Final

Örnek Resim


Malatyalife Residence

Malatya Haber -

“Özverinin ve Sevginin Kaynağı”

“Özverinin ve Sevginin Kaynağı”
  • 27.12.2015

AKP Malatya Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Ömer Faruk Öz (fotoğrafta), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, “Mutlu bir aile yaşamı ve güçlü bir toplum için kadın haklarının korunması ve güçlendirilmesi sadece mevzuat gereği değil, aynı zamanda bir kültür ve inanç değerimizdir.”dedi. Ayrıca, AKP Milletvekili Öznur Çalık ve AKP İl Başkanı Bülent Tüfenkci de birer mesaj yayınladılar.

ÖZ’ÜN AÇIKLAMASI..

Milletvekili Ömer Faruk Öz’ün açıklaması şöyle:

“Varlıklarıyla hayatın her alanında fedakârlığı, şefkati ve zarafeti temsil eden kadınlar, mutlu bir aile ile müreffeh bir toplumun temel unsurudur. Aile birliğinin önemli bir varlığı olarak daima özverinin ve sevginin kaynağı olmuşlardır.  Kadınların aile hayatında, eğitimde ve iş hayatındaki konumları, cemiyetlerdeki yeri günümüz toplumlarının gelişmişlik düzeyini ortaya koyan en önemli göstergelerden biridir.

Ülkemiz son yıllarda cinsiyetler arasında ayrımcılığın önlenmesi, kadın hakları, fırsat eşitliği, kadın istihdamının arttırılması gibi alanlar başta olmak üzere birçok alanda ciddi mesafeler almıştır. Anayasal düzenlemeler dahil, mevcut bütün yasalarda yapılan değişiklikler ve yeni yasal düzenlemelerle kadının statüsü genişletilmiş ve güçlendirilmiştir. Çıkarılan genelge ve yönetmeliklerle uygulamalardaki aksaklıklar da büyük ölçüde ortadan kaldırılarak çok önemli kazanımlar elde edilmiştir.

2004 yılında yapılan anayasa değişikliği ile kadın-erkek eşitliği ilkesi güçlendirilmiş, 2010 yılında yapılan yeni düzenlemeyle de kadınlar lehine pozitif ayrımcılık hükmü anayasal bir hak olarak belirlenmiştir. Kadınlara yeni istihdam imkânlarının sağlanmasında 24 aydan 54 aya kadar sigorta primlerinin işveren payının İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması hususu düzenlenmiştir. 2011 yılında çıkan 6111 sayılı yasa kapsamındaki bu teşvikten bugüne kadar yaklaşık iki yüz bin kadın faydalanmıştır. Bu düzenleme ve teşviklerle birlikte 2004 yılında kadın istihdam oranı %20,8 iken, bugün %30 seviyesine yükselmiştir.  

Şiddete karşı sıfır tolerans anlayışı ile ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine yönelik birçok yasal düzenleme hayata geçirilmiş, şiddete uğrayan kadınlara hizmet vermek amacıyla nüfusu yüz bini geçen belediyelere sığınma evi açma yükümlülüğü getirilmiştir. Ayrıca danışmanlık hizmeti vermek üzere ALO 183 aile, kadın, çocuk, engelli ve sosyal hizmet danışma hattı açılmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisinde Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu kurulmuş, eşi vefat eden kadınlara aylık nakdi yardım yapılmaya başlanmıştır.

Mutlu bir aile yaşamı ve güçlü bir toplum için kadın haklarının korunması ve güçlendirilmesi sadece mevzuat gereği değil, aynı zamanda bir kültür ve inanç değerimizdir. Dinimiz de kadınların hak ve hukuklarının çiğnenmemesi hususunda çok açık ve net kaideler ortaya koymuştur. Bu duygu ve düşüncelerle, yaşamımızın her anında her zaman yanımızda olan, bizleri sevgi ve şefkatle eğiten ve yetiştiren, ailenin ve toplumun temel taşı kadınlarımızın, annelerimizin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlar, sağlık ve huzur dolu günler dilerim.”

MİLLETVEKİLİ ÇALIK’IN AÇIKLAMASI..

Dünya Kadınlar Günü nedeniyle AKP Milletvekili Öznur Çalık’ın mesajını içeren basın bülteni şöyle:

“Kadın hem toplumun hem de toplumun çekirdeği olan ailenin temelidir. Bu temelden yola çıkarak bazen bir anne olarak, bazen bir eş olarak bazen de evlat olarak çıkar karşımıza. İsmi, tanımı ya da unvanı ne olursa olsun kadın, toplumu dönüştüren, toplumun değişiminde lokomotif rolü üstlenen ve de en önemlisi kadın ülkeye yön verendir’’ dedi.

Çalık Dinimizin Kadınlara verdiği öneme de vurgu yaparak;

‘’Toplumumuzda ve dinimizde kadının çok önemli ve saygın bir yeri vardır. İslam dini ‘Cennet anaların ayakları altındadır’ öğretisi ile kadınlara hiçbir toplumun, hiçbir milletin ve hiçbir inanç grubunun vermediği değeri vermiştir. Büyük İslam Düşünürü Mevlana ‘Kadın Hakk’ın nûrudur, sâdece sevgili değil, sanki hâliktır, mahlûk değil’ sözüyle kadının sosyal statüsüne dikkat çekmiştir’’ dedi.

Kurtuluş Savaşında vermiş olduğu büyük mücadelede erkeği ile omuz omuza cephedeki yerini almış, düşmana karşı silâhı ile savaşarak, cepheye mermi taşımış, yaralı askerleri tedavi etmiş, silâh ve giyecek imal ederek vatanın kurtuluşunda ve bu günlere ulaşmamızda da hak sahibi olmuştur diyen Çalık AK Parti İktidarı döneminde Kadınlarla yapılan çalışmalarla ilgili olarak ise ;

‘’12 yıllık iktidar sürecimizde kadın hakları konusunda gerçekleştirilen birçok ilke imza atmıştır. Partimiz ilke olarak, kadın haklarında yaşanan ilerlemelerin ülkemizin kalkınması için yapılması gereken en temel konuların başında olduğu şuuruyla hareket etmiştir ve etmektedir’’.

AK Parti Genel Merkez bünyesinde kurulan Kadın Kolları Başkanlığı, kadının temel kurucu rolü üstlendiği aile yapısında meydana gelebilecek her türlü gelişim ve değişimin toplumu olumlu ya da olumsuz etkileyeceğinden hareketle, kadınlarımızın siyasal, sosyal ekonomik ve kültürel hayata katılımlarının artarak sağlanması maksadıyla birçok çalışma yapmıştır. Bu çalışmalarımız genelde ülkemiz ve özelde memleketim, seçim bölgem olan Malatya’da da meyvelerini yavaş yavaş vermeye başlamıştır. Parti olarak biz toplum mimarisi ile değil, toplumun huzuru, refahı ve mutluluğu için mesai sarf etmekteyiz.

Sayın Başbakanımızın ‘”Kadınların ezilmediği, kadınların ayrımcılığa tabii tutulmadığı, kadınların horlanmadığı, istismar edilmediği, özellikle de şiddete hiçbir şekilde maruz kalmadığı bir dünya için kadınlarla birlikte mücadeleye devam edeceğiz. Kadınların hak mücadelesini bir insanlık mücadelesi olarak görüyoruz. Bu insanlık mücadelesinde her zaman onlarla birlikte hareket edeceğiz” şeklinde ki açıklaması bizim kadınlarımızla ilgili misyon ve vizyonumuzu net bir şekilde gözler önüne sermektedir.

Peki, AK Parti olarak biz ne yaptık?

Kısa bir durum değerlendirmesi yapacak olursak; 12 Eylül anayasasını, 12 Eylül tarihindeki referandumla halkımızın onayıyla değiştirdik. Yeni anayasa ile kadınlar, çocuklar, yaşlılar, engelliler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler, pozitif ayrımcılık uygulanabilecek kesimler olarak belirledik.

Şiddete uğrayan kadın ve çocuklara danışmanlık hizmeti veren ALO 183 hattını kurup faaliyet geçirdik. Ülke genelinde 24 saat bir telefonla şiddet gören kadınımızı devlet koruması altına aldık.

Şiddete uğrayan kadınlara hizmet vermek amacıyla nüfusu 50 bini geçen belediyelere sığınma evi açma yükümlülüğü getirdik. Sığınma evlerinden bir tanesini de Malatya ilimizde hizmete açtık.

Kadına karşı şiddetin önlenmesiyle ilgili Avrupa Konseyi Sözleşmesi’ni, 24 Kasım 2011 tarihinde onaylayarak bu sözleşmeyi meclisinden geçiren ilk ülke olduk.

8 Mart 2012 tarihinde, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kanunu’nu çıkardık. Daha önce 4 maddelik olarak düzenlenen bu kanunu 25 maddelik bir temel kanun haline getirdik. İlk başta şiddete maruz kadınlarımız olmak üzere ailenin diğer üyeleriyle ilgili, koruma, önleme, kolluk hizmetleri ve yargılama süreçlerini içeren her şeyi bu kanunla ihtiyaca cevap verecek hale getirdik.

Aile bütünlüğünün korunması, güçlü ve mutlu aileler için “aileye aile içinde destek” verilerek her aileye ulaşılabilecek “Aile Sosyal Destek Programı’nı (ASDEP) hayata geçirdik.

Kadınlarımızın iş gücüne katılma oranını yüzde 23’ten yüzde 28’e çıkardık.

Bakıma muhtaç engelli çocuğu bulunan annelere, 5 yıla kadar erken emekli olma imkânı sağladık.

Yaşanan bunca olumlu gelişme sonuçta Malatya kadınına da olumlu etkileri beraberinde getirdi. Malatya Birleşmiş Milletler ve İçişleri Bakanlığı ortaklığı ile 12 ilde hibe programı başlatılan Kadın Dostu Kentler projesine dâhil oldu.  Bu bağlamda kadın STK’ları, Taban Örgütleri, ulusal ve yerel düzeydeki devlet kurumları ile yapılacak yerel görüşmelerin neticesinde, yerel yönetim planlama süreçlerine cinsiyet eşitliliğinin dâhil edilmesiyle Kadın Dostu Toplulukların oluşmasını zemin hazırlayan bir ortamın geliştirilmesi amaçlandı.  Proje kapsamında Malatya ili bütününde kadınların toplumsal hayatın her alanında daha fazla rol oynayabilmelerinin yolunu açmaya çalıştık.

Kadın Dostu Şehir Projesi kapsamında İl Genel Meclisinde ve Malatya Belediye’sinde ’Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’ kurduk.

Geçmişte olduğu gibi bundan sonra da kadınlarımızla ilgili her türlü olumlu çalışmanın içerisinde aktif olarak çalışacağımı, kadınlarımızın haklarının her yerde ve her zeminde savunucusu olacağımı belirtmek istiyorum dedi ve tüm dünya kadınlarının ‘’8 Mart Dünya Kadınlar Gününü’’ kutladığını belirtti.”

AKP İL BAŞKANININ MESAJI..

AKP İl Başkanı Bülent Tüfenkci, yayınladığı mesajda şöyle dedi:

“İnsanın dünyaya gelmesiyle birlikte ilk gözünü açtığı, milli ve manevi değerlerini kazandığı ortam şüphesiz ki aile ortamıdır. Aile kurumunun temel taşı, değerlerin temsilcisi ve koruyucusu ise kadınlardır.

Huzurlu, mutlu ve sağlıklı bir toplumun temel taşları olan, varlıklarıyla hayatın her alanında fedakârlığı, üretkenliği ve duyarlılığı temsil eden kadınlarımız, sonsuz sevgi ve hoşgörüyle yetiştirdikleri nesillerle geleceğimizin şekillendirilmesinde önemli rol oynamaktadırlar. Bu bakımdan modern, demokratik, ileri ve güçlü bir toplum olmak için kadınların hak, fırsat ve imkânlardan eşit şekilde yararlanmaları ve sorunlarının çözülmesinin ihmal edilmemesi gerekir.

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin hayatın her alanında yerleşmesi, ayrımcılık, kadına yönelik şiddet ve hak ihlalleri gibi sorunların önüne geçilmesi, her şeyden önce önyargıların kırılarak, ihtiyacımız olan zihniyet değişiminin gerçekleştirilmesine bağlıdır. Bu noktada başta STK’lar, olmak üzere toplumumuzun her kesimine büyük görev düşmektedir. 

Türkiye’mizin gelişmesi, kalkınması, sağlıklı ve güçlü bir toplum olabilmesi için kadınların kamu ve toplumsal yaşamın tüm alanlarına tam anlamıyla katılması için iktidarımız döneminde samimi ve kararlı adımlar attık, sosyal ve demokratik reformlarla önemli mesafeler kat ettik. ‘Cennet annelerin ayaklarının altındadır’ diye buyuran dinimizi de örnek alarak kadınsız bir siyaset, kadınsız bir demokrasi sadece kadınlar için değil, bütün toplum için bir eksiklik olduğuna inanmaktayız.

İlk kez bizim dönemimizde kadına yönelik her türlü şiddet ciddiyetle ele alınmış, derinlemesine araştırmalar yapılmış ve yasal düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. Medeni Kanunda yapılan düzenlemeler, 2009 yılında kurduğumuz Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu, 12 Eylül Referandumuyla kadına pozitif ayrımcılığın anayasal güvence altına alınması, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri’nin (KOZA) açılması, çalışan kadınlara doğum öncesi ve doğum sonrası iznin arttırılarak 18 aya çıkarılması ve bu konuda maddi desteğin verilmesi AK Parti’nin bu yöndeki kararlılığının önemli göstergelerindendir. Artık kadınlarımız her zamankinden daha güçlü ve ülkemizin yönetimi ve geleceğinde daha fazla söz sahibidir. 

Bu vesile ile başta kadın kuruluşları olmak üzere Türkiye’de kadın hakları konusunda duyarlılık ve farkındalık yaratmak için çalışan ve katkıda bulunanlara takdir ve teşekkürlerimi ifade ediyorum. Kadınların, şiddete maruz kalmadıkları, ekonomik, toplumsal ve siyasal alanda etkinliklerini daha da artırdıkları bir Türkiye dileği ile şahsım ve teşkilatlarım adına, ülkemizin ve tüm dünya kadınlarının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü içtenlikle kutluyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum.’’

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."