Final

Fuat


Serdar doktor
Malatya Haber -

Sayıştay ‘Büyükşehir Usulsüzlükleri’ni Belirledi

Sayıştay ‘Büyükşehir Usulsüzlükleri’ni Belirledi
 • 31.01.2020

ÖZEL KALEMDEN MEMURLUK, PAZARLIK USULÜ İHALELER RAPORDA.. Sayıştay Başkanlığı, yaptığı inceleme ve araştırmalar sonucunda Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin birçok iş ve işleminde yasalara aykırılık ve usulsüzlük tespit etti.

Başta Kamu İhale Kanunu, Devlet Memurları Kanunu, Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ve Büyükşehir Belediye Kanunu olmak üzere çok sayıda yasaya aykırılık oluşturan iş ve işlem yürüten Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin 2018 Sayıştay Raporu geçtiğimiz günlerde Sayıştay Başkanlığı tarafından yayımlandı.

Sayıştay Başkanlığı’nın 2018 Yılı Sayıştay Denetim Raporu’na göre, belediye iş ve işlemlerinde en çok ihlal edilen mevzuatın Kamu İhale Kanunu vi Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu olduğu gözlenirken, Belediye Özel Kalem Müdürlüğü kadrosu üzerinden bazı kişilerin usulsüz biçimde devlet memuru yapılması Sayıştay’ın tespit ettiği bir başka yasa dışılık olarak kayıtlara geçti.

Sayıştay, TBMM adına kamu idarelerini denetliyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi adına, kamu idarelerinin yanı sıra, yerel yönetimlerin hesap ve işlemlerini denetlemek ve kesin hükme bağlamakla görevli olan Sayıştay Başkanlığı, 2018 yılı denetim raporlarını açıkladı.

Sayıştay Başkanlığı’nın Malatya Büyükşehir Belediyesi’ndeki denetimlerinde, “Denetim Görüşünü Etkilemeyen Tespit ve Değerlendirmeler’ bölümünde birçok usulsüz iş ve işlemler tespit etti.

“Olağanüstü Hal durumunda kullanılacak ihale yöntemi normal zamanlar için kullanılmış”

Sayıştay 2018 Malatya Büyükşehir Belediyesi Denetim Raporu’nun ilk usulsüzlük ve yasa dışılık bulgusu olarak, Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin, ilgili yasada belirtilen sebepler oluşmamasına rağmen harcama ve gelir gerektiren iş ve işlemlerde pazarlık usulünün yaygın bir uygulama olmasını tespit etti.

Sayıştay Müfettişleri, Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin birçok iş ve işleminde Kamu İhale Kanunu’nun 21. Maddesinde düzenlenen ve olağanüstü hallerde kullanılacak ihale yöntemlerini normal zamanlar için kullandığı vurgulanarak, “Pazarlık ile ihale edilen işler, mevzuat hükümleri açısından değerlendirildiğinde; işlerden hiçbirinin idare tarafından öngörülemez, olağan dışı ve anormal nitelikte olmadığı ve idarenin iradesinden bağımsız olarak gerçekleşmediği görülmektedir. Yapılan bu uygulama ile temel ihale usullerine uygulamak yerine pazarlık usulünün genel bir uygulama haline getirildiği ve bu şekilde ihalelerde, saydamlık, rekabet, eşit muamele, güvenirlilik ve kaynakların verimli kullanılması ilkelerinin ihlal edildiği düşünülmektedir” denildi.

“Büyükşehir statüsünden önceki il belediyesi alacakları için gerekli özen gösterilmemiş”

Sayıştay Başkanlığı Raporu’nda Malatya Büyükşehir Belediyesi yönetiminin, büyükşehir statüsünden önceki Malatya İl Belediyesi’nin vergi alacaklarını takip tahsil etmek konusunda gerekli özeni göstermediği de bulgu olarak tespit edildi. Raporda, bu özensizliğin devam etmesi halinde, Emlak Vergisi ile Çevre Temizlik Vergilerinde tahsilat işlemlerinin tamamlanamayacağı ve vergilerin zamanaşımına uğramasına neden olacağı belirtildi.

Raporda bu konuda şu eleştiri yapıldı:

“31 Mart 2014 yerel seçimleri sonrasında Malatya Büyükşehir Belediyesi ile merkez ilçe belediyeleri olan Battalgazi ve Yeşilyurt Belediyeleri fiilen kurulmuştur. Ancak bu tarihten önce Malatya Belediyesi statüsü mevcut iken tahakkuk eden vergilerin sorumluluğu Malatya Büyükşehir Belediyesine ait iken, bu tarihten sonra tahakkuk eden vergilerin sorumluluğu Battalgazi ve Yeşilyurt belediyelerine ait olacaktır. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 38’inci maddesinin (f) fıkrasında, Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil görevi belediye başkanına verilmiş ve bu konuda belediye başkanı sorumlu kılınmıştır. Dolayısıyla Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğunda olan vergilerin takip ve tahsili için gerekli adımların atılması hem belediyeye kaynak sağlaması açısından hem de tabloda gösterilen vergilerin zaman aşımına karşı korunması açısından önem arz etmektedir”

“Kamu İhale Kanunu’na aykırı biçimde, yaklaşık 10 Milyon TL tutarında mal ve hizmet alımı yapıldı”

Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin 2018 Sayıştay Raporu’nda bir başka usulsüzlük bulgusu ise, bazı ihale yöntemleri kapsamında aşılmaması gereken parasal sınırların aşılması ile ilgili olarak yer aldı.

Buna göre, Malatya Büyükşehir Belediyesi, Kamu İhale Kanunu’na aykırı biçimde, 9 milyon 921 bin TL tutarında mal ve hizmet alımında bulundu.

Raporda, bu bulgu için şöyle denildi: “Malatya Büyükşehir Belediyesinde yaptığımız incelemelerde; yukarıdaki mevzuat hükümlerine aykırı hareket edildiği tespit edilmiştir. Aşağıdaki tabloda ayrıntılı olarak görüleceği üzere 2018 yılı içerisinde İdarenin 22/d ve 21/f kapsamında yapılabileceği mal ve hizmet alım toplamları, bütçelerine bu amaçla konulmuş olan ödeneklerin % 10’udur. Yani “Mal Alımları” için 24.648.832,27 TL, “Hizmet Alımları” için 19.182.015,00 TL olması gerekirken, İdare bu tutarın üzerine çıkmış ve bunun için Kamu İhale Kurulundan herhangi bir uygun görüş almadan mal alımlarında 7.651.055,56 TL, hizmet alımlarında ise 2.270.694,31 TL olmak üzere toplam 9.921.749,87 TL tutarında mevzuata aykırı mal ve hizmet alımı yapmıştır”

“Özel Kalem Müdürlüğü, memuriyete sınavsız girme yöntemi olarak kullanılmış”

Sayıştay Müfettişleri, Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na aykırı biçimde, Özel Kalem Müdürlüğü kadrosunu, sınavsız memuriyete geçiş yöntemi olarak kullandığını da tespit etti.

Son 5 yıl içerisinde toplam 6 personelin (son 1 yıl içinde ise 3 personel) Özel Kalem Müdürlüğü kadrosuna atandıktan sonra çeşitli görevlere atamasının yapıldığını belirten Sayıştay Başkanlığı Raporu’nda, Özel kalem Müdürlüğü kadrosunun, sınavsız memuriyete atama yöntemi olarak kullanılmasının kamu görevine girmede eşitlik ve liyakat ilkesine aykırı bir durum oluşturduğu vurgulandı.

Son yıllarda Özel Kalem Müdürlüğü kadrolarının amacı dışında kullanıldığını ve bazı şahıslara memuriyet statüsü kazandırıldığını vurgulayan Sayıştay Başkanlığı, Malatya Büyükşehir Belediyesi’nde de Özel Kalem Müdürlüğü kadrosuna yapılan atamalarda “Öncelikle belediyede çalışan memurlardan ya da diğer kamu kurum ve kuruluşlarından çalışan memurlardan olması gerekliliğine uyulmadığı, bir seçim dönemi boyunca çalıştırılması esasına riayet edilmeyerek bu kadronun memuriyete sınavsız atama yolu olarak kullanılır hale geldiği, bu suretle kanun önünde eşitlik, kamu görevine girmede eşitlik ve liyakat ilkesine aykırı bir durum oluşturduğu düşünülmektedir” görüşüne yer verdi.

Sayıştay raporunda bu usulsüzlüklere, “ Özel Kalem Memurluğu kadrosunun yönetmeliklere aykırı bir biçimde kullanılması, Harcama ve Gelir Gerektiren İş ve İşlemlerde ilgili şartların oluşmamasına rağmen Pazarlık Usulünün Yaygın Bir Şekilde kullanılması, İl Belediyesinde kalma gelirlerin tahsilinde gerekli özenin gösterilmemesi, bazı ihalelerde 4734 sayılı Kanun’un 21 ve 22’nci Maddelerine aykırı olarak Parasal Limitlerin Aşılması, Belediye Gelirlerinin Toplanmasında Kanunda Belirtilen Sürelere ve Prosedürlere Riayet Edilmemesi, belediyeye ait bazı taşınmazların mevzuata aykırı olarak bir derneğe tahsis edilmesi, Yevmiye Defterinde Yürürlükteki Mevzuata Aykırı Olarak Boş Yevmiye Kayıtlarının Bulunması”, başlıkları altında yer verildi.

Güler HAZAR, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com

Etiketler: /

Yorumlar
 1. MALATYALI dedi ki:

  merhaba sayın malatya haber yönetimi. bundan yaklaşık 1 hafta önce bu haberin altına malatyada pazarlıkla yapılan ihaleler hususunda biraz uzun bir yorum yaptım ancak yayınlamadınız. benim yorumumla ilgili bir sıkıntı varsa [email protected] mail adresinden bana ulaşabilirsiniz. saygılar sunarım

 2. ali kaya dedi ki:

  kim özel kalemden atanmış, memur olmuşsa aldığı para haramdır,,,,

 3. sadeceilker dedi ki:

  “Ne günlere kaldık ey Gazi Hünkar; Katır mühürdar oldu, eşek defterdar!” ZiyaPaşa

 4. Harun polat dedi ki:

  Bence de usulsüzlük varsa tüm ihaleler iptal edilmeli, herşeyden önce yolsuzluklar ortaya çıkarılmalı. Yolsuzluk ihaleye fesat karıştırma herşeyden önce gelir. Milyon dolarlar kazanmak için devletin ihalelerine yolsuzluk katmayın

 5. Sayıştay Başkanlığı 2018 Raporunu tam okumadım ama , haberinizde okuduğum kadarıyla, 2013 yılı sonuna kadar, devlet memuru olmayıp, sözleşme ile kadroya geçirilen ve Büyük Şehir olunduktan sonra , Daire başkanı olmak için dereceleri 1/4 olması gerekirken, meclis kararları ile 1/8 veya daha liyakatsiz personellerin belediyenin/ Maskinin en çok harcama yapılan bütçeli birimlerine , Daire başkanı yapılmasını da incelemişler mi ? Bilmiyorum. .

 6. ali eren dedi ki:

  şu ana kadar özel kalemden girmiş memur olmuş müdür,idaire başkanı ve genel sekreter olmuş kim varsa memurlukları sonlandırılmalıdır.kul hakkıdır.ben hakkımı helal etmiyorum.acil olarak valilik ve beledıye bakanlık özle kalem memurluğu kaldırlmalıdır.yazık bu devlete yazık

 7. Malatyalı dedi ki:

  Siyasiler yaparsa usulsüzlük vatandaş yaparsa hırsızlık.?

 8. Malatyalı dedi ki:

  Bence h uğur Polat dönemde yapılan tüm ihaleler tam bir muamma hepsi iptal edilmesi gerekir Yeşilyurt belediye de büyük şehirdeki onun zamanında işe giren herkesi işine son verildi yoksa belediye temizlenmez ihaleler hepsi incellenmeli yoksa temizlik olmaz

 9. Ayça dedi ki:

  Bu konuda asıl mesele ihalelerin ohal varmış gibi yapılması. 10 milyon tl büyük bir para bu konu varken diğerlerinin çok önemi yok sonuçta diğer konularda yetki var. Ama ohal varmış gibi ihale yapılması olmaz. İnşallah daha adaletli ihale süreçleri başlar

 10. bilal dedi ki:

  sayıştay gelmiş eksikleri bulmuş her yıl aynı kim ceza yedi mal varlıgına el komnulduki işten çıkarıldı ustelık mukafat olarak bır ust kadrolara terfi edilliyorlar hayırlı olsun usulsuzluk yapanlar sevınsın bır ust mercılere atanacaklar

 11. Yeşim yıldız dedi ki:

  Kanundan bu hak çıkarılmadıkça bu işlerin engellenmesi zor . Bence öncelikle tüm türkiye belediyelerinde olan yolsuzluklar bakanlıklar da yolsuzluklar varsa çıkarılmalı

 12. Suat kılıçkesen dedi ki:

  Kardeşim bunlara gelene kadar Selahattin başkandan önce olan yolsuzluklar aklansın. Adam geldiğinden beri geçmişin borcunu ödemeye çalışıyor

  1. Kemalettin dedi ki:

   Hep aynı terane borç borç bunlar bahane mi kardeşim? Borçsuz hangi belediye var, Battalgazi’nin borcunu oranlarsanız oranın ki daha yüksek. Hem borç olduğunu bilmiyormuydu? Olmayaydı aday! Kolundan tutup zorlamı oturttular? O zaman deseler bak buranın borcu çok istersen aday olma ne diyecekti! Yooo ben başkan olacağım, laflarımla, abartılarımla milleti kendime inandıracağım, benden öncekileri kötüleyeceğim. Artık millet yemiyor, 1 yıl olacak artık sığınalıcak bir bahane kalmadı! Bence Başkan ikinci mektubu açmalı ?

 13. Aylin gündoğan dedi ki:

  tüm türkiyede ki belediyelerde bunlar oluyor bu işin sonu yok chp li anlara belediyesi de istanbul belediyeside ak partili diğer belediyelerde bunları yapıyor malesef. Bu işe devlet eli değmeli

 14. mahmut şahin dedi ki:

  kardeşim devlet bu yetkiyi belediyelerin elinden almazsa böyle şeylerin olmaması imkansız.

 15. Emrah dedi ki:

  Her yıl böyle bir haber yapılıyor ama sonuçta ne oluyor kim hesap veriyor belli değil. O nedenle bence herkesin yaptığı yanına kar kalıyor sayıştayın raporunun çok önemi yok…

 16. Turan dedi ki:

  Geçen ay eski bir milletvekili çocuğunun maski üzerinden sınavsız memur yapıldığı doğru mu?

 17. LİYAKAT dedi ki:

  halkın sesi.beyler açıklansın kent konseyinde kimler görev yapıyor. Başkanı secımle geldi. eyvallah ama ,,,.diğer çalışanların ünvanları nedir .kac yıl kamuda çalışmışlar acaba tecrübe varmı,…liyakat ehliyete önem verin bu millet her şeyi biliyor .olan şehrimize oluyor.

 18. Cannnn dedi ki:

  Allah bunların hesabını er yada geç soracaktır haram olsun inşallah yediğiniz haklar …

 19. Halkın sesi dedi ki:

  Selelahattin bey dürüst bir kişiliktir adam bismillah yeni başladı ne özel kalemi ne kadrosu kimseye vermedi öyle birsy yavaş yavaş ekibini de kurmaya başladı köklü değişiklik şart beceriksiz adamlar değişmeli işler yürümüyor tıkanıyor daha da iyi olur kanattimce

  1. Cannnn dedi ki:

   Hayırdır selahattin beyin avukatımısın sen yada bir yakını yada şakşakçısı hangisi ? Sayıştay diyor rapor diyor herşey açık ve net değilmi demek var birşeyler bunlar bildiklerimiz ya bilinmeyenler yavaş yavaş kadroyu kuracakmış daha yeniymiş geç bunları kaç ay oldu daha kuramadımı kadrosunu

   1. Malatyaspor dedi ki:

    Yılbaşı Yılbaşı dediniz yine bişey yok hani değişiklik

   2. Malatyalı dedi ki:

    Siz haberi okumuyor musunuz arkadaş? Haberde 2018 yılı Malatya Büyükşehir Belediyesi sayıştay raporu yazıyor. 2018’de büyükşehirde Selahattin başkan mı vardı? Ne boş adamlar var memlekette

   3. selahattin dedi ki:

    Sen haberi oku önce millete laf yetiştireceğine 2018 yılından bahsediliyor. Her türlü usulsüzlük gürkan öncesi dönemde yapılmış. Gürkan boşa demiyordu bu borcu belediyeye açanlar ortaya çıkarılmadan görevi devralmam diye

  2. İstop dedi ki:

   Eminmisin ozel kalemden gelir gelmez kadro verdigi birkisi var hemde ankarada.hatta bu zat daha malatyayi bile görmemiş belediyenin yerini bilmeyen birkisi.inanmiyorsaniz araştırın.

 20. kul hakkı dedi ki:

  ne kadar özel kalemden giriş yaparak memur varsa açıklansın lütfen beledıyeden kimler özel kalemden gecçmiş acıklama bekliyoruz.ayrıca malatya kent konseyınde emlakcı ve esnaf görevlendirilmiş ..doğrumu ,, anlaşılır gibi değil. malatyamıza yazık etmeyin yazıktr günahtır ehliyetli insanlar getirin .malatya bunu hak etmiyor.

 21. ali dedi ki:

  olan fakirin fukaranın çocuğuna oluyor.sahıpsız garibanlar simit satarak dersane parası biriktiriyor.nerede adalet hukuk.bunların hepsi aynı.yüksek lisans mezunu matematık mezunu kpss den gardıyanlık elıne geçmiyor.büyükşehıeire bir bakın , zengın kodamanların çocukları özel kalemden girmiş memur olmuşlar fakır Mehmet efendıde dersnane gıtsınkı kazana

 22. Metehan dedi ki:

  Tas kayıp arkadaşlar o başkan bu başkan hepsi ayni….

 23. Kemalettin dedi ki:

  İlk yazdığım yorum yayınlanmadı, şimdi kesin isim vererek tekrar yazıyorum. Selahattin bey daha Battalgazi Belediye Başkanı iken o dönemin ak parti genel merkez yerel yönetimler bölge sorumlusu Muş vekili Muzaffer Çakar’ın kızına özel kalemden kadro vermiş mi? Vermemiş mi? Vermişse sebebi ne? O kişi şu an Battalgazi Belediyesindemi çalışıyor? Hiç Malatya’ya gelmişmi? Selahattin beyin ayrıca akrabalarında kime kadro özel kalemden kadro verdiğini zaten tüm Malatya biliyor.

 24. Ahmet dedi ki:

  Belediyede 1000 e yakın memur varken Ocak ayında sözleşmeli personel alımı neden oldu belediyenin personel eksiği mi var acaba ?

 25. Rmz dedi ki:

  Bahsedilen Selahattin Baskan donemi Degil. 2018 mali tablolar ve 2019 mart a kadar ki surec. Bu demek oluyor ki belediyeden Gider Ayak. Kadro vermis Haci Ugur Polat. Ne zeki adammis masallah. 9 ayda ortaligi darmadagin ettti. Sessiz sedasiz kayboldu :))

 26. Ali dedi ki:

  Allah tan korkmaz kuldan utanmazlar oyum CHP ye

 27. Malatyalı dedi ki:

  Anlayamadığım 2018 yılında raporu diyor ama alınan 3 memur 2019 yılında işe alındı, sayıştayıştay 6 aylık rapor hazırlar

 28. Kadir dedi ki:

  Kahraman çakır.. ver esenliğe düşük tenzilatla pazarlık usulü ve esenlik zarar etsin veya cüzzi kar etsin.. bunum nasıl bir mantığı var bilen varsa yazsın..

 29. reel dedi ki:

  dış güçlerin işidir.Allah belasını versin tüyü bitmemiş yetim hakkı yiyen dış güçlerin.Lafta hz ömer icraat da turist ömer olanlarinda Allah belasini versin

 30. Kadir dedi ki:

  Özel kalemden kadro alanların kadrosu iptal olsun madem rapor var adaletli olunsun Selehattin baskan bu durumu incelemeli güveniyoruz Sana baskanım

  1. Remzi dedi ki:

   İncelensin de, Selahattin başkanda daha geleli 6 ay olmadı Maski ve Büyükşehir özel kalemden kadro vermiş diyorlar 2-3 kişiye, nasıl çıkacağız bu işin içinden?

 31. Kadir dedi ki:

  Sayıştay raporlarında genelde belediyelerin özel kalemden memur yapmaları tenkit edilir. Bundan Malatya daki belediyelerde payını almıştır. bir gurubun reklamını yapanlar sadece bir belediye başkanı böyle atama yapmış gibi günlerce kendilerince haber yaptılar. Sonuçta kimin ne kadar atama yaptığı Sayıştay raporlarında çıktı. Tarafsız haber yapılacaksa koltuğa oturmadan özel kalem kadrosuna atama yapanları da yazmak gerekir. Yapılan haber kişiler üzerinden isim vererek değil kaynak gösterilerek güzel bir şekilde yapılmıştır. Tebrikler düzeyli haber yaptığınız için

 32. Mustafa dedi ki:

  Sayın Gürkan eleștirdiğin konularda bari gereğini yapsaydın..liyakat meselesi çok değerlidir.Gürkan açıklama yapmalı..

 33. vural dedi ki:

  daha birde ödüllendirip milletvekili yapıyoruz

 34. kadir gerçekyazar dedi ki:

  sayıştay raporunu yazar geçer. Adli makamlar üzerine düşeni yapacakmı bakalım? Bu paraları çocuklarına nasıl yediriyorlar anlama gerçekten zor. Devlet malı yetim malıdır. Yetim malı yiyenlerin sonu da belli…

 35. Melek dedi ki:

  İşe usulsüz alınanları işten atabilecek güç var mı acaba sormak lazım Şehri-i Eminimize

  1. DELİLER dedi ki:

   Bence güzel bir gol attı kardeşimiz

 36. Sedat dedi ki:

  Battalgazi Belediyesinde 2 yegenine 1 kuzenine Özel Kalemden kadro veren Selahattin Gürkan ile ilgili tek kelime yazmadınız. Daha bir iki ay önce Malatya Eski Milletvekilimiz Miraç Akdoğan’ın oğluna 1 gün dahi MASKİ ye gelmeden MASKİ üzerinden Özel Kalemden kadro verildi o da dikkatinizi çekmedi.

  1. Ali dedi ki:

   Belli sen çok şey biliyorsun… bizede bi fetva bul bari.. kim hak yiyiyorsa ve kayırıyorsa burnundan gelsin, ister başkan ister vekil istersen feriştah olsun.. biri hata yapıyorsa sende o hakkı kendinde görüyorsan, bundabir akide sorunu vardır..

 37. Salih dedi ki:

  Ben bunlari. Şikayet ettim insanin aklı ile dalga geçer gibi şikayet ettiler. Bu yaşanan usulsüzlükler. Ben 24 yaşindayim 10 yıldırlı haberim war. Sayiştayda kaç yıllırdi. Var demek belediye ile anlaşamamiş diye piyasaya sürdü. Aksini idaçda eden warsa belgeli açiklayabilrim

 38. Bülent dedi ki:

  Sonuç ne olacak.hiç önemli değil sayıştay raporları.herkesin yaptığı yanına kalacak.
  Şu an tek derdimiz ekrem imamoğlu niye erzurums gitti.

 39. malatya sever dedi ki:

  sonuç ne usulsüzlük olmuşsa sonuç nedir onu söyleyin

 40. Reklamcı dedi ki:

  Bakalım ne olacak!

  1. Naif dedi ki:

   5 yılda 6 personel, şu 1 yıl bile olmadan lise mezunu olan akrabaları özel kalemden memur yapan belediye… bakalım neler olacak!

   1. Alişan dedi ki:

    Son 5 yılda 6 personel son 1 yılda 3 personel olmak üzere toplam 9

 41. Payiraht dedi ki:

  Zamanlama manidar ! Bir tek Malatya mı ? Ülkenin her kurumunda talan yapılıyor devlete verilecek vergiler resmi kurumlar ( bu kurum bizim için Hızır gibi) aracılığıyla tarikat cemaat vb kurumlara peşkeş çekiliyor çok kötü bir tablo bunun benzerini bırakın 1000 de biri olacak bir konuda (dünyada 3 üncü 4 üncü ülkeleri hariç) hükümet anında istifa eder bize ne oldu yada ne oluyor bugün başımızdan bir afet geçti (hala geçmedi hafif atlatılmış bir mucize ) bize kime yardım edecek siyaset ahlaksızlığı örtmez en başta siyasiler buna tepki vermeli bakalım daha neler göreceğiz .

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."