Final

Örnek Resim


Malatyalife Residence

Malatya Haber -

‘Malatya’ya Katkı Sağlayacak’

‘Malatya’ya Katkı Sağlayacak’
  • 27.12.2015

1. Malatya Tarım ve Hayvancılık Fuarı, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker’in de katıldığı törenle açıldı. Bakan, fuarın Malatya’ya büyük katkı sağlayacağını söylerken, belediye başkanı Cemal Akın, 41’i il dışından olmak üzere 88 firmanın 4 Mayıs’a kadar sürecek olan fuara katıldığını bildirdi.

Orduzu Pınarbaşı Mişmiş Park’taki kapalı alanda açılan fuarın açılışına Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker, Vali Halil İbrahim Daşöz, AKP Milletvekilleri Öznur Çalık, Mehmet Şahin ve İhsan Koca, Belediye Başkanı Cemal Akın ile çok sayıda davetli katıldı.

“KATKI SAĞLAYACAK..”
Tarım ve Köyişleri Bakanı, 1-4 Mayıs tarihleri arasında açık kalacak fuarın açılışında şunları söyledi:

“Bu fuar dünyadaki gelişmeleri en son teknolojileri üretilmiş en yeni bilgileri üreticilerin ayağına getiren veya bu işle uğraşan imalatçının sanayicinin ilgisine sunan , bütün bu bilgi ve teknolojiyi üreticiyle buluşturan fırsatlardır

O nedenle bu tür fuarlar önemli ve anlamlıdır. Bu nedenle 1. si düzenlenen Tarım Fuarının Malatya tarımına ve üreticilerimize , sanayicimize çok büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz.

Tabii 80’in üzerinde firmanın iştirak ettiğini, bunun yarısının Malatya dışından bölge dışından geldiği dikkate alındığında bu potansiyelin önemli bir aşamada olduğunu söyleyebiliriz.

Bu ilk başlangıç yılı inşallah önümüzdeki yıllarda bu fuarların 4.,5.si düzenlendiğinde tanıtımı ve daha yüksek katılım olacaktır.Bu yıl maalesef Türkiye’nin diğer bölgesinin aksine Güneydoğu ve Anadolu Bölgesi’nde Malatya’da dahil kuraklık söz konusu. Bu sene geçen yıla göre yağış daha az. Bu sorunla ilgili olarak ta çalışıyoruz. Bunun uzun vadede çözümü de GAP Sulama yatırımlarının tamamlanmasıdır. Biz de bununun kararını aldık , parasını ayırdık ve çalışmalara başlıyoruz.

Bir hususu daha ifade etmek istiyorum. Biz Türkiye’nin modern sulama sistemleriyle tanıştırdık hükümet olarak. 2006 yılında başlattığımız Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi ile Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Programlarının desteklenmesinde biz damla ve yağmurlama sulama sistemlerine önemli kaynaklar ayırdık. Önemli projeler hayata geçirdik. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının desteklenmesi kapsamında 2006- 2007 yılında 2 bin 683 proje hayata geçirdik. Aynı zamanda tarımı modernize etmek ve verimi artırmak maksadıyla alet-ekipman kullanımını yaygınlaştırmak maksadıyla Tarımsal Modernizasyonu için gerekli alet ekipman için yüzde 50 hibe destek getirdik. Bu kapsamında da 3 bin 700 civarında proje destekledik.

Malatya Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Programı kapsamındaki 16 pilot il içerisinde olduğundan dolayı o para Dünya Bankası kaynaklarından temin edildiğinde onların rezervi sebebiyle damla sulama yatırımlarından istifade edemiyorduk.

Bizde Dünya Bankası bunu kullandırmıyor, o zaman Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin kaynaklarını Malatya için, Adıyaman için Batman için kullanırız. Ve onlara ayrıca bu kapsama alacak şekilde ayrı bir program hazırladık. Bu sene 2008 yılı içerisinde bununla ilgili olarak 28 Nisan’da Resmi Gazete’de tebliğ yayınladı. Bu sene Malatya’da da damla sulama yatırımlarını, yağmurlama sulama yatırımlarını biz hibe kapsamına aldık, destekleme kapsamına aldık. Adıyaman, Batman ve Malatya ili de bundan istifade edecek.

Biz ayrıca grup yatırımlarına hibe oranını yüzde 75 olarak belirledik. Damla ve yağmurlama sulama projeleri grup halinde yapıldığında limitini de yükselttik ve 500 bin YTL yaptık ve yüzde 75’inin hibe olarak karşılıyoruz. Bireysel sulamalarda da yüzde 50 hibe yapıyoruz.

Malatya’nın tarımının modernizasyonu ilgili olarak 2006-2007 yılında 43 proje destekledik. Bunlar tabii alt yapı yatırımları, ekonomik yatırımlar, tarımla hayvancılıkla ilgili. Bizim hükümetimiz döneminde 18 tarımsal kalkınma kooperatifini destekledik. Burada ciddi bir kaynak ve istihdam söz konusu oldu. Biz bu senede önümüzdeki yıl için hazırlanan projeleri destekleşeceğiz. Bu arada tarımsal desteklememizde devam ediyor. Bu ay içerisinde DGD’nin yarısını ödedik. Ayrıca yem bitkileri destekleri bugün itibariyle hesaplara geçiyor. 6.5 Milyon YTL sadece Malatya çiftçisine yem bitkisi desteği ödenecek. Bu ay içerisinde Türk çiftçisine 1 Milyar YTL ödeme yaptık Nisan ayında. Mart ayında 1.850 Milyar YTL ödeme yapmıştık.

Türkiye kalkınma yolunda ,gelişme yolunda bütün gücüyle yürüyor. Sadece tarım sektörünün değeri , üretim değeri 23.5 Milyar dolardan, 50 .7 Milyar dolara çıktı. Türkiye’nin tarım ihracatı 4 Milyar dolardan 10 Milyar dolara çıktı. Bunun 9 milyar doları gıda maddeleridir.

Malatya’nın kükürt problemi var kayısı ile ilgili olarak. Bunu mahallinde çözümüyle ilgili çalışmalar sürüyor. Laboratuar alt yapımı aşağı yukarı tamamlandı. Bunun akreditasyonu var. O da bu yıl ihracat sezonu açılmadan inşallah akreditasyon tamamlanmış olacak. Bu şu demektir. Kükürtle ilgili denetim, numune,. tahlil burada yapılacak. Dolayısıyla hemen netice alınıp sahibine verilecek ki ihracat işlemleri kolaylaşacak. Malatya ile ilgili Kayısı ihracatçılar Birliği kurulması için belirli yerlere geldi. Bununla ilgili olarak ta Devlet bakanı Kürşat Tüzmen ile de görüştük. Bu çalışmalar sürüyor dolayısıyla Malatya’nın bu talebini önemsiyoruz, takip ediyoruz ve inşallah o da gerçekleştirecektir..”

BELEDİYE BAŞKANI..
Belediye Başkanı Cemal Akın da, fuarın açılışında yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Bilindiği gibi geçen yıl sizlerin daha modern ve ferah bir mekânda stantları ziyaret imkânı bulacağı ilimize yakışır bir sabit fuar alanı inşa ederek, hizmete açmıştık.

Fuarın ticari kısmını, stant açılışını yaparken geçen yıl inşa ettiğimiz 9 bin metrekarelik kapalı fuar alanının sadece Malatya Fuarı ve Kayısı Şenliği için değil, çok amaçlı kullanılacağını ve sektörel fuarların da burada yapılacağını söylemiştik.

İşte çok geçmeden bunun semeresine gördük. Bugün Malatya Tarım ve Hayvancılık Fuarını burada düzenlemenin ve açılışını yapmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Malatya buna fazlası ile layıktı; Malatya’mıza hayırlı, uğurlu olsun.

Fuarlar ticari ve tanıtım yönlerinin yanı sıra insanlarımızın üretim, istihdam, teknoloji kullanarak verimi artırma gibi hususlarda ufkunu açan önemli organizasyonlardır. Tarım ve hayvancılık fuarının da hemşerilerimize bu anlamda katkı sağlayacağını umut ediyorum.

Fuar yetkililerinden aldığım bilgiye göre 41’i il dışından olmak üzere, 88 firma iştirak ediyor fuarımıza… Bu, fevkalade önemli bir katılım… Fuarımıza ilgi göstererek il içinden ve il dışından katılan değerli katılımcılara, emeği geçen ve destek veren kurum ve kuruluşlara huzurlarınızda teşekkür ediyor; önümüzdeki yıllarda bu sayının daha da artacağını umuyorum.

Tarım, ülkemiz ekonomisi açısından önemli sektörlerden birisidir. Milli gelirimizin yaklaşık ¼’ü tarım kaynaklıdır. 2008 yılı başı itibarıyla Türkiye’de yaklaşık 185 milyon hektarlık bir arazi üzerinde tarım yapılmakta ve çalışan nüfusumuzun yaklaşık %24’ü bu sektörde istihdam edilmektedir. Tarımsal ürünler yurtiçi ticaretimizin ana unsuru olmakla beraber, dış ticaretimizde de önemli bir yekûn tutmaktadır.

Malatyamız’da yaklaşık 450 bin hektarlık tarım alanı bulunmaktadır. Toplam nüfusu 722 bin olan ilimizde, yaklaşık 260 bin kişi köylerde yaşamaktadır. Ancak, Malatya’da şehirde ikamet eden nüfusun belli bir kısmı şehirdeki iş ve ticaret hayatının yanında ilçelerinde, beldelerinde veya köylerinde tarımla da iştigal etmektedir. Esnaflarımızın belirli bir kısmı da tarım sektörü alanında faaliyet göstermektedir. Malatyamızda ticaretin lokomotifi olan kayısı yurt içi ticarette önemli bir tarımsal ürün olmanın yanı sıra ihracatta da ilimiz ve ülkemiz ekonomisine büyük katkılar sağlamaktadır.

Dünya kayısı başkenti olmaktan gurur duymakla birlikte, Malatya tarımının ve dolaylı olarak da ticaretinin yalnızca kayısıya bağlı kalmadan, ürün çeşitliliğine gidilmesi gerektiğine inanıyoruz.

Sulama, gübreleme, tohum ıslahı, zirai mücadele, toprak bakımı ve üretici bilinç düzeyi Türkiye’de tarımı etkileyen etmenlerin başlıcalarıdır. Bunların bilinçli olarak gerçekleştirilmemesi durumunda tarımsal üretimin olumsuz etkileneceği muhakkaktır. Tarımda teknolojinin yeterli oranda kullanılmaması tarımsal verimi olumsuz etkileyen bir diğer faktördür.

Açılışını gerçekleştirdiğimiz Agro – Techno fuarımızın tarımda teknoloji kullanımını arttırarak, bölge ve ülke tarımına katkıda bulunacağını ümit ediyoruz. Malatya Belediyesi, Malatya Belediyesi Fuarcılık Hizmetleri ve Derme Sulama Birliği olarak bu fuarı desteklemekten onur ve mutluluk duyduğumuzu belirtmek istiyorum.

Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyeliği sürecinde tarım önemli bir müzakere alanıdır. Tarım ve Köyişleri Bakanlığımız Avrupa Birliği yolunda Türkiye tarımının geleceği açısından kayda değer çalışmalarda bulunmaktadır”

Törende bir konuşma yapan Vali Halil İbrahim Daşöz’de konuşmasında şunları belirtti:

“Umutlarımızın arttırıldığı bir gün. Çünkü ilimizde ilk kez bir Tarım Fuarı düzenleniyor. Bu şu anlama geliyor. İlimizin markalaşma yolunda olduğunun en güzel göstergelerinden biri. Çünkü gelişmekte olan yerlerde yapılır böyle etkinlikler. Bu bakımdan hep söylediğimi, hep özlemlediğimiz bir olayı burada birlikte yaşamanın gururum ve mutluluğunu içerisindeyiz. Bu fuarların büyük önemleri var. Tarım sektörü dünyada en hızlı gelişim gösteren sektörlerden bir tanesi. Hele hele son zamanlarda yaşadığımız Dünyada olduğunu hissettiğimiz ve ülkemizin de en önemli konusu haline gelen tarım konusunda baş döndürücü gelişmeler yaşanıyor. Bu fuarların bir fonksiyonu da üreticileri, sektöre tanıtmak ve bilgilendirme yapmaktadır. 80’den fazla firmanın katılması bunu en iyi şekilde ifade etmektedir. Malatya son yıllarda sanayide büyük atılım gösterdi. Zeki ve girişimci Malatya halkımız her alandaki gelişmeyi uyumlu ve dengeli bir şekilde götürmektedir. Ancak tarımla ilgili hepimizin özlemi olan beklediğimiz bazı hususlar vardır. Tarım Organize Sanayi Bölgeleri önümüzdeki kısa sürede yasalaşmasını bekliyoruz. Malatya’da tarım ve hayvancılıkta OSB kurulma potansiyeli yüksek düzeyde vardır.”

Törende Milletvekili Öznur Çalık’ta kısa bir konuşma yaparak, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker’e Malatya’ya yaptığı destekler nedeniyle teşekkür etti ve Fuarın hayırlı olması dileğinde bulundu.

Törende ayrıca fuarın sponsorlarıdan TSO Başkanı Hasan Erkoç, Halk Bankası ‘ndan Cemal Ergen , MAKİAD Şube Başkanı Fatin Nalçacı ile Fuarı organize eden Proexpo Fuarcılık’ın genel müdürü Münevver Helün Fırat ta birer konuşma yaptılar.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."