Final

Örnek Resim


Malatyalife Residence

Malatya Haber -

Milletvekili Görüşmeyi Anlattı

Milletvekili Görüşmeyi Anlattı
  • 26.12.2015

AKP Milletvekili Fuat Ölmeztoprak, 6-7 Mart tarihlerinde Ankara’da Başbakan Tayyip Erdoğan ve bazı bakanlarla, heyet olarak yapılan görüşmelerle ilgili ayrıntıları içeren yazılı bir açıklama yaptı.

Milletvekili Ölmeztoprak’ın yerel basın kuruluşlarına ilettiği açıklaması şöyle:

“İnsanların hayatlarında mutlu olabilecekleri bir çok olay veya hususiyet söz konusu olabilir. Bunlardan bazısı kendi içinde çok daha dar bir alana tekabül ederken, bazı mutluluklar da mutluluğun öznesi olan insanları aşarak tüm topluma mal olabilir. Bana göre insanın en mühim iftihar vesilesi kendi vatanına, kendi insanına yaptığı hizmetlerdir. Siyasetin varoluş nedeni de temel meşgalesi de budur. Çünkü bu mekanizmalar vasıtasıyla var edilen hizmetler geniş kitlelerin istifadesine sunulduğunda yara sağaltır, mağduriyet giderir ve kalıcı vasfı ile gelecek bir çok kuşağa hizmet eder.

Biz AK Parti olarak yola çıktığımızda en önemli taahhüdümüz, peş peşe gelen siyasi, sosyal ve ekonomik kaoslarla ve iç kavgalarla hayati meseleleri; yok sayılmış, ihmal edilmiş yahut en hafifinden gözardı edilmiş insanımızın haklı talebine eğileceğimiz ve meselesine çözüm üreteceğimiz teminatıydı.

Nitekim dört yılı aşkın bir süredir ortaya koyduğumuz icraatlara, iş olsun türünden ya da iflah olmaz bir muhalefetle karşı çıkışların dışında partili, partisiz insafla bakan hemen herkes bu hakkı teslim etmektedir. Bu da bizim hizmet şevkimizi artırıyor. Biz üretip insanımıza sunduğumuz hizmeti icranın dışında kalan insanlara siz yapamadınız biz yaptık gibi bir rekabet anlayışı ile yapmıyoruz; Biz hizmeti, bu bizim insanımızın en temel hakkı diye yerine getiriyoruz. Ancak, hizmette uzun ve sıkıntılı bir sürecin dayattığı “sırası gelirse olur belki” ön kabulünü ve bu duruma büyük bir sabırla katlanan insanımızın algılarını değiştirdiğimiz ve çıtayı bir hayli yükselltiğimiz de bir gerçek. Artık hizmetini aktif bir şekilde talep eden ve süreci takip ederek sorgulayan etkin bir vatandaş var. Bu nedenle gerek hizmete sunan, gerekse taahhüt eden kurumların ve partilerin zihniyetlerini, politikalarını ve organizasyonlarını gözden geçirmeleri ve bu yeni durumu göre dizayn etmeleri bir zarurettir. AK Partimiz bu yeni durumun hem bilincini oluşturmakta hem de sunumunu gerçekleştirmektedir. Bu bir başka deyişle seçim meydanındaki taahhüdü, icranın konusu yapmaktır. Bu, aynı zamanda mutluluğu paylaşılır kılmaktır. Biz sonuna kadar bu hizmet anlayışının içersinde olacağız; zira bizim mütevazı mutluluğumuz da budur.

Bu ilke doğrultusunda hareket eden heyetimiz 6-7 Mart 2007 tarihlerinde; icrayla buluştu. Ve bu buluşmada görüşülen konular halkımıza önemli müjdeler olarak döneceğine inancım tamdır.

Malatya Valimiz, Benimde içinde bulunduğum Malatya Milletvekilleri arkadaşlarım, Malatya Belediyesi Başkanımız, Malatya AK Parti İl Başkanımız, MKYK Üyemiz Malatya İl Genel Meclis Başkanımız ve Merkez İlçe Başkanımızdan ’dan oluşan heyetimiz, bir çoğu daha önce ilimizi ziyaret eden Sayın Bakanlarımıza aktarılarak uygun görülmüş ve destek sözleri alınmış, kentimiz açısından oldukça önemli ve çözümü zaruret arz eder sorun ve ihtiyaçların yer aldığı kapsamlı bir gündemle 06/03/2007 Salı günü Sayın Başbakanımızı ziyaret ettik.

Sayın Başbakanımız, heyeti çok sıcak ve samimi duygularla karşıladı. Kabul sırasında Heyetimizin ilimizle ilgili sunduğu her talebi sonuna kadar dinledi. Bazı taleplerimizi olumlu ve yerinde bularak takdir hislerini belirtti, bazı taleplerimizi ise geniş ve büyük bir vizyon ölçeğinde yeniden şekillendirdi, ufuk açtı ve yeni istikametlere yönlendirdi.

Ama bütün bu katkılarından öte bir katkı daha sağladı ki belki asıl üzerinde durulması gereken de budur. Zira bu aktif katkı süreci, taahhütlerin ihtimal alanlarından gerçekleşmeye yöneldiği anlardı. Sayın Başbakanımız heyetten bilgi alırken, her bilgi arzının tamamlanmasını mütakip bilgi içeriğinin en nirengi yerlerini sorgulayarak heyetle istişare etti ve akabinde ilgili Sayın Bakanlarımız ve bürokratları talimatladı. Bu talimatların en isabetli ve kalıcı tesiri ise Sayın Başbakanımız tüm süreçleri ve sonuçları bizzat kendisinin takip edeceğini ifade ediyor olmasıydı. Bu zarif hatırlatma bir yanıyla kendini insanına ve ülkesinin kalkınmasına adamış olan önder bir icracının öne çıkan en bariz yanıydı; ama öte yandan bu vazifeyi takip edecek ve sonuçlandıracak insanları da teşvik ediyordu. Çünkü süreç söz olmaktan çıkmış, Sayın Başbakanımızın yüksek himayelerinde gerçekleşmeye yönelmişti.

Peki Malatya İnsanımız için hizmeti düşünen, bilgi ve proje haline getirip talep düzeyine taşıyan bu heyet; Sayın Başbakanımıza hangi projeleri arz etti…

Evet, bu heyetin Sayın Başbakanımıza arzı; İlimize; Hastane, Stadyum, Kapalı Spor Salonu, Kültür ve Sanat Merkezi ile Eğitim Kurumları ve Tesislerinin yapılması hakkında hazırlanan projeler paketiydi. Bu paket sunuldu ve destekleri talep edildi.

Sayın Başbakanımız heyetimizin yukarıda sıralanan talepleriyle ilgili olarak; Maliye Bakanımız Sn.Kemal UNAKITAN’ı, Sağlık Bakanımız Sn. Prof.Dr. Recep AKDAĞ’ı, ve TOKİ Başkanımız Sn.Erdoğan BAYRAKTAR’ı bizzat telefonla arayarak muhataplarının heyeti dinlemeleri ve gereğini yerine getirmeleri konusunda talimatlamışlardır. Kültür ve Sanat Merkezinin projede tasarlanan Şeker fabrikası arazisi yerine İstasyon virajındaki Sümer Holdinge ait 28 dönümlük arazi üzerine yapılması teklifim, heyetimizin ve Sn.Başbakanımızın onayı ile kararlaştırılmıştır.

Heyetimiz bu görüşmeyi müteakip, yüksek himayelerinden ötürü sayın Başbakanımıza şükranlarını arz ettikten sonra projelerini anlatmak üzere ilgili Bakan ve bürokratları ziyaret etmiştir.

Önce, Maliye Bakanımız Sn.Kemal UNAKITAN’a yaptığımız ziyarette; Kültür ve Sanat Merkezi için Sümer Holdinge ait 28 dönümlük arazinin devri, Şeker fabrikası arazisi üzerinde Belediye’ye devredilen alan üzerinde Kapalı Spor Salonu yapılması için bir bölüm ayrılması ve Şeker Fabrikası için ayrılan 196 dönümlük araziye 100 dönümlük bir ilave yapılarak Belediye ile Sendika arasında idari ihtilaf konusu olup yargıya intikal eden konuların çözüme kavuşturulması görüşülmüş, Meyvecilik Araştırma Enstitüsü’nün yerinin belediyemize devri konusu da dahil olmak üzere ilgilerine göre Sayın Bakanımız tarafından bu konularda Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ve Milli Emlak Genel Müdürlüğü talimatlandırmış bulunmaktadır.

Heyetimiz bu görüşmeden sonra Sağlık Bakanımız Sn. Prof.Dr. Recep AKDAĞ’ı makamında ziyaret ederek, ilimize Avrupa Standartlarında bir hastanenin yapılması konusunu görüşmüş, ziyaretin sonucunda Sağlık Bakanımız Sn. Prof.Dr. Recep AKDAĞ ve heyetimizin de oybirliği ile Hastanemizin, Şeker Fabrikasının Malatya Belediyesine devredilecek arazisi üzerinde ayrılacak 170-200 dönümlük bir bölüm üzerine yapılması konusunda kararlaştırılmış olup Hastane arazisiyle ilgili çalışmaların Belediyemiz tarafından yapılması kararlaştırılmıştır.

Akşam geç saatlerde Bayındırlık ve İskan Bakanımız Sn. Faruk Nafız ÖZAK, Karayolları Genel Müdürümüz Mehmet Cahit TURHAN ve Toplu Konut İdaresi Başkanımız (TOKİ) Sn. Erdoğan BAYRAKTAR ile heyetimizin müştereken yaptıkları toplantıda, Bayındırlık ve İskan Bakanımıza Havaalanı Yolu, Çevre Yolu, TOKİ Başkanımızla da Stadyum ve Kapalı Spor Salonu yapımı konularında önemli ve olumlu görüşmeler yapılmıştır.

07/03/2007 Çarşamba günü öğleden önce ilimize yapılacak olan Stadyum ve Kapalı Spor Salonu konularında görüşmek üzere ilgili Devlet Bakanımız ve Başbakan Yardımcımız Sn. Mehmet Ali ŞAHİN ve Gençlik Spor Genel Müdürü Sayın Mehmet ATALAY ile TBMM’de yapılan görüşmelerde 15-20 bin kişilik bir Stadyum ve 5 bin kişilik bir Kapalı Spor Salonu yapılması hususlarındaki taleplerimiz iletilmiş olup, Sayın Bakanımız ve Sn.Genel Müdürümüz bu konularda diğer bazı illerde yapılan uygulama ve birtakım değerlendirmeleri de örnekleyerek TOKİ tarafından halihazır Stadyum ve Kapalı Spor Salonlarının arsalarının değer tespitlerinin yapılması bu aşamadan sonrada verilecek karar doğrultusunda (TOKİ tarafından arsalar yararlı görüldüğü takdirde) Stadyumun İnönü Üniversitesi karşısında spor kompleksi içine, Kapalı Spor Salonunun da Şeker Fabrikasının Belediye’ye devredilecek alanı içerisindeki bir bölüme yapılması hususları görüşülmüş olup konuyla ilgili koordinasyonu Valiliğimizin üslenmesi kararlaştırılmıştır.

Aynı gün akşamüzeri heyetimizin Milli Eğitim Bakanımız Sayın Hüseyin ÇELİK’in makamında yaptığı ziyarette, İlimiz Merkezinde bulunan okulların devri veya tahsisi ile kazanılacak nakdi imkanlarla şehrimizin değişik yerlerinde (Sn.Bakanımızın heyetimize bizzat kitapcık olarak gösterdiği) yeni, modern ve mimari estetiği olan okul, pansiyon, yurt binalarının yapılması hususlarında, görüş birliğine varılmış olup, bu konuda Valiliğimizce gerekli çalışmaların ve envanterin hazırlanması kararlaştırılmıştır.

Heyetimizin ANKARA’da görüştüğü ilimiz için çok önemli olan bu projeler, şahsım ve milletvekili arkadaşlarım tarafından sürekli ve önemle takip edilip, olabilecek en makul zamanda MALATYAMIZ insanının yararlanacağı eserler olarak tamamlanacaktır. Ziyaretimizin MALATYAMIZ için hayırlara vesile olması dileğiyle Basınımızın ve Kamuoyumuzun bilgilerine saygıyla arz ederim.”

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."