Final

Örnek Resim


Malatyalife Residence

Malatya Haber -

Sümerbank Kararına Bozma..

Sümerbank Kararına Bozma..
  • 27.12.2015

Özelleştirme adı altında, Malatya Girişim Grubu adıyla oluşturulan gruba satışı yapılan ve geçtiğimiz günlerde de bazı binaları yıkılan eski Sümerbank Fabrikası alanı ile ilgili olarak, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın hazırladığı ve Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun onayladığı “sanayi alanı” şeklindeki imar değişikliğine Malatya Belediyesi’nin itirazını reddeden Malatya İdare Mahkemesi’nin kararı, Danıştay 6’ncı Dairesi tarafından bozuldu. Bozma kararının esasla ilgili olmadığı, “yetki” açısından yapılan değerlendirme sonucu verildiği ve Malatya İdare Mahkemesi’nin bu konuda karar verme yetkisi olmadığı için kararın bozulduğu öğrenildi. Malatya Belediyesi’nin Sümerbank olayına eski başkan Mehmet Yaşar Çerçi gibi yaklaşmadığı, Sümerbank’ı alanlarla iyi ilişkiler kurduğu bilinen Cemal Akın başkanlığındaki mevcut yönetiminin, yeni süreci başlatıp başlatmayacağı merak konusu oldu. Bu arada, Malatya Belediye Meclisi’nin eski başkan Mehmet Yaşar Çerçi döneminde aldığı Sümerbank alanına ilişkin imar düzenlemesi kararı nedeniyle açılan davada, Çerçi ve meclis üyeleri beraat etmişlerdi.

BELEDİYE DAVACIYDI
Özelleştirme kapsamına alınarak satışı yapılan yaklaşık 144 bin metrekarelik alana sahip Malatya Sümerbank Fabrikası’nın imar durumunun, Özelleştirme İdaresi tarafından 1998 yılı Mayıs ayında alınan kararla “sanayi alanı” olarak değiştirilmesinin ardından geçen 5 yıllık sürenin ardından, Malatya Belediyesi’nin bu alanda imar değişikliği yaptığı bildirildi. Bu imar değişikliği üzerine, Malatya Belediyesi ile imar değişikliği yetkisinin kendisinde olduğunu belirten Özelleştirme Yüksek Kurulu arasında anlaşmazlık çıktı. Malatya Belediyesi, Mehmet Yaşar Çerçi’nin başkanlığı döneminde imar değişikliğini tanımayarak Sümerbank Fabrikası alanının imar durumunu yeşil alan, sosyal tesisler olarak değiştirdi. Bunun üzerine iki kuruluş mahkemelik oldu. Malatya Belediye Başkanlığı, Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nı mahkemeye verdi ve bu kurumun yaptığı imar değişikliğinin iptalini istedi. Malatya İdare Mahkemesi’nde 2004 yılında açılan ve 2005 yılında sonuçlanan davada, Özelleştirme İdaresi, özelleştirme kapsamına alınan yerle ilgili plan yapma yetkisinin kendilerinde olduğu, belediyenin yetkisi bulunmadığı savunmasını yaptı.

Malatya İdare Mahkemesi, 27 Ocak 2005’de verdiği kararda, “..Davalı idarece özelleştirme kapsamına alınan taşınmazla ilgili olarak 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği yapılması ve üzerinde işletmeye ait üretim binaları bulunan işletmenin satışı için hazırlanan ihale şartnamesinde de, imar planındaki konumu sanayi alanı olarak belirtilen dava konusu 494 parselin mevcut kullanım durumu dikkate alınarak sanayi alanı olarak belirlenmesine ilişkin dava konusu işlemde mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.” dedi ve Malatya Belediyesi’nin açtığı iptal davasının reddine ilişkin kararını açıkladı.

Malatya Belediyesi, bu karara karşı Danıştay 6’ncı Dairesi nezdinde itiraz etti ve Malatya İdare Mahkemesi’nin kararının usul ve yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle bozulması istendi. Danıştay’a savunma veren Özelleştirme İdaresi ise, temyiz edilen kararda bozma nedenlerinden hiçbirisinin bulunmadığı, bu nedenle onaylanması gerektiğini öne sürdü.

Danıştay 6’ncı Dairesi; özelleştirme uygulamalarına ilişkin işlemlerin ilk derece mahkemesi olarak Danıştay’da görüleceği gerekçesiyle, Malatya İdare Mahkemesi’nin işin esasına girilerek verilen kararında hukuki isabet bulunmadığını, bu nedenle kararın bozulmasına oy birliğiyle karar verdiğini taraflara duyurdu.

Bozma kararı, geçtiğimiz haftalarda taraflara iletildi.

Malatya Belediyesi’nin, bu son karar doğrultusunda Danıştay’a başvurup başvurmayacağı merak konusu oldu.

ÇERÇİ VE MECLİSİ BERAAT ETMİŞTİ..
Bu arada, Sümerbank alanı ile ilgili olarak Mehmet Yaşar Çerçi döneminde verilen imar değişikliği kararı ile ilgili olarak adli mahkemede açılan davada, görevi kötüye kullandıkları öne sürülen Çerçi ve dönemin belediye meclis üyeleri ise beraat etmişlerdi.

Çerçi ve meclisinin beraatına ilişkin olarak Kasım 2007’de malatyahaber.com’da şu haber yeralmıştı:

“ARŞİV HABER

1999- 2004 döneminde görev yapan Malatya Belediye Başkanı Mehmet Yaşar Çerçi ve 34 eski belediye meclisi üyesi hakkında, özelleştirme adı altında gerçek değerinin çok altında satılan Sümerbank alanı ile ilgili yaptıkları imar değişikliği yüzünden “görevi kötüye kullanma” iddiasıyla açılan dava sonuçlandı. Malatya 1. Asliye Ceza Mahkemesi, tüm sanıklar hakkında beraat kararı verdi.

DAVA AÇILMIŞTI..
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın sattığı Malatya Sümer Dokuma Fabrikası alanına ait imarda değişiklik yaparak bölgeyi park ve yeşil alan ilan etmek suretiyle Özelleştirme İdaresi’nin kararına aykırı hareket ettikleri iddiasıyla MHP’li eski Başkan Mehmet Yaşar Çerçi ve 34 belediye meclisi üyesi aleyhine Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Malatya 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı.

28 Mart yerel seçimlerinde başkanlığı kaybeden eski Malatya Belediye Başkanı Mehmet Yaşar Çerçi ve Arif Emre, Mehmet Diltemiz, Kemal Tercen, Cengiz Selçuk, Ersin Murat Şeftalicioğlu, Rıdvan Karakaplan, Ali Gül, Hasan Uçan, Celalettin Gönültaş, Nurettin Gülüm, Gökhan Akçadağ, Mustafa Aydın, Hasan Hüseyin Kaplan, Mehmet Tosun, Coşkun Parlak, Mehmet Bitmez, Kemal Tunç, Bedri Kaya, Mustafa Somuncu, Naci Bayrakçı, Ahmet Turan Sarı, İbrahim Halil Salman, Osman Öztürk, Yılmaz Kınacı, Hikmet Alan, Ekrem Dağ, Osman Bingöl, Rıza Özşimşek, Şahin Evin, Osman Kevser, Nami Çobanoğlu, Yusuf Sürücü, Mustafa Çakmak, Şefik Atilla adlı meclis üyelerinin “görevi kötüye kullandıkları” öne sürülüyordu.

ÇERÇİ’NİN SAVUNMASI..
Eski başkan Çerçi davayla ilgili olarak verdiği ifadede, imar değişikliğini dönemin bakanı Yüksel Yalova’ya, dönemin Valisi ve halen Anayasa Mahkemesi Yedek Üyesi olan Mustafa Yıldırım’ın ve eski milletvekili Miraç Akdoğan’ın yanında anlattığını, bakanın da kendilerini haklı gördüğünü, bu nedenle Haziran 2002’de imar değişikliği yaptıklarını bildirdi.

Çerçi, ifadesinde “Bahsi geçen 144 dönümlük Sümerbank Fabrika alanının Valilik binası ve şehir parkı, yeşil alan olarak Malatya halkına kazandırılmasından başka bir niyetimizin olmadığı, bunun için özelleştirmede çıkan satış rakamı olan 6.4 milyon dolar bedelin belediye olarak ödemeye hazır olduğumuzu, bir avuç kişiye yok pahasına bu kıymetli arsanın verilmesi yerine bütün halka mal edilmesinin gerekli olduğunu bütün hpalkımızla beraber istemiştik.

Benzer talebi İzmit halkının SEKA arazileriyle ilgili göstermesinden sonra bu arazilerin bir kaç kişiye satılması yerine Başbakanlık emriyle İzmit Belediyesi’ne verildiği hatırlanmalıdır. Hal böyle iken bir şehrin halkı özelleştirmeye itirazları neticesi onlara o arsanın belediyelerine verilmesiyle ödülle sonuçlanırken diğer bir şehir halkının benzer talebinin neticesi bu isteğin sözcülerini yargılamakla karşı karşıya bırakmaktadır.

Dolayısıyla yöneltilen suçlamayı kabul etmiyorum ve bilakis emsal değerlere bakıldığında 40-50 milyon dolar değerindeki kıymetli bir devlet arazisinin sadece içerisindeki makinelerinin karşılığı olan bedele yani yok pahasına (kaldıki aynı tesis 1998 yılındaki özelleştirmede bir başka gruba 11 milyon dolara satılmış ancak bedel çok düşük görüldüğü için satış iptal edilmişti) birkaç kişiye verilmesine karşı koyup bütün şehir halkına maledilmesine ve böylece şehrime önemli bir hizmet yapma çabasında olduğumu, fakat ne yazık ki bütün bu çabalarımızın boşa giderek söz konusu satışın gerçekleştiğini ve fabrikayı işleteceğiz diye alanların birkaç ay içerisinde çalışan 850 makineyi 5 milyon dolar gibi bir değere sattıklarını ve binayı sökme girişimlerine başladıklarını, sorulduğunda da oraya lüks iş merkezleri yapmak için projeler hazırladıklarını ve Cumhuriyetin bu önemli eserini betonlaştırma girişiminin ne yazık ki korktuğumuz gibi gerçekleşmekte olduğunu üzülerek görmekteyiz.”demişti.

BİLİRKİŞİ RAPORU..
1. Asliye Ceza Mahkemesi’ne sunulan ve Şehir Plancısı Gürsel Akgün, Harita Mühendisi Fikret Ercan ve Avukat Ali İhsan Kal’dan oluşan bilirkişi heyetinin raporunda, meclis tarafından yapılan imar planı değişikliğinin kamu yararı açısından olumlu bir karar olduğu ve yapılan işlemde imar ve şehircilik ilkeleri açısından kamu zararının bulunmadığı belirtildi.

Raporda, “Malatya kent merkezi plansız gelişmesi nedeni ile modern şehircilik ilkelerinin kent mekanına yansıtılamadığı bir merkezdir. İdari birimler kent merkezinin çeşitli alanlarına dağınık olarak yerleşmiştir. Kend insanının bu birimlerle olan ilişkisi ve idari birimlerin birbirleri ile olan ilişkisi zorunludur. Bu ilişki sürekli var olan bir sirkülasyondur. Bu durumu sağlarken yaşanan zaman kaybı, ulaşım amaçlı olarak kullanılan araçların yolaçtığı maddi kayıp, kullanılan araçların yol açtığı hava kirliliği; odağında insan olan modern şehircilik ilkelerine aykırılık teşkil etmektedir.

Malatya kent bütünü incelendiğinde, Malatya Belediye Meclisinin 580 ada ve 494 nolu parsel üzerinde 10.06.2002 tarihinde 58 nolu kararı ile yapmış olduğu imar planı değişikliği; kent merkezi oluşturulması yönünde olumlu bir planlama kararıdır.

Bu alan; sahip olduğu merkezi konum, ulaşılabilirlikteki kolaylık, ana ulaşım ağına olan yakınlığı, çevresindeki kent içi toplayıcı yolların varlığı nedeni ile bu alana kent merkezi kimliği kazandırılması, modern şehircilik ilkeleri ve kamu yararı açısından son derece olumlu bir karardır.

SONUÇ: Şehirçilik, şehirlerin kurulmasını, düzenlenmesini, imarını, sosyal ve ekonomik ihtiyaçların bir bütün içerisinde giderilmesini sağlayan, bunların gelişme, büyüme ve estetiğine öncülük eden bir bilim dalıdır.

İmar planları ise yöre halkının sağlığını korumak, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını, iyi yaşama düzenini, çalışma koşullarını ve güvenliğini sağlamak amacıyla ülke, bölge ve şehir verilerine göre oturma, çalışma, dinlenme ve ulaşım gibi kentsel fonksiyonlar arasında mevcut ve sağlanabilecek imkanlar ölçüsünde en iyi çözüm yollarını bulmaktır.”ifadeleri yeraldı.

SAVCININ MÜTALAASI VE YARGICIN KARARI..
Mahkemenin karar duruşmasında cumhuriyet savcısı Muhittin Özdemir, bilirkişi raporu paralelinde mütalaa verdi ve tüm sanıkların beraatine karar verilmesini talep etti.

Yargıç İbrahim Sağır, Belediye Meclis üyeliğinden ayrıldıktan sonra mensubu olduğu bir inşaat firmasının Afganistan’daki şantiyesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen İnşaat Mühendisi Rıza Özşimşek’in vefatı nedeniyle hakkındaki davanın düşürülmesini ve eski Belediye Başkanı Mehmet Yaşar Çerçi ile diğer üyeler hakkında görevi kötüye kullanma suçundan kamu davası açılmış ise de sanıkların atılı suçu işlemedikleri kanaatine varıldığını belirtti ve beraat kararı verdi.”

FOTOĞRAF: Sümerbank Fabrikası’nı satın alanlar, geçtiğimiz günlerde fabrika alanı içerisindeki bazı binaların yıkımına başlamışlardı.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."