Final

Örnek Resim


Malatyalife Residence

Malatya Haber -

Sempozyum Başladı

Sempozyum Başladı
  • 27.12.2015

“Bilgi Çağında Eğitim ve Malatya” konulu sempozyum Anemon Oteli’nde başladı. Sempozyum Pazar günü sona erecek. Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Yrd. Doç. Dr. İlhan Erdem, “Bir sempozyumlar dizisi şeklinde düşünülmüş olan bu projede 2010’dan itibaren periyodik olarak ilimizle ilgili belirli konular yerel, ulusal ve kültürel boyutlarıyla gündeme getirilecektir, Bu sempozyuma Malatya dışından 65 bilim insanı 48 bildiri ile katılacaktır. Sempozyumda 20 farklı üniversiteden ve Milli Eğitim Bakanlığının farklı birimlerinden katılımcılar bildiri sunacaktır” dedi.

Bu arada sempozyumun açılış töreni ile ilgili olarak Belediye Basın Bürosu’nca yayınlanan bülten şöyle:

“Malatya Belediyesi, Milli Eğitim Müdürlüğü ve kısa adı BİLSAM olan Bilgi Yolu Eğitim ve Sosyal Araştırmalar Merkezi tarafından organize edilen “Bilgi Çağında Eğitim ve Malatya” konulu Ulusal Malatya Sempozyumlarının birincisi Anemon Otelde başladı.

İki gün sürecek sempozyuma Malatya Valisi Doç. Dr. Ulvi Saran, Ak Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Belediye Başkan Vekili Ertan Mumcu, Rektör Yardımcısı İlhan İçen, Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanı Merdan Tufan, Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Nurettin Konaklı, Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü H. Ömer Gülseren, Milli Eğitim Bakanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürü Dr. Kamil Yıldırım ile Türkiye’nin dört bir yanından gelen akademisyenler, eğitimciler, daire müdürleri, sivil toplum kurulu temsilcileri katıldı.

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan BİLSAM Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Yrd. Doç. Dr. İlhan Erden, 8 ay’dır bu sempozyumu düzenlemek için çalışmalar yaptıklarını, bunun meyvesinide bugün aldıklarını, sempozyumun düzenlenmesinde büyük katkıları olan Malatya Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğüne teşekkür etti.

BİLSAM Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Gezer de yaptığı konuşmada gelişen Türkiye’nin eğitimi’ne daha büyük katkılar sağlamak için bu sempozyumu düzenlediklerini, amaçlarının Türk eğitim sistemindeki eksiklikleri varsa sorunları ortaya çıkarak çözüm yollarının bulunmasına yardımcı olmak şeklinde konuştu.

Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bulut’da yaptığı konuşmada Milli Eğitim yeni müfredatının çağın gereksinimlerini karşılayacak bir şekilde olması için yürütülen çalışmaların yanı sıra Malatya’nın eğitimdeki yapısı hakkında bilgiler verdi.

Rektör Yardımcısı İlhan İçen de yaptığı konuşmada, eğitim ihtiyacının evrensel olduğunu, eğitime önem veren toplumların her zaman önde olup, gelişmişliklerini tamamladıklarını söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Nurettin Konaklı da yaptığı konuşmada Türkiye’nin son yıllarda eğitimde ciddi hamleler yaptığını, modern, donanımlı eğitim anlayışını ilke seçtiğini ve bu doğrultuda çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

Malatya’nın doğu ile batının kesiştiği 400 bin nüfuslu, büyük şehir statüsü kazanmış bir çok ilden daha büyük, fiilen çoktan büyükşehir olmuş gelişen bir kent olduğunu belirten Belediye Başkan Vekili Ertan Mumcu ise yaptığı konuşmada, Malatya Belediyesi olarak eğitim, kültür, sanat ve sportif alanlarda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarına imkanlar ölçüsünde destek olmaya, katkı sunmaya gayret ettiklerini söyledi.

Ak Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık’ta yaptığı konuşmada, hükümetin eğitime büyük bütçeyi ayırdığını, kaynakların büyük bir kısmının eğitime harcandığını belirtti.

Kalkınmış ülkelerin eğitime büyük önem vererek, Dünya da söz sahibi olduklarını belirten Malatya Valisi Doç. Dr. Ulvi Saran’da yaptığı konuşmada Malatya’nın eğitimde fiziki yapılanmasının hemen hemen tamamlandığını, Ocak ayında başlatılan Malatya Okuyor Kampanyasıyla da okuma oranının yükseltildiğinin altını çizdi.

Yapılan konuşmaların ardından sempozyuma geçildi.”

PROGRAM..
Sempozyumun iki günlük programı ve katılımcılar şöyle açıklandı:

“”-SALON: SAFİR

-15 Mayıs 2010, Cumartesi

09.00 – 09.20 KAYIT
09.30 SAYGI DURUŞU, İSTİKLAL MARŞI VE AÇILIŞ KONUŞMALARI
Yrd. Doç. Dr. İlhan ERDEM
Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı
Prof. Dr. İbrahim GEZER
BİLSAM Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet BULUT
Malatya Milli Eğitim Müdürü
Prof. Dr. Cemil ÇELİK
İnönü Üniversitesi Rektörü
Ahmet ÇAKIR
Malatya Belediye Başkanı
Doç. Dr. M. Ulvi SARAN
Malatya Valisi

10.30 – 10.45 ARA

10.45 – 12.00 AÇILIŞ PANELİ: “Eğitimde Yeni Eğilimler”
Prof. Dr. H. Yıldırım CELKAN Adıyaman Üniversitesi (Panel Yöneticisi)
Merdan TUFAN MEB Talim Terbiye Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Aytaç AÇIKALIN Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Zeki KAYA Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Uğur DEMİRAY Anadolu Üniversitesi

12.00 – 13.30 ARA

-SALON: SAFİR
15 Mayıs 2010, Cumartesi, 1. OTURUM 13.30 – 14.50

OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. H. Yıldırım CELKAN

Prof. Dr. Mustafa ERGÜN Afyon Kocatepe Üniversitesi
Birlikte Yapılandırma

Doç. Dr. Suphi ERDEM İnönü Üniversitesi
Eğitim Kurumlarına Eleştirel Bir Yaklaşım

Doç. Dr. Burhan AKPINAR Fırat Üniversitesi
Bağımsız Pedagoji

Prof. Dr. Recep KAYMAKCAN Sakarya Üniversitesi
Değerler Eğitimi (Bir STK Olarak DEM Tecrübesi)

14.30 – 14.50 TARTIŞMA
14.50 – 15.05 ARA

-SALON: SAFİR
15 Mayıs 2010, Cumartesi, 2. OTURUM 15.05 – 16.25

OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Aytaç AÇIKALIN

Prof. Dr. Feridun MERTER İnönü Üniversitesi
Öğr. Gör. Hasan BOZASLAN Hakkâri Üniversitesi
Sınıf Öğretmenlerinin Sosyokültürel Açıdan Eğitim Programlarına Uygun Ortam Hazırlama Yeterlilikleri

Prof. Dr. H. Yıldırım CELKAN Adıyaman Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Ahmet KARA Adıyaman Üniversitesi
Arş. Gör. Fatih MURATHAN Adıyaman Üniversitesi
Sınıf Öğretmenlerinin Öğrenmeye İlişkin Tutumları

Dr. Kamil YILDIRIM MEB Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
21. Yüzyılda Eğitimi Şekillendiren Eğilimler

Yrd. Doç. Dr. H. İsmail ARSLANTAŞ Kilis 7 Aralık Üniversitesi
Yeni İlköğretim Programı Konusunda İlköğretim Müfettişlerinin Öğretmenlere Yaptıkları Rehberlik ve Mesleki Yardımın Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

16.05 – 16.25 TARTIŞMA
16.25 – 16.40 ARA

-SALON: SAFİR
15 Mayıs 2010, Cumartesi, 3. OTURUM 16.40 – 17.40

OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Ahmet KIZILAY

Yrd. Doç. Dr. Vehbi BAYHAN İnönü Üniversitesi
Bilişim Toplumu ve Öğrenmeyi Öğrenmek

H. Ömer GÜLSEREN MEB Personel Genel Müdürlüğü
Eğitim Kurumlarında Toplam Kalite Yönetimi Uygulamaları

Arş. Gör. Tuba YAVAŞ Muş Alpaslan Üniversitesi
Çetin TAN Fırat Üniversitesi
Yusuf GEZER Fırat Üniversitesi
Arş Gör. Musa KARABEYESER Muş Alpaslan Üniversitesi
Yabancılaşma Sürecinde Organizasyonlarda Duyguların Yönetimi

17.25 – 17.40 TARTIŞMA

-SALON: AKİK
15 Mayıs 2010, Cumartesi, 1. OTURUM 13.30 – 14.50

OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Uğur DEMİRAY

Prof. Dr. Abdullah ÇAVUŞOĞLU Karabük Üniversitesi
Mesleki ve Teknik Eğitim

Prof. Dr. Rıfat GÜNEŞ İnönü Üniversitesi
Meslek Yüksek Okullarında Okul-Sanayi İşbirliği ve İKMEP Örneği

Prof. Dr. İbrahim GEZER İnönü Üniversitesi
Mesleki Eğitimde Yeni Yaklaşımlar

Aziz ÖZDUMAN MEB
Malatya’da Mesleki Eğitim

14.30 – 14.50 TARTIŞMA
14.50 – 15.05 ARA

-SALON: AKİK
15 Mayıs 2010, Cumartesi, 2. OTURUM 15.05 – 16.25

OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Mehmet KARAGÖZ

Yrd. Doç. Dr. Nihat ŞİMŞEK Kilis 7 Aralık Üniversitesi
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Öz Yeterlik İnancı

Yrd. Doç. Dr. Yasin DOĞAN Adıyaman Üniversitesi
Öğretmen Adaylarının Sosyal Bilgiler Öğretimi Uygulamalarında Sordukları Soruların Değerlendirilmesi

Saadet ARSLANTAŞ Milli Eğitim Bakanlığı
Değişim Sürecinde Sosyal Bilgiler Öğretimi

Pof. Dr. Hasan KAVRUK İnönü Üniversitesi
Arş. Gör. Hülya SÖNMEZ İnönü Üniversitesi
Çocuk Gelişimini Destekleyen Eğitim Aracı Olarak Masal ve Bir Masal İncelemesi

16.05 – 16.25 TARTIŞMA
16.25 – 16.40 ARA

-SALON: AKİK
15 Mayıs 2010, Cumartesi, 3. OTURUM 16.40 – 17.40

OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Hasan KAVRUK

Mehmet BULUT Malatya Milli Eğitim Müdürü
Öğrencilerin Sosyoekonomik Durumlarının Okuma Alışkanlığı Üzerine Etkisi (Malatya Örneği-9. Sınıflar)

Hasan SAYILAN Malatya Bilim Sanat Merkezi
Malatya’da Üstün Yetenekli Öğrencilerin Eğitimi

Aysel YÜZER Malatya Milli Eğitim Müdürlüğü
Malatya’da Okul Öncesi Eğitimi

17.25 – 17.40 TARTIŞMA

-SALON:LAL

15 Mayıs 2010, Cumartesi, 1. OTURUM 13.30 – 14.50

OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Hayati AKYOL

Yrd. Doç. Dr. Mustafa BAŞARAN Dumlupınar Üniversitesi
Yazma Becerisini Değerlendirmede Kullanılabilecek Kriterlerin Yazma Becerisini ve Birbirlerini Yordama Durumu

Yrd. Doç. Dr. Mehmet TEMİZKAN Mustafa Kemal Üniversitesi
Cumhuriyet Dönemi Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Programlarında Okuma Eğitimi

Yrd. Doç. Dr. İlhan ERDEM İnönü Üniversitesi
Arş. Gör. Gülşah DURMUŞ İnönü Üniversitesi
Yeni Kelime Edinim Süreçlerine Farklı Yaklaşımlar

Yrd. Doç. Dr. M. Akif ÇEÇEN İnönü Üniversitesi
İlköğretim 6.-8. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Hikâyelerin Hikâye Haritası Yöntemine Göre İncelenmesi

14.30 – 14.50 TARTIŞMA
14.50 – 15.05 ARA

-SALON: LAL
15 Mayıs 2010, Cumartesi, 2. OTURUM 15.05 – 16.25

OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Saffet SANCAKLI

Prof. Dr. Recep KAYMAKCAN Sakarya Üniversitesi
Din Öğretiminde Çoğulculuk Algısı ve Türkiye’de DKAB Öğretmenlerinin Çoğulcuğa Bakışı

Prof. Dr. Mustafa KÖYLÜ Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Bilgi Çağında Din Eğitimi: Yeni Sorunlar ve Yaklaşımlar

Doç. Dr. Mustafa ARSLAN İnönü Üniversitesi
Dini Sosyalleşme ve Din Eğitimi (Malatya Örneği)

Yrd. Doç. Dr. Şeyma ARSLAN İstanbul Üniversitesi
İslam Dini Eğitiminde Türkiye Tecrübesi

16.05 – 16.25 TARTIŞMA
16.25 – 16.40 ARA

-SALON: LAL
15 Mayıs 2010, Cumartesi, 3. OTURUM 16.40 – 17.20

OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Rıfat GÜNEŞ

Yrd. Doç. Dr. Metin DEMİR Uşak Üniversitesi
İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Ders Kitaplarındaki Resimlerin Sorularla İlişkisi

Sultan ÇOLAK (ŞAN)
İlköğretim Fen Bilgisi Öğretim Programı ile İlgili Bir Değerlendirme

17.10 – 17.20 TARTIŞMA

* KATILIMCILAR LİSTESİ

Merdan Tufan MEB Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı
Mehmet Bulut Malatya Milli Eğitim Müdürü
Prof. Dr. Aytaç Açıkalın Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Hayati Akyol Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa Ergün Afyon Kocatepe Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet Kızılay İnönü Üniversitesi
Prof. Dr. Hikmet Y.Celkan Adıyaman Üniversitesi
Prof. Dr. Uğur Demiray Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. Zeki Kaya Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Feridun Merter İnönü Üniversitesi
Prof. Dr. İbrahim Gezer İnönü Üniversitesi
Prof. Dr. Abdullah Çavuşoğlu Karabük Üniversitesi(Dekan)
Prof. Dr. Hasan Kavruk İnönü Üniversitesi
Prof. Dr. Recep Kaymakcan Sakarya Üniversitesi
Prof. Dr. Rıfat Güneş İnönü Üniversitesi
Prof. Dr. Saffet Sancaklı İnönü Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Karagöz İnönü Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa Köylü Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Doç. Dr. Mustafa Arslan İnönü Üniversitesi
Doç. Dr. Serap Buyurgan Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Fatma Özmen Fırat Üniversitesi
Doç. Dr. Fatih Töremen Zirve Üniversitesi
Doç. Dr. Burhan Akpınar Fırat Üniversitesi
Doç. Dr. Celal Çakan İnönü Üniversitesi
Doç. Dr. Suphi Erdem İnönü Üniversitesi
Doç. Dr. Turan Sağer İnönü Üniversitesi
Yrd. Doç. Bekir Gür Karabük Üniversitesi
Yrd. Doç. Şeyma Arslan İstanbul Üniversitesi
Yrd. Doç. Osman Özokçu İnönü Üniversitesi
Yrd. Doç. Eyüp İzci İnönü Üniversitesi
Yrd. Doç. Yüksel Göğebakan İnönü Üniversitesi
Yrd. Doç. İlhan Erdem İnönü Üniversitesi
Yrd. Doç. Metin Demir Uşak Üniversitesi
Yrd. Doç. Ahmet Kara Adıyaman Üniversitesi
Yrd. Doç. Mustafa Başaran Dumlupınar Üniversitesi
Yrd. Doç. Nihat Şimşek Kilis 7 Aralık Üniversitesi
Yrd. Doç. Mehmet Temizkan Mustafa Kemal Üniversitesi
Yrd. Doç. Yasin Doğan Adıyaman Üniversitesi
Yrd. Doç. M. Akif Çeçen İnönü Üniversitesi
Yrd. Doç. H. İsmail Arslantaş Kilis 7 Aralık Üniversitesi
Yrd. Doç. Vehbi Bayhan İnönü Üniversitesi
Öğr. Grv. Hasan Bozaslan Hakkâri Üniversitesi
Öğr. Grv. Abdussamet Günek Bingöl Üniversitesi
Dr. Kamil Yıldırım MEB Dış İl.Gen.Md.
Dr. Murat Özoğlu Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Arş. Grv. İsmail Şan İnönü Üniversitesi
Arş. Grv. Mustafa Ulu Dumlupınar Üniversitesi
Arş. Grv. Tuba Yavaş Muş Alpaslan Üni
Arş. Grv. Musa Karabeyeser Muş Alpaslan Üni
Arş. Grv. Gülşah Durmuş İnönü Üniversitesi
Arş. Grv. Hülya Sönmez İnönü Üniversitesi
Arş. Grv. Fatih Murathan Adıyaman Üniversitesi
Serkan Düzgün MEB Uzaktan Eğ. Der.
H. Ömer Gülseren MEB Personel Gen. Md.
Çetin Tan Fırat Üniversitesi
Yusuf Gezer Fırat Üniversitesi
Betül Karagöz İnönü Üniversitesi
Sultan Çolak (Şan) Kafkas Üniversitesi
Zafer Çelik Hacettepe Üniversitesi
Hasan Sayılan Mili Eğitim Müd. (Malatya)
Meryem Tulu Mili Eğitim Müd. (Malatya)
Aziz Özduman Mili Eğitim Müd. (Adıyaman)
Aysel Yüzer Mili Eğitim Müd. (Malatya)
Veysi Üründü Mili Eğitim Müd. (Elazığ)””

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."