
Kars gazozu sahibinin evine sıçrayan yangın şehri tehdit etmeye başlamış ilgililer yangının etrafa yayılmaması için gerekli tedbirleri almaya çalışmışlardır. 
Yangının saatler geçtikçe iyice büyümesi üzerine yangın mahallinde bulunan dükkanların eşyaları taşınmaya başlanmış ve Turgut Temellinin evinin bahçesine yerleştirilmiştir. Bu arada bazı dükkan sahipleri suçlu aramışlar ve belediye başkanına sataşmışlardır.
10 saat devam eden büyük yangında 5 milyon lira civarında zararın meydana geldiği söylenmiştir.
Yangının söndürülmesi için Malatya Belediyesi İtfaiyesi, Erhaç Hava Üssü itfaiyesi, Hava İkmal Merkezi İtfaiyesi, Mensucat ve Şeker Fabrikaları itfaiyeleri, Kara Yolları itfaiyeleri, Elazığ Belediyesi itfaiyesi bütün güçleriyle çalışmışlar ancak yangın yerinin biçimsiz oluşu dolayısıyle kısa zamanda söndürülmesini sağlayamamışlardır.
Büyük yangın kısa zamanda şehirde duyulmuş ve üzüntülere sebep olmuştur.
 
GAYRET
20 Ağustos 1969
Ar Sinemasında Çıkan Yangın Beş Milyon Lira Zarara Sebep Oldu
Elazığ’dan Takviyeli Malatya İtfaiye Ekipleri Yangını Ancak Gece saat 24.’ten Sonra Söndürebildiler
Yangın Devamınca Yangın Mahallinde Gerekli Güvenlik Tertibatı Alındı
 
UFUK
20 Ağustos 1969
Ar Sinemasından çıkan yangında zarar 1 mil.’a yakın.
 
MALATYANIN SESİ
20 Ağustos 1969
Ar Sinemasında Çıkan Yangın Malatya Halkına Korkulu Anlar Yaşattı
Eski Doğumevini Harap Eden Yangın Bütün Çabalara Rağmen Geç Saatlara Kadar Söndürülemedi
 
MALATYANIN SESİ
21 Ağustos 1969
İli Tehdit Eden Yangın Söndürüldü
Malatya Elazığ Belediyeleri ile Fabrika ve Askeri İtfaiyelerin gayretleriyle söndürülen yangında 5 milyon lira hasar meydana geldi.
Ar Sinemasında çıkan ve kısa zamanda bütün şehri tehdit eden yangın geç saatlarda kontrol altına alınabilmiş, Malatya Elazığ Belediyeleri ile Tekel, Mensucat, Şeker Fabrikaları ve Askeriyeye mensup itfaiyecilerin üstün gayretleriyle söndürülmüştür.
 
GAYRET
21 Kasım 1969
Sinema önlerinde karaborsa bilet satışı yapılmaktadır
Sinemaya gitmek isteyen vatandaşların bir kısmı sinemaya girmek için sinema biletlerini karaborsa olarak temin etmektedirler.
Bilindiği gibi son haftalarda sinemaların kaliteli film oynatmaları ve başka eğlence yeri olmadığı için vatandaşların sinemaya fazla rağmet göstermesinden dolayı bazı şahıslar günün erken saatlerında temin ettikleri biletleri sinema önlerinde karaborsa olarak fahiş fiyatla satmaktadırlar.
Sinema sahipleri bu konuda çare bulamadıklarından gibi vatandaşlar tarafından yapılan şikayetler üzerine sinema önlerine kontrol memurları görevlendirilmesi istenmektedir.
 
GAYRET
30 Ocak 1970
Renkli Sinemada bir yankesici yakalandı
Önceki gün akşam Renkli sinemanın dağılışı sırasında kalabalıktan istifade ederek yankesicilik yapmak isteyen 15 yaşındaki cep hırsızı enselenmiştir.
 
GAYRET
14 Şubat 1970
Malatyada son üç ay zarfında 3730 çiftçiye film gösterildi
Malatya’da kayısıların çiçek gözlerini tahrip ederek meyvelerde çil, yapraklarda ise delikler meydana getirmek suretiyle büyük mahsul kayıplarına sebep olan kızıllıke hastalığına karşı kayısıların sonbahar ilaçlamaları tamamlanmış bulunmaktadır. Ziraat Mühendisleri ve Karantina müdürlüğü merkez ve kaza köylerinde eğitim çalışmalarını oldukça hızlandırmış olup çeşitli hastalık ve zararlılarla ilgili film ve slayt gösterilmesine devam etmektedirler.
 
GAYRET
6 Mayıs 1970
Bir süre önce yanan Ar Sineması yeniden açılacak
Bir süre önce müessif bir yangında tamamen kül olan Ar Sineması onarılmış olup yakın bir tarihte yeniden Malatyalıların hizmetine girecektir.
Yaz mevsiminin gelişi ile birlikte sinemalara artan rağmet sonucu Ar Sineması da şimdilik yazlık olacak, Kış mevsiminde de ikinci bir onarıma girecektir.
 
BİRLİK
12 Mart 1971
BUGÜN OYNAYAN FİLMLER
Renkli Sinema: Kadınlar- Brigitte Bardot Maobici Ronel
Can Sineması: Ah Müjgan Ah- Sadri Alışık Esen Püsküllü
Melek Sineması: Vur Patlasın Çal Oynasın- Gazanfer Özcan Gönül Ülkü
İstanbul Sineması: Komandolar Geliyor- Hadi Kabel, Gece Yarısında Seks-Raas Perbahn
 
BİRLİK
19 Mart 1971 
BUGÜN OYNAYAN FİLMLER
Renkli Sinema: Fezada Kaybolanlar James Franciscus Davit Jansen
Can Sineması: Meçhul Kadın- Fatma Girik Tugay Toksöz
Melek Sineması: Sen de Bizdensin- Tanju Korel Melek Görgün
İstanbul Sineması: Mexico 70
 
BİRLİK
26 Mart 1974
BUGÜN OYNAYAN FİLMLER
Renkli Sinema: Ankara Ekspresi Ediz Hun-Filiz Akın
Can Sineması: Günahımı Çekeceksin- Nuri Sesigüzel Sevde Ferdağ
Melek Sineması: Vurguncular-Yılmaz Güney Fikret Hakan
İstanbul Sineması: Tarkan-Kartal Tibet Zühal Aktan, Anadolu Kini-Tanju Korel Nazan Şoray,
 
BİRLİK 
17 Nisan 1971
BUGÜN OYNAYAN FİLMLER
Renkli Sinema: Arım Balım Peteğim- Türkan Şoray Cüneyt Arkın
Can Sineması: Kara Dutum- İzzet Günay Zeynep Aksu
Melek Sineması: Gecelerin Öfkesi- Tugay Toksöz Arzu Okay
İstanbul Sineması: Cemo- Yıldıray Çınar Esen Püsküllü
 
BİRLİK
10 Mayıs 1971
AR SİNEMASI AÇILIYOR
Bir süre önce yanan Ar Sineması öğrenildiğine göre yapılan tamiratlarla tekrar açılacaktır.
Yazlık sinemaların da bu hafta sonlarına doğru faaliyete geçeceği ayrıca haber alınmıştır.
 
BİRLİK
26 Mayıs 1971
BUGÜN OYNAYAN FİLMLER
Renkli Sinema: Zorba- Antony Quinn
Can Sineması: Kavanoz Dipli Dünya- Sadri Aışık
Melek Sineması: Hem Seviş Hem Döğüş- Ülkü Özen
İstanbul Sineması: Karaşeytan Lola- Lola Flans
 
BİRLİK
30 Ağustos 1971
BUGÜN OYNAYAN FİLMLER
Renkli Sinema: Yuvasız Kuşlar- Ediz Hun Filiz Akın
Can Sineması: Zehir Hafiye-Yılmaz Köksal Feri Cansel
Melek Sineması: Kadırgalı Ali- Serdar Gökhan Feri Cansel
İstanbul Sineması: Fantoma Süpermene Karşı- Kadriye Mutlu Yaşar Güçlü
Pınar sineması: Ölünceye Kadar-Ayhan Işık Zühal Aktan
 
GAYRET
3 Eylül 1971
Hava Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına Yardım için Sinema Biletlerine Yeni Rüsum konuyor
Hava Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına yardım amacıyla yeni mali imkanlar yaratma lüzumu ortaya çıktığından ilgililerce yeni kaynaklar araştırılmakta ve bu arada da sinema biletlerine “Hava Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına Yardım” ismi altında yeni bir rüsum konulmasına karar verildiği alınan haberlerden anlaşılmıştır.
Komşu vilayet Elazığ sinemalarında yeni uygulamaya başlanılmış olup, normal biletlerden 25, loca biletlerinden de 100 kuruş olmak üzere vakıf yardımı alınmaya başlanmıştır.
 
BİRLİK
6 Eylül 1971
SİNEMALARA ZAM YAPILDI
Birçok illerde tatbik edilip, değerli sonuçlar alındığını öğrendiğimiz “Hava Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı”na ilimiz sinemalarının da katılacağı öğrenilmiştir.
Bu cümleden olarak yapılacak yardım miktarı şöyle tesbit edilmiştir: Şahsi biletlere 25 krş, loca biletlerine bir lira rüsum konmuştur.
Alınacak bu rüsum sayesinde “Hava Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı” daha da gelişecek ve bir hayli maddi güç kazanmış olacaktır.
 
GAYRET
10 Aralık 1971
MİZAH
Abdurrahman Çamur
SİNEMA
Şehrimizin eylence yerleri olmadığından halkın çoğunluğu sinemaya gitmektedir.
Aynı zamanda sinemada sigara içmeyi kendilerine alışkanlık edinmişlerdir. Görevli şahıslar bu işin sonunu alamazlar görevliler sigara içmemeleri için film başladıktan sonra gezinmektedir.
Bizim mübarek hemşehrilerimiz sigaraları gizli gizli içmektedirler.
Geçenlerde sinemaya gittim. Ön sırada iki arkadaş oturmuş sesli sesli sohbet etmekte idi. Film ansızın başladı, binlar sigaralarını yaktı ve gizli gizli içmeye başladılar.
Filmin bir sahnesinde müthiş bir yangın olmaktadır. Bir tanesi arkadaşına
-Mehmet Mehmet diye fısıldadı
-Arkadaşı ne var dediğinde
-Öf be helal olsun ecnebilere be. Ar8kadaş hemen alaycasına şöyle ded
-Tıpkı bizim filmlere benzemektedir.
-Herifler film çevirmişler laf değil. Yangının kokusu bile geliyor aradan birkaç dakika geçmeden ne baksın ceketinin cebi yanmıyor mu?
 
BİRLİK
31 Aralık 1971
BUGÜN OYNAYAN FİLMLER
Renkli Sinema: Anneler ve Kızlar- İzzet Günay Y.Kenter Neşe Karaböcek
Can Sineması: Kırk Haramiler- Sadri Alışık Feri Cansel Yusuf Sezgin
Melek Sineması: Azrailin Beş Atlısı- Aynur Aydan Aytekin Akaya
İstanbul Sineması: Cango Geliyor- Terence Hill
 
GAYRET
6 Nisan 1972
SİNEMA KURSU AÇILDI
Bir haftadan beri sürdürülen kurs haftada 4 saat olup, çalışmalar nazari ve tatbiki olmak üzere iki bölümde devam etmektedir. Köylerde eğitici filmlerin gösterilmesi ve böylece bu yönde yapılacak çalışmaların temelini teşkil edecek bu kursu bitirenlere ayrıca sertifika verilecektir.
 
BİRLİK
12 Nisan 1972
BUGÜN OYNAYAN FİLMLER
Renkli Sinema: Baba- Yılmaz Güney Müşerref Tezcan
Can Sineması: Battal Gazi –Cüneyt Arkın Fikret Hakan
Melek Sineması: Cilalı İbo- Feridun Karakaya Fatma Belgen
İstanbul Sineması: Alaaddin’in Maceraları
 
BİRLİK
20 Mayıs 1972
YAZLIK SİNEMALAR AÇILDI
Yeni Melek önceki gün, Renkli, Ar ve Pınar sinemaları da bugün faaliyete başlamıştır.
 
(DEVAM EDECEK)
 
NOT: Bu yazı Görüş Gazetesi’nde yayınlanmıştır.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."