Final

Örnek Resim


Malatyalife Residence

Malatya Haber -

Maliye Bakanı ve Malatya!..

Maliye Bakanı ve Malatya!..
  • 26.12.2015

CHP Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç, bütçe görüşmeleri sırasında Maliye Bakanı Kemal Unakıtan’a, Malatya’nın çeşitli sorunlarını ve özelleştirme mağduriyetini sordu. Bakan, Kılıç’ın yönelttiği 6 sorudan 2’sini yanıtlamadı..

Meclis tutanaklarına göre, Kılıç’ın soruları ve Unakıtan’ın yanıtları şöyle:

“1-SÜMERBANKIN ÖZELLEŞTİRİLMESİ VE TEKELİN KAPATILMASIYLA İLGİLİ SORULAR VE BAKANIN CEVAPLARI

MUHARREM KILIÇ (Malatya) – Sayın Bakan, Malatya Sümerbank Fabrikası sizden önce 2002 yılında 11 milyon dolara özelleştirmede ihale edilmişti. İhale bedeli düşük bulunduğundan ihale iptal edilmişti. Aynı fabrika, Şubat 2004’de, üzerindeki binaları ve makineleri, şehir merkezindeki 144 bin metrekare arsasıyla birlikte 6.4 milyon dolara ihale edilmiştir.

Birinci sorum Sayın Bakan: Siz hesaptan anlarsınız, 11 milyon dolar mı büyük, 6.4 milyon dolar mı büyük, bunu öğrenmek istiyorum?

İkinci sorum Sayın Bakan: Fabrika olarak çalıştıracağını açıklayan alıcı grup, Malatya’da basın açıklaması yaparak, bu alana lüks konut ve ticaret merkezi yapacağını belirterek, imar planı değişikliği yapacağını açıklamıştır. İmar değişikliği yapılırsa, bu arsanın değeri 100 milyon doların üzerine çıkacaktır. Halktan toplanan vergilerle yaratılan bu ülke kaynaklarının bazı gruplara aktarılmasını ahlaki buluyor musunuz?

Üçüncü sorum: Sayın Bakan, şu anda da Malatya Tekel fabrikasını çalıştırmayarak kapatılmasının zeminini hazırlamaya çalışmaktasınız. Niyetiniz Tekel fabrikasında kapatmak mı?

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Kılıç.

MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (İstanbul) – Sayın Başkan, çok teşekkür ediyorum. Şimdi, Tekel… Malatya’yı yine soruyorsunuz, Malatya Milletvekili olmanız hasebiyle. Malatya Sigara Fabrikası üretimine devam ediyor, ama, zaman zaman da siparişe bağlı olarak geçici duruşlar olabiliyor.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya)- Sayın Bakan, hiç etmiyor..

MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (İstanbul)- Şimdi, eğer bu siparişler devam ettiği müddetçe de biz üretime şu anda devam ediyoruz.

MUHARREM KILIÇ (Malatya) – Sayın Bakan, sizi yanıltıyorlar. Etmiyor şu anda, çalışmıyor.

MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (İstanbul) – İşte, söylediğim gibi, siparişe bağlı olarak zaman zaman durabilir.

MUHARREM KILIÇ (Malatya) – İşçileri de dağıtıyorlar diğer fabrikalara.

İZZET ÇETİN (Kocaeli- CHP)- Satacağız orayı, satacağız!..

MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (İstanbul) – Ve şunu da… Tekel, biliyorsunuz, özelleştirme programında özelleştirilecek…

MUHARREM KILIÇ (Malatya) – Yani, endişemiz, onun arsasını da birilerine acaba devretmeyi düşünüyorsunuz Sayın Bakan?

MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (İstanbul) – Ama, onu bizim hemen kapatmak gibi bir düşüncemiz de yok, onu da açıklıkla belirtmek istiyorum.Yine, Sayın Kılıç, Malatya Sümerbank Fabrikasıyla ilgili olarak soru sordu. Ora da, işte, daha önce 11 milyon dolara satıldı, bu iptal edildi. Tabii, bizim dönemimizden önceki dönemde satılıp iptal edilen bir şey söz konusu. Ondan sonra “11 milyona satılanı 6 milyon dolara sattınız.” diyor. Orası iki parçadır, bir parçası 6 milyon dolara satıldı. Onu belirteyim.

MUHARREM KILIÇ (Malatya) – İmar değişikliğiyle ilgili…

MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (İstanbul) – Şimdi, “Fabrika olarak çalıştıracak olan grup bunda imar değişikliği yapmak istiyor.” diyor. Burada, tabii, özelleştirmeyle ilgili kanun söz konusu ve imar değişikliğini yapacak da belediyedir. Belediye ne yapacak, onu biz tabii bilemiyoruz, imarda ne yapar ne yapmaz. Ama, herkesin kanunlar çerçevesine göre hareket etme mecburiyeti vardır bildiğiniz gibi.

MUHARREM KILIÇ (Malatya) – Yine, Sümerbankta olduğu gibi tekelin arsası birilerine mi devredilecek?

MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (İstanbul) – Şimdi, bizim satışımız belli, satış şartlarımız belli, Özelleştirme Kanunu belli. Her şeyin bu şartlar ve kanunlara uygun olması icap eder; uygun olmazsa da, kanunlar gereği neyse o yerine getirilir, yapılır.

2-EMEKLİLERİN DURUMLARI, MALATYANIN BARAJ VE SULAMA KANALLARINA İLİŞKİN SORULAR VE BAKANIN YANITI.

MUHARREM KILIÇ (Malatya) – Sayın Bakan, emekliler çok mağdur durumda. Emeklilerin önemli kısmı, 2006’daki 605 YTL olan açlık sınırının çok altında maaş almaktadır. Emeklilerin durumunu düzeltmeyle ilgili bir çalışmanız var mı?

Bir de Sayın Bakan, Malatya’daki baraj projeleri, ne yazık ki, sizin döneminizde çok atıl durumda kaldı. Boztepe Barajı, Kapıkaya Barajı, Yoncalı Barajı, ne yazık ki, faaliyete geçmedi. Bir de, Çat Barajı bittiği hâlde, Sayın Bakan, hâlâ, bu Çat Barajının suları ovaların sulanması noktasında kullanılamıyor; çünkü, kanallar bitirilemedi. Geçen sene de sormuştuk, “bu sene bitireceğiz” demiştiniz. Ancak, onunla ilgili, sanırım 9 milyon YTL para ayrılmış, o parayla bu kanalların bitmesi mümkün değil. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz Sayın Bakanım? Teşekkür ediyorum.

MUHARREM KILIÇ (Malatya) – Aldıkları açlık sınırının altında Sayın Bakan!

MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (İstanbul) – Burada da madde madde açıkladık. Ama gönül elverir ki daha fazla verelim, emeklimizi daha rahat ettirelim, Bağ-Kurlumuzu, SSKlı emeklimizi daha rahat ettirelim, biz, bunun çalışması içerisindeyiz, bunun gayreti içerisindeyiz, fakat bunu da elimizdeki imkânlara göre yapabiliriz ancak. Elimizde imkânlar olmadığı halde borç alarak herhâlde bir şey yapmamız söz konusu değil, çünkü yine bunun ıstırabını emekli çeker. Emeklinin aldığı sabit gelir, yarın öbür gün enflasyon arttığı zaman, bunun en büyük sıkıntısını, çilesini çekecek emekli.

MUHARREM KILIÇ (Malatya) – Ülkeyi sıkıntıya emekliler mi soktu Sayın Bakan?

MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (İstanbul) – Biz, emeklimizi hiçbir zaman sıkıntıya düşürmek istemiyoruz, durumunu daha da iyileştirmek istiyoruz, çalışmalarımız hep bu yöndedir. Elimizdeki imkânlar ölçüsünde azamiyi vermek bizim Hükümetimizin prensibidir. Bir de, barajla ilgili, onu yazılı olarak vereyim, şimdi elimde onunla ilgili yeterli bilgi yok.

3-MUHTAR MAAŞLARI ,BAĞ-KUR PRİMLERİ İLE KORUCULARIN SOSYAL GÜVENLİKLERİNE İLİŞKİN SORULAR VE BAKANIN YANITLARI.

MUHARREM KILIÇ (Malatya) – Sayın Bakan, muhtarlara 260 TL maaş verilmekte, bunu da ancak Bağ-Kur primlerine yatırmaktadırlar. Hatta, çoğu, Bağ-Kur primlerini de ödeyemediği için milyarlarca borçları birikmiştir. Muhtarlara asgari ücret miktarında maaş ödemeyi ve Bağ-Kur primlerini ödemeyi düşünüyor musunuz?

İkinci sorum: Korucular terörün önlenmesinde büyük görev yapmışlardır, ancak, bunlar hâlâ sosyal güvenlikten yoksundur. Devlet, yıllarca sosyal güvenliksiz eleman çalıştırmaktadır. Bu ayıba ne zaman son verecek, koruyucuları sosyal güvenceye kavuşturacaksınız? Teşekkür ediyorum.

MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (İstanbul) – Sayın Başkan, çok teşekkür ediyorum. Şimdi, Sayın Kılıç’ın muhtarlarla ilgili sorusuyla cevaplara başlamak istiyorum. Sayın Kılıç diyor ki: “Muhtarlar 260 lira alıyor, bu yetmiyor. Efendim bunu biraz daha artırsak, muhtarlar için iyi olur.”

MUHARREM KILIÇ (Malatya) – Onu da Bağ-Kur’a prim ödüyorlar Sayın Bakan.

MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (İstanbul) – Korucular için de sosyal güvenliğe kavuşturulmasını söylüyor.
Ben şimdi, bir şeyi arz etmek istiyorum: Değerli arkadaşlar, bu muhtarları şimdiye kadar, bizim Hükümetimiz hariç, hiç kimse düşünmemiş. Biz geldiğimizde -bakın bir rakam vereyim- 97 lira alıyordu muhtarlar, 97… Şimdi, bu 97 lirayı biz 267 lira yapmışız. Gönül arzu eder ki daha fazla verelim, 467 lira yapalım.

MUHARREM KILIÇ (Malatya) – Bağ-Kur primi ne kadar oldu Sayın Bakan?

MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (İstanbul) – Bağ-Kur primini ödeyebiliyorlar bu rakamla.

MUHARREM KILIÇ (Malatya) – Sayın Bakan, bütün dairelerin müdürleri, amirleri, herkes gidince köyde muhtarın yanına gidiyor.

MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (İstanbul) – Şimdi, eldeki imkânlar ölçüsünde, biz, bütün bu iyileşmeleri yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Memurumuza da işçimize de emeklimize de muhtara da korucuya da hepsine devam edeceğiz, bunu bilin.

MUHARREM KILIÇ (Malatya) – Aldığı maaşı prim olarak öderse bedava mı çalışacak Sayın Bakan?

MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (İstanbul) – Ama, hesaplı gitmek mecburiyetindeyiz değerli arkadaşlar, bunu anlatmaya çalışıyorum. Yoksa, borç alarak, onun maaşını artır, bunun maaşını artır, git borç al, git onun kapısına el aç, git bunun kapısına el aç… Ondan sonra, o maaşını artırdığımız kimseler, o artan enflasyonun altında ezilerek en büyük çileyi çekerler. Şimdiye kadar yapılan buydu, bunu yapmak istemiyoruz. Bizim, şimdi, yaptığımız artışlar re el artışlar oluyor.

4-MALATYA HAVAALANININ ULUSLAR ARASI HAVAALANI OLMA DURUMU VE DOĞANŞEHİR SÖĞÜT BARAJI İLE GÖVDELİ LİSESİSİNE DAİR SORULAR.

MUHARREM KILIÇ (Malatya) – Sayın Bakan, Malatya’da gümrük müdürlüğü var. Havaalanımız da yeterli, havaalanımızın pisti de yeterli. Durum böyle olduğu halde Sayın Bakan, Malatya Havaalanı bir türlü uluslararası uçuşlara açılamıyor. Bununla ilgili olarak acaba Hükümetiniz ve sizler Malatya Havaalanına uluslararası uçuş yönünden izin verecek misiniz? Bu bir.

İkinci husus Sayın Bakan: Malatya İli Doğanşehir İlçesinde Söğüt Beldesine bir küçük çaplı bir baraj yapma söz konusu idi. Bununla ilgili bir gelişme var mı?

Yine, Doğanşehir İlçemizin Gövdeli Belediyesinde lise binası yapılmış, ancak henüz öğretime açılmamış, bina orada bomboş duruyor, lise için de izin verilmiyor. Bununla ilgili acaba Hükümetin bir izni olacak mı veya bu liseyi açacaklar mı? Bina orada çürümeden kurtulacak mı? Bunu öğrenmek istiyorum.

Teşekkür ediyorum Sayın Bakanım.

MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (İstanbul) – Sayın Başkan, teşekkür ediyorum.

Sayın Başkan, Sayın Kılıç’ın Malatya’da havaalanı uluslararası uçuşa açılacak mı; Malatya’da, ismini tam alamadığım bir ilçede lise yapılmış…

MUHARREM KILIÇ (Malatya) – Doğanşehir ilçesi.

MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (İstanbul) – Doğanşehir ilçesinde lise açılacak mı ve Malatya’yla ilgili diğer soruları var. Sayın Başkanım. Yani, bu konuda da, ben, şimdi tabii ilgili bakanlardan bunların şeylerini alayım, size bildireyim, yazılı olarak bildireyim.

5-MALATYA ŞEKER FABRİKASININ ÖZELLEŞTİRİLMESİNE DAİR SORULAR.

MUHARREM KILIÇ (Malatya) – Sayın Bakanım, Malatya Şeker Fabrikası özelleştirme kapsamındaydı. Özelleştirme İdaresi, fabrikanın arazilerinin önemli bir kısmını Malatya Belediyesine ve bir kısmını da Diyanet İşleri Başkanlığına bedelsiz olarak devretti. Bu devir sırasında fabrikanın giriş yolu, derin su kuyuları, fabrikanın deşarj ve kanalizasyon hatları, pancar depolama ve yıkama alanları da devir içindeydi. Bu karar, Danıştay 13. Dairesi tarafından yürütmenin durdurulması şeklinde bir kararla şu anda durduruldu. Sorum şu Sayın Bakan: Fabrikanın çalışmasını engelleyecek bu özelleştirme kararında ısrarcı olacak mısınız? Önemli istihdam sağlayan ve pancar üreticileri için önemli olan ve hâlâ kâr eden bu fabrikayı kapatacak mısınız?

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Kılıç.
(Bu soruya yanıt verilmedi)

6-DOĞANŞEHİR-SÖĞÜT KÖYÜNDE DAĞITILAN İNEKLERLERLE KÖYLÜLERİN MAĞDUR EDİLMESİNE DAİR SORULAR.

MUHARREM KILIÇ (Malatya) – Sayın Bakan, biraz önce yerinizde Tarım Bakanı vardı, bu nedenle Tarım Bakanına yönelik bir soru hazırlamıştım.

Malatya, Doğanşehir, Söğüt Köyü’nde, yüz çiftçiye ikişer inek verilmişti Sayın Bakan. İki inek için de köylüler 4.328 YTL borçlandırılmışlar. Sayın Bakan, gebe olduğu belirtilerek verilen ineklerin önemli kısmı kısır çıkmış.
Yine, cins inek olduğu belirtilerek verilen ineklerin başka köylerden toplanarak verildiği köylüler tarafından belirtiliyor.

Genel ve yerel seçimlerde oylarını da sizin partinize veren bu insanlar kandırıldıklarını söylüyorlar Sayın Bakan. Söğüt köylülerinin sorunlarının çözümü için bir çaba gösterecek misiniz?

Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Kılıç.
(Bu soruya yanıt verilmedi)”

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."