Final

Örnek Resim


Malatyalife Residence

Malatya Haber -

“Pusula Rantı Gösteriyor!”

“Pusula Rantı Gösteriyor!”
  • 27.12.2015

İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü öğrencilerinin aralarında Prof. Dr. Ahmet Mete Işıkara, Jeoloji Mühendisleri Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Ziraat Mühendisleri Odası ve yerel yöneticiler ile yaptığı görüşmeler sonucunda hazırladığı araştırma ödevinde Kuzey Çevre Yolu Projesi’nin Malatya’nın tarımsal arazisini yok etme tehlikesi yaratacağı ileri sürüldü.

Araştırmaya göre, Afete Hazırlık ve Deprem Eğitim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı  Prof. Dr. Ahmet Mete Işıkara ‘Malatya’da deprem riski Kuzey’de ise Kuzey Çevre Yolu illa burada olacak diyemezler’ derken, Malatya Belediyesi’nin bir uzman kurula hazırlattığı raporda “Malatya Kentiçi Ulaşım ve Trafik Planı’na göre Kuzey Çevre Yolu’nun tehlikeli ve birçok yönden sakıncalı olduğuna yönelik tespit yaptığı vurgulandı.

İnönü Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi öğrencileri Enes Doğan, İzzettin Çelik, M. Emin Arslan, Halil İbrahim Badem ve H. Bayram Polatoğlu tarafından hazırlanan  ‘Malatya ve Kentsel Rantın Dağılım’ üst başlığı ile konunun uzmanlarının yanı sıra yöre sakinleri ve muhtarlarla görüşerek hazırladığı Kuzey Çevre Yolu Projesi’nin sakıncalarına dikkat çekildi.

‘Malatya, kendi varlığı için hayati öneme sahip kentsel yeşil alanları ve tarım arazilerini rant uğruna feda etmektedir’ denilen raporda ayrıca Malatya Belediyesi’nin uzman kuruluşlara hazırlattığı ‘Kent İçi Ulaşım Planı’nda da Kuzey Çevre Yolu projesinin yine tehlikeli ve birçok konuda sakıncaları olduğunun belirtildiği bilgisi de yer alıyor.

Yöneticiler, uzmanların ve bilim adamlarının Kuzey Çevre Yolu güzergâhına yönelik tüm çekinceleri ve uyarıları bütünüyle göz ardı ederken İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerinin Kuzey Çevre Yolu’na ilişkin hazırladığı çalışma deyim yerindeyse ‘Malatya, kendi ayağına kurşun sıkıyor’ dedirten nitelikte. Araştırmada sonuç olarak “Pusula rantı gösteriyor” öngörüsü yapılıyor.

‘Malatya ve Kentsel Rantın Dağılım’ üst başlığıyla hazırlanan ve çarpıcı tespitlerin yer aldığı o araştırma ödevi ana hatları ile şu hususlara vurgu yapıyor:

 ‘MALATYA, HAYATİ VARLIĞINI RANTA FEDA EDİYOR’

‘Malatya, kültürel ve ekonomik açıdan gelişmekte olan bir kenttir. Kentsel gelişme, bir yandan sanayiye ve hizmet sektörüne dayanırken öte yandan da tarım önemini korumaktadır. Bu bakımdan Malatya, verimli arazileri ve su kaynakları bakımından da bölgede ve ülkede önemli bir yere sahiptir. Tarım açısından bir marka haline gelen Malatya’da turunçgiller dışında, başta kayısı olmak üzere pek çok ürün yetiştirilmektedir. Buna karşın büyükşehir olma iddiasındaki Malatya, kendi varlığı için hayati öneme sahip kentsel yeşil alanları ve tarım arazilerini rant uğruna feda etmektedir. Malatya ve ülke ekonomisinde büyük bir paya sahip olan bu verimli arazilerin kişisel çıkar amaçlı kullanılması kentsel yaşama ve tarıma vurulmuş büyük bir darbedir. 

Malatya Ovası ve Çerkez Yazısı sahalarından Kuzey Çevre yolu geçirilmek istenmektedir. Kuzey Çevre Yolunun bu sahalardan geçmesi tarımı olumsuz yönde etkileyecek ve bu verimli sahalar bir süre sonra tarım dışı faaliyetlere hizmet edecektir. Daha da ötesi yapılaşma ve nüfus aynı zamanda fay hattı üzerinde bulunan bu bölgeye yoğunlaştırılacaktır. 

PEKİ, NEDİR BU KUZEY ÇEVRE YOLU? 

 Kuzey Çevre Yolu Projesi, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 1997 yılında başlatılan ve 2001 yılında ihalesi yapılan bir projedir. Malatya trafiğini rahatlatmak amacındadır. Kuzey Çevre Yolu aynı güzergâhta yer alan Çerkez Yazısı Bölgesi, Fatih, Bindal, Özal, Çayırköy,  Kuşdoğan ve Görgü köyleri arazilerinden geçmektedir. Malatya-Kayseri yolu kavşağından başlayarak Malatya-Elazığ yolu üzerindeki Pütürge ayrımında bitirilecektir. Kuzey Çevre Yolu, 54 km uzunluğunda ve 60 m. genişliğindedir. Malatya şehir merkezine yaklaşık 5 km. kuzey tarafından bir yay oluşturacak şekilde geçmektedir. Planlanan karayolu genişliği 60 m. olmakla beraber yol güvenlik şeridi, tali yol, kavşaklar da dâhil edildiğinde bu alan 120 m. genişliğe ulaşmaktadır.  

TARIM ALANLARINI NASIL ETKİLER? 

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Malatya İl Temsilciliği’nin yaptığı değerlendirmede, bu güzergâhta yer alan taşınmazların Malatya’nın en verimli tarım arazileri olduğu, fiilen %75’lik kısmının kayısı, kalan % 25’lik kısmının ise tarla tarımında kullanıldığı belirtilmiştir. Ayrıca burası entansif hayvancılığın en yoğun olduğu bölgedir. Yol güzergâhı, büyük bir bölümü merkez ilçeye bağlı beldelerin mücavir alanlarından geçmektedir. Bu alanın tamamı sulanan I. ve II. sınıf tarım arazileri olup, gerek mevcut bitki örtüsü gerekse de ileriki yıllarda oluşacak bitki örtüsüyle Malatya iline yeşilliği veren yegâne bölge durumundadır. 

Malatya’da yoğun bir tarımsal faaliyet olmasına karşılık, verimli ve yüksek kalitede tarım arazisi konusunda fakirdir. İl genelinde 631.400 dekarlık I. sınıf tarım arazisi bulunmaktadır. Kuzey Çevre Yolu’nun yapılması planlanan güzergâh bu tarım arazilerinin yoğunlaştığı bir bölgedir. İl genelindeki I. sınıf tarım arazilerinin yaklaşık %11’i güzergâh içerisinde kalan köylerde bulunmaktadır. Aynı şekilde il genelindeki II. sınıf tarım arazilerinin yaklaşık %5’i de yine aynı bölgededir. Bu kadar değerli tarım arazilerinin içerisinden bir karayolu geçirilmesinin ileride bu bölgedeki arazilerin tarım dışı amaçlarla kullanılmasına, yerleşime açılmasına ve tarımsal değerlerini yitirmelerine sebebiyet vereceği aşikârdır. Üstelik bunun belirli çıkar gruplarının talepleri doğrultusunda yapılması da kamu çıkarları bakımından oldukça düşündürücüdür.  

ZEMİNİ DEPREME DAYANIKLI MI? 

Jeoloji Mühendisleri Odası Malatya İl Temsilciliği’nin, Kuzey Çevre Yolu güzergâhının Zemin Özellikleri ve Depremsellik Açısından Yaptığı Değerlendirmede: Bu güzergâhın yaklaşık 40 km’lik kısmının kuvaterner yaşlı alüvyonlardan geçtiğini ve Kuzey Çevre Yolu hizmete girdiğinde belirtilen alanlarda inanılmaz bir yapılaşmanın gelişeceğini, kimsenin engelleyemeyeceği bu yapılaşmanın bir deprem durumunda tarifi imkânsız acılar yaşatacağını belirttiler. 

Deprem konusunda bir diğer çarpıcı açıklama ise Prof. Dr. Ahmet Mete Işıkara’dan geldi. Kuzey Çevre Yolu’nun deprem riskine davetiye çıkaracağını belirten Prof. Dr. Ahmet Mete Işıkara, “Göz göre göre deprem riski Kuzey’de iken herhalde burası illa olacak diyemezler. Kimsenin bilime karşı adım atması mümkün değil.” dedi. “Deprem Dede” olarak bilinen Işıkara, Kuzey Çevre Yolu’nun yapılmak istenmesinin deprem riskine davetiye çıkarmak olduğunu belirtti.  

BİLİME KARŞI ATILMAZ SANILAN ADIM ATILDI! 

Malatya Belediyesinin Ulaşım-Art Ulaşım Araştırma ve Planlama Ltd. Şirketi aracılığı ile bir uzman kuruluna hazırlattığı “Malatya Kentiçi Ulaşım ve Trafik Planı’na göre Kuzey Çevre Yolu’nun tehlikeli ve birçok yönden zararlı olduğu ortaya çıkmıştır. Buna karşın Malatya Belediyesi kendi hazırlattığı rapor ile ortaya çıkan gerçekleri yok saymıştır. Belediyenin kendi hazırlattığı rapora ters düşmesi oldukça düşündürücüdür. Sadece bu konuda değil, yukarıda belirttiğimiz gibi Jeoloji Mühendisleri Odası Malatya İl Temsilciliği’nin ve Prof. Dr. Ahmet Mete Işıkara’nın deprem konusundaki bilimsel açıklamalarını da yok saymıştır. 

HANİ KATILIM HANİ DEMOKRASİ! 

İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Vehbi Aluçlu,13 Ekim’de Vali Ulvi Saran başkanlığında yapılan Kuzey Çevre Yolu’nun toplantısına, Malatya İnşaat Mühendisleri Odası ve Malatya Mimarlar Odası’nın davet edilmediklerini belirtti. Malatya için hayati bir öneme sahip olan bu çevre yolu kararını alırken, meslek odalarının, STK’ların, halkın görüşlerinin alınması gerekirdi.  

GÜZERGÂHTAKİ HALK VE MALATYA HALKI BU KONUDA NE DÜŞÜNÜYOR? 

Yapımına başlanılan Kuzey Çevre Yolu’ndan Malatya halkının büyük kısmının yeterli bilgisi yoktur. 100 kişi ile yaptığımız anket bunu ortaya koymaktadır. 100 kişiden 56’sının Kuzey Çevre Yolunun yapılacağından haberi yok. Haberi olan kısım ise sadece yapılacağını duymuş durumda. Ancak projenin ayrıntılıları ve doğurabileceği sonuçlar hakkında yeterli bilgiye sahip değiller. Kuzey Çevre Yolu’nun geçeceği güzergâhtaki köy muhtarları ile yaptığımız görüşmelerde ise, muhtarların projeden haberlerinin olmadığını öğrendik. Muhtarlar sadece öyle bir şey duyduklarını ama “nerede, nasıl, ne zaman, etkileri ne olacak?  gibi soruların cevabını veremeyeceklerini belirttiler. İnsanların bu kadar sınırlı bilgiye sahip olması, ilgili kurum ve kişiler tarafından proje lehine kolaylıkla yönlendirilmelerini de kolaylaştırmaktadır. 

ALTERNATİF OLARAK GÜNEY ÇEVRE YOLU 

Alternatif olarak düşünülen Güney Çevre Yolu tarım alanlarından uzaktır. Ayrıca bu yolun geçeceği güzergâh tarımsal yönden sınıflandırıldığında VI. ve VII. sınıf arazisidir ve tarımsal özelliği olmayan taşınmazlardır. Herhangi bir tarımsal amaca hizmet etmeyen bu arazilerin büyük bir kısmı mera olmakla beraber devletin tasarrufundadır. Zemin özellikleri bakımından yol yapımına ve yerleşim alanına daha uygun bir bölge olduğu gerçektir. Kaldı ki yerleşim yeri olarak TOKİ muhtemel düşünülen bölge güzergâhında konut yapmış şehirleşmenin bugünkü gelişmesine ortam oluşturmuştur. 

‘ÇEVRE YOLUNDAKİ ISRAR, RANTI DÜŞÜNDÜRÜYOR’

Sonuç olarak, biz yaptığımız araştırmada gördük ki Kuzey Çevre Yolu’nun yapımının Malatya’ya faydasından çok zararı olacaktır. Malatya Belediyesinin kendi hazırlattığı rapor da Kuzey Çevre Yolu’nun olumsuz birçok yanını göstermesine rağmen bu çevre yolunda ısrarcı olması aklımıza ister istemez “rant”ı ve bazı çıkar gruplarının taleplerinin karşılanmakta olduğunu getirdi. Acaba kamu yararını korumakla görevli olanlar, kişisel çıkarları mı koruyorlar?

HABER: Yaşar Karaaslan- Güler Hazar

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."