Final

Final

Örnek Resim


Malatyalife Residence

Arion

Malatya Haber -

Seçim Kampanyasında Neler Yapılmalı..?

Seçim Kampanyasında Neler Yapılmalı..?
  • 26.12.2015

YAPILACAK DİĞER ÇALIŞMALAR

a) Ekip Oluşturma
Seçim kampanyasında aktif olarak görev yapacak ekip bu alanda uzmanlaşmış kişilerden seçilmeli ve ekip içinde yer alacaklar kendilerini başarıya adapte etmiş kişiler olmalıdır. Yani seçimlerden başarıyla çıkacaklarına öncelikle kendilerinin inanması gerekmektedir. Ekip üyeleri birbirlerinin ve ekibin ihtiyaçlarına karşı duyarlı olmalıdır. Ekip üyeleri sahip oldukları bilgileri “istif etmek” yerine başkalarıyla paylaşarak (bildiklerini ya da yapabileceklerini aktararak) birbirleriyle işbirliği yapmaya ve tüm ekip faaliyetlerinde birlikte çalışmaya istekli davranmalıdır. Ama hepsinden önemlisi, etkili bir iletişimin var olması için ekip üyelerinin birbirlerine saygı ve güven duyması gerekir. Ekip çalışmasının bireye sağladığı yarar organizasyona da fayda sağlar.
• Ekipteki üyeler adaya güvenmeli,
• Dayanışma ruhu, ekip üyelerince özümsenmeli,
• Ekip, işbirliği içinde çalışmayı bilmeli,
• Ekip arasında menfaatler ön plana çıkarılmamalı,
• Ekip, seçim kampanyası boyunca özel yaşantısından feragat etmeli,
• Ekibin başarısı adayın başarısı anlamına geldiği asla unutulmamalıdır.

b) Kamuoyu Araştırmalarının Yapılması
Her propagandanın amacı kamuoyu oluşturmaktır. Kamuoyu, belli bir zaman diliminde belli bir tartışmalı konu karşısında bu konuya ilgilenen kişiler grubuna veya gruplara hakim olan kanaattir. Kısaca, bir sorun üzerinde halkın düşüncesi olarak tanımlanır. Seçim Kampanyasının amacı da, adayın seçmenler tarafından seçilmesini sağlamaktır. Seçim stratejisinin oluşturulması, özellikle kararsız seçmenlerin etkilenmesinde kullanılacak mesajların belirlenmesi, uygulanacak yöntemlerin belirlenmesi ve siyasi partilerin oy potansiyellerinin ortaya konması için en az bir kamuoyu araştırmasına ihtiyaç vardır. Kamuoyu araştırmaları bizlere geri dönüşüm (feedback) sağlar. Hedef seçilen gruplara belirlenen mesajlar iletildiğinde zaman bunların etkisinin ne olduğu kamuoyu araştırmaları sonuçlarından çıkarılabilir. Adayların seçim kampanyası stratejisini oluşturmadan önce bir kamuoyu araştırması yapmalarında fayda vardır. Araştırmada seçmenlerin en çok şikayetçi oldukları sorunlar belirlenir. Böylelikle seçim kampanyası sırasında kime neyi?, nasıl söyleneceğine karar verilmiş olur. Seçim kampanyasının ilerleyen safhalarında kampanyanın başarılı olup olmadığını anlamak için de bir kamuoyu araştırması yapmakta fayda vardır. Eğer kampanya başarılı gitmiyorsa, yeni ana stratejiler geliştirmek gerekebilir. Seçim öncesi yapılan kamuoyu araştırmalarının, gerek seçmenler gerekse siyasiler üzerinde çeşitli etkilerinin olabileceği açıktır. Ancak, bu araştırma sonuçlarının gazetelerde (geniş anlamda medyada) yayınlanması seçmenlerin, özellikle kararsız seçmenlerin oy verme davranışlarını ne kadar etkilediği tartışma konusudur. Bununla birlikte, medyanın haber gereksini, seçmenlerin seçim sonuçlarına ilişkin olarak duydukları merak ve siyasilerin kendi partilerini veya adaylarını kamuoyuna cazip gösterme gayreti nedeniyle kamuoyu araştırmaları yaşamımızdaki yerini ve önemini daha uzun süre koruyacak gibi görünmektedir. Kamuoyu araştırmaları kimi çevrelere göre de kamuoyunu yönlendirmek için kullanılabilir. Ancak normal bir kamuoyu araştırmasının seçmenlerin gerçek fikirlerinin öğrenilmesi amacıyla yapılması gerektiği bilinmelidir. Aksi takdirde kamuoyu yoklamasıyla seçmen etkilenebilir. Ama seçim kampanyası sağlam temeller üzerine oturtulmazsa başarılı olunamaz.

c) Seçim Konvoyunun Örgütlenmesi
Seçim kampanya dönemlerinde en çok rastlanılan propaganda tekniklerinden birisi de seçim konvoylarıdır. Birçok insan tarafından adayların kazanıp, kaybedeceği, seçmenlerin desteğinin ne kadar olduğu, seçim konvoylarına bakılarak değerlendirilirdi. Yapılan araştırmalarda seçim konvoyunda ne kadar çok araç varsa o adayın o bölgede o kadar kuvvetli olduğu izlenimini seçmenlere verdiği tespit edildi. Birçok seçmenin, konvoylardaki araçları sayarak desteğin ne kadar olduğunu anlamaya çalıştığı belirlendi. Bu nedenle seçim kampanyası döneminde seçim konvoyu düzenlemek, seçmene “ ben güçlüyüm, seçimleri kazanacağım” imajını vermek gerekiyor. Çünkü insan doğası gereği güçlünün yanında yer almayı ister. Aday, oluşturacağı seçim konvoylarına ayrı bir önem vermeli, ve seçim strateji merkezi yetkilileri konvoyun mümkün olduğunca çok araçtan oluşmasını sağlamanın yollarını bulmalıdır. Seçim konvoyu sırasında gerekli önlemler alınmalı ve bir konvoy yetkilisi görevlendirilmelidir. Çünkü konvoy sırasında rakip adayların ve partilerin yandaşları ve sempatizanları konvoya sözlü ve fiili saldırılarda bulunabilir. Yetkili kişi bu tür durumlarda konvoyu, sakin olmaya davet etmeli ve olay yerinden mümkün olduğunca çabuk uzaklaştırmalıdır. Konvoyların oluşturulması, güzergahların belirlenmesi rastgele yapılmamalı ve daha önceden bunlar planlı ve programlı şekilde ayrıntılı olarak düşünülmelidir. Konvoya kaç araç katılacak, hangi araç önde gidecek, konvoyun tam güzergahı ne olacak, konvoy nerde toplanıp, şehir turu nerede tamamlanacak araçlara hangi malzemeler takılacak (afiş, bayrak), araçların hız limiti ne olacak, konvoy sırasında hangi müzik çalınacak gibi soruların cevabı önceden mutlaka verilmelidir. Seçim konvoylarında görülen bazı kötü izlenimlere de konvoyda yer verilmemelidir. Bunlar, fazla gürültü, güzergah üzerindeki insan ve işyerlerine saldırma, kamyon kasalarında insan taşıma vs. Bu görüntüler, seçmen üzerinde olumsuz etki yapmasının da ötesinde insan yaşamı için tehlike arz etmektedir. Unutulmamalıdır ki insana daha güzel bir yaşam sunmak amacıyla yapılan seçim, insanların yaşamına mal olmamalıdır. Buna mutlaka dikkat edilmelidir.

d) Seçim Otobüsünün Hazırlanması
Seçim Kampanyalarında en fazla kullanılan objelerden birisi de seçim otobüsleridir. Seçim otobüslerinde asıl amaç çeşitli toplantılarda ses düzeni sağlaması ve adayın hareket edebilirliğini arttırmasıdır. Seçim otobüsünün dışı da adayın imajını destekleyen fotoğraf ve sloganlarla donatılmalıdır. Aynı zamanda hazırlatılacak seçim şarkıları seçim otobüsleri sayesinde seçmenle buluşturulacaktır. Seçim otobüsü adayın tüm gereksinimlerini karşılayacak şekilde dizayn edilmelidir. Seçim otobüsü içinde bol miktarda seçim kampanya materyali bulunmalıdır.Seçim otobüslerinde özellikle dikkat edilecek noktalardan birisi de gürültü kirliliği yaratmaması ve seçmenleri rahatsız etmemesidir. Bu noktaya dikkat edilmesine ayrı bir önem vermek gerekir.

e) Seçim Şarkılarının Hazırlanması

Adayın tanıtımı için kullanılan en önemli çalışmalardan birisi de seçim şarkılarıdır. Birçok aday sadece şarkılarıyla da hatırlanabilmektedir. Bu nedenle seçim şarkıları profesyonellere hazırlatılmalı. Sözleri adayın imajına uygun olmalı ve fazla gürültülü olmamalıdır. Şarkılar aynı zamanda akılda kalıcı, hareketli ve belli mesajları içeriğinde barındırmalıdır.

f) Web Sitesinin Kurulması
Seçmenlerin digital ortamda adaya ulaşabileceği en kolay yollardan birisidir. Seçim Kampanyası içinde adaya web sitesi kurulması da gündeme alınmalıdır.. Aday için hazırlanan web sayfasında adayın özgeçmişi, iletişim adresleri, projeleri, fotoğrafları, röportajı, basında çıkan haberleri ve adayın imajını pekiştirecek her türlü bilgi yer alır. Ayrıca web sayfasında adayla ilgili anket, mesaj panoları ve elektronik postalar yer alır. Seçmenler arzu ettikleri takdirde adayla ilgili görüşlerini adaya bildirebilir ve sorunlarını iletebilirler. Seçim kampanyası boyunca yapılan etkinliklerin haberlerine de yer verilir. Yine yapılacak faaliyetlerin duyuruları web sitesi aracılığıyla yapılabilir. Siteye üye kaydı yaptıranlara çeşitli hediyeler gönderilebilir. Web sitesi aracılığıyla seçmenlere seçim kampanyasıyla ilgili elektronik mektuplar gönderilebilir. Web sayfası mümkün olduğunca sade olmalıdır. Siteye giren seçmenler sitede kaybolmamalıdır.

g) Fotoğraf Çekimi
Adayın seçmenlerin gözünde olumlu bir imaj bırakması için çeşitli seçim materyallerinde kullanılacak olan fotoğrafların güzel olması gerekir. Yani düzgün bir fotoğraf seçmenlerde olumlu etki bırakır. Bu nedenle fotoğraf çekim işini profesyonellere yaptırılması gerekmektedir. Fotoğraftaki duruş, ışık, makyaj adayın seçmenlerin kafasında belli bir imaj oluşmasını sağlayacaktır. Fotoğraflarda adayın güçsüz, yorgun görünmemesine dikkat edilmeli. Adayın, güven verici, yeniliklere açık, aktif birisi olduğu izlenimi verilmelidir.

h) Reklamların ve Tanıtım Filminin Hazırlanması
Gazete, Radyo ve Televizyon Reklamlarının ne şekilde olacağı, içeriğinin ne olacağı, hangi mesajların ön plana çıkarılacağı, nasıl bir şekilde olacağının önceden belirlenmelidir. Reklamların içeriği dikkat çekmeli, sorunlara çözümler getirmeli, adayın imajını tamamlayacak şekilde olmalıdır. Televizyonların seçim kampanyalarındaki önemi arttığından seçmen davranışlarını belirlemede oldukça etkilidir. Bu nedenle adayı tanıtan bir tanıtım filminin hazırlatılması aday açısından çok önemlidir. Çünkü adayın görsel olarak bulunmadığı yerlerde (tv programlarında, kahvehanelerde, ev toplantılarında) gösterilerek kesintisiz tanıtım faaliyeti yapılmış olur. Bu tanıtım filmi CD olarak çoğaltılarak kahvehane toplantılarında gösterilebilir, hatta seçmenlere dağıtılabilir. Televizyonlarda gösterilmek üzere kullanılır; ve yapılacak basın toplantılarında basını etkilemede yararlanılabilir. Tanıtım Filmi; Adayın Kişiliğini, Politik Kimliği, Özgeçmişini, Projelerini, Çeşitli kesimlerle yaptığı görüşmeleri en önemlisi de seçim kampanyasının ana konusunun işlenmesini içerecek şekilde tasarlanmalıdır. Tanıtım Filminin müziği de orjinal olmalı ve adayla bütünlük sağlamalıdır. Dinamik bir aday görüntüsü üzerine “soft” bir müzik kullanılmamasına dikkat edilmelidir.

Siyasi reklam, aday ve parti tarafından medyadan yer veya zaman satın alınarak, seçmenlerin tutum ve davranışlarını aday lehine çevirmek amacıyla geliştirilen mesajların hazırlanması ve yayınlanmasıdır. Aday, görsel ve işitsel olarak televizyondan, işitsel bir araç olarak radyodan, basılı araç olarak gazete, dergi vb. ile afiş, poster ve bilboard gibi açıkhava araçlarından yararlanır. Siyasi reklamlar aday tarafından oluşturulduğu için denetleme olanağı yüksektir. Siyasi reklamlar medyada aday hakkında olumsuz, yanlış ve eksik bilgileri düzeltme işlevini yerine getirir. Adaylar siyasi reklamlar sayesinde kendilerini medyanın istediği gibi değil, kendilerinin ya da kampanya yöneticilerinin istediği gibi konumlandırır. Siyasi reklamlar seçim dönemlerinde oldukça sık kullanılır. Amaç, oy sayısını arttırmak, adayın farklılığını ortaya koymak, adayın kimliğini pekiştirmek, seçmenlerin tutumlarına etki etmek ve bilgilendirmek amacıyla yapılır.

ı) SMS/Mobil Kampanyalarının Belirlenmesi
Gelişen teknolojiyle birlikte birçok yeni araç seçim kampanyalarında kullanılmaktadır. Bunlardan birisi de SMS ve telefon kampanyalarıdır. Adayın sesinden kaydedilen mesajın belli hedef kitlelere telefon kanalıyla ulaştırılması etkin bir propaganda tekniğidir. Bu kampanyalarda amaç aynı mesajın otomatik olarak tüm seçmenlere ulaştırılmasıdır. Tek dezavantajı geri dönüşümünün fazla hissedilememesidir. Yine ulaşılamayan seçmenlere ulaşmada etkili yöntemlerden birisi olarak karşımıza çıkar. Bu yöntemin ayrıntılarını da bilmek seçim kampanyasında faydalı olabilir. Bu işi yapan firmalarla görüşülerek teklifleri alınır ve en uygun maliyetle bu propaganda yönteminden yararlanılabilir.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."