Final

Örnek Resim


Malatyalife Residence

Malatya Haber -

Rapor Var da Ne Oldu?!

Rapor Var da Ne Oldu?!
  • 27.12.2015

Trafik sorunu giderek daha da ağırlaşan ve keşmekeşe dönüşen Malatya’da, sorun 2.5 yıl önce yapılan bir toplantıda ele alınmış, rapor hazırlanmıştı. Aradan geçen sürede, sorunun giderek ağırlaşması, bu raporun çok da ciddiye alınmadığı sonucunu ortaya koydu.

Kent içi ulaşım ve dolaşım sorunun tespiti ve çözülmesi amacıyla 2006 yılında Malatya Valiliği başkanlığında, Emniyet Müdürlüğü, Karayolları, Belediye, Jandarma, Milli Eğitim Müdürlüğü, Sağlık İl Müdürlüğü gibi resmi kurumların yanı sıra, Şoförler ve Minibüsçüler Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Şehir Plancıları Odası ve Mimarlar Odası gibi meslek örgütleri ve Sivil Toplum kuruluşları temsilcilerinden oluşturlan 16 kişilik alt kurul mahallinde incelemeler yaptı.

Kurul, yaptığı incelemeler sorasında belirledikleri sorun ve çözüm önerilerini rapor haline getirerek Başta Belediye ve İl Trafik Komisyonu olmak üzere ilgili tüm birimlere gönderdi. Araç ve yaya trafiği her geçen gün içinden çıkılamaz bir hale gelmesine rağmen aradan geçen 2.5 yıla yakın sürede ne Belediye ne de diğer kurum ve kuruluşlar tarafından bu rapor dikkate alındı.

Raporda; kalıcı çözüm olarak kent için trafik sorunlarının çözümüyle ilgili olarak, “Kent İçi Ulaşım Master Planının” süratle hazırlanması önerisinin yanı sıra, parkometreler, trafik tıkanmaları, toplu taşıma araçları, semt pazarlarının ve servis araçlarının trafiği tıkaması gibi sorunların çözümüne yer verilmiş.

İşte 16 resmi kurum ve meslek örgütünün 2006 yılı sonlarına doğru hazırladığı raporda yer alan sorunlar ve çözüm önerileri;

KONU BAŞLIKLARI
* Sorun 1: Fuzuli, İnönü, kışla ve eski şire pazarı caddelerinde araçların sollu park etmeleri trafiği tıklamaktadır.
Çözüm 1:Parkmetre uygulamasının getirilmesi.
A)FUZULİ CADDESİ: Fuzuli caddesinin ilimizin ana arterlerinden olması, banka ve iş yerlerinin anılan cadde üzerinde fazla olması nedeni ile araçlar bu cadde üzerine yoğun bir şekilde park etmektedirler.
ÇÖZÜM: Fuzuli Caddesi üzerine Kernek Parkı istikametine doğru (tek yön istikametine göre) 38 nolu bina önünden başlamak üzere Kernek Kavşağının15 metre gerisine kadar olan 88 numaralı bina önüne kadar sağ kesime, 08.00 -20.00 saatleri arasında parkmetre sisteminin getirilmesi, ayrıca parkmetre saat ücretinin yüksek tutulması, ilk on beş dakikadan sonra parkmetre ücretinin artarak devam etmesi, aylık abonman sisteminin uygulanmaması vatandaşların mevcut otoparklara yönelmesinde etkili olacağı oy çokluğu ile değerlendirilmektedir.
B)İNÖNÜ CADDESİ: İnönü Caddesinin ilimizin ana arterlerinden olması nedeni ile araçlar bu cadde üzerine yoğun bir şekilde park etmektedirler.
ÇÖZÜM: İnönü Caddesi üzerine tekel binası karsısındaki 155 nolu bina önünden başlamak üzere Dörtyol Kavşağı istikametine doğru sağ kesime 67 nolu bina önüne kadar 08.00- 20:00saatleri arasında parkmetre uygulaması getirilmesi, arıca parkmetre saat ücretinin yüksek tutulması, ilk on beş dakikadan sonra parkmetre ücretinin artarak devam etmesi, aylık abonman sisteminin uygulanmaması vatandaşların mevcut otoparklara yönelmesinde etkili olacağı oy çokluğu ile değerlendirilmektedir.
C) ATATÜRK CADDESİ: Atatürk (Kışla) Caddesinin ilimizin ana arterlerinden olması, Banka ve iş yerlerinin cadde üzerinde fazla olması nedeni ile araçlar bu cadde üzerine yoğun bir şekilde park etmektedirler.
ÇÖZÜM: ATATÜRK (Kışla) Caddesinin Sinema Kavşağı istikametine doğru sağ kesimine 14 nolu bina önünden başlayarak 56 nolu bina önüne kadar 08.00–20:00saatleri arasında parkmetre uygulamasının yapılmasının gerektiği, ayrıca parkmetre saat ücretinin yüksek tutulması, ilk on beş dakikadan sonra parkmetre ücretinin artarak devam etmesi, aylık abonman sisteminin uygulanmaması vatandaşların mevcut otoparklara yönelmesinde etkili olacağı oy çokluğu ile değerlendirilmektedir.
D)ESKİ ŞİRE PAZARI: Bu caddenin tek yönlü istikametine doğru yolun sağ kesimine 3 nolu bina önünden başlayarak 6 nolu bina önüne kadar 08.00–20:00saatleri arasında parkmetre uygulamasının yapılmasının gerektiği, ayrıca parkmetre saat ücretinin yüksek tutulması, ilk on beş dakikadan sonra parkmetre ücretinin artarak devam etmesi, aylık abonman sisteminin uygulanmaması vatandaşların mevcut otoparklara yönelmesinde etkili olacağı oy çokluğu ile değerlendirilmektedir.

* Sorun 2: Turgut Temelli Caddesi, Turgut Temelli Alt Kavşağı ve Palancıoğlu Oteli önündeki trafik sıkışması:
İl merkezine batı istikametinden gelen belde belediyelerine ait toplu taşıma araçları Turgut Temelli Alt Kavşağı’nda, şehir içinde faaliyet gösteren “M” plakalı minibüsler özellikle Palancı oğlu Oteli önünde ve Turgut T emelli Caddesi ile Turgut Temelli Alt Kavşağı’nda yoğun bir trafik sıkışıklığı meydana getirmektedir.
ÇÖZÜM: A) İl merkezine batı istikametinden gelen belde belediyelerine Ait toplu taşıma araçlarının Açıl İş Merkezi önünde durak yapıp Turgut Temelli alt kavşağından dönmektedirler. Trafiğin bu şekilde akışı bu kavşağı tıkamakta ve şehir içi “M” plakalı minibüslerin durak ve güzergâhına yakın olduğundan yolcu almaları esnasında belde belediyeleri araç sürücüleri ile şehir içi minibüsleri arasında münakaşalara sebebiyet vermektedir. Bu sorunun çözümü il merkezine batı istikametinden gelen belde belediyelerine ait toplu taşıma araçlarının Tekel İşletme Müdürlüğü arka kısmında yapımı devam eden 91 Bin Dev Öğrenci Projesi –Öğrenciler İlköğretim Okulu ile Çevre yolu arasında kalan ve Çevre Yolu üzerinde bulunan Belediye ye ait boş arsada durak yapıp servis yolundan eski otogar kavşağından çıkış yapıp Çevre Yolundan batı istikametine doğru yönelmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.
B) İl merkezine batı istikametinden gelen belde belediyelerine ait toplu taşıma araçlarının Açıl İş Merkezi önünde durak yapıp Turgut Temelli Alt Kavşağından dönmektedirler. Trafiğin bu şekilde akışı Turgut Temelli alt kavşağını tıkamakta ve şehir içi “M” plakalı minibüslerin durak ve güzergâhına yakın olduğundan yolcu almaları esnasında münakaşalara sebep vermektedir.
Bu sorunun çözümü; il merkezine batı istikametinden gelen belde belediyelerine ait toplu taşıma araçlarının Eski Otogar Kavşağından sola dönüş yaparak Sanayi Caddesine yönelmeleri, Arap Osman Kavşağından sağa dönüş yaparak Eski Tapu Kadastro önünde oluşturulan Yıldız Büfe yanındaki durak yerinde yolcu indir bindir yaptıktan sonra Çevre Yolu üzerindeki servis yolunu takiben Avşar Oteli önünden Çevre Yoluna çıkarak kendi beldelerine gitmelerinin uygun olacağı oy çokluğu ile değerlendirilmektedir.

* Sorun 3: İl merkezine güneyden gelen ilçe ve belde belediyelerine ait toplu taşıma araçları:
İlimize Güney Yüzüncü Yıl Kavşağı istikametinden gelen ilçe ve beldelerine ait toplu taşıma araçları Yüzüncü Yıl Kavşağından sonra milli egemenlik caddesini kullanarak Turgut temelli alt kavşağından “U” dönüşü yaparak tekrardan Turgut Temelli Caddesi ve Milli Egemenlik Caddelerini kullanıp kendi istikametlerine dönmektedirler. Bu uygulama Milli Egemenlik ve Turgut Temelli Caddeleri ile Palancıoğlu Oteli ve Turgut Temelli alt kavşağında trafik tıkanmalarına sebebiyet vermektedir.
ÇÖZÜM: A ) Yeşilyurt ilçesinde çalışan 23 minibüs ile Bostanbaşı beldesinde çalışan 12 minibüsün,
Yüzüncü Yıl Kavşağından sonra Milli egemenlik caddesi üzerinde bulunan Cevherizade Mahallesi İpek Sokaktan geçerek 0-6 yaş çocuk yuvası yanındaki Küçük Mustafa Paşa Mahallesi çıkmaz yol olan Mücelli üzerinde yolcularını indirmeleri ve bindirmeleri bu araçların çıkışlarının aynı yerden veya çocuk yuvası önünden geçerek Yüzüncü Yıl Kavşağına çıkmaları .

Gündüzbey beldesine ait 4 yarım otobüs, 5 minibüs, Yakınca beldesine ait 3 yarım otobüs, Konak beldesine ait 5 adet otobüsün, Yüzüncü Yıl Kavşağından sola dönerek Caddesini takiben sağa dönüş yapıp Gebeş Sokaktan sağa dönerek Malatya Lisesi arkasındaki Abbas Efendi çıkmazında minibüslerin, İpekçi Sokak üzerinde de otobüslerin durak yapıp yolcu indir bindir yaptıktan sonra Milli egemenlik caddesinden istikametine kendi beldelerine yönelmelerinin uygun olacağına
B) İlimize güneyden istikametinden gelen toplu taşıma araçlarının Yeşilyurt Caddesi’nden gelip Yüzüncü Yıl Kavşağından sola dönüş yaparak Hasanbey ve Zapçıoğlu caddesini takiben Sıtmapınarı Alt Geçidinden geçip Eski Otogarda yolcu indir bindir yaptıktan sonra dönüş olarakta aynı güzergâhı kullanmaları.
C) İlimize Güneyden Yüzüncü Yıl Kavşağı istikametinden gelen toplu taşıma araçlarının YEŞİLYURT Caddesinden gelip Yüzüncü Yıl Kavşağından sola dönüş yaparak Zapçıoğlu Caddesini takiben Arap Osman Kavşağından dönüş yaparak eski tapu kadastro binası önündeki durakta yolcu indir bindir yaptıktan sonra çevre yolu üzerindeki tali yolu takip ederek eski otogar kavşağından sola dönüş yaparak aynı güzergâhı kullanmalarının gerektiği oy çokluğu ile değerlendirilmektedir.

* Sorun 4: Palancıoğlu Oteli Önü ve Turgut Temelli Alt Kavşağının tıkanması:
Şehir içi “M” plakalı minibüsler Eski Buğday Pazarındaki minibüs garajından çıkıp Palancıoğlu Oteli önünden Turgut Temelli Alt Kavşağını kullanarak sola dönüş yapıp Çevre Yolu takiben kendi güzergâhlarına yönelmelerinde Palancıoğlu Oteli önü ve Turgut Temelli Alt Kavşağı aşırı şekilde tıkanıp trafiğin kilitlenmesine sebebiyet vermektedir.
ÇÖZÜM: A) Şehir içinde çalışan “M” plakalı minibüslerin Turgut Temelli Caddesi ve Turgut Temelli Kavşağında yarattıkları trafik sıkışıklığının önlenmesi için, Malatya Belediyesince bu kısımdan hareket eden “M” plakalı minibüslerinin Adliye Kavşağını kullanmaları amacıyla alınan et pazarı istikametine doğru tek yönlü olan Dabakhane Mahallesi Boztepe Caddesi’nden akan trafiğin tersine çevrilmesine, tek yön istikametinin Çevre Yoluna doğru olması şeklinde alınan İl Trafik Komisyonunun 15.06.2006 tarih ve 200634 sayılı kararının uygulanması gerekmektedir.
B) Şire Pazarı istikametinden Defterdarlık istikametine doğru çevre yolu altından geçen halen çalışmayan alt geçidin Belediye Başkanlığınca yeniden düzenlenerek işler hale getirildikten ve defterdarlık yanındaki mevcut haliyle yedi emin araçlar için park yeri olarak kullanılan alanın düzenlenmesinin yapılamasına müteakip şehir içi “M” plakalı minibüslerin durak yerinin alınmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.
C) Palancıoğlu Otelinin karşısına çevre yolu üzerine yayalar için üst geçit yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir.

* Sorun 5: İl Özel İdare Binası önündeki Atmalı Sokak üzerinde yaşanan trafik sıkışıklığı:
İl Özel İdare arkasındaki minibüs durağında; Başharık, Tecde, Çilesiz minibüsleri durak yerinden hareket edip özel idare binası önündeki Atmalı Sokakta 1’er araç durup yolcu aldıktan sonra Fuzuli Caddesine dönmektedir.
ÇÖZÜM: Başharık, Tecde, Çilesiz minibüslerinin indir bindir yaptıkları Özel İdare Binası önündeki durak yerinin iptal edilerek, minibüslerin depolama alanından yolcularını aldıktan sonra Ferhadiye Mahallesi Hakimoğlu Sokaktan Fuzuli Caddesine çıkış yapmalarının gerektiği, aydınlatması yetersiz olan minibüs durak yerlerinin aydınlatmasının TEDAŞ tarafından yapılması gerekmektedir.
Bu sebeple çift yönlü araç trafiğine açık olan Hakimoğlu Sokak kavşağından Fuzuli Caddesi istikametine doğru tek yönlü olması, İmamoğlu Sokak Kavşağına kadar sağ tarafa parka müsaade edilmesi İmamoğlu Sokak Kavşağından Fuzuli Caddesine kadar park yasağı getirilmesinin gerektiği,
Hakimoğlu Sokak Fuzuli çıkışında bulunan Saray Taksi durağının Fuzuli Caddesi üzerine alınmasının trafiği rahatlatacağı oy çokluğu ile değerlendirilmektedir.

* Sorun 6: Caddeler üzerine kurulan semt pazarları trafiği aksatmaktadır.
İlimize kurulan semt pazarlarının ana caddeler üzerine kurulması nedeni ile özellikle akan taşıt trafiğinde aksamalara neden olmakta, bazı cadde ve sokaklarda taşıt trafiğin tamamen kapanmaktadır.
ÇÖZÜM: A) Kernek Parkı İpek Caddesi üzerinde kurulan semt pazarının Türkiyem İlkokulunun yanındaki boş alana doğru kaydırılması gerektiği, ancak bu boş arsanın özel mülkiyete ait olduğu bu nedenle Belediye Başkanlığınca bu alanın semt pazarı olarak kiralanmasının en uygun çözüm olduğu bu mülkün olmazsa boş arsa çevresinde bulunan Aşiret Sokak ile Erenler 1.Sokak üzerlerine Pazaryerlerinin kurulması uygun olacaktır. Toplam 230 Pazar esnafının olduğu ve buradaki sokaklar İpek Caddesinden kısmen geniş olduğundan yeterli geleceği oy birliği ile değerlendirilmektedir.
C) Sıtmapınarı Esenlik Market yanında kurulan semt pazarının biraz ileriden başlaması halinde Sıtmapınarı alt geçit çıkışını rahatlatacağı oy birliği ile değerlendirilmektedir.

* Sorun 7: Sancaktar mezarlığı önünde meydana gelen trafik kazaları:
Çevre yolunda Battalgazi Kavşağı ile Adliye Kavşağı arasındaki Sancaktar Mezarlığı önündeki tali yolun düşük seviyede olmasından dolayı görüş mesafesinin yetersiz olduğu bu nedenle tali yoldan Çevre yoluna çıkan araçların karışmış olduğu kazalar meydana gelmektedir.
ÇÖZÜM: Sancaktar Mezarlığı önünden Çevre yoluna çıkıştaki refüjün karayollarınca kapatılarak araçların yan yoldan hareketle 100 metre ilerideki Erler Petrol önünden Çevre yoluna çıkış yapmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.

* Sorun 8: Çevre yolu üzerinde yaşanan trafik kazaları:
Özellikle Çevre yolu üzerindeki orta refüj aralıklarından yayalar karşıdan karşıya geçmekte,bu durumda yayaların karıştığı trafik kazalarının artmasına neden olmaktadır.Kavşak ve sinyalizasyon sistemlerinin ayarlanması gerekmektedir.
ÇÖZÜM: A) Çevre yolu üzerinden yayaların karşıdan karşıya gelişi güzel geçmelerinin önlenmesi açısından açık olan tel örgülerin kapatılması, Çevre yolu üzerindeki mevcut yaya geçitleri için karayollarınca yatay geçit çizgilerinin çizilmesi, Çevre yolu üzerinden yayaların kontrolsüz geçişlerinin önlenmesi amacıyla Afra Kavşağı ile Battalgazi Kavşağı arasının tel örgülerle kapatılmasının gerektiği,
B) Çevre yolu üzerinde Şehir merkezinde trafik akışını engellerin kaldırılması otobüs ve minibüs durak yerlerini gösteren levhalarının konulmasının gerektiği oy birliği ile değerlendirilmektedir

* Sorun 9: Çevre yolu üzerinde bulunan okul önleri:
Yaralamalı kazaların meydana geldiği Çevre yolu üzerindeki Fatih ve Turgut Özal Liseleri önlerine yaya üst geçitlerinin yapılmasının gerektiği teklif edilmiş ise de;
ÇÖZÜM: A) Üst ve alt geçit yapılıncaya kadar Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü bölge ekiplerince bu okullar önünde öğrencilerin giriş çıkış saatlerince tedbirlerinin alınmasının daha uygun olacağı,
B) Çevre yolu önündeki öğrencilerin geçiş yaptığı okul önlerine flöşör lambalarının konulmasının gerektiği,
C)Ayrıca okullarda tespit edilen okul geçiş görevlerinin de aktif olarak bu görevlerde rol almalarının uygun olacağı değerlendirilmektedir.

* Sorun 10: Okul önlerinde öğrenci indirip bindiren öğrenci servis araçlarının yolları tıkamaları:
Atatürk İlköğretim Okulu ve Gazi İlköğretim Okulu öğrencilerini taşıyan okul servis araçları öğrencilerini okul önünden indirip bindirmelerinden dolayı Beşkonak Caddesindeki trafik olumsuz yönde etkilemekte zaman zaman taşıt trafiği durma noktasına gelmektedir. Bu cadde üzerinde yaşayan trafik sorunları Kışla Caddesi ile Sivas Caddesi trafiği olumsuz yönde etkilemektedir
Hayrettin Sönmezay İlköğretim Okulu ve Hasan Varol. İlköğretim Okulu öğrencilerini taşıyan öğrenci servis araçları öğrencilerini okul önünden indirip bindirmelerinden dolayı okul önlerindeki cadde ve sokaklarda trafik sıkışıklığı yaşanmaktadır.
Fırat İlköğretim Okulu öğrencilerini taşıyan okul servis araçları öğrencilerini okul önünden indirip bindirmelerinden dolayı Fuzuli Caddesi üzerinde trafik sıkışıklığı yaşanmaktadır.
Kız Lisesi ve Nene Hatun Ana Okulu öğrencilerini taşıyan okul servis araçları Kanalboyu Caddesini tıkamaktadır.
ÇÖZÜM A:) Atatürk İlköğretim Okulu ve Gazi İlköğretim Okulu öğrencilerini taşıyan okul servis araçları öğrencilerini okul bahçesi indirip bindirme yapmaları gerekmektedir. Bu sayede Beşkonak Caddesi üzerindeki taşıt trafiğinde rahatlama olacaktır.
B) Hayrettin Sönmezay İlköğretim Okulu öğrencilerini taşıyan servis araçlarının öğrencilerini okulun yan tarafında bulunan boş park alanından almaları gerekmektedir.bu sayede okul önündeki cadde ve sokaklarda rahatlama olacaktır.
C) Hasan Varol İlköğretim Okulu öğrencilerini taşıyan servis araçlarının öğrencilerini okul bahçesindeki bahçeden almaları gerekmektedir. Bu sayede okul önündeki cadde ve sokaklarda rahatlama olacaktır.
D) Fırat İlköğretim Okulu öğrencilerini taşıyan servis araçlarının öğrencilerini okul içerisindeki bahçeden bindirmeleri gerekmektedir. Bu sayede Fuzuli Caddesi üzerinde taşıt trafiğinde rahatlama olacaktır. Fuzuli Caddesi üzerindeki taşıt trafiğinde rahatlatılması açısından hafta sonları okul bahçesinin ücretli otopark olarak değerlendirilmesinin uygun olacağı oy birliği değerlendirilmektedir.
E) Kız Lisesi ve Nene Hatun Ana Okulu öğrencilerini taşıyan servis araçlarının öğrencilerini okul
bahçesinden almaları gerekmektedir. bu sayede Kanalboyu Caddesinin trafiğinde rahatlama olacaktır
F)Ayrıca Milli Eğitim Müdürlüğünce okul bahçelerinin durumları incelenerek, okul bahçesi müsait olan okulların servis araçların öğrencilerini okul bahçesinden almalarının uygun olacağı değerlendirilmektedir.

* Sorun 11: Eski şire pazarı civarında yaşayan yoğun trafik sorunları:
Ticaretin ve yaya trafiğinin yoğun olup sokakları dar olan bu bölge yaya dolaşımının ve alış verişin rahat ve güvenli bir şekilde sağlanması amacı ile Turgut Temelli Caddesi ile Akpınar Meydanı, Halep Caddesi ile Eski Şire Pazarı arasında kalan adanın taşıt trafiğine kapatılmasının gerektiği.
ÇÖZÜM: Malatya Belediye Başkanlığınca Turgut Temelli Caddesi ile Akpınar Meydanı Halep Caddesi ile Eski Şire Pazarı arasında kalan adanın taşıt trafiğine kapatılması İl Trafik Komisyonu Başkanlığınca teklif edilmiş, konu İl Trafik Komisyonu gündeminde konuşularak bir alt komisyon oluşturulmasına ve konunun yerinde etüt edilmesine karar verilmiş, hazırlanan alt komisyon raporunca da alınan yerlerinin taşıt trafiğine kapatılmasının uygun olduğu değerlendirilmiştir. Konu kapatılacak olan İl Trafik Komisyonu gündeminde görüşülecektir.
Alt komite üyelerince de Turgut Temelli Caddesi ile Akpınar Meydanı Halep Caddesi ile Eski Şire Pazarı arasında kalan adanın taşıt trafiğine kapatılması gerektiğinin uygun olacağı oy birliği ile değerlendirilmiştir.

* Sorun 12: Beş konaklar caddesindeki trafik sıkışıklığı:
Beş Konak Caddesinin çift yönlü araç trafiğine sahip bir cadde olduğu, cadde üzerinde Atatürk İlköğretim Okulunun bulunduğu ve cadde üzerinde yaya yoğunluğunun fazla olduğu, cadde üzerinde araçların sağlı sollu park etmesinden
Dolayı akan trafikte sorunlar yaşadığı, yaşanan bu sorunlar neticesinde Sinema Kavşağı, Sivas ve Kışla Caddeleri zaman zaman bu sıkıntıdan etkilenmektedir.
ÇÖZÜM: Akan taşıt trafiğine işlerlik kazandırılması açısından Beş Konak Caddesinin Fuzuli Caddesi girişinden itibaren Gazi Parkı önüne kadar tek yönlü olmasının, Beş Konak Caddesinin tek yön istikametine doğru sağ kesime parka müsaade edilmesi sol tarafa park yasağı getirilmesi, Sinema Kavşağında gerekli düzenlemenin Malatya Belediye Başkanlığınca yapılmasının uygun olacağı oy çokluğu ile değerlendirilmektedir.

* Sorun 13: Yaya kaldırımları ve yolların esnaflarca işgali:
Yaya kaldırımlarına esnaflar malzemelerini koymakta ve iş yererinin önüne kendi araçlarını park etmeleri için asfalt yola duba, çiçeklik,demir vb. malzemeler koymakta,yaya kaldırımlarına ve asfalt yollara konulan bu malzemeler yaya ve araç geçişlerini olumsuz yönde etkilemekte,kaldırımlar malzemelerle kapalı olduğundan yolda yürümek zorunda olan yayalar kazalara neden olmaktadır.
ÇÖZÜM: Yaya kaldırımlarına ve asfalt yollara esnafların malzemeleri koymamaları gerekmektedir. Esnafların iş yerlerini önlerindeki yolu duba, çiçeklik, demir vb. malzemelerle ayırmamaları trafiği olumlu yönde etkileyeceği, ayrıca yayaların can güvenliği açısından yaya kaldırımları bulunmayan
Cadde, sokak ve okul önlerinde yaya kaldırımlarının yapılması, mevcut olan yaya kaldırımlarının da genişletilerek standart hale gelmesi oy birliği ile değerlendirilmektedir.

* Sorun 14: Taksi duraklarının trafiği etkilemeleri:
Ticari taksilerin özellikle kavşaklarda yakın mesafelerde durak yerlerinin bulunduğu ve bu alanlarda bekleme yapmalarından dolayı taşıt trafiği olumsuz yönde etkilenmektedir.
ÇÖZÜM: Ticari taksilerin durak yerlerinin yeniden gözden geçirilerek bu durakların kavsak sisteminden geriye alınmasının gerektiği, oy birliği ile değerlendirilmektedir.

* Sorun 15: Hız kesici fiziki engeller:
Yayaların can güvenliğinin sağlanmasında ve trafik kazalarının azaltılmasında hız kesici fiziki engeller etkili olmaktadır.
ÇÖZÜM: Trafik kazalarının azaltılması ve yayaların can güvenliğinin sağlanması açısından Malatya belediye başkanlığınca gerekli tespitlerin yapılarak tespit edilecek uygun yerlere İçişleri Bakanlığı 15.09.2004 tarih ve 167224 sayılı yazılarında belirtilen standartlara uygun hız kesici fiziki engellerin yapılması ayrıca öğrencilerin can güvenliğinin sağlanması açısında okul önlerine yaya geçit levhalarının belirgin hale getirilmesi zemine yatay yaya şerit çizgilerinin çizilmesi okul giriş kapılarının her iki yönlerine sürücüleri ikaz eden yavaş yazılarının asfalt zemin üzerine yazılmasının gerektiği oy birliği ile değerlendirilmektedir.

* Sorun 16: Belediye otobüslerinin vilayet yanında ve Murat Döviz önünde beklemeleri trafiği etkilemektedir. Şehir içinde toplu taşıma yapan belediye otobüslerinin özellikle hükümet binası yani ile emekliler parkı karşısında ve murat döviz bürosu önünde bekleme yapmalarından dolayı bu kesimlerde ki trafik olumsuz yönde etkilenmektedir. Ayrıca zaman zaman ikinci sıra bekleme yapmalarından dolayı fuzuli caddesine giden taşıt trafiğinde sıkışmalara sebebiyet vermekte. Çevre yolu üzerinde bulunan üniversite duraklarında bekleme yapan belediye araçları zaman zaman durak dolu olduğu için çevre yolu üzerinde beklemektedirler.
ÇÖZÜM: Belediye otobüslerinin hükümet binası yani ile emekliler parkı karşısında ve murat döviz bürosu önünde bekleme yapmamaları, buraları sadece indirme bindirme yeri olarak kullanmaları, ayrıca belediyeye ait toplu taşıma araçlarının ring sistemine geçmelerinin gerektiği oy birliği ile değerlendirilmektedir.

* Sorun 17: Ofis ve Sıtmapınarı alt geçitleri:
Yapımları tamamlanan Ofis ve Sıtmapınarı alt geçitlerinde eğitimin fazla olması, kış aylarında yağıştan ve buzlanmadan dolayı sorunlar yaşanacağı ayrıca yayaların can güvenliği açısından alt geçit giriş ve çıkışlarının bulunduğu bölgelerden yaya geçişlerinin önlenmesi gerektiği.
ÇÖZÜM: A)Yapımları tamamlanan ofis ve Sıtmapınarı alt geçitlerinde yağıştan ve buzlanmadan dolayı Kaymaların önlenmesi açısından alt geçitlerin frezenin yapılması gerekmektedir.
B) Alt geçit giriş ve çıkış kısımlarından yayalar karıdan karşıya geçiş yapmaktadır. Yayaların bu alandan geçiş yapmalarının önlenmesi açısından Alt geçit giriş ve çıkışlarına denk gelen yaya kaldırımların fiziki engellerle kapatılması gerekmektedir. Ayrıca alt geçit çıkışlarında bulunan refüj ve orta aralık bölümlerinden araçların U dönüşünün ve ara sokaklara girmelerinin önlenmesi açısından bu refüj aralıkların uzatılmaları gerekmektedir. ofis kavşağı Alt geçidinden sonraki orta refüj aralığının Turgut temelli alt kavşağına kadar yayaların geçişlerinin önlemesi açısından tel örgü ile
Kapatılmasının gerektiği oy birliği ile değerlendirilmiştir.

* Sorun 18: Milli Egemenlik Caddesinden gelerek Ofis Kavşağından sola İnönü Caddesine dönüşün olmadığı:
Milli Egemenlik Caddesi istikametinden gelen araçlar için ofis kavşağından sola İnönü Caddesi ne dönüş olmadığı dile getirilmiş çözüm bulunması istenmiştir.
Alt komisyon üyelerince yerinde yapılan incelemede, yapımı tamamlanan ofis Alt geçidinde böyle bir düzenlemenin olmadığı, şuan itibariyle teknik olarak böyle bir düzenlemenin yapılamayacağından mevcut haliyle kalması gerektiği oy birliği ile değerlendirilmiştir.

* Sorun 20: D.D.Y. geçitleri:
Kiltepe, Babuktu civarı çevresinden geçen devlet demir yollarının meskûn mahal içinde kalan kısımlarının yaya güvenliğini olumsuz etkilemekte yayaların can güvenliğinin sağlanması açısından önlemler alınmalıdır.
ÇÖZÜM: Kiltepe, Babuktu civarı çevresinden geçen devlet demir yollarının meskûn mahal içinde kalan kısımlarının yaya güvenliğinin sağlanması açısından bu alanların her iki kısımlarının fiziki engellerle çevrilmesinin gerektiği oy birliği ile değerlendirilmiştir.

* Sorun 21: İlimizdeki otopark yetersizliği:
İlimizde mevcut kapalı ve açık otoparkların yaklaşık 5000 araçlık kapasitede olduğu, ilimize kayıtlı 80.000civarında araç bulunduğu hesaplandığında ilimizdeki otoparkların yetersiz oluşu nedeni ile araç park yerlerinde sıkıntılar yaşanmaktadır.
ÇÖZÜM: İl merkezinde araç yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerde bulunan boş arsaların Belediye Başkanlığınca kamulaştırılarak ya da öncelikle açık otopark yapımına kolaylık gösterip teşvik edilerek bu alanların otoparka dönüştürülmesi şehir merkezinin muhtelif yerlerine otopark alanlarını gösteren levhaların konulmasının gerektiği oy birliği ile değerlendirilmiştir

* Sorun 22: Yeşiltepe mevkiinde çocuk trafik eğitim parkının aktif hale getirilmesi

* Sorun 23 :Kız Meslek Lisesi yanında yayalar için sinyalizasyon ve yaya geçidi yapılması
Kız meslek lisesi önünün ofis kavşağına yakın olduğu için sinyalizasyona gerek olmadığı ancak yayaların güvenliği açısından yatay yaya geçit çizgileri ile işaretlenmesi.

* Sorun 24:
KALICI ÇÖZÜM: İlimizin şehir içi kent trafik sorunlarının kalıcı bir çözümü kavuşturulması amacıyla konunun uzmanları tarafından Malatya Belediyesince ‘Kent Ulaşım Mastır Planının” süratle hazırlanması gerekmektedir.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."