Final

Örnek Resim


Malatyalife Residence

Malatya Haber -

‘Parlak Düşünceleri Vardır’

‘Parlak Düşünceleri Vardır’
  • 27.12.2015

Malatya Valiliği tarafından İlköğretim 2. Kademe, Ortaöğretim ve Yükseköğretim Öğrencileri Arası “Yenilikçi Fikirler Proje Yarışması” düzenlendi.

Kültür, Sanat, Tarım, Sosyal, Ekonomi, Çevre, Ulaşım, İmar, Trafik, Spor, Sağlık, Bilim ve Teknoloj gibi tüm alanları kapsamayan “Yenilikçi Fikirler Proje Yarışması” proje yarışması hakkında basın açıklaması yapan Vali Ulvi Saran, “Çocuklarımız yaşadığı yerin sorunlarına ve meselelerine çözüm bulma yolunda mutlaka çabalar sarf ediyordur. Bizler, özellikle gençlerimizin ilimizin kalkınmasında ve sorunlarının çözümünde bir takım fikirleri ve parlak düşünceleri vardır diye yarışma açtık. Bunun adında Yenilikçi Fikirler Yarışması dedik” şeklinde konuştu.

VE AYRINTILAR..
Düzenlenen yarışma ile ilgili olarak yayınlanan bültende de ayrıntılar yeraldı.

Bülten şöyle:

“Şehir, onu yaşayan bireylerin yaşam kalitesini ne kadar yükseltebiliyorsa ve toplum yaşamını ne kadar sorunsuz organize edebiliyorsa o kadar gelişmiş kabul edilmektedir.

Malatya‘da sağlık, çevre, altyapı, ulaşım, tarım, barınma, ısınma, eğitim, kültür ve benzeri birçok konuda sorunlar bulunmaktadır.

Malatya’nın daha yaşanabilir niteliklere kavuşması, sorunların çözülmesi, toplumsal çıkarların ve insan yaşamının önemsendiği, sağlıklı kentsel çevrenin oluşturulması ve kentsel yaşam kalitesinin iyileştirilmesi, toplumsal gelişmenin ve çağdaş yaşamın gerektirdiği kentsel yaşam kalitesine ulaşılması gerekmektedir

Malatya Valiliği, “Başka bir Malatya Mümkün” diyerek, gençlerin farklı fikir ve çözüm önerilerini değerlendirmeye, “Kentin sakini değil sahibi olmaya” çağırıp proje yapmaya davet ediyor.

Malatya’nın önceliklerini, sorunlarını, vizyonlarını sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde belirlendiği, çözümlerin geliştirildiği, genç ve dinamik insan altyapısına sahip Malatya’nın ileri gidebilmesi, her alanda yenilikçiliğe dayalı girişimlerin teşvik edilmesi ile mümkün olacaktır.

Günümüzün öğrenci profili; bilimsel ve akılcı düşünme becerisine sahip, araştırmacı, sorgulayıcı, ezberleyen değil bilgiye ulaşabilen, bu bilgiyi kullanıp paylaşabilen, iletişim kurma becerisine sahip, teknolojiyi etkin ve verimli kullanabilen, kendisini yenileyen insanlığın ortak değerlerini sahiplenen, yaratıcı, üretken, takım çalışmasına yatkın, öğrenmeyi öğrenmiş ve yaşam boyu öğrenmeyi benimsemiş bireyler olarak tanımlanmaktadır.

Bu nedenle;

Ülkemizin ihtiyaç duyduğu geleceğin bilim insanlarını yetiştirmek, yetenekli çocuklarımıza ve gençlerimize sahip çıkmak; Malatya’da bilimsel amaçlı etkinlikleri ilgiyi – katılımı artırarak yaygınlaştırmak ve teşvik etmek, başarı için eğitim sürecinin her aşamasında proje çalışmalarına öğrencilerin katılımını sağlamak, geleceğin bilim insanı olma potansiyeline sahip çocuklarımızı erken yaşlarda keşfedip var olan yeteneklerini geliştirmek, bu yeteneğe sahip gençlerimize de gerekli desteği vererek onlara araştırmacı bir ruh kazandırmaktır.

Hedefimiz;
• Gençlerimizi yaratıcılığa teşvik etmek,
• Gençlerimizin gizli kalmış yeteneklerinin desteklenerek geliştirilmesine ortam hazırlamak,
• Her alanda yenilikçiliğe dayalı girişimlerin teşvik edilmesine, bilimsel alanlarda özgün ve farklı düşünceler ortaya koyabilen, öz güveni gelişmiş bireyler yetiştirilmesine katkıda bulunmaktır.

Bu nedenle, Malatya Valiliği 2010 yılında gençleri yeni fikirler yaratmaya, bu fikirleri projelendirmeye ve hayata geçirmeye teşvik eden bir yarışma başlatıyor.

“Yenilikçi Fikirler Proje Yarışması” Malatya genelinde, İlköğretim 2. kademe, Ortaöğretim ve Yükseköğretim öğrencileri olmak üzere üç kategoride yapılacaktır. Proje yarışmasında her kategoride ilk 3’e giren çalışmalarda öğrenci/öğrenciler ödüllendirilecektir. Ayrıca her kategoride ikişer çalışmaya ise teşvik ödülü verilecektir.

“Yenilikçi Fikirler Proje Yarışması” proje yarışması Kültür, Sanat, Tarım, Sosyal, Ekonomi, Çevre, Ulaşım, İmar, Trafik, Spor, Sağlık, Bilim ve Teknoloji… gibi tüm alanları kapsamaktadır.

A- PROJE BAŞVURU KOŞULLARI

1.Yarışmaya Malatya’dan ilköğretim 2. kademe, Ortaöğretim ve İnönü Üniversitesi öğrencileri katılabileceklerdir.
2. Öğrenciler tek başlarına veya iki kişilik (en fazla iki kişi) gruplar hâlinde proje hazırlayabileceklerdir.
3. Öğrenciler, hazırlayacakları projeler için en fazla iki danışman seçeceklerdir.
(Yükseköğretim öğrencileri için danışman zorunluluğu yoktur.)
5. Proje başvuruları kurumlar adına değil, bireysel olacaktır, öğrenciler birden fazla proje ile başvurabilecektir.
6. Farklı okullarda öğrenim gören öğrenciler ortak projeyle katılabileceklerdir.
7.Proje danışmanlarının görevi projeyi hazırlamak değil, proje hazırlayan öğrencilere danışmanlık yapmaktır. Danışmanlar işi/alanı/branşı dışında projelere de danışmanlık yapabilecektir.
8. Bir danışman, birden fazla projeye danışmanlık yapabilir
9. Özellikle tehlikeli deney setleri, radyoaktif maddeler, toksin ya da kanserojen vb. maddeler ihtiva eden, çevreye zarar veren, hayvanların öldürülmesine neden olan ve insan sağlığını tehdit eden projeler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
10. Zamanında teslim edilmeyen projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.
11. Proje değerlendirmelerinde jüri kararları kesindir, itiraz edilemez.
12. Proje maliyetleri ile ilgili proje sahiplerine her hangi bir ödeme yapılmayacaktır.

B- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Proje Başvuru Formu (Form 1)
2. Etik Beyan Formu (Form 2)
3. Proje CD’si

C- BAŞVURU İŞLEMLERİ ve BAŞVURU YERİ

Proje tamamlandıktan sonra başvuru için gerekli Proje Başvuru Formu, Etik Beyan Formu bilgisayar ortamında eksiksiz doldurulup çıktı alınacak ve dosyalanacaktır. Başvuru belgeleri bir CD’ye de kaydedilip 02 Nisan 2010 tarihi mesai bitimine kadar Malatya Milli Eğitim Müdürlüğü “Yenilikçi Fikirler Proje Yarışması” bürosuna elden teslim edilecektir.

UYARI: Başvuru formları, http://malatya.meb.gov.tr/ internet adresinden veya Malatya Milli Eğitim Müdürlüğü “Yenilikçi Fikirler Proje Yarışması” bürosundan temin edilecektir.

Formların tamamı Microsoft Word olarak bilgisayarda yazılmalıdır. Yazılar Times New Roman karakteri ile 12 punto olarak yazılacaktır. CD’ye proje ile ilgili en fazla 10 fotoğraf ve en fazla 5 dakikalık video görüntüsü isteye bağlı olarak kaydedilebilir.

1. Başvuru Formu
Proje başvuruları 22 Şubat 2010 – 02 Nisan 2010 tarihleri arasında yapılacaktır. Projeler bu tarihler arasında hazırlanacak ve proje bilgilerini içeren başvuru formu (Form 1) eksiksiz doldurulup teslim edilecektir.

• Proje Özeti
Özet kısa ve anlaşılır olmalıdır. Özetin tamamı 500 kelimeyi aşmamalıdır. Özeti okuyan, proje hakkında doğru bir fikre sahip olabilmelidir. Projenin ayrıntılarından, yorumlardan ve kaynaklardan özette bahsedilmez.

• Proje Raporu
Proje raporu Proje Adı, Proje Amacı, Projenin Hedefi, Yöntem, Sonuç, Sonuçların Tartışılması, Proje Bütçesi, Kaynakça bölümlerinden oluşur. Bu bölümler eksiksiz ve anlaşılır biçimde yazılacaktır.

2.Etik Beyan Formu
Etik beyan formu (Form 2) öğrenci/öğrenciler ve varsa danışmanlar tarafından doldurulup imzalanacaktır.

D- PROJE DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

1. Özgünlük ve Yaratıcılık 20 p
2. Kullanılan Bilimsel Yöntem 10 p
3. Tutarlılık ve Katkı 10 p
4. Yararlılık (Ekonomik, Sosyal…) 15 p
5. Uygulanabilirlik ve Kullanışlılık 15 p
6. Kaynak Taraması 10 p
7. Özümseme ve Hâkimiyet 10 p
8. Sonuç ve Açıklık 10 p
Toplam 100 p

E- DEĞERLENDİRME KOMİSYONU VE ÖDÜLLER

Malatya Valiliği tarafından proje başvuru alanları dikkate alınarak İnönü Üniversitesi, diğer resmi ve özel kurum/kuruluşların temsilcilerinden komisyon/komisyonlar oluşturulur. Komisyon üyeleri projeleri, D maddesindeki Proje Değerlendirme Kriterlerine göre değerlendirerek her kategoride ödüllendirilecek ilk üç proje ile teşvik ödülü verilecek ikişer projeyi belirler. Komisyon üyelerinin günlük ya da proje başı değerlendirme ücretleri Malatya Valiliğince karşılanır.”

Yüksek öğretim kategorisinde birinciye 3 bin, ikinciye 2 bin, üçüncüye bin lira para, 4. ve 5. ye ise l’er Cumhuriyet altını, Orta dereceli okul kategorisinde birinciye 2 bin 500, ikinciye 1.500, üçüncüye 750 lira, 4. ve 5’inciye birer Cumhuriyet altını, ilköğretim 2. kademede birinciye 2 bin, ikinciye bin, üçüncüye 500 lira, 4. ve 5.ye birer Cumhuriyet altını ödül olarak verilecek.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."