Final

Örnek Resim


Malatyalife Residence

Malatya Haber -

Mevzu Manisa Sümerbank Ama

Mevzu Manisa Sümerbank Ama
  • 26.12.2015

Sümerbank Manisa Fabrikası’nın özelleştirme adı altında “elden çıkarılması” ile ilgili verilen meclis araştırma önergesindeki tartışmalar, benzer bir akıbeti olan Sümerbank Malatya ile ilgili “meclise taşınmayan”, ancak Malatya’da “bir ara” gündeme gelen tartışmaları hatırlattı.

Malatya’nın da “Sümerbanksız” olarak adının geçtiği, Malatya Milletvekili Mevlüt Aslanoğlu’nun da müdahil olduğu tartışmanın özeti, TBMM tutanaklarına göre şöyle:

..Türkiye Büyük Millet Meclisi Gündeminin Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler Kısmının 327 nci sırasında yer alan (10/381) Esas Numaralı Meclis Araştırma Önergesinin görüşmesinin, Genel Kurul’un; 15.11.2006 Çarşamba günlü birleşiminde yapılması önerilmiştir.

BAŞKAN – Önerinin lehinde söz isteyen Hasan Ören, Manisa Milletvekili.
Buyurun Sayın Ören. (CHP sıralarından alkışlar)
Sayın Ören, süreniz on dakikadır.

HASAN ÖREN (Manisa) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Özelleştirme İdaresinin Pamuklu Mensucat Fabrikası özelleştirme yöntemi ve uygulaması ile değer tespitindeki aksaklıkların araştırılması, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı üzerindeki siyasi baskılar, Hükûmetin ve siyasilerin özelleştirmeye etkileri, Özelleştirme Yüksek Kurulunun kişilere özel aldıkları kararlar, fabrika arsasının Manisa’ya katkı sağlayacak, üretim ve istihdam yaratacak şekilde yeniden değerlendirme yolları, hissedarlarının mağduriyetinin giderilmesi ve oluşacak artı değerin tüm Manisa’ya yayılmasının araştırılması amacıyla Anayasa’nın 98’inci, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün 104 ve 105’inci maddeleri gereğince bir Meclis araştırması açılması hakkında verdiğim önerge üzerinde söz almış bulunmaktayım.

Değerli arkadaşlarım, eğer bir ülkede yoksulluk var ise, bilin ki, yolsuzluktan kaynaklanmaktadır. Hatırlanacağı gibi 1998 yılında, bu ülkede bankalar hortumlanır iken, bu ülkenin bankalarının içleri boşaltılır iken, Cumhuriyet Halk Partisi -o günü hatırlar iseniz- bankalara el koyun, bankalarla ilgili yeni bir düzenleme yapın, eğer bu düzenleme şimdi yapılır ise, 2.5 milyar dolara mal olur, halkın parası bir şekilde kurtulur demişti. Ama, ne yazık ki, o günkü iktidar, o günkü koalisyon, Cumhuriyet Halk Partisinin bu samimi açıklamasını dikkate almayarak, bankalarla ilgili düzenlemeyi getirmedi ve sonuçları 40-50 milyar dolarlık bankalardan kalan bir borç, bu halkın sırtına yüklendi ve halk fakirleşti.

Şimdi, Muhalefet olarak, yine, Adalet ve Kalkınma Partisine ikazlarımız ve önerilerimiz var. Eğer -bu yolsuzluk dünkü gibi durmadan devam ediyor- bu devam ettiği süre içerisinde bir önlem alınmaz ise, bu halkımız dört yıldan beri fakirleşti, dört yıldan bu yana fakirleşmenin nedeni de yolsuzluklar. Peki, bu yolsuzlukları çok söylüyoruz, bu yolsuzlukları söylüyoruz da, belgesiyle, bilgisiyle, hukukun verdiği kararlar ile önümüzde bir dosya mı var? Sayın Meclis Başkanımız geçenlerde yaptığı televizyon konuşmasında, röportajında, Nazlı Ilıcak’a şöyle demişti: “Elinde bilgisi, belgesi, hukuksal açıdan mahkeme kararları olan var ise, yolsuzlukla ilgili dosyası olan bana getirsin, ben araştırayım.” Bir ay oldu, 150 sayfayı aşkın dosyayı kendisine teslim ettim, haber alamadım, bilgi alamadım. Sayın Başbakanımız, il başkanları toplantısında “Elinde belge ve bilgisi olan var ise, dosyayı bana göndersin, yolsuzluklarla ilgili damarları kestik.” nutukları atıyor. Kendisine de gönderdim, oradan da bilgi almadım.

Şimdi, nedir olan? Değerli arkadaşlarım, Manisa’da, Manisa Pamuklu Mensucat’ın 145 dönümlük, yani 154 bin metre karelik yeri vardır. Bu işi orijinal kılan olayların başında da bu yerin bedavaya, Özelleştirme İdaresiyle anlaşarak bedavaya satın alınmasından kaynaklanmıştır. 145 dönümlük yer 4 trilyona alınmıştır. 4 trilyonluk yerin değeri, mahkeme kararıyla, yani mahkemenin tespit ettirdiği, mahkemenin oluşturduğu heyetin kararıyla Belediye Başkanlığına sorulmuş, Manisa Belediye Başkanı bu yerin değerinin 50 trilyon olduğunu söylüyor. Peki, bu dosyanın ortak özelliği ne: Bu dosyanın ortak özelliği, 10 büyük ilin içerisinde olan Manisa, Manisa Belediye Başkanı, yani AKP’li belediye başkanının 47 iş adamıyla beraber bu işin başında olmasından kaynaklanıyor. Yani, Adalet ve Kalkınma Partisinin, koskocaman, Türkiye’deki 10 ilin içerisinde olan Manisa Belediye Başkanının bu olayın en tepe noktasında Başkanlık yapmasından kaynaklanıyor. Nereye geliyor olay? Danıştay’a geliyor. Danıştay’da Üst Kurul 29 arkadaşımızla beraber bir karar veriyor, diyor ki: “Burada usulsüzlük vardır; kamu zarar ettirilmiştir; hissedarlar zarar ettirilmiştir; bu yerin değeri bu değildir.” Ne yapılmıştır? Özelleştirme İdaresi ihaleye çıkarken bu yerin değerini artıran hususu göstermemiştir. Bu yer geçmiş dönemde sanayi yeri olduğundan dolayı imar değişikliğiyle ilgili konut ve ticaret bölgesinde çevrildiği ihaleye çıkarken ihale dosyasında gösterilmemiştir. Bu ihalede hile yapılmıştır. 47 tane işadamının içerisinden bu ihaleye fesat karıştırmakla ilgili bir başka dosya Özelleştirme İdaresine verilmiştir. Bunlar benim söylediklerim değil, bunlar, üst kurulun söyledikleri. Sevgili Grup Başkan Vekilimize de dosyaları teslim ettim ve buradan da takip etme imkânları var.

Değerli arkadaşlarım, 3 trilyona alınan bir yer, üzerine
bir lamba dikmeden, üzerinde bir çivi çakmadan, eğer, üç ay içerisinde, iki ay içerisinde başka bir şirkete üçte 1’lik kısmını 20 trilyona satıyorsanız, burada bir şaibe vardır.
Şimdi ne söylüyoruz? Ne söylüyoruz CHP olarak? Söylediğimiz şu: Gerçekten, bu işin içerisinde Adalet ve Kalkınma Partisinin belediye başkanı yok ise -bununla ilgili söyleyecek bir şeyleri varsa söylesin- eğer böyle bir şeyi yoksa, bu araştırma önergemize destek verelim. Eğer, bu araştırma önergesine destek verirseniz, Sayın Belediye Başkanımızın lehinde bu araştırma önergesi çıkar ise, hukuka yansıdığında haklı olur ise, ben, geçenlerde söylediğim gibi milletvekilliğinden istifa edeceğim. Şunu söyleyebilirsiniz: “Efendim, zaten bir yıllık süre kaldı. Hukuksal açıdan da bu bir yıl sürer, senin istifan da gerçekleşmez.” Bugüne kadar aldığım aylıkların hepsini, Manisa Belediye Başkanına, kendisine vereceğim. (CHP sıralarından alkışlar)

Değerli arkadaşlarım, bakınız, Belediye Başkanı bir demeç verdi. Dosyada bütün hepsi var 150 sayfalık dosya, Başbakanda var, Meclis Başkanında var Grup Başkanında var Yargıtayda var, Danıştayda var, her tarafta var. Belediye Başkanı dedi ki: “Bu dava sonuçlanıncaya kadar, bize davayı açan arkadaş geldi, 2 trilyon para istedi -aynen söylüyorum, kasette var- bu dava sonuçlanıncaya kadar, biz, kimseyle oturup anlaşma yapmayız. Burası hukuk devletidir.” Ne zamanki Danıştay’ın gerekçeli kararı açıklandı, hiç kesintisiz net açıklanan kararda “kamu zarara uğratılmıştır, vatandaşlar zarara uğratılmıştır, bu Özelleştirme İdaresinin çıktığı ihale yanlıştır, yürütmeyi durdurmanın hemen uygulanması ve bu davanın esastan yeniden görüşülmesi” dendiği gün, İstanbul’da pazarlık başlamıştır. “O davanın sonucunu bekleyeyim, bekleyeceğiz” diyen ortak girişim grubunun başkanı
Adalet ve Kalkınma Partisinin Belediye Başkanı, davayı açana “davandan vazgeç, istediğin parayı veriyoruz” demiştir. Bu, lafta değil, bu da dosyada var. Parayı alan arkadaş diyor ki: “27 Eylül tarihi itibariyle, 13. Daireye müracaat ederek davamı geriye çektim” diyor ve basın mensuplarının karşısına geçiyor “ben davamı geriye çektim…” Niye çektiniz? “1,7 trilyona anlaştım, paramı aldım ortak girişim grubundan ve davayı geriye çektim” diyor.

Değerli arkadaşlarım, bu Meclis bunu hak etmiyor. Adalet ve Kalkınma Partisinin birçok insanı da bunu hak etmiyor. Bu kadar açık, bu kadar net, hukukun verdiği bu kararlar doğrultusunda, eğer böyle bir şeye göz yumacaksak, Sayın Manisa Milletvekilleri, buraya gelin, bu dosyanın ne tarafında olduğunuzu açıkça belirtin. Söz hakkı doğsun diye de isim telaffuz ediyorum. Sayın Hüseyin Tanrıverdi, Sayın Hakan Taşçı, Sayın Süleyman Turgut, Sayın İsmail Bilen, Sayın Mehmet Çerçi; neresindesiniz bu dosyanın, hangi tarafında duruyorsunuz? Eğer bu hukukun verdiği kararlar doğru değilse, bu hukukun verdiği kararlarda bir yanlışlık görüyorsanız, özelleştirme idaresine baskı yapmadıysanız, yapılmadıysa, lütfen gelin buraya, deyin ki, bu 47 tane işadamı ve başındaki Belediye Başkanımız, 3 trilyonu aldığı yeri 108 trilyona satma hakkına sahiptir, bu parayı da çoluğuna çocuğuna helal…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

HASAN ÖREN (Devamla) – …diyor iseniz, söylenecek bir laf yok.

BAŞKAN – Sayın Ören, lütfen toparlar mısınız.

MUHARREM İNCE (Yalova) – Manisa Ali Dibo’su mu?
…..

İSMAİL BİLEN (Manisa) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. CHP’nin grup önerisi aleyhinde söz almış bulunuyorum.
Benim arkadaşlarımı dinlediğim gibi, onların da beni sükûnetle dinlemelerini özellikle istirham ediyorum.

MEHMET VEDAT YÜCESAN (Eskişehir) – Yalan söylemezsen!

HASAN ÖREN (Manisa) – Ha, doğru söyle tabii, doğrusu burada!

İSMAİL BİLEN (Devamla) – Daha başlamadan, Hasan Bey, daha başlamadım. İyi ki, ikaz ettim.

MUHARREM İNCE (Yalova) – Sen davet ediyorsun ama ya! Bana laf at diye orada yalvarıyorsun.

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, lütfen…

TUNCAY ERCENK (Antalya) – Ama, uyarıyor!

İSMAİL BİLEN (Devamla) – 5 Ocak 2006…
Değerli arkadaşlar, 5 Ocak 2006, Manisa İl Genel Meclisinin tutanaklarını getirdim. Buraya, değerli milletvekilimiz Hasan Ören Bey katıldılar. Aynen tutanaklardan okuyorum: “Burayı almakla ilgili bir slogan geliştirilmişti Manisa’da: Manisa’nın malı Manisa’da kalmalı. Aylar önce, bu işin üzerine gittiğimde, isim vermeyeceğim, arkadaşlarımız dediler ki, ‘sevgili vekilim, yeter artık, Manisa’nın malı Manisa’nın olmalıdır ve bu konuda, lütfen, bize yardımcı olun.’ Eğer Manisa’nın malı Manisa’nın olacak ise, ben, ağzımı açıp bir demeç vermem demiştim ve vermedim.”

Yine, ihale sürecinden bahsediyor, tutanakları okuyorum: “98 ve 2004’te bu yer ihaleye çıktı. Ancak, burada satılamadı.”

HASAN ÖREN (Manisa) – Neden?

İSMAİL BİLEN (Devamla) – “Daha sonra, herkese de ilan edilmiş…”

HASAN ÖREN (Manisa) – Neden satılamadı?

İSMAİL BİLEN (Devamla) – Satılamadı. İşçiler…

HASAN ÖREN (Manisa) – İmar durumuyla ilgili değişiklik olmadığından.

İSMAİL BİLEN (Devamla) – Ben, hiç sataşmadım Hasan Bey, sükûnetle sizi dinledim.

HASAN ÖREN (Manisa) – Ama, yanlış söylüyorsunuz.

İSMAİL BİLEN (Devamla) – Lütfen, dinleyin, tutanaklardan sizin sözünüzü okuyorum.

MUHARREM İNCE (Yalova) – Bu, sataşma değil ki!

İSMAİL BİLEN (Devamla) – Türkiye Büyük Millet Meclisinin çıkardığı bir yasayla, Özelleştirme İdaresine burayla ilgili bir imar yapma hakkı verelim ve burası, Manisa’nın olması sloganıyla, biraz da arkadaşlarımızın baskısıyla ve biz de dahil olmak kaydıyla, hepimizin baskısıyla satıldı.” Benim baskım olmadı, sizin nasıl oldu, bilmiyorum. Benim hiç baskım olmadı. Burası Manisalılar…
Bakın, değerli arkadaşlar, biz, burayı, değerli milletvekillerimizle, eski valimizle, belediye başkanımızla gittik, Özelleştirmeden ve Sayın Maliye Bakanından Manisa’ya istedik.

MUHARREM İNCE (Yalova) – Haa, bak, istemişsiniz…

İSMAİL BİLEN (Devamla) – Manisa’ya, Manisa Özel İdaresine ve Belediyesine ücretsiz istedik.

HASAN ÖREN (Manisa) – Keşke öyle olsaydı.
…

İSMAİL BİLEN (Devamla) – Aynen dediler ki: “Biz burayı satacağız, buradan para elde edeceğiz, gelir elde edeceğiz, dolayısıyla bunu bedava vermemiz mümkün değil” ve bunun arkasını bıraktık. Mademki mümkün değil, orada kaldı. Daha sonra İzmir’de ve başka yerlerde emsalleri yaşandı, bunlar ücretsiz de verildi, ancak Manisa’ya, Manisa Belediyesine ve Özel İdaresine parasız verilmedi ve “bir şirket veya bir firma, birkaç firma girdiği takdirde, bunu alabilir” demişlerdi. Sonra, arkadaşlar böyle bir ortak girişim grubu kurmuşlar. “Buraya kadar da zaten hiçbir şey yok” diyorsunuz. Yine tutanaklardan ifadenizi okuyorum: “Bu 47 kişiyi, sakın ola ki, siyasi bir parti gibi düşünmeyin.” Bu sözler benim değil, Hasan Beyin, Hasan Ören Beyin, tutanaklardan okuyorum: “Bu 47 kişinin içinde herkes var, yani CHP, MHP, DYP…” neyse, devam ediyor. “…satış 7,5 trilyona…” Şimdi 3 trilyona düştü, burada “3 trilyon” dedi.

HASAN ÖREN (Manisa) – Satışını biliyorsun, ama burada söylemiyorsun, değil mi?

İSMAİL BİLEN (Devamla) – Yine tutanaklardan Hasan Beyin ifadesini okuyorum:” Tabii ki, KİPA buraya bir yatırım yapacağı için buranın değeri dört kat arttı, yani 250 dolara sattınız, ama bugün 1 000 dolar eder, belki daha fazla” diyor. Yine tutanaklardan devam ediyorum: “Bu yatırımların gelirlerinin hepsi bu 47 arkadaşın olmalı, o oluyor, benim itirazım buna” diyor. Peki kime verelim Hasan Bey? “Yüzde 51’i…

HASAN ÖREN (Manisa) – Özel idareye verelim, Manisa Belediyesine verelim.

İSMAİL BİLEN (Devamla) – …bu 47 arkadaşta kalsın, geri kalanını da…”artık kimlerse onlar? Kimleri istiyor bilmiyorum. “Bu kırk yedi arkadaşın dışında kalacaklara açalım, onlar alırsa hiçbir itirazım yok” diyor. Aynen tutanakta…

HASAN ÖREN (Manisa) – 1950’de Pamuklu Mensucata arsasını satıp da para yatıran ortaklarına…

İSMAİL BİLEN (Devamla) – “Bu kırk yedi arkadaşımız, eğer Pamuklu Mensucatın bilanço üzerindeki 40 milyar liralık…” Dikkatinizi çekiyorum…

HASAN ÖREN (MANİSA) – 40 trilyon…

İSMAİL BİLEN (Devamla) – “40 milyar lira” diyorsunuz.

HASAN ÖREN (Manisa) – Olmaz…

İSMAİL BİLEN (Devamla) – “40 milyar liralık zararını kullanmasalar da, en az 10 trilyonluk vergi verecekler. Ben kırk yedi arkadaş için samimiyetimle hiçbir şekilde ve hiçbir şey söylemiyorum. Adamlar ticaret yapmak istiyor, onların ticaret yapma hakları vardır. Bir koyarlar sekiz alırlar, on alırlar, yirmi alırlar.” Aynen tutanaktan…
Grup Başkan Vekilinize vereceğim.

HASAN ÖREN (Manisa) – Ver…

İSMAİL BİLEN (Devamla) – Bunu, Hasan Ören; Cumhuriyet Halk Partili Milletvekili arkadaşımız, Manisa il genel meclisi üyelerinin huzurunda yaptığı konuşmada söylüyor.
“Manisa’nın malı Manisa’nın olmalı, Manisalının olmalıdır.” Malatyalı bu Türkiye Cumhuriyeti’nin vatandaşı değil mi? Yani, bu kadar da…

HASAN ÖREN (Manisa) – Sloganı öyle başlatan sizsiniz, bilbortlara astınız, nasıl söylüyorsun onu? Yüzün kızarmadan nasıl söylüyorsun bunları?

BAŞKAN – Sayın Ören, lütfen… Sayın Ören, lütfen, sabredelim.

İSMAİL BİLEN (Devamla) – Yine tutanaktan, arkadaşlar, okuyorum: “Efendim, ben burada Manisa’ya bu rantın, yani, şu anki 20 trilyon alınacak ve bu 20 trilyona yapılacak olan yatırımlar… (CHP sıralarından gürültüler)

BAŞKAN – Sayın Aslanoğlu…

İSMAİL BİLEN (Devamla) -“…Eğer burada söylendiği gibi, kırk dokuzu Manisa’nın gerçek insanlarına, yani, gerçek dediğimiz de ekonomik koşullar, yani, 500 milyon tutarsanız, bir hisse senedi, adam 500 milyona 5 milyar kâr sahibi olur. Öyle gözüküyor şimdi burada, böyle bir şey yapar isek, ben de bunun sonuna kadar savunucusu olurum, nerede ne varsa ben orada olurum.”

HASAN ÖREN (Manisa) – Evet doğrudur. Yüzde 50’sini dağıtın…

BAŞKAN – Sayın Ören, lütfen…

İSMAİL BİLEN (Devamla) – Şimdi, burada bir şaibe var, bir yolsuzluk var, kırk yedi kişinin olunca, bu, usulsüzlük, hırsızlık oluyor, ama, kamuya açınca veya sizin bahsettiğiniz… O kimse, o çoğunluk…

HASAN ÖREN (Manisa) – 2 bin kişi; ortak olan 7 bin kişi.

BAŞKAN – Sayın Ören…

İSMAİL BİLEN (Devamla) – Ona açıldığında usulsüzlük kalkıyor mu? Soygun falan…

HASAN ÖREN (Manisa) – Ortak olan 7 bin kişi. Sen fikrini beyan et.

BAŞKAN – Sayın Bilen, lütfen, karşılıklı konuşmayalım.
Genel Kurula hitap eder misiniz lütfen.

İSMAİL BİLEN (Devamla) – Evet, değerli arkadaşlar…

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) – Yahu, bu Malatya da, Malatya… Allah, Allah…

İSMAİL BİLEN (Devamla) – Değerli Malatya Milletvekilimden özür diliyorum. Bakın, “Malatyalı almasın…” doğru, güzel, aynen tutanaktan okuduğum için Malatyalı ifadesini verdim.

MEHMET ÇERÇİ (Manisa) – Yahu, Hasan Ören söylüyor.

İSMAİL BİLEN (Devamla) – Bu ihale biliyorsunuz AK Parti döneminde yapıldı, ama onu ilzam etmiyorum” diyor. Bu ihale bu dönemde yapılmış olabilir. Eğer, bir usulsüzlük var mı, yok mu onu da söylemiyor, çok muğlak geçiyor oraları. Arkadaşlarımız ısrar ediyor…

HASAN ÖREN (Manisa) – Ne zaman? Tarih ne, tarih? Tarih ne?

BAŞKAN – Sayın Ören…

HASAN ÖREN (Manisa) – Daha başladığı gün, bu dosya hazırlanırken.

BAŞKAN – Sayın Ören…

İSMAİL BİLEN (Devamla) – 5 Ocak 2006 tarihinde söylüyor.
Değerli arkadaşlar, şimdi şunu söylüyorum, Hasan Beye defaatle de söyledim. Bunu bütün samimiyetimle ifade ediyorum. Eğer…

CANAN ARITMAN (İzmir) – Sayın Ören’e bakarak konuşuyor…

İSMAİL BİLEN (Devamla) – Hasan Bey de bana bakıyordu, hemşehriyiz, birbirimizi çok uzun zamandır da görmedik, özledik.
Değerli arkadaşlar, eğer bir usulsüzlük, bir fesat varsa, samimiyetimle söylüyorum…

HASAN ÖREN (Manisa) – Ha, o kadar yahu.

İSMAİL BİLEN (Devamla) – …belgesini getirsin. Ben hukukçuyum.

HASAN ÖREN (Manisa) – Yahu…

İSMAİL BİLEN (Devamla) – Hasan Bey, lütfen, bakın, hiç sataşmam yok. Geçen günkü konuşmamda da üç sayfada bir sayfa konuşturmuşsun beni, bir sayfa konuşturmuşsun.

HASAN ÖREN (Manisa) – Yahu, ne sataşmadın, yalan yanlış bir
yığın şey okudun. Paramparça ettin bir saatlik konuşmayı.

İSMAİL BİLEN (Devamla) – Şimdi, değerli arkadaşlar, şunu samimiyetimle söylüyorum: Ben, avukatım ve iyi de bir hukukçuyum. [CHP sıralarından alkışlar (!)]

ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) – Bravo!

OSMAN KAPTAN (Antalya) – O senin görüşün.

İSMAİL BİLEN (Devamla) – Evet, iyi de bir hukukçuyum. Hasan Bey avukat arıyorsa, bu davaya bakmak üzere de söz veriyorum kendisine, ne yapmam gerekirse elimden gelen hukuki yardımı yapmaya hazırım.

HASAN ÖREN (Manisa) – Sen ilk önce oy ver, oy ver; Manisa Milletvekili olarak oy ver sen ilk önce.

İSMAİL BİLEN (Devamla) – Cumhuriyet savcılığına intikal ettirsin.

TUNCAY ERCENK (Antalya) – Önce istifa edeceksin milletvekilliğinden.

FAHRETTİN ÜSTÜN (Muğla) – Önce milletvekilliğinden istifa et.

İSMAİL BİLEN (Devamla) – Bakın, karakolda doğru söyleyeceksiniz, mahkemede şaşıracaksınız, böyle bir şey olmaz.

HASAN ÖREN (Manisa) – Cumhuriyet savcılığına… Burada.

İSMAİL BİLEN (Devamla) – Değerli arkadaşlar, bunu defaatle söyledim, cumhuriyet savcılarına gitmeyi bilmiyorsa…

HASAN ÖREN (Manisa) – Gittim… Burada…

İSMAİL BİLEN (Devamla) – …yolunu bilmiyorsa, dilekçe yazmasını bilmiyorsa, ben, her türlü hukuki yardımı vermeye hazırım, yanında ve arkasında, hatta önünde olmaya hazırım; namus sözü. Var mı başka bir şey?

HASAN ÖREN (Manisa) – Var, var; burada.

MUHARREM İNCE (Yalova) – Kaç para istiyorsun?

İSMAİL BİLEN (Devamla) – Ama, bunu da söylüyorum.
Bakın, biraz önce Grup başkan vekilimize bir dosya verdiniz.

HASAN ÖREN (Manisa) – Evet.

İSMAİL BİLEN (Devamla) – Şunu samimiyetle söylüyorum…

HASAN ÖREN (Manisa) – Bir ay önce Meclis Başkanına verdim, Başbakana verdim.

BAŞKAN – Sayın Ören, lütfen…

İSMAİL BİLEN (Devamla) – Tavır böyle olmaz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Lütfen Sayın Ören.

İSMAİL BİLEN (Devamla) – Değerli arkadaşlar, ben, ortamı germek niyetinde değilim, ben, bir hukuki süreçten söz ediyorum. Eğer varsa, lütfen, bize de yardımcı olun, kim yapmışsa savcılığa intikal ettirin, bir başkasına intikal ettirin, kim varsa. Ben, bu işin içinde yokum, kimseye baskı yapmadım, kimseye aracılık yapmadım, ama, lütfen sizden bir yardım rica ediyorum, diyorum ki, bana belgelerinizi, bilgilerinizi getirin, sizi ben götüreyim adliyeye, bilmiyorsanız yolunu göstereyim.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) – Komisyon kuralım… Komisyon kuralım…

İSMAİL BİLEN (Devamla) -Şimdi, değerli arkadaşlar, komisyon kuralım…

HASAN ÖREN (Manisa) – Evet, hemen…

İSMAİL BİLEN (Devamla) – 335 tane, bugüne kadar verilmiş 335 tane araştırma önergesi var.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) – Hemen yarın alalım.

İSMAİL BİLEN (Devamla) – Bunların hepsini kuracak olsak, Meclis çalışmayacak. Bakın, lütfen…

HASAN ÖREN (Manisa) – Zaten çalışmıyor. Hiçbiriniz yoksunuz, çoğunluk yok burada.

İSMAİL BİLEN (Devamla) – Çalışıyoruz, çalışıyoruz, gece yarılarına kadar da çalışıyoruz.

BAŞKAN – Sayın Bilen…

İSMAİL BİLEN (Devamla) – Bu Meclisin hakkını inkâr etmemek lazım. Kendinize ve kendimize haksızlık yapmamız lazım. Bu Meclis, cumhuriyet tarihinde en çok çalışan Meclislerden bir tanesidir, gece yarılarına ve sabahlara kadar. (AK Parti sıralarından alkışlar)

MUHARREM İNCE (Yalova) – Yarısı veto oluyor. Boşa çalışıyoruz.

İSMAİL BİLEN (Devamla) – Sizin de katkılarınız ve emekleriniz vardır. Bakın, Kamu İhale Kanunu…

HASAN ÖREN (Manisa) – Sizden başka 1 tane milletvekili niye bunu savunmuyor?

BAŞKAN – Sayın Ören…

İSMAİL BİLEN (Devamla) – Ben bunu…

HASAN ÖREN (Manisa) – 2 milletvekili dışında hiç kimse savunmuyor.

İSMAİL BİLEN (Devamla) – İhaleyi savunmuyoruz, ihaleyi savunmuyoruz.

HASAN ÖREN (Manisa) – Aranızda konuşuyorsunuz Hasan Ören haklı diye…

İSMAİL BİLEN (Devamla) – Sayın Başkanım, sözümü hep Hasan Ören gasp ediyor.

HASAN ÖREN (Manisa) – 2 milletvekilinden başka kimse konuşmuyor. Nerede Sayın Tanrıverdi?

BAŞKAN – Sayın Ören, lütfen susar mısınız?

MEHMET ÇERÇİ (Manisa) – Biz yetmiyor muyuz sana, biz yetmiyor muyuz?

HASAN ÖREN (Manisa) – Ne bileyim, sizin de sanki ortaklığınız var. ya! Hayret bir şey!

BAŞKAN – Sayın Bilen, lütfen toparlar mısınız.
Buyurun.

İSMAİL BİLEN (Devamla) – Değerli arkadaşlar, ben geçen konuşmamda da söylemiştim, yine söylüyorum, Allah’a hamdolsun, hiçbir yere milletvekili olduktan sonra ortak olmadım, hiçbir iş takip etmedim, ihaleye aracılık yapmadım.

HASAN ÖREN (Manisa) – Bilmiyoruz.

İSMAİL BİLEN (Devamla) – Yapan varsa, yaptığını bildiğiniz bir insan varsa, yanınızda olacağımı da söyledim.

HASAN ÖREN (Manisa) – Var var.

İSMAİL BİLEN (Devamla) – Samimiyetimle ifade ediyorum.

HASAN ÖREN (Manisa) – Şimdi vereceğim dosyayı.

İSMAİL BİLEN (Devamla) – Cumhuriyet Savcılığına gitmeyi bilmiyorsanız, size yardımcı olacağım. Ben elinizden tutacağım, yanınızda olacağım, kolunuza gireceğim, sizi götüreceğim.

Değerli arkadaşlar, bir şey daha söylüyorum: Kamu İhale Kanununda da hakikaten ciddi manada sıkıntılar var. Belediye başkanlarımız, valilerimiz ki… Kaldı ki sizin belediye başkanınız, o da buradadır, ona da sorabilirsiniz, ciddi manada sıkıntılar var.

MUSTAFA ERDOĞAN YETENÇ (Manisa) – Sen adliyenin yolunu bilmezsin. Ne konuşuyorsun?

İSMAİL BİLEN (Devamla) – Gerek malzeme alımlarında, gerekse iş yapımlarında ciddi zaman kayıpları var.

MUSTAFA ERDOĞAN YETENÇ (Manisa) – Sen avukatlığı bilmiyorsun.

İSMAİL BİLEN (Devamla) – Buradan dolayı belki demin ki konuşmacı arkadaşın “bu kalkınma ajanslarını neden Kamu İhale Kurumunun ve Kanunu’nun dışında tuttunuz” ifadesi geçmişti. Bunun için söylüyorum. Evet, burada ciddi manada zaman kaybı söz konusudur. Belki bunların da gözden geçirilmesi gerekir. Ama, asıl konuya dönecek olursak…

HASAN ÖREN (Manisa) – Neresindesin, neresinde? Asıl konu bu.

İSMAİL BİLEN (Devamla) – …il genel meclisinde yaptığınız konuşmalar tutanakta.

HASAN ÖREN (Manisa) – Dosyaları size vereceğim.

İSMAİL BİLEN (Devamla) – Ben, sizin takdirinize sunuyorum.

HASAN ÖREN (Manisa) – Cumhuriyet Başsavcılığına, Ankara’ya şikâyet etmiştim.

İSMAİL BİLEN (Devamla) – Yüce heyetinize de söz vermiştim. Orada diyeceksiniz hiçbir şey yok, kaldı ki bunun içerisinde CHP var, MHP var, AKP… AKP de demiyorsunuz.

HASAN ÖREN (Manisa) – Orada hiçbir şey yok diyor isen, bugün istifa edeceğim, getir. Getir bakalım.

İSMAİL BİLEN (Devamla) – Bakın, aynen tutanaklardaki
ifadelerinizi okudum.

BAŞKAN – Öneriyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler…

HASAN ÖREN (Manisa) – Niye el kaldırmıyorsun? Kaldırmıyorsun bak elini. Niye? Sen de biliyorsun yolsuzluk olduğunu.

BAŞKAN – Sayın Ören…

HASAN ÖREN (Manisa) – Bu kayıtlara geçsin. Kaldır elini, kayıtlara geçsin.

MEHMET ÇERÇİ (Manisa) – Sen Genel Başkanınla…

HASAN ÖREN (Manisa) – Nerede başka Manisa milletvekilleri?

MEHMET ÇERÇİ (Manisa) – Senden mi korkacağız?

HALUK KOÇ (Samsun) – Sayın Başkan, çoğunluk yok.

MUHARREM İNCE (Yalova) – Ya, Genel Başkanla arasından sana ne? İster düzelir ister bozulur. O bizim kendi sorunumuz, sana ne? Sana ne? Sen de git yalakalık yap da MYK’ya gir.

HASAN ÖREN (Manisa) – Bana bir dönem yeter, sen kendine bak!

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, karar yeter sayısı yoktur..”

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."