Final

Örnek Resim


Malatyalife Residence

Malatya Haber -

Prof.Dr. Yılmaz Rektör Adayı

Prof.Dr. Yılmaz Rektör Adayı
  • 27.12.2015

İnönü Üniversitesi rektörlüğü için Tıp Fakültesi dekanı Prof.Dr. Sezai Yılmaz da adaylığını açıkladı.

Tıp Fakültesi’ni Karaciğer nakli konusunda dünya çapında bir başarıya taşıyan ekibin başkanlarından olan Prof.Dr. Sezai Yılmaz’ın, özgeçmişi ve seçim bildirgesi şöyle:

ÖZGEÇMİŞ..
Prof. Dr. Sezai Yılmaz, 1962 Malatya doğumludur.
Malatya Gazi İlkokulu ve Atatürk Ortaokulunu bitirdikten sonra, Atatürk Lisesine devam etti. Daha sonra Gazi Lisesine geçerek lise öğrenimini tamamladı.

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesini 1985’de dönem birincisi olarak bitirdi.

Genel Cerrahi ihtisasını Ankara Numune Hastaneside 1993 yılında, Gastroenteroloji Cerrahisi yan dal uzmanlık eğitimini ise Ankara Türkiye Yüksek İhtisas Hastaneinde 1996 yılında tamamladı.

1994 yılında Almanya Köln Üniversitesinde “Laparoskopik Cerrahi” konusunda eğitim aldı.

1998 yılında, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesinde Yardımcı Doçent olarak çalışmaya başadı.

1999 yılında ABD’deki Pittsbugrh Üniversitesi Karaciğer Transplantasyon Kliniğinde karaciğer nakli eğitimi aldı.

2000 yılında, İnönü Üniversites Tıp Fakültesinde Doçent ve 2006 yılında Profesör oldu.

Halen Turgut Özal Tıp Merkezindeki Karaciğer Nakli Programı Başkanı olan Prof. Dr. Yılmaz, 08.02.2007 tarihinden beri Tıp Fakültesi Dekanı olarak görev yapmaktadır.

37’si Science Citation Index kapsamındaki dergilerde olmak üzere, yurtiçi ve yurtdışında yayımlanmış toplam 110 bilimsel makalesi vardır. Yayınlarına 61 atıf yapılmıştır.

Üyesi Olduğu Kuruluşlar

ILTS (International Liver Transplantation Society)
Karaciğer Nakli Derneği Yönetim Kurulu Üyesi
Türk Hepatopankreatobilier Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi
Türk Cerrahi Derneği
Türkiye Organ Nakli Derneği
Türk Gastroenteroloji Derneği
Evli ve bir çocuk babası olan Prof. Dr. Sezai YILMAZ, iyi dercede İngilizce bilmektedir.”

SEÇİM BİLDİRGESİ..
İlkeler

•Üniversite, tüm öğretim üyelerinin katılımı ile birlikte yönetilecektir.
•Akademik ve idari personel ile öğrencileri bir bütün olarak önemseyen ve kurumun asli öğesi olarak gören bir yönetim anlayışı sergilenecektir.
•Demokratik, katılımcı, çalışanın ve katkı sağlayanın hakkının verildiği, hukuk ve adalet ilkelerine uygun çağdaş bir yönetim anlayışı hedeflenmektedir.
•Yasalar ve yönetmelikler çerçevesinde kurallar ve kurulların egemen olduğu bir yönetim anlayışı benimsenecektir.
•Tüm öğretim üyeleri her türlü yasa, yönetmelik ve diğer hukuksal düzenlemelerin tanıdığı özlük haklarından yararlandırılacaktır.
•Atama ve yükseltmeler, objektif ve bilimsel ölçütlere göre yapılacaktır.

Hedefler

Akademik Gelişmelere Yönelik Olarak;

•Üniversitemiz Öğretim Üyelerinin yasal çerçevede uzun süreli yurtdışı görevlendirilmeleri için gereken çalışmalar yapılacaktır.
•Öğretim elemanlarına yabancı dil eğitim desteği sağlanacaktır.
•Döner Sermaye olanakları el verdiği ölçüde, Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Birimine ayrılan pay arttırılarak bilimsel araştırmalar daha fazla desteklenecektir.
•TÜBİTAK, DPT, AB destekli projelere üniversitemiz BAP birimince ilave destek sağlanacaktır.
•Üniversitemizde yapılacak bilimsel toplantılar ve de özellikle ulusal ve uluslararası kongrelere her tür destek olanaklar ölçüsünde arttırılacaktır.
•Yurtiçi ve yurtdışı kongrelere katılım özendirilerek arttırılacaktır.
•SCI, SSCI, AHCI kapsamındaki yapılan yayınlara yapılan destekler olanaklar ölçüsünde arttırılarak sürdürülecektir.
•Amerika Birleşik Devletlerinde ve/veya Avrupa’daki saygın üniversiteler ile “eğitim, sağlık, teknik ve sanat alanlarında işbirliği” kurulacaktır.
•Eğitim, araştırma ve sosyal konularda deneyimli öğretim üyelerinden komisyonlar oluşturularak öğretim üyelerinin bilgi birikiminden yararlanılacaktır.
•Öğretim elemanı ve öğrencilerin ERASMUS değişim programından daha fazla yararlanması sağlanacaktır.
•Avrupa Birliği Çerçeve Programları kapsamındaki projelerde, üniversitemizin daha aktif ve katılımcı olması sağlanacaktır.
•Üniversite olanaklarının birimler arasında dengeli paylaşımı sağlanarak, birlikte yükselme gerçekleştirilecektir.
•Akademik performans göstergelerini izleyecek ve planlamaları bu verilere göre yapacak bir birim oluşturulacaktır.
•Sadakat değil liyakat ödüllendirilecektir.

Yeni Birimler

•Diş Hekimliği Fakültesi eğitim- öğretime açılarak, sağlık hizmeti sunumuna başlanacaktır.
•Bakanlar Kurulu Kararını bekleyen Hukuk, Ziraat, Su Ürünleri ve İletişim Fakültelerinin açılması için girişimler yoğunlaştırılacaktır.
•Mühendislik Fakültesinde açılmış bulunan İnşaat, Bilgisayar ve Endüstri Mühendisliği Bölümlerinde eğitim-öğretime başlanması ve diğer yeni bölümlerin açılması sağlanacaktır.
•İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Maliye ve Uluslararası İlişkiler bölümleri açılacaktır.
•Siyasal Bilgiler ve Mimarlık Fakültesinin açılması için gerekli girişimlerde bulunulacaktır.
•Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümleri açılarak, yaklaşık 60 yıldır yabancı bilim insanları tarafından kazı çalışmaları yapılan ‘Arslantepe Höyüğü’ gibi yöremizin arkeolojik ve kültürel değerleri, üniversitemiz öğretim üyelerinin öncülüğünde ülkemize kazandırılacaktır.
•“Malatya Folkloru Araştırma ve Uygulama Merkezi” kurularak Malatya kültürü ülkemiz ve dünyaya tanıtılacaktır.

Sanatla İlgili Birimler

•Güzel Sanatlar Fakültesine yeni bir bina yapılarak ilave programlar açılacaktır.
•Konservatuar binası bitirilerek program ve öğrenci sayısı arttırılacaktır.
• Oda Orkestrası Senfoni Orkestrasına dönüştürülecektir.
•Resim-Heykel Sergi Salonu yaptırılacaktır.
•Öğrenci Sanat Evi kurularak, sadece sanat eğitimi alan öğrencilerin değil, üniversitemizin tüm öğrencilerinin sanatla ilgilenmesi sağlanacaktır.

Öğrencilere Yönelik Olarak;

•Daha fazla öğrencimize daha nitelikli eğitim vermek amacı ile yeni akademik birimler açılacak, mevcut akademik birimlerde program sayısı arttırılacaktır.
•Halen 17.500 olan öğrenci sayımız, mevcut akademik birimler geliştirilerek ve yeni akademik birimler kurularak eğitim kalitesinden ödün vermeden, 30.000’e yükseltilecektir.

Eğitim Hizmeti

•Fakülte ve Enstitülerimizdeki tüm öğrencilere yabancı dil hazırlık eğitimi verilmesi hedeflenmektedir.
•Lise mezunu olan gençlerin bir meslek sahibi olabilmeleri için meslek yüksekokullarının kapasiteleri ve eğitim kaliteleri hızla arttırılacaktır. Çağın, bölgenin ve ekonominin gereklerine uygun olarak “Tacan Yerleşkesi”ne modern bir görünüm kazandırılarak öğrenci sayısının 10.000’e çıkarılması hedeflenmektedir.
•Öğrencilerin eğitsel, bilimsel, sosyal, sanatsal ve sportif etkinlikleri yoğun olarak desteklenecek ve bu bağlamda öğrenci topluluklarına özel bir önem verilecektir.

Üniversite – Sanayi İşbirliği

•Malatya sanayisi, Türkiye ölçeğinde önemli sayılabilecek bir düzeye erişmiştir. Üniversitenin bilim ve teknoloji desteği ile sanayimizin daha da ilerlemesi zorunludur. Bu konudaki mevcut birim işlevsel hale getirilerek, sağlıklı bir üniversite-sanayi işbirliği oluşturulacaktır.

Kayısı Araştırma Enstitüsü

•Malatya ekonomisi için çok önemli olan kayısının üretimden pazarlamaya tüm sorunlarının çözümü amacıyla “Kayısı Araştırma Enstitüsü” kurulması için gerekli girişimlerde bulunulacaktır.

Teknopark kurulması

•Girişimcilerin vergi muafiyeti avantajıyla, üniversitenin bilimsel desteği sayesinde yeni teknoloji ve yeni ürün üretimi veya mevcut ürünlerin geliştirilmesine yönelik bir teknopark kurulması zorunludur. Bunu gerçekleştirmek öncelikli amaçlarımızdandır.

Üniversite – Şehir İşbirliği

•Malatya ile Üniversitenin bütünleşeceği, sürekli işbirliği ve bilgi alışverişinin sağlanabileceği güçlü ve güvenli ilişkiler geliştirilecektir.
•Valilik, Belediye, Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası, diğer Meslek Odaları, Kurum Müdürlükleri ile Demokratik Kitle Örgütleri ve Sivil Toplum Kuruluşlarıyla işbirliği olanakları arttırılarak belirlenen sorunların çözümü için kurumlara her türlü bilimsel destek verilecektir.

Sürekli Eğitim Merkezi

•Bu merkez aracılığı ile açılacak sertifika karşılığı kurslarda üniversitemiz mensubu olan veya olmayan kişilere ilgi alanlarına göre meslekler kazandırılacaktır.
•Halkın gelir düzeyini arttıran projeler üreterek halka önderlik edilecektir.

Akreditasyon

•Yönetim Standardizasyonu ve Sertifikalandırma Ana Bilim Dalı kurularak, bu yöndeki çalışmalara akademik nitelik kazandırılacaktır.
•Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Merkezi başta olmak üzere laboratuarlarımızın akreditasyonu sağlanacaktır.
•Turgut Özal Tıp Merkezinin uluslararası standartlarda sağlık hizmeti vermesinin güvencesi olan akreditasyon çalışmaları sonuçlandırılacaktır.

Yerleşke

•Fakülte binalarının fiziksel sorunları giderilecek ve yeni binalar inşa edilecektir.
•Üniversite ve hastanemize ait taşıt filosu yenilenerek personelimize daha etkin hizmet verilecektir.
•Bilgi İşlem Merkezi donanım ve personel açısından güçlendirilecek ve tüm yerleşke içerisinde kablosuz ağ sistemlerine geçilecektir.

Sosyal Etkinlikler

•Karakaya Baraj Gölü kenarında yapılacak sosyal tesisler aracılığı ile üniversitemizin öncülüğünde Baraj Gölünde su sporları kültürü üniversitemize ve Malatya’ya kazandırılarak, ulusal düzeydeki bazı su sporu müsabakalarının Malatya’da yapılması sağlanacaktır.
•Sosyal etkinliklere yoğun şekilde devam edilecektir. Aylık bültenlerle ve sanal ortamda sanatsal, sosyal ve kültürel etkinlikler üniversitemize ve kente duyurulacaktır.
•Yerleşke içerisinde alışveriş merkezi inşa edilerek yerleşke sosyal yaşamı canlandırılacaktır.
•Öğretim elemanı ve idari personelin yemekhanelerini de içeren yeni bir sosyal tesis inşa edilecektir.
•Öğrenci yemekhanesi yeniden yapılandırılarak yemekhanelerin hizmet kalitesi arttırılacaktır.

İletişim
•Üniversitemize ait TV ve radyo istasyonu kurulacak, elektronik gazete hizmete sunulacaktır. Böylece üniversitemizle ilgili bütün haberler kamuoyuna duyurulacaktır.

Diğer Düzenlemeler

•Fakültelerdeki tüm ofis ve kullanım alanlarına modern ve çağdaş donanım sağlanacaktır.
•Yerleşke ilköğretim okulu için modern bir eğitim binası yapılması ve TED Koleji ortaöğretim (lise) kısmı açılması için gerekli girişimler yapılacaktır.
•Lojman sorunları ile ilgili yetkili bir birim oluşturulacak; lojman sorunları bu çerçevede çözülecektir.

Üniversite Mezunları Derneği

•Bu dernek aracılığı ile mezun öğrencilerimizle daha yakın bir şekilde ilgilenilebilecek ve mevcut öğrencilerimizin gelecekte iş bulma olanakları arttırılacaktır.

Turgut Özal Tıp Merkezi

•Üniversitemiz hastanesinde yönetim ve danışma kurulları oluşturularak katılımcı ve işlevsel yönetim sağlanacaktır.
•Turgut Özal Tıp Merkezinin yapımcı firmasına proje hazırlatılarak poliklinik katı yeniden düzenlenerek öğretim üyelerine rahat bir çalışma ortamı sağlanacaktır.”

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."