Final

Örnek Resim


Malatyalife Residence

Malatya Haber -

Malatya’nın İnsan Hakları Raporu

Malatya’nın İnsan Hakları Raporu
  • 27.12.2015

Malatya Valiliği bünyesindeki İl İnsan Hakları Kurulu’nun, 2007 raporunda ayrıntılı bilgiler yeralırken, kurula geçen yıl ulaşan şikayetler içerisinde en çok şikayetin belediye ile ilgili konulardan geldiği bildirildi.

Bu arada, Valilik İl İnsan Hakları Kurulu aylık olağan toplantısı E Tipi Cezaevi’nde yaptı. Cezaevi savcısı ve müdürünü makamında ziyaret eden kurul başkanı Vali Yardımcısı Erdinç Filiz ve kurul üyeleri, cezaevindeki faaliyet alanlarını da gezdiler. Kurul üyeleri daha sonra 2007 yılı çalışmalarını da değerlendirdiler.

İl İnsan Hakları Kurulu’nun görüştüğü 2007 raporu şöyle:

“Malatya Valiliği İl İnsan Hakları Kurulu, 2004 yılından beri faaliyetlerini sürdürmektedir. “İl ve İlçe İnsan Hakları Kurullarının Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin” kendisine vermiş olduğu görevler çerçevesinde;

Toplumda ve kamu görevlilerinde insan hakları bilincini geliştirmek,
İnsan haklarını korumak,
İhlal iddialarını incelemek ve araştırmak,
İnsan hak ve özgürlüklerinin kullanılmasının önündeki engeller ile hak ihlallerine yol açan sosyal, siyasi, hukuki ve idari nedenleri incelemek, araştırmak ve bunların çözümüne ilişkin önerilerde bulunmak” üzerine çalışmalar yürütmektedir

Halen İlimizde İnsan Hakları İl Kurulu, her ayın ilk Salı günü Saat 14.00’de farklı kurum ve kuruluşlarda çağrısız olarak, İnsan Haklarından sorumlu Vali Yardımcısı Erdinç FİLİZ Başkanlığında toplanarak aylık faaliyet raporlarını, internet üzerinden gelen müracaatları, dilek şikâyet ve öneri kutularına atılan başvuruları, İnsan Hakları ( Masası ) Bürosuna yapılan başvurular ile ilçelerden gelen raporları incelemekte ve karara bağlamaktadır.

Ortalama 17 üyeden oluşan mevcut yapıda sadece iki kamu görevlisi bulunmaktadır. Kurullarda görev yapan sivil toplum temsilcileri şunlardır;

İl Malatya Belediye Başkanlığı temsilcisi
Genel Meclisi temsilcisi
AK Parti temsilcisi
CHP temsilcisi
MHP temsilcisi
İnönü Üniversitesi temsilcisi
Muhakemat Müdürlüğü temsilcisi
Baro Başkanlığı temsilcisi
Tabipler Odası temsilcisi
Ticaret San.Odası. temsilcisi
Okul Aile Bir.Temsilcisi
Esnaf Sant.Oda.Bir temsilcisi
Mlt.Gazeteciler Cemiyeti temsilcisi
Malatya Muhtarlar Der. temsilcisi
Mimarlar Odası temsilcisi
Avrasya Hukuk ve Demokrasi Der. temsilcisi
İnşaat mühendisleri odası temsilcisi

FAALİYETLER

İnsan Hakları Eğitimi ve İnsan Hakları Bilincini Geliştirme Komisyonu tarafından; ilimizde eğitim, seminer ve konferans zinciri ile İnsan Hakları bilincini geliştirmek üzere bu komisyonun hazırlayacağı program çerçevesinde hedef kitleler belirlenerek İnsan Hakları eğitimi verilmiştir.2008 yılında da bu faaliyetler devam edecektir. 2007 yılında yapılan çalışmalar ise şu şekildedir;
*Valiliğimiz personeline ile İlçe Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürlerine 02.04.2007 tarihinde Malatya Barosu Avukatlarından Av. Turan CANPOLAT tarafından “İnsan Hakları” konulu seminer verilmiştir.

*Sayın Valimiz H.İbrahim DAŞÖZ tarafından başlatılan “91 Dev Öğrenci Projesi” kapsamında düzenlenen “Çocuk Gençlik ve Sevgi Festivalinde” İl İnsan Hakları Kurulu ve okulların İnsan Hakları Kulüplerinde görevli öğrenciler tarafından “İnsan Hakları Standı” açılmıştır. Bu stantta İnsan Hakları kurulu hakkında bilgi verilerek çeşitli broşür ve materyaller dağıtılmıştır.

*Malatya Valiliği İl İnsan Hakları Kurulu Başkanlığı tarafından “Çocuğum Ve Haklarım Var” el broşürü hazırlanmış ve 01.10.2007 tarihinde İlköğretim Okullarına dağıtılmıştır.

*İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kaymakamlıklar tarafından Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle okullarımızda çeşitli seminerler, paneller konferanslar, yarışmalar bilgilendirme programları düzenlenmesi sağlanmıştır.

*İl İnsan Hakları Kurulu üyelerimizden Av.Turan Canpolat,Av.Nüvit Eray Erenler ,Valilik Yazı İşleri Müdürü Durmuş Doğan ve İnsan Hakları İl Kurulu Büro Sorumlusu Av.Saliha Baran tarafından ,8 okulda “İnsan Hakları” eğitimi verilmiştir.

*10-17 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü ve Haftası sebebiyle, Başbakanlık İnsan Hakları Başkanı Prof.Dr. Hasan T.FENDOĞLU ilimize davet edilmiştir. Malatya Valiliği ve Malatya Belediyesi işbirliği ile 15 Aralık 2007 tarihinde ilimizde “Günümüzde İnsan Hakları” konulu konferans verilmiştir.

KURUL ÜYELERİNİN KATILDIĞI SEMİNER ÇALIŞMALARI

*Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı ile Avrupa Konseyi’nin müşterek yürüttüğü “Türkiye’de İnsan Hakları Alanında Reformların Desteklenmesi” Konulu Uluslararası Sempozyuma , Valilik Yazı İşleri Müdürü katılmıştır.

*Koordinasyonunu Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı tarafından yapılmakta olan “Türkiye’de İnsan Hakları Reformlarının Uygulanmasına Destek” projesi kapsamında İngiltere’nin Belfast kentinde,22–27 Ekim tarihleri arasında 4 günlük ziyarete İnsan Hakları Kurul Başkanımız Vali Yardımcısı Erdinç FİLİZ katılmıştır.

*İnsan Hakları Alanındaki Reformların Uygulanmasının Desteklenmesi Projesi” kapsamında yapılan yuvarlak masa toplantısına İnsan Hakları İl Kurulu üyelerinden Ziya Kesiriklioğlu ve Av.Nüvit Eray Erenler katılmıştır

*İnsan Hakları İl İlçe Kurulu üyelerine yönelik “Eğiticilerin Eğitimi seminerine ” İl İnsan Hakları Kurulu Sekretaryalığı görevini yürüten Valiliğimiz İl Yazı İşleri Müdürü Durmuş DOĞAN, İl İnsan Hakları Kurulu büro sorumlusu Av. Saliha BARAN Kurul üyelerimizden İnşaat Mühendisleri Odası Temsilcisi Bedir ÖZTEN, Gazeteciler Cemiyeti Temsilcisi Ali ER, Muhtarlar Derneği Temsilcisi Hüseyin BAŞIBÜYÜK, İl İnsan Hakları Eğitim Komisyonu üyelerinden Av. Turan CANPOLAT katılmıştır

MALATYA VALİLİĞİ İL İNSAN HAKLARI KURULU’NA YAPILAN BAŞVURULAR

İl İnsan Hakları Kurulumuza 2004–2005–2006–2007 yılları içerisinde toplam 187 başvuru yapılmıştır. Yıllara göre belirtmek gerekirse tablo şu şekildedir:

2004- Başvuru sayısı 21
2005- Başvuru sayısı 40
2006- Başvuru sayısı 49
2007- Başvuru sayısı 77

MALATYA VALİLİĞİ İL İNSAN HAKLARI KURULU’NA 2007 YILINDA YAPILAN BAŞVURULAR

Malatya genelinde 2007 yılı içerisinde İl İnsan Hakları Kurulu Bürosuna 77 adet başvuruda bulunmuştur. Başvurular, İnternet üzerinden e-mail ile İnsan Hakları Kurulu Başvuru Masasına şahsen ve il merkezinde bulunan şikâyet ve temenni kutularına atılan dilekçelerle yapılmıştır. Yapılma şekline göre başvuruların istatistikî verileri ise şu şekildedir.

İnternet üzerinden ( 59 )
Şahsen (15)
Şikayet kutuları ile (3) olmuştur.

BAŞVURU KONUSU EDİLEN HAKLARIN KONULARINA GÖRE DAĞILIMI

Eğitim ve öğrenim Hakkı ……………: 1
Heberleşme ve Basın H.……………..: 1
Bilgi edinme ve dilekçe hakkı ………: 16
Mülkiyet Hakki….………….……….: 4
Çocuk Hakları ……………………..: 1
Sağlık ve Hasta Hakkı…..……..…….: 6
Çevre Hakkı …………………..……..: 24
Sosyal güvenlik hakkı…………..….. : 7
İş ve Yardım İsteği ………………….: 16
Diğer …………………………………: 1
Toplam………………………………..: 77

2007 yılında yapılan başvurularda ihlal iddialarında hak konularına göre ilk üç sırada;

1. Çevre Hakkı (24),
2. Dilekçe Hakkı(16)
3. Yardım Talepleri (11) iken,

Hasta Hakkı ile İşçi haklarına ilişkin başvurular ise 6 adetle dördüncü sırada kalmıştır.

İHLAL İDDİASIYLA ŞİKÂYET EDİLEN KURUMLAR

Öncelikle belirtmek gerekir ki; söz konusu kurumlar ile ilgili şikâyetler iddia niteliğinde olup, doğruluğu ilgili kurumlar tarafından araştırılmaktadır. Bununla birlikte bu rakamlar şikâyetlerin hangi kurumlar hakkında yoğunlaştığı konusunda genel bir fikir vermektedir.

2007 yılında Malatya Belediyesi ile ilgili şikayetler 21 başvuruyla 1. sırada yer almaktadır. Belediye ile ilgili şikayetlerin büyük çoğunluğunun, doğalgaz altyapıları ile çevre hakkı ve ihlalleriyle ilgili olduğu saptanmıştır.
Şikayet edilen kurumlar sıralamasında İl Sağlık Müdürlüğü, 2007 yılında 8 başvuruyla 2. sıraya yerleşmiştir.2007 yılında 3.sırayı, Adli mercilere müracaatı gerektiren 7 başvuru alırken ,bu başvurular hakkında dava açılması gerektiğinden, bu hususu belirten cevabi yazılarımızla başvurular, sahiplerine iade edilmiştir.İl Emniyet Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü 4 başvuruyla 4. sırada yer almıştır. 2007 yılı verilerine göre şikâyete konu Kurumlarla ilgili tablolar su şekildedir.

1. Belediye (21)
2. Sağlık kurumları (8)
3. Kişiye iade edilen (7)
4. Emniyet Müdürlüğü (4)
4. Milli Eğitim Müdürlüğü (4)

2007 yılı ilk altı ayında, İl İnsan Hakları Kuruluna 18 başvuruda bulunulmuşken ikinci altı ayda bu sayı 59 a çıkmıştır.Bu artışın oluşmasında,kurulun faaliyetlerinin basında geniş yer tutması,kurulu tanıtıcı TV programları,afiş ve broşürler ile BİMER sistemine geçilmesi etkili olmuştur.

Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde saydamlık ilkesi gereği, İl İnsan Hakları Kurulu ’na yapılan ,”insan hakları ihlâl iddialarına” ilişkin sayısal veriler, 2007 yılı başından itibaren ,sayısal veri elde etmek için geliştirilen “İnsan Hakları İhlâl İddiası Bireysel Başvuru Formu” marifetiyle elde edilmiştir.

Yukarıdaki istatistikî veriler incelendiğinde ve Türkiye geneli ile kıyaslandığında başvuru adedinin çokluğu dikkat çekmektedir. Bu veriler, İl insan hakları Kurulunun başarılı çalışmalarıyla halkın gözünde sorunların çözümü için bir umut kapısı haline geldiğinin göstergesi olarak değerlendirilmektedir. Diğer yandan, bu durum ilimizdeki vatandaş ile kamu görevlileri arasındaki ilişkilerin belli bir güven ve şeffaflık temeline oturduğunun ve halkın da haklarına sahip çıkma bilincinin yüksek olduğunun göstergesi olarak yorumlanmaktadır.

İhlâl iddiaları başvurularının çok olması, o ilde yoğun insan hakları ihlalleri yaşandığı seklinde değil, İl ve İlçe Kurullarının gerçekleştirdikleri faaliyetler yoluyla vatandaş nezdinde güven kazanarak başvuru alabilme kapasitesini geliştirdikleri seklinde yorumlanmalıdır.

Bu hususun Türkiye’nin giderek daha saydam, demokratik ve özgürlüklerin önünü açan bir idare tarzı kazanmasının tezahürlerinden olduğu mülahaza edilmektedir. Bu veriler, siyasi ve hukuki düzeni oturmuş, sağlam geleneklere dayalı çağdaş demokrasilerde görüldüğü gibi, Türkiye’de de bireylerin şikâyetlerinin siyasal özgürlüklerden çok yasam kalitelerinin arttırılmasına yönelik beklentileriyle ilgili nitelik kazandığını göstermektedir.

SONUÇ

Ülkemizde İnsan Hakları alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının sayı ve etkinliğinin henüz istenilen düzeyde olmayışı, halkın İnsan Hakları Kurullarına olan ilgisini artırmaktadır. Bu sebeple kurulların hedeflenen etkinlik düzeyine ulaşmalarında, kurul üyesi sivil toplum kuruluşları ile Kurul Başkanlarına düşen sorumluluk artmaktadır.

Malatya İl İnsan Hakları Kurulu da üzerine düşen görevin bilincinde olarak, devlet kurumları ile vatandaş arasındaki diyalog açısından bu yeni ve umut verici platformda azami gayret sarf etmektedir. Kurulumuzun başarısı, Mülki Amir, Sivil Toplum Kuruluşları ve Vatandaş arasındaki sağlıklı iletişim ve uyumun bir sonucudur.

Malatya İl İnsan Hakları Kurulu ,birey ile devlet arasında yaşanan ve yaşanabilecek sorunların tespiti ve çözümünde aracı yani” halkın denetçisi” olma görevini 2007 yılında başarı ile sürdürmüştür.Kurulumuzun başarısı Başbakanlık İnsan hakları Başkanlığı tarafından da teveccüh görmüş ve 24.12.2007 tarih ve 640 sayılı “Teşekkür yazısı” ile taltif edilmiştir. Kurulumuz bu başarısını sürdürmeye 2008 yılında da devam edecektir.
MALATYA VALİLİĞİ İNSAN HAKLARI İL KURULU ARALIK AYI ÇALIŞMALARI BASIN BÜLTENİ

FAALİYETLER

İlimiz İnsan Hakları İl Kurulu, İnsan Hakları Kurullarının Görev Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkındaki Yönetmeliği gereğince 2007 yılı Aralık ayı içerisinde yaptığı çalışmalar aşağıda belirtilmiştir.

• İnsan Hakları Münasebetiyle Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı ve Avrupa Konseyi tarafından hazırlanan 10 adet spot filmden oluşan CD hazırlanarak Malatya da yayın yapan 5 yerel TV ye gönderilmiş ve hafta boyunca reklâm aralarında gösterimi sağlanmıştır.

• 10–17 Aralık İnsan Hakları Haftası münasebetiyle, İl İnsan Hakları Kurulu Sekretaryalığı görevini yürüten Valiliğimiz İl Yazı İşleri Müdürü Durmuş DOĞAN 10.12.2007 tarihinde Ufuk Tv de akşam programına ve 11.12.2007 tarihinde Malatya Er Tv sabah programına katılmıştır. Programda İnsan Hakları Haftası, yapılacak faaliyetler ile İl İnsan Hakları Kurulu hakkında tanıtım yapılmış ve vatandaşlarımızın şikâyetlerinden örnekler verilerek kurulumuz ile nasıl irtibata geçileceği hususunda halkımıza bilgi verilmiştir.

• Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı ve Avrupa Konseyi tarafından hazırlanan, “İnsan Hakları Eğitim Setleri” temin edilerek, İl İnsan Hakları Kurulu üyeleri ile İlçe İnsan Hakları Kurulu üyelerine çanta halinde dağıtılmıştır.

• İl İnsan Hakları Kurulu üyelerimizden Av Turan CANPOLAT, Av.Nüvit Eray ERENLER, Malatya Valiliği Yazı İşleri Müdürü Durmuş DOĞAN ve İnsan Hakları Kurulu Büro Sorumlusu Av.Saliha BARAN tarafından Malatya İl Merkezinde belirlenen 8 okulda “İnsan Hakları Eğitimi” verilmiştir.

• 15 Aralık 2007 tarihinde Valilik 1 nolu toplantı salonunda, Başbakanlık İnsan Hakları Başkanı Prof.Dr. Hasan T.FENDOĞLU, Malatya Valisi H.İbrahim DAŞÖZ, İl İnsan Hakları Kurulu üyeleri ile İlçe İnsan Hakları Kurulu üyelerine, İl İnsan Hakları Kurulu Başkanı Vali Yardımcısı Erdinç FİLİZ tarafından “ İl İnsan Hakları Kurulu Çalışmaları” hakkında brifing verilmiştir.

• 10-17 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü ve Haftası sebebiyle, Başbakanlık İnsan Hakları Başkanı Prof.Dr. Hasan T.FENDOĞLU ilimize davet edilmiştir. Malatya Valiliği ve Malatya Belediyesi işbirliği ile 15 Aralık 2007 tarihinde ilimizde “Günümüzde İnsan Hakları” konulu konferans verilmiştir.

• 15 Aralık 2007 tarihinde Başbakanlık İnsan Hakları Başkanı Prof.Dr. Hasan T.FENDOĞLU Er Tv de akşam programına katılmış ve İnsan Hakları konusunda yapılan çalışmalar hakkında bilgi vermiştir.

BAŞVURULAR

Geçtiğimiz Aralık ayı içerisinde Kurulumuza başvurular yapılmış olup, bu başvurular BİMER üzerinden ilgili mercilere gönderilmiş ve alınan cevabi yazılar doğrultusunda dilekçe sahiplerine bilgi verilmiştir.

Ay içerisinde başvuruda bulunanlardan;

1-Valiliğimiz İl İnsan Hakları bürosunun e-posta adresine F.D. tarafından gönderilen e-mail şikâyet dilekçesinde, babasının Doğanşehir Gövdeli Kasabası Belediyesinde işçi olarak çalışırken 2003 seçimlerinden sonra işine son verildiği, kıdem tazminatı ve biriken işçi alacakları için dava açtıkları ve bu davayı kazandıkları, belediyenin ekonomik durumu iyi olmadığından bu alacaklarının ödenmediği iddia edilmiştir. İlgilinin dilekçesi BİMER üzerinden 07.11.2007 tarih ve 108051 gün sayılı yazısıyla Doğanşehir Kaymakamlığı ve Çalışma Bölge Müdürlüğüne gönderilmiş olup, konu gereğinin yapılarak sonucundan Valiliğimize bilgi verilmesi istenmiştir.

Konu ile ilgili olarak Doğanşehir Kaymakamlığının BİMER üzerinden gelen cevabi yazısında; Gövdeli Belediye Başkanlığı ile yazışma yapıldığı, şu anda belediyenin maddi imkanları iyi olmadığından işten çıkarılan işçilerin tek kalemde ödeme imkanlarının olmadığı, belediyenin maddi imkanı elverdiğinde ileriki tarihlerde ödeme işleminin yapılacağı bildirilmiştir.

Konu ile ilgili olarak Çalışma Bölge Müdürlüğünün BİMER üzerinden gelen cevabi yazısında; 28.11.2007 tarih, 108051 sayılı bimer başvurusunun incelenmek üzere İş Teftiş Grup Başkanlığına gönderildiği, konu hakkında İş Teftiş Malatya Grup Başkanlığından alınan yazıda; Söz konusu dilekçede belirtilen talep konusunun işçilerin başvuruları üzerine daha önce incelendiği ve inceleme sonucu tanzim edilen raporlarda işçi alacaklarının ödenmesi gerektiği belirtilerek, işçiler ve işverene gerekli tebligatların yapıldığı, işverenin ödemeleri yapmaması üzerine işçilerin konuyu mahkemeye intikal ettirdikleri, mahkemeden işçi alacaklarının ödenmesi kararı çıktığı, buna rağmen işyerinin ödemede bulunmaması nedeniyle konu icralık olup, işyerine haciz konulduğu, bu aşamada Müdürlükleri tarafından yapılacak bir işlemin bulunmadığı belirtilmiştir.

2- Valiliğimiz İl İnsan Hakları Kurulu büromuzun e-posta adresine C.Ö. tarafından 01.11.2007 tarihinde gönderilen e-mail şikâyet dilekçesinde,Doğalgaz aboneliği için PEGAZ a gittiği,burada sabah çok erken saatte kuyruğa girdiği halde tescil işlemini yaptırmada zorluk çektiği ve ilgililerin duyarsız olduğu iddia etmiştir.İlgilinin dilekçesi BİMER üzerinden 08.11.2007 tarih ve 108073 sayı ile Malatya Belediyesine gönderilmiştir.

Konu ile ilgili olarak Malatya Belediyesinden BİMER üzerinden gelen cevabi yazısında, Abone taleplerinin kış sezonu öncesi 2 aylık bir zaman dilimine yığılması nedeni ile yoğunluklar yaşandığı, mesainin 08.30’da başladığı için vatandaşı bekletmemek için mesai başlangıcından önce saat 08.00 de sıra verildiği, Türkiye genelinde doğal gazın yeni yayılmaya başladığı, bu konuya çözüm bulmak için çeşitli kampanyalar yapılmasına rağmen taleplerin genelde Eylül/Ekim aylarına ertelendiği, bu yoğunluğa yeterli hizmeti vermek için Müşteri Hizmetleri personeli sayısının iki katına yükseltildiği, geçtiğimiz ay içerisinde söz konusu yoğunluk maksimuma ulaştığı, alınan ilave tedbirlerle taleplerin tümüne aynı gün içinde cevap verildiği ve şu günlerde bu yoğunluğun normal seyrine indiği, şu anda Pegaz Malatya şehir İçi Doğalgaz Dağıtım A.Ş.’de herhangi bir yoğunluk olmamakla beraber fatura tahsilâtları için 8 banka ile anlaşma yapıldığı bildirilmiştir.

3- Valiliğimiz İl İnsan Hakları Kurulu büromuzun e-posta adresine A.S. tarafından 21.11.2007 tarihinde gönderilen e-mail şikâyet dilekçesinde; Malatya Belediyesi otobüslerinin çok geç geldiği, geldiğinde de arka arkaya geldiği,özellikle akşam saatlerinde çok kalabalık geldiğinden yolcu almadığı iddia edilmiştir. İlgilinin dilekçesi BİMER üzerinden Malatya Belediyesine gönderilmiştir.

Konu ile ilgili olarak Malatya Belediyesinin BİMER üzerinden gelen cevabi yazısında; otobüs seferlerinde herhangi bir aksama olmadığı, ancak akşam saatlerinde trafik yoğunluğuna bağlı olarak zaman zaman servislerinde aksama olduğu, gerekli durumlarda ek servisler konduğu bildirilmiştir.

İl İnsan Hakları Kurulu Kasım ayı toplantısında alınan karar gereğince, ilimizde bulunan özel hastane ve sağlık kuruluşlarında, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Hastanesinde, İlçelerde bulunan Hastane ve Sağlık kuruluşlarında “Hasta Hakları” ile ilgili olarak, çalışma yapılıp yapılmadığı hususunda kurulumuza bilgi verilmesi amacıyla gerekli yazışmalar yapılmış olup henüz cevabi yazılar kurulumuza ulaşmamıştır.

İlimizin çeşitli yerlerinde bulunan Valiliğimiz İl İnsan Hakları kurulunun dilek ve temenni kutuları 28.12.2007 tarihinde kurulumuzun büro sorumlusu tarafından açılmış olup, bir adet isimsiz şikâyet dilekçesi tutanakla teslim alınmıştır. Dilekçede; Yeni Camii önüne yapılan Soykan Parkında çöp kutusu bulunmadığı, bu sebeple içilen sigaraların bitki köklerinde söndürüldüğü iddia edilmektedir. Söz konusu dilekçe BİMER üzerinden Malatya Belediyesine gönderilmiştir.

—İlimizde sorumlu sıralı amirlerce periyodik olarak “Yakalama, Göz Altına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği’’ hükümlerine göre yapılan insan hakları denetimi raporları değerlendirilmiş olup, bu değerlendirmeler sonucunda olumsuz herhangi bir duruma rastlanmamıştır.

—Ayrıca İlimiz ve İlçelerimizde sıralı amirlerce periyodik olarak “Yakalama, Göz Altına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği’’ hükümlerine göre Emniyet ile Jandarma Komutanlığına ait karakol ve nezarethanelerinde denetimler yapılmış ve tanzim edilen raporlar Valiliğimize gönderilmektedir.”

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."