Final

Örnek Resim


Malatyalife Residence

Malatya Haber -

Malatyaspor’da Gerekçeli Karar

Malatyaspor’da Gerekçeli Karar
  • 27.12.2015

1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde geçtiğimiz haftalarda sonuçlanan, 5 eski başkanın da aralarında bulunduğu 19 eski yöneticiye hapis cezası verilen, 110 eski yöneticinin de beraat ettiği davayla ilgili gerekçeli karar yazıldı.

GEREKÇELİ KARAR..

Mahkemenin gerekçeli kararında şöyle deniliyor:

“..İddia makamı esas hakkında sunmuş olduğu yazılı mütalaasında; tüm sanıkların dernekler kanunu ve hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçlarından cezalandırılmalarına karar verilmesini talep etmiştir. Soruşturma aşamasında suça konu dönemlerde Malatya’da futbol oynamış şahıslar tanık sıfatı ile ifadeleri alınmış, tanıklar genellikle sözleşmelerindeki belirtilen bir kısım alacaklarını aldıklarını, bir kısmını alamadıklarını bildirmiş. Tanıklardan Mehmet Deliorman, Malatyaspor kayıtlarında kendisine 45 bin TL kadar para ödemesi yapıldığı belirtilmişse de, bu paranın kendisine ödenmediğini, kulüpten böyle bir para almadığını bildirmiştir. Tanıklardan Burak Akdiş, yine kayıtlarda belirtilen 30 bin TL menajerlik ücretini kesinlikle almadığını, tanık Eren Özen, beyanında kulüp kayıtlarında ödenmiş gibi gösterilen menajerlik ücretinin menajerine ödenmediğini, tanık Ramazan Kahya 2006 yılının sezon başında Malatyaspor’a futbolcu olarak transfer olduğunu, Malatyaspor’dan 15.01.2009 tarihinde Ankaraspor’a transfer olduğunu, Malatyaspor’dan ayrıldıktan sonra kendisine ödeme yapılmış gibi belirtilen 4 bin 550 TL parayı kesinlikle almadığını, tanık Hakan Polat ise Malatyaspor’un kayıtlarında 31.05.2006 tarihinde kendisine ödeme yapılmış gibi belirtilen 22 bin 539 TL’lik parayı kesinlikle almadığını, tanık İsmail Kartal ise kendisine ödeme yapılmış gibi gösterilen maç başı ücretlerinin kendisine ödenmediğini, sadece sözleşmesinde belirtilen paranın kendisine ödendiğini, isminin karşısında fazla yapılan maç başı ücreti adı altında gösterilen ödemelerin kendisine yapılmadığını, tanık Güngör Tuğcu ise beyanında; Malatyaspor’un kayıtlarında kendisine 19.07.2008/24.03.2008 ve 14.12.2008 tarihlerinde kendisine ödeme yapıldığına dair kayıt bulunmaktaysa da, bu tarihlerde kendisine ödeme yapılmadığını bildirmiştir. Tanık Zafer Demiray ise beyanında; Malatyaspor’un kayıtlarında kendisine 09.08.2008 tarihinde 24 bin TL ve 04.02.2009 tarihinde 20 bin TL para aldığı belirtilmişse de, bu paraları aldığını hatırlamadığını bildirmiştir. Genel olarak tanık beyanlarından anlaşıldığı kadarıyla; geçmiş dönemlerde Malatya’da futbol oynamış birçok futbolcuya ve futbolcu transferlerinde görev yapan menajerlere gerçek yapan ödemelerin üzerinde birçok ödemenin kulüp kayıtlarına işletildiği, gerçekte ödeme yapılmadığı halde kulüp kayıtlarına ödeme yapılmış gibi evraklar tanzim edildiği görülmüştür.  İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı’nın vermiş olduğu onay üzerine Dernek Denetçileri Mehmet Altınöz ve Alper Özyürek, Malatyaspor kulübü derneğinin dernek tüzüğünde gösterilen amaç doğrulturunda faaliyet gösterip göstermediği, defterlerinin ve kayıtlarının mevzuata uygun olarak tanzim edilip edilmediğine dair inceleme yapmış ve 16.02.2010 tarihli rapor düzenledikleri görülmüştür. Raporun içeriğinden; Malatyaspor kulübü derneğinin 2005 ile 2009 yıllarına ait karar defterleri, üye kayıt defterleri, alındı belgesi kayıt defterleri, giden evrak defterleri, gelen evrak defterleri, demirbaş eşya kayıt defterleri, yıllara ait yevmiye defterleri, büyük defterler ve envanter defterlerinin incelendiği, bu süre zarfında kulüp de görev yapmış yönetim kurulu başkan ve üyeleri, denetim kurulu üyelerinin hangi tarihlerde görev yaptıkları, görev yaptıkları dönem içerisinde yapılan mevzuata uygun olmayan iş ve işlemlerin tespit edildiği görülmüştür.  Rapor içeriğine göre; sanıklardan Hikmet Tanrıverdi’nin başkan olduğu, sanıklardan İlhan Kavuk, Şaban Taçyıldız, Süleyman Karaman ve Özcan Kayhan’ın başkan yardımcılığını yaptığı 09.01.2005 ile 24.06.2006 tarihleri arasında görev yapan bu yönetim kurulu zamanında kulübün toplam 369 bin 887 TL civarında gelirinin gizlendiği, yine bir milyon 98 bin 960 TL transfer gelirinin gizlendiği, aynı şekilde 450 bin TL daha transfer gelirinin gizlendiği, yönetim kurulu başkanı Hikmet Tanrıverdi tarafından kulübe borç verilmiş gibi kulübün 450 bin TL borç yükü altına sokulduğu, yine 79 bin 950 TL transfer gelirinin gizlendiği, yine 30 bin TL transfer gelirinin geçmiş yıllar zararı gibi gösterilerek gizlendiği, kulübe 40 bin TL olarak gelir sağlanan çekin, yönetim kurulu üyelerinden Selahattin Dağıstanlı tarafından kulübe 30 TL borç vermek suretiyle kulübün yine bu işlem nedeniyle 70 bin TL zarara uğratıldığı, 50 bin Avro’nun Hikmet Tanrıverdi tarafından ikinci kez kulübe borç verilmiş gibi gösterilerek kulübün zarara uğratıldığı, aynı şekilde kulüp başkanı Hikmet Tanrıverdi’nin ikinci kez 130 bin TL kulübe borç vererek, bu miktar kadarıyla kulübün zarara uğratıldığı, yine bu dönem içerisinde mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Orduzu Pınarbaşı mesire arazisi içerisinde 2437 bolu parsel üzerinde bulunan tesislerin yapılacak ihalesine F.E.G isimli şahsın katılmaması için bu şahsa hava parası olarak 175 bin TL ödeme yapılmak suretiyle kulübün zarara uğratıldığı, toplam 280 bin 707 TL’lik sponsorluk gelirinin kulüp defterine kayıt edilmediği, bu dönem içerisinde usulsüz isim hakkı devri yapılarak kulübün 35 bin TL zarara uğratıldığı, bu dönem içerisinde yine 2 milyon 186 bin TL belgesiz harcama yapılarak kulübün zarara uğratıldığı tespit edilmiştir. Yine rapor içeriğinden 24.06.2006 ve 05.11.2006 tarihleri arasında sanıklardan Haşim Karadağ’ın yönetim kurulu başkanı, İlyas Karahan ve Atilla Kantarcı, Ali Kaya, Fahri Kara, Ali Alkış’ın başkan yardımcısı, Hüseyin Fidan’ın muhasip üye olarak görev yaptığı yönetim kurulu teşekkül etmiş, bu dönem içerisinde de 29 bin 572 TL gelirin gizlendiği, ayrıca 79 bin 950 TL’lik transfer gelirinin de gizlendiği, 382 bin 275 TL belgesiz harcama yapıldığı, 2 milyon 166 bin 677 TL’lik bedelin futbolcu ve teknik direktörlere fazla ödeme yapılmış gibi gösterilerek, kulübün zarara uğratıldığının belirtildiği görülmüştür.  Yine sanıklardan Haşim Karadağ’ın başkan, İlyas Karahan başkan vekili, Hakan Kodaman başkan yardımcısı olarak görev yaptığı, 05.11.2006 ve 25.03.2007 tarihleri arasındaki yönetim kurulu zamanında 228 bin 56 TL belgesiz harcama yapıldığı, futbolculara ve teknik direktörlere belgesiz olarak 706 bin 830 TL ödeme yapılmış gibi gösterilmek suretiyle kulübün zarara uğratıldığı anlaşılmıştır. Yine 25.03.2007 ve 04.08.2007 tarihleri arasında Haşim Karadağ’ın başkanlığında kurulan yönetim kurulunda Hakan Kodaman’ın ve İbrahim Nart’ın başkan yardımcısı olarak görev yaptıkları, bu dönem içerisinde de 286 bin 299 TL belgesiz harcama yapıldığı, kulüpte oynayan futbolculara ya da görev yapan teknik direktörlere sözleşmede belirtilen miktardan 808 bin 985 TL’nin belgesiz ödendiği kulüp kayıtlarına geçirilerek, kulübün zarara uğratıldığı anlaşılmıştır. Yine 04.08.2007 ve 29.09.2007 tarihleri arasında sanıklardan Haşim Karadağ başkanlığında kurulan yönetim kurulu zamanında farklı tarihlerde 125 bin TL, bir keresinde ve 5 bin TL belgesiz harcama yapılarak kulübün zarara uğratıldığı, 20 bin TL şahsi cezanın her ne kadar federasyon tarafından kulübün gelirlerinden kesilmişse de, şahsi cezayı alan şahsın cezasını kulübe ödemeyerek kulübü bu miktarlar üzerinden zarara uğrattıkları anlaşılmıştır. 18.11.2007 ve 31 05.2008 tarihleri arasında sanıklardan İlhan Kavuk’un başkanlığında, Selahattin Karagözlü’nün başkan vekili, Fahrettin Eserdi’nin ikinci başkan, Fahrettin Kaya’nın başkan yardımcısı olarak görev yaptığı yönetim kurulu zamanında bir keresinde 126 bin 883 TL, bir keresinde de 406 bin 70 TL belgesiz harcama yapılmak suretiyle kulübün zarara uğratıldığı anlaşılmıştır. Yine sanıklardan İlhan Kavuk’un başkan, Selahattin Karagözlü’nün başkan vekili, Fahrettin Eserdi’nin ikinci başkan, Fahrettin Kayhan’ın başkan yardımcısı olarak görev yaptıkları 31.05.2008 ve 30.08.2008 tarihleri arasında bir keresinde 98 bin 724 TL ve başka bir seferde 191 bin 100 TL belgesiz harcama yapılmak suretiyle kulübün zarara uğratıldığı anlaşılmıştır. 30.08.2008 ve 01.02.2009 tarihleri arasında sanıklardan Haşim Karadağ’ın başkanlığında kurulan yönetim kurulu zamanında bir keresinde 100 bin 815 TL, bir keresinde de 188 bin 2828 TL belgesiz harcama yapıldığı ve yine yukarıda da anlatıldığı şekilde her ne kadar futbol federasyonu tarafından kulübün hak edişlerinden kesilse dahi 5 bin TL’lik şahsi cezanın, şahsi cezayı alan şahıs tarafından daha sonra kulüp hesaplarına yatırılmak suretiyle kulübün zarara uğratıldığı anlaşılmıştır. Yine 01.02.2009 ve 23.05.2009 tarihleri arasında sanıklardan Haşim Karadağ’ın başkan olarak görev yaptığı, Orhan Kaya, Bekir Yüksekdağ, Bilal Aydoğan ve Şevket Küçükaslan’ın başkan yardımcısı olarak görev yaptıkları dönemde bir keresinde 8 bin TL, bir keresinde de 305 bin 555 TL belgesiz harcama yapıldığı, 65 bin TL’lik şahsi cezaların her ne kadar futbol federasyonu tarafından kulüp hesabından direk alınmışsa da, sonradan şahsi cezayı alanların kulüp hesabına bu miktarı yatırmamak suretiyle kulübü zarara uğrattıkları anlaşılmıştır. Yine sanıklardan Mehmet Hanifi Selimoğlu başkanlığında Mehmet Aydın’ın başkan vekili olarak, Ahmet Fuat Öz ve Ahmet Suat Gönüllüoğlu’nun yardımcısı olarak görev yaptıkları 25.03.2009 ve 08.08.2009 tarihleri arasında 14 bin 881 TL belgesiz harcama yapıldığı anlaşılmıştır. Dernek müfettişlerinin inceleme yaptıkları tarih ve görevde bulunan ve 08.08.2009 tarihinde göreve başlayan yönetim kurulunun yine sanıklardan Mehmet Hanifi Selimoğlu başkanlığında kurulduğu bu dönemde de 102 bin 776 TL belgesiz harcama yapıldığı ve 5 bin TL’lik şahsi cezanın kulüp gelirlerinden ödenmek suretiyle kulübün zarara uğratıldığı anlaşılmıştır. İçişleri Bakanlığı Dernek Denetçileri tarafından düzenlenen ve yukarıda kısaca anlatılmaya çalışılan raporda, yönetim kurulunun dönem itibariyle kulübün yönetimleri sırasında kulüp gelirlerinin gizlenmesi, transfer gelirlerinin gizlenmesi, belgesiz harcama yapılmak suretiyle dernek defterlerinin düzenli tutulmadığı ve kulübün büyük meblağlarda zarara uğratıldığının belirlendiği görülmüştür. Soruşturma aşamasında dosya bilirkişi incelemesine gönderilmiş, bilirkişiler Vedat Üçüncüoğlu, Abdurrahman Bal ve Ali İrfan Yılmaz’ın düzenlemiş oldukları ve dosyada da mevcut 05.09.2001 tarihli raporlarında; gerekli izahatları yaptıktan sonra Malatyaspor kulübü derneğinin 2005-2006 yılları arasında işlemlerini tasdiksiz defterlere not edildiğini, banka hesap hareketlerinin defter kayıtlarına geçirilmediğini, 2006-2007-2008 ve 2009 yılları defter kayıtlarının hesap dönemlerinde takvim yılı esasına uyulmadığını, banka hesap hareketlerinin, banka hesap defterlerinin defterlere kayıt edilmediğini, 2005-2009 yılları arasında görev yapmış olan yönetim kurulu üyelerinin yapılan bu usulsüz işlemlerden sorunlu olduklarını bildirdikleri görülmüştür. 

Bu açıklamalar ışığı altında, tüm sanıkların 01.06.2005 tarihinden 08.08.2009 tarihine kadar Malatyaspor kulübünde başkan, başkan yardımcılığı, yönetim kurulu üyeliği ve denetim kurulu üyeliği yaptıkları anlaşılmıştır. İddianamede işlendiği iddia edilen suçlar, mahkememizce her yönetim kurulu döneminde ayrı bir suç olarak değerlendirilmiş, aynı yönetim kurulu döneminde birden fazla mevzuata uygun olmayan işlem yapıldığı hallerde teselsül hükümlerin uygulanacağı sonucuna varılmıştır.”

19 ESKİ YÖNETİCİ CEZA ALMIŞTI..

4 Temmuz 2014 günü sonuçlanan Malatyaspor davasında 5 eski başkanın da  aralarında bulunduğu 19 eski yöneticiye ceza verilirken, 110 eski yönetici beraat etmişti.

Malatya 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen Malatyaspor davasında, eski başkanlardan Haşim Karadağ 12 yıl 6 ay, Hikmet Tanrıverdi 3 yıl 2 ay, İlhan Kavuk 4 yıl 2 ay, Şevket Küçükaslan 5 yıl 2 ay, Orhan Kaya 6 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmışlardı. 129 yöneticinin yargılandığı davada, toplam 19 yönetici hapis cezası alırken, 110’u hakkında beraat kararı çıkmıştı.

1. Asliye Ceza Mahkemesi’nin ceza verdiği yöneticiler ve verilen hapis cezaları şöyleydi:

Haşim Karadağ 12 yıl 6 ay hapis,

Hikmet Tanrıverdi 3 yıl 6 ay hapis,

İlhan Kavuk 4 yıl 2 ay hapis,

Şevket Küçükaslan 5 yıl 2 ay hapis,

Orhan Kaya 6 yıl 2 ay hapis, 

Selahattin Dağıstanlı 7 yıl 3 ay 15 gün hapis,

Mehmet Orhan 2 yıl 1 ay hapis,

İlyas Karahan 2 yıl 1 ay hapis,

İbrahim Nart 4 yıl 2 ay hapis,

Ali Alkış 2 yıl 1 ay hapis,

Atilla Kantarcı 2 yıl 1 ay hapis,

Ali Kaya 2 yıl 1 ay hapis,

Muammer Özpolat 2 yıl 1 ay hapis,

Fahrettin Eserdi 2 yıl 1 ay hapis,

Mehmet Sırrı Günaydın 2 yıl 1 ay hapis, 

Ahmet Özbildirici 3 yıl 1 ay hapis,

Bekir Yüksekdağ 3 yıl 1 ay hapis,

İrfan Özaslan 2 yıl 1 ay hapis,

Sedat Alpkıray  2 yıl 1 ay hapis.

Kararda,  “Kulüpte gelirlerin gizlenmesi, gizlenmiş gelirlerin kulübe borç verilmesi ve belgesiz harcama yaparak kulübü zarara uğratmak suretiyle atılı suçun işlendiği” suçlaması ve Dernekler Kanunu gereğince ceza verildiği belirtilmişti.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."