Final

Örnek Resim


Malatyalife Residence

Malatya Haber -

Öyle Kızdı ki!.

Öyle Kızdı ki!.
  • 27.12.2015

CHP Milletvekili Mevlüt Aslanoğlu konuşurken aralarında AKP Adıyaman Milletvekili Hüsrev Kutlu’nun da bulunduğu AKP’liler laf atınca, aralarında tartışma yaşandı. Aslanoğlu’nun kürsüdeki tepkili hali Milliyet Gazetesi foto muhabiri tarafından saptandı.

MHP ve CHP’li milletvekilleri “Mayınlar temizlensin ama verimli topraklar eski sahiplerine verilsin veya organik tarıma açılsın, yabancılara verilmesin” derken, iktidar “yap-işlet mantığıyla, buraları temizleyecek olan firmanın toprakları 44 yıllığına kullanmasından yana olduğunu” belirtti. CHP Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu, önceki gün tasarının asli komisyon olan Milli Savunma Komisyonu yerine niye Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşüldüğünü sordu.

Komisyon sıralarında Maliye Bakanlığı’nın oturduğunu kaydeden Aslanoğlu, toprakların yabancılara kullandırılmasına karşı çıktı. AKP’lilerin sözlü sataşmalarına rağmen konuşmasına devam eden Aslanoğlu, “terbiyesiz adam” sözüne çok sinirlenince, parmağı ile AKP sıralarını işaret ederek bir süre hareketsiz kaldı. Gazetecilere, “Bir an üzerine yürümeyi düşündüm ama sağduyum ağır bastı” diyen Aslanoğlu, kendisine hakaret eden AKP milletvekilinin kim olduğunu söylemedi.

İŞTE TUTANAKLARDAN O ANLAR..
Tartışma öncesi ve tartışma anı TBMM tutanaklarında da şöyle yeraldı:

““Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 263 Sıra Sayılı Yasa Tasarısının 2 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
Ferit Mevlüt Aslanoğlu (Malatya) ve arkadaşları

Madde 2- Mayın temizleme işi, Millî Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılır veya 4.1.2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre yaptırılır.

BAŞKAN – Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HASAN FEHMİ KİNAY (Kütahya) – Katılamıyoruz Sayın Başkan.
BAŞKAN – Hükûmet?
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET VECDİ GÖNÜL (İzmir) – Katılmıyoruz efendim.
BAŞKAN – Sayın Aslanoğlu, buyurun efendim.
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; değerli arkadaşlar, Maliye Bakanlığı ne zamandan beri acaba mayın kaldırıyor, mayın döşüyor? Ne zamandan beri mayın döşüyor Maliye Bakanlığı, ne zamandan beri arkadaşlar?
OKTAY VURAL (İzmir) – Yedi yıldan beri ekonomiyi mayınladılar zaten.
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) – Sayın Millî Savunma Bakanı, bu görev sizindir, bu görev sizindir. Genelkurmay Başkanlığı bu görev sizindir. Bu mayınları nasıl döşediyseniz bunları temizlemek de Maliye Bakanlığına düşmez, Maliye Bakanına düşmez arkadaşlar. (CHP sıralarından alkışlar; AK PARTİ sıralarından gürültüler)
MEHMET NİL HIDIR (Muğla) – Önce iktidara gel, sonra yaparsın.
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) – Bırak sen, otur oturduğun yerde!
MEHMET NİL HIDIR (Muğla) – Önce iktidara geleceksin.
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) – Otur! Otur oturduğun yerde!
MEHMET NİL HIDIR (Muğla) – Önce iktidara gel, sonra yaparsın.
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) – Otur! Otur oturduğun yerde!
BAŞKAN – Sayın Aslanoğlu, lütfen… Sayın Aslanoğlu…
MEHMET NİL HIDIR (Muğla) – Sen Bakanın yerine geç otur.
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) – Otur oturduğun yerde! Her zaman böyle yapıyorsun.
MEHMET NİL HIDIR (Muğla) – Bakanın yerine geç otur.
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) – Ben burada Maliye Bakanlığına, yüce bürokrasine acıyorum.
MEHMET NİL HIDIR (Muğla) – Terbiyesiz!
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) – “Terbiyesiz! deme.
Sayın Başkan… Sayın Başkan…
BAŞKAN – Saygıdeğer milletvekilleri…
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) – Sayın Başkan, el koyar mısınız?
BAŞKAN – Bakarım.
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) – Terbiyesiz seni gibi…
BAŞKAN – Sayın Aslanoğlu…
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) – Ayıptır yaptığın.
BAŞKAN – Sayın Aslanoğlu, lütfen…
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) – Sayın Başkan…
BAŞKAN – Ben bakacağım efendim, siz konuşmanızı tamamlayın.
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) – Durdurun süremi efendim.
BAŞKAN – Efendim, devam edin konuşmanıza, eklerim ben sürenize.
MEHMET NİL HIDIR (Muğla) – O Bakana elinle böyle böyle yapamazsın, o, Türkiye Cumhuriyetinin Millî Savunma Bakanıdır.
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) – Evet, benim Sayın Bakana saygım vardır.
Değerli milletvekilleri, Yüce Divan’a gönderecek başka bir bakanlık bulamadınız da, onurlu, şerefli Maliye Bakanlığının bürokratlarını mı acaba ileride Yüce Divan’a göndereceksiniz. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)
MEHMET NİL HIDIR (Muğla) – Hiç endişe etme.
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) – Evet, değerli arkadaşlar, ben burada Millî Savunma Bakanlığını, Genelkurmay Başkanlığını görevlerine sahip çıkmaya davet ediyorum.
Değerli milletvekilleri, bir mecliste kanun yapılırsa hangi el, hangi hikmet Millî Savunma Komisyonunu… Millî Savunma Komisyonu niye toplanmadı arkadaşlar bunu sorsanıza ya.
K. KEMAL ANADOL (İzmir) – Kaçırdılar.
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) – Bu kanun kimin kanunu arkadaşlar. Bu Kanun Millî Savunma Komisyonunun kanunu değil mi? Bunun oradan geçmesi gerekmiyor mu? Niçin oradan geçirmediniz?
RECEP KORAL (İstanbul) – İhale kanunu ihale…
MEHMET NİL HIDIR (Muğla) – Genelkurmay yazı yazmış: Ben yapamam bu işi demiş.
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) – Genelkurmayın böyle bir yazısı yok. Genelkurmay, sizin… Sayın Bozdağ, Genelkurmay diyor ki: “Benim araç ve gerecim yok, araç ve gereç verirseniz ben bunu yaparım.” Sayın Bozdağ, lütfen, okuduğunuz yazıda bunu da söyleyin.
Değerli milletvekilleri, Genelkurmay Başkanlığı nasıl döşediyse aynı şekilde temizlemek görevi onundur. Burada Genelkurmay Başkanlığını bu ülkenin sorumluluğu açısından sorumluluğa davet ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar)
İkincisi, kimin malını kime veriyorsunuz? Bu mal kimindi?
MEHMET NİL HIDIR (Muğla) – Kimseye satmıyoruz.
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) – Kimden aldınız bu malları? Kimin malını kime veriyorsunuz ya siz? Kimin malını veriyorsunuz? Oradaki yöre halkının malı değil mi arkadaşlar bu mal? Bu mal kimin malı?
RECEP KORAL (İstanbul) – Türkiye Cumhuriyetinin.
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) – Önce benim malımı bu ülke uğruna…
MEHMET NİL HIDIR (Muğla) – Kime satmışız?
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) – …ülkenin bölünmez bütünlüğü için, ülkenin emniyeti için aldıysanız, seve seve o yöre insanı bu malı verdiyse, önce bana vereceksiniz bana, mal benim. Mal sizin değil. Mal benim. (AK PARTİ sıralarından gürültüler.) Evet, o yöre insanı size seve seve onu verdi arkadaşlar, seve seve verdi, ülkenin savunması için verdi. Şimdi bunu kaldırıyorsanız önce benim malımı verin arkadaş. Başkasına bu malı satamazsınız. Bana teklif etmek zorundasınız.
Değerli milletvekilleri…
FEHMİ HÜSREV KUTLU (Adıyaman) – Malatya’yla alakası yok ki bunun.
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) – Beyefendi, sen git Adıyaman’da konuş, tamam mı? Sen git Adıyaman’da konuş. Sen Adıyaman’da konuş.
FEHMİ HÜSREV KUTLU (Adıyaman) – Sen de Malatya’da konuş.
FERİT MÜVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) – Senin vicdanın elveriyorsa…
FEHMİ HÜSREV KUTLU (Adıyaman) – Veriyor.
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) – Vicdanın elveriyorsa o zaman git başka yerde konuş.
FEHMİ HÜSREV KUTLU (Adıyaman) – Burası benim malım, ben burada konuşacağım.
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) – Sayın milletvekilleri…
FEHMİ HÜSREV KUTLU (Adıyaman) – Mayınlar senin malın oluyor da burası benim malım olmuyor mu!
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) – Evet, evet.
O benim, o yöredeki insanların ülkenin bölünmez bütünlüğü için, ülkenin emniyeti için dün seve seve verdiği bu malı bir başkasına vermek hiç kimsenin yetkisinde değildir arkadaşlar. Önce o insanların malını verin, o insanların malını verin.
FEHMİ HÜSREV KUTLU (Adıyaman) – Şu anda kim kullanıyor?
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) – Aldınız, aldınız. Mal o insanlarındır, önce o insanlara teklif edeceksiniz.
Şu yüce Mecliste “Mayın temizlenmesin.” diyen bir tek kişi var mı arkadaşlar? Bir tek insan var mı?
FEHMİ HÜSREV KUTLU (Adıyaman) – Kim temizledi? Şimdiye kadar niye temizlemediniz? Bunca gündür niye temizlenmedi?
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) – Burada, ulusal çıkarları korumak adına, ülkenin bölünmez bütünlüğü açısından görev Genelkurmay Başkanlığı ve Millî Savunma Bakanlığınındır. Onlar elini taşın altına koyacaklar, yoksa birilerine ihale etmek üzere bu iş olmaz kardeşim.
FEHMİ HÜSREV KUTLU (Adıyaman) – Olur, olur. Calp de “Olmaz.” diyordu!
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) – Lütfen, ülkenin eğer çıkarını düşünüyorsanız…
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN – Sayın Aslanoğlu, buyurun tamamlayınız efendim konuşmanızı.
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) – Ve burada birilerine laf atmak da “Terbiyesiz.” demek de o kişinin demek ki benim kadar… Ben çok terbiyeliyim ama sizin terbiyenizi gösterdi.
Saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)
MEHMET NİL HIDIR (Muğla) – Siz de Bakana terbiyesizlik yaptınız.
BAŞKAN – Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiştir.
Diğer önergeyi okutuyorum.
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) – Kimin terbiyesiz olduğunu ben sana göstereceğim! Kimin terbiyesiz olduğunu göstereceğim sana!
MEHMET NİL HIDIR (Muğla) – Bakandan özür dile…
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) – Göstereceğim sana! Senin bu iki oldu. Haddini bildireceğim sana!
Sayın Başkanım, çıkıp özür dilemezse… (AK PARTİ sıralarından “Yeter be!” sesi)..”

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."