Final

Örnek Resim


Malatyalife Residence

Malatya Haber -

TBMM’de Malatya Tartışmaları..

TBMM’de Malatya Tartışmaları..
  • 26.12.2015

Elektrik Piyasası Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına ilişkin kanun tasarısının görüşüldüğü TBMM oturumunda, Malatya’nın TEDAŞ’in şirketleşme yolundaki “idari” yapılaşmasında Elazığ’a bağlanması, bu ildeki FEDAŞ adlı kurumun sorumluluğundaki Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Malatya’dan, en fazla elektrik tüketen, en az kayıp kaçak oranına sahip olan ve en fazla elektrik bedeli ödeyen Malatya’nın “hakkının yendiği” yolunda CHP’li Malatya Milletvekilleri Mevlüt Aslanoğlu ve Muharrem Kılıç ile ANAP Milletvekili Süleyman Sarıbaş’ın eleştirilerine, bir başka Malatya Milletvekili AKP’li Münir Erkal’dan “popülizm yapıyorlar” tepkisi geldi.

Aslanoğlu ve Kılıç’ın, Elazığ merkezli şirket bünyesinde en fazla elektriği tüketen Malatya’nın elektrik tahsilatı ile ilgili faturanın Elazığ’da kesiliyor olması nedeniyle, toplanan vergilerin Malatya yerine Elazığ’a, dolayısıyla Elazığ Belediyesi’ne gittiği eleştirilerinde bulundukları belirtilirken, bu nedenle tahsilat merkezinin, en çok tahsilatın yapıldığı ilde ve dolayısıyla şirket merkezinin de Malatya olmasını sağlayacak önerilerinin reddedildiği bildirildi.

Bu arada, yapılan değişiklik teklifi ile ilgili olarak, konunun görüşüldüğü oturuma son anda dahil olup, daha önce konuşan Malatya milletvekillerini “popülizm yapmakla” suçlayıp, eleştiri getiren AKP Milletvekili Münir Erkal’ın da, AKP grubuyla birlikte “red” oyu kullandığı, AKP’nin diğer milletvekilleri Ali Osman Başkurt ve Fuat Ölmeztoprak ile ANAP’ın diğer milletvekili Miraç Akdoğan’ın, daha önce kayısı zararının karşılanması oylamasında olduğu gibi, yine mecliste bulunmadıkları öğrenildi. Teklif, AKP grubunun oylarıyla reddedildi.

* MECLİS TUTANAKLARINDAN..
TBMM’de 4 Mayıs Perşembe günü yapılan görüşmelerde, TBMM tutanaklarına göre şu konuşmalar ve tartışmalar yaşandı:

“..ANAVATAN PARTİSİ GRUBU ADINA SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) – ..Ülkenin Doğu ve Güneydoğu Anadolusunda elektrik kaçağı yüzde 70’lere çıkmış, Urfa’da yüzde 70.

Neredesiniz sayın bürokratlar? Sayın Hükümet yetkilileri neredesiniz? Üç senedir niye düşünmüyorsunuz bunları? Ne gibi tedbirler aldınız? Malatya’da yüzde 17, Elazığ’da yüzde 30, Bingöl’de yüzde 60’a yakın… Bölge oluşturuyorsunuz, şirket kuruyorsunuz, merkez Elazığ! Malatya’nın tükettiği elektrik üç ilden daha fazla, ödediği para daha fazla, kaçağı daha az, ama merkez oraya. Niye? Kriter ne? Efendim, üçünün, dördünün ortası. Ee dördüyse, Sivas-Adıyaman-Malatya üçgeninde yap, merkez, orta Malatya olsun. Bu ortayı bulmak, Nasrettin Hoca gibi, dünyanın ortası nere demişler, bulunduğum yer demiş. Orta tarifi, siyasî bir tarife oturur ise…

Daha geçen gün gördüm, tabiî, TEDAŞ’ın bölgesi Elazığ’da 20 tane Elazığ’dan eleman alınmış, Malatya’ya çalışmaya… Malatya’nın insanları ne yapacak? Malatya’nın insanları işsiz de kalsa olur. Suçu ne? Suçu yüzde 51 AK Partiye oy vermek. Tek suçu bu. Elektriği en çok tüketen, en çok parayı ödeyen, en az kaçağı olan şehir Malatya, ama, o bölgedeki kurulan AŞ’nin merkezi Elazığ.

Buyurun size!.. Buyurun satın bakayım, satabiliyor musunuz!..

Ne kanunu çıkartırsanız çıkartın, geçmişi kötülemeyin, geçmişte bu tesisleri yapıp size satma fırsatı verenlere bir kez olsun şu kürsüden teşekkür etmeyi öğrenin.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Sayın Sarıbaş, konuşmanızı tamamladınız mı efendim?

SÜLEYMAN SARIBAŞ (Devamla) – Evet efendim.

Madde üzerinde şahsı adına, Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu…

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) –

Değerli arkadaşlar, bu maddede diyor ki, TEDAŞ şirketler kurar; güzel. Türkiye’de 21 ilde değişik şirketler kurdular, 21 şirket kuruldu. Değerli arkadaşlarım soruyorum, bir ilde şirket kurarken bu işin objektivitesi nedir, objektivitesi; hangi objektif kriterle hareket ettiniz? Çoğunluğu azınlığa boğduruyorsunuz. Elektrik bedelinin yüzde 55’ini benden tahsil edeceksin, götüreceksin bu şirketi yüzde 30 üreten ile kuracaksın, beni boğduruyorsun; böyle objektiflik olmaz arkadaşlar! Parayı ben veriyorum, ben. benim halkım veriyor. Parayı, benim halkım veriyor. Böyle objektif kurallarla bu şirketleri kurarsanız, yöre insanını kırarsınız.

Evet, Malatya örneği veriyorum. Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl… Yüzde 55’i ben ödüyorum, Malatya ödüyor arkadaşlar. Yüzde 55 parayı ben ödüyorum. Yüzde 45’i diğer üç il ödüyor. Alıp benim vilayetimden götürüyorsun, başka bir ilde kuruyorsun. Hangi objektif kriter var burada; neye dayanarak; başka bir şey…

Bir de, kurduğun ilin o günkü şirket müdürünü, TEDAŞ müdürünü bu şirketin müdürü yapıyorsun; ama, yüzde 55’ini üreten başka bir ilin müdürüne hiçbir sorumluluk ve yetki vermiyorsun. Böyle bir yönetim tarzı olur mu arkadaşlar?!
Böyle bir yönetim tarzı olur mu?! Tüm ihaleleri artık oradan yapacağım diyorsun; tüm alımları oradan yapacağım diyorsun.

ŞÜKRÜ ÜNAL (Osmaniye) – Malatya devre dışı mı kalıyor?

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) – Evet efendim.
Arkadaşlar, ben hepinizi uyarıyorum: Türkiye’de en az kayıp kaçak oranında bir il olacaksın ve sadece yılda 130 trilyon para ödeyeceksin TEDAŞ’a, yılda 6 trilyon ödeyen, 13 trilyon ödeyen bir ile, alıp götürüp oraya vereceksin. Bu hak değil, hukuk değil. Bu, hakkın gaspıdır. Bu şirketleri kurarken, o ilin ekonomisine zarar vermeye kimsenin hakkı yoktur. Parayı benden alıyorsun; benden alıyorsan, benim hakkımı bana vereceksiniz. Benim hakkımı… Benden parayı toplayıp, başka bir ili kalkındırıyorsanız, yazıklar olsun size!

Hepinize saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Sayın Aslanoğlu teşekkür ediyorum.

Madde üzerinde, şahsı adına, Elazığ Milletvekili Şemsettin Murat.

Sayın Murat, buyurun efendim. (AK Parti sıralarından alkışlar)

ŞEMSETTİN MURAT (Elazığ) –

Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının 4 üncü maddesi üzerinde bir iki şey söylemek istiyorum.

Şimdi, burada konuştuğumuz ifadelerin, en azından, biraz doğruya yakın olması lazım. Bir önceki madde üzerinde konuşan Anavatan Partisi Sayın Sözcüsü, bazı rakamlar ifade ettiler. Bu rakamların tamamen yanlış olduğunu ifade etmek isterim. Hatta, kendi iliyle alakalı rakamlar da yanlıştır. Devletin resmî kayıtlarından, kayıp kaçak oranıyla ilgili aldığım rakamları şimdi size açıklayacağım: Sayın Sözcü, Elazığ’da kayıp kaçak oranının yüzde 30 olduğunu ifade ettiler.

SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) – 30’a yakın dedim.

ŞEMSETTİN MURAT (Devamla) – Resmî rakamlar, Elazığ’da kayıp kaçak oranının yüzde 11,34 olduğunu gösteriyor; Malatya’da ise, yüzde 11,92; Tunceli’de 13,53’tür.
Değerli arkadaşlarım, burada konuşurken, rakamları doğru bildirerek, vatandaşımızı yanlış bilgilendirmememiz gerekir. (AK Parti sıralarından alkışlar)

Ayrıca, bir hususu daha ifade etmek istiyorum. Devletimizin bu şirketlerle ilgili yaptığı uygulamada birtakım kriterler muhakkak ki göz önüne alınmıştır ve bu kriterler doğrultusunda da bazı iller şirket merkezi olarak belirlenmiştir. Şimdi, bu yapılanmayı bir siyasî malzeme olarak iller arasında bir tartışma zeminine çekmeyi de doğru bulmadığımı ifade etmek isterim.
Değerli arkadaşlar, bu, geçmiş siyasetten kalma alışkanlıktır. Bunları terk etmenin zamanı gelmiştir ve geçmektedir.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) – Ver o zaman!

ŞEMSETTİN MURAT (Devamla) – Ülkemizin menfaatları neyi gerektiyorsa, o doğrultuda yapılanmalar yapılabilir; buna da hepimizin saygı göstermesi gerekir.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) – Parayı ben ödeyeceğim, sen yiyeceksin; var mı böyle bir şey!.. Var mı böyle bir şey!

SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) – O menfaattan biraz da Malatya faydalansın!

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) – Ver o zaman hakkımı benim. Ayıptır!

ŞEMSETTİN MURAT (Devamla) – Enerji tüketimi Malatya’da fazla olabilir; ama, enerjinin üretildiği yer de…

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) – Ver … Hak benim… Hak benim…

ŞEMSETTİN MURAT (Devamla) – Dikkat edin…

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) – Ayıp…

ŞEMSETTİN MURAT (Devamla) – Ben sizi sabırla dinledim ve rakamlarınızın yanlış olduğunu söylüyorum.

SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) – Tüketim rakamını söyle bir de… Tüketim rakamını söyle…

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) – Tükettiğin rakamı söyle, benim hakkımı yeme…

ŞEMSETTİN MURAT (Devamla) – Onu da söyleyeceğim, onu da söyleyeceğim… Müsaade edin, onu da söyleyeceğim…
Değerli arkadaşlar, evet, enerjinin tüketimi Malatya’da fazla olabilir; ama, bu enerjiyi bütün ovalarını Keban Barajı Gölü altında bırakarak enerji üretimine feda eden ve…

SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) – Karakaya Barajı da Malatya’da, elinsaf!..

MUHARREM KILIÇ (Malatya) – Malatya’nın arazileri daha çok baraj suları altında kaldı!..

ŞEMSETTİN MURAT (Devamla) – Lütfen… Lütfen…

MUHARREM KILIÇ (Malatya) – Malatya’nın arazileri…

ŞEMSETTİN MURAT (Devamla) – Lütfen…Lütfen…

BAŞKAN – Sayın Kılıç… Sayın Kılıç…

SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) – Yapan Bakan utansın…

ŞEMSETTİN MURAT (Devamla) – Bütün arazisini enerji üretimine feda eden bir Elazığ’ın da herhalde hakkıdır diye düşünüyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar)

SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) – Yazıklar olsun!..

ŞEMSETTİN MURAT (Elazığ) – Doğru söylüyorum, rakamlar burada…

SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) – Getir tüketim rakamlarını…

BAŞKAN – Sayın Murat, teşekkür ederim.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) – Getir rakamları… Yüzde 50…

BAŞKAN – Sayın Aslanoğlu…

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) – 80 000’e 125 000…

BAŞKAN – Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, enerjinin üretildiği yer de Türkiye, tüketildiği yer de Türkiye. Bu memleketin her tarafı bizim. Onun için… (AK Parti sıralarından “Bravo Başkan” sesleri, alkışlar)

MUHARREM KILIÇ (Malatya) – Her taraf bir de, niye ayırımcılık yapılıyor o zaman Sayın Başkan?!

BAŞKAN – Türkiye’nin bölünmez bütünlüğü vardır, 780 000 kilometrekarenin hepsi Türkiye Cumhuriyetinin sınırlarıdır. Onun için, bu hususta birbirimize latifelerimiz hoş; ama, daha ileriye gitmeyelim.
Teşekkür ederim.

MUHARREM KILIÇ (Malatya) – Biz Elazığ’ı da seviyoruz; ancak, Malatya’daki bölge müdürlükleri Elazığ’a kaydırılıyor. Elazığ’da ayrı bölge müdürlüğü kurulsun, bir şey demiyoruz.

BAŞKAN – Zaten, birbirinize bitişik sınırlarınız, bir şey olmaz.

Sayın milletvekilleri, madde üzerinde 10 dakika süreyle soru-cevap işlemi gerçekleştireceğiz.

Sayın Abdulkadir Ateş, buyurun.

ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) – Teşekkür ediyorum Sayın
Başkan.

BAŞKAN – Sayın Bakanım, size soru yöneltiyorlar efendim.

ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) – Biraz önceki tartışmaların neden önemli olduğunu, belki benim bu sorumla arkadaşlarım daha iyi anlayacaklardır.

Bir şirketin eğer merkezi belli bir ildeyse, bu şirketin ödediği vergilerden, oranın yerel yönetimleri belli ölçülerde pay alır. Bu nedenle de, örneğin, Gaziantep’in tüketmiş olduğu elektriğin vergileri, eğer Adana’ya gidiyorsa… Sayın Bakan dinliyordur tabiî, ben biliyorum Sayın Bakanı. Bu konuda da bir çözüm bulmasını isteyeceğim zaten.

Şimdi, Sayın Başkan, elektrik tüketiminin olduğu yerde bir para ödüyor o ilin insanları, sanayicisi ve bundan da bir vergi kesiliyor. Bu verginin merkezi Adana olduğu zaman veya başka bir il olduğu zaman, örneğin Malatya’nın ödediği vergi, eğer Elazığ merkez olarak gösteriliyorsa, buradan, yerel yönetimler, oranın yerel yönetimi belli bir pay alır. Bu pay nedeniyle de, siz tüketiyorsunuz, vergi ödüyorsunuz, bu pay eğer başka bir ile gidiyorsa, sizin yerel yönetimleriniz hak ettiği payı alamıyorsa, bu bir haksızlıktır. Bu haksızlığın düzeltilmesi konusunda Sayın Maliye Bakanımız ne düşünüyor, onu öğrenmek istiyorum.
Teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

MUHARREM KILIÇ (Malatya) – Sayın Başkanım, deminki tartışma bir Elazığ-Malatya tartışması kesinlikle değil. Biz, Elazığ İlimizde bölge müdürlüklerinin kurulmasına kesinlikle karşı değiliz; ancak, bu iktidar geldikten sonra, ne yazık ki, Malatya’daki bölge müdürlüklerinin çoğunluğu Malatya’dan alınarak, Elazığ’a, başka illere, hatta Erzurum’a, Sivas’a kaydırılmaya başlandı. Hatta, ben Sayın Başbakana bir soru yöneltmiştim “Sayın Başbakanım. Malatya’yı gözden çıkardınız mı” demiştim. Bu anlayışla da, şu anda, TEDAŞ’ın durumunda da, yine, TEDAŞ’a en çok parayı Malatya ödüyor, vergiyi en çok Malatya veriyor; ancak, şirketin merkezi Malatya’da kurulmuyor. Elazığ’a ayrıca şirket kurulsun, bir şey demiyoruz; ancak, Malatya’da bir şirket kurulabilirdi. Bunu belirtmek istiyoruz. Bunun nedenini öğrenmek istiyorum.
Saygılar sunuyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ederim.

Sayın Kılıç, Malatya 2 cumhurbaşkanı, 2 başbakan çıkarmış. Gözbebeğimiz olan bir il. Kimse çıkarır mı?!

SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) – Yani, böyle şey yapılır mı?! Maraş olsa neyse! Malatya’ya yapılır mı?!

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) – Lafta Başkan, lafta!

AĞAH KAFKAS (Çorum) – Ama, bunlar gerçek.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) – Hangisi gerçek?! Onun için İnönü Üniversitesinin kadro kanununu çıkarıyorsunuz üç yıldır! Yapmayın Allahaşkına!

ŞÜKRÜ ÜNAL (Osmaniye) – Sayın Başkan, Malatya dayanışması var.

BAŞKAN – Sayın Ilıcalı, buyurun.

MUSTAFA ILICALI (Erzurum) – Teşekkür ederim Sayın Başkanım.

Sayın Bakanım, buyurun.

MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (İstanbul) – Sayın Başkan, teşekkür ediyorum.

Sayın Başkan, bu TEDAŞ’ın özelleştirilmesiyle ilgili olarak biz Türkiye’de 20 tane şirket kurduk. Sayın Ateş sormuştu, işte “niye Malatya değil, niye Elazığ değil…” Biz hükümet olarak da, iktidar olarak da, Elazığ’a da, Malatya’ya da önem veren ve her iki ilimizi de takdir eden ve ona göre de tedbirlerimizi alan hükümetiz. Ancak, 20 tane şirket kuruyorsunuz, 81 ile kuruyorsunuz bunu. Burada uzmanlarımızın yapmış olduğu bazı çalışmalar var. Objektif bazı kriterler koyuyorlar ve o kriterlere göre Türkiye’nin şartlarına, gerçeklerine ve menfaatlerine uygun bazı seçimler yapılıyor. Bu seçimler yapılırken, muhakkak surette, bir yeri seçmişseniz, hemen onun yanındaki yer buna biraz tepkili oluyor. Fakat, bunu hoşgörüyle karşılamamız lazım. Ama, bazı fikirler var; “oraya da kurun, buraya da kurun.” Olmaz öyle şey. Oraya da kurun buraya da kurun oldu mu, 81 tane tekrar şirket kuracağız ki, altından kalkılmaz o işin. Bir de teknik zorunlulukları var. Yoksa, biz, Malatya’ya da gereken değeri veren bir hükümetiz, iktidarız; ama, bu arada, Elazığ’a o kurulmuş, artık, Elazığ’da bu devam edecek.
Vergiler yönünden… Vergiler yönünden bir şey fark eder belki; ama, kurumlar vergisi bakımından da çok az fark ediyor Sayın Ateş.

ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) – Çok fark eder Sayın Bakan.

MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (İstanbul) – Yok yok, o kadar çok fark etmiyor.

MEVLÜT FERİT ASLANOĞLU (Malatya) – Malatya elektrik vergisi ödemiyor mu?

MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (İstanbul) – O bakımdan; yani, kurumlar vergisinin vergiler açısından yüzdesine falan bakarsak, o rakamları ben size istediğiniz anda veririm.

ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) – Telafi etmek lazım. Maliye Bakanının telafi etmesi lazım.

MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (İstanbul) – Arkadaşların temsil ettiği illeri savunmalarını anlayışla karşılıyorum.

MUHARREM KILIÇ (Malatya) – Malatya’nın doğan zararını Maliye Bakanlığı olarak karşılayacak mısınız efendim?

MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (İstanbul) – Malatya’ya çok şey yapıyoruz yani.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) – Vallahi görmedim, billahi görmedim…

MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (İstanbul) – Yapmayın… Malatya teşvikli iller arasında mı, değil mi?..

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) – Turgut Özal Tıp Merkezinin Kadro Kanunu çıktı, hâlâ vermediniz Sayın Bakan.

MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (İstanbul) – Mevlüt Bey, bizi Malatyalılar iyi bilir.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) – Biz de iyi bilelim efendim.

MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (İstanbul) – Bizim Malatya’ya neler yaptığımızı da bilirler.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) – Peki efendim.

MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (İstanbul) – Teşvikli illerin içinde mi, değil mi Malatya? O kadar. Söyleyin bana.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) – Malatya hakkıyla aldı yani. Siz mi verdiniz efendim?

MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (İstanbul) – Evet, biz verdik.

HALUK KOÇ (Samsun) – Samsun’a niye vermediniz Sayın Bakan?

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) – Samsun’a niye vermediniz?

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, karşılıklı konuşmayalım.
Sayın Bakanım, buyurun efendim, Genel Kurula hitap edin.

HALUK KOÇ (Samsun) – O zaman Samsun’a niye vermediniz?

MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (İstanbul) – Haluk Koç, sen özel olarak müracaat et de bir bakayım, değerlendireyim.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) – Samsun’a niye vermediniz?

MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (İstanbul) – Haluk Koç’un hiç öyle müracaatı olmadı.

HALUK KOÇ (Samsun) – Mademki “biz verdik” diye böbürleniyorsunuz, Samsun’a niye vermediniz?

MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (İstanbul) – Onların hepsinin kriterlerini açıkladık.

HALUK KOÇ (Samsun) – Gel de Samsun’a anlat onu.

MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (İstanbul) – Sayın Işık, “TEDAŞ’ın özelleştirilmesiyle neler kazanılacak” diye sordu. Bu, Türkiye için fevkalade önemli. Bir defa, “Türkiye’de serbest piyasa uygulanıyor” denebilmesi için, enerji piyasasının özelleştirilmesi icap ediyor…

BAŞKAN – Teşekkür ederim.

Sayın milletvekilleri, madde üzerinde 1 adet önerge vardır; önergeyi okutuyorum:

..Madde üzerinde, şahsı adına, Malatya Milletvekili Münir Erkal. (AK Parti sıralarından alkışlar)
Sayın Erkal, süreniz 5 dakika; buyurun.

AHMET MÜNİR ERKAL (Malatya) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; biraz önce 5 inci madde görüşülürken, değerli bir milletvekilimiz, biliyorsunuz, bu madde, biz, 1133 sayılı tasarıyı görüşmekteyiz; fakat, maalesef, gerekçe olarak 1074’ün gerekçesi ifade edilmiştir; bu, yanlıştır. Bunun doğru şekilde ifade edilmesi lazım. Ayrıca, Elektrik Piyasası Kanununun 14 üncü maddesi de, bu hususla ilgili olarak, sizin söylediğinize aykırı hükümler içermektedir.

Bir de, değerli arkadaşlar, enerji konusu görüşülürken burada, maalesef, birçok milletvekili arkadaşımız, meselenin dışına çıkarak, bir ile yapılan hizmetleri katı bir popülizm anlayışıyla gündeme getirmekte ve bu hususta, bana göre, üzüntü verici bir siyaset sergilemektedir.

TACİDAR SEYHAN (Adana) – Böyle bir şey var mı yok mu; siz onu söyleyin!

AHMET MÜNİR ERKAL (Devamla) – Malatya bazındaki değerlendirmeler ortaya konulurken, hiçbir şey yapılmamış gibi bir düşünce, hizmet yapılmamış gibi bir yaklaşım, maalesef, bazı arkadaşlarımız tarafından seslendirilmektedir. Altını kalın çizgiyle çizerek şunu söylemek istiyorum: 3 Kasım 2002 tarihi, popülizm anlayışının iflas ettiği ve sandığa gömüldüğü tarihtir. Türkiye’de, insanlar, bundan sonra, insanımız, rasyonel siyaset istemektedir, reel siyaset istemektedir ve gerçekten, Türkiye’nin inşaına bir tuğla koyan, bir taş koyan, yapıcı, müspet, olumlu bir hizmet anlayışını siyaset sahnesinde görmek istemektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisinin itibarı da buradan gelmektedir; ama, bunu bambaşka bir mecraa çekerek, mesela 5804 sayılı Kanun Malatya’da teşvik olarak geldi. Gerçekten de, Malatya esnafı bunu değerlendirdi.

HALUK KOÇ (Samsun) – Samsun’a gelmedi…

AHMET MÜNİR ERKAL (Devamla) – Enerji teşviki olarak en çok faydalanan illerin başında, Malatya Organize Sanayi Bölgesi ve gerçekten, oradaki alınan enerji desteği trilyonlarla ifade ediliyor, oldukça yüksek rakamlar ve gerçekten, bu, organize sanayimize önemli bir katkı sağlıyor. Bir taraftan…

HALUK KOÇ (Samsun) – Samsun’a gelmedi…

AHMET MÜNİR ERKAL (Devamla) – Samsun’a geleceğim Hocam… Samsun’a geleceğim…

Bir taraftan, Beylerderesi Köprüsü gibi, Sayın Cumhurbaşkanımızın hayali olan 16 trilyonluk bir Beylerderesi Köprüsü -Değerli Hocam çok iyi bilir- ihalesi yapılıyor, yer teslimi yapılıyor, inşallah yakında temelini atacağız. Böyle bir büyük yatırımı da gözardı edeceksiniz!

Sevgi Evleri konusu gündeme geldi, burada çok sert tartışmalar yaşandı, Malatya Çocuk Yuvasında. Bazı milletvekili arkadaşlarımız, ben konuşurken, burada “senin çocuğun falan olsa” gibi, çok, böyle dramatik laflar etti; ama, bu konuyu gündeme getiren ve 17 tane Sevgi Evini inşallah Malatya’da inşa ederek bu sorunu yine rasyonel bir yaklaşımla çözecek yine bizim iktidarımız.

Bütün bu güzellikler, değerli arkadaşlar, duble yollar aynı şekilde… Sözü fazla uzatmak istemiyorum; ama, siyasetin bu erdemini ortaya koymak lazım, güzel siyaset adına, iyi siyaset adına, ortaya koymak lazım ve bir ile yapılan, bir bölgeye yapılan hizmetleri bir bütün olarak, bütüncül bir yaklaşımla ortaya koymak lazım. Sadece noktasal bir eksikliği gözardı edip, ağacı görüp ormanı kapatmak, hiçbir siyasî vicdanla, insafla bir araya gelecek bir yaklaşım değildir. Bu tarzdaki bir davranış, siyasî patinaj yaptırır size, hareket ettiğinizi zannedersiniz; ama, yerinizde sayarsınız, bu da Türkiye’ye bir hayır getirmez.

Bu anlamda, bizim yaklaşımımız, idareimaslahat yapmak değildir, sorunları halının altına da süpürmek değildir; reel siyaset yaparak, Türkiye gerçeklerini örtüşen, hizmet dolu, ortaya bir şey koyan, müspet, olumlu, pozitif bir anlayışı Türk insanının önüne getirmektir. Bu yaklaşıma ihtiyaç olduğunu buradan vurguluyorum.

Değerli Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim.

Sayın Koç, Malatya ile Samsun’un yolları birbirinden çok farklı olduğu için Samsun’a gelmedi Sayın Erkal…”

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."